နဲနဲေလးေတာ့ လဲြေနတယ္ (၃၀)

ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ဝိညာဥ္ျပႆနာ

ဒကာတစ္ေယာက္က ေမးေလွ်ာက္လာပါတယ္။ 
အရွင္ဘုရား လူတစ္ေယာက္ ေသျပီးရင္ေနာက္ဘ၀တစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္းကူးေျပာင္းတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ဆိုတာ မရွိဘူးလို႔ဆိုတယ္။ တပည့္ေတာ္နားမလည္တာက နာေရးေတြမွာေတြ႔ရတဲ့ လိပ္ျပာေခၚတယ္ဆိုတာပါပဲ။ အသုဘခ်တဲ့ေန႔မွာ ေသသူရဲ႕လိပ္ျပာကို အိ္မ္ကိုေခၚလာရတဲ့ အေလ့တစ္ခု ကိုလုပ္ၾကတယ္။ လိပ္ျပာေခၚလာတဲ့သူက စကားမေျပာရဘူး ေနာက္လွည့္ မၾကည့္ရဘူးလို႔ေျပာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အဲ့လိုလုပ္ရတာလည္းဆိုတာရယ္၊ လိပ္ျပာ တကယ္ေခၚလို႔ရသလားဆိုတာ တပည့္ေတာ္သိခ်င္ပါ တယ္ဘုရား။ ဒီဘက္ဘ၀ေသတာနဲ႔ ေနာက္ဘ၀တစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းတယ္ဆိုေတာ့ ေသသူရဲ႕၀ိညာဥ္ကို ဘယ္လိုေခၚလို႔ရလည္းဆိုတာကို တပည့္ေတာ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္က ဗုဒၶဘာသာကို သက္၀င္ယံုၾကည္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ စစ္စစ္တစ္ေယာက္ပါ။ ခုလိုေမးတာ တရားေတာ္ေတြကို မယံုလို႔မဟုတ္ပါဘူး။ တပည့္ေတာ္ မသိေသးတာ သိခ်င္တာ၊ အျမင္မွားေနတာကို အမွန္ရခ်င္တာပါဘုရား။ ဆုိၿပီး သူကေလွ်ာက္ပါတယ္။ 
ဟုတ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒီအယူအဆနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အယူလဲြ၊ အမွတ္လဲြ၊ နားလည္မႈလဲြေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ ေသသြားရင္ ဝိညာဥ္ကေနာက္ဘဝကုိ ကူးသြားတယ္ဆုိတာလည္း ယုံၾကည္ေနၾကတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ေသတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗုုဒၶဘာသာ အလုုိအရေတာ့ ႐ုပ္ဇီဝိတလုုိ႔ေခၚတဲ့ ႐ုပ္သက္နဲ႔ နာမ္ဇီဝိတလုုိ႔ ေခၚတဲ့ နာမ္သက္ခ်ဳပ္သြားတာကုုိ ေသတာလုုိ႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ သတၱဝါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေသသြားတယ္ဆုုိတာ အဲဒီလုုိ နာမ္႐ုုပ္ခ်ဳပ္သြားတာကုုိ ဆုုိတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ခ်ိဳ႕ ထင္ေနသလုုိ ႐ုုပ္သာေသၿပီး ဝိညာဥ္က မေသဘဲ တျခားဘဝ ကူးေျပာင္းသြားတယ္ဆုုိတာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ဗုုဒၶဘာသာ အယူအဆမွာ ဝိညာဥ္ဆုုိတာလည္း မရွိပါဘူး။ သတၱဝါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အဲဒီနာမ္သက္၊ ႐ုပ္သက္ခ်ဳပ္သြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳက္တည္း ဘဝတစ္ခုုကုုိ ကူးေျပာင္းသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝိညာဥ္လိပ္ျပာ မရွိရင္ဘာက ကူးသြားတာလဲလုုိ႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ ကံစြမ္းေတြက ဘဝသစ္ကုုိ ပုံေဖာ္ၿပီး ကူးေျပာင္းသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မေသခင္ ျပဳလုုပ္ထားတဲ့ ကုသုုိလ္ကံ၊ အကုုသုုိလ္ကံေတြရဲ႕ အစြမ္းေတြနဲ႔ ေကာင္းကံေတြ လုုပ္တဲ့သူေတြဟာ ေကာင္းတဲ့သုုဂတိ ဘုုံေတြမွာ ျပန္ျဖစ္တာျဖစ္ၿပီး မေကာင္းကံေတြ လုုပ္တဲ့သူေတြဟာ မေကာင္းတဲ့ ဒုဂၢတိဘုုံေတြမွာ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုုိ ကံစြမ္းေတြနဲ႔ ဘဝအသစ္ကုုိ ျဖစ္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ဘဝတစ္ခုု ခ်ဳပ္သြားတာနဲ႔ ေနာက္ထပ္ဘဝတစ္ခုုမွာ ခ်က္ခ်င္းသြားျဖစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကားမွာ ဟုုိမွာေနတာ၊ ဒီမွာေနတာ၊ ဘယ္ႏွစ္ရက္ေနမွ ထြက္သြားတာ၊ ဘယ္ႏွစ္ရက္ေနမွ ကၽြတ္သြားတာ စတာေတြ မရွိပါဘူး။
တစ္ခါတေလ တစ္ခ်ိဳ႕သတၱဝါေတြဟာ ေသၿပီးေနာက္မွာ မိမိတုုိ႔နဲ႔ သက္ဆုုိင္တဲ့ ဝန္းက်င္နားမွာ တစ္ခုုခုု ပုုံရိပ္ျပတာတုုိ႔၊ အသံျပဳတာတုုိ႔ စသျဖင့္ လုုပ္ျပတတ္တာေတြ ရွိၿပီး သူ႔အတြက္ ကုုသုုိလ္လုုပ္ အမွ်ေပးေဝၿပီးမွာ ေပ်ာက္သြားတာမ်ိဳးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာေတြဟာလည္း ဘဝကူးေရးအတြက္ ၾကားခံအေနနဲ႔ ဝိညာဥ္လိပ္ျပာ ပုုံစံမ်ိဳးမဟုုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ေသၿပီးၿပီးခ်င္း ဘဝအသစ္တစ္ခုုမွာ ျဖစ္သြားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခါနီးမွာ အစဲြတစ္ခုုခုုေၾကာင့္ ေသသြားတဲ့ သတၱဝါေတြဟာ ေပတဆုုိတဲ့ တေစၦ၊ သရဲ၊ ၿပိတၱာ၊ နာနာဘာဝလုုိ ဘဝမ်ိဳးမွာ သြားျဖစ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လိပ္ျပာေကာင္ေလး၊ ဝိညာဥ္ေကာင္ေလး အေနနဲ႔ လွည့္လည္ေနတဲ့ သေဘာမ်ိဳး မဟုုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီ ၿပိတၱာဘဝကေန က်န္ခဲ့တဲ့သူေတြရဲ႕ ကုုသုုိလ္အဖုုိ႔ကုုိ အမွ်ရၿပီး ေနာက္ထပ္ဘဝ အသစ္ကုုိ ေရာက္သြားတဲ့အခါမွာ ဒီလိုတေစၦသရဲ ၿပိတၱာဘဝက လြတ္သြားျခင္း သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုုိ တစ္ဘဝကေန တစ္ဘဝကုိ ကူးေျပာင္းသြားတာဟာ ကံစြမ္းေတြပဲ ျဖစ္ၿပီး ဝိညာဥ္က ကူးသြားတာ မဟုုတ္ပါဘူး။
ဆုိေတာ့ကား ေမးခြန္းရွင္ေျပာသလုိ နားေရးေတြမွာ လိပ္ျပာေခၚတာ၊ အုုိးခဲြတာ စတာေတြဟာ အ႐ုိးစဲြေနတဲ့ ေရွး႐ုိးအယူအဆေတြလုုိ႔ပဲ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လည္း လိပ္ျပာဆုုိတာ မရွိသလုုိ၊ မရွိတဲ့ လိပ္ျပာဆုုိတာလည္း ေခၚလုုိ႔ရတာ မဟုုတ္ပါဘူး။ တကယ္လုုိ႔ တုုိက္တုုိက္ဆုုိင္ဆုုိင္ အဲဒီလုုိ လုုပ္ခဲ့လုုိ႔ အိမ္မွာ ထူးျခားမႈျဖစ္တာ၊ အသံျပဳတာ၊ အနံ႔နံတာ၊ ေျခာက္တာ စတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒါဟာ လိပ္ျပာက သုုႆာန္က ပါလာတာမဟုုတ္ဘဲ ေပတဆုုိတဲ့ ၿပိတၱာဘဝက ေရာက္သြားတဲ့ ေသသူရဲ႕ ပုံရိပ္လုုိ႔ပဲ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတုုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာ ေသသူနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဲဒီလုုိ အ႐ုုိးစဲြေနတဲ့ ေရး႐ုုိးစဲြအယူအဆေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေသသြားတဲ့ ႐ုုပ္ေကာင္ကုုိ သရဏဂံုတင္တာတုုိ႔၊ ေသသူကုုိ မီးမသၿဂိဳဟ္ခင္ သူႀကိဳက္တတ္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြ ျပင္ဆင္ၿပီး ေကၽြးတာတုုိ႔၊ ေသသူအတြက္ ဘာပစၥည္း၊ ညာပစၥည္း ထည့္ေပးတာတုုိ႔ စသျဖင့္ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဒါေတြဟာ တကယ္ေတာ့ လဲြမွားေနတဲ့ ေရွး႐ုုိးစဲြ အယူအဆေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုုဒၶဘာသာရဲ႕ အယူအဆ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ဘာမွမသိေတာ့ ဒီလုုိ လုုပ္ေပးရတယ္ထင္ၿပီး ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြက ဆက္လုုပ္ေနၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိလုုိ႔ေတာ့ မဟုုတ္ပါဘူး။
ေသသူအတြက္ အေကာင္းဆုုံးနဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အရွိဆုုံး အလုုပ္က အဲဒီ ပုုဂၢိဳလ္ကုိ ရည္စူးၿပီး ကုုသုုိလ္ေကာင္းမႈလုုပ္ အမွ်ေပးေဝျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ သုုံးရက္ေနမွ သရဏဂုုံတင္ၿပီး ကုုသုုိလ္လုုပ္ အမွ်ေဝတာတုုိ႔ ရက္လည္မွ ကုုသုုိလ္လုုပ္ အမွ်ေဝတာတုုိ႔ စတဲ့ အယူအဆေတြရွိေသးပါတယ္။ ဒီအတြက္ ရက္သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိပါဘူး အခ်ိန္မေရြး ေသသူအတြက္ ကုုသုုိလ္လုုပ္ အမွ်ေပးေဝႏုုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရတာမရတာက ေသသူရဲ႕ ဘဝအသစ္နဲ႔၊ သာဓုုေခၚႏုုိင္မႈ၊ မေခၚႏုုိင္မႈနဲ႔ပဲ ဆုုိင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေသသူနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လဲြေနၾကတ့ဲ အလဲြေတြထဲမွာ ေမးခြန္းရွင္ေမးသလုုိ လိပ္ျပာေခၚတာတုုိ႔၊ ဝိညာဥ္ေခၚတာတုုိ႔ စတဲ့ အယူအဆ အလဲြေတြလည္း ရွိတတ္တဲ့အတြက္ ဒါေတြဟာ ဘုုရားေဟာတဲ့ အယူအဆ၊ ဗုုဒၶဘာသာရဲ႕ အယူအဆ မဟုုတ္ဘဲ လဲြမွားေနတဲ့ ေရွး႐ုုိးစဲြ အယူအဆမ်ားပဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အေမးၾကည့္ၿပီး အေျဖညႇိကာ လဲြေနတဲ့အလဲြတစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပအပ္တယ္။။
ေမတၱာျဖင့္

မနာပဒါယီ အ႐ွင္ဝိစိတၱ

Read more »

ေျပာခ်င္သူေတြ ေျပာၾကပါေစ

“လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ၊ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲလုိျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ”ဆုိတဲ့ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ ေမတၱာပုိ႔ စာသားေလးေတြကုိ နာယူမွတ္သားရတဲ့အခါ တစ္ခါတေလ လွည့္ပတ္ဖုိ႔ ေခ်ာင္းေနၾက၊ အထင္ေသးဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾက၊ ဆင္းရဲေအာင္ လုပ္ေနၾကတဲ့ သူေတြကုိ သတိရမိတတ္ပါတယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဟန္ေဆာင္မႈေတြ၊ လွည့္ပတ္မႈေတြ၊ အျပစ္တင္မႈေတြနဲ႔ ဘာလုပ္ရင္လည္း လုပ္ျပန္ၿပီ၊ ဘာမလုပ္ရင္လည္း မလုပ္လုိ႔ ဆုိၿပီး ေျပာခ်င္ဆုိခ်င္ၾကတာေတြက အမ်ားသား မဟုတ္လား။ တစ္ခါတေလ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ လုပ္ေနက်အလုပ္ကုိ မလုပ္ရင္ မလုပ္လုိ႔ဆုိၿပီး ေျပာတတ္ၾကသလုိ မလုပ္ဖူးတဲ့ အလုပ္ကုိ လုပ္ျပန္ရင္လည္း အထူးအဆန္း အေနနဲ႔ ေျပာတတ္ၾကျပန္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေလးေတြ လုပ္ဖုိ႔စၿပီဆုိရင္ အဲဒီလုိ အရြဲ႕အေစာင္း စကားေလးေတြနဲ႔ ခနဲ႔တဲ့တဲ့ လုပ္တတ္ၾကတာေတြ အေတာ္မ်ားပါတယ္။ဒီေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြၾကားမွာ အဲဒီလုိေလးေတြ ပုိေတြ႕ရသလားလုိ႔ေတာင္ ခံစားမိပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြ၊ မဟုတ္တဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ “လာထားၾကာသလား”လုိ႔ ဆုိၿပီး အားေပးအားေျမာက္ ျပဳတတ္ၾကေပမယ့္ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေလးေတြ တစ္ခုခုေလာက္ စၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘာျဖစ္လုိ႔ညာျဖစ္လုိ႔နဲ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိယ္စီ ေပးတတ္ၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္မလုပ္ႏုိင္လုိ႔ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ ေရွာင္ထြက္သြားတာ ဘာမွေျပာစရာ မရွိေပမယ့္ သူမ်ားလုပ္ရင္လည္း ဘာျဖစ္သေလး၊ ညာျဖစ္သေလးနဲ႔ အေထ့အေငါ့ေလးေတြ ေပးတတ္ေသးတာဆုိေတာ့ ေကာင္းတာလုပ္ခ်င္တဲ့ သူေတြေတာင္မွ ခုိးေၾကာင္ခုိးဝွက္ လုပ္ေနၾကရသလုိ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ေခတ္ကုိယ္က မေကာင္းဘူးလုိ႔ေျပာရင္ ေခတ္ကုိ အျပစ္တင္ရာက်ေနပါမယ္။ ဒီေခတ္မွာ ျဖစ္လာၾကတဲ့သူ အခ်ိဳ႕လုိ႔ပဲ ေျပာတာေကာင္းပါတယ္။
တစ္ေလာကေတာင္ ဒကာေလးတစ္ေယာက္က ေလွ်ာက္ဖူးေသးတယ္။ သူ႔ဘဝမွာ အခုမွ ဘာသာတရားရဲ႕ အႏွစ္သာရေလးေတြကုိ သိရွိလာရလုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေရာင္ျခည္ေလးေတြ သန္းလာၿပီး ဘာသာတရား အလုပ္ေလးေတြအေပၚမွာ အာ႐ုံေလးေတြစုိက္ရင္း အရင္တုန္းက လုပ္ဖူးတဲ့ အလုပ္ေလးေတြကုိ မလုပ္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ ေအးေအးေဆးေဆး ေနေနျပန္ေတာ့လည္း တစ္ခ်ိဳ႕က သူ႔ကုိ ပုံမွန္မဟုတ္ေတာ့ သလုိလုိ၊ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖစ္သြားသလုိလုိ ယိသဲ့သဲ့ ေျပာလာၾကတယ္တဲ့ေလ။ ေျပာတဲ့သူေတြကလည္း ဘယ္သူေတြလည္းဆုိေတာ့ သူနဲ႔အတူသြား၊ အတူလာ၊ အတူေပ်ာ္ စသျဖင့္ ေနခဲ့ၾကတဲ့ အရင္းအခ်ာ သူငယ္ခ်င္းေတြပါပဲတဲ့။
ဒါကေတာ့ ေျပာမွာပဲ။ သူတုိ႔က ပုိေျပာၾကမွာေပါ့။ ကုိယ္ကအစက သူတုိ႔နဲ႔အတူ သူတုိ႔လုပ္သလုိ ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကတာကုိး။ ဒါေပမယ့္ ေျပာတဲ့သူေတြေရာ၊ အေျပာခံတဲ့သူေတြေရာ သတိျပဳရမွာက “လူဟာ ဘယ္ေတာ့မွ တစ္သမွတ္တည္း ရွိမေနဘူး၊ ရွိေနဖုိ႔လည္း မသင့္ဘူး”ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြနဲ႔ပဲ အေနမ်ားေနတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ အဲဒီအလုပ္ေတြမွာပဲ က်င္လည္ေနဖုိ႔ မသင့္ပါဘူး။ ဒီအလုပ္ေတြကေန အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့အလုပ္နဲ႔ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ဆုိတာ ပုထုဇဥ္ေတြအတြက္ အေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့အရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြမွာ လုပ္ျဖစ္ဖုိ႔ သိပ္လြယ္သေလာက္ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြမွာက်ေတာ့ တမင္ကုိ လုပ္ၿပီးယူမွ ရတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ တမင္လုပ္ၿပီး ယူမွရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း မေကာင္းတာေတြ လုပ္ေနရာက ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေလးေတြ လုပ္လာႏုိင္တဲ့ သူေတြကုိေတြ႕ရင္ ကုိယ္နဲ႔ခ်ိန္ထုိးၿပီး ကုိယ္မလုပ္ႏုိင္ေသးတဲ့ အလုပ္ေလးေတြ သူတုိ႔လုပ္ေနႏုိင္ပါလားဆုိတာ မခ်ီးမြန္းႏုိင္တာေတာင္မွ မကဲ့ရဲ႕မိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ မေကာင္းတာေတြ လုပ္ေနက်သူတစ္ေယာက္ အဲဒီအလုပ္ေလးေတြ မလုပ္ျဖစ္ဘဲ ေနတာကုိေတြ႕ရင္ သူ႔ဟာသူ တစ္ေန႔ပဲေနေန၊ တစ္မနက္ပဲေနေန ကုိယ္က မထိတထိ မယိမိဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္။ ေျပာမယ္ဆုိရင္ သူ႔အတြက္ကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္၊ အဲဒီအခုိက္ေလးကေတာ့ တစ္ခုခု အက်ိဳးရွိေနမွာ အမွန္ပါပဲ။
ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ မဟုတ္တာေတြ လုပ္ေနရာက ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြ လုပ္ျဖစ္လာေအာင္ ႐ုန္းထြက္ဖုိ႔ဆုိတာ အေတာ္မလြယ္တဲ့ ကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လည္း ႐ုန္းထြက္ၾကည့္ပါဆုိရင္ စိတ္ပဲရွိၿပီး လက္ေတြ႕ဘဝမွာ ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနတာေတြက အမ်ားႀကီးပဲ မဟုတ္လား။ အဲဒီလုိ ကုိယ္မ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ေသးတဲ့ အလုပ္ကုိ တစ္ေယာက္ေယာက္က လုပ္ေနတယ္ဆုိတာ အမွန္ေတာ့ ကဲ့ရဲ႕ဖုိ႔၊ ယိသဲ့သဲ့လုပ္ဖုိ႔ အသာထား ႐ုိးသားမယ္ဆုိရင္ အက်ိဳးမ်ားေအာင္ အားေတာင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေတာ့ အဲဒီလုိ အားေပးဖုိ႔ေနေနသာ ေကာင္းတာလုပ္တာကုိပဲ အျပစ္ေျပာဖုိ႔ ေခ်ာင္းေနၾကတဲ့ သူေတြက ရွိေနၾကေလေတာ့ ေကာင္းတာလုပ္တာေတာင္မွ ခုိးလုပ္ေနရသလုိ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ။ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေလးေတြ လုပ္ေနတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဘယ္သူဘာေျပာေျပာ ကုိယ့္အလုပ္ကုိ ကုိယ္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေနဖုိ႔ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။
အရင္းစစ္ေတာ့ သူမ်ားကုိ ကဲ့ရဲ႕တတ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သူမ်ားကဲ့ရဲ႕တာကုိ ခံရသူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အားလုံးဟာ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူ အေပၚမွာမွ အၾကာႀကီး မကဲ့ရဲ႕ႏုိင္ၾကသလုိ အၾကာႀကီး ကဲ့ရဲ႕တာကုိ ခံရမွာမဟုတ္ဘူး ဆုိတာပါပဲ။ အဓိကကေတာ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ကဲ့ရဲ႕တတ္တဲ့ အက်င့္ေတြကုိ ေရွာင္ဖုိ႔နဲ႔ ကုိယ့္ကုိ ကဲ့ရဲ႕လာတဲ့အခါမွာလည္း ကုိယ့္စိတ္ကုိ မယိမ္းယုိင္သြားေအာင္ ခံႏုိင္ရည္ရွိဖုိ႔ပါပဲ။ ကဲ့ရဲ႕ခ်င္တဲ့သူေတြကေတာ့ ေကာင္းတာလုပ္လည္း ကဲ့ရဲ႕မွာျဖစ္သလုိ မေကာင္းတာလုပ္လည္း ကဲ့ရဲ႕ၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ကဲ့ရဲ႕ၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကဲ့ရဲ႕တာခံရတာခ်င္း အတူတူ ကုိယ့္ဘဝကုိ ေကာင္းေစမယ့္ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြကုိလုပ္ၿပီး ကဲ့ရဲ႕ခံရတာဟာ အဆုိးထဲက အေကာင္းပါပဲ။ ကုိယ္လုပ္တဲ့အလုပ္ေတြ ေကာင္းေနမယ္ဆုိရင္ မေကာင္းေျပာလာတာေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေစာင္းေျပာလာေတြေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အားလုံးဟာ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေျမာင္းထဲေရာက္သြားၾကတာပါပဲ။
ဒီေနရာမွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က အတုလဆုိတဲ့ ဒကာတစ္ေယာက္ကုိ မိန္႔ေတာ္မူတဲ့ စကားေလးက အေတာ္အတုယူစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဘုရားရွင္က “အုိ…အတုလ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္ ေရွးရိုးအစဥ္လာေပတည္း။ ဤကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္ ယခုမွျဖစ္သည္မဟုတ္။ ဆိတ္ဆိတ္ေနသူကိုလည္း ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏။ မ်ားစြာေျပာေဟာ သူကုိလည္း ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏။ ႏိႈင္းခ်ိန္၍ ေျပာေသာသူကိုလည္း ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏။ ေလာက၌ အကဲ့ရဲ႕လြတ္ေသာသူမည္သည္ မရွိေပ” လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ ဘုရားစကားေတာ္ အတုိင္းပါပဲ။ ကဲ့ရဲ႕တာကေတာ့ အခုမွ ရွိလာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားရွင္လုိ အလုံးစုံ ျပည့္စုံေတာ္မူတဲ့ မဟာလူသားေတြကုိေတာင္ ကဲ့ရဲ႕ၾကေသးတာဆုိေတာ့ ကုိယ္ကဲ့ရဲ႕ခံရတယ္ဆုိတာ ဘာဟုတ္လုိ႔လည္းေပ့ါ။ ဒီလုိပဲ ေျဖရမွာပဲေလ။
အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ ကိုယ့္စိတ္မွာ စကားလုံးေတြနဲ႔ ေလးမေနဖုိ႔ပါပဲ။ စကားလုံးဆုိတာက သိတဲ့အတုိင္းပဲ လုိက္ၿပီးခံစားေနမယ္ဆုိရင္ ေျပာလုိက္တဲ့သူက ဘာမွမဟုတ္ေပမယ့္ ခံရတဲ့သူကေတာ့ ပိတ္သေလးနဲ႔ ေဘးပစ္လုိက္သလုိ အေတာ္ကုိ အထိနာသြားတတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ အထိနာတယ္ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ မသိတာေတြ ပါသြားလုိ႔ပါပဲ။ ၾကားတ့ဲစကားလုံးကုိ ၾကားတယ္လုိ႔ မသိလုိက္ေတာ့ ဘာၾကားတယ္၊ ညာၾကားတယ္၊ ဘာစကား၊ ညာစကား စတာေတြျဖစ္လာၿပီး အဲဒီမသိမႈရဲ႕ ဆဲြရာေနာက္ကုိ ပါသြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဘယ္လုိခံစားရတာ၊ ညာလုိခံစားရတာနဲ႔ ေနာက္ဆုံးကုိယ္ပဲ အထိနာသြားတဲ့ အျဖစ္ကုိ ေရာက္ကုန္ေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကားရင္လည္း ၾကားတဲ့အခုိက္မွာ သိေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး လုိက္ၿပီးခံစားတဲ့ အဆင့္အထိ ေရာက္မသြားၾကဖုိ႔ သတိေပးၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ရွိပါေစေတာ့။ ေျပာခ်င္တာက လူေတြရဲ႕ ဟုိေျပာဒီေျပာ ေျပာတတ္တဲ့ အက်င့္ေလးေတြ အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာတတ္တဲ့ လူေတြၾကားထဲမွာ ရွိေနသမွ် အေျပာခံရတယ္ ဆုိတာလည္း ရွိေနၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျပာသမွ်စကား၊ ၾကားသမွ် အသံေတြမွာ လုိက္မခံစားဘဲ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္သာ သူတပါးအေပၚမွာ အမနာပ မေျပာမိေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ကုိယ့္အေပၚ ေျပာလာသံေတြကုိလည္း တရားသေဘာနဲ႔ တြန္းလွန္ႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ သူတပါးအေပၚ အျပစ္ျမင္တတ္တဲ့ အျမင္၊ အျပစ္ျဖစ္ေစတဲ့ စကား၊ အျပစ္ျဖစ္သြားမယ့္ အလုပ္ေတြ မျမင္မေျပာမလုပ္မိေအာင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပဳျပင္ရင္း ကုိယ့္အေပၚ ေရာက္လာမယ့္ ေျပာသံဆုိသံ ကဲ့ရဲ႕သံေတြကုိလည္း ကုိယ့္စိတ္မွာ အျပစ္ျဖစ္မသြားေအာင္ ေရွာင္ရွားတတ္ဖုိ႔ပဲ အားထုတ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ “ဘယ္သူ႔ကေတာ့ ကုိယ့္ကုိ ဘယ္လုိေျပာသြားတယ္၊ ဘယ္လုိဆက္ဆံတယ္” စတဲ့ အေတြးေတြနဲ႔ စိတ္အစဥ္မွာ ေလးလံေနၿပီး အစာမၾကာတာေတြကုိ ရင္မွာပုိက္လုိ႔ တမုိင္မုိင္ တေတြေတြ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ “အျပစ္ေျပာတယ္၊ ကဲ့ရဲ႕တယ္ဆုိတာေတြဟာ အခုမွ ရွိလာတာ မဟုတ္တဲ့အျပင္ ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္းပဲ ႀကဳံေနရတဲ့ အရာေတြ မဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္ထက္အစစ အရာရာ ျပည့္စုံၾကတဲ့ သူေတြေတာင္မွ ေရွာင္လုိ႔မရ ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ ေလာကဓံတရားေတြပါလား” လုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတိျပဳဆင္ျခင္ၿပီး ၾကားသမွ် အသံေတြ အေပၚမွာ ဘာသံေတြ၊ ဘယ္သူအသံေတြ စသျဖင့္ အမည္ပညတ္ေတြတပ္ၿပီး စိတ္ထဲမွာထားကာ လုိက္ခံစားမေနဘဲ “ေနာက္ဆုံးေတာ့ အားလုံးဟာ ဘာမွတစ္သမွတ္တည္း မရွိပါလား”ဆုိတဲ့ အျမင္အသိနဲ႔သာ ဆင္ျခင္ၾကည့္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ေျပာခ်င္သူေတြ ေျပာၾကပါေစ ကုိယ္မေျပာမိေအာင္ပဲ သတိတရား လက္ကုိင္ထားလုိ႔ မေမ့မေလ်ာ့ ေနထုိင္ႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေစတနာထား ေမတၱာအားျဖင့္ အသိတရား ပြားလုိက္ရပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)

Read more »

စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္၊ ေရွး႐ႈႏွင္ေလာ့

ေလာကမွာ ေစတနာကုိ နားမလည္တဲ့သူေတြရွိတယ္။ ေစတနာကုိ အျပစ္ျမင္တဲ့သူေတြရွိတယ္။ ေစတနာကုိ ေစာ္ကားတဲ့သူေတြရွိတယ္တဲ့။ မွန္ပါတယ္။ အဲဒါက သူတုိ႔အပုိင္းပါပဲ။
ကုိယ့္ဘက္ကေတာ့ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ေစတနာမွန္မွန္နဲ႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ပဲ မဟုတ္လား။ ကုိယ့္လုပ္တာ သူတုိ႔ရဲ ႔ တုန္႔ျပန္မႈေကာင္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္ဖုိ႔မဟုတ္ပါဘူး။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေကာင္းေတြ ျဖစ္ဖုိ႔ပါပဲ။ စိတ္ေစတနာေကာင္းဆုိတာ လူတုိင္းမွာ မရွိတတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္မွာ အဲဒီစိတ္ေစတနာေလး ရွိေနတာကုိက ဒါဟာ အေကာင္းဓာတ္ခံေလး ပါလာတဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဓာတ္ခံေလးကုိ တစ္စုံတစ္ဦးေၾကာင့္၊ တစ္စုံတစ္ခုေၾကာင့္ေတာ့ ပ်က္ျပယ္သြားလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ အဲဒီဓာတ္ခံေလး မပ်က္ျပယ္ဖုိ႔ ကုိယ့္စိတ္ထားေလးေတြ ျပဳျပင္ၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ လုပ္တဲ့သူေတြမွာ တစ္ဘက္က တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈေကာင္း၊ တုန္႔ျပန္မႈေကာင္း၊ ေစတနာကုိ သိတတ္မႈေကာင္းေလးေတြ ျပန္မရလည္း ကုိယ့္ရဲ့ စိတ္ေစတနာေကာင္းက ကုိယ့္အတြက္ အေကာင္းေတြ ျဖစ္ေနၿပီးသားပါ။ ကုိယ့္ေစတနာေကာင္းက ကုိယ့္အတြက္ တုန္႔ျပန္မႈေကာင္းေတြ ရၿပီးသားပါပဲ။ သူတပါးထံက ေမွ်ာ္လင့္ဖုိ႔မဟုတ္ပါဘူး။ ေမွ်ာ္လင့္လုိက္ရင္ ေကာင္းေနတဲ့ ေစတနာေလးေတြေတာင္ တစ္ခါတရံ တုန္ျပန္႔မႈ မေကာင္းရင္ ေျပာင္းသြားတတ္တာဆုိေတာ့ သူ႔ဘက္ကုိ မၾကည့္ပါနဲ႔၊ ကုိယ့္ဘက္က စိတ္ေစတနာေလးေတြကုိပဲ သတိနဲ႔ညွိလုပ္ၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေကာင္းရဲ့သားနဲ႔ သူမေကာင္းရင္ အဲဒါ သူ႔အေၾကာင္းပါပဲ။ ကုိယ့္ဘက္ကေတာ့ မေျပာင္းမိဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေစတနာေကာင္းဆုိတာ သူတပါးရဲ့ တုန္႔ျပန္မႈေကာင္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္ဖုိ႔မဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္ဘက္ကသာ အလုပ္ေကာင္းေတြမွာ အေကာင္းလုပ္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ့္ေစတနာကုိ ဘယ္သူအသိအမွတ္ျပဳျပဳ၊ မျပဳျပဳ ကုိယ့္ကုိကုိယ္နဲ႔ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးၿပီဆုိတာ သတိျပဳဆင္ျခင္ရင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္သာ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြကုိ ဆက္လုပ္ၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လုိပဲ တုန္႔ျပန္ပါေစ ကုိယ့္ဘက္ကေတာ့ စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္၊ ေရွး႐ႈႏွင္ဖုိ႔ပါပဲ။
ေမတၱာျဖင့္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား