မလွဴေကာင္းေသာ အလွဴငါးမ်ိဳး

(၁) မဇၨဒါန = ေသရည္အရက္ဘိန္းစသည့္ ယစ္မ်ိဳးအလွဴ
(၂) သမဇၨဒါန = ဇာတ္၊ ႐ုပ္ေသး၊ အၿငိမ့္စေသာ အဆုိအတီးကေခ်သည္ သဘင္အလွဴ
(၃) ဣတၳိဒါန = ကာမအမႈအတြက္ အလုိျဖည့္ၾကေစရန္ မိန္းမအလွဴ
(၄) ဥသဘဒါန = ႏြားမတုိ႔အလယ္၌ ထယ္၀ါခန္႔ျငားေသာ ႏြားလားႏြားသုိးႀကီးတုိ႔ကုိ ေပးလွဴေသာအလွဴ
(၅) စိတၱကမၼဒါန = ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ကာမဂုဏ္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာ ဆန္းၾကယ္လွပစြာ ျပဳစုေရးခ်ယ္ထားေသာ သုခုမ အႏုပညာ ပန္းခ်ီးကားပန္းပု႐ုပ္မ်ား လွဴဒါန္းျခင္းအလွဴ (ပရိ၀ါပါဠိေတာ္)

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား