ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္သည့္သူမ်ား ျမင့္ျမတ္သည့္ဘုံသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္၊ မေရာက္ႏုိင္…

Q. အရွင္ဘုရား ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္သည့္ အျခားေသာ ကိုးကြယ္သည့္ လူးမ်ားအေနျဖင့္ နိဗၺာန္ မဟုတ္ေတာင္ ျမင့္ျမတ္ေသာဘံုသို႔ ေရာက္ရွိနိုင္ပါသလား အရွင္ဘုရား..
(ဒကာေလး)


A. ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတဲ့အက်ိဳးကုိေပးျခင္း၊ မေကာင္းတာလုပ္ရင္ မေကာင္းတဲ့ အက်ိဳးေပးျခင္း ဆုိတဲ့ ကမၼနိယာမ- ကံရဲ႕သေဘာမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္လုိ႔ ေကာင္းတဲ့ ဘုံေရာက္တယ္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္လုိ႔ မေကာင္းတဲ့ ဘုံေရာက္ရတယ္ဆုိတဲ့ ခြြဲျခားၿပီး အက်ိဳးေပးမႈ မရွိပါဘူး။ ဘယ္သူမဆုိ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတဲ့တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ မေကာင္းတာလုပ္ရင္ မေကာင္းတဲ့ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈကုိ ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္အမႈအရာ၊ ႏႈတ္အမူအရာ၊ စိတ္အမူအရာဆုိတဲ့ ကံသုံးပါးကုိ ေကာင္းေအာင္ေစာင့္ထိန္းမယ္ဆုိရင္ ဘာသာ၀င္မခဲြျခားဘဲ ထပ္တူထပ္မွ် အက်ိဳးခံစားရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္ေပမယ့္ ကုိယ့္က်င့္တရားလုံၿခံဳ ေနမယ္၊ ကံသုံးပါးကုိ ေကာင္းေအာင္လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒကာေလးေျပာသလုိ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ဘုံဘ၀ကုိ ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ကုိယ္လုပ္တဲ့ ကံကုိယ္ျပန္ခံရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

Read more »

သူ႔အလုိလုိက္၍ ကုိယ့္အလုိျပည့္ေအာင္ လုပ္နည္း(၁၃)မ်ိဳး

၁။ အေဆြခင္ပြန္းကုိ ႏွလုံးေျဖာင့္မတ္သျဖင့္လည္းေကာင္း
၂။ ရန္သူကုိ ဥပါယ္တံမ်ဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း
၃။ အလိုရမၼက္ႀကီးသူကုိ ဥစၥာေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း
၄။ အစုိးရသူကုိ သူ႔အမႈကိစၥကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း
၅။ ရေသ့ရဟန္းတုိ႔ကုိ ႐ုိေသေလစား ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း
၆။ သတုိ႔သမီးကုိ ခ်င္းျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း
၇။ လက္ေအာက္ငယ္သားတုိ႔ကုိ မွ်တခ်ီးေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း
၈။ ေဒါသအမ်က္ႀကီးသူကုိ ခ်ီမြမ္းျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း
၉။ ဆရာကုိ ရွိခုိး႐ုိေသျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း
၁၀။ သူမုိက္ကုိ လုိက္ေလ်ာေသာစကားျဖင့္လည္းေကာင္း
၁၁။ ပညာရွိကုိ အတတ္ပညာေပးျခင္းလည္းေကာင္း
၁၂။ အစားၾကဴးသူကုိ အရသာေပးျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း
၁၃။ အလုံးစုံျပည့္စုံသူကုိ အက်င့္သီလျဖင့္လည္းေကာင္း လိုက္ေလ်ာအႏုိင္ယူ ေအာင္ႏုိင္ရာ၏။
(စာဏက်နီတိ)Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား