အာဇီ၀႒မကသီလႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍…

Q. ဘုန္းဘုန္း ဖိုးသား တစ္ခု သိခ်င္လာလို႔ပါ.. ၁) အာဇီ၀႒မက သီလနဲ႔ ပံုမွန္ ရွစ္ပါးသီလနဲ႔ ဘယ္ဟာက ပိုျမတ္ပါသလဲ ဘုန္းဘုန္း.. ၂) အာဇီ၀႒မက သီလမွာ ၀ိကာလ ေဘာဇနာမပါ၊ ပံုမွန္ ရွစ္ပါးသီလမွာ က်ေတာ့ ကုန္းတိုက္၊ ၾကမ္းတမ္း၊ အႏွစ္မရွိတဲ့ စကားေတြ ေျပာဆိုတာ ေရွာင္ၾကဥ္တာ စသျဖင့္မပါ၊ ဒါမွ မဟုတ္ မုသာ၀ါဒ မွာပဲ အဲဒီ ကုန္းတိုက္ စကားေတြ ဘာေတြ ေရွာင္ၾကဥ္တာ ပါသြားသလား ဘုန္းဘုန္း.. ၃) ေနာက္ အာဇီ၀႒မက သီလနဲ႔ ပံုမွန္ ရွစ္ပါးသီလကို ေရာသမေမႊၿပီး ေစာင့္ထိန္းခ်င္သူအဖို႔ ဘယ္လို လုပ္သင့္ပါသလဲ ဘုန္းဘုန္း၊ ၄) အာဇီ၀႒မက သီလရဲ႕ ေနာက္ဆံုး အခ်က္ မိစၦာဇီ၀ါကိုေရွာင္တာက အရက္ေသစာ ေသာက္စားတာေတြပါ ေရွာင္ၾကဥ္တာ ပါတယ္လုိ႔လည္း ေျပာၾကတယ္..အဲဒါေကာ ဟုတ္ပါသလား ဘုန္းဘုန္း။ ဖိုးသား သိခ်င္တာက သီလက သူ႔ဟာသူေနရင္း မက်ဴးလြန္တာထက္ ခံယူေဆာက္တည္ၿပီးမွ မက်ဴးလြန္တာကမွ သီလမည္တယ္၊ သီလေဆာက္တည္တယ္လို႔ ဖတ္ဖူးေတာ့.. ေရာသမေမႊသီလက်ေတာ့ ဘယ္လို ေဆာက္တည္ရမလဲ ဘုန္းဘုန္း.. ဘုန္းဘုန္း အားရင္၊ အဆင္ေျပရင္ ေျဖၾကားေပးပါဦး.. ဖိုးသားကို
ဖိုးသားေၾကာင့္ ဘုန္းဘုန္း အလုပ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္သြားရင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ဘုန္းဘုန္း။ ဖိုးသား သိခ်င္လာလို႔ပါ။
ဘုန္းဘုန္းက်န္းမာပါေစ
ရိုေသစြာဦးတင္လ်က္
ဖိုးသား
စိန္႔ပီတာစဘတ္၊ ရုရွား


A. မဟာဂႏၶာ႐ုံဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ အာဇီ၀႒မက သီလအဖြင့္ကုိ ကုိးကားၿပီး ေျပာရရင္ “အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြရေသာ အလုပ္အကုိင္ အေရာင္းအ၀ယ္ ဟူသမွ်ကုိ ပါဠိလုိ အာဇီ၀လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ မတရားေသာ ပစၥည္းဥစၥာရွာေဖြမႈကုိ မိစၧာဇီ၀လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ရွစ္ပါးေျမာက္ကုိ ပါဠိလုိ အ႒မလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိမွ စၿပီးေရတြက္ပါက မိစၧာဇီ၀ါ ေ၀ရမဏိသည္ ၈ပါးေျမာက္သိကၡာပုဒ္ ျဖစ္သျဖင့္ မိစၧဇီ၀မွ ေရွာင္ၾကည္မႈလွ်င္ ရွစ္ပါးေျမာက္ရွိေသာ သီလကုိ အာဇီ၀႒မကသီလလုိ႔ ေခၚပါတယ္။
၁) အာဇီ၀႒မကသီလ ေဆာက္တည္ပုံကုိ ပါဠိေတာ္နဲ႔ အ႒ကထာမ်ားမွာ တုိက္႐ုိက္မျပၾကပါ။ ငါးပါးသီလစသည္ ေဆာက္တည္ပုံကုိ နည္းယူ၍ ေရွးပညာရွိၾကီးမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ရွစ္ပါးသီလနဲ႔ ဒီအာဇီ၀႒မက သီလဘယ္ဟာက ပုိျမတ္သလဲ ဆုိတာထက္ ရွစ္ပါးသီလဟာ ဥပုသ္ေန႔မ်ားမွာ အထူးေဆာက္တည္ရတဲ့ သီလမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥေပါသထသီလလုိ႔ ဆုိျခင္းပါ။ ဒီအာဇီ၀႒မက သီလကေတာ့ ငါးပါးသီလလုိမ်ိဳး ေဆာက္တည္သည္ျဖစ္ေစ မေဆာက္တည္သည္ျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ရင္ အျပစ္ရွိတဲ့ သီလမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ငါးပါးသီလဟာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား အၿမဲေစာင့္ထိန္းရမယ့္ ကုိယ္က်င့္သီလျဖစ္သလုိ အာဇီ၀႒မကသီလဟာလည္း အထက္တန္းသူေတာ္စင္တုိ႔ အၿမဲထိန္းရမယ့္ ကုိယ္က်င့္သီလျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအာဇီ၀႒မကသီလကုိ က်န္းဂန္မ်ားမွာ အာဒိျဗဟၼစရိယသီလ (မဂၢျဗဟၼစရိယ၏ အစျဖစ္ေသာသီလ) လုိ႔လည္း ေခၚပါတယ္။ အာဇီ၀႒မကသီလ လုံၿခဳံမွ မဂ္ဖုိလ္ရႏုိင္ၿပီး မလုံရင္ မဂ္ဖုိလ္မႏုိင္ဟု ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအာဇီ၀႒မကသီလသည္ မဂ္ဟူေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္၏ အစအေျခခံ သီလျဖစ္သည္ဟု မွတ္သားႏုိင္ပါတယ္။

၂) အာဇီ၀႒မကသီလမွာ ၀ိကာလေဘာဇနမပါတာဟာ ၀ိကာလာေဘာဇနထက္ ပုိၿပီးအေရးႀကီးတဲ့ အကုသုိလ္အျပစ္ႀကီးတဲ့ သီလေတြကုိ အဓိကဦးစားေပး ေစာင့္ထိန္းေစလုိ၍ ျဖစ္တယ္လုိ႔ နားလည္ႏုိင္ပါတယ္။ ရွစ္ပါးသီလမွာ ကုန္းတုိက္ေခ်ာပစ္ အတင္းအဖ်င္းမ်ားမွ ေရွာင္ၾကည္မႈဆုိတဲ့ သိကၡာပုဒ္အမည္မ်ားသာ တုိက္႐ုိက္မပါျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သီလေဆာက္တည္ျခင္းရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ကာယကံ ၀စီကံ အကုသုိလ္ေတြ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းေပးျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ မပါေသာ္လည္း ၀စီကံအျပစ္ မျဖစ္ေအာင္ထိန္းရပါတယ္။ ရွစ္ပါးသီလလုိ႔ ေခၚတဲ့ ဥပုသ္သီလဟာ သာမန္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဥပုသ္ေန႔မ်ားမွာ အထူးေစာင့္ေစလုိတဲ့အတြက္ သတ္မွတ္ထားခ်က္ျဖစ္ၿပီး အာဇီ၀႒မက သီလကေတာ့ အဆင့္ျမင့္သူေတာ္စင္မ်ား အၿမဲေစာင့္ထိန္းရမယ့္ သီလသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပုသ္သီလမွာ အာဇီ၀႒မကသီလမွာပါတဲ့ ေစာင့္ထိန္းရခက္တဲ့ သီလမ်ားမပါဘဲ အာဇီ၀႒မက သီလမွာေတာ့ အေသးအဖဲြျဖစ္တဲ့ ၀ိကာလစတဲ့ သီလမ်ား မပါျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္မွာပါသည္ျဖစ္ေစ မပါသည္ျဖစ္ေစ အဓိကကေတာ့ သီလေစာင့္ထိန္းမႈဟာ ကာယက၀စီကံ အမႈေတြမက်ဴးလြန္မိေအာင္ ထိန္းေပးျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ကာယကံ ၀စီကံအမႈမ်ားကုိသာ ေကာင္းေအာင္က်ိဳးစားေနရင္ ဒီသီလအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ထိန္းၿပီးသားျဖစ္ေနမွာပါ။

၃) အာဇီ၀႒မကသီလနဲ႔ ရွစ္ပါးသီလကုိ ေရာသမေမြၿပီး ေစာင့္ထိန္းလုိပါက ႏွစ္ခုလုံးမွာပါတဲ့ သီလေတြကုိ မလြတ္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းလုိက္႐ုံပါပဲ။ သိပ္႐ႈပ္ေနမယ္ထင္ရင္ေတာ့ မိမိရဲ႕ ကာယကံ၀စီကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျပစ္ေတြမျဖစ္ေအာင္သာ လုံၿခဳံေအာင္ထိန္းလုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ ဒီသီလႏွစ္မ်ိဳးကုိ တစ္မ်ိဳးစီ ေဆာက္တည္ေနတယ္လုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔ရသြားသလုိ ဒကာေလးေျပာသလုိ ေရာသမေမႊၿပီး ေစာင့္တယ္လုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔ရသြားပါၿပီ။

၄) အထက္မွာ ေျပာခဲ့သလုိပဲ မိစၧာဇီ၀ဆုိတာ မေကာင္းသျဖင့္ အသက္ေမြးတာ၊ မတရားသျဖင့္ အသက္ေမြးတာလုိ႔ ဆုိတဲ့အတြက္ မိစၧာဇီ၀မွ ေရွာင္ၾကည္တာဟာ မေကာင္းတဲ့ မတရားတဲ့ အသက္ေမြးမႈမွ ေရွာင္ၾကည္တာပါ။ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမႈမွ ေရွာင္ၾကည္တာလုိ႔ တုိက္႐ုိက္မေျပာေသာ္လည္း မိစၧာဇီ၀မွ ေရွာင္ၾကည္မႈမွာ အရက္ေသစာေသာက္စားမႈမွ ေရွာင္ၾကည္မႈကုိလည္း ထည့္သြင္းယူႏုိင္ပါတယ္။ အရက္ေသာက္ၿပီဆုိကတည္းက ေကာင္းတဲ့အသက္ေမြးမႈလုိ႔ ေျပာလုိ႔မရႏုိင္ပါဘူး။ မေကာင္းသျဖင့္ အသက္ေမြးမႈလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရက္ေသစာေသာက္စားမႈကုိလည္း မိစၧာဇီ၀ထဲမွာ ထည့္သြင္းယူႏုိင္ပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။ သီလဟာ ခံယူေဆာက္တည္ၿပီး ေစာင့္ရတဲ့သီလရွိသလုိ ခံယူသည္ျဖစ္ေစ မယူသည္ျဖစ္ေစ ေစာင့္ရမယ့္ သီလမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။ ခုနေျပာခဲ့သလုိ ငါးပါးသီလနဲ႔ အာဇီ၀႒မကသီလေတြကေတာ့ ခံယူသည္ျဖစ္ေစ မယူသည္ျဖစ္ေစ ေစာင့္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဥပုသ္သီလမ်ိဳးကေတာ့ သီးသန္႔ခံယူၿပီး ေစာင့္ထိန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရာသမေမြသီလကုိ ခံယူေဆာက္တည္လုိရင္ေတာ့ ကုိယ္ခံယူလုိတဲ့ သီလအေရအတြက္ကုိ လုိက္ၿပီး ငါးပါးသီလ ခံယူပုံအတုိင္း “အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ (ရွစ္ပါးဆုိရင္ အ႒ဂၤသမၸႏၷာဂတသီလံ၊ ကုိးပါးဆုိရင္ န၀ဂၤသမၸႏၷာဂတသီလံ စသည္) ဓမၼံ ယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမ ဘေႏၲ စသျဖင့္ ခံယူေဆာက္တည္ႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ေစာင့္လုိတဲ့ သီလသိကၡာပုဒ္မ်ားကုိ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဓိယာမိ စသည္ျဖင့္ ေဆာက္တည္ႏုိင္ပါတယ္။

အင္း… ဒကာေလး ေမးလုိ႔သာ အားလုံးကုိ ျပည့္စုံေအာင္ ေျဖေပးလုိက္ရတာပါ။ ေရာသမေမြဆုိတဲ့ စကားလုံး အသုံးကုိေတာ့ သေဘာမက်ပါဘူး။ သီလေဆာက္တည္မႈကုိ ကုိယ္လုပ္ခ်င္သလုိ ဟုိေရြ႕ဒီေရြ႕ ဟုိေျပာင္းဒီေျပာင္း ဟုိေပါင္းဒီေပါင္း လုပ္တာမ်ိဳးမျဖစ္ပါေစနဲ႔။ သိပ္႐ႈပ္ေနတယ္ထင္ရင္ ခုနေျပာသလုိ ကုိယ့္ရဲ႕ ကာယကံ၊ ၀စီကံေတြကုိသာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုံၿခံဳေအာင္ေစာင့္ထိန္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား