Live Questions and Answers (4)…

မနာပဒါယီ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ေအာက္ေျခမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ Live Questions and Answers က႑တြင္ ေမးေျဖထားခ်က္ အခ်ိဳ႕ကုိ အမ်ားဖတ္၍ အျမတ္ျဖစ္ေစဖုိ႔္၊ နဲနဲပဲျဖစ္ျဖစ္ အသိပညာ ဗဟုသုတ ရရွိႏုိင္ၾကေစဖုိ႔အတြက္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

04 May 10 16:45
shinthan

ဆရာေတာ္ဘုရား... တစ္နာရီအတြင္းမွာပဲ ပရိတ္ၾကီး(၁၁)သုတ္လံုးရြတ္တာနဲ႔ (၁၁)ထဲမွ တစ္သုတ္သုတ္ကို တစ္နာရီလံုး ရြတ္တာတို႔တြင္ ဘယ္ဟာက ပိုအစြမ္းထက္ပါလဲဘုရား။ သိပါရေစဘုရား..

04 May 10 16:47
မနာပဒါယီ>>shinthan
ဘယ္လုိပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ပဲ ရြတ္ရြတ္ အဓိကကေတာ့ ရြတ္တဲ့အခုိက္မွာ ေစတနာ၊ ေမတၱာ၊ သဒၶါတရား အျပည့္နဲ႔ ရြတ္ဆုိႏုိင္မႈက အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပရိတ္ပ႒ာန္းစသည္ ရြတ္တာဟာ တကယ္ေတာ့ သမထဘာ၀နာ ပြားတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အေရအတြက္ မ်ားမ်ားရြတ္ႏုိင္တာက အဓိကမက်ဘဲ ရြတ္ေနတဲ့အခုိက္မွာ စိတ္ေစတနာ ၾကည္လင္စြာနဲ႔ သဒၶါတရား၊ ကုသုိလ္တရား အားေကာင္းေနဖုိ႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ ေန႔စဥ္ စရဏတစ္ခု အေနျဖင့္ အဓိ႒ာန္ေလးတစ္ခုကုိယူၿပီး ရြတ္ဆုိပူေဇာ္ႏုိင္ရင္ ပုိေကာင္းပါတယ္။ ရြတ္ပြားႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အစြမ္းထက္တာ၊ မထက္တာ၊ အက်ိဳးေပးေကာင္းတာ မေကာင္းတာက ကုိယ့္အလုပ္မဟုတ္ဘဲ စိတ္ေစတနာအျပည့္ ၊ သဒၶါတရားအျပည့္နဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မပါဘဲ ဘုရားတရားေတာ္မ်ားကုိ ပူေဇာ္မႈကသာ ကုိယ့္အလုပ္လုိ႔ သေဘာထား ရြတ္ဆုိႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ပရိတ္ရြတ္မႈက ပုိၿပီးအဓိပၸါယ္ ျပည့္၀ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ပုတီးအပတ္ေရမ်ားေအာင္ အျမန္စိပ္တဲ့ ဖုိးသူေတာ္ ပုတီးဆိပ္သလုိမ်ိဳး မျဖစ္ေစဘဲ အေရအတြက္ထက္ နည္းနည္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ရြတ္တဲ့အခုိက္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မပါတဲ့ စိတ္ေစတနာ၊ သဒၶါနဲ႔ ရြတ္ဆုိတာက ပုိအေရးႀကီးပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ပရိတ္ပ႒ာန္းစသည္ ရြတ္တဲ့အခါ အစြမ္းထက္ေစဖုိ႔ ရြတ္ဆုိသူမ်ား ျပည့္စုံရမယ့္ ၁။ ပုဒ္အကၡရာကုိ မွန္ကန္စြာ ရြတ္ဆုိႏုိင္မႈ၊ ၂။ ပရိတ္ရဲ႕ အနက္အဓိပၸါယ္ကုိ ေကာင္းေကာင္း နားလည္မႈ၊ ၃။ သတၱ၀ါေတြအေပၚမွာ သနားတဲ့ က႐ုဏာစိတ္၊ အက်ိဳးလုိလားတဲ့ ေမတၱာစိတ္မ်ိဳး ထားရွိမႈဆုိတဲ့ အဂၤါရပ္ေတြနဲ႔ ညီေအာင္ ရြတ္ဆုိႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီလုိ သဒၶါတရားေတြ၊ ေစတနာေတြနဲ႔ အဂၤါရပ္ေတြ ျပည့္စုံေနမယ္ဆုိရင္ တစ္သုတ္ပဲရြတ္လည္း အစြမ္းထက္ကာ အက်ိဳးအာနိသင္ ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရအတြက္မ်ားဖုိ႔ထက္ ေန႔စဥ္ပုံမွန္ နိစၥ၀တ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ ေစတနာ သဒၶါတရားလက္ကုိင္ထားက ကုိယ္တတ္ႏုိင္သမွ် ရြတ္ပြားႏုိင္တာက ပုိၿပီး အဓိကက်တဲ့အတြက္ နည္းေပမယ့္ အႏွစ္ရွိတဲ့ ရြတ္ဆုိနည္းကသာ ပုိေကာင္းပါေၾကာင္း အႀကံေကာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။

12 May 10 19:26
safflower

ဘုန္းဘုန္းဘုရား ... တပည့္ေတာ္ တစ္ခုေလာက္ ေမးပါရေစဘုရား။
(၁) တပည့္ေတာ္ ေကာင္းတာေတြ ကိုလုပ္ေပမယ့္ ေကာင္းက်ဳိးကိုမခံစားရပါဘူး၊ သူမ်ားေတြက မေကာင္းမႈလုပ္ေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ ေကာင္းက်ဳိးကိုခံစားရတာပါလဲ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ သူတပါးကို မဟုတ္မမွန္ မတရားတာကို ကိုယ္က စတင္ျပီး ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ခဲ့ပါဘူးဘုရား။ ဒါေပမယ့္ တပည့္ေတာ္အေပၚ မတရား အနိုင္က်င့္မႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ရပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္မွ သူမ်ားအား ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ေသာအခါ ထိုသူမ်ား နာက်င္ခံစားရ သကဲ့သို႔ တပည့္ေတာ္လည္း ျပန္လည္နာက်င္ ရပါတယ္ဘုရား။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရတယ္ ဆိုတာကို တပည့္ေတာ္အား ရွင္းျပေပးပါဘုရား။
(၂) တပည့္ေတာ္တို႔ ဘာသာမွာ ဘိုးေတာ္ မယ္ေတာ္ေတြဆိုတာ တကယ္ရိွပါ သလားဘုရား။ အခြင့္ရိွရင္ သိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။

13 May 10 05:20
မနာပဒါယီ>>> safflower
(၁) ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံေတြရဲ႕ အက်ိဳးေပးဆုိတာ အခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ရပါတယ္။ အက်ိဳးေပးခ်ိန္တန္မွ၊ အက်ိဳးေပးခြင့္ႀကဳံမွ အက်ိဳးေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိတဲ့ ကုိယ္လုပ္တဲ့ ကံေတြမွာ ဒီဘ၀မွာ ခ်က္ခ်င္းအက်ိဳးေပးတဲ့ ကံေတြရွိသလုိ၊ ေသၿပီးဒုတိယဘ၀မွာ အက်ိဳးေပးတဲ့ ကံေတြ၊ ေသၿပီး ေနာက္ေနာက္ဘ၀မွာ အက်ိဳးေပးတဲ့ ကံေတြ၊ အက်ိဳးမေပးဘဲ အေဟာသိကံ ျဖစ္သြားတဲ့ ကံေတြလည္း ရွိတတ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္တန္၊ အခြင့္အခါ ႀကဳံမွပဲ အက်ိဳးေပးႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကံေတြထဲမွာ အတိတ္ကံ ပစၥဳပၸန္ ကံဆုိတာလည္း ရွိပါတယ္။ ပစၥဳပၸန္မွာ လုပ္တဲ့ကံေတြ အက်ိဳးေပးခ်င္ေပမယ့္ အတိတ္ကံက အားေကာင္းေနရင္လည္း လက္ရွိပစၥဳပၸန္ကံေတြမွာ အက်ိဳးေပးခြင့္ မရဘဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ သတၱ၀ါေတြ အခုပစၥဳပၸန္ဘ၀မွာ ခံစားေနၾကတဲ့ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးေတြဟာ အတိတ္က ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကံေတြရဲ႕ အက်ိဳးရလာဘ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ဒီဘ၀မွာ ေကာင္းမႈေတြဘယ္ေလာက္ပဲ ျပည့္စုံေအာင္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ေနေပမယ့္ ေကာင္းတာေတြ ေရာက္မလာဘဲ အဆုိးေတြပဲ ျဖစ္ေနတတ္တာ ရွိသလုိ၊ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ မေကာင္းတာေတြ လုပ္ေနေပမယ့္ ေကာင္းက်ိဳးေတြပဲ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိလူေတြဟာ ေျပာမယ္ဆုိရင္ အေဟာင္းစားေနတဲ့ သူေတြလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဒီျပႆနာမ်ိဳးအတြက္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားတဲ့ စကားရွိပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားက “မေကာင္းမႈျပဳေသာ သူပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မေကာင္းမႈ အက်ိဳးမေပးေသးေသာ ကာလပတ္လုံး ေကာင္းျမတ္ေသာ အာ႐ုံကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေသး၏၊ မေကာင္းမႈ အက်ိဳးေပးေသာ အခါ၌မူကား မေကာင္းမႈျပဳသူသည္ မေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရ၏။ ေကာင္းမႈျပဳေသာ သူပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္းမႈအက်ိဳးမေပးေသးေသာ ကာလပတ္လုံး မေကာင္းေသာအာ႐ုံကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေသး၏၊ ေကာင္းမႈအက်ိဳးေပးေသာ အခါ၌မူကား ေကာင္းမႈျပဳေသာသူသည္ ေကာင္းက်ိဳးတုိ႔ကုိသာ ေတြ႕ျမင္ရေတာ့၏။” လုိ႔ ေဟာေတာ္မူထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းမႈေတြလုပ္ေနေပမယ့္ မေကာင္းတာေတြနဲ႔ပဲ ႀကဳံေနရတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ဘုရားစကားေတာ္အတုိင္း စိတ္ဓာတ္မက်ပဲ ေကာင္းတာေတြကုိသာ ဆက္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးက်လာတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ဘယ္သူမွ တားမရေအာင္ အက်ိဳးေပးေကာင္းေတြ ရလာမွာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေျဖၾကား အႀကံျပဳလုိပါတယ္။

၂။ ဗုဒၶသာသနာမွာေတာ့ ဘုိးေတာ္မယ္ေတာ္စတဲ့ ေလာကဓာတ္ဆရာေတြ ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ ရတနာသုံးပါးနဲ႔ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ ကုိးကြယ္ရာ အစစ္ရွိပါတယ္။ ေလာကီနယ္ပယ္မွာေတာ့ ဘုိးေတာ္၊ မယ္ေတာ္ အမည္ခံတဲ့ ေလာကဓာတ္ ဆရာေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ရွိလည္းရွိေနၾကပါတယ္။

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား