ဆုေတာင္းမွားကုိ ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ပါသလား..

Q. ဆရာေတာ္ ဆုေတာင္းမွားၿပီးတာကို ဘယ္လို ရုပ္သိမ္းလို႔ ရပါသလဲ ဘုရား။ နည္းလမ္းေလး သိပါရေစဘုရား…
Shinthan

A. အမွားေတာင္းခဲ့တဲ့ ဆုေတာင္းတစ္ခုကုိ ျပန္ၿပီးေခ်ဖ်က္ခ်င္ရင္ စေတာင္းတုန္းက လုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသုိလ္အတုိင္း ပုံစံတူ၊ စိတ္ေစတနာတူနဲ႔ ျပန္လုပ္ၿပီး ျဖစ္ပါေစလုိ႔ ေတာင္းခဲ့တဲ့ ဆုကုိ မျဖစ္ပါရေစနဲ႔လုိ႔ ဆုိကာ ျပန္ဆုေတာင္း ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ ဆုေတာင္းမွားၿပီးတာကုိ ျပန္႐ုပ္သိမ္းတယ္ ဆုိတာထက္ ကံတစ္ခုကုိ ကံတစ္ခုနဲ႔ လႊမ္းမုိးလုိက္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ေရွ႕ကကံထက္ ေနာက္လုပ္တဲ့ကံကုိ အားႀကီးေအာင္ လုပ္ၿပီး ေရွ႕ကံ အက်ိဳးေပးခြင့္ မရေအာင္ လုပ္တဲ့ သေဘာပါပဲ။

စကားကၽြံရင္ ႏႈတ္မရဘူး ဆုိတာလုိေပါ့။ ေစတနာပါပါနဲ႔ လုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ေတြမွာ ကံေျမာက္ၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးေပးဆုိတာ ရွိပါတယ္။ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံေတြနဲ႔ လုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ေတြမွာ ေစတနာနဲ႔ လုပ္ခဲ့ရင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈက ရွိေနမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေစတနာပါပါနဲ႔ လုိလုိခ်င္ခ်င္ ဆုေတာင္းခဲ့တဲ့ ဆုေတာင္းေတြကုိ ျပန္႐ုပ္သိမ္းဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီကံကုိ လႊမ္းမုိးႏုိင္တဲ့ သူ႔ထက္အင္အားႀကီးတဲ့ ကံေတြကုိလုပ္ၿပီး မွားခဲ့တဲ့ကံေတြ အက်ိဳးေပးခြင့္ မသာေအာင္ေတာ့ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျဖစ္ပါရေစဆုိတာကုိ မျဖစ္ပါရေစနဲ႔လုိ႔ ျပန္ၿပီးဆုေတာင္းတာဟာ ေရွ႕ကကံကုိ ေနာက္ကကံနဲ႔ လႊမ္းမုိးေစတာ ျဖစ္ပါတယ္္။ ဆုေတာင္းတာ မွားမွန္းသိတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး အဲဒီဆုေတာင္းေတြကုိ ေမ့ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး တစ္ျခားကုသုိလ္ေတြနဲ႔ လႊမ္းမုိးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမယ္။ မွားၿပီးဆုေတာင္းခဲ့တဲ့ ကံအက်ိဳးေပး မလာႏုိင္ေအာင္ တစ္ျခားကံေတြနဲ႔ အဆက္မျပတ္ ထိမ္းသြားႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကံအက်ိဳးေပးမႈေတြ ေရာက္မလာႏုိင္ေအာင္ ကံကုိ ဉာဏ္နဲ႔ျဖတ္ရပါမယ္။ အဲဒီဉာဏ္က အရိယာမဂ္ဉာဏ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေတြကုိ အၾကြင္းမဲ့ ပယ္ျဖတ္ႏုိင္တာကေတာ့ ၀ိပႆနာ တရားအားထုတ္ၿပီး အရိယာမဂ္နဲ႔ ျဖတ္တဲ့နည္းဟာ အေကာင္းဆုံး၊ အားအႀကီးဆုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ကံပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မေကာင္းတဲ့ကံပဲျဖစ္ျဖစ္ ေစတနာနဲ႔ လုပ္မိရင္ အက်ိဳးေပးမႈက ရွိေနမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီကံေတြကုိ ၀ိပႆနာဉာဏ္နဲ႔ပဲ ျဖတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမယ္။

ဒါဆုိရင္ တျခားဒါနသီလ ကုသုိလ္ေတြ လုပ္စရာမလုိဘဲ ၀ိပႆနာ အလုပ္ပဲ လုပ္ရမွာလားလုိ႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ တစ္ျခားကုသုိလ္ေတြလည္း လုပ္ရပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ သီလကုိ လုံေအာင္ထိန္းၿပီး ဒါနကုသုိလ္၊ ဘာ၀နာကုသုိလ္ေတြ လုပ္ရပါမယ္။ လုပ္တဲ့အခါမွာသာ ခုနေျပာသလုိ ဆုေတာင္းေတြနဲ႔ ခ်ီေႏွာင္မႈ မျဖစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ၀ဋ္ကုိေတာင့္တတဲ့ ကုသုိလ္မ်ိဳး မျဖစ္ေစဘဲ ၀ဋ္ကင္းျပတ္ရာ ကုသုိလ္မ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ ၀ဋ္ကင္းျပတ္ဖုိ႔အတြက္ ကုသိုလ္လုပ္တုိင္း ဒီလုပ္တဲ့ကံေတြအေပၚမွာ တြယ္တာမႈ တဏွာမပါေစဘဲ ၀ဋ္ကင္းျပတ္ရာ နိဗၺာန္ကုိ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစလုိတဲ့ ေစတနာ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ရပါမယ္။ ကုိယ္လုပ္တဲ့ ကံေတြအေပၚမွာ လုိခ်င္မႈေတြ၊ ေတာင့္တမႈေတြ မျဖစ္ေစဘဲ ကံကံရဲ႕အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္မႈနဲ႔အတူ အစဲြကင္းတဲ့ ကံမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒီလုိ လုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ကံအက်ိဳးေပးမႈေတြရဲ႕ ခ်ယ္လွယ္မႈက ကင္းျပတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာေတာ္မ်ားက ဘာကုသုိလ္ပဲ လုပ္လုပ္ နိဗၺာနႆ ပစၥေယာ ေဟာတု- နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ေကာင္း ျဖစ္ပါေစလုိ႔ နိဗၺာန္ကုိ အာ႐ုံျပဳေစၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိလုိတာက မသိလုိ႔ မွားခဲ့တဲ့ ဆုေတာင္းအမွား ကံတရားေတြကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ အဲဒီကံေတြ အက်ိဳးေပးခြင့္မသာေအာင္ တစ္ျခားကံေတြနဲ႔ လႊမ္းမိုးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ဒီကံအက်ိဳးေပးေတြကုိ ျပတ္သြားေအာင္ ၀ိပႆနာအလုပ္ အားထုတ္ၿပီး ျဖတ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ အဲဒါဆုိရင္ မွားခဲ့တဲ့ ဆုေတာင္းအတြက္ အက်ိဳးေပးမႈ ေရာက္မလာႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီလုိ မလုပ္ႏုိင္ေသးရင္လည္း တစ္ျခား ကုသုိလ္ေကာင္းမႈတစ္ခုခုကုိ အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ေသခါနီးအခ်ိန္အထိ လက္ရွိဘ၀ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းကံကုိ အာ႐ုံျပဳႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ေသၿပီးဒုတိယဘ၀မွာ ေသခါနီးျဖစ္တဲ့ စိတ္အစဥ္က အနီးဆုံး၊ အရင္ဆုံး အက်ိဳးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိနည္းနဲ႔ပဲ ကံတစ္မ်ိဳးကုိ ကံတစ္မ်ိဳးနဲ႔ လႊမ္းမုိးႏုိင္ေအာင္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ကံေတြအေပၚ ေနာင္တျဖစ္ေနတာထက္ ကံေတြအားလုံး ျပတ္ေစႏုိင္တဲ့ တရားဘာ၀နာ ပြားမ်ားအားထုတ္ၿပီး ကံေတြကုိ ျဖတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတာက ပုိေကာင္းတဲ့အတြက္ ကံကုိ၀ိပႆနာဉာဏ္နဲ႔ပဲ ျဖတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ အႀကံျပဳ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။ မသိလုိ႔မွားၿပီး ဆုေတာင္းခဲ့တာေတြကုိ သိလုိက္တဲ့အခ်ိန္က စၿပီး ၀ဋ္ကင္းျပတ္လုိတဲ့ စိတ္ေစတနာနဲ႔ပဲ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ လုပ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားပါလုိ႔ အႀကံျပဳလုိက္ပါတယ္။

1 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):

 • shinthan says:
  Monday, May 03, 2010

  ဆရာေတာ္ ေက်းဇူးပါ ဘုရား။ ေနာက္မသိတာေလးေတြ
  ကိုလည္း ေမးခြင့္ၿပဳပါ ဘုရား။ ဆရာေတာ္ ညႊန္ၿပသည့္ အတိုင္း လုပ္ေဆာင္လုိက္ပါမယ္ ဘုရား။ ဆရာေတာ္ရဲ႕
  gtalkကို တပည့္ေတာ္ အပ္ထားပါတယ္ ဘုရား။ လက္
  ခံေပးေတာ္မူပါဘုရား။


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား