ဂုဏ္ေတာ္ပ႒ာန္း ပုတီးစိပ္နည္း…

“ဘုန္းဘုန္းက… တရားထုိင္တာလား ပုတီးစိပ္တာလားဘုရား…၊ ပုတီးစိပ္တဲ့အခါ ဘယ္နည္းနဲ႔စိပ္လဲ ဘုရား…၊ ပုတီးစိပ္တာဟာ ဘာက်င့္စဥ္ပါလဲ ဘုရား…” စတဲ့ အေမးမ်ားနဲ႔အတူ အရွင္ဘုရားစိပ္တဲ့ ပုတီးစိပ္နည္းရွိရင္ ခ်ီးျမင့္ေပးပါလုိ႔ ေလွ်ာက္ထားလာတဲ့ သူေတြရွိတဲ့အတြက္ ဒီဂုဏ္ေတာ္ပ႒ာန္း ပုတီးစိပ္နည္းေလးကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းေတြထဲမွာ အရွင္ဘုရား ပုတီးစိပ္လား၊ တရားထုိင္လားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကုိ ပုတီးလည္းစိပ္၊ တရားလည္း ထုိင္တယ္လုိ႔ပဲ ေျဖေပးျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ခုလုံးက လုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္ျဖစ္ေနသလုိ ဘုန္းဘုန္းကုိယ္တုိင္လည္း လုပ္ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။ ၿပီးေတာ့ က်င့္စဥ္တစ္ခု အေနနဲ႔ေျပာရင္ ပုတီးစိပ္တာဟာ သမထက်င့္စဥ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္္။ ပုတီးသမုိင္းအေၾကာင္း ေရးထားတဲ့ စာအုပ္မ်ားလည္း ရွိတဲ့အတြက္ ဗဟုသုတ ရလုိက ျပန္လည္ရွာေဖြ ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ပုတီးစိပ္ျခင္းဟာ သမထနည္းတစ္ခု ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုသုိလ္ရေစတဲ့ ဘာ၀နာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။

ဘုန္းဘုန္းစိပ္တဲ့ ပုတီးစိပ္နည္းကေတာ့ ဂုဏ္ေတာ္ပ႒ာန္း ပုတီးစိပ္နည္းပါ။ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါး၊ တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆)ပါး၊ သံဃာဂုုဏ္ေတာ္ (၉)ပါးကုိ အစဥ္အတုိင္း ပ႒ာန္း (၂၄)ပစၥည္းနဲ႔ ကြန္ခ်ာသေဘာ အာရုံျပဳၿပီး စိပ္ပါတယ္။ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ပဲ ရတာနာသုံးပါးရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ ေပါင္းလုိက္ရင္ (၂၄) ျဖစ္သလုိ၊ ပ႒ာန္းပစၥည္းကလည္း (၂၄)ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂုဏ္ေတာ္တစ္ခုကုိ ပ႒ာန္းပစၥည္းတစ္ခုနဲ႔ တဲြစပ္ၿပီး ဂုဏ္ေတာ္ကုိလႊမ္း ပ႒ာန္းက်မ္းနဲ႔ ပူေဇာ္ကာ အာ႐ုံျပဳၿပီး ဒီဂုဏ္ေတာ္ပ႒ာန္း ပုတီးစိပ္နည္းကုိ ရြတ္ဆုိပြားမ်ားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရတာနာသုံးပါးရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားနဲ႔ ပ႒ာန္းပစၥည္းဟာ အဓိပၸါယ္အားျဖင့္ ဆက္စပ္မႈ မရွိေပမယ့္ ဂုဏ္ေတာ္ဆုိတဲ့ အသိနဲ႔ တစ္ကန္႔စီကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ရြတ္ဆုိပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရတနာျမတ္သုံးပါးရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားဟာ ပြားမ်ားလွ်င္ ပြားမ်ားသေလာက္ ပြားမ်ားသူမ်ားကုိ တန္ခုိး၊ ပညာ၊ ဥစၥာမ်ား တုိးပြားေစတတ္သလုိ ပ႒ာန္းေတာ္၏ တန္ခုိးေတာ္ဟာလည္း ဉာဏ္ပညာႀကီးျခင္း အႏၲရာယ္ကင္းျခင္း စတဲ့ အစြမ္းအာနိသင္မ်ားလည္း ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ခုလုံးကုိ အာ႐ုံျပဳ ပြားမ်ားႏုိင္တဲ့ သူမ်ားအတြက္လည္း တန္ခုိးပညာဥစၥာမ်ားအျပင္ ဉာဏ္ပညာမ်ားလည္း တုိးတက္ႏုိင္ေစပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ယုံၾကည္မႈသဒၶါတရားနဲ႔ ေန႔စဥ္ပြားမ်ားတဲ့ စရဏတရားက အဓိကက်ပါတယ္။ အက်ိဳးေပးတာ မေပးတာ ကံရဲ႕အလုပ္ျဖစ္ၿပီး ကုသုိလ္ရေအာင္ လုပ္ရမွာက ကုိယ့္အလုပ္လုိ႔ သေဘာထားကာ ကုသုိလ္တရား တုိးပြားေအာင္သာ ဂုဏ္ေတာ္ကုိမွန္းၿပီး ပူေဇာ္ၾကည့္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ေန႔စဥ္ပုံမွန္ နိစၥ၀တ္တစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားကာ ပုတီးစိပ္လုိက စိပ္ႏုိင္ၿပီး ပုတီးမပါပဲလည္း ေန႔စဥ္ မနက္တစ္ေခါက္ ညတစ္ေခါက္ေလာက္ ပုံမွန္ရြတ္ေနႏုိင္ရင္လည္း သမထက်င့္စဥ္တစ္ခု အေနနဲ႔ အက်ိဳးႀကီးေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ဒီလုိေန႔စဥ္ ကုသုိလ္ေလးတစ္ခုေတာ့ ရေအာင္ယူမယ္လုိ႔ စိတ္ကူးရွိတဲ့ သူေတြအတြက္ ေအာက္ပါ ဂုဏ္ေတာ္ပ႒ာန္း ပုတီးစိပ္နည္းကုိ ဓမၼလက္ေဆာင္အျဖစ္ ျဖန္႔ေ၀လုိက္ရပါတယ္။

ဂုဏ္ေတာ္ပ႒ာန္း ပုတီးစိတ္နည္း…
၁။ ဣတိပိ ေသာ ဘဂ၀ါ အရဟံ၊ ေဟတုပစၥေယာ။
၂။ ဣတိပိ ေသာ ဘဂ၀ါ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊ အာရမၼဏပစၥေယာ။
၃။ ဣတိပိ ေသာ ဘဂ၀ါ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊ အဓိပတိပစၥေယာ။
၄။ ဣတိပိ ေသာ ဘဂ၀ါ သုဂေတာ၊ အနႏၲရပစၥေယာ။
၅။ ဣတိပိ ေသာ ဘဂ၀ါ ေလာက၀ိဒူ၊ သမနႏၲရပစၥေယာ။
၆။ ဣတိပိ ေသာ ဘဂ၀ါ အႏုတၱေရာပုရိသဓမၼသာရထိ၊ သဟဇာတပစၥေယာ။
၇။ ဣတိပိ ေသာ ဘဂ၀ါ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ၊ အညမညပစၥေယာ။
၈။ ဣတိပိ ေသာ ဘဂ၀ါ ဗုေဒၶါ၊ နိႆယပစၥေယာ။
၉။ ဣတိပိ ေသာ ဘဂ၀ါ ဘဂ၀ါ၊ ဥပနိႆယပစၥေယာ။
၁၀။ သြာကၡာေတာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ၊ ပုေရဇာတပစၥေယာ။
၁၁။ သႏၵိ႒ိေကာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ၊ ပစၧာဇာတပစၥေယာ။
၁၂။ အကာလိေကာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ၊ အာေသ၀နပစၥေယာ။
၁၃။ ဧဟိပႆိေကာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ၊ ကမၼပစၥေယာ။
၁၄။ ၾသပေနယ်ိေကာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ၊ ၀ိပါကပစၥေယာ။
၁၅။ ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟိ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ၊ အာဟာရပစၥေယာ။
၁၆။ သုပၸဋိပၸေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ၊ ဣၿႏိၵယပစၥေယာ။
၁၇။ ဥဇုပၸဋိပၸေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ၊ စ်ာနပစၥေယာ။
၁၈။ ဉာယပၸဋိပၸေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ၊ မဂၢပစၥေယာ။
၁၉။ သာမိစိပဋိပၸေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ၊ သမၸယုတၱပစၥေယာ။
၂၀။ အာဟုေနေယ်ာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ၊ ၀ိပၸယုတၱပစၥေယာ။
၂၁။ ပါဟုေနေယ်ာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ၊ အတၳိပစၥေယာ။
၂၂။ ဒကၡိေဏေယ်ာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ၊ နတၳိပစၥေယာ။
၂၃။ အဥၹလီကရဏီေယာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ၊ ၀ိဂတပစၥေယာ။
၂၄။ အႏုတၱရံ ပုညေခတၱံ ေလာကႆ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ၊ အ၀ိဂတပစၥေယာ။

မွတ္ခ်က္။ ပုတီးစိပ္တဲ့အခါ ဂုဏ္ေတာ္စဥ္ တစ္ခုၿပီးလွ်င္ ပုတီးတစ္လုံးခ်ႏုိင္သလုိ၊ ၂၄ခုလုံးၿပီးမွ ပုတီးတစ္လုံးခ်လုိက ခ်ႏုိင္ပါတယ္။ ရြတ္ဆုိတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီအတုိင္း အစဥ္အတုိင္း ရြတ္ဆုိပူေဇာ္သြား႐ုံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ယုံၾကည္မႈသဒၶါတရားနဲ႔ ေန႔စဥ္ပုံမွန္ ရြတ္ဆုိႏုိင္ဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္။ ကုိယ္တတ္ႏုိင္သမွ် အဓိ႒ာန္၀င္ၿပီး စမ္းၾကည့္ပါလုိ႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ရြတ္ဆုိပြားမ်ားတဲ့အခါ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ ပုိၿပီး အာ႐ုံျပဳႏုိင္ရန္ အတြက္္လည္း ျမန္မာျပန္အဓိပၸါယ္ကုိပါ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္္။

ျမန္မာျပန္ အဓိပၸါယ္
၁။ ဘုရားရွင္သည္ ျမတ္ေသာအလွဴကုိ ခံယူေတာ္မူထုိက္ျခင္း၊ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံယူထုိက္ျခင္း၊ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္၌ပင္ မေကာင္းမႈကုိ ျပဳေတာ္မမူျခင္းဟူေသာ အရဟံဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ ေဟတုပစၥေယာ - ဟိတ္ (၆)ပါး ျဖစ္၍ ပစၥယုပၸန္ တရားတို႔အား အျမစ္သဖြယ္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၂။ ဘုရားရွင္သည္ အလုံးစုံေသာ တရားေတာ္တုိ႔ကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ထုိးထြင္း၍ သိေတာ္မူျခင္းဟူေသာ သမၼာသမၺဳဒၶဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ အာရမၼဏပစၥေယာ - အာရုံေျခာက္ပါးျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။
၃။ ဘုရားရွင္သည္ အသိဉာဏ္ပညာဟူေသာ ၀ိဇၨာ၊ စရဏဟူေသာ အက်င့္တရားတုိႏွင့္ ေကာင္းစြာျပည့္စုံေတာ္မူျခင္း ဟူေသာ ၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ အဓိပတိ ပစၥေယာ - အၾကီးအမႈးျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၄။ ဘုရားရွင္သည္ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္အတြက္ ေကာင္းစြာၾကြသြားေတာ္မူခဲ့ျခင္း၊ ေကာင္းေသာစကားကုိသာ ဆုိေတာ္မူျခင္းဟူေသာ သုဂတဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ အနႏၲရပစၥေယာ - အျခားမရွိ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၅။ ဘုရားရွင္သည္ သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာကဟူေသာ ေလာကအားလုံးကုိ ေကာင္းစြာသိရွိေတာ္မူျခင္းဟူေသာ ေလာက၀ိဒူဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ သမနႏၲရပစၥေယာ - ေကာင္းစြာ အျခားမရွိ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္၍ ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၆။ ဘုရားရွင္သည္ ဆုံးမထုိက္သည့္ သတၱ၀ါ မွန္သမွ်ကုိ ယဥ္ေက်းေအာင္ ေကာင္းစြာဆုံးမေတာ္ မူတတ္ျခင္းဟူေသာ အႏုတၱေရာပုရိသ ဓမၼသာရထိ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ သဟဇာတပစၥေယာ- အတူတကြ ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။
၇။ ဘုရားရွင္သည္ နတ္လူတုိ႔၏ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ေတာ္မူျခင္းဟူေသာ သတၳာေဒ၀မႏုႆာန ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ အညမည ပစၥေယာ - အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၈။ ဘုရားရွင္သည္ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကုိ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ေကာင္းစြာသိရွိေတာ္မူၿပီး သူတစ္ပါးတုိ႔အားလည္း သိေစေတာ္မူျခင္းဟူေသာ ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ နိႆယပစၥေယာ - မွီရာတည္ရာျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၉။ ဘုရားရွင္သည္ ဣႆရိယ၊ ဓမၼ၊ ယသ၊ သိရီ၊ ကာမ၊ ပယတၱတည္းဟူေသာ ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူျခင္းဟူေသာ ဘဂ၀ါဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ ဥပနိႆယပစၥေယာ - အားၾကီးေသာ အေၾကာင္းျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၁၀။ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္သည္ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္းဟူေသာ သြာကၡာတဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ ပုေရဇာတ ပစၥေယာ - ေရွ ႔၌ျဖစ္ႏွင္႔၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၁၁။ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္သည္ ကုိယ္တိုင္ဒိ႒ မ်က္ျမင္သိျမင္ႏုိင္ျခင္းဟူေသာ သႏၵိ႒ိက ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ ပစၧာဇာတပစၥေယာ - ေနာက္မွျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၁၂။ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္သည္ အခါမလင့္ အက်ိဳးကုိ ေပစြမ္းႏုိင္ျခင္းဟူေသာ အကာလိက ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ အာေသဝနပစၥေယာ - အဖန္တလဲလဲ မွီဝဲ ထုံအပ္သည္ ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၁၃။ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္သည္ ဖိတ္ေခၚထုိက္၊ မွတ္ေက်ာက္တင္ထုိက္ျခင္းဟူေသာ ဧဟိပႆိက ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ ကမၼပစၥေယာ - စီရင္ျခင္း သံဝိဓာန ကိစၥႏွင္႔ မ်ဳိးေစ႔ျဖစ္ေစျခင္း ဗီဇနိဓာန ကိစၥျဖစ္၍ ေက်းဇူး ျပဳတတ္ေသာ တရား။
၁၄။ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္သည္ ကပ္၍ေဆာင္ထားထုိက္ျခင္းဟူေသာ ၾသပေနယ်ိက ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ ဝိပါကပစၥေယာ - အက်ဳိးျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၁၅။ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္သည္ ပညာရွိတုိ႔သည္ အသီးသီး သိအပ္ျမင္အပ္ ခံစားအပ္ျခင္းဟူေသာ ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတဗၺ ၀ိညဴဟိ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ အာဟာရပစၥေယာ - ေထာက္ပ့ံခုိင္ေစတတ္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၁၆။ ဘုရားရွင္၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္သည္ ေကာင္းစြာက်င့္ႀကံေတာ္မူျခင္းဟူေသာ သုပၸဋိပၸႏၷ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ ဣျႏၵိယပစၥေယာ - အစုိးရသည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၁၇။ ဘုရားရွင္၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္စြာက်င့္ျခင္းဟူေသာ ဥဇုပၸဋိပၸႏၷ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ စ်ာနပစၥေယာ - ကပ္၍ စူးစူးစုိက္စုိက္ ရွဳတတ္သည္၏အျဖစ္ျဖင္႔ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၁၈။ ဘုရားရွင္၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္သည္ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္အလုိ႔ငွါ က်င့္ျခင္းဟူေသာ ဉာယပၸဋိပၸႏၷ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ မဂၢပစၥေယာ - ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း နည္းလမ္းျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၁၉။ ဘုရားရွင္၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္သည္ ႐ုိေသမႈႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ျခင္းဟူေသာ သာမိစိပဋိပၸႏၷ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ သမၸယုတၱပစၥေယာ - ယွဥ္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၂၀။ ဘုရားရွင္၏ တပည့္သား အရိယာသံဃာသည္ အေ၀းမွယူေဆာင္၍ လွဴဒါန္းျခင္းကုိလည္း ခံယူေတာ္မူထုိက္ျခင္း ဟူေသာ အာဟုေနယ် ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ ဝိပယုတၱပစၥေယာ - မယွဥ္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၂၁။ ဘုရားရွင္၏ တပည့္သား အရိယာသံဃာသည္ ဧည့္သည္အလုိ႔ငွါ စီမံထားေသာ္လည္း လွဴဒါန္းျခင္းကုိ ခံယူေတာ္မူထုိက္ျခင္းဟူေသာ ပါဟုေနယ် ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ အတၳိပစၥေယာ - ပစၥဳပၸန္၌ ထင္ရွားရွိဆဲျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။
၂၂။ ဘုရားရွင္၏ တပည့္သား အရိယာသံဃာသည္ ျမတ္ေသာအလွဴကုိ ခံယူေတာ္မူထုိက္ျခင္းဟူေသာ ဒကၡေဏယ် ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ နတၳိပစၥေယာ - မရွိသည္ျဖစ္၍္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။
၂၃။ ဘုရားရွင္၏ တပည့္သား အရိယာသံဃာသည္ လက္အုပ္ခ်ီမုိး ရွိခုိးျခင္းကုိလည္း ခံယူေတာ္မူထုိက္ျခင္း ဟူေသာ အဥၨလီကရဏီယ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ ဝိဂတပစၥေယာ - ကင္းမဲ႔ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။
၂၄။ ဘုရားရွင္၏ တပည့္သား အရိယာသံဃာသည္ ေကာင္းမႈမ်ိဳးေစ့တုိ႔၏ ႀကဲခ်ရာ လယ္ယာေျမေကာင္းသဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူျခင္းဟူေသာ အႏုတၱရံ ပုညေခတၱံ ေလာကႆ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။ အဝိဂတပစၥေယာ - မကင္းသည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။

1 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):

  • Anonymous says:
    Friday, May 21, 2010

    အရွင္ဘုရား
    အခ်ိဳ႕ဟာ သီလနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ စိတ္ေကာင္းရွိေသာ လူရုိးလူေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေသာ္လဲ အေဆြခင္ပြန္း ပါး၇ွားျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ဟာ စဥ္းလဲလိမ္လည္ ဂံုးတုိက္တတ္သူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လဲ အေဆြခင္ပြန္း အျခံအရံ ေပါျခင္းမ်ား ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲဘုရား။

    သီလသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားပင္ လိမ္ညာစြပ္စြဲခံရေသာအခါ အျခံအရံ အသုိင္းအဝုိင္း နည္းပါးလွ်င္ မမွန္စြပ္စြဲမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖရွင္းရမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မရွိ၊ ေျဖရွင္းေပးမည့္ အေဆြခင္ပြန္းမရွိ ျဖစ္ျပီး မ်က္ႏွာမေဖာ္ႏုိင္ ျဖစ္ရပါသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အျခံအရံ အသုိင္းအဝုိင္းကုိ မတပ္မက္ရဟု ၾကားဖူးပါသည္။ အသုိင္းအဝုိင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေစာ္ကားခံရမႈ ျဖစ္လာလွ်င္ မည္သုိ႔ ျပဳအပ္ပါသလဲဘုရား။


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား