ပယ္ျဖတ္ပုံ မတူၾကသူမ်ား…

ဗုဒၶပိဋကတ္ စာေပေတြဖတ္ရင္း မဇၥ်ိမပဏၰာသ ပါဠိေတာ္မွာပါတဲ့ ေပါတလိယသုတ္ကုိ အႀကိမ္အႀကိမ္ ျပန္ဖတ္မိျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသုတ္မွာပါတဲ့ ေပါတလိယသူၾကြယ္နဲ႔ ဘုရားရွင္တုိ႔ အျပင္အလွန္ ေမးေျဖထားတာေလးေတြက ဖတ္မိသူတုိင္းကုိ အဓိကနဲ႔ သာမည ခဲြျခားျပသေနသလုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အျမင္ျခင္း မတူတဲ့ သူႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ယူဆခ်က္ေတြမွာ ဗုဒၶရဲ႕ တင္ျပခ်က္က လြတ္ေျမာက္မႈကုိ အသားေပးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေပါတလိယ သူၾကြယ္ရဲ႕ လူမႈကိစၥပယ္ျဖတ္ထားပုံနဲ႔ ဘုရားရွင္ဆုိလုိတဲ႔ ပယ္ျဖတ္ပုံခ်င္း မတူညီတာက ဖတ္တဲ့သူကုိ အမွန္ေရြးခ်ယ္ခုိင္းေနသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ သဗၺညဳတဉာဏ္ရွင္ရဲ႕ အျမင္နဲ႔ ပုထုဇင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္မွာ ပယ္ျဖတ္ပုံကအစ မတူညီၾကဘဲ ကြဲျပားေနတယ္ဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ အဂၤတုိင္း အာပဏၰနိဂုံံးမွာ သီတင္းသုံးေနစဥ္က ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ ဘုရားရွင္ ဆြမ္းခံရာမွအျပန္ ေတာအုပ္တစ္ခုအနီးမွာ ကုိယ္လက္သန္႔စင္ၿပီး အနားယူ ေနတဲ့အခ်ိန္ ေပါတလိယဆုိတဲ့ သူၾကြယ္တစ္ေယာက္ ဘုရားထံပါး ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ အနီးေရာက္ေနေပမယ့္ မထုိင္ဘဲ တစ္ေနရာမွာ ရပ္ေနတဲ့ေပါတလိယကုိ ဘုရားရွင္ကပဲစၿပီး “သူၾကြယ္…ဒီမွာ ေနရာအလြတ္ရွိတယ္၊ လာထုိင္ပါ…”လုိ႔ ဖိတ္ေခၚလုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေပါတလိယသူၾကြယ္ဟာ လာမထုိင္တဲ့အျပင္ ဘုရားရွင္သုံးလုိက္တဲ့ “သူၾကြယ္”ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းအေပၚမွာ မေက်မနပ္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဘာမွမေျပာေပမယ့္ ရင္ထဲမွာေတာ့ ခံျပင္းခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ကလည္း သူ႔အေျခအေနကုိ သိသိနဲ႔ပဲ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ခါသုံးခါ ထပ္ေခၚလုိက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေပါတလိယသူၾကြယ္ဟာ သည္းမခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ “အရွင္ေဂါတမ… ကၽြႏ္ုပ္ကုိ သူၾကြယ္ဆုိတဲ့ အေခၚေ၀ၚနဲ႔ ေခၚဆုိဖုိ႔ မသင့္ပါဘူး..”လုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။

“သူၾကြယ္… သင့္ရဲ႕အမူအရာ အသြင္အျပင္က သူၾကြယ္ပုံေပါက္ေနလုိ႔ သူၾကြယ္လုိ႔ ေခၚတာပါ…”လုိ႔ ဘုရားရွင္က မိန္႔တဲ့အခါ “အရွင္ေဂါတမ ကၽြႏ္ုပ္ဟာ လူမႈကိစၥအားလုံးကုိ ပယ္ထားၿပီးပါၿပီ၊ လူ႔အသုံးအႏႈန္းအားလုံးကုိလည္း ျဖတ္ထားၿပီးပါၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ သူၾကြယ္ဆုိတဲ့ အသုံးနဲ႔ ေခၚလုိ႔မသင့္ပါ…”လုိ႔ ေပါတလိယက ဆုိပါတယ္။ “ဘယ္လုိဘယ္နည္းနဲ႔ လူမႈကိစၥေတြကုိပယ္ၿပီး လူ႔အသုံးအႏႈန္းအားလုံးကုိ ျဖတ္ေတာက္လဲ…”လုိ႔ ဘုရားရွင္က ထပ္ေမးေတာ့ “အရွင္ေဂါတမ… ကၽြႏ္ုပ္မွာရွိတဲ့ ပုိင္ဆုိင္သမွ် စည္းစိမ္မွန္သမွ်ကုိ သားသမီးေတြကုိ အေမြးေပးၿပီး အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘာမွ၀င္ေရာက္ စြပ္ဖက္မႈမရွိဘဲ စားေလာက္ ၀တ္ေလာက္႐ုံေလာက္နဲ႔ပဲ ကၽြႏု္ပ္ေနပါတယ္၊ ဒီနည္းဟာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ လူမႈကိစၥေတြကုိပယ္ၿပီး လူ႔အသုံးအႏႈန္းေတြကုိ ျဖတ္ေတာက္တဲ့နည္း ျဖစ္ပါတယ္…”လုိ႔ သူၾကြယ္က ျပန္ေလွ်ာက္ပါတယ္။

“ဒါဆုိရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕လူ႔အသုံးအႏႈန္း ျဖတ္ပုံက တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္၊ ငါဘုရား အဆုံးအမရဲ႕ လူ႔အသုံးအႏႈန္းျဖတ္ပုံကေတာ့ သင္နဲ႔မတူဘူး”လုိ႔ ဆုိကာ ဘုရားရွင္က ျဖတ္သင့္တဲ့ လူ႔အသုံးအႏႈန္း ဆုိတာေတြကုိ ဆက္လက္မိန္႔ၾကား ေတာ္မူပါတယ္။ ဘုရားရွင္က ပယ္ရမယ့္အခ်က္ (၈)ခ်က္ကုိ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။
(၁) အသက္မသတ္ျခင္းကုိမွီ၍ အသက္သတ္ျခင္းကုိ ပယ္ရမည္
(၂) ေပးေသာဥစၥာ ယူျခင္းကုိမွီ၍ မေပးေသာဥစၥာ ယူျခင္းကုိ ပယ္ရမည္
(၃) မွန္ေသာစကားကုိမွီ၍ မမွန္ေသာစကားကုိ ပယ္ရမည္
(၄) ကုန္းမတုိက္ေသာ စကားကုိမွီ၍ ကုန္းတုိက္ေသာ စကားကုိ ပယ္ရမည္
(၅) မတပ္မက္ မလုိခ်င္မႈကုိမွီ၍ တပ္မက္လုိခ်င္မႈကုိ ပယ္ရမည္
(၆) မကဲ့ရဲ႕ မခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းကုိမွီ၍ ကဲ့ရဲ႕ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းကုိ ပယ္ရမည္
(၇) အမ်က္မထြက္ျခင္း မပင္ပန္းျခင္းကုိမွီ၍ အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းကုိ ပယ္ရမည္
(၈) လြန္စြာမာန္မမူျခင္းကုိမွီ၍ လြန္စြာမာန္မူျခင္းကုိ ပယ္ရမည္။

ဒီ (၈)ခ်က္က ဘုရားရွင္ မိန္႔ေတာ္မူတဲ့ လူ႔အသုံးအႏႈန္း ပယ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေပါတလိယ သူၾကြယ္ဟာ သူနဲ႔မတူတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ ပယ္ျဖတ္နည္းအေပၚ စိတ္၀င္စားသြားၿပီး အက်ယ္ထပ္မိန္႔ဖုိ႔ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့မွ ဘုရားရွင္က

“သူၾကြယ္… အသက္မသတ္ျခင္းကုိမွီ၍ အသက္သတ္ျခင္းကုိ ပယ္ရမယ္ဆုိတာက တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဒီလုိ ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္ရပါမယ္။ ငါဟာ အေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ အသက္ကုိ သတ္ေလ့ရွိေနမိေပမယ့္ ဒီအေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ကုိ အၾကြင္းမဲ့ ပယ္ျဖတ္ဖုိ႔လည္း က်င့္ႀကံေနတယ္၊ တကယ္လုိ႔ ငါဟာ အသက္သတ္ေလ့ရွိသူ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီအသက္သတ္ျခင္းကပဲ ငါ့ကုိငါ ျပန္စြပ္စဲြမိၿပီး ပညာရွိေတြရဲ႕ ကဲ့ရဲ႕မႈကုိလည္း ခံရမယ္၊ အသက္သတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသၿပီးေနာက္မွာလည္း မေကာင္းတဲ့ ဘုံဘ၀မွာ ျပန္ျဖစ္ရမယ္၊ ဒီအသက္သတ္ျခင္းကပဲ အေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ျဖစ္ေနၿပီး လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ပိတ္ပင္တားဆီးထားတဲ့ နီ၀ရဏတရား ျဖစ္ေနမယ္၊ အသက္သတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အာသေ၀ါတရား၊ ပင္ပန္းျခင္း ပူပန္ျခင္းတရားေတြဟာ အသက္မသတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့သူ အတြက္ မျဖစ္ေပၚႏုိင္ စသျဖင့္ ဆင္ျခင္ကာ အသက္မသတ္ပဲ ေနျခင္းနဲ႔ပဲ အသက္သတ္ျခင္းကုိ ပယ္ရမယ္လုိ႔ ဆုိေၾကာင္း၊

သူၾကြယ္… ေပးေသာဥစၥာကုိမွီ၍ မေပးေသာ ဥစၥာယူျခင္းကုိ ပယ္ရမယ္ဆုိတာက တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဒီလုိ ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္ရပါမယ္။ ငါဟာ အေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ မေပးေသာ ဥစၥာကုိ ခုိးယူေလ့ရွိေနမိေပမယ့္ ဒီအေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ကုိ အၾကြင္းမဲ့ ပယ္ျဖတ္ဖုိ႔လည္း က်င့္ႀကံေနတယ္၊ တကယ္လုိ႔ ငါဟာ မေပးတဲ့ ဥစၥာကုိ ခုိးယူေလ့ရွိသူ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီခုိးယူျခင္းကပဲဲ ငါ့ကုိငါ ျပန္စြပ္စဲြမိၿပီး ပညာရွိေတြရဲ႕ ကဲ့ရဲ႕မႈကုိလည္း ခံရမယ္၊ ခုိးယူျခင္းေၾကာင့္ ေသၿပီးေနာက္မွာလည္း မေကာင္းတဲ့ ဘုံဘ၀မွာ ျပန္ျဖစ္ရမယ္၊ ဒီခုိးယူျခင္းကပဲ အေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ျဖစ္ေနၿပီး လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ပိတ္ပင္တားဆီးထားတဲ့ နီ၀ရဏတရား ျဖစ္ေနမယ္ ခုိးယူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အာသေ၀ါတရား၊ ပင္ပန္းျခင္း ပူပန္ျခင္းတရားေတြဟာ ခုိးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့သူအတြက္ မျဖစ္ေပၚႏုိင္ စသျဖင့္ ဆင္ျခင္ကာ ေပးေသာဥစၥာကုိယူျခင္းနဲ႔ပဲ မေပးေသာဥစၥာ ယူျခင္းကုိ ပယ္ရမယ္လုိ႔ ဆုိေၾကာင္း၊

ဒီအတုိင္းပဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မမွန္တဲ့ စကားကုိ ဆုိျခင္းရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးေတြနဲ႔ မွန္တဲ့စကားကုိ ဆုိျခင္းရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး မွန္ကန္ေသာစကားကုိ ဆုိျခင္းနဲ႔ မမွန္ကန္ေသာ စကားကုိ ပယ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္းတုိက္တဲ့ စကားကုိ ဆုိျခင္းရဲ႕ အျပစ္ေတြနဲ႔ မဆုိျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး ကုန္းတုိက္တဲ့ စကားကုိ မဆုိျခင္းနဲ႔ပဲ ကုန္းတုိက္တဲ့စကား ဆုိျခင္းကုိ ပယ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မက္လုိခ်င္မႈရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးနဲ႔ မတပ္မက္ မလုိခ်င္မႈရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး မတပ္မက္ မလုိခ်င္မႈနဲ႔ပဲ လုိခ်င္တပ္မက္မႈကုိ ပယ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းရဲ႕ အျပစ္ေတြနဲ႔ မကဲ့ရဲ႕ မခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး မကဲ့ရဲ႕ မခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းနဲ႔ပဲ ကဲ့ရဲ႕ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းကုိ ပယ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းရဲ႕ အျပစ္ေတြနဲ႔ အမ်က္မထြက္ျခင္း မပင္ပန္းျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး အမ်က္မထြက္ျခင္း မပင္ပန္းျခင္းနဲ႔ပဲ အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းကုိ ပယ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ သူၾကြယ္ … လြန္စြာမာန္မမူျခင္းကုိမွီ၍ လြန္စြာမာန္မူျခင္းကုိ ပယ္ရမယ္ဆုိတာက တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဒီလုိ ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္ရပါမယ္။ ငါဟာ အေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ အလြန္မာန္မာန ႀကီးေလ့ရွိေနမိေပမယ့္ ဒီအေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ကုိ အၾကြင္းမဲ့ ပယ္ျဖတ္ဖုိ႔လည္း က်င့္ႀကံေနတယ္၊ တကယ္လုိ႔ ငါဟာ အလြန္မာန္မာန ႀကီးူေလ့ရွိသူ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီမာန္မူျခင္းကပဲဲ ငါ့ကုိငါ ျပန္စြပ္စဲြမိၿပီး ပညာရွိေတြရဲ႕ ကဲ့ရဲ႕မႈကုိလည္း ခံရမယ္၊ မာန္မူျခင္းေၾကာင့္ ေသၿပီးေနာက္မွာလည္း မေကာင္းတဲ့ ဘုံဘ၀မွာ ျပန္ျဖစ္ရမယ္၊ ဒီမာန္မူူျခင္းကပဲ အေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ျဖစ္ေနၿပီး လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ပိတ္ပင္တားဆီးထားတဲ့ နီ၀ရဏတရား ျဖစ္ေနမယ္ မာန္မူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အာသေ၀ါတရား၊ ပင္ပန္းျခင္း ပူပန္ျခင္းတရားေတြဟာ မာန္မူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့ သူအတြက္ မျဖစ္ေပၚႏုိင္ စသျဖင့္ ဆင္ျခင္ကာ လြန္စြာမာန္မမူျခင္းနဲ႔ပဲ လြန္စြာမာန္မူျခင္းကုိ ပယ္ရမယ္လုိ႔ ဆုိေၾကာင္း..” မိန္႔ေတာ္မူလုိက္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ဗုဒၶက “သူၾကြယ္ ဒီတရားရွစ္ပါးကုိ ပယ္တာေတာင္မွ အၾကြင္းမဲ့ ပယ္သတ္တာ မဟုတ္ေသးပါဘူး၊ တကယ္အၾကြင္းမဲ့ ပတ္သတ္ႏုိင္ဖုိ႔ကေတာ့ ကာမဂုဏ္ငါးပါးကုိ အမွန္အတုိင္း ပညာနဲ႔ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ဒီကာမဂုဏ္တရားေတြကုိ စဲြလန္းတတ္ေစတဲ့ ဆႏၵရာဂကုိ အၾကြင္းမဲ့ခ်ဳပ္ေစတဲ့ ဥေပကၡာတရားကုိ ပြားမ်ားႏုိင္မွပဲ အၿပီးပယ္ျဖတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္..၊ ဒီးနည္းကပဲ အသုံးအႏႈန္းမွန္သမွ် လုံး၀ျပတ္ေစ ႏုိင္ပါတယ္..”လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူလုိက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့မွ ေပါတလိယ သူၾကြယ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ပယ္ျဖတ္နည္းကုိ စြန္႔ၿပီး ဗုဒၶနည္းနဲ႔အတူ သရဏဂုံတည္ကာ ဥပါသကာအျဖစ္ ခံယူသြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ဒီသုတ္ေတာ္မွာလာတဲ့ မတူညီတဲ့ ပယ္ျဖတ္မႈေတြထဲက သူၾကြယ္ရဲ႕ ပယ္ျဖတ္မႈဟာ စစ္မွန္တဲ့ ပယ္ျဖတ္မႈ မဟုတ္ဘဲ လြတ္ေျမာက္မႈကုိ မျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့အတြက္ သူၾကြယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ပယ္ျဖတ္မႈကုိ အရယူသြားတာဟာ အတုယူလုိက္နာစရာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဆုိလုိတာက ေလာကီစည္းစိမ္ဥစၥာေတြကုိ ပယ္ထားတာထက္ အသက္သတ္ျခင္းရဲ႕ အျပစ္ေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး အသက္သတ္တာကုိပယ္တာ၊ သူမ်ားဥစၥာကုိ ခုိးျခင္းရဲ႕ အျပစ္ေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး သူမ်ားပစၥည္းဥစၥာ ခုိးယူတာကုိပယ္တာ၊ မုသားစကားရဲ႕ အျပစ္ေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး မမွန္တဲ့စကား ေျပာဆုိတာကုိပယ္တာ၊ တပ္မက္လုိခ်င္မႈရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး တပ္မက္လုိခ်င္မႈကုိပယ္တာ၊ ကဲ့ရဲ႕ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈရဲ႕ အျပစ္ေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး ကဲ့ရဲ႕ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကုိ ပယ္တာ၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းရဲ႕ အျပစ္ေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းကုိပယ္တာ၊ မာနရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး မာနေထာင္လႊားတာကုိ ပယ္တာေတြကပဲ အစစ္အမွန္ ပယ္ျခင္းမ်ားျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မတူညီတဲ့ ပယ္ျဖတ္မႈေတြနဲ႔ ပယ္ျဖတ္ၾကရာမွာ တစ္ျခားေလာကီေရးရာေတြကုိ ပယ္ျဖတ္ၾကတာထက္ ဗုဒၶမိန္႔ေတာ္မူတဲ့ ပယ္ျဖတ္ရမယ့္ အရာရွစ္မ်ိဳးကုိ ပယ္ျဖတ္တာကသာ လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ လမ္းမွန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အမွန္လမ္းကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ဗုဒၶအလုိက် ပယ္ျဖတ္နည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ သူမ်ားအသတ္သက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေအာင္၊ သူမ်ားဥစၥာကုိ ခုိးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေအာင္၊ မုသားစကား ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ႏုိင္ေအာင္၊ သူမ်ားအက်ိဳး ပ်က္စီးႏုိင္တဲ့ ကုန္းတုိက္စကား ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ႏုိင္ေအာင္၊ မတရားလုိခ်င္ တပ္မက္မႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေအာင္၊ သူတစ္ပါးကုိ ကဲ့ရဲ႕ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေအာင္၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းမွ ေရွာင္ႏုိင္ေအာင္၊ လြန္စြာမာန္မာန ႀကီးရင့္ျခင္းမွ ေရွာင္ႏုိင္ေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားေလွ်ာက္လွမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါေတာ့ေၾကာင္း ေပါတလိယသုတ္ကုိ ကုိးကား၍ ႐ုိးသားစြာ တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား