နိဗၺာန္သည္ ဘုံဌာနတစ္ခုလား...

Q.ဘုန္းဘုန္းဘုရား…
နိဗၺာန္အေၾကာင္းသိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။ နိဗၺာန္ဟာ ဘုံဌာနတစ္ခုပါလား။ နိဗၺာန္ေရာက္တယ္၊ ရတယ္ဆုိတာ ဘယ္လုိသေဘာမ်ိဳးကုိ ေျပာတယ္ဆိုတာ သေဘာမေပါက္ပါ။ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးပါဘုရား။
(ေအာင္ေအာင္၊ ေခတၱ-စကၤပူ)


A. နိဗၺာန္ဟာ ဘုံဌာနတစ္ခု မဟုတ္သလုိ ေကာင္းကင္ဘုံလည္း မဟုတ္ပါ။ နိဗၺာန္ဟာ နိဗၺာနဆုိတဲ့ ပါဠိစကားကုိ ျမန္မာမႈျပဳထားတာပါ။ နိ၀ါနဆုိတဲ့အဖြင့္အရ (၀ါန-တဏွာ၊ နိ-မရွိျခင္း၊ ကင္းျခင္း) ကိေလသာ၊ တဏာကင္းရာကုန္ရာကုိ နိဗၺာန္လုိ႔ အလြယ္နားလည္ သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။ ပုိၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ဖုိ႔ ဗုဒၶစာေပလာ နိဗၺာန္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဟာၾကားဖြင့္ျပထားခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ အရင္ေဖာ္ျပလုိပါတယ္။

“- ငါ့ရွင္ သာရိပုတၱရာ…အဘယ္ကုိ နိဗၺာန္ဟု ဆုိအပ္သနည္းဟူေသာ ဇမၺဳခါဒက ပရိဗုိဇ္၏အေမးကုိ အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္က “ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတုိ႔၏ကုန္ရာ သေဘာတရားကုိ နိဗၺာန္ဟု”ဆုိေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (သံယုတၱနိကာယ္၊ ဇမၺဳခါဒကသံယုတ္၊ နိဗၺာနပဥွာသုတ္)
- အုိ…နတ္သား..ေလာကသည္လည္းေကာင္း၊ ေလာက၏ျဖစ္ေၾကာင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ေလာက၏ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္သည္လည္းေကာင္း၊ နိဗၺာန္သုိ႔ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းစဥ္သည္လည္းေကာင္း တစ္လံမွ်ေလာက္ ရွည္လ်ားေသာ ဤခႏၶာကုိယ္အတြင္း၌သာ ရွိသည္ဟု ငါဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ (သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္၊ ေရာဟိတေဒ၀ပုတၱသုတ္)
- ႐ုပ္ေ၀ဒနာစသည္တုိ႔၏ မၿမဲေသာ၊ ဆင္းရဲေသာသေဘာကုိ ဟုတ္မွန္သည့္အတုိင္း ၀ိပႆနာပညာျဖင့္ ႐ႈေသာ ပုဂၢဳိလ္အား စုိးရိမ္ပင္ပန္းျခင္းသည္မရွိ၊ ထုိသုိ႔ေတာင့္တျခင္းမရွိ ခ်မ္းသာစြာေနရေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ တဒဂၤနိဗၺဳတ ပုဂၢိဳလ္ဟု ေခၚဆုိအပ္၏။ (ခႏၶသံယုတ္၊ အတၱဒီပသုတ္)
- အုိပုဏၰား…ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟကုိ ပယ္သည္ရွိေသာ္ မိမိဆင္းရဲျခင္း၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းကုိ မႀကံ။ စိတ္ကုိမွီ၍ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း၊ ႏွလုံးမသာယာျခင္းသည္ မျဖစ္။ ဤသုိ႔လွ်င္ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ထင္ထင္ ကုိယ္တုိင္သိျမင္အပ္သည္ ျဖစ္၏။ (အဂၤုတၱရနိကာယ္၊ တိကနိပါတ္၊ သႏိၵ႒ိကနိဗၺာနသုတ္)“


အထက္ပါဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားအရ နိဗၺာန္ဆုိတာ ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစတဲ့ ကိေလသာတုိ႔ ကင္းရာကုန္ရာ သေဘာတရားကုိဆုိတဲ့အတြက္ ဘုံဌာနတစ္ခုမဟုတ္တာ ထင္ရွားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီနိဗၺာန္ဟာ တစ္ျခားမွာ ရွာစရာမလုိဘဲ ကိုယ့္ခႏၶာထဲမွာပဲ ၀ိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ ရွာေဖြရရွိႏုိင္ၿပီး နိဗၺာန္ရဲ႕ အရသာကုိ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာပဲ ရရွိခံစားႏုိင္တယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အာသေ၀ါကုန္ခမ္း ရဟႏၲာျဖစ္သြားတာဟာ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳသြားတာပါ။ ကိေလသာကုန္သြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တုိင္းဟာ နိဗၺာန္ရဲ႕ အရသာကုိ ခံစားရတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္သလုိ မ်က္ေမာက္ဘ၀မွာပဲ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳသူေတြပါ။ ေသၿပီးေနာက္မွ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳတာ ေရာက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳတယ္ဆုိတာ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း၊ အုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းေတြ မရွိေတာ့ဘဲ ဒုကၡအားလုံးခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားတာကုိ ေျပာတာပါ။

ဒီသေဘာအရ နိဗၺာန္ဆုိတာ ဘုံဌာနမဟုတ္သလုိ နိဗၺာန္ေရာက္တယ္ဆုိတာ တစ္ျခားဘုံဌာနတစ္ခုကို ေရာက္သြားတာမဟုတ္ဘဲ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစတဲ့ကိေလသာ အားလုံးကုန္ခမ္းသြားတာကုိဆုိလုိၿပီး ယခုမ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာပဲ နိဗၺာန္ကုိ ရရွိေရာက္ရွိႏုိင္တယ္ဆုိတာ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား