နဲနဲေလးေတာ့ လဲြေနတယ္ (၁၅) ...

ေစ်းကြက္ဆန္တဲ့ ကုိးကြယ္မႈ…
ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အရာေတြထဲမွာ လူေတြရဲ႕ ဘုန္းႀကီးရဟန္း ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္မႈဟာလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္လာေနပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ဘုန္းႀကီးဆုိရင္ ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္လုပ္ငန္း တစ္ခုခုကုိ လုပ္ေနရင္ၿပီးတာပဲ ခဲြျခားမႈမရွိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္တတ္ပါတယ္။ ခုေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ဘုန္းႀကီးကုိးကြယ္တာ ေစ်းကြက္ဆန္လာတယ္လုိ႔ ေျပာရမလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီဘုန္းႀကီးကုိ ကုိးကြယ္ရင္၊ ဒီဆရာေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္ရင္ ဘာျဖစ္မယ္၊ ဘာရမယ္၊ ဘယ္သူနဲ႔ေတြ႕ခြင့္ရမယ္ စသျဖင့္ ရစရာ တစ္ခုခုရွိမွ ဆည္းကပ္လာတတ္တာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သာသနာေတာ္မွာလည္း ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္ အလုပ္ကုိပဲ လုပ္ေနၾကတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားမွာ လာဘ္လာဘေတြ ဆုတ္ယုတ္လာၿပီး ေဗဒင္ေဟာ၊ လကၡဏာၾကည့္၊ ဓာတ္႐ုိက္ဓာတ္ဆင္လုပ္၊ ေဆးကုသေပး၊ ႏွစ္လုံးသုံးလုံးေပး စသျဖင့္ လုပ္ေပးၾကတဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြမွာ မလုိေလာက္ေအာင္ကုိ ေပါမ်ားေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သဒၶါတရား အားနည္းၿပီး ပစၥည္းလာဘ္လာဘကုိ ရယူလုိၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္အခ်ိဳ႕ဟာလည္း လာဘ္လာဘေနာက္လုိက္ကာ လူေတြအႀကိဳက္ လုပ္ကုန္ေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သာသနာေတာ္အတြက္ေရာ ကုိးကြယ္ခံပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ကုိးကြယ္သူေတြအတြက္ပါ လဲြလာေနတဲ့ အလဲြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခုေနာက္ပုိင္း ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘယ္မွာ ဘယ္ဘုန္းႀကီး ဘယ္လုိေပးတယ္၊ ဘာလုပ္ေပးတယ္ဆုိရင္ အုံးအုံးၾကက္ၾကက္နဲ႔ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ကုိ သြားေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးကုိ ၾကည္ညိဳလုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုန္းႀကီးက ဘာေပးတယ္၊ ညာေပးတယ္ဆုိလုိ႔ သြားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သံဃာကုိ ၾကည္ညိဳမႈထက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ရင္းႏွီးမႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမႈေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး ဆည္းကပ္ၾကပါတယ္။ လွဴဒါန္းတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို ခဲြျခားမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္လည္း ျပည့္ၿပီးသားအုိးေတြက လွ်ံတက္ေနၿပီး လုိေနတဲ့အုိးေတြက ေဟာက္ပက္ႀကီးကုိ ျဖစ္ေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္းသံဃာခ်င္းအတူတူ သာသနာေတာ္ကုိ တကယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကတဲ့ စာသင္တုိက္မ်ား၊ ပရဟိတေက်ာင္းမ်ားမွာ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ျဖစ္ေနၾကေပမယ့္ ေဗဒင္ေဟာ၊ လကၡဏာၾကည့္၊ ႏွစ္လုံးသုံးလုံးေပး၊ ေဆးကုေပး၊ ယၾတာေခ်ေပးတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာေတာ့ အလွ်ံပယ္ပုိလွ်ံကာ ေရႊေက်ာင္းႀကီးေတြ၊ ကားႀကီးေတြနဲ႔ စည္ပင္၀ေျပာေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ မညီမွ်မႈေတြ မ်ားလာရင္ေတာ့ ၾကာရင္ အစစ္အမွန္ သာသနာ့၀န္ထမ္းေတြဟာ သာသနာ့ေဘာင္မွာ ရပ္တည္ဖုိ႔ ခက္ခဲလာကာ လူထြက္သြားၾကပါက သာသနာမွာ အစစ္အမွန္ သာသနာျပဳ ရဟန္းသံဃာေတြ အားနည္းလာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေသအခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ ျမတ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနတာဟာ ဘုရားေဟာ တရားေတာ္ေတြကုိ သင္အံပုိ႔ခ်၊ ေဟာေျပာျပသေနတဲ့ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြလား၊ ေဗဒင္ေဟာ၊ လကၡဏာၾကည့္၊ ယၾတာေခ်၊ ဓာတ္႐ုိက္ဓာတ္ဆင္ လုပ္ေပးေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ္ေတြလားဆုိတာ အသိရွိတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ ေကာင္းေကာင္းဆင္ျခင္ စဥ္းစားတတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္လူေတြကေတာ့ ဆင္းရဲတာကတစ္ေၾကာင္း၊ အသိပညာ ဗဟုသုတ နည္းပါးတာက တစ္ေၾကာင္း၊ အယုံလြယ္တတ္တဲ့ ယုံၾကည္မႈ အားေကာင္းၿပီး ဆင္ျခင္တတ္တဲ့ ဉာဏ္ပညာ အားနည္းလာတာက တစ္ေၾကာင္း၊ ၾကည္ညဳိမႈထက္ ရယူလုိမႈက မ်ားေနတာကတစ္ေၾကာင္း စတ့ဲစတဲ့ အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ အစစ္အမွန္ သာသနာျပဳေတြကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ဘုရားမႀကိဳက္တဲ့ ေလာကီအလုပ္ေတြနဲ႔ အသက္ေမြးေနတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားထံမွာပဲ စုေနၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိးကြယ္မႈအလဲြနဲ႔ ေထာက္ပံ့မႈအလြဲေတြဟာ သာသနာေတာ္အတြက္ မဲြစရာေတြ ျဖစ္လာေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္ေတာ့ သာသနာေတာ္မွာ ဆရာဒကာဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အမွီျပဳႏုိင္မွ သာသနာေတာ္ႀကီး အရွည္တည္တံ့ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒကာဒကာမမ်ားဘက္က ပစၥယာႏုဂၢဟနဲ႔ ခ်ီးေျမႇာက္ၿပီး သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ားဘက္က ဓမၼာႏုဂၢဟနဲ႔ ခ်ီးေျမႇာက္ႏုိင္မွ ဒီသာသနာေတာ္ဟာ စည္ပင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆရာနဲ႔ ဒကာဟာလည္း ကုိယ့္တာ၀န္ကုိယ္ေက်ကာ ကုိယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ားဘက္က ဘုရားအလုိရွိေတာ္မူတဲ့ စာေပသင္အံ ပုိ႔ခ်ျခင္း ပရိယတ္အလုပ္နဲ႔၊ တရားဓမၼ ေဟာေျပာသျခင္း ပဋိပတ္အလုပ္ တစ္ခုခုကုိ လုပ္ေနဖုိ႔ လုိသလုိ ဒကာဒကာမမ်ားဘက္ကလည္း ဒီလုိ ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္လုပ္ေနတဲ့ အစစ္အမွန္ သာသနာ့၀န္ထမ္းေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ကုိးကြယ္တတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးရဟန္းဆုိရင္ ၿပီးေရာဆုိတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ သာသနာနဲ႔ မေလ်ာ္တဲ့အလုပ္ေတြကုိ လုပ္ေနတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ကုိယ့္ရဲ႕ပစၥဳပၸန္ ေလာကီစီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားေရး အဆင္ေျပမႈေလးေတြေလာက္ပဲ ၾကည့္ၿပီး မကုိးကြယ္မဆည္းကပ္မိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကုိယ္ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္မယ့္ ဆရာသမားဟာ ကုိယ့္ရဲ႕ပစၥဳပၸန္မွာ အျပစ္မျဖစ္ေရး၊ သံသရာမွာ သုဂတိဘ၀ကုိ ရရွိေရး စသျဖင့္ ညြန္ျပႏုိင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ သူ႔ဟာသူ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တုိ႔ကုိ ေဗဒင္ေဟာေပးေန၊ ယၾတာေခ်ေပးေန၊ တုိ႔အက်ိဳးကုိ လုပ္ေပးေနရင္ ၿပီးတာပဲဆုိတဲ့ စိတ္နဲ႔မကုိးကြယ္ မဆည္းကပ္သင့္ပါဘူး။ ကုိးကြယ္မႈကုိ ကုိယ့္ရဲ႕တစ္ဒဂၤ ခ်မ္းသာမႈေလာက္နဲ႔ အေပးအယူ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဒါလုပ္ေပးလုိ႔ ဒါလွဴတယ္ဆုိတဲ့ ေစ်းကြက္ဆန္ဆန္ ကုိးကြယ္လွဴဒါန္းမႈမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

တကယ္ျဖစ္သင့္တာက ကုိးကြယ္မႈကုိ စူးစမ္းဆင္ျခင္မႈ ပညာ၊ ရတနာသုံးပါး ကံကံရဲ႕အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္မႈ သဒၶါတရားေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ကာ ကုိးကြယ္သင့္ပါတယ္။ ဒီဘုန္းႀကီးကုိ ကုိးကြယ္ရင္ ဘာရမယ္၊ ဘာျဖစ္မယ္စတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရယူမႈနဲ႔ မကုိးကြယ္သင့္ပါဘူး။ ဆုိလုိတာက စီးပြားေရး အဆင္ေျပမႈ၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာမႈ စတဲ့ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်မ္းသာမႈမ်ားကုိ မေမွ်ာ္လင့္ၾကဖုိ႔ ဆုိလုိတာပါ။ ဒီဆရာကုိ ကုိးကြယ္တဲ့အတြက္ အကုသုိလ္ေတြ မျဖစ္ဘဲ ကုသုိလ္ေတြ တုိးေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ ကုိးကြယ္သင့္တဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ဒကာ၊ ဒကာမေတြ အေနနဲ႔ သာသနာေတာ္ကုိ တကယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္လုိတဲ့စိတ္၊ ဆရာဒကာ တာ၀န္ေက်လုိတဲ့ စိတ္နဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ဆရာကုိ ေရြးခ်ယ္ကာ စစ္မွန္တဲ့ သာသနာျဖစ္ေအာင္ တစ္ဘက္တစ္လမ္းကာ အားေပးေထာက္ပံ့ ေပးဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ ဒီလုိ ဆရာဒကာ ညီညြတ္မွပဲ သာသနာေတာ္ဟာ အရွည္တည္တံ့ကာ သန္႔ရွင္းျပန္႔ပြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လဲြေနတတ္တဲ့ အလဲြေတြထဲမွာ ေစ်းကြက္ဆန္တဲ့ ကုိးကြယ္မႈေတြဟာလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လဲြမွားလာေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အေနနဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္မႈကုိ အေပးအယူေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ကာ ေစ်းကြက္ဆန္တဲ့ ကုိးကြယ္မႈမ်ိဳး မျဖစ္ၾကေစဘဲ အစစ္အမွန္ သာသနာနဲ႔ အစစ္အမွန္ ဆရာကုိ သဒၶါပညာ ေပါင္းစပ္ကာ ေရြးခ်ယ္စိစစ္ၿပီး ေကာင္းျမတ္တဲ့ အစစ္အမွန္ ဒကာမ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔၊ ရယူမႈနဲ႔ ကုိးကြယ္မႈေတြကုိ လဲြမွားစြာ မလုပ္မိၾကဖုိ႔ လဲြတတ္တဲ့အလဲြတစ္ခု အျဖစ္ ျပင္ေစလုိတဲ့စိတ္နဲ႔ ေစတနာထားကာ အသိေပး တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

Read more »

ဘ၀ဆက္တုိင္း သရဏဂုံတည္ေအာင္ ဘယ္လုိပါရမီေတြ ျဖည့္က်င့္သင့္သလဲ

Q. အရွင္ဘုရား
ရိုေသစြာ ရွိခိုးဦးတင္လုိက္ပါတယ္ဘုရား။ အရွင္ဘုရားရဲ႕ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈ မွတ္သားၿဖစ္ပါတယ္။ အၿမဲတမ္း ပို႔စ္အသစ္ေတြတင္ႏိုင္ၿပီး စိတ္ရွည္စြာ ေဟာညြန္ၿပေပးတဲ႔အတြက္ ဝင္ေရာက္မွတ္သား သူေတြအတြက္ ယူတတ္မယ္ဆိုရင္ အလြန္အက်ိဳးရွိလွပါတယ္ ဘုရား။ တပည္႔ေတာ္ အၾကိဳက္ဆံုးကေတာ႔ နဲနဲေလးေတာ႔ လြဲေနတယ္ ဆိုတဲ႔ ပို႔စ္မ်ားပဲၿဖစ္ပါတယ္ဘုရား။

တပည္႔ေတာ္ေမးၿမန္းခ်င္တာနဲ႔ အၾကံၿပဳခ်င္တာေလးေတြရွိပါတယ္ဘုရား။ ခြင္႔ၿပဳေပးေတာ္မူပါ။ အရွင္ဘုရားရဲ႕ စာမ်က္ႏွာမွာ Facebook like button ေလးကိုၿဖစ္ႏုိင္မယ္ဆို ထည္႔ေပးေစလိုပါတယ္ဘုရား။ တပည္႔ေတာ္ ဖတ္လိုက္ရတဲ႔ အေၾကာင္းရာတစ္ခုကို facebook မွာ အၿမဲ share ၿဖစ္ပါတယ္ဘုရား။ အရွင္ဘုရားရဲ႕ စာမ်က္ႏွာမွာလည္း like button ေလးရွိရင္ ပိုေကာင္းမယ္ ထင္မိပါတယ္ဘုရား။

တပည္႔ေတာ္ သိခ်င္တာေလးကေတာ႔ တပည္႔ေတာ္တို႔ ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၿပီး သရဏဂံုတည္ ေနတယ္ဆိုေပမဲ႔ ယခုဘဝမွာ ပုထုဇဥ္အၿဖစ္နဲ႔သာ ေသဆံုးခဲ႔ရမယ္ဆိုရင္ တပည္႔ေတာ္တို႔ဟာ ေလာကီ သရဏဂံုသာ တည္ေနတာၿဖစ္လို႔ ေနာင္ဘဝမွာ အပါယ္ဘံုဘဝသို႔ မေရာက္ပဲ လူ႔ဘံုမွာ ၿပန္သေႏၶ တည္ခဲ႔ရသည္႔တိုင္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားဓမၼနဲ႔ ေသြဖယ္တဲ႔ အယူဝါဒကို ယံုၾကည္သက္ဝင္သူ ၿဖစ္သြားမွာကို စိုးရိမ္မိပါတယ္ဘုရား။ နိဗၺာန္မေရာက္ခင္စပ္ၾကား ဘဝတိုင္းမွာ သရဏဂံုတည္ေအာင္ ဘယ္လိုပါရမီေတြ က်င္႔စဥ္ေတြ ဆည္းပူးရမယ္ဆိုတာ လမ္းညြန္ေပးေစလိုပါတယ္ဘုရား…။

ေမတၱာၿဖင္႔ အလင္းဓါတ္ေတြ ထြန္းညွိေပးေသာအရွင္ဘုရား
ယခုထက္ပိုမိုၿပီး သာသနာၿပဳႏိုင္ပါေစဘုရား
သူရိန္

A.
မဂၤလာပါ ဒကာ သူရိန္...
ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ စာေတြက စာဖတ္သူေတြအတြက္ တစ္စုံတစ္ခု အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစတယ္ဆုိတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ၀မ္းလည္း၀မ္းသာပါတယ္။ ဒကာရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ကုိ ေက်းဇူးတင္စြာလက္ခံၿပီး အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာက္ရြက္လုိက္ပါမယ္။

ေမးထားတဲ့ အေမးအတြက္ ေျဖၾကားေပးရမယ္ဆုိရင္ သရဏဂုံကုိ တည္ၿမဲေအာင္ ႀကိဳးစားတာ အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုထုဇင္ေတြဟာ သဒၶါတရား မခုိင္ၿမဲေသးတဲ့အတြက္ ေသၿပီးေနာက္ဘ၀မွာ ဘာျဖစ္မယ္ ဘယ္လုိဘုံမွာ ျဖစ္ရမယ္ဆုိတာ အတိအက် ေျပာႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ ေသခါနီးစိတ္အစဥ္ဟာ သိပ္ကုိအေရးႀကီးပါတယ္။ ေသခါနီးမွာ ဟုိစဲြဒီစဲြ မစဲြမိဖုိ႔ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေသခါနီးမွာ သတိၿမဲဖုိ႔အတြက္ မေသခင္ ေလ့က်င့္ထားတဲ့ သမထအက်င့္ ၀ိပႆနာ အက်င့္ကလည္း အထူးလုိအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၀ိပႆနာအက်င့္က ပုိၿပီးအေရးႀကီးပါတယ္။ သရဏဂံုကုိ ၿမဲၿမံစြာေဆာက္တည္ထားတာဟာ အလြန္ေကာင္းေပမယ့္ ေသခါနီးကာလအထိ အဲဒီသရဏဂုံကုိ ေဆာက္တည္ထားတဲ့ စိတ္နဲ႔ေသသြားႏုိင္ပါ့မလားဆုိတဲ့ အခ်က္ကလည္း စဥ္းစားစရာပါ။ ေသသြားတဲ့အထိ သရဏဂုံတည္တဲ့ စိတ္နဲ႔ေနႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏုိင္ရင္ေတာ့ ဘာမွ အေထြအထူး ေျပာစရာမရွိဘဲ ဒီသရဏဂုံကုိ လုံျခဳံတဲ့ စိတ္အစဥ္ေၾကာင့္ ေသၿပီးေနာက္ဘ၀မွာ သုဂတိဘ၀မွာ ျဖစ္မွာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶသာသနာနဲ႔ ႀကဳံေနတဲ့ ကာလမွာ သရဏဂုံတည္တဲ့ စိတ္နဲ႔ေသၿပီး လူ႔ျပည္မွာ ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အယူ၀ါဒ လဲြမွားစရာ မရွိႏုိင္ပါဘူး။ ေသခ်ာေပါက္ ရတာနသုံးပါးကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ခြင့္ရတဲ့ ဘ၀မွာ ျဖစ္ေစမွာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ အထူးသတိျပဳရမွာက ေသခါနီးကာလမွာ ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္အစဥ္ဟာ သရဏဂုံကုိ အာရုံျပဳၿပီး ေသသြားႏုိင္ပါမလား ဆုိတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ေသခါနီးမွာ ေ၀ဒနာ ျပင္းထန္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ တျခားအာ႐ုံတစ္ခုခုေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သရဏဂုံကုိ အာ႐ုံမျပဳႏုိင္ဘဲ သတိလက္လြတ္ ျဖစ္သြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သုဂတိဘ၀မွာ ျဖစ္ဖုိ႔မလြယ္ႏုိင္ပါဘူး။ အပါယ္ဘုံကုိ ေရာက္သြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒကာေျပာသလုိ စစ္မွန္တဲ့ တရားဓမၼေတြနဲ႔ ေသြဖီသြားႏုိင္စရာ ရွိပါတယ္။ ေသခါနီးမွာ သရဏဂုံကုိ စဲြၿမဲတဲ့ စိတ္အာ႐ုံနဲ႔ ေသသြားရင္ေတာ့ သုဂတိဘ၀နဲ႔ သရဏဂုံတည္မႈရယ္၊ အယူ၀ါဒ မွန္ကန္မႈရယ္ကေတာ့ လဲြႏုိင္စရာ မရွိပါဘူး။

အေရးႀကီးဆုံးကေတာ့ သရဏဂုံတည္ၿမဲေအာင္ ႀကိဳးစားထားတာ ေကာင္းေပမယ့္ ၀ိပႆနာ တရားအားထုတ္ၿပီး ေသဖုိ႔ျပင္ဆင္တာက အေကာင္းဆုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္မႈဟာ ပါရမီအေလ်ာက္ ဒီဘ၀မွာ တရားထူးရတဲ့သူ ရွိသလုိ၊ မရတဲ့သူလည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။ တရားထူးမရေပမယ့္ ၀ိပႆနာတရားကုိ စဲြစဲြၿမဲၿမဲအားထုတ္ထားသူ တစ္ေယာက္ဟာ သတိကေတာ့ ၿမဲေနႏုိင္ပါတယ္။ သတိၿမဲေနမယ္ဆုိရင္ ေသခါနီးမွာလည္း အျခားအာ႐ုံအစဲြေတြ မ၀င္ႏုိင္ေအာင္ ထိန္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားအားထုတ္ေလ့ရွိတဲ့ သူတစ္ေယာက္ဟာ ေသခါနီးမွာ ေ၀ဒနာ တစ္ခုခု ျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း ေ၀ဒနာကုိ ႐ႈမွတ္တတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ ရွိေနႏုိင္တဲ့အတြက္ ေ၀ဒနာျပင္းေလ၊ အမွတ္ျပင္းေလျဖစ္ကာ တစ္ျခား အာ႐ုံေတြ မ၀င္ႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိသတိရွိၿပီး ေသသြားတဲ့ သူတစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့ သုဂတိဘ၀မွာ ျဖစ္ဖုိ႔နဲ႔ အယူ၀ါဒ မွန္ကန္ဖုိ႔ဆုိတာ ေသခ်ာသေလာက္ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ နိဗၺာန္မရမီစပ္ၾကား ဘ၀တုိင္းမွာ သရဏဂုံတည္ေအာင္ ဘယ္လုိပါရမီေတြ ျဖည့္က်င့္ရမယ္ ဆုိတာထက္ ဒီဘ၀မွာပဲ သရဏဂုံတည္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း သတိၿမဲေစတဲ့ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္မႈကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ကာ ေသခါနီးမွာ သတိခုိင္ေအာင္လုပ္ၿပီး သုဂတိဘ၀ကုိ ေရာက္ေစႏုိင္တဲ့ အထုံပါရမီကုိ ျဖည့္က်င့္တာ ပုိေကာင္းတယ္ဆုိတာ အႀကံျပဳ ေျဖၾကားလုိပါတယ္။

Read more »

ကုသုိလ္ရေရး၊ စိတ္တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ကိေလသာ ပယ္ခြါေရး…

မၾကာေသးခင္က စကၤပူမွာရွိတဲ့ ရဟန္းဒကာမ တစ္ဦးနဲ႔ စကားေျပာျဖစ္ေတာ့ ရဟန္းဒကာမက “အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ကုိ အသိတစ္ေယာက္က ‘တျခားဘာသာေတြမွာေတာ့ ဆုေတာင္းတာ၊ ရွိခုိးတာနဲ႔ က်မ္းစာရြတ္တာ ဒီေလာက္ပဲ ရွိတယ္၊ ဗုဒၶဘာသာမွာကေတာ့ ဘုရားရွိခုိးတာ၊ ပုတီးစိတ္တာ၊ ေမတၱာပုိ႔တာ၊ ဂုဏ္ေတာ္ပြားတာ၊ ပရိတ္ပ႒ာန္း ဓမၼစၾကာရြတ္တာ၊ ဂုဏ္ေတာ္ပြားတာ၊ တရားထုိင္တာ၊ ၀ိပႆနာ႐ႈတာ စသျဖင့္ စုံေနတာပဲ၊ ဘာေတြဘယ္လုိကြာၿပီး၊ ဘယ္လုိအက်ိဳးထူးေတြ ရွိတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ နည္းစနစ္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနရတယ္ဆုိတာ သိရင္ေျပာျပပါလား’လုိ႔ ေမးဖူးပါတယ္ဘုရား..၊ အဲဒါ သူ႔အေမးကုိ တပည့္ေတာ္လည္း ေကာင္းေကာင္း နားမလည္သလုိ အတိအက်လည္း ေျဖမေပးႏုိင္လုိ႔ အရွင္ဘုရားကုိ အကူအညီ ေတာင္းတာပါဘုရား၊ အခ်ိန္ရရင္ စာတစ္ပုဒ္ေလာက္ေရးၿပီး အင္တာနက္မွာ တင္ေပးပါဘုရား…” လုိ႔ ေလွ်ာက္ဖူးပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းလည္း “ေကာင္းပါၿပီ.. ဒကာမ၊ အခ်ိန္ရရင္ ေရးၿပီးတင္ေပးပါမယ္”လုိ႔ ေျပာၿပီး မေရးျဖစ္ပဲ ေနခဲ့တာ ခုမွပဲ “ကုသုိလ္ရေရး၊ စိတ္တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ကိေလသာ ပယ္ခြါေရး”ဆုိတဲ့ ဒီေခါင္းစဥ္ေလးနဲ႔ ေရးတင္ျဖစ္ပါတယ္။

တျခားဘာသာေတြမွာ ဘယ္လုိနည္းစနစ္ေတြ ရွိတယ္ဆုိတာ တိတိက်က် မေျပာႏုိင္ေပမယ့္ ဗုဒၶဘာသာမွာ ရွိေနတာေတြကေတာ့ သူေမးသလုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံ ရွိေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမည္နာမေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနတယ္လုိ႔ ထင္ရေပမယ့္ ဗုဒၶဘာသာမွာ ဒါေတြက ကုသုိလ္ျဖစ္ေရး၊ စိတ္တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ကိေလသာ ပယ္ခြါေရးဆုိတဲ့ က်င့္ႀကံပြားမ်ား အားထုတ္ျခင္းမွာပဲ သြားၿပီးအက်ဳံး၀င္ပါတယ္။ စာလုိေျပာရင္ေတာ့ သမထက်င့္စဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ တစ္ခုခုထဲမွာ အက်ဳံး၀င္တယ္လုိ႔ပဲ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ဒီနည္းေတြဟာ စိတ္ကုိ တျခားအျပင္ကိေလသာ အာ႐ုံေတြရဲ႕ လႊမ္းမုိးမႈကေန ကာကြယ္ေစ၊ စိတ္အစဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေစ၊ ကုသုိလ္ျဖစ္ေစ၊ အတြင္းကိေလသာေတြကုိ အၿပီးပုိင္ ပယ္သတ္ ကာကြယ္ ႏုိင္ေစတတ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ ဒီက်င့္စဥ္ေတြကုိ က်င့္ႀကံအားထုတ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမည္နာမ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနေပမယ့္ အခ်ဳပ္ကေတာ့ သမထက်င့္စဥ္နဲ႔ ၀ိပႆနာ က်င့္စဥ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီနည္းစနစ္ႏွစ္ခုထဲက သမထက်င့္စဥ္ဆုိတာ အာ႐ုံတစ္ခုတည္းကုိပဲ ထပ္ခါထပ္ခါ အႀကိမ္ႀကိမ္ပြားမ်ားေပးတဲ့ က်င့္စဥ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘုရားရွိခုိးတာ၊ တရားေတာ္ေတြကုိ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္တာ၊ ေမတၱာပုိ႔တာ၊ ဂုဏ္ေတာ္ပြားတာ စတာေတြဟာ ဒီသမထက်င့္စဥ္ထဲမွာ ပါ၀င္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိပ္ေျပာရရင္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ပြားတာဟာ ဗုဒၶါႏုႆတိ ဘာ၀နာျဖစ္ၿပီး ပရိတ္ပ႒ာန္း ဓမၼစၾကာစတဲ့ ဘုရားတရားေတာ္ေတြကုိ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္တာ ဓမၼာႏုႆတိ ဘာ၀နာျဖစ္ကာ ေမတၱာပြားတာ စတာေတြကေတာ့ ေမတၱဘာ၀နာ စသျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ဗုဒၶႏုႆတိ စတာေတြဟာ သမထက်င့္စဥ္ထဲမွာ အက်ဳံး၀င္ၿပီး ပြားမ်ားအားထုတ္၊ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ေနတဲ့ အခုိက္မွာ စိတ္တည္ၾကည္မႈ၊ ကုသုိလ္ရေစမႈ၊ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ သဒၶါတရားတုိးပြားမႈ၊ ပီတိတရား တုိးပြားမႈ စတဲ့ အက်ိဳးထူးတရားေတြကုိ ရရွိေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီက်င့္စဥ္မ်ားဟာ အာ႐ုံတစ္ခုတည္းမွာကုိပဲ ထပ္ကာထပ္ကာ ေလက်င့္ေပးတဲ့ သမာဓိက်င့္စဥ္ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ က်င့္ႀကံအားထုတ္၊ ရြတ္ပြားသရဇၥ်ာယ္တဲ့ အခုိက္အတန္႔မွာေတာ့ ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ ေလာဘေဒါသစတဲ့ ကိေလသာတရားမ်ား၊ အပူမီးမ်ား ကင္းၿငိမ္းေနႏုိင္ပါတယ္။ ဆက္တုိက္လုပ္ႏုိင္ရင္ ဆက္တုိက္ၿငိမ္းေနမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အၾကြင္းမဲ့ ပယ္သတ္တဲ့ က်င့္စဥ္မဟုတ္တဲ့အတြက္ မက်င့္ဘဲ ေနတဲ့အခုိက္မွာ တျခားကိေလသာ အာ႐ုံေတြနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါမွာ ဒီကိေလသာေတြဟာ ျပန္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။

ဒီလုိ သေဘာေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ တစ္ခ်ိဳ႕က ညစဥ္ညတုိင္း ဘုရားရွိခုိး၊ ပရိတ္ပ႒ာန္းေတြရြတ္၊ ေမတၱာေတြ ပုိ႔ေနေပမယ့္ အမူအရာေတြ၊ အေျပာအဆုိေတြ၊ အေနအထုိင္ေတြက ေျပာင္းလဲမသြားဘဲ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ သူေတြကုိၾကည့္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕က “သူ႔ေလာက္ဘုရား တရားလုပ္တာ သူပဲ ရွိတယ္၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟႀကီးလုိက္တာလဲ မေျပာပါနဲ႔…”လုိ႔ ေျပာေလ့ရွိတတ္ပါတယ္။ ကိေလသာေတြကုိ အၾကြင္းမဲ့ မပယ္သတ္ ႏုိင္ေသးလုိ႔ကေတာ့ ဘုရားရွိခုိး၊ ဂုဏ္ေတာ္ပြားေန၊ ပရိတ္ပ႒ာန္းရြတ္တာေတြ လုပ္ေနေပမယ့္လည္း ကိေလသာေတြက ျပန္ေပၚေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျပာဆုိကဲ့ရဲ႕ တတ္တဲ့သူေတြ အေနနဲ႔လည္း ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ သူ႔ေလာက္မလုပ္ႏုိင္တာေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထုိးၿပီးေတာ့ ဘုရားတရားလုပ္ၿပီး အမူအရာ မေျပာင္းတဲ့သူေတြ ရွိရင္လည္း နားလည္ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ဒီလုိဆုိေတာ့ ဂုဏ္ေတာ္ပြားတာ၊ ေမတၱာပုိ႔တာ စတဲ့ သမထအလုပ္ေတြဟာ ထူးထူးျခားျခား အက်ိဳးတရား မရွိဘူးလုိ႔ေတာ့ မသတ္မွတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ သမထက်င့္စဥ္ေတြဟာ ကိေလသာ အပူမီးေတြကုိ အၿပီးပုိင္ အၾကြင္းမဲ့ မပယ္သတ္ႏုိင္ေပမယ့္ စိတ္အစဥ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ကိေလသာေတြကုိ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ခြာထားႏုိင္မႈ၊ စ်ာန္အဘိညာဥ္ ရမႈ၊ ကုသုိလ္ျဖစ္ကာ ေကာင္းတဲ့သုဂတိဘ၀ေတြမွာ ျဖစ္ေစမႈေတြအထိ အက်ိဳးထူးတရားကုိ ျဖစ္ေစတယ္ဆုိတာေတာ့ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအက်င့္ဟာ နိဗၺာန္အထိ တုိက္႐ုိက္မ်က္ေမွာက္ ျပဳႏုိင္ဖုိ႔ ခက္ေပမယ့္ ဒီအက်င့္ေတြနဲ႔ပဲ ေသတဲ့အထိ ေနသြားႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ေကာင္းတဲ့သုဂတိ ဘ၀ေတြမွာ ျပန္လည္ျဖစ္ေစတယ္ ဆုိတာလည္း သံသယျဖစ္စရာ မရွိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိရင္ လက္ေတြ႕လုပ္ လက္ေတြ႕ထူးျခားမႈကုိ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ ၀ိပႆနာ က်င့္စဥ္ထက္ သမထက်င့္စဥ္ကုိ ပုိၿပီးသေဘာက် ႏွစ္သက္တတ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ သမထက်င့္စဥ္ရဲ႕ ထူးျခားမႈက ဘယ္သူမဆုိ နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာ အားထုတ္ႏုိင္မယ္ရင္ဆုိရင္ သမာဓိ တည္ၾကည္လာတာနဲ႔အမွ် နိမိတ္လကၡဏာေတြ ေပၚလာၿပီး စိတ္အစဥ္ ေပါ့ပါးမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ စတဲ့ ထူးျခားမႈေတြကုိ ျဖစ္ေစတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ သမထက်င့္စဥ္ဟာ လက္ေတြ႕ဘ၀ ပစၥဳပၸန္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ခ်မ္းသာမႈကုိ ျဖစ္ေစေပမယ့္ တကယ့္ကိေလသာ ကုန္ခမ္းၿပီး အစစ္အမွန္ ၿငိမ္းခ်မ္းရာျဖစ္တဲ့ သႏၲိသုခ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳဖုိ႔ အတြက္ေတာ့ ၀ိပႆနာ က်င့္စဥ္ကုိ က်င့္ႀကံပြားမ်ား အားထုတ္ႏုိင္မွပဲ ရႏုိင္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

၀ိပႆနာ က်င့္စဥ္ဟာ သတၱ၀ါေတြကုိ ဒုကၡေပးေနတဲ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနစတဲ့ ကိေလသာတရားမ်ားကုိ အၾကြင္းအက်န္မရွိ ပယ္သတ္ႏုိင္တဲ့ က်င့္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သတိကုိ အထူးျပဳ ေလ့က်င့္ေပးတဲ့ က်င့္စဥ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိပႆနာရဲ႕ သေဘာက ႐ုပ္နာမ္ေတြရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ကုိ သတိကပ္ကာ ဉာဏ္နဲ႔႐ႈမွတ္ေပးရတဲ့ သေဘာျဖစ္တဲ့အတြက္ စိတ္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ႐ုပ္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေပၚသမွ် ျဖစ္သမွ်ကုိ ေပၚစဲေပၚခုိက္ ျဖစ္စဲျဖစ္ခုိက္မွာ ေပၚတဲ့အတုိင္း ျဖစ္တဲ့အတုိင္း မလြတ္တမ္း လုိက္ၿပီးသိမွတ္ ေပးေနပါက ႐ုပ္နာမ္ရဲ႕ မၿမဲျခင္းသေဘာ၊ ဆင္းရဲျခင္းသေဘာ၊ အစုိးမရျခင္း သေဘာေတြကုိ ခႏၶာကုိယ္ေတြ႕ဉာဏ္နဲ႔ အရွိအတုိင္း အမွန္အတုိင္း သိျမင္လာကာ ကုိယ့္ရဲ႕အတြင္း သႏၲာန္မွာ ရွိေနတဲ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနစတဲ့ ကိေလသာမီးေတြကုိ တျဖည္းျဖည္း ၿငိမ္းလာေအာင္ ၿငိႇမ္းသတ္လာေစပါတယ္။

အမွတ္သတိကုိ မလြတ္ေစဘဲ စိတ္မွာျဖစ္တတ္တဲ့ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ ေမာဟစိတ္၊ ရာဂစိတ္၊ ေတြးစိတ္၊ ႀကံစိတ္၊ မနာလုိတဲ့စိတ္၊ ၀န္တိုတဲ့စိတ္ စသျဖင့္ ဘယ္လုိစိတ္မ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေပၚလာရင္ ေပၚလာတဲ့အတုိင္း လုိက္လုိက္ၿပီးသိမွတ္ေပးတာ၊ ခႏၶာကုိယ္ကုိ အမွီျပဳၿပီး ျဖစ္တတ္တဲ့ ပူတာ၊ ေအးတာ၊ နာက်င့္ကုိက္ခဲတာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတာ၊ မၿငိမ္းခ်မ္းတာ စတဲ့ ခံစားခ်က္ ေ၀ဒနာမ်ားကုိ ခံစားတဲ့အတုိင္း လုိက္လုိက္သိမွတ္ေပးတာ၊ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ သြား၊ လာလႈပ္ရွားမႈ မွန္သမွ်ကုိလည္း သြားလာလႈပ္ရွားတဲ့အတုိင္း လုိက္လုိက္သိမွတ္ေပးတာ၊ ႐ုပ္ရဲ႕သေဘာတရား၊ နာမ္ရဲ႕သေဘာတရား၊ ဓာတ္ရဲ႕သေဘာတရား၊ အမွန္သစၥာရဲ႕ သေဘာတရား စသျဖင့္ သဘာ၀ဓမၼျဖစ္တဲ့ သေဘာတရားေတြကုိလည္း အရွိအတုိင္း၊ သဘာ၀ဓမၼအတုိင္း သိမွတ္ေပးတာ စတာေတြဟာ အတြင္းကိေလသာေတြကုိ အၿပီးပုိင္ ပယ္သတ္ႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္အားထုတ္ေပးတဲ့ နည္းစနစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ သတိပ႒ာန္ ၀ိပႆနာနည္းမွာ အက်ဳံး၀င္ၿပီး ဒီနည္းစနစ္ကုိ မျပတ္အားထုတ္ႏုိင္ပါက ဉာဏ္စဥ္အဆင့္ဆင့္ ျမင့္တက္ကာ ေနာက္ဆုံး ကိေလသာတရားမ်ားကုိ အၿပီးပုိင္ ပယ္သတ္လုိ႔ သႏၲိသုခ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳေစတဲ့အထိ တုိက္႐ုိက္ပုိ႔ေဆာင္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ဟာ လက္ေတြ႕လုိက္နာ က်င့္ႀကံအားထုတ္ဖုိ႔ ခက္ခဲေပမယ့္ ႀကိဳးစားပမ္းစား မေလ်ာ့တဲ့ ၀ီရိယနဲ႔ အားထုတ္ၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီဘ၀မွာပဲ သိသိသာသာ ကိေလသာေတြကုိ ပါးလာေအာင္ ခြာႏုိင္ၿပီး ကုိယ္ႏႈတ္စိတ္ အမူအရာေတြဟာ ထူးျခားစြာ ႏူးည့ံလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါရမီအရွိန္နဲ႔ သတိပညာ၀ီရိယ အားေတြေပါင္းစပ္ကာ အားထုတ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဉာဏ္စဥ္မ်ားအဆင့္ဆင့္ တက္ကာ ကိေလသာေတြကုိလည္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အၾကြင္းမရွိ ပယ္သတ္ေစႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး အျမင့္ဆုံးျဖစ္တဲ့ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ အဆင့္ထိ ရရွိႏုိင္ၿပီဆုိရင္ေတာ့ ကိေလသာအားလုံးကုိ အၿပီးပုိင္ ပယ္သတ္ႏုိင္ၿပီး ဒီဘ၀မွာပဲ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳေစႏုိင္ေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ၀ိပႆနာ က်င့္စဥ္ရဲ႕ လက္ေတြ႕က်တဲ့ အက်ိဳးနဲ႔ က်င့္စဥ္သေဘာတရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ဆုိလုိတာက ဗုဒၶဘာသာမွာ ဗုဒၶဘာသာေတြအတြက္ ဘုရားရွိခုိးတာ၊ ပုတီးစိပ္တာ၊ ဂုဏ္ေတာ္ပြားတာ၊ ေမတၱာပုိ႔တာ၊ တရားထုိင္တာ စသျဖင့္ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနတယ္လုိ႔ ထင္ရေပမယ့္ ဒါေတြအားလုံးဟာ ကုသုိလ္ရဖုိ႔၊ စိတ္တည္ၿငိမ္ဖုိ႔နဲ႔ ကိေလသာကုိ ခြာႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ပြားမ်ားအားထုတ္ရတဲ့ နည္းစနစ္ျဖစ္ၿပီး သမထအက်င့္နဲ႔ ၀ိပႆနာအက်င့္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးမွာပဲ သြားၿပီး အက်ဳံး၀င္ေနေၾကာင္း ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ အမည္နာမ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနပမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကုသုိလ္ရဖုိ႔၊ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔နဲ႔ ကိေလသာ ပယ္ခြာဖုိ႔ကုိသာ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိေစလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္အစဥ္ဟာ လႊတ္ထားရင္ လြႊတ္ထားတဲ့အေလ်ာက္ ကိေလသာတရားမ်ား တုိးပြားမႈ၊ ကိေလသာတရားေတြရဲ႕ ေလာင္ၿမိဳက္မႈကုိ ခံေစ၊ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ ဒီကိေလသာရန္က ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ စ႐ုိက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အက်င့္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနတဲ့ လူေတြအေနနဲ႔ ကုိယ့္အက်င့္စ႐ုိက္၊ စိတ္ေနသေဘာထားနဲ႔ ကုိက္ညီမယ့္ အက်င့္တစ္ခုခုကုိ က်င့္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက “စိတ္ကုိဒီလုိလည္း ထိန္းႏုိင္တယ္၊ ဒီလုိလည္း ေလ့က်င့္ႏုိင္တယ္၊ ဒီလုိလည္း အားထုတ္ႏုိင္တယ္၊ ဒီလုိအားထုတ္ရင္ ဒီေလာက္အက်ိဳးတရား ျဖစ္ေစၿပီး၊ ဒီလုိအားထုတ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ဒီေလာက္အက်ိဳးထူးကုိ ျဖစ္ေစတယ္” ဆုိတာကုိ ေဟာၾကားျပသေတာ္ မူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အေနနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာမွာ အမည္နာမေတြေၾကာင့္ ဘယ္လုိနည္းေတြနဲ႔ ဘယ္လုိအက်င့္ေတြ ဘယ္ေဘာက္ပဲ ရွိေနတယ္လုိ႔ ဆုိေပမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကုသုိလ္ရေရး၊ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ကိေလသာ ပယ္ခြာေရးကုိပဲ ရည္ရြယ္တာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သမထနည္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ၀ိပႆနာနည္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ္နဲ႔ကုိက္ညီမယ့္ ကုိယ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ နည္းကုိသာ ယုံၾကည္မႈ သဒၶါတရား၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ၀ိရိယတရား လက္ကုိင္ထားၿပီး လုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ကုသုိလ္လည္းရ၊ စိတ္လည္းၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ေနာက္ဆုံး ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္အားနဲ႔ ကိေလသာတရားကုိ အၿပီးပုိင္ ပယ္သတ္ႏုိင္တဲ့အထိ အက်ိဳးထူးကုိ ျဖစ္ေစမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘုရားရွိခုိးတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေမတၱာပုိ႔တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပရိတ္ပ႒ာန္း ဓမၼစၾကာ ရြတ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဂုဏ္ေတာ္ပြားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပုတီးစိပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ တရားမွတ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စသျဖင့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ျဖစ္ေအာင္၊ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ လုပ္ႏုိင္သေလာက္ာ အက်ိဳးထူးကုိ ျဖစ္ေစမွာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးစကား ပါးလုိက္ရပါေတာ့တယ္။

Read more »

ဘုရားမကယ္ႏုိင္သူမ်ား…

ေလာကတြင္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ အေၾကာက္တရား နည္းပါးတတ္၏။ အယုံအၾကည္လည္း နည္းပါးတတ္၏။ လက္ေတြ႕မဟုတ္လွ်င္ မယုံသည္မ်ားလည္း ရွိတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္ မည္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ မဆုိ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ပင္ ေျပာဆုိျပဳမူ တုံ႔ျပန္တတ္၏။ အခ်ိဳ႕ကား ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အေၾကာက္တရား မရွိ႐ုံမွ်မက အေတြးအေခၚမ်ားပင္ မွားယြင္းသြားကာ ကံတရား၏ သေဘာတရားမ်ား အေပၚတြင္လည္း အေပ်ာ္အျပက္ ကဲ့ရဲ႕တတ္သည္အထိ ျဖစ္တတ္ေပ၏။ ကံကံ၏အက်ိဳးတရားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း လက္ေတြ႕ မခံရေသးသည့္အခါ ကေလးကလား သေဘာထားတတ္၏။ အခ်ိန္တန္မွ အက်ိဳးေပးတတ္သည့္ ကံတရား၏ သက္ေရာက္မႈတြင္ လက္ေတြ႕မခံ ရေသးသည့္အခါ အယုံအၾကည္ နည္းေနတတ္၏။ ထုိ႔အတူ မိမိ၏လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ လက္ယဥ္လာသည့္အခါ အေၾကာက္တရားပါ ေခါင္းပါးလာတတ္၏။

ထုိ႔သုိ႔ေသာသူမ်ားကုိ အျခားသူမ်ားက မေကာင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ “ေဟ့…ေဟ့… အဲဒီလုိ မလုပ္နဲ႔ ငရဲႀကီးလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာဆုိသည့္အခါ “ငရဲႀကီးေတာ့ ငရဲေလးကုိ ႏုိင္တာေပါ့..” စသည္ျဖင့္ ျပန္လွန္တုံ႔ျပန္ တတ္သကဲ့သုိ႔ အခ်ိဳ႕က “ဒီလုိမေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ရင္ ၀ဋ္လုိက္တတ္တယ္..”ဟု ေျပာလာလွ်င္လည္း “၀ပ္လုိက္ရင္ ထေျပးတာေပ့ါ…” စသည္ျဖင့္ သံတူေၾကာင္းကဲြ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာဆုိတတ္၏။ ထုိသူတုိ႔ ဆုိခ်င္သည္မွာ ေလးဘက္ေထာက္ကာ ၀ပ္ၿပီးလုိက္ေနသည့္သူထက္ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ေျပးေနသူက ပုိ၍အလ်င္အျမန္ ေျပးႏုိင္သည့္ သေဘာကုိ ရည္ရြယ္လ်က္ အေပ်ာ္အျပက္ ေျပာလုိဟန္ ရွိေပ၏။

အေပ်ာ္ျဖစ္ေစ၊ အမွန္အကန္ျဖစ္ေစ ထုိသူတုိ႔ ေျပာဆုိၾကသည့္ “ငရဲႀကီးေတာ့ ငရဲေလးကုိ ႏုိင္တာေပါ့၊ ၀ပ္လုိက္ရင္ ထေျပးတာေပါ့” စသည့္ စကားမ်ားသည္ မေကာင္းမႈ၏ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ အေပၚတြင္ အမွန္တကယ္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမရွိ၊ ယုံၾကည္မႈမရွိသည့္ သေဘာကုိ ျပသေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေပ၏။ မခံရေသးသည့္အခါ အေပ်ာ္အျပက္ ျပက္ရဲ႕ျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း မေကာင္းမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အမွန္လက္ေတြ႕ ေရာက္လာသည့္ အခါတြင္ကား ဘုရားပင္ မကယ္ႏုိင္သည္ကုိ သတိမျပဳမိၾကဟန္ ရွိေပ၏။ ဘုရားလည္း မကယ္ႏုိင္၊ သိၾကားလည္း မ မႏုိင္သည့္ သူမ်ားတြင္ အကုသုိလ္ႀကီးသူမ်ား၊ ၀ဋ္ႀကီးသူမ်ား ပါေနသည္ကုိ သတိမျပဳမိၾကဟန္ ရွိေပ၏။ အထူးသျဖင့္ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ုိက္အမႈမ်ားတြင္ လက္ယဥ္ေနသူမ်ားသည္ မည္သုိ႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ မည္သုိ႔ေသာ အရာမ်ားျဖင့္ ျပသေျပာဆုိ ဆုံးမေစကာမႈ သတိသံေ၀ဂ ရရန္၊ ေနာင္တရရန္ ခက္ခဲေနတတ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ သတိသံေ၀ဂ ရသေယာင္ရွိတတ္ေသာ္လည္း မထူးဇာတ္ ခင္းတတ္သည္မ်ားလည္း ရွိေနတတ္၏။ ထုိသုိ႔ မေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္အမႈမ်ားတြင္ လက္ယဥ္ကာ မထူးဇာတ္ခင္းေနမိလွ်င္ကား မည္သူကယ္၍မွ် ရမည္မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ဘုရားလည္း ကယ္၍ရႏုိင္မည္မဟုတ္သည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါေပ၏။

အခ်ိဳ႕က မေကာင္းမႈ အလုပ္မ်ားကုိ မည္မွ်ပင္ လုပ္ေနပါေသာ္လည္း ႀကီးပြားေနသူမ်ား၊ အစစ အရာရာ အဆင္ေျပေနသူမ်ား၊ မေကာင္းသည့္ အလုပ္မ်ားျဖင့္ အက်ိဳးေပးေနသူမ်ားကုိ ၾကည့္ကာ “ဒီလုိလူေတြက်ေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ..”ဟူသည့္ အေမးမ်ိဳးျဖင့္ ေစာဒကတက္သည္မ်ား ရွိတတ္၏။ စင္စစ္ ထုိသုိ႔ မေကာင္းမႈျဖင့္ ႀကီးပြားေနသူမ်ားသည္ကား ဘုရားကယ္ထား၍ ႀကီးပြားေနသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အတိတ္ကံ တစ္ခုခုက ျပဳခဲ့သည့္ ေကာင္းသည့္ကံမ်ား၏ အက်ိဳးေပးေကာင္းခ်ိန္ႏွင့္ ယခုဘ၀ ျပဳလုပ္ထားၾကသည့္ အကုသုိလ္ကံမ်ား၏ အက်ိဳးေပးခ်ိန္ မတန္ေသး၍သာ ျဖစ္ပါ၏။ ျမတ္ဗုဒၶက “မေကာင္းမႈျပဳေသာသူပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မေကာင္းမႈ အက်ိဳးမေပးေသးေသာ ကာလပတ္လုံး ေကာင္းျမတ္ေသာ အာ႐ုံကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ မေကာင္းမႈ အက်ိဳးေပးေသာ အခါ၌မူကား မေကာင္းမႈျပဳေသာသူသည္ မေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူထား၏။ ဤစကားေတာ္အရ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈတုိ႔၏ အက်ိဳးေပးမႈသည္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနၿပီး အခ်ိန္တန္လွ်င္ကား မိမိတုိ႔ လုပ္သည့္ကံမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ မိမိတိုထံသုိ႔ ဧကန္မုခ် ေရာက္လာမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ အကုသုိလ္ကံမ်ား၏ အက်ိဳးေပးခ်ိန္သည္ကား အထူးပင္ သိသားထင္ရွားလွ၏။ အကုသုိလ္ အလုပ္၏ အက်ိဳးေပးခ်ိန္ ေရာက္လာလွ်င္ကား မည္သည့္တံခုိးရွင္မွ် ကယ္မ,၍ ေပးႏုိင္မည္မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာလွ၏။

မွန္၏။ အကုသုိလ္အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ရင္း အကုသုိလ္ကံ၏ အက်ိဳးေပးခ်ိန္သုိ႔ ေရာက္လာေသာ သူမ်ားသည္ကား အကုသုိလ္အလုပ္မ်ားတြင္ သာယာေပ်ာ္ေမြ႕ကာ အကုသုိလ္အလုပ္ကုိ အကုသုိလ္ အလုပ္ဟု မသိဘဲ ထုိမေကာင္းမႈမ်ားေနာက္ကုိ မွားမွန္းမသိ လုိက္ေနမိတတ္၏။ ထုိသုိ႔ မေကာင္းမႈကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လုပ္ေနသူမ်ားသည္ ၾကာလာသည့္အခါ ပညာ၊ သတိတရားမ်ား ခၽြတ္ယြင္းလာကာ အေျပာအဆုိ အလုပ္အကုိင္မ်ားတြင္လည္း အမွားမွား အယြင္းယြင္းျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ထုိမေကာင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဘုရားပင္ မကယ္ႏုိင္သည့္ သူမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားတတ္၏။

မန္လည္ဆရာေတာ္ႀကီးက အကုသုိလ္အလုပ္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးခ်ိန္တန္လာသူမ်ားသည္ ပညာသတိ မရွိျဖစ္ကာ မိမိတုိ႔၏ အေျပာအဆုိ၊ အသြားအလာမ်ားတြင္ အမွားမွား အယြင္းယြင္းျဖင့္ ဘုရားပင္ မကယ္ႏုိင္သူမ်ား အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရတတ္ေၾကာင္း မဃေဒ၀ လကၤာႀကီးတြင္ စပ္ဆုိထားသည္ကုိ သံေ၀ဂယူဖြယ္ ဖတ္မွတ္ဖူးပါ၏။ ဆရာေတာ္ႀကီးက “ၾကမၼာၿငိဳးမွိန္၊ ပ်က္စီးခ်ိန္၌၊ ပညိၿႏိၵ၊ သတိေမွာက္မွား၊ တရားမက်င့္၊ က်င့္ယြင္းခၽြတ္၏။ က်င့္ခၽြတ္ေသာခါ၊ ပညာ အမ်ိဳး၊ တန္ခုိးထိန္ညီး၊ ဘုန္းတန္းႀကီးလည္း၊ ပ်က္စီးၿမဲလွ်င္၊ မခၽြတ္ပင္တည္း။ အၾကင္လူမ်ား၊ ေယာက်္ားမိန္းမ၊ စသည္ထုိထုိ၊ ပ်က္စီးလုိက၊ အဆုိအသြား၊ အမွားမွားျဖင့္ ဘုရားေသာ္မွ၊ ေဟာမရဘူး။” (မန္လည္ဆရာေတာ္)ဟု စပ္ဆုိေတာ္မူထား၏။

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အဆုိအရ ကံၾကမၼာ တစ္လွည့္ေျပာင္း၍ ပ်က္စီးခ်ိန္ ေစာင္းလာသည့္ သူမ်ားသည္ စူးစမ္းဆင္ျခင္တတ္သည့္ ဉာဏ္၊ မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့မဆသည့္ သတိတရားမ်ား ယုတ္ေလ်ာ့လာၿပီး ကုိယ္က်င့္တရားမ်ားပါ ပ်က္စီးခၽြတ္ယြင္းလာကာ ဘုန္းကံမ်ားနည္းပါးလ်က္ ေျပာသမွ်စကား၊ လုပ္သမွ်အလုပ္၊ ႀကံသမွ်အေတြးမ်ားတြင္ အမွားမ်ားျဖင့္သာ မေကာင္းသည့္ ဒုစ႐ုိက္မ်ားတြင္ ဇြတ္တုိး၀င္၍ က်င္လည္ေနမိတတ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ မေကာင္းမႈမ်ားျဖင့္ က်င္လည္ေနသူမ်ားသည္ ထုိဒုစ႐ုိက္အမႈမ်ားေၾကာင့္ ၾကာလာသည့္အခါ ဘုရားပင္ မကယ္ႏုိင္သည့္ သူမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားတတ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ နားလည္ႏုိင္မည္ျဖစ္၏။

အမွန္အားျဖင့္ အကုသုိလ္ ဒုစ႐ုိက္အမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္တန္ အက်ိဳးေပးခ်ိန္ ေရာက္လာလွ်င္ကား ယခုမ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာပင္ အက်ိဳးေပးကာ ျပဳလုပ္သူကုိ တစ္ဖန္ပူေလာင္မႈျဖင့္ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစတတ္၏။ ထုိသုိ႔ မေကာင္းမႈ အက်ိဳးေပးကုိ ခံရမည့္သူ ျဖစ္လွ်င္ကား ဘုရားရွင္ အနားမွာပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားမကယ္ႏုိင္သူမ်ား အျဖစ္ အကုသုိလ္ အျပစ္ကုိ ခံသြားရတတ္၏။ ထုိအကုသုိလ္ အျပစ္ကုိ ၀ဋ္တစ္ခုအျဖစ္ ခံစားရကာ ေသၿပီးေနာက္မွာလည္း အပါယ္ဘုံသုိ႔ ေရာက္ရတတ္၏။

ဗုဒၶလက္ထပ္က စုႏၵအမည္ရွိသည့္ သူတစ္ေယာက္ရွိ၏။ စုႏၵသည္ ၀က္ေမြးျမဴကာ သတ္ျဖတ္ေရာင္းခ် စားေသာက္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးေလ့ရွိ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ႔ကုိ စုႏၵသူကရိက စုႏၵ၀က္သတ္သမားဟု ေခၚေလ့ရွိၾက၏။ စုႏၵ၀က္သတ္သမားသည္ လယ္သမားမ်ား အစားအေသာက္ ရွားပါးခ်ိန္မ်ားတြင္ ေတာရြာဇနပုဒ္မ်ားသုိ႔ စပါးမ်ားကုိ လွည္းအျပည့္တင္ကာ စပါးအနည္းငယ္ျဖင့္ ေတာရြာမ်ားမွ ၀က္ငယ္မ်ားကုိ လွည္းအျပည့္၀ယ္ယူကာ မိမိအိမ္သုိ႔ ေရာက္သည့္အခါ အိမ္ေနာက္ေဖး ၀က္ၿခံတြင္ ၀က္မ်ားအသားတုိးေစရန္ ေမြးျမဴေလ့ရွိ၏။ ၀က္မ်ား အသားတုိးလာသည့္ အခါတြင္လည္း ထုိ၀က္မ်ားကုိ မသတ္မီ လက္ေျခေလးဘက္တုိ႔ကုိ တုိင္ေလးတုိင္တြင္ ႀကိဳးျဖင့္တုတ္ကာ အသားအေရ ဆူၿဖိဳးေအာင္ တစ္ကုိယ္လုံး ဖူးေရာင္သည္အထိ ႐ုိက္ပုတ္ေလ့ရွိ၏။ ၀က္မ်ားသည္ ႐ုိက္ပုတ္သည့္ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ဖူးဖူးေရာင္ေရာင္ ျဖစ္လာသည့္အခါ ပါးစပ္တြင္ ပိတ္မရေအာင္ သံျဖင့္ေထာက္၍ ပြတ္ပြတ္ဆူေနသည့္ ေရေႏြးျဖင့္ ပါးစပ္အတြင္းမွ ေလာင္းထည့္ေလ၏။ ထုိေလာင္းထည့္သည့္ ေရေႏြးသည္ ၀က္၏အူအတြင္း ပူေလာင္ေပ်ာ္ဆင္းကာ စအုိ၀မွ အညစ္အေၾကးမ်ားသည္ ေရေႏြးေရႏွင့္အတူ ထြက္က်လာသည္အထိ ပါးစပ္မွ ေလာင္းခ်ေလ၏။ စအုိမွဆင္းလာသည့္ ေရေႏြးမ်ား၏ အေရာင္သည္ အညစ္အေၾကးကင္းၿပီး သန္႔ရွင္းသည့္ အေရာင္အျဖစ္ ေရာက္သည့္အထိ ပါးစပ္မွ ေရေႏြးမ်ားကုိ ေလာင္ထည့္ေလ့ရွိ၏။ စုႏၵ၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ နာက်င္ပူေလာင္လွသျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ၾကသည့္ ၀က္တုိ႔၏ အသံမ်ားမွာ အလြန္စူညံ က်ယ္ေလာင္လွၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ မခံမရပ္ႏုိင္ဘဲ ေသဆုံးၾကရ၏။ စုႏၵသည္ ၀က္တုိ႔၏ ေအာ္ဟစ္သံကုိ အေလးမထားႏုိင္ဘဲ ေနာက္ထပ္ေရေႏြးပူမ်ားျဖင့္ ၀က္၏ေက်ာကုန္းထက္မွ ေလာင္းခ်ကာ မည္းနက္ေသာ သားေရတုိ႔ကုိ ကၽြတ္ကြာေစ၏။ ထုိ႔ေနာက္ ျမက္မီးျဖင့္ အေမြးအျမင္တုိ႔ကုိ ေလာင္ၿမိဳက္ေစကာ အေမြးခြာၿပီး ထက္လွစြာေသာ ဓားသန္လ်က္ျဖင့္ အသားမ်ားကုိ လွီးျဖတ္ကာ ခ်က္ျပဳတ္လ်က္ မိသားစုႏွင့္အတူ ၿမိန္ေရရွက္ေရ စားေသာက္၍ က်န္သည့္အသားမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေလ၏။ ဤနည္းျဖင့္ စုႏၵသည္ ၀က္မ်ားကုိ ေမြးျမဴသတ္ျဖတ္ စားေသာက္ေရာင္းခ် လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၅၅)ႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္ခဲ့၏။

တစ္ေန႔တြင္ စုႏၵ၀က္သတ္သမားတြင္ အနားေရာဂါ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့၏။ အနာျဖစ္လာသည့္ စုႏၵ၀က္သတ္သမားသည္ ထုိအနာေၾကာင့္ အရွင္လတ္လတ္ ငရဲခံရသကဲ့သုိ႔ အလြန္ပူေလာင္သည့္ ဒဏ္ကုိခံစားေနရ၏။ တစ္ကုိလုံး ပူေလာင္လြန္းသျဖင့္ ေနမထိ ထုိင္မထိျဖစ္ကာ အိပ္မရ စားမရျဖစ္ၿပီး အိမ္၏ေလးဘက္ ေလးတန္တြင္ ေရွ႕ေနာက္ေလးဘက္ေထာက္ကာ ၀က္ကဲ့သုိ႔ ေျပးလႊာရင္း ၀က္ေအာ္သံအတုိင္း ေအာ္ဟစ္ေနရ၏။ မိသားစုမ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳးသက္သာေအာင္ လုပ္ေပးေသာ္လည္း မရဘဲ ပါးစပ္ကုိ ပိတ္မရျဖစ္ကာ ပူေလာင္စြာ ေအာ္ဟစ္ေနခဲ့ရ၏။ စုႏၵ၏ ေအာ္ဟစ္သံကုိ အနီးမွာရွိသည့္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသုံးေနၾကသည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဆြမ္းခံသြားစဥ္ ၾကားခဲ့ရ၏။ ရဟန္းေတာ္မ်ားကား ၀က္ေအာ္သံဟုထင္ကာ စုႏၵအိမ္တြင္ရွိသည့္ ၀က္တုိ႔၏ အသံမွာ ဆူညံလွေၾကာင္း ေျပာဆုိၾက၏။ ထုိအခါ ဘုရားရွင္က ယင္းအသံသည္ ၀က္တုိ႔၏ အသံမဟုတ္ေၾကာင္း စုႏၵ၏ အသံသာ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားကာ တရားစကား ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ျမတ္ဗုဒၶက “မေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္သူသည္ ဤဘ၀တြင္လည္း စုိးရိမ္ပူေလာင္ရ၏၊ ေနာင္ဘ၀တြင္လည္း စုိးရိမ္ပူေလာင္ရ၏၊ ပစၥဳပၸန္၊ တမလြန္ ဘ၀ႏွစ္ခုလံုးတြင္လည္း စုိးရိမ္ပူေလာင္ရ၏၊ ထုိသူသည္ မိမိ၏ ညစ္ညဴးသည့္ အကုသုိလ္ကံကုိ ျမင္ရ၍လည္း စုိးရိမ္ရ၏၊ ပင္ပန္းရ၏” စသျဖင့္ တရားစကား ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ဘုရားစကားေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ တရားရသြားၾကေသာ္လည္း စုႏၵ၀က္သတ္သမားသည္ကား ခုႏွစ္ရက္ပတ္လုံး ၀က္ကုိသတ္စဥ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အကုသုိလ္ကံအတုိင္း ၀က္ကဲ့သုိ႔ ပူေလာင္ျပင္းထန္စြာ ေအာ္ဟစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ အသက္ကုန္ကာ အ၀ီစီငရဲသုိ႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ရ၏။

ဤကား ဓမၼပဒ၊ ယမက၀ဂ္လာ စုႏၵ၀က္သတ္သမား၏ အကုသုိလ္ အက်ိဳးခံစားရပုံ အေၾကာင္း တစ္စိပ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ပါ၏။ စုႏၵသည္ ဘုရားလက္ထပ္၊ ဘုရားအနီးမွာ ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားမကယ္ႏုိင္သည့္ အကုသုိလ္ အလုပ္ျဖင့္သာ မိမိဘ၀ကုိ မိမိဖန္တီးသြားခဲ့ရ၏။ ဘုရားကယ္သည္ မကယ္သည္မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ မဆုိင္ဘဲ မိမိျပဳသည့္ ကံႏွင့္သာ ဆုိင္သည္ကုိ စုႏၵက သက္ေသျပေနခဲ့၏။ မွန္၏။ အကုသုိလ္အလုပ္မ်ား၊ ဒုစ႐ုိက္အမႈမ်ားျဖင့္ ေနသူမ်ားသည္ မည္မွ်ပင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ရင္းႏွီးမႈရွိေနေစကာမႈ ဘုရားမကယ္ႏုိင္သည့္ သူမ်ားသာ ျဖစ္ပါ၏။ ေဒ၀ဒတ္ထက္ ဘုရားႏွင့္နီးသူ ဘုရားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆက္စပ္မႈရွိသူ တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ် ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ထုိေဒ၀ဒတ္လုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကုိလည္း ဘုရားရွင္က မကယ္မႏုိင္ခဲ့ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ေဒ၀ဒတ္ကုိ ေဒ၀ဒတ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားက သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏။

ဆုိလုိသည္မွာ ဘုရားမကယ္ႏုိင္သူမ်ားဟူသည္ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ုိက္အမႈမ်ားျဖင့္ က်င္လည္ေနသူမ်ားကုိ ဆုိျခင္းျဖစ္သျဖင့္ မေကာင္းမႈလုပ္ကာ ဘုရားတေနၾကသည္ထက္ ဘုရားမ, ႏုိင္ေအာင္၊ ဘုရားကယ္ႏုိင္ေအာင္ မေကာင္းမႈကုိ ေရွာင္ၿပီး ေကာင္မႈကုိသာ ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။ ေကာင္းမႈရွိသူကုိ ဘုရားစေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ ကယ္မတတ္ေသာ္လည္း မေကာင္းမႈ ရွိသူကုိကား ဘုရားစေသာ အရိယ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားက မကယ္မႏုိင္သျဖင့္ မိမိဘ၀ကုိ မိမိ၏ အလုပ္မ်ားကသာ ကယ္မႏုိင္ၾကမည္ကုိ သတိျပဳဆင္ျခင္ၿပီး မေကာင္းမႈမွ ေရွာင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရန္လုိေၾကာင္း အသိေပးလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စုႏၵကဲ့သုိ႔ ဘုရားရွင္ႏွင့္ႀကဳံ၊ ဘုရားရွင္ အနားမွာျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားမကယ္ႏုိင္သူ အျဖစ္ ဘ၀နိဂုံး အဆုံးသပ္သြားရသည့္ သူမ်ား မျဖစ္ၾကေစရန္ မိမိတုိ႔၏ အသိ၊ သတိမ်ားျဖင့္ ဘုရားမကယ္ႏုိင္သည့္ အကုသုိလ္အလုပ္မ်ားကုိ မလုပ္မိေအာင္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိထိန္းသိမ္းကာ ေကာင္းသည့္အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ရင္း ဘုရားကယ္ႏုိင္သူ ျဖစ္ေအာင္သာ ႀကိဳးစားၾကပါဟု ေစတနာစကား ေမတၱာအားျဖင့္ တုိက္တြန္းစကား ပါးလုိက္ရပါသည္။

Read more »

သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ (သုိ႔) အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔…

ဒီေန႔ဟာျဖင့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၂ခုႏွစ္ရဲ႕ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ ျဖစ္သလုိ ပုရိမ၀ါဆုိ၀ါကပ္ ျပဳေတာ္မူေနၾကတဲ့ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားရဲ႕ ၀ါကၽြတ္တဲ့ေန႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပုိၿပီးထူးျခားတာက ဒီေန႔ဟာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၀ါတြင္းသုံးလ ကာလပတ္လုံး တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္မွာ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူၿပီး လူ႔ျပည္ကုိ ျပန္လည္ဆင္းသက္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူတဲ့ ေန႔လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ကုိ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာမ်ားက အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔လုိ႔ ထူးထူးျခားျခား အမည္ထားၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ ဆုိရင္ေတာ့ အခုလုိ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ ညမွာ ေက်ာင္းတုိင္း၊ အိမ္တုိင္းနီးပါး ဆီးမီးဖေယာင္းတုိင္ေလးတြင္ ထြန္းညႇိထားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီအေလ့အထဟာ နတ္ျပည္က ဆင္းသက္ေတာ္မူလာတဲ့ ဗုဒၶျမတ္စြာကုိ ႀကိဳဆုိတဲ့ အေနနဲ႔ ဆီးမီးဖေယာင္းတုိင္ စသျဖင့္ ထြန္းညႇိကာ ပူေဇာ္ၾကတဲ့ အေလ့အထပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ခုႏွစ္၀ါေျမာက္၀ါကုိ တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္မွာ ကပ္ဆုိေတာ္မူပါတယ္။ ၀ါဆုိရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ မယ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ သႏၲဳသိတနတ္သား အမွဴးျပဳတဲ့ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းကုိ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္ ေဟာေတာ္မူလုိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ မယ္ေတာ္အရင္းျဖစ္တဲ့ မယ္ေတာ္မာယာဟာ ဘုရားေလာင္းကုိ ေမြးဖြားၿပီး (၇)ရက္ေျမာက္မွာ နတ္ရြာစံကာ တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္မွာ သႏၲဳသိတ အမည္ရတဲ့ နတ္သားတစ္ပါးအျဖစ္ ျပန္လည္ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီးတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားဟာ မိခင္ေက်းဇူးကုိ တရားနဲ႔ ဆပ္လုိတဲ့အတြက္ အမိနတ္သားရွိတဲ့ နတ္ျပည္ကုိ ၾကြေတာ္မူကာ ဒီလုိအဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္ကုိ ေဟာေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္ဟာ သိမ္ေမြ႕နက္နဲကာ ရွည္လ်ားလွၿပီး တစ္နာရီ ႏွစ္နာရီေလာက္နဲ႔ ျပည့္စုံေအာင္ ေဟာၾကားေပးဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ၀ါတြင္းသုံးလပတ္လုံး ၀ါဆုိ၀ါကပ္ရင္း ေဟာေတာ္မူရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါတြင္းကာလ တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္မွာ သုံးလလုံးလုံး သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူေပမယ့္ နတ္တုိ႔ရဲ႕ အခ်ိန္နဲ႔က်ေတာ့ သုံးလဟာ မိနစ္၊နာရီပုိင္း ေလာက္ပဲရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူသားျဖစ္တဲ့ ဘုရားရွင္ကေတာ့ ဒီသုံးလအတြင္းမွာ လူ႔ျပည္ကုိ ေန႔စဥ္ၾကြကာ ဆြမ္းခံၿပီး ဘုဥ္းေပးေတာ္မူပါတယ္။ ဘုရားရွင္ လူ႔ျပည္ဆင္းတဲ့ အခုိက္အတန္႔မွာဆုိရင္ ဘုရားရွင္က ကုိယ္ေတာ္ျမတ္နဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ် တူညီလွတဲ့ နိမၼိတ႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ ဖန္ဆင္းၿပီး နတ္သဘင္ တရားပဲြကုိ ဆက္လက္ေဟာၾကား ေစေတာ္မူပါတယ္။

ေန႔စဥ္လူ႔ျပည္ဆင္းၿပီး ဥတၱရကု႐ုကၽြန္းမွာ ၾကြေရာက္ကာ ဆြမ္းခံဆြမ္းဘုဥ္း ေပးေတာ္မူေလ့ရွိတဲ့ ဘုရားရွင္ဟာ တပည့္ျဖစ္ေတာ္မူတဲ့ ပညာအရာ ဧတဒဂ္ရ အရွင္သာရိပုတၱရာ မေထရ္ျမတ္နဲ႔ ဆႏၵကူးေတာမွာ ေတြ႕ဆုံကာ အရွင္သာရိပုတၱရာကုိ နတ္ျပည္မွာ ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္အေၾကာင္း အက်ဥ္းအေနနဲ႔ ျပန္လည္ေဟာၾကားေတာ္ မူပါတယ္။ အရွင္သာရိပုတၱရာ မေထရ္ဟာ ပညာဉာဏ္ႀကီးမားေတာ္ မူလွတဲ့အတြက္ ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္းေဟာေတာ္မူတဲ့ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္ကုိ အက်ယ္ဆင္ျခင္ နားလည္သေဘာေပါက္ ေတာ္မူပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အရွင္သာရိပုတၱရာ မေထရ္ဟာ မိမိဘုရားရွင္ထံက နာယူေတာ္မူခဲ့တဲ့ အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ကုိ တပည့္ျဖစ္တဲ့ ရဟန္းငါးရာကုိ မက်ဥ္းမက်ယ္ ျပန္လည္ေဟာျပေတာ္မူပါတယ္။

ဒီေန႔ အသုံးျပဳေနတဲ့ ပိဋကတ္သုံးပုံရဲ႕ အဘိဓမၼာ ပိဋကဟာ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ အက်ဥ္းေဟာၾကားခ်က္ကုိ အက်ယ္သိရွိၿပီး တပည့္ရဟန္းငါးရာကုိ မက်ဥ္းမက်ယ္ ျပန္လည္ေဟာၾကားေတာ္ မူထားတဲ့ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္မွာ ၀ါဆုိရင္း အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္ကုိ ေန႔စဥ္ေဟာကာ လူျပည္မွာလည္း ျပန္လည္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူတဲ့ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္ဟာ ၀ါကၽြတ္လုိ႔ အဘိဓမၼာ ခုႏွစ္က်မ္းလည္းကုန္ လူ႔ျပည္မွာလည္း အၿပီးတုိင္ ေဟာၾကားပုိ႔ခ်ၿပီးျဖစ္ကာ တကယ့္ကုိ အႏွစ္သာရ ျပည့္၀တဲ့ ေဒသနာေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အဘိဓမၼာ ဓမၼသဘင္ၿပီးဆုံးတဲ့အခါ မယ္ေတာ္အမိနတ္သား ျဖစ္တဲ့ သႏၲဳသိတ နတ္သားဟာ ေသာတာပတၱိဖုိလ္၌တည္ၿပီး အျခားေျမာက္မ်ားစြာေသာ နတ္ျဗဟၼာ အေပါင္း ဟာလည္း တရားရကာ ကၽြတ္တမ္း၀င္ခဲ့ၾကပါတယ္။

တရားပဲြလည္းၿပီး ၀ါလည္းကၽြတ္ၿပီျဖစ္လုိ႔ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔မွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ လူျပည္ကုိ ဆင္းၾကြေတာ္မူပါတယ္။ လူျပည္ၾကြတဲ့ အခါမွာလည္း တပည့္ျဖစ္တဲ့ အရွင္သာရိပုတၱရာကုိ ခ်ီးေျမႇာက္လုိတဲ့အတြက္ အရွင္သာရိပုတၱရာ ရွိတဲ့ သကၤႆနဂုိရ္ျပည္ကုိ ဆင္းၾကြေတာ္မူပါတယ္။ ဘုရားရွင္ သကၤႆနဂုိရ္ျပည္ကုိ ဆင္းၾကြေတာ္မူမွာသိတဲ့ လူအမ်ားဟာ ဘုရားရွင္ကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပူေဇာ္မူမ်ား၊ ပန္းမာလ္မ်ား၊ ဆီးမီးမ်ား ထြန္းညႇိကာ ပူေဇာ္ရင္း ႀကိဳဆုိၾကပါတယ္။ ဒီအစဥ္အလာကုိ ယူၿပီး ျမန္မာျပည္မွာ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔မွာ ဆီးမီးထြန္းရင္း ဘုရားရွင္ကုိ ပူေဇာ္ႀကိဳဆုိကာ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္ကုိလည္း ရြတ္ပြားသရဇၥ်ာယ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ဟာ ဘုရားရွင္လူ႔ျပည္ကုိ ၾကြေတာ္မူတဲ့ေန႔၊ ဒါမွမဟုတ္ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္ ေဟာၾကားမႈ ၿပီးဆုံးတဲ့ အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္တဲ့ ေန႔ျဖစ္ၿပီး ဒီေန႔မွာ ဗုဒၶဘာသာမ်ားဟာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ အစုစုကုိ ျပဳၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔နဲ႔ အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔ အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

စကားစပ္လုိ႔ ဒီေနရာမွာ အဘိဓမၼာအေၾကာင္း နဲနဲေလာက္ မိတ္ဆက္တင္ျပလုိပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဓမၼေဒသနာမ်ားကုိ ပိဋကအေနနဲ႔ အစုသုံးစု ခဲြျခားထားရာမွာ သုတၱႏၲပိဋကုိ သတၱ၀ါေတြရဲ႕ အသိဉာဏ္နဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္ ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ အသုံးျပဳ ေဟာၾကားထားတဲ့ ေဒသနာျဖစ္လုိ႔ ေ၀ါဟာရေဒသနာ၊ ၀ိနယပိဋကကုိ ဘုရားတပည့္ သာ၀ကမ်ား လုိက္နာက်င့္ႀကံရန္ အာဏာကုိ အမ်ားဆုံးသုံးကာ ေဟာၾကားထားတဲ့ ေဒသနာျဖစ္လုိ႔ အာဏာေဒသနာ၊ အဘိဓမၼာပိဋကကုိ မေဖာက္မျပန္ မွန္ကန္တဲ့ သေဘာတရား (ပရမတၳတရား) မ်ားကုိ အၾကြင္းမရွိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဟာၾကားထားတဲ့ ေဒသနာျဖစ္လုိ႔ ပရမတၳေဒသနာ လုိ႔ ဖြင့္ျပပါတယ္။ ဒီမွာဖြင့္ျပတဲ့ အဘိဓမၼာအဖြင့္အရ အဘိဓမၼာဆုိတာ ေလာကသုံးပါးနဲ႔ နိဗၺာန္တုိ႔ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ တကယ္အစစ္အမွန္ရွိတဲ့ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ႐ုပ္၊ နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ ပရမတၳတရားေလးပါးနဲ႔ ခဲြျခမ္းစိပ္ျဖာ ေဟာၾကားထားျခင္းကုိ ဆုိလုိတာျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ မွန္ယူႏုိင္ပါတယ္။

အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္မွာ ေလာကႀကီးကုိ လႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ္ေနတဲ့ စိတ္၊ ေစတသိက္တုိ႔ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀မ်ားကုိ မျခြင္းမခ်န္ မွန္ကန္ျပည့္စုံေအာင္ ေဟာၾကားထားတဲ့အတြက္ ဒီအဘိဓမၼာဟာ လူတုိင္းအတြက္ မွန္ကန္တည့္မတ္တဲ့ ဘ၀အျမင္ကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဘိဓမၼာမွာ္ လူတုိ႔အား ဆုိးသြမ္းယုတ္ည့ံ ဆင္းရဲေစတတ္တဲ့ အကုသုိလ္ ေစတသိက္မ်ား၊ လူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ကုိ ျမင့္ျမတ္ေစတတ္တဲ့ ေသာဘဏ ေစတသိက္မ်ား၊ ေကာင္းျမတ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ပန္းဆင္ေစတတ္တဲ့ ဗလအင္းအားႏွင့္ အဓိပတိတရားမ်ား၊ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေစၿပီး အခ်မ္းသာဆုံး သႏၲိသုခကုိ ရရွိေစႏုိင္တဲ့ က်င့္စဥ္အမွန္တရားမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ တိတိက်က် ေဖာ္ညြန္းထားတဲ့အတြက္ အဘိဓမၼာေဒသနာဟာ တန္ဘုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ ဘ၀ပညာေပး တရားလုိ႔လည္း ဆုိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုိၿပီးထူးျခားေစႏုိင္တာက အဘိဓမၼာရဲ႕ သေဘာကုိ ေကာင္းစြာသိရွိၿပီး စိတ္၊ ေစတသိက္ စတဲ့ ပရမတၳတရားမ်ားရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပုံကုိ သိရွိနားလည္လာပါက ငါ ငါလုိ႔ စဲြတတ္တဲ့ အသက္ေကာင္၊ ၀ိညာဥ္ေကာင္၊ လိပ္ျပာေကာင္တုိ႔ မရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္သြားႏုိင္ကာ မွားယြင္းတဲ့ အျမင္အယူတုိ႔ကုိ ပယ္ခြာရင္း နိဗၺာန္အထိ မ်က္ေမွာက္ျပဳေရးကုိ အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္တဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိအက်ိဳးတရားနဲ႔ သေဘာတရားမ်ားကုိ အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္က ထုတ္ေဖာ္ျပသေပးထားတဲ့ အတြက္ အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ဟာ အမွန္ကန္ဆုံး ဘ၀ပညာေပး ပရမတၳ ေဒသနာေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက စကားစပ္လုိ႔ အဘိဓမၼာ ေဒသနာရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကုိ အက်ဥ္းအေနနဲ႔ မိတ္ဆက္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေျပာလုိတာက သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ သုိ႔မဟုတ္ အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔ရဲ႕ ထူးျခားမႈ အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာတုိ႔ရဲ႕ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီမ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ထူးျခားမႈမ်ားနဲ႔ တင္စားေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ လစဥ္လတုိင္း ကုသုိလ္တရားမ်ား တုိးပြားေစႏုိင္တဲ့အျပင္ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားကုိလည္း သိရွိမွတ္သားခြင့္ ရႏုိင္တဲ့အတြက္ ထူးျခားတဲ့ သဒၶါတရားမ်ား ပြားတုိးေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ ေန႔မ်ိဳးမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာ တာ၀တႎသာမွာ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္ကုိ ေဟာၾကားၿပီး လူ႔ျပည္သုိ႔ ျပန္လည္သက္ဆင္းတဲ့ ပုံရိပ္ကုိ နိမိတ္ယူကာ ဘုရားရွင္ကုိလည္း ပူေဇာ္ရင္း ဘုရားေဟာေတာ္မူတဲ့ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္ရဲ႕ အႏွစ္ရွိပုံကုိလည္း ေလ့လာၾကည္ညိဳရင္း ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပုသ္သီလလည္း ေစာင့္သုံးကာ ကုသုိလ္တရား ပြားႏုိင္ၾကဖုိ႔ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ သုိ႔မဟုတ္ အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔အေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ တစ္ခုအေနနဲ႔ ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

Read more »

နဲနဲေလးေတာ့ လဲြေနတယ္ (၁၄) ...

ကုသုိလ္နဲ႔အရက္…
“အရက္အရက္”နဲ႔ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အရက္ရဲ႕ လႊမ္းမုိးမႈေအာက္ကုိ ေရာက္ေနၾကပါေတာ့တယ္။ ဆုိးတာက ဘာသာေရးအရ တားျမစ္ထားတဲ့ ဒီအရက္ဟာ ခုေနာက္ပုိင္း ဘာသာေရး ပြဲေတြမွာေတာင္ ေနရာယူလာေနတာကုိ ၾကားသိေနရျပန္ပါတယ္။ ဒါဟာ တကယ့္ကုိ စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ။ ေတာေတြမွာေရာ ၿမိဳ႕ေတြမွာပါ ကုသုိလ္ပဲြနဲ႔ အရက္ေတြက ကင္းမရေအာင္ကုိ ျဖစ္လာေနတာဟာ ဘာသာသာသနာ ဆုတ္ယုတ္ဖုိ႔အတြက္ အားေပးေနသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အရင္တုန္းက ေတာရြာေတြမွာ ကုသုိလ္ပဲြလုပ္၊ အလွဴပဲြေတြ လုပ္ၾကမယ္ဆုိရင္ ရြာမွာဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ လူငယ္အဖဲြ႕ေတြကုိ ေဆးေပါ့လိပ္ေလးေတြ၊ စီးကရက္ေလးေတြကုိ ကမ္းၿပီး ဖိတ္လုိက္ရင္ အားလုံးတက္ညီလက္ညီ လာေရာက္လုပ္အားေပးေလ့ ရွိပါတယ္။ ခုေနာက္ပုိင္း ရြာကလူႀကီးေတြ အေျပာအရ ဘာပဲြေလးပဲ လုပ္လုပ္ လူငယ္ေတြ အကူအညီလုိလုိ႔ ဖိတ္မယ္ဆုိရင္ ေဆးလိပ္ေလာက္နဲ႔ မရေတာ့ဘဲ အရက္၀ုိင္း၊ ထန္းရည္၀ုိင္းေလးေတြနဲ႔ ဧည့္ခံေပးမွကုိ လာေရာက္ၿပီး ၀ုိင္း၀န္းလုပ္အားေပးၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ေရမ်ားေရႏုိင္၊ မီးမ်ားမီးႏုိင္ဆုိသလုိ ရြာေတြအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီလုိအရက္နဲ႔ဖိတ္မွ လုပ္အားလာေပးတာေတြ ျဖစ္လာေတာ့ လူႀကီးေတြ၊ အလူရွင္ေတြ ကုိယ္တုိင္က အရက္ကုိ ပုန္းလုိက္တည္ၿပီး အလွဴပဲြေတြမွာ ဧည့္ခံေပးရတယ္ဆုိတာ ၾကားသိရျပန္ပါတယ္။ လဲြေနတာကေတာ့ အေတာ့္ကုိ လဲြေနၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုသုိလ္လုပ္ပါတယ္ဆုိမွ အရက္ကေလး တျမျမနဲ႔ဆုိေတာ့ ဘယ္မွာလာၿပီး အျပစ္ကင္းတဲ့ ကုသုိလ္ျဖစ္ႏုိင္မွာလဲေပါ့။ ဒီၾကားထဲ လူပ်ိဳကာလာသားေတြက အရက္ကေလး ၀င္လာေတာ့ ေသြးေလးေတြၾကြလာၿပီး အလွဴပဲြ လုပ္အားေပးလာၾကတဲ့ အပ်ိဳေလးေတြ၊ အပ်ိဳႀကီးေတြကုိ စၾကေနာက္ၾကတာ ေတြေတြလည္း ရွိလာျပန္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အလွဴရွင္ေတြမွာ အလွဴအတြက္ပူရ၊ အရက္သမားေတြအတြက္ ပူရနဲ႔ ကုသုိလ္ပဲြ၊ အလွဴပဲြကုိ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း စိတ္ၾကည္လက္ၾကည္ မလုပ္ႏုိင္ဘူး ျဖစ္ေနၾကတဲ့အျပင္ တစ္ခါတစ္ေလ တစ္ခ်ိဳ႕သူေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ကုသုိလ္တစ္ပဲ ငရဲတစ္ပိႆာ ျဖစ္ၾကရတာေတြလည္း ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ကုသုိလ္နဲ႔အရက္ကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာတင္ မဟုတ္၊ ျပည္ပမွာလည္း တဲြရက္ကုိ ပါေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္လွတဲ့ ျပည္ပႏုိင္ငံမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အခ်ိဳ႕ရဲ႕ ကုသုိလ္ပဲြေတြမွာ အရက္ပါမွကုိ ကုသုိလ္ပဲြတစ္ခု ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ၿပီးႏုိင္သလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ အလွဴပဲြ လုပ္တဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြဟာ ခ်က္ေရးျပဳတ္ေရးေတြမွာ တျခားခ်က္တတ္ ျပဳတ္တတ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ အကူအညီ ေတာင္းတဲ့အခါ အရက္ကေလးနဲ႔ တည္ခင္းဧည့္ခံ ေပးရတာေတြ ရွိၾကသလုိ ကုသုိလ္ပဲြ အႀကိဳမွာလည္း အႀကိဳအေနနဲ႔ အေ၀းက လာၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ အရက္နဲ႔ ဧည့္ခံေပးရ၊ အလွဴပဲြၿပီးေတာ့လည္း အလွဴေအာင္ပဲြအျဖစ္ အရက္ေလးနဲ႔ ေအာင္ပဲြခံႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေပးရတာေတြလည္း ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္လဲဆုိရင္ ကုသုိလ္လုပ္ဖုိ႔ တုိင္ပင္ၾကတာေတာင္ အရက္ဆုိင္မွာ အရက္နဲ႔ တည္ခင္းဧည့္ခံၿပီး တုိင္ပင္ၾကတယ္တဲ့ေလ။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိရင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ အရက္မေသာက္ရလုိ႔ စာေရးထားတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ အခုိက္ေလးမွာေတာင္ မေသာက္ဘဲ မေနႏုိင္လုိ႔ ေက်ာင္းအျပင္မွာ ထမင္းစားခါနီး တစ္ႀကိဳက္ေလာက္ သြားေမာ့ၾကတာေလးေတြ ရွိတယ္တဲ့။ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲေပါ့။ အရက္က ေနရာတကာမွာ လႊမ္းမုိးလာၿပီး ကုသုိလ္ပဲြ၊ အလွဴပဲြေတြအထိ စုိးမိုးလာေနေတာ့တာဆုိေတာ့ လုပ္မွာက ကုသုိလ္အလုပ္ ပံ့ပုိးေနတာက အကုသုိလ္ အ႐ႈပ္နဲ႔ ကုသုိလ္လုပ္ေပမယ့္ လုပ္သေလာက္ အက်ိဳးမျဖစ္ဘဲ ကုသုိလ္တစ္၀က္ အကုသုိလ္တစ္၀က္လုိ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။

ဒီလုိ ကုသုိလ္နဲ႔အရက္ကုိ လဲြလဲြနဲ႔ တဲြေနၾကေပမယ့္ လဲြလုိ႔လဲြမွန္း မသိျဖစ္ေနၾကတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ အေနနဲ႔ ဒီအလဲြကုိ အခ်ိန္မီျပင္ႏုိင္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဆြမ္းဆန္ထဲ ၾကြက္ေခ်းေရာ ဆုိသလုိ မျဖစ္ရေအာင္ ကုသုိလ္ပဲြေတြ လုပ္တဲ့အခါမွာ ကုသုိလ္သက္သက္နဲ႔ စိတ္သန္႔လူသန္႔ အလွဴသန္႔ေအာင္ လုပ္သင့္ပါတယ္။ အရက္ကုိ ႀကိဳက္တတ္လုိ႔ ေသာက္ၾကတယ္ဆုိရင္လည္း ကုသုိလ္လုပ္တဲ့ အခ်ိန္ေလာက္ေတာ့ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ တစ္ေန႔၊ တစ္ရက္၊ တစ္မနက္ေလာက္ အရက္မေသာက္လုိ႔ေတာ့ မေသႏုိင္ေလာက္ပါဘူး။ ေသေတာ့ေရာ ဘာျဖစ္ေသးလဲ ကုသုိလ္လုပ္ရင္း ေသသြားမွာဆုိေတာ့ ေကာင္းရာဘုံေတာင္ ေရာက္ႏုိင္ေသးတာေပါ့။ ဒါက ဘုန္းဘုန္းအေတြးနဲ႔ ေစတနာစကားပါ။

ရွိေစေတာ့။ ေျပာခ်င္တာက လဲြေနတတ္တဲ့ အလဲြေတြထဲမွာ ကုသုိလ္နဲ႔အရက္ကုိ တဲြၿပီးလုပ္ေနၾကတဲ့ အလဲြအေၾကာင္းကုိ ေျပာခ်င္တာပါ။ ကုသုိလ္ပဲြလုပ္တာ အရက္နဲ႔ ဧည့္ခံရတယ္၊ အရက္နဲ႔ ႀကိဳဆုိရတယ္ ဆုိတာေတာ့ အေတာ့္ကုိလဲြေနတဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခုဆုိတာ သိေစခ်င္တာပါ။ သူ႔ေနရာ၊ သူ႔က႑နဲ႔သူ တစ္ကန္႔စီထားႏုိင္ရင္ ကုသုိလ္လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း အက်ိဳးအျပည့္အ၀ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့အတြက္ ကုသုိလ္လုပ္တဲ့ အခ်ိန္ေလးေတြမွာေတာ့ အရက္ကိုေရွာင္ၾကည္ၾကဖုိ႔ သတိေပးလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာေတြဟာ ကုသုိလ္ပဲြေတြကုိ အႀကီးအက်ယ္ လုပ္တတ္ၾကေပမယ့္ လုပ္သေလာက္ အက်ိဳးမရ ျဖစ္တတ္တဲ့ အေၾကာင္းေတြထဲမွာ ဒီလုိ ကုသုိလ္နဲ႔ အကုသုိလ္ေရာေနတဲ့ အခ်က္ေတြလည္း ပါ၀င္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိရမလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုသုိလ္လုပ္တဲ့ပဲြမွာ အရက္နဲ႔တဲြေနတာဟာ လဲြေနတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုသုိလ္နဲ႔အရက္ကုိ တစ္ကန္႔စီထားႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာေတြရဲ႕ လဲြေနတတ္တဲ့ အလဲြေတြထဲမွာ ကုသုိလ္နဲ႔အရက္ တဲြေနတဲ့အလဲြဟာလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္လာေနတဲ့အတြက္ ဒီအလဲြကုိ သတိျပဳၿပီး ကုသုိလ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ကုသုိလ္သက္သက္နဲ႔ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း၊ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ျဖစ္ကာ အက်ိဳးတရား အျပည့္ရေစဖုိ႔အတြက္ ကုသုိလ္ပဲြလုပ္တုိင္း တဲြပါေနတတ္တဲ့ အရက္ကုိ အၿမဲခြါႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ကုသုိလ္နဲ႔အရက္ မတဲြဖက္မိၾကဖုိ႔ လဲြေနတတ္တဲ့ အလဲြတစ္ခုအျဖစ္ အသိေပးတင္ျပလုိက္ရပါတယ္။ အလဲြသိမွ မလဲြမိမွာျဖစ္လုိ႔ သိသင့္တဲ့ အလဲြတစ္ခုအျဖစ္ ကုသုိလ္နဲ႔အရက္အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း မီးေမာင္းထုိးျပလုိက္ရပါတယ္။

Read more »

ပ၀ါရဏာက ေပးတဲ့ မက္ေစ့ခ်္ (message) (သုိ႔) ပ၀ါရဏာ ျပဳၾကစုိ႔…

၁၃၇၂ခုႏွစ္ရဲ႕ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔ကုိေရာက္ဖုိ႔ အခ်ိန္ဟာ တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာတာနဲ႔အတူ ၀ါဆုိ၀ါကပ္ ျပဳေတာ္မူေနၾကတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားနဲ႔ ၀ါတြင္းကာလ ကုသုိလ္ေတာ္ ယူေနၾကတဲ့့ ဒကာဒကာမမ်ားရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာလည္း ပုိၿပီးအသက္၀င္လာ ေနပါတယ္။ သံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြထဲမွာ ၀ါကၽြတ္တဲ့ေန႔မွာ က်င္းပၾကမယ့္ ပ၀ါရဏာပဲြဟာလည္း ထင္ရွားတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ေနသလုိ ဒကာဒကာမမ်ားရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြထဲမွာ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေနမွာ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိၾကတဲ့ သံဃာ့ပူဇာပဲြနဲ႔ မိဘဘုိးဘြားစတဲ့ အသက္သိကၡာ ဂုဏ္၀ါႀကီးသူမ်ားကုိ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾကတဲ့ ပူဇာပဲြဟာလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။

ထူးထူးျခားျခား ဒီႏွစ္သီတင္းကၽြတ္မွာေတာ့ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ေရာက္ရွိသာသနာျပဳေနတဲ့ ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွာလည္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ တစ္၀ွန္လုံးရွိ ေနရာေဒသ အသီးသီးမွာ ၀ါဆုိ၀ါကပ္ ျပဳေတာ္မူေနၾကတဲ့ ေထရ၀ါဒ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ႔ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသား ေထရ၀ါဒ ရဟန္းေတာ္မ်ား တစ္ေနရာတည္းမွာ စုေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္ၾကမယ့္ သံဃာ့ပ၀ါရဏာပဲြနဲ႔ ဒီပဲြကုိ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာၾကတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ကုိရီးယားေရာက္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ ဒကဒကာမမ်ားက အမ်ားေပါင္းစုၿပီး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ကာ ဆရာေတာ္မ်ားထံမွ ဆုံးမၾသ၀ါဒ ခံယူၾကမယ့္ သံဃာ့ပူဇာပဲြကုိပါ တစ္ေပါင္းတည္း က်င္းပျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ တုိင္ပင္ညႇိႏိႈင္းရင္း ဒီပဲြေလးတစ္ခု ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ၿပီးေျမာက္သြားဖုိ႔ တက္ညီလက္ညီနဲ႔ လႈပ္ရွားေနတာကုိ ၾကးသိရပါတယ္။

ဘုရားညြန္တဲ့ လမ္းစဥ္နဲ႔ ဘုရားခ်မွတ္တဲ့ ဥပေဒကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးျခင္းဟာ ဘုရားရွင္ကုိ အစစ္အမွန္ ပူေဇာ္ရာ ေရာက္သလုိ ဘုရားသာသနာေတာ္ကုိလည္း အရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရာ ေရာက္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ ဘုရားရွင္အေပၚ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈနဲ႔အတူ ဘုရားလမ္းစဥ္ကုိ လုိက္နာက်င့္သုံး ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀ွန္းလုံးနဲ႔ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ဘုရားသားေတာ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ႔ ဘုရားတပည့္သား ဒကာဒကာမမ်ားရဲ႕ အျပစ္ကင္းၿပီး ကုသုိလ္ရေရးကုိ ဦးတည္ေပးေနတဲ့ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားက သက္ေသျပဳေပး ေနပါတယ္။ ညီညြတ္ေရးနဲ႔ အျပစ္ကင္းစင္ေရးကုိ ဦးစားေပးေလ့ရွိတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ၀ါကၽြတ္ၿပီးတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားဟာ ၀ါကၽြတ္တဲ့ေန႔မွာ ပ၀ါရဏာ ျပဳရမယ္ဆုိတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ဟာလည္း လက္ေတြ႕က်ၿပီး အျပစ္ကင္းကာ ကုသုိလ္ရေစတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစတာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဟန္းေတာ္မ်ား ပ၀ါရဏာျပဳၾကဖုိ႔ ျမတ္စြာဘုရား ခြင့္ျပဳခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းက အေတာ္စိတ္၀င္စားဖုိ႔ ေကာင္းလွပါတယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူစဥ္က ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာသလတုိင္း၊ ဇနပုဒ္တစ္ခုရဲ႕ ေတာေက်ာင္းမွာ ၀ါဆုိ၀ါကပ္ျပဳၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ ၀ါတြင္းကာလမွာ အခ်င္းခ်င္း ခ်မ္ခ်မ္းသာသာ သီတင္းသုံးၿပီး ကမၼ႒ာန္းတရား အားထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကုိ တုိင္ပင္ညႇိႏိႈင္းၾကပါတယ္။ ဘယ္လုိေနထုိင္ၾကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ရႏုိင္တယ္၊ ခ်မ္းသာမႈကုိ ရႏုိင္တယ္၊ ျငင္းခုံခုိက္ရန္မရွိဘဲ ေနထုိင္ႏုိယ္တယ္ စတဲ့ အႀကံအစည္မ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ ၀ါတြင္းသုံးလ ကာလပတ္လုံး အခ်င္းခ်င္း စကားတစ္လုံးမွ မေျပာၾကဘဲ ဆြမ္းခံ၀တ္၊ ေျခေဆး၀တ္စတဲ့ ၀တၱရားေတြကုိ ကိုယ့္တာ၀န္ ကုိယ္ေက်ေအာင္လုပ္ၿပီး ေနထုိင္ၾကဖုိ႔၊ တာ၀န္၀တၱရားေတြကုိသာ ေက်ပြန္ေအာင္လုပ္ၿပီး စကားမေျပာဘဲ ေနၾကမယ္ဆုိရင္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနႏုိင္ၾကမွာျဖစ္လုိ႔ ကုိယ့္အလုပ္ ကုိယ္လုပ္ရင္း စကားမေျပာဘဲ ေနၾကဖုိ႔ အားလုံးသေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ကာ ၀ါတြင္းကာလကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ စကားမေျပာဘဲ ေနခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ တစ္ပါးနဲ႔တစ္ပါး အေကာင္းလည္း မသိခဲ့ၾကသလို အဆုိးလည္း မသိခဲ့ၾကပါဘူး။ အျပစ္လည္း မသိၾကသလုိ အႏွစ္လည္း မသိခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒီလုိနဲ႔ ၀ါတြင္းကာလ ကုန္ဆုံးခဲ့ၾကပါတယ္။

၀ါကၽြတ္လုိ႔ ဘုရားရွင္ထံ အဖူးအေမွ်ာ္သြားတဲ့အခါ ဘုရားရွင္က အဲဒီရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ၀ါတြင္းကာလ ခ်မ္ခ်မ္းသာသာ ေနခဲ့ရမႈ ရွိမရွိ ေမးျမန္းေတာ္မူပါတယ္။ ဒီအခါ ရဟန္းေတာ္မ်ားက မိမိတုိ႔ အားလုံးသေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔အညီ ၀ါတြင္းကာလမွာ တစ္ပါးနဲ႔တစ္ပါး စကားမေျပာၾကဘဲ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနထုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ႕ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ နားေထာင္ၿပီး ျမတ္ဗုဒၶက “ရဟန္းတုိ႔ သင္တုိ႔ေနထုိင္ခဲ့သည့္ အက်င့္သည္ မဂ္ဖုိလ္မၿပီး အခ်ည္းႏွီးေသာ အက်င့္ျဖစ္၏၊ ႏြားဆိတ္စေသာ သတၱ၀ါမ်ား၏ အက်င့္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ိ တိတၱိတုိ႔၏ အက်င့္လည္းျဖစ္၏၊ ဤသုိ႔ေသာ အက်င့္ႏွင့္ ေနထုိင္ေသာ သင္တုိ႔သည္ ခ်မ္းသာစြာ ေနထုိင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္၊ မခ်မ္းမသာ ေနထုိင္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္၏..” စသျဖင့္ ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕ကာ “ရဟန္းတို႔ ဝါမွထေသာ ရဟန္းတို႔အား ျမင္၍ျဖစ္ေစ၊ ၾကား၍ျဖစ္ေစ၊ ယံုမွား၍ျဖစ္ေစ သံုးပါးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္း 'ပဝါရဏာျပဳျခင္း' ငွါ ခြင့္ျပဳ၏၊ ထိုသို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္းသည္ သင္ တို႔အတြက္ အခ်င္းခ်င္း လိုက္ေလ်ာျခင္း အာပတ္မွ ထေျမာက္ေစျခင္း ဝိနည္းကို ေရွး႐ႈျခင္းျဖစ္လတံၱ႕။” စသည္ျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူၿပီး ပ၀ါရဏာ ျပဳဖုိ႔ပါ ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ပ၀ါရဏာျပဳနည္းကုိလည္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ၀ါစဥ္အလုိက္ ''အရွင္င္ဘုရားတို႔ သံဃာကို ဖိတ္ၾကားပါ၏၊ ျမင္၍ျဖစ္ေစ၊ ၾကား၍ျဖစ္ေစ၊ ယံုမွား၍ျဖစ္ေစ အရွင္တို႔သည္ တပည့္ေတာ္္အား အစဥ္သနားျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေျပာဆိုကုန္ေလာ့၊ (အျပစ္ကို) ျမင္သည္ ႐ိွေသာ္ ကုစားပါအံ့။”လုိ႔ ဆုိကာ ျပဳၾကဖုိ႔ မိန္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒါက ပ၀ါရဏာျပဳဖုိ႔ ခြင့္ျပဳျခင္း အေၾကာင္းးနဲ႔ ပ၀ါရဏာျပဳနည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမွာအဓိက ေျပာလုိတာက ပ၀ါရဏာ အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပ၀ါရဏာဆုိတာ ဖိတ္ၾကားျခင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား အခ်င္ခ်င္း တစ္ပါးနဲ႔တစ္ပါး အျပစ္ကုိ ျမင္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ၾကားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သံသယျဖစ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တုိက္႐ုိက္ေျပာဆုိ ဖိတ္ၾကားကာ အျပစ္ကုိျမင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္က အျပစ္ကုိ ေျပာဆုိၾကဖုိ႔၊ အျပစ္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကလည္း အျပစ္ကုိ ၀န္ခ်ၿပီး အဲဒီအျပစ္ကုိ ကုစားရင္း တစ္ပါးနဲ႔တစ္ပါး ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနထုိင္သီတင္းသုံးၾကဖုိ႔ စတဲ့စတဲ့ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား အတြက္ ဒီလုိပ၀ါရဏာ ျပဳခြင့္နဲ႔ျပဳနည္းမ်ားကုိ ဗုဒၶျမတ္စြာ ညြန္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီပ၀ါရဏာကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး လက္ေတြ႕ဘ၀ လူသားမ်ား အေနနဲ႔ အခ်င္းခ်င္း ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနႏုိင္မယ့္ လမ္းညႊန္ကုိယူကာ လုိက္နာက်င့္သုံးၾကဖုိ႔ တင္ျပလုိရင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပ၀ါရဏာက ေပးတဲ့ ေလာကသား အခ်င္းခ်င္း ခ်မ္းသာစြာ ေနထုိင္ႏုိင္မယ့္ မက္ေစ့ခ်္ေလးကုိ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေပးေ၀လုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမွာေျပာခဲ့တဲ့ ပ၀ါရဏာ ျပဳၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ဖိတ္ၾကားၾကတဲ့ ဖိတ္ၾကားခ်က္ေလးက ေလာကသားေတြအတြက္ တကယ့္ကုိ အတုယူလုိက္နာ က်င့္သုံးသင့္တဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ “သံဃာေတာ္မ်ား အေနနဲ႔ တပည့္ေတာ္ကုိ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ အျပစ္တစ္ခုခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမင္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ၾကားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ယုံမွားသံသယ ရွိတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေျပာဆုိၾကပါ၊ တပည့္ေတာ္ အေနနဲ႔လည္း အဲဒီအျပစ္ကုိ ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး ခံယူၿပီး ကုစားပါမယ္၊ ေနာင္မျဖစ္ေအာင္၊ သတိထားၿပီး ေနထုိင္ပါမယ္”တဲ့။ သိပ္ေကာင္းတဲ့ ဖိတ္ၾကားခ်က္နဲ႔ ခံယူခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယူတတ္မယ္ဆုိရင္ ဘ၀မွာ ကူညီျပသ လမ္းညြန္မႈေတြနဲ႔ တကယ့္ကုိ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ခ်မ္းသာမႈကုိ ျဖစ္ေစတဲ့ ဖိတ္ၾကားခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ ေလာကမွာ ျပည့္စုံတဲ့ သူဆုိတာ တစ္ေယာက္မွ မရွိသလုိ၊ အျပစ္မလုပ္ဖူး၊ မမွားဖူးတဲ့ သူဆုိတာလည္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အျပစ္ကုိ မျမင္သူေတြ၊ အျပစ္ကုိ အျပစ္လုိ႔ သိေအာင္ညြန္ျပေပးမယ့္သူ မရွိသူေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အျပစ္ကုိ ညြန္ျပသူေတြ ရွိေပမယ့္ အဲဒီအျပစ္ကုိ ၀န္ခံၿပီး ေနာင္မျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ႏုိင္တဲ့ သူေတြလည္း ထင္သေလာက္ မရွိၾကျပန္ပါဘူး။ ပုိဆုိးတာက အျပစ္ကုိ ေျပာဆုိဆုံးမေပးဖုိ႔ ဖိတ္ၾကားေျပာဆုိႏုိင္တဲ့သတၱိ မရွိသူေတြ၊ အျပစ္ကုိ ျပသေျပာဆုိရင္လာရင္ ေက်ေက်နပ္နပ္နဲ႔ ေက်းဇူးတင္စြာ လက္ခံႏုိင္တဲ့သတိၱ မရွိသူေတြ မ်ားေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္ကုိ ေျပာျပလာရင္ ေက်းဇူးတင္စြာ လက္ခံၿပီး ေနာင္မျဖစ္ေအာင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ထိန္းသိမ္းေနထုိင္၊ ျပဳျပင္မယ္ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္ မရွိလုိ႔ကေတာ့ ေလာကႀကီးမွာ သတၱ၀ါေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဘယ္ေတာ့မွ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနထုိင္ႏုိင္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အျပစ္ျပသူကလည္း အျပစ္ခ်ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေန၊ အျပစ္အျပခံရသူကလည္း အျပစ္ကုိ မခံယူဘဲ ျပန္လွန္အျပစ္ပုံခ်ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနလုိ႔ကေတာ့ ဘုရားရွင္ညြန္ျပတဲ့ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးနဲ႔ အေ၀းႀကီးေ၀းေနၾကဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ မခ်မ္းသာမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာမႈကုိ အလုိရွိတဲ့ ဘုရားရွင္က သူ႔သားေတာ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ပ၀ါရဏာျပဳၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ သီတင္းသုံး ေနထုိင္ၾကဖုိ႔ မိန္႔မွာေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အမွားမ်ားတတ္တဲ့ ပုထုဇဥ္ပုဂိၢဳလ္ေတြအတြက္ အျပစ္ကုိ ျပသေျပာဆုိ ေပးမယ့္သူ ရွိေနတာကုိက ေနတတ္မယ္ဆုိရင္ ေက်နပ္စရာ ျဖစ္ေနတာပါ။ ယူတတ္မယ္ဆုိရင္ အပူသက္သာစရာ ျဖစ္ေနတာပါ။ ေျမာက္ပင့္ၿပီး ေပါင္းသင္းစားေသာက္ကာ အျပစ္တစ္ခုခု ျဖစ္လာတဲ့အခါမွ ကုိယ့္အေပၚပုံခ်ၿပီး ေရွာင္ထြက္သားတတ္တဲ့ သူေတြအမ်ားႀကီး ရွိေနတာထက္စာရင္ အမွားကုိေထာက္ကာ အျပစ္ကုိ ျပသလမ္းညႊန္ေပးတဲ့သူ တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ ရွိေနတာက ပုိၿပီးဘ၀ကုိ ျမင့္ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးက သူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ားဆုိရင္ အျပစ္ကုိေထာက္ျပ ေျပာဆုိေပးတတ္တဲ့ ဆရာမ်ားနဲ႔ မ်ားမ်ားေတြ႕ဆုံ ရပါလို၏လုိ႔ေတာင္ ေတာင္းဆုျပဳၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ မသိမႈအားႀကီးတတ္တဲ့ ပုထုဇဥ္ေတြမွာ မသိတာကုိ သိေအာင္ျပသေပးတဲ့သူ ရွိေနတာဟာ ဘ၀မွာ ဂုဏ္ယူစရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ညြန္ျပသူေတြက ဘယ္ေလာက္ပဲ ညြန္ျပညြန္ျပ ေျပာဆုိဆုံးမသူေတြက ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျပာဆုိဆုံးမဆုံးမ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က အျပစ္ကုိ ေက်ေက်နပ္နပ္ ခံယူကာ လက္ခံျပဳျပင္ႏုိင္မႈ မရွိလုိ႔ကေတာ့ ဆရာရွိလည္း အလကားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ အျပစ္ကုိ ခံယူတတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ျပဳျပင္ႏုိင္တဲ့ အက်င့္ရွိဖုိ႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီလုိ ခံယူမႈနဲ႔ ျပဳျပင္ႏုိင္မႈ ရွိလာၿပီဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီသူအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းဟာ အခ်ိန္မေရြး လာေနမွာျဖစ္ၿပီး ဒီလုိကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပဳျပင္ႏုိင္မႈ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေစာင့္ေရွာင္ႏုိင္မႈ ရွိေနတာကုိက အတၱသမာ ပဏိဓိမဂၤလာ ျဖစ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ညြန္ျပသူနဲ႔ လက္ခံသူမွာ အညြန္အျပေကာင္းသူ ရွိဖုိ႔လုိသလုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္လက္ခံ ျပဳျပင္လုိသူလည္း ရွိဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာလုိတာက ဘုရားသားေတာ္ ရဟန္းေတာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပစ္ကုိ ပ၀ါရဏာျပဳၿပီး ဖိတ္ၾကား ျပဳျပင္ၾကသလုိ အျပစ္ေတြနဲ႔မကင္းတဲ့ အျပစ္ေလာကႀကီးမွာ ရွိၾကတဲ့ ပုထုဇဥ္ေတြ အေနနဲ႔လည္း အခ်င္းခ်င္း အျပစ္ေတြကုိ ပ၀ါရဏာ ျပဳၾကည့္ၾကဖုိ႔ပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျပစ္ေတြပုံမခ်ၾကဘဲ အျပစ္ရွိရင္ ေျပာဆုိျပဳျပင္ေပးႏုိင္ေအာင္ ဖိတ္ၾကားကာ ေထာက္ျပေျပာဆုိ လာရင္လည္း ေက်ေက်နပ္နပ္ ခံယူတတ္ၿပီး ေနာင္မျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေနထုိင္ၾကည့္ၾကဖုိ႔ပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျပစ္ကုိ ျမင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၾကားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သံသယရွိတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဖိတ္ၾကားၿပီး လက္ခံျပဳျပင္ၾကဖုိ႔ပါ။ အဲဒီလုိသာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျပစ္ေတြကုိ ေျပာဆုိလက္ခံ ျပဳျပင္ၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အမွားမ်ားတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ ေနေနေပမယ့္ အမွားနည္းၿပီး အမ်ားတဲြၾကမယ္ဆုိတာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ပ၀ါရဏာက ေပးတဲ့ မက္ေစ့ခ်္တစ္ခုအျဖစ္ အတုယူျပဳျပင္ႏုိင္ဖုိ႔ ေစတနာထား ေမတၱားအားျဖင့္ တစ္လုံးတစ္ပါဒ တင္ျပလုိက္ရပါေတာ့တယ္။ အားလုံး ပ၀ါရဏာ ျပဳႏုိင္ၾကပါေစ….

Read more »

လယ္တစ္ကြက္၊ ေပါက္တူးတစ္လက္နဲ႔ ရဟန္းလူထြက္…

သံေယာဇဥ္ဆုိတာကလည္း အခက္သား။ စဲြမိၿပီဆုိရင္ ဘာမဟုတ္တာေလး အေပၚမွာလည္း စဲြလမ္းမိၿပီး ျဖတ္ဖုိ႔ခက္တတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ပစၥည္းဥစၥာ တစ္ခုခုကုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေနရာေဒသ တစ္ခုခုကုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အလုပ္အကုိင္ တစ္ခုခုကုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေန႔စဥ္ ျမင္ေနေတြ႕ေန ရင္းႏွီးေနေတာ့ မရွိရင္၊ မျမင္ရင္ကုိပဲ စိတ္ထဲမွာ တစ္ခုခု လုိေနသလုိ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ အဲဒီပစၥည္း၀တၳဳေလး တစ္ခုခုမ်ား ျဖစ္သြားတဲ့အခါ ရင္ထဲမွာ လႈိက္လႈိက္လဲွလဲွကုိ ျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာေလးေတြ ရွိေနတတ္သလုိ တစ္ခါတစ္ေလလည္း ကုိယ့္ပစၥည္းေလး တစ္ခုခုကုိ တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ေပးၿပီးမွ ႏွေျမာတသ ျဖစ္ၾကရတာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ လူပုဂၢိဳလ္လည္း ဒီလုိပါပဲ။ ေန႔စဥ္ျမင္ေနေတြ႕ေနက် ျဖစ္တဲ့အခါ ဘာမွမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ထင္ရေပမယ့္ တစ္ေနရာရာေရာက္ၿပီး ကြဲကြာသြားၾကတဲ့ အခါမွာေတာ့ ျမင္ခ်င္ေတြ႕ခ်င္ ေနတတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ တကယ္ေတာ့ တြယ္တာမႈ သံေယာဇဥ္ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသံေယာဇဥ္ဟာ တစ္ခါတစ္ေလ ဘာမဟုတ္တဲ့ အရာေလးေတြမွာကုိပဲ ျဖတ္မရေအာင္ စဲြလမ္းေနတတ္တာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ႀကံဖန္ၿပီး သံေယာဇဥ္ တြယ္ေနတတ္ပါတယ္။ ေနရာေဒသဆုိလည္း ငယ္ငယ္တည္းက ေန႔ခဲ့တဲ့ ေနရာေလးျဖစ္ေနလုိ႔၊ ပစၥည္းဥစၥာဆုိလည္း မိဘအေမြျဖစ္လုိ႔၊ ဘယ္သူက ေပးထားတာျဖစ္လုိ႔၊ ဘယ္လုိ ရွာထားရတာေလးျဖစ္လုိ႔၊ လူပုဂၢိဳလ္ဆုိလည္း ဘယ္သူ႔သားသမီး၊ ဘယ္သူနဲ႔ ပတ္သက္ေနသူ ျဖစ္လုိ႔ စသျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ကုိ တြယ္တာေနတတ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း သံေယာဇဥ္တြယ္တာကုိ တျခားအရာေလးေတြနဲ႔ ဖုံးကြယ္ၿပီး ဒါေတြက ဒီအတုိင္းထားလုိ႔ မရလုိ႔၊ ဒီမွာက ဘယ္သူမရွိရင္ မျဖစ္လုိ႔၊ ဒီအလုပ္ေတြက ဘယ္သူလုပ္မွ ျဖစ္မွာမုိ႔ စသျဖင့္ ပရိယာယ္တစ္မ်ိဳး၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ျဖတ္ဖုိ႔မႀကိဳးစားဘဲ အဲဒီသံေယာဇဥ္ ေတာထဲမွာပဲ တုိးေနတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ဘယ္လုိ အေၾကာင္းမ်ိဳးပဲျပျပ ေနာက္ဆုံး ေကာက္ခ်က္ခ်လုိက္ေတာ့ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ပဲဆုိတာ ထင္ရွားလွပါတယ္။

တစ္ေလာကေတာင္ ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ ခမည္းေတာ္ႀကီးနဲ႔ စကားေျပာျဖစ္ေတာ့ ဘုန္းဘုန္းက “ဒကာႀကီး… အသက္အရြယ္လည္း ရလာၿပီ၊ ရိပ္သာသြားၿပီး တရားေလးဘားေလး အားထုတ္ဦးမွေနာ္…”လုိ႔ ေျပာေတာ့ ဒကာႀကီးက “ဟာ… အရွင္ဘုရားနယ္၊ အရွင္ဘုရားလည္း သိတဲ့အတုိင္းပဲ၊ အိမ္မွာက အရွင္ဘုရားအေမနဲ႔၊ ညီမေတြရယ္ပဲ ရွိတာ၊ ၿပီးေတာ့ ဆုိင္ကလည္း ရွိေသးတယ္၊ တပည့္ေတာ္ မရွိလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး၊ တရားေတာ့ အားထုတ္ခ်င္ပါတယ္၊ ခက္တာက ဒီမွာကလည္း လႊတ္ထားလုိ႔ မရဘူး၊ ေနာက္ေတာ့ အားထုတ္ထာေပါ့ ဘုရား…” ဆုိၿပီး သူ႔အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ သူ၊ သူ႔တြယ္တာမႈ သံေယာဇဥ္ေတြနဲ႔ ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္တာကုိပဲ ဘယ္သူေၾကာင့္၊ ဘာေၾကာင့္လုိ႔ ကာကြယ္ေျပာဆုိ ေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္ ေျပာတဲ့သူ႔သားက ဘုန္းႀကီးျဖစ္ေနလုိ႔။ လူသာဆုိရင္ “မင္းက အေဖလား…၊ ငါက အေဖလား…”လုိ႔ ျပန္ေမးမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ မိဘေတြမွာ မိဘဆုိတဲ့ မာနေလးေတြ ရွိေနျပန္ေတာ့ သားသမီးေတြက ေျပာလာရင္ သိပ္လက္ခံခ်င္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မွန္ေပမယ့္ ငါဆုိတဲ့ မာနေလးေတြခံေနေတာ့ သိပ္လက္မခံခ်င္သလုိ ျဖစ္တတ္တာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။

ထားပါေတာ့။ ေျပာခ်င္တာက သံေယာဇဥ္အေၾကာင္းပါ။ ပုထုဇဥ္ေတြမွာက ျဖစ္ရာဘ၀၊ ေရာက္ရာေနရာမွာ ေတြ႕ရာသူေတြနဲ႔ ရွိရာပစၥည္းေတြ အေပၚမွာ ႀကံဖန္ၿပီး သံေယာဇဥ္တြယ္တတ္တဲ့ သေဘာေတြ ရွိေနတာဆုိေတာ့ ဒီသံေယာဇဥ္ေတြကုိ ျဖတ္ဖုိ႔ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္မလြယ္တဲ့ ကိစၥပါ။ သာမန္လူေတြ မေျပာနဲ႔ ပါရမီရွင္ျဖစ္တဲ့ ဘုရားရွင္ေတာင္မွ ပါရမီျဖည့္စဥ္ အတိတ္ဘ၀ တစ္ခုမွာ လယ္တစ္ကြက္၊ ေပါက္တူးတစ္လက္နဲ႔၊ ကြမ္းစား၀က္ေလာက္ရွိတဲ့ ေျပာင္းေစ့ေလးေတြ အေပၚမွာ သံေယာဇဥ္တြယ္မိလုိ႔ ရေသ့ရဟန္းဘ၀ကုိ (၇)ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ၀င္လုိက္ထြက္လုိက္ လုပ္ခဲ့ရဖူးတယ္လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ လယ္တစ္ကြက္၊ ေပါက္တူးတစ္လက္နဲ႔ ေျပာင္းတစ္၀က္ေၾကာင့္ ရဟန္းလူထြက္ဘ၀ကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ က်င္လည္ခဲ့ရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက သာသနာပ ကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ ရဟန္းဆုိေပမယ့္ ရေသ့ရဟန္းဘ၀ေပါ့။

လြန္ခဲ့ၿပီးတဲ့ အတိတ္ဘ၀၊ ဗာရဏသီျပည္မွာ ျဗဟၼဒတ္မင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေနခ်ိန္က ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတုန္းက ဘုရားေလာင္းဟာ ကုဒါလပ႑ိတဆုိတဲ့ အမည္နဲ႔ သာသနာပ ရေသ့ရဟန္းအျဖစ္နဲ႔ ဟိမ၀ႏၲာမွာေနၿပီး ကမၼ႒ာန္း တရားအားထုတ္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ကုဒါလပ႑ိတဟာ ရေသ့ရဟန္းဘ၀နဲ႔ ေနေပမယ့္ ရာသီေျပာင္းလုိ႔ သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္ ေရာက္တဲ့အခါ လူ႔ဘ၀မွာထားခဲ့တဲ့ အသြားတုံးး ေပါက္တူးတစ္လက္နဲ႔ တစ္ကြမ္းစား၀က္ (တစ္စလယ္၀က္) ေလာက္ရွိတဲ့ ေျပာင္းမ်ိဳးေစ့ကုိ သတိရ တြယ္တာေနၿပီး ေျပာင္းမ်ိဳးကုိ မျပတ္ေစဖုိ႔ လူထြက္ကာ လယ္တစ္ကြက္မွာ ျပန္စုိက္ပ်ိဳးပါတယ္။ အဲဒီစုိက္ပ်ိဳးထားတဲ့ ေျပာင္းကုိအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပါင္းသင္ထိန္းသိမ္းလုိ႔ အခ်ိန္တန္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္က်တဲ့အခါ တစ္ကြမ္းစား၀က္ေလာက္ မ်ိဳးေစ့ကုိ ခ်န္ထားၿပီး က်န္တာေတြကုိ စားသုံးပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးရိတ္သိမ္းမႈ ၿပီးေတာ့ အလုပ္မရွိဘဲ ျဖစ္ေနတဲ့အခါ ကုဒါလပ႑ိတဟာ လူ႔ဘ၀မွာေနလုိ႔ ဘာအက်ိဳးမွမရွိ ရေသ့ရဟန္း ၀တ္တာေကာင္းပါတယ္လုိ႔ အႀကံျဖစ္ၿပီး တစ္ခါ ေတာထြက္ကာ ရေသ့ရဟန္း၀တ္ျပန္ပါတယ္။

ဒီလုိနဲ႔ တစ္ကြမ္းစား၀က္ရွိတဲ့ ေျပာင္းမ်ိဳးေစ့နဲ႔ အသြားတုံး ေပါက္တူးတစ္လက္ေၾကာင့္ ကုဒါလပ႑ိတဟာ ေျခာက္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ရေသ့ရဟန္း၀တ္လုိက္ လူထြက္လုိက္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ ကုဒါလပ႑ိတမွာ အႀကံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကုဒါလပ႑ိတက “ငါဟာ ဒီေပါက္တူးတုံး တစ္လက္၊ ေျပာင္းေစ့တစ္၀က္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ရေသ့ရဟန္း၀တ္လုိက္၊ လူထြက္လုိက္ ျဖစ္လာတာ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္လုိ႔ ခုႏွစ္ႀကိမ္ေတာင္ ေရာက္လာခဲ့ၿပီ၊ ဒီဘာမဟုတ္တဲ့ ပစၥည္း၀တၳဳ အေပၚမွာ တြယ္တာမိတဲ့ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ တရားလည္း ေကာင္းေကာင္းအားမထုတ္ျဖစ္ဘဲ အခ်ိန္ေတြပဲ ကုန္လြန္ေစခဲ့ရတယ္၊ ဒီပစၥည္းေတြ မရွိမွပဲ ေအးေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္…”လုိ႔ အႀကံျဖစ္ၿပီး အဲဒီပစၥည္းေတြကုိ စြန္႔ပစ္ဖုိ႔ ဂဂၤါျမစ္ကမ္းနားသြားကာ စြန္႔ပစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စြန္႔ပစ္တဲ့ ေနရာကုိ မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့အတြက္ ပစၥည္းအေပၚ တြယ္တာတဲ့ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ တစ္ခါျပန္ျပန္ၿပီး ေကာက္ယူေနခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး မျဖစ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ စဥ္းစားၿပီး ေျပာင္းမ်ိဳးကုိ ပုဆုိးပုိင္းနဲ႔ထုတ္၊ ေပါက္တူး႐ုိးမွာခ်ည္၊ မ်က္စိကုိမွိတ္၊ ေခါင္းေပၚမွာ သုံးႀကိမ္လွည့္ယမ္းၿပီး ဂဂၤါျမစ္ထဲကုိ ပစ္ခ်လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ စြန္႔ပစ္လုိက္ေတာ့မွပဲ က်သြားတဲ့ ေနရာကုိ မေတြ႕ေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့မွ ကုဒါလပ႑ိတဟာ “ေအာင္ၿပီ၊ ေအာင္ၿပီ”လုိ႔ သုံးႀကိမ္တုိင္တုိင္ အသံျပဳ ဟစ္ေၾကြးလုိက္ပါတယ္။

တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ပဲ သူ႔ရဲ႕ေအာင္ၿပီဆုိတဲ့ အသံကုိ စစ္ေအာင္ရာက ျပန္လာတဲ့ ဗာရဏသီမင္းက ၾကားၿပီး ရေသ့ထံသြားကာ “အရွင္ရေသ့… အကၽြႏ္ုပ္ဟာ ရန္သူကုိ စစ္တုိက္ၿပီး ေအာင္ျမင္လာခဲ့ပါၿပီ၊ အရွင္ရေသ့က ဘာကုိေအာင္တာလဲ..”လုိ႔ ေမးတဲ့အခါ ကုဒါလပ႑ိတက “အရွင္မင္းႀကီး.. အရွင္မင္းႀကီး ေအာင္ေတာ္မူခဲ့တာဟာ သူခုိးဓားျပစတဲ့ ရန္သူေတြကုိ ေအာင္ႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလုိ သူခုိးဓားျပ စသူေတြကုိ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းဟာ အစစ္အမွန္ ေအာင္ႏုိင္ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး၊ အခ်ိန္တန္ရင္ သူတုိ႔က အရွင္မင္းႀကီးကုိ တစ္ခါျပန္ၿပီး ေအာင္ႏုိင္ရင္လည္း ေအာင္ႏုိင္ပါေသးတယ္၊ အကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းကေတာ့ ကုိယ္တြင္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ေလာဘဆုိတဲ့ ခုိးသူဓားျပ၊ တြယ္တာမႈဆုိတဲ့ သံေယာဇဥ္ ခုိးသူဓားျပကုိ ေအာင္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေကာင္းဆုံး၊ အျမတ္ဆုံး ေအာင္ႏုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ၿပီေအာင္ၿပီလုိ႔ ဟစ္ေၾကြးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္..” စသျဖင့္ ေျပာၾကားကာ တရားစကား ေဟာာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ဗာရာဏသီမင္းလည္း သတိသံေ၀ဂရကာ ရေသ့ရဟန္းျပဳသြားပါတယ္။ ဗာရဏသီမင္း ရေသ့ရဟန္းျပဳသြားသံကုိ ၾကားတဲ့အခါ ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္မင္းတုိ႔လည္း လုိက္ၿပီးရေသ့ ရဟန္းျပဳ သြားၾကပါေတာ့တယ္။ (ကုဒၵါလဇာတက (သုိ႔) ကုဒါလဇာတက) ဒါက ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ ဘုရားေလာင္း ကုဒါလပ႑ိတ ရေသ့ရဲ႕ အတိတ္ဇာတ္ေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇာတ္ေတာ္လာ ဘုရားေလာင္း ကုဒါလပ႑ိတရဲ႕ အျဖစ္ကုိၾကည့္ရင္ တြယ္တာမႈ သံေယာဇဥ္ရဲ႕ ဒုကၡႀကီးမားပုံကုိ ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သံေယာဇဥ္ဟာ တန္ဘုိးရွိတဲ့ အရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ တန္ဘုိးမရွိတဲ့ အရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်မ္းသာတဲ့သူမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဆင္းရဲတဲ့သူမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႐ုပ္ရည္အဆင္း ရွိတဲ့သူမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မရွိတဲ့သူမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျမင္ေနေတြ႕ေန၊ ၾကားသိေနရင္ ျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာရွိတယ္ဆုိတာ ေပါက္တူးတစ္လက္နဲ႔ ေျပာင္းေစ့၀က္ေၾကာင့္ ဒုကၡျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ဘုရားေလာင္း ရေသ့ရဲ႕အျဖစ္က သက္ေသျပေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအတြင္း သံေယာဇဥ္ကုိ အႏုိင္မယူႏုိင္ပါက အျပင္အရာေတြကုိ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေအာင္ႏုိင္ပါေစ အစစ္အမွန္ ေအာင္ႏုိင္မႈ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ ဘုရားေလာင္းရဲ႕ တရားစကားက မီးေမာင္းထုိးျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အတြင္းတြယ္တာမႈ သံေယာဇဥ္ကုိ ပယ္သတ္ အႏုိင္ယူျခင္းကသာ အေကာင္းအဆုံး ခ်မ္းသာတစ္ခုဆုိတာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သတၱ၀ါေတြရဲ႕ ဘ၀မွာ ဒုကၡေပါင္းစုံနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရတာေတြဟာ တြယ္တာမႈ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး ဒီတြယ္တာမႈကုိ မျဖတ္ႏုိင္ေသးသမွ် ေပါက္တူးတစ္လက္၊ ေျပာင္းေစ့၀က္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဒုကၡအႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ဘုရားေလာင္း ရေသ့ရဟန္းလုိ အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ကာ ဒုကၡပင္လယ္ ေ၀ေနၾကရဦးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလုိ ဒုကၡမ်ိဳးကေန ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ေအာင္ ကုိယ့္ရဲ႕သတိ ပညာ ၀ီရိယတရားမ်ား လက္ကုိင္ထားကာ “ကုိယ္တြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ေလာဘဆုိတဲ့ သူခုိးဓားျပ၊ တြယ္တာမႈ သံေယာဇဥ္ဆုိတဲ့ သူခုိးဓားျပမ်ားကုိ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းဟာ အေကာင္းအဆုံး အျမတ္ဆုံး ေအာင္ႏုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္…”ဆုိတဲ့ ကုဒါလပ႑ိတရဲ႕ တရားစကားအတုိင္း ကုိယ့္သႏၲာန္မွာရွိတဲ့ တြယ္တာမႈ သံေယာဇဥ္ကုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ ျဖတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါလုိ႔ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းသမႈ ျပဳလုိက္ရပါတယ္။ သံေယာဇဥ္ဟာ ရွိရင္ရွိသလုိ၊ မ်ားရင္မ်ားသလုိ အဲဒီသူကုိ အႏုိင္ယူ ေလာင္ၿမိဳက္ကာ ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ ဘယ္အရာ၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္အေပၚမွ သံေယာဇဥ္ထားတာ မေကာင္းေၾကာင္း အသိေပးစကားပါးရင္း ေမာင္စိန္၀င္း (ပုတီးကုန္း)ရဲ႕ စကားအတုိင္း “သံေယာဇဥ္ အမွ်င္မတန္းေစဖုိ႔ ရွင္ခန္းသာ ျဖတ္လုိက္ၾကပါစုိ႔…”လုိ႔…။

Read more »

ကထိန္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ…

မၾကာမီ သီတင္းကၽြတ္ေတာ့မွာ ျဖစ္သလုိ ပုရိမ၀ါဆုိ၀ါကပ္ ျပဳေတာ္မူေနၾကတဲ့ သံဃာေတာ္အရွင္ ျမတ္မ်ားရဲ႕ ၀ါတြင္းကာလလည္း ကုန္ဆုံးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သီတင္းကၽြတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ အတြက္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ကုသုိလ္ပဲြတစ္ခုအျဖစ္ ကထိန္အလွဴပဲြေတြက ထပ္ၿပီးေရာက္လာၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔ကစၿပီး တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔အထိ (၁)လတာ ကာလကုိ ကထိန္အလွဴပဲြ က်င္းပရာ ကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွန္းလုံးရွိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာ ကထိန္ပဲြေတြကုိ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ခမ္းခမ္းနားနား က်င္းပျပဳလုပ္ၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကထိန္ပြဲေတြ လုပ္ၾကေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ ဘာရယ္မဟုတ္ဘူး သူ႔ထက္ငါ အၿပိဳင္အဆုိင္ လုပ္ခ်င္ၾကတာပဲ သိတာမ်ားေနၿပီး ဘာေၾကာင့္လုပ္တယ္၊ ဘယ္လုိအဓိပၸါယ္နဲ႔ လုပ္ၾကတယ္ဆုိတာ အေတာ္မ်ားမ်ား မသိၾကဘူး ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ကထိန္ဆုိရင္ ပေဒသာပင္ႀကီးေတြ သီးၿပီး ဆုိင္းသံဘုံသံ တညံညံနဲ႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာ လွည့္လည္ကာ ေနာက္ဆုံးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ ပုိ႔ေဆာင္လွဴဒါန္းၾကတဲ့ပဲြလုိ႔ အမ်ားက သိေနတတ္ၾကပါတယ္။ ကထိန္ဆုိတာဘာလဲ…၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီအလွဴကုိ ကထိန္လုိ႔ ေခၚတာလဲ…၊ ကထိန္ခင္းတယ္ဆုိတာ ဘာကုိေျပာတာလဲ… စသျဖင့္ ေမးလာခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ တိတိက်က် ေျပာဆုိရွင္းျပဖုိ႔ ခက္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကထိန္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သိသင့္သိထုိက္တာေလးေတြ သိထားဖုိ႔ ကထိန္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ဆုိတဲ့ ဒီပုိ႔စ္ေလးကုိ ကထိန္ကာလ မတုိင္မီ ႀကိဳတင္ေရးသားတင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကထိန္ျဖစ္ေပၚလာပုံ
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူေနတဲ့ အခ်ိန္တုန္းက ျဖစ္ပါတယ္။ အာရညကဓုတင္၊ ပိ႑ပါတဓုတင္၊ ပံ့သုကူဓုတင္၊ တိစီ၀ရိတ္ဓုတင္ကုိ ေဆာက္တည္ၾကတဲ့ ပါေ၀ယ်ကတုိင္းသား ရဟန္းေတာ္ အပါးသုံးဆယ္ဟာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ ဖူးေမွ်ာ္ဖုိ႔ အလြန္ေ၀းတဲ့ အရပ္ကေန သာ၀တၳိျပည္ကုိလာရင္း လမ္းမွာ၀ါဆုိရမယ့္ေန႔ နီးလာတဲ့အတြက္ သာ၀တၳိျပည္အထိ မသြားႏုိင္ေတာ့ဘဲ သာ၀တၳိျပည္နဲ႔ ယူဇနာ (၆၀)ေ၀းကြာတဲ့ သာေကတၿမိဳ႕မွာပဲ ၀ါဆုိလုိက္ရတဲ့ အျဖစ္နဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ ဘုရားရွင္သီတင္းသုံးေတာ္မူရာ သာ၀တၳိျပည္အနီးမွာ ေရာက္ေနၿပီးမွ ဘုရားရွင္ကုိ မဖူးေမွ်ာ္ရပဲ ၀ါဆုိေနရတဲ့အတြက္ စိတ္ႏွလုံး မေပ်ာ္ေမြ႕ပဲ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ၀ါကၽြတ္တဲ့အခါ ဘုရားရွိရာ အရပ္ကုိ ထြက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ လမ္းခရီးမွာ မုိးကလည္း အလြန္ႀကီးတဲ့အတြက္ အဲဒီရဟန္းမ်ား ၀တ္႐ုံထားတဲ့ သကၤန္းနဲ႔ ဓုတင္ေဆာင္ ႏွစ္ထပ္သကၤန္းမ်ားဟာ မိုးေရမ်ားနဲ႔ အရမ္းကုိ စုိရြဲေနၾကပါတယ္။ ဘုရားထံေမွာက္ ေရာက္လာၾကတဲ့ အဲဒီရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ဘုရားရွင္က ၀ါတြင္းကာလ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ သီတင္းသုံးခဲ့ရမႈ ရွိမရွိ ေမးျမန္းတဲ့အခါ ပါေ၀ယ်ကတုိင္းသား ရဟန္းေတာ္ အပါးသုံးဆယ္ဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ အျဖစ္ကုိ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေလွ်ာက္ျပပါတယ္။

ဒီလုိ ရဟန္းေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အခက္အခဲ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “ရဟန္းတုိ႔ ၀ါကၽြတ္ၿပီးေသာ ရဟန္းတုိ႔အား ကထိန္ခင္းျခင္းငွါ ခြင့္ျပဳ၏၊ ရဟန္းတုိ႔ ကထိန္ခင္းၿပီးေသာ ရဟန္းတုိ႔အား ထင္ရွားရွိေသာ ရဟန္းကုိ မပန္ၾကားဘဲ ဒါယကာ အိမ္သုိ႔သြားႏုိင္ျခင္း၊ တိစီ၀ရိတ္ အဓိ႒ာန္တင္ထားေသာ သကၤန္းကုိ မယူဘဲ သြားႏုိင္ျခင္း၊ ဂဏေဘာဇဥ္ကုိ စားႏုိင္ျခင္း၊ အလုိရွိတုိင္း အဓိ႒ာန္ ၀ိကပၸနာမျပဳေသာ သကၤန္းကုိ ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း၊ ထုိကထိန္းခင္းေသာ ေက်ာင္း၌ သကၤန္းျဖစ္ေပၚလာတုိင္း ကထိန္ခင္းေသာ ရဟန္းတုိ႔အား ျဖစ္ရျခင္းဟူေသာ ဤငါးပါးေသာ အာနိသင္တုိ႔ ရကုန္၏” စသျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူကာ ကထိန္ခင္းျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါတယ္။ ဒါဟာ ကထိန္ခင္းျခင္းနဲ႔ ကထိန္သကၤန္းအလွဴ ျဖစ္ေပၚမႈရဲ႕ အစပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကထိန္ဆုိတာ
ကထိန္ဆုိတာ ကထိနဆုိတဲ့ ပါဠိစကားကုိ ျမန္မာမႈျပဳၿပီး အလြယ္အသုံးျပဳထားတဲ့ ပါဠိပ်က္ ေ၀ါဟာရစကားလုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ကထိနရဲ႕ အဓိပၸါယ္က ခုိင္ၿမဲျခင္း၊ ၿမဲၿမံျခင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ကထိန္ဆုိတာ ၀ါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔ကစၿပီး သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ အထိ (၃)လတာ ၀ါဆုိ၀ါကပ္ ျပဳေတာ္မူၿပီးၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား သကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၿပီး ဒီသကၤန္းကုိ အလွဴခံ ရရွိတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ ဒီသကၤန္းကုိ အေၾကာင္းျပဳကာ ၀ိနည္းေတာ္မ်ားထဲက သိကၡာပုဒ္အခ်ိဳ႕ကုိ ကာလအပုိင္းအျခား တစ္ခုအေနနဲ႔ ကင္းလႊတ္ခြင့္ဆုိတဲ့ အက်ိဳးအာနိသင္ကုိ ေသခ်ာေပါက္ ခုိင္ခုိင္ၿမဲၿမဲ ရေစႏုိင္တဲ့ အတြက္ ကထိန- ကထိန္လုိ႔ ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကထိန္ခင္းတာဟာ အ၀တ္သကၤန္းနဲ႔သာ ကထိန္ခင္းႏုိင္တဲ့ အလွဴျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီသကၤန္းကိုလည္း ကထိန္သကၤန္း၊ ဒီအလွဴကုိလည္း ကထိန္အလွဴလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကထိန္ခင္းတယ္ဆုိတာ
ဘယ္ၿမိဳ၊ ဘယ္ေက်ာင္းမွာ ကထိန္သြားခင္းမလုိ႔ ဆုိတဲ့ အေျပာအဆုိအသုံး အႏႈန္းကုိ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာဆုိသုံးစဲြတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကထိန္ခင္းတာဟာ လူေတြက ခင္းရတာမဟုတ္ပါဘူး။ ရဟန္းေတာ္မ်ားကသာ ခင္းရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြက ရဟန္းေတာ္မ်ား ကထိန္ခင္းႏုိင္ေအာင္ သကၤန္းကုိ လွဴဒါန္းေပးတဲ့ ကထိန္သကၤန္း အလွဴရွင္အျဖစ္ပဲ ခံယူႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကထိန္ခင္းတာဟာ သံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ အလုပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကထိန္ခင္းဖုိ႔အတြက္ သံဃႆေဒမ ဆုိၿပီး လွဴဒါန္းလုိက္တဲ့ ဒီသကၤန္းကုိ သံဃာေတာ္မ်ားက သိမ္ထဲမွာ ကထိန္သကၤန္း အလွဴခံမယ့္ ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကုိ သံဃာအမ်ား သေဘာတူမႈနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ၿပီး သကၤန္းအလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္းထားတဲ့ အဲဒီသကၤန္းကုိ ကမၼ၀ါစာနဲ႔ ရြတ္ဖတ္ကာ ေပးၾကရပါတယ္။ အဲဒီလုိ ကမၼ၀ါစာနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ေပးလာတဲ့ သကၤန္းကုိ အလွဴခံရရွိလာတဲ့ ရဟန္းေတာ္ဟာ မိမိ၀ါဆုိရာေက်ာင္းမွာ ျပန္ၿပီးဒီသကၤန္းကုိ ခင္းရပါတယ္။

ခင္းတယ္ဆုိတာ သကၤန္းကုိ ေအာက္မွာခ်ခင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ စြန္႔သင့္တဲ့သကၤန္းကုိ စြန္႔၊ အဓိ႒ာန္တင္သင့္တဲ့ သကၤန္းကုိ တင္ၿပီး လက္ရွိအလွဴခံ ရရွိလာတဲ့ သကၤန္းကုိ ၀ိနည္းေၾကာင္းအရ လုိက္နာျပဳက်င့္တာကုိ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီခင္းထားတဲ့ အက်ိဳးအာနိသင္ကုိလည္း အဲဒီေက်ာင္းတုိက္မွာ ရွိတဲ့ အျခားသံဃာေတာ္မ်ားကုိ အႏုေမာဓနာျပဳ သာဓုေခၚေစၿပီး ၀ိနည္းေၾကာင္းအရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကထိန္အာနိသင္ ငါးမ်ိဳးကုိ အညီအမွ် ရေစတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ကမၼ၀ါစာနဲ႔ သကၤန္းေပးၿပီး မိမိ၀ါဆုိရာ ေက်ာင္းတုိက္မွာ ကထိန္ျပန္ခင္းကာ အတူတူ၀ါဆုိ၀ါကပ္ ျပဳၾကတဲ့ အျခားရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ႔အတူ အက်ိဳးအာနိသင္ကုိ ရယူတဲ့ အစီအစဥ္ကုိပဲ ၿခဳံငုံၿပီး ကထိန္ခင္းတယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကထိန္ခင္းတယ္ဆုိတာ လူေတြက ခင္းရတာမဟုတ္ဘဲ ကထိန္ခံ ရဟန္းက ခင္းရတာလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ကထိန္းသကၤန္းဟာ ဒီေန႔အလွဴခံၿပီး ဒီေန႔ပဲ အၿပီးကံေဆာင္ကာ ခင္းရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔အလွဴခံၿပီး ေနာက္ေန႔ေတြမွ ခင္းရင္ ကထိန္ခင္းရာ မေျမာက္ပါဘူး။ မသုိးသကၤန္းဆုိတာ ညလြန္သြားတဲ့ သကၤန္းမ်ိဳး မဟုတ္တာကုိ ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ မသုိးသကၤန္းျဖစ္မွလည္း ကထိန္ခင္းႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သကၤန္းကလဲြၿပီး တစ္ျခားပစၥည္းမ်ားနဲ႔လည္း ကထိန္ခင္းလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒီလုိဆုိေတာ့ တျခားပေပဒသာပင္ သီးၿပီးလွဴတဲ့ အလွဴပစၥည္းမ်ားဟာ အျခံအရံ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပစၥည္းမ်ား၊ ပေဒသာပင္မ်ားဟာ ကထိန္ခင္းထုိက္တဲ့ အရာမ်ား မဟုတ္ပါဘူး။ အလုိရွိသလုိ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း အလွဴမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကထိန္ခင္းႏုိင္တဲ့ သကၤန္းနဲ႔ ကထိန္သကၤန္းလွဴဒါန္းႏုိင္သူမ်ား
၀ိနည္းေၾကာင္းအရ ကထိန္းခင္းႏုိင္တဲ့ သကၤန္းအမ်ိဳးအစားဟာ ႀကိဳတင္လွဴဒါန္းထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔မွ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔အထိ တစ္လအတြင္းမွာ လွဴဒါန္းတဲ့ ဒီေန႔လွဴ ဒီေန႔ခင္းရမယ့္ ညမလြန္တဲ့ မသုိးသကၤန္း ျဖစ္ရပါမယ္။ အဲဒီလုိ သကၤန္းမ်ိဳးဆုိရင္္ သကၤန္းသုံးထည္လုိ႔ ေခၚတဲ့ အေပၚ႐ုံ ကုိယ္၀တ္ ဧကသီသကၤန္း၊ ေအာက္ခါး၀တ္ သင္းပုိင္သကၤန္းနဲ႔ ပုခုံးတင္ ႏွစ္ထပ္ဒုကုဋ္သကၤန္း ေတြထဲက သင့္ေတာ္ရာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ခင္းႏုိင္ၿပီး ဒီသကၤန္းအလွဴကုိေတာ့ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူ ဘယ္သူမဆုိ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္။

အေၾကာင္းစုံမွ ခင္းလုိ႔ရ
ကထိန္အလွဴဟာ အျမတ္ဆုံး အလွဴျဖစ္သလုိ ကထိန္အလွဴ ေျမာက္ဖုိ႔ဆုိတာလည္း ခက္ခဲတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ဆရာဒကာ နားလည္မႈနဲ႔ အေၾကာင္းစုံ ညီညြတ္မွ ဒီအလွဴ အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ၀ါကၽြတ္ၿပီးတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတာ္ တစ္ပါးပါးဟာ မိမိေက်ာင္းမွာ ကထိန္မရွိ၊ ကထိန္သကၤန္း လွဴဒါန္းသူမရွိလုိ႔ ဆုိၿပီး နီးစပ္ရာ၊ ၾကည္ညိဳရင္းႏွီးရာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံမွာ သြားၿပီး အလွဴခံကာ မိမိတုိ႔ ပေယာဂေၾကာင့္ ရလာတဲ့ သကၤန္းျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ အဲဒီသကၤန္းနဲ႔ ကထိန္ခင္းလုိ႔ မရပါဘူး။ ကထိန္သကၤန္းဟာ ရဟန္းေတာ္မ်ား အေနနဲ႔ တုိက္႐ုိက္အလွဴခံေကာင္းတဲ့ သကၤန္းလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကထိသကၤန္း အလွဴရွင္က မိမိအလုိလုိ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး သံဃာႆေဒမ - သံဃားေတာ္အား လွဴဒါန္းပါ၏လုိ႔ သံဃာကုိ ရည္မွန္းၿပီး လွဴဒါန္းတဲ့ သကၤန္းနဲ႔သာ ကထိန္ခင္းႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရွင္ဘုရားအတြက္၊ ဘယ္ဆရာေတာ္အတြက္ စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရည္မွန္းၿပီး လွဴဒါန္းတဲ့ ပုဂၢလိက အလွဴသကၤန္းနဲ႔ဆုိလည္း ကထိန္းမခင္းႏုိင္ပါဘူး။ ရဟန္းေတာ္မ်ားဘက္က ပေယာဂကင္းဖုိ႔လုိသလုိ သကၤန္းအလွဴရွင္ဘက္ကလည္း သံဃိက အလွဴျဖစ္ဖုိ႔လုိကာ ဒီလုိ ႏွစ္ဘက္နားလည္ ညီညြတ္မႈနဲ႔ ရလာတဲ့ သကၤန္းနဲ႔သာ ကထိန္ခင္းႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ကလည္း တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ခါ၊ တစ္ခါမွာ သကၤန္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔မွ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔အထိ တစ္လ၊ တစ္လမွာလည္း ၀ါဆုိရာ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မတူတဲ့ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ တစ္ႀကိမ္ပဲ ခင္းႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကထိန္ခင္းဖုိ႔အတြက္ သိမ္ရွိဖုိ႔လုိသလုိ ေလးပါးေလးပါးအထက္ ရွိတဲ့သံဃာ အေရအတြက္ ျပည့္မီဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ ဒီလုိ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္ စုံမွပဲ ကထိန္ခင္းမႈ အထေျမာက္တယ္၊ ကထိန္အလွဴ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္တယ္လုိ႔ ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကထိန္အလွဴရဲ႕ ထူးျခားမႈ
ဘုရားအစရွိတဲ့ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႕ ခ်ီးမြမ္းမႈကုိ ခံယူထုိက္တဲ့အတြက္ ဒီအလွဴကုိ ကထိန္လုိ႔ ဆုိေၾကာင္း အ႒ကထာဆရာေတာ္က ဖြင့္ဆုိပါတယ္။ ဒီလုိဖြင့္ဆုိရတာကလည္း အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ ဒီအလွဴဟာ
၁။ သံဃာကုိ ရည္မွန္းၿပီး လွဴဒါန္းတဲ့ သံဃိကအလွဴ ျဖစ္ရျခင္း
၂။ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ အတြင္းမွာသာ လွဴဒါန္းရတဲ့ ကာလဒါန အလွဴျဖစ္ျခင္း
၃။ တစ္ျခားပစၥည္း၀တၳဳမ်ား မဟုတ္ဘဲ အရဟတၱဓဇ ေခၚ ရဟႏၲာတုိ႔ရဲ႕ အလံတံခြန္သဖြယ္ ျဖစ္တဲ့ အ၀တ္သကၤန္းနဲ႔သာ ကထိန္ခင္းႏုိင္ျခင္း
၄။ ဒီအလွဴကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ အခ်ိဳ႕ကုိ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအရ ကင္းလြတ္ေစႏုိင္တဲ့ အတြက္ ၀ိနည္းအလွဴ သုိ႔မဟုတ္ တရားအလွဴေခၚ ဓမၼဒါန အလွဴျဖစ္ျခင္း
စတဲ့ ထူးျခားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အျမတ္ဆုံးအလွဴ၊ အထူးျခားဆုံး အလွဴလုိ႔ ဖြင့္ဆုိျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကထိန္အလွဴရဲ႕ အက်ိဳးတရား
ဒီအလွဴရဲ႕ လက္ေတြ႕အက်ိဳးကေတာ့ သကၤန္းအလွဴခံ ရရွိတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ ကထိန္အာနိသင္ ရလုိက္တဲ့အတြက္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔ကစၿပီး တေပါင္းလျပည့္ေန႔အထိ (၅)လအတြင္းမွာ
၁။ ထင္ရွားရွိေသာ ရဟန္းကုိ မပန္ၾကားဘဲ ဒါယကာ အိမ္သုိ႔သြားႏုိင္ျခင္း
၂။ တိစီ၀ရိတ္ အဓိ႒ာန္တင္ထားေသာ သကၤန္းကုိ မယူဘဲ သြားႏုိင္ျခင္း
၃။ ထမင္းစားလာပါ၊ မုန္႔စားၾကြပါ စတဲ့ လူ႔အေခၚအေျပာနဲ႔ ပင့္ဖိတ္တဲ့ ဂဏေဘာဇဥ္ကုိ စားႏုိင္ျခင္း
၄။ အလုိရွိတုိင္း အဓိ႒ာန္ ၀ိကပၸနာမျပဳေသာ သကၤန္းကုိ ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း
၅။ ကထိန္ခင္းတဲ့ေက်ာင္းမွာ သံဃိက သကၤန္းျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ ကထိန္အာနိသင္ရတဲ့ ရဟန္းအားလုံး ရယူႏုိင္ျခင္း
ဆုိတဲ့ အက်ိဳးတရား ငါးပါးကုိ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ကေတာ့ ကထိန္သကၤန္း လွဴဒါန္းျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး
၁။ သကၤန္းအလွဴ လွဴဒါန္းခြင့္ရျခင္း (စီ၀ရဒါန)
၂။ သံဃိကအလွဴ လွဴခြင့္ရျခင္း (သံဃိကဒါန)
၃။ ကာလဒါန အလွဴလွဴခြင့္ရျခင္း (ကာလဒါန)
၄။ ဓမၼဒါနအလွဴ လွဴခြင့္ရျခင္း (ဓမၼဒါန) စတဲ့ အက်ိဳးတရားမ်ားကုိ ရေစႏုိင္တဲ့အျပင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား အထက္ပါ ကထိန္အာနိသင္ အက်ိဳးတရား ငါးမ်ိဳးကုိ ရေစႏုိင္သလုိ ကထိန္သကၤန္း လွဴဒါန္းတဲ့ အလွဴရွင္မ်ားမွာလည္း ထုိအက်ိဳးနဲ႔ ထပ္တူစြာ လြတ္လပ္တဲ့ဘ၀မ်ိဳးမွာ ျဖစ္ရျခင္း၊ ေထာင္တန္းအခ်ဳပ္အေႏွာင္မွ ကင္းလြတ္ျခင္း၊ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္ ေပါမ်ားကာ အလုိရွိသလုိ စားသုံးႏုိင္ျခင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိ သူတပါးတုိ႔ မလြမ္းမုိးႏုိင္ျခင္း၊ မိမိကသာ ေနရာတကာ အစုိးရျခင္း စေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားကုိလည္း ရရွိေစႏုိင္ပါတယ္။ အထူးကေတာ့ ရွားရွားပါးပါး ခက္ခက္ခဲခဲ လွဴဒါန္းရတဲ့အလွဴ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရဖုိ႔ခဲရင္းတဲ့ အရာေတြကုိ ရႏုိင္ၿပီး ေနာက္ဆုံး အခက္ခဲဆုံးျဖစ္တဲ့ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ရဖုိ႔ကုိပါ အေထာက္အကူေပးႏုိင္တဲ့ အက်ိဳးတရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားက ဒီကထိန္အလွဴဟာ အေကာင္းဆုံးနဲ႔ အျမတ္ဆုံးအလွဴလုိ႔ ဆုိၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေလာက္ဆုိရင္ ကထိန္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သိသင့္သမွ်ကုိ အနည္းငယ္မွ် သိရွိခြင့္ ရေလာက္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ အက်ယ္ရွင္းျပဖုိ႔ လုိေပမယ့္ လူေတြအတြက္ေတာ့ ကထိန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီေလာက္သိထားရင္ကုိပဲ ကထိန္အလွဴအေၾကာင္း၊ ကထိန္လုပ္ရျခင္းအေၾကာင္း၊ ကထိန္အလွဴရဲ႕ အက်ိဳးတရားမ်ားအေၾကာင္း အေတာ္အသင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ယ္သိလုိသူေတြ အေနနဲ႔ေတာ့ ၀ိနည္းမဟာ၀ဂၢပါဠိေတာ္၊ ကထိနကၡႏၶကမွာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါေၾကာင္း ညႊန္းဆုိလုိက္ပါတယ္။

Read more »

သိၾကားမ,မည့္သူ…

ဘ၀ေရွးက၊ ပုညအားႀကိဳး၊ ၾကမၼာမ်ိဳးႏွင့္
ေကာင္းက်ိဳးေပးလုိ၊ ဤလူ႔ကုိယ္၌
ကုသုိလ္ဥပထံ၊ အခံတရား၊ ကံႀကီးမာ၍
ေကာင္းစားမည့္သူ၊ ျဖစ္ဘိမူကား
ထုိသူထင္ရွား၊ မေကာင္းစားဘဲ၊ မေသၿမဲတည့္။
ဆင္းရဲတစ္ဆစ္၊ ခုိက္တန္႔ျဖစ္လည္း
မနစ္မနာ၊ ဒုကၡကြာ၍
ခ်မ္းသာေစျငား၊ ထုိေယာက်္ားကုိ
သိၾကားမ,ရ မည္သာတည္း ။ ။
(မဃေဒ၀လကၤာ၊ ၈၀)

စာေရးသူ စာသင္သားဘ၀ ခရမ္းၿမိဳ႕၊ ပါဠိတကၠသုိလ္ ကုိင္းကုန္းေက်ာင္းတုိက္တြင္ စာသင္ခဲ့စဥ္က စာသင္သားမ်ား စုေပါင္းဘုရား၀တ္တက္သည့္ ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီး၏ နံရံတစ္ေနရာရွိ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ေပၚတြင္ ေရးသားထားသည့္ မန္လည္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အထက္ပါ လကၤာေလးကုိ ဖတ္မွတ္ခဲ့ရဖူးပါ၏။ ယခုအခ်ိန္ထိလည္း ထုိလကၤာေလးကုိ မၾကာမၾကာ သတိတရ ျဖစ္ေနခဲ့ပါ၏။ ဘ၀အဆက္ဆက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရွးအတိတ္ကံရွိၿပီး ဘုန္းကံႀကီးမား၍ တုိးတက္ထြန္းကားမည့္ သူျဖစ္ပါက မည့္သည့္ေနရာ၊ မည္သုိ႔ေသာ အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ပါေစ အခ်ိန္တန္လွ်င္ စင္ေပၚသုိ႔ ေရာက္လာတတ္ေၾကာင္း၊ ထုိသူမ်ားသည္ အက်ိဳးမၿပီး အခ်ည္းႏွီးျဖင့္ ဘ၀ကုိ အဆုံးသတ္သြားရမည့္သူမ်ား မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ဆုံးတြင္ သိၾကားမင္းပင္ မေနႏုိင္ဘဲ မ,စေပးရမည့္ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ညႊန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ရွိသူကုိ သိၾကားမင္းပင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထား၍ မရဘဲ မ,စေပးရၿမဲျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိေပ၏။

ျမန္မာစကားပုံတြင္ “လူမင္းဘုန္းႀကီးလွ်င္ နတ္မင္းမေနႏုိင္” ဟူေသာ စကားရွိသကဲ့သုိ႔ “လူမစြမ္း နတ္မ”ဟူေသာ စကားလည္းရွိ၏။ စင္စစ္ လူမစြမ္းနတ္မဟူေသာ စကားသည္ လူမစြမ္း၍မဟုတ္၊ နတ္ကပင္ မ,ေပးရသည္ ဆုိကတည္းက အစြမ္းတစ္ခုခု ရွိေန၍သာ ျဖစ္ေပ၏။ ထုိအစြမ္းသည္ အျခားအစြမ္းမဟုတ္။ ပုညဟူသည့္ ကုသုိလ္အစြမ္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ကုသုိလ္အားႀကီးလွ်င္ လူလည္းမေနႏုိင္သကဲ့သုိ႔ နတ္လည္းမေနႏုိင္ေပ။ ကုသုိလ္ရွိသူကုိ လူလည္းေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သုိ႔ နတ္လည္းေစာင့္ေရွာက္ေပ၏။ ထုိ႔ထက္ တစ္ဆင့္တက္၍ ပါရမီရွိသည့္ ကုသုိလ္မ်ားသူ ျဖစ္လွ်င္ကား ဘုရားရွင္မ်ားပင္ ၾကြေရာက္၍ ခ်ီးေျမႇာက္ေပးရ၏။ ဤသည္မွာ ထုိသူကုိယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုသုိလ္အစုမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နတ္မ,သည္ဟူသည္မွာ ကုသုိလ္အားႀကီးသည့္ သူမ်ားကုိသာ မ,ေလ့ရွိသျဖင့္ နတ္မ,လုိက ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ မ်ားမ်ားျပဳၾကဟု ဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

မွန္၏။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ရွိသူမ်ားသည္ လူအမ်ား၏ ပူေဇာ္မႈကုိ ခံယူထုိက္သကဲ့သုိ႔ နတ္တုိ႔၏ ပူေဇာ္အထူးကုိလည္း ခံယူထုိက္ပါ၏။ ကုသုိလ္ရွိသူမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အခုိက္အတန္႔အားျဖင့္ အဆင္မေျပျဖစ္မႈ၊ ဆင္းရဲမႈမ်ား ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း အခ်ိန္တန္လွ်င္ ထုိကုသုိလ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ျပန္လည္ရရွိႏုိင္ေပ၏။ ထုိအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ သိၾကားစသည့္ တန္ခုိးႀကီးနတ္မ်ား၏ ကူညီမ,စမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္၏။ သိၾကားမင္းသည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူမ်ားကုိသာ ေစာင့္ေရွာက္ေလ့ရွိ၏။ ရွိခုိးပူေဇာ္သည့္ အခါတြင္လည္း ေကာင္းမႈအစု ရွိသူမ်ားကုိသာ ရွိခုိးပူေဇာ္ေလ့ရွိ၏။

တစ္ခါက သိၾကားမင္းအား မာတလိ နတ္သားက ေမးခြန္းတစ္ခုေမးဖူး၏။ မာတလိနတ္သားက
“သိၾကားမင္း… ေဗဒင္သုံးပုံတတ္သူ ျဗာဟၼဏတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ေျမ၌ေနသူ အားလုံးတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ မင္းတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ နတ္မင္းႀကီး ေလးေယာက္တုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ မ်ားေသာ အၿခံအရံရွိေသာ တာ၀တႎသာ နတ္တုိ႔သည္ လည္းေကာင္း အရွင္သိၾကားမင္းကုိ ရွိခုိးကုန္၏၊ သိၾကားမင္း ထုိသုိ႔ျဖစ္ပါလ်က္ အရွင္သိၾကားမင္းသည္ကား အဘယ္သုိ႔ေသာ သူတုိ႔ကုိ ရွိခုိးပါသနည္း..” ဟု ေမးေလွ်ာက္၏။
ထုိအခါ သိၾကားမင္းက
“မာတလိ… ေဗဒင္သုံးပုံတတ္သူ ျဗာဟၼဏတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ေျမ၌ေနသူ အားလုံးတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ မင္းတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ နတ္မင္းႀကီး ေလးေယာက္တုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ မ်ားေသာ အၿခံအရံရွိေသာ တာ၀တႎသာ နတ္တုိ႔သည္ လည္းေကာင္း ငါ့ကုိရွိခုိးၾကသည္မွာ မွန္ေပ၏၊ သုိ႔ေသာ္ငါသည္ကား သီလႏွင့္ျပည့္စုံကုန္ေသာ၊ ရွည္စြာေသာ ညဥ့္တုိ႔ပတ္လုံး တည္ၾကည္ျခင္း ရွိကုန္ေသာ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိကုန္ေသာ ရဟန္းတုိ႔ကုိ ေကာင္းစြာရွိခုိး၏၊ မာတလိ အၾကင္သူတုိ႔သည္ အိမ္၌တည္ကုန္၍ ေကာင္းမႈကုိ ျပဳကုန္၏၊ သီလရွိကုန္၏၊ ရတနာသုံးပါးကုိ ဆည္းကပ္ကုန္၏၊ တရားႏွင့္အညီ သားမယားကုိ ေမြးျမဴကုန္၏၊ ထုိသူတုိ႔ကုိ ငါသည္ရွိခုိး၏..” (သံယုတ္ပါဠိေတာ္၊ ဂဟ႒၀ႏၵနာသုတ္) ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားေလ၏။ ဤကား သိၾကားမင္း ရွိခုိးေလ့ရွိ၊ ပူေဇာ္ေလ့ရွိ၊ မ,စေလ့ရွိသည့္ ရဟန္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ဤသုတ္ေတာ္အရ သိၾကားမင္း မ,သည့္သူမ်ား၊ သိၾကားမင္းရွိခုိးသည့္ သူမ်ားမွာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ရွိသူမ်ား၊ တရားသျဖင့္ ေန႔ေလ့ရွိသူမ်ား၊ သီလရွိသူမ်ား စသူတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။ အတိတ္က မိမိတုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေကာင္းမႈကံမ်ား၊ ယခုဘ၀တြင္ မိမိတုိ႔ ျပဳလုပ္ေနၾကသည့္ ေကာင္းမႈကံမ်ားသည္ သိၾကားမင္းကုိပင္ တုန္လႈပ္ေစၿပီး မိမိတုိ႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေစ၏။ မ,စေစ၏။ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ရွိသူသည္ စင္စစ္ သိၾကားမ,သည္ ဆုိသည္ထက္ မိမိတုိ႔၏ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားက မိမိတုိ႔ကုိ မ,စေပးျခင္းသာ ျဖစ္၏။ ေကာင္းမႈရွိသျဖင့္ ယင္းေကာင္းမႈက သိၾကားမင္းကုိ တစ္ဆင့္မ,စေစျခင္း ျဖစ္ေပ၏။ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မရွိလွ်င္ သိၾကားမင္းလည္း မိမိတုိ႔ကုိ သိမည္မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ မ,ႏုိင္မည္လည္း မဟုတ္ေပ။ အရင္းစစ္လွ်င္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ကပင္ မိမိတုိ႔ကုိ ႀကီးပြားတုိးတက္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္ေပ၏။

အေသအခ်ာ ေတြးၾကည့္လွ်င္ သိၾကားမင္း မ,သည္ျဖစ္ေစ၊ မမ,သည္ျဖစ္ေစ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ မိမိတုိ႔ ဘ၀ကုိ မ,ႏုိင္ၾကသည္ကား အမွန္ပင္ျဖစ္၏။ မိမိတုိ႔၏ ကံဉာဏ္၀ီရိယ တရားမ်ားျဖင့္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ဘ၀မွတ္တုိင္ စုိက္ထူႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္၏။ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ ၀ီရိယႏွင့္ ဉာဏ္ကုိ အရင္းတည္ကာ ေကာင္းသည့္ကံမ်ားျဖင့္ ဘ၀ကုိ လွေအာင္ မ,ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ၀ီရိယႏွင့္ ဉာဏ္တုိ႔သည္ မေကာင္းသည့္ ကံမ်ား၊ မေကာင္းသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ပါးအားစုိက္သြားလွ်င္ကား မိမိတုိ႔၏ ဘ၀သည္လည္း မမ,ႏုိင္သည့္အျပင္ က်ပင္က်သြားႏုိင္ေပ၏။ ဘ၀လွရန္၊ ဘ၀ကိုမ,ရန္မွာကား ကုသုိလ္ကံသည္သာ အမွန္ျဖစ္ပါေပ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သိၾကားမင္းမ,သည္ျဖစ္ေစ မမ,သည္ျဖစ္ေစ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀ကုိ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားျဖင့္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ မ,ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကား ဘ၀တြင္ တစ္ခုခု အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ႀကဳံၾကသည့္အခါ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀ကုိ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားျဖင့္ မ,ရန္မႀကိဳးစားၾကဘဲ သူမ်ားအားကုိ ယူရန္သာ ႀကိဳးစားတတ္ၾက၏။ ေဗဒင္ဆရာ၊ ဂုိဏ္းဆရာ၊ အထက္လမ္း ေအာက္လမ္းဆရာ စသူမ်ားကုိ အားကုိးကာ ထုိသူမ်ားအား မ,ခုိင္းတတ္ၾက၏။ စင္စစ္ မိမိတုိ႔အားကုိးၾကသည့္ ထုိဆရာမ်ားသည္ပင္ ကုိယ္တုိင္မမ,ႏုိင္ၾကသျဖင့္ မိမိတုိ႔ကုိ တစ္ဖန္ျပန္ခုိင္းသည္ကုိ သတိျပဳၾကည့္လွ်င္ သိႏုိင္မည္ျဖစ္၏။ မည္သူမဆုိ အဆင္မေျပျဖစ္သျဖင့္ ေဗဒင္လကၡဏာ စသည့္ေလာကဓာတ္ ဆရာမ်ားထံ သြားေမးၾကသည့္အခါ ထုိဆရာမ်ား ညြန္ၾကားလုိက္သည္ကား ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ား လုပ္ရန္သာ ျဖစ္၏။ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သူ႔ကုိ မည္သည့္အရာေလး လွဴလုိက္ပါ စသည္ျဖင့္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ တစ္ခုခုကုိ ျပဳလုပ္ေစၿပီး ဘ၀ကုိ ျမႇင့္ခုိင္းၾကမည္သာ ျဖစ္၏။ မည္သည့္ဂုိဏ္းဆရာကမွ မည္သူ႔ထံမွ မည္သည့္ဥစၥာကုိ ခုိးယူၿပီး မည္မွ်ေသာ သတၱ၀ါမ်ားကုိ သတ္လုိက္ပါဟု ခုိင္းၾကမည္ကုိ ေတြ႕ဖူးၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ဤသည္မွာ မိမိတုိ႔အားကုိးပါသည္ ဆုိသည့္ ေလာကဓာတ္ဆရာမ်ားပင္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ မမ,ႏုိင္သျဖင့္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားျဖင့္ မိမိဘ၀ကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ မ,ေစၾကျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

သုိ႔ဆုိလွ်င္ ဘ၀တြင္ အမွန္တကယ္ အားကုိးႏုိင္သည့္ အရာမွာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမွတပါး အျခားမရွိသည္မွာ အထင္အရွားပင္ ျဖစ္ပါ၏။ အတက္အက် အနိမ့္အျမင့္ အၿမဲရွိသည့္ ေလာကတြင္ အက်မ်ားႏွင့္ ႀကဳံၾကသည့္အခါ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ မ်ားမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိဘ၀ကုိ မိမိမ,ၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပည့္ေနလွ်င္ အခုိက္အတန္႔ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အဆုိးဆုံးသုိ႔ ေရာက္မသြားႏုိင္ေပ။ ထုိသုိ႔ ေကာင္းမႈရွိသူမ်ား အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနလွ်င္လည္း အဆုိးဆုံးသုိ႔ မေရာက္မီ သိၾကားစသည့္ သူေတာ္ေကာင္း နတ္မ်ားက မ,စေပးၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ရွိေနလွ်င္ ထုိေကာင္းမႈက မိမိကုိ မ,ေပးေနမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိေကာင္းမႈကုသုိလ္ အရွိန္ေၾကာင့္ပင္ သိၾကားကလည္း မိမိကုိ မ,ေပးေနမည္သာ ျဖစ္ပါေပ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သုိ႔ဆုိေစ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျဖင့္ ဘ၀ကုိ မ,ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းသာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္ပါ၏။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ သိေစလုိသည္မွာ ဘ၀တြင္ အက်ဟူသည္ ရွိတတ္ၿမဲျဖစ္သျဖင့္ က်သည့္အခါ ထ,ႏုိင္မည့္နည္းမွာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျဖင့္ မ,ျခင္းသာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ရွိသူမ်ားကုိသာ သိၾကားစသည့္ သူေတာ္ေကာင္းနတ္မ်ားက ေဆာင္မတတ္ေၾကာင္း သတိျပဳဆင္ျခင္ကာ သိၾကားမ,သည္ျဖစ္ေစ၊ မမ,သည္ျဖစ္ေစ မိမိတုိ႔၏ဘ၀ကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္သာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မ,ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ကုိ သိေစလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။ ထုိသုိ႔ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ရွိေနလွ်င္ကား မိမိကေတာင့္တ ေနရန္မလုိဘဲ သိၾကားစသည့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားက မ,ေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သိၾကားမ,မည့္သူမွာ ကုသုိလ္ရွိသူသာ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀ကုိ ကုသုိလ္မ်ားျဖင့္ ထုံလႊမ္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း သိၾကားအမခံရမည့္သူမ်ား အျဖစ္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ ျမႇင့္တင္ၾကဖုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သူမဆုိ ဘ၀တြင္ အားကုိးရမည့္အရာ၊ ကူညီေစာင္မ,ေပးမည့္ အရာမ်ား လုိအပ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ထုိအရာမ်ားတြင္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ အားကုိးျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံး အားကုိးရာ ျဖစ္ၿပီး ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ လုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိဘ၀ကုိ မိမိေစာင္မျခင္း၊ ျမင့္တင္ျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါသျဖင့္ သိၾကားစသည့္ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ား၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ မ,စေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ခံယူႏုိင္ရန္ ကုသုိလ္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ေအာင္သာ ႀကိဳးစားလ်က္ သိၾကားမ,မည့္သူအျဖစ္ ခံယူၾကပါဟု ေစတနာထား ေမတၱားအားျဖင့္ တုိက္တြန္းသမႈ ျပဳလုိက္ရပါေပေတာ့၏။

Read more »

ဓုတ္နဲ႔ အ႐ုိက္ခံရမွျဖင့္…

တစ္ခါက ဒကာေလးတစ္ခ်ိဳ႕ ေျပာေနသံေလးေတြကုိ ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ သူတုိ႔ထဲက တစ္ေယာက္က “ဒီမွာ ကုိယ့္လူတုိ႔ ေယာက်္ားဆုိတာ အေသာက္အစား၊ ေလာင္းကစားနဲ႔ မိန္းမလုိက္စားတာ သုံးမ်ိဳးမွာ တစ္ခုခုေတာ့ ၀ါသနာပါမွကြ၊ ဒါမွ ေယာက္်ားပီသတာ၊ အဲဒါေတြ မလုပ္ဘူးဆုိရင္ ဘာလုပ္မလဲ၊ အေျခာက္လား…၊ ဒါမွမဟုတ္ ေယာက်္ားအခ်င္းခ်င္းကုိ ျပန္ႀကိဳက္မွာလား…”လုိ႔ ေျပာလုိက္သံကုိ ထူးထူးျခားျခား ၾကားလုိက္ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ တစ္ေယာက္က “ဟုတ္လား… အဲဒါဆုိရင္ ဒီသုံးမ်ိဳးလုံး ၀ါသနာပါတဲ့သူဆုိရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ”လုိ႔ ျပန္ေမးသံလည္း ၾကားရပါတယ္။ “ဒီသုံးမ်ိဳးလုံး ၀ါသနာပါတဲ့ သူဆုိရင္ေတာ့ ရွာသမွ်ကုန္ၿပီေပါ့ကြာ” လုိ႔လည္း တစ္ေယာက္က ျပန္ေထာက္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူတုိ႔ေတြ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ျငင္းၾကခုံၾကရင္း စကား၀ုိင္းကုိ အဆုံးသတ္သြားၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕အသံေတြၾကားၿပီး အဆုံးမသတ္ဘဲ အေတြးေတြ ထပ္လာတာကေတာ့ ဘုန္းဘုန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ေျပာသလုိ အေသာက္အစား၊ အေလာင္းကစားနဲ႔ မိန္းမလုိက္စားတာေတြမွာပဲ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ၾကာရင္သူတုိ႔ဘ၀ဟာ ဓုတ္နဲ႔အ႐ုိက္ခံရၿပီး ဒုကၡလွလွႀကီး ေတြ႕ၾကရမွာကုိ စိုးရိမ္ေနမိခဲ့ပါတယ္။

ဓုတ္ဆုိလုိ႔ စားလုံးေပါင္း လဲြေနတယ္လုိ႔ မေတြးလုိက္ပါနဲ႔။ ဒီမွာေျပာလုိတဲ့ ဓုတ္က ဓုတၱဆုိတဲ့ ပါဠိစကားလုံးကုိ ျမန္မာမႈျပဳၿပီး ဓုတ္လုိ႔ ေျပာလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါဠိစာေပမွာ ဓုတၱဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိ “ၾကဴးသူ၊ လုိက္စားသူ၊ ကစားသမား” စသျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိၿပီး ဒီလုိက္စားျခင္း ဓုတၱကုိ အလြန္အၾကဴး လုိက္စားပါက အဲဒီဓုတ္ေၾကာင့္ ကုိယ့္ဘ၀မွာ ဒုကၡေရာက္ရတတ္ေၾကာင္း အက်ယ္ဖြင့္ျပပါတယ္။ ဒီဓုတၱဟာ အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္
ဣတၳိ ဓုတၱ = မိန္းမလုိက္စားျခင္း
သုရာ ဓုတၱ = အရက္ေသစာ ေသာက္စားက်ဴးလြန္ျခင္း
အကၡ ဓုတၱ = အေလာင္းအစား လြန္ၾကဴးလုိက္စားျခင္း
ဆုိၿပီး သုံးမ်ိဳးသုံးစား ရွိေၾကာင္းလည္း ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္။ ဒီဓုတ္သုံးဓုတ္ကုိ လုိက္စားလြန္ၾကဴးတဲ့ သူေတြဟာ ၾကာရင္ဒီဓုတ္ေတြနဲ႔ အ႐ုိက္ခံရတဲ့အတြက္ ဘ၀မွာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈေတြနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ဒုကၡမေရာက္ခ်င္ရင္ ဒီဓုတ္ေတြကေန ေရွာင္ၾကဖုိ႔လုိေၾကာင္း စသျဖင့္ အက်ယ္ရွင္းျပပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ ခုေနာက္ပုိင္း လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဒီဓုတ္ေတြမွာ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ၀ါသနာ ပါေနၾကတာကုိ သတိျပဳမိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း တစ္ခုႏွစ္ခုမဟုတ္ဘဲ သုံးခုလုံးမွာ ၀ါသနာပါေနတာလည္း ရွိပါတယ္။ ၀ါသနာပါတယ္ဆုိတာထက္ စဲြလမ္းမႈနဲ႔အတူ လုိက္စားေနၾကတာဆုိရင္ ပုိမွန္ပါလိမ့္မယ္။ မလုိက္စားဘဲ ေနလုိ႔ရေပမယ့္ အဲဒီလုိ ေနဖုိ႔မႀကိဳးစားဘဲ ဒီအလုပ္ေတြမွာကုိပဲ တမင္ေပ်ာ္ေမြ႕လုိေနၾကတာ ဆုိေတာ့ ၀ါသနာလုိ႔ေျပာဖုိ႔ထက္ တဏွာလုိ႔ ေျပာရင္ပုိမွန္ပါလိမ့္မယ္။ ႀကိဳးစားၿပီး မလုပ္ဘဲေရွာင္ရင္ ရရဲ႕သားနဲ႔ စိတ္ကုိအလုိလုိက္ၿပီး တမင္ကုိ လုိက္ေနၾကတာဆုိေတာ့ ၾကာလာတဲ့အခါ ေရွာင္ဖုိ႔ခက္၊ ျဖတ္ဖုိ႔ခက္လာၿပီး ေနာက္ဆုံး ကုိယ့္လုပ္ရပ္နဲ႔ကုိယ္ ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ဥပါဒ္ေရာက္သလုိ ျဖစ္ကုန္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ ဒီသုံးမ်ိဳးလုိက္စားလုိ႔ ဘ၀မွာတုိးတက္ ေအာင္ျမင္တယ္၊ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာတယ္ ဆုိတာ ဘယ္သူမွ မရွိပါဘူး။ ဒီသုံးမ်ိဳးကုိ လုိက္စားၾကတဲ့အတြက္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံး သြားၾကတာေတြပဲ ရွိပါတယ္။ သုံးမ်ိဳးလုံးမဟုတ္ဘဲ အရက္ေသာက္တာကုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အေလာင္းအစား လုပ္တာကုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မိန္းမလုိက္စားတာကုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခုကုိ အလြန္အၾကဴး စဲြစဲြလမ္းလမ္း လုပ္မိရင္ကုိပဲ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္ ဒုကၡ ျဖစ္ေနၾကတယ္ဆုိတာ သိျမင္ၾကားသိေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဓုတ္ကုိဓုတ္လုိ႔ မသိဘဲ အလြန္အၾကဴး လုိက္စားမိတဲ့အတြက္ ဓုတ္နဲ႔ျပန္အ႐ုိက္ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိဓုတ္နဲ႔ အ႐ုိက္ခံရတဲ့အတြက္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကသူေတြကုိ ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာပါ ႀကဳံဖူးၾကားဖူး ျမင္ဖူးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာေတာ့ အမ်ားျဖစ္ေနလုိ႔ သိပ္ၿပီးသိသိသာသာ မရွိလွေပမယ့္ ျပည္ပမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြ ၾကားမွာေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထင္ထင္ရွားရွားကုိ သိျမင္ၾကားသိ ေနရတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘုန္းဘုန္းကုိယ္တုိင္ကေတာ့ ဘုန္းဘုန္းပတ္၀န္းက်င္မွာ ျဖစ္ပ်က္သမွ် ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သိေနရတဲ့အတြက္ ဒီလုိဓုတ္ေၾကာင့္ တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး ဒုကၡေရာက္ေနၾကရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိလည္း ၾကားသိေနရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒါေတြေရွာင္ၾကဖုိ႔ တုိက္႐ုိက္တစ္မ်ိဳး၊ ကြယ္ရာမွာတစ္ဖုံ၊ တစ္ဆင့္စကားနဲ႔ တစ္နည္း စသျဖင့္ သတိေပး ေျပာဆုိဆုံးမ ေပးေနျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခက္တာက သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ မျဖတ္ႏုိင္ မေရွာင္ႏုိင္ေတာ့လည္း ဆုံးမတဲ့ ဘုန္းဘုန္းအေနနဲ႔ ဆုံးမတာပဲ ရွိပါတယ္။ ၾကာေတာ့ အဲဒီလုိ ျပဳျပင္ေပးတာကုိပဲ ဘုန္းႀကီးက ေနရာတကာ ပါတယ္ဆုိတာေတြ ျဖစ္လာျပန္ေတာ့ သူတုိ႔ေတြမွာ ပုိၿပီးအျပစ္ျဖစ္လာမွာ စုိးရျပန္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရသမွ်ေတာ့ ေျပာဆုိျပဳျပင္ ေပးေနရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုန္းဘုန္းကုိယ္ေတြ႔အရ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ျပည္ပမွာေရာက္လာတဲ့ ျမန္မာအေတာ္မ်ားမ်ား ဒီလုိဓုတ္ေတြမွာ အလုိက္အစား မ်ားလာတာေတြဟာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ ထိန္းသိမ္းမႈလည္း ပါသလုိ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ႐ုိက္ခတ္မႈေတြေၾကာင့္လည္း ပါတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအမ်ားစုမွာ ႀကဳံေတြ႕ရတာေတြက စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္၊ လြတ္လပ္မႈဒဏ္၊ အေပါင္းအသင္းဒဏ္၊ ပုိက္ဆံအလြယ္ရွာလုိ႔ ရတဲ့ဒဏ္၊ ပုိက္ဆံရွိရင္ ဘာမဆုိ အလြယ္လုပ္လုိ႔ ရတဲ့ဒဏ္ စတာစတာေတြေၾကာင့္ အထိမ္းအကြပ္မရွိ စိတ္ထင္ရာ လုပ္ေနျဖစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ စိတ္လြတ္ကုိယ္လြတ္ လုပ္ျဖစ္ေနတာေတြဟာ ၾကာေတာ့ျဖတ္မရ ျပဳမရျဖစ္ၿပီး အစဲြအလမ္းေတြျဖစ္ကာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဒုကၡျဖစ္ေစၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရက္ေသာက္တဲ့ သူေတြလည္း အရက္ေၾကာင့္၊ ေလာင္းကစားလုပ္တဲ့ သူေတြလည္း ေလာင္းကစားေၾကာင့္၊ မိန္းမလုိက္စားၾကတဲ့ သူေတြလည္း မိန္းမေၾကာင့္ စသျဖင့္ တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး ဒုကၡေရာက္ေနၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိးတာက သူမ်ားႏုိင္ငံမွာလာၿပီး စိတ္လြတ္ကုိယ္လြတ္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္လုိက္ၾကတဲ့ အျဖစ္ေတြက ပုိဆုိးကုန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဓုတ္ေတြပါလာၿပီဆုိရင္ ဘယ္သူမဆုိ အမွားအမွန္ မခဲြျခားႏုိင္ဘဲ စိတ္ထင္သလုိ လုပ္ျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ ကုိယ့္လုပ္ရပ္ေတြဟာ သူ႔ႏုိင္ငံ ဥပေဒေတြနဲ႔ မညီဘဲ ျဖစ္ကုန္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံေတြမွာက ဥပေဒကုိ လုိသလုိ လုပ္လုိ႔ရတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမဟုတ္ေတာ့ က်ဴးလြန္ရင္ က်ဴးလြန္တဲ့ အျပစ္ကုိ ခံၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိ ဖမ္းမိၿပီးျပန္ပုိ႔တာတုိ႔ ဥပေဒအရ အေရးယူတာတုိ႔ ခံၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကုိ သိရဲ႕သားနဲ႔ ကုိယ့္လူမ်ိဳးေတြကလည္း မေရွာင္ႏုိင္၊ မတိမ္းႏုိင္ ဆက္ဆက္ၿပီး လုပ္ေနၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီလုိ အျဖစ္အပ်က္ေတြ မၾကာမၾကာ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ရဲတုိ႔၊ ေထာက္လွမ္းေရးတုိ႔ကလည္း ျမန္မာဆုိရင္ သတိထားလာတာေတြ ျဖစ္လာျပန္ပါတယ္။ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ေထာက္လွမ္းစုံစမ္းလာေတြ ရွိလာေနပါတယ္။ သူတုိ႔ဘက္က ၾကည့္ရင္လည္း သူ႔ႏုိင္ငံသူ႔ဥပေဒ အတုိင္းေတာ့ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က ဥပေဒမဲ့ မလုပ္မိၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခုလုိသူမ်ားႏုိင္ငံမွာလာၿပီး ဥပေဒနဲ႔ ၿငိတဲ့အလုပ္ေတြ အျဖစ္မ်ားလာေတာ့ ရဲကလည္း ျမန္မာအမ်ားစု ဆုံတတ္တဲ့ ျမန္မာဆုိင္တုိ႔ ျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတုိ႔လုိ ေနရာမ်ိဳးေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္တာေတြ ရွိလာပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းေက်ာင္းကုိလည္း ဒီလုိရဲစခန္းကလူေတြ၊ ေထာက္လွမ္းေရး ဆုိသူေတြ လာလာၿပီး စုံစမ္းေမးျမန္းတာေတြ ရွိလာပါတယ္။ ျမန္မာေတြ အေျခအေန ဘယ္လုိရွိလဲ…၊ အဆင္ေျပရဲ႕လား ဘာလား… စသျဖင့္ သတင္းလာယူတာေတြ ရွိလာပါတယ္။ ဟုိတစ္ေလာကေတာင္ ရဲ႕စခန္းက ႏွစ္ေယာက္ေရာက္လာ ပါေသးတယ္။ လမ္းႀကဳံလုိ႔ ၀င္လာတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ဟုိေမးဒီေမးေပါ့။ သူတုိ႔အကူအညီလုိရင္ အခ်ိန္မေရြး ေျပာပါဆုိတာ မ်ိဳးေလးေတြလည္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ေယာက္က ေမးေသးတယ္။ “ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ ဖဲ႐ုိက္၊ အရက္ေသာက္တာကုိ ေတာ္ေတာ္လုပ္သလား…”တဲ့။ “ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ”လုိ႔ ဘုန္းဘုန္းက ေမးေတာ့ “ဒီမွာလာၿပီး ဒီလုိ အရက္ေသာက္ ဖဲ႐ုိက္တာေတြ ေတာ္ေတာ္လုပ္ၾကတဲ့ အတြက္၊ အခ်င္းခ်င္းရန္ျဖစ္တာတုိ႔၊ အရက္ေသာက္ၿပီး အက္စိဒင့္ျဖစ္တာတုိ႔ မၾကမၾကာ ၾကားေနရလုိ႔ပါ”လုိ႔ ျပန္ေျပာပါတယ္။ သူၾကားတာေတြဟာ မွန္သင့္သေလာက္ မွန္ေပမယ့္ သူေျပာတဲ့ “ျမန္မာေတြဟာ အရက္ေသာက္ ဖဲ႐ုိက္တာကုိ အရမ္းလုပ္ၾကတာပဲ” ဆုိတဲ့စကားအတြက္ေတာ့ ဘုန္းဘုန္းရင္ထဲမွာ မေကာင္းလွပါဘူး။ အမ်ိဳးကုိ ထိလာတာဆုိေတာ့ မခံႏုိင္ပါဘူး။ “ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ အဲဒီလုိ လူမ်ိဳးေတြ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း၊ အမွန္အတုိင္းေျပာရင္ ဒီႏုိင္ငံမွာ ေရာက္လာၿပီးမွသာ ဒီလုိကိစၥေတြ ျဖစ္လာၾကတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့လည္း စိတ္ဖိစီးမႈေတြေၾကာင့္ အေပ်ာ္သေဘာ လုပ္မိတာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အၿမဲလုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြ မဟုတ္ေၾကာင္း” စသျဖင့္ ျပန္ေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေသခ်ာေတြးၾကည့္ေတာ့လည္း သူတုိ႔ကေတာ့ သူ႔ႏုိင္ငံ သူ႔ဥပေဒအရ ေမးျမန္းစုံစမ္းၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကုိ ကုိယ္ကသူတုိ႔နဲ႔ မၿငိေအာင္ ေနဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ မပတ္သက္ခ်င္ရင္ သူ႔ဥပေဒနဲ႔ မၿငိေအာင္ေနဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ဥပေဒေတြနဲ႔ မၿငိခ်င္ရင္ေတာ့ ခုနေျပာခဲ့တဲ့ ဓုတ္သုံးဓုတ္ကုိ ေရွာင္ၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သိတဲ့အတုိင္း ျပႆနာအျဖစ္ မ်ားၾကတာလည္း ဒီဓုတ္သုံးဓုတ္ေၾကာင့္ပဲ အျဖစ္မ်ားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒါေတြကုိ မေရွာင္လုိ႔ကေတာ့ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ၿငိလာၾကမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိလာၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္သူမွ ကယ္ႏုိင္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ ခံၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ မျဖစ္ခင္ ႀကိဳတင္ၿပီး မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထားပါေတာ့။ ေျပာခ်င္တာက ဓုတ္နဲ႔အ႐ုိက္ခံရရင္ ဒုကၡေရာက္တတ္တဲ့အတြက္ ဓုတ္နဲ႔အ႐ုိက္မခံရေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကဖုိ႔ ေျပာလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုထုဇဥ္သဘာ၀ ကိေလသာအာ႐ုံ ကာမဂုဏ္ေတြမွာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္ၾကေပမယ့္ အလြန္အကၽြံမျဖစ္ေအာင္ သတိျပဳၾကဖုိ႔ပါ။ အရက္ေသာက္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေလာင္းကစားလုပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မိန္းမလုိက္စားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီအလုပ္ေတြဟာ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြ မဟုတ္တဲ့အတြက္ မေကာင္းတာကုိ မစမိဘဲ ေနႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔နဲ႔ စမိရင္လည္း ျဖတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ သတိေပးလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လုိအရာမ်ိဳးနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အ႐ုိက္ခံရတယ္ဆုိရင္ နာက်င္ရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အ႐ုိက္ခံရတာခ်င္း အတူတူ တုတ္နဲ႔အ႐ုိက္ခံရတာထက္ ဓုတ္နဲ႔အ႐ုိက္ခံရတာက ဘ၀မွာပုိၿပီး နာက်င္ေစ၊ ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ ဓုတ္နဲ႔အ႐ုိက္မခံရေအာင္ အထူးႀကိဳးစားၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ရင္ တုတ္နဲ႔အ႐ုိက္မခံရေအာင္လည္း ေရွာင္ၾကဥ္ၾကဖုိ႔ ေစတနာစကား ေမတၱာအားျဖင့္ အသိေပးစကား ပါးလုိက္ရပါတယ္။ အားလုံး ဓုတ္နဲ႔အ႐ုိက္ခံရျခင္းမွ ကင္းေ၀းႏုိင္ၾကပါေစ..

Read more »

နဲနဲေလးေတာ့ လဲြေနတယ္ (၁၃) ...

ကုသုိလ္ေကာင္းမႈနဲ႔ ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္…
တစ္ေလာက ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ရဟန္းဒကာမ တစ္ဦးထံက ဖုန္း၀င္လာပါတယ္။ “က်န္းမာေရး မေကာင္းတဲ့ အေမအတြက္ အလွဴလုပ္ေပးဖုိ႔ဟာ အလွဴလုပ္မယ့္ရက္က ျပႆဒါးရက္ႀကီး ျဖစ္ေနလုိ႔ အေမတစ္ခုခုျဖစ္မွာ စုိးတဲ့အေၾကာင္း၊ အဲဒါ ဘယ္ေန႔လုပ္သင့္တယ္ဆုိတာ အရွင္ဘုရားဆီက အႀကံဉာဏ္ေတာင္းလုိတဲ့ အေၾကာင္း” ေလွ်ာက္လာပါတယ္။ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ။ ကုသုိလ္လုပ္တာပဲ ျပႆဒါးရက္ ျဖစ္ေနလုိ႔တဲ့။ လဲြေနတာကုိ ေျပာတာပါ။ “အေမတစ္ခုခုျဖစ္မွာစုိးရင္ ဟုိရက္ဒီရက္ ေရြးမေနနဲ႔ အေမဘာမွ မျဖစ္ခင္ အျမန္သာလုပ္ေပးလုိက္”လုိ႔ ဘုန္းဘုန္းက ေျပာလုိက္ပါတယ္။ သူတုိ႔ယူဆသလုိ ကုသုိလ္လုပ္တာေတာင္ ရက္မေကာင္းလုိ႔ ေကာင္းတဲ့ရက္ကုိ ေစာင့္ရင္း လုပ္ၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေသမယ့္သူက ေသသြားမွျဖင့္ ဘာမွကုိ ရလုိက္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အဲဒါပါပဲ။ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အ႐ုိးစဲြေနတဲ့ အလြဲေတြထဲမွာ ရက္ရာဇာ၊ ျပႆဒါး ေရြးတတ္တဲ့ အလဲြကလည္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖုိ႔ခက္တဲဲ့ အလဲြတစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ။ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္တဲ့ဟာကုိ ဘာမ်ား ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ ေရြးေနစရာ လုိေသးလုိ႔လဲေပါ့။ အဲဒီလုိ ဟုိေရြးဒီေရြး လုပ္ရင္းနဲ႔ တစ္ခါတစ္ေလ လုပ္ရမယ့္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေတြ မလုပ္ျဖစ္ဘဲ ပ်က္ျပယ္သြားၾကတာလည္း မနည္းလွပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕က ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ လုပ္ဖုိ႔သာ ဟုိရက္ဒီရက္ ေရြးေနၾကတာ။ မေကာင္းတာ လုပ္ဖုိ႔က်ေတာ့ ဘာရက္မွမေရြးဘူး။ အခ်ိန္မေရြး ထလုပ္ျဖစ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္း ရက္ရာဇာ၊ ျပႆဒါး ေျပာၾကမယ္ဆုိရင္ ေကာင္းတာလုပ္တဲ့ေန႔ဟာ ရက္ရာဇာေန႔ျဖစ္ၿပီး မေကာင္းတာလုပ္တဲ့ေန႔ဟာ ျပႆဒါးေန႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးမယ္ဆုိရင္လည္း ေကာင္းတဲ့အလုပ္နဲ႔ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ပဲ ေရြးစရာရွိပါတယ္။ ေကာင္းတာေတြျဖစ္ခ်င္ရင္၊ ေကာင္းတဲ့ကံေတြ ေရာက္လာေစခ်င္ရင္ ေကာင္းတာေတြကုိ ေရြးလုပ္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶအလုိေတာ္အရ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့နကၡတ္၊ ေကာင္းတဲ့မဂၤလာ၊ ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္အခါ စတာေတြဆုိတာဟာ ေကာင္းတဲ့သုစ႐ုိက္အလုပ္၊ ေကာင္းတဲ့ကုသုိလ္ အလုပ္ေတြလုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္အခါေတြပဲလုိ႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထက္ အေသးစိပ္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ေကာင္းတဲ့ကာယကံ အမႈ၊ ေကာင္းတဲ့၀စီကံအမႈ၊ ေကာင္းတဲ့ မေနာကံအမႈေတြနဲ႔ ေနေနတဲ့ အခ်ိန္အခါေတြဟာ ေကာင္းတဲ့နကၡတ္၊ ေကာင္းတဲ့မဂၤလာ၊ ေကာင္းတဲ့ ရက္ရာဇာေတြနဲ႔ ေနေနတ့ဲ အခ်ိန္အခါမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းတဲ့ရက္၊ ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ စသျဖင့္ ေရြးမယ္ဆုိရင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ ကုိယ့္ရဲ႕ကုိယ္အမူအရာ၊ ႏႈတ္အမူအရာ၊ စိတ္အမူအရာေတြကုိ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြနဲ႔ ေနႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ေရြးခ်ယ္ၾကဖုိ႔ ဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိလုိတာက ေကာင္းတဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္တဲ့အခါေတြဟာ ေကာင္းတဲ့အခါ၊ ေကာင္းတဲ့ရက္ေကာင္း ရက္ျမတ္မ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး လုပ္ဖုိ႔လုိေၾကာင္းနဲ႔ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့အခါေတြဟာ ဘယ္လုိအခ်ိန္၊ ဘယ္လုိရက္မ်ိဳးမွာ ေရြးၿပီးလုပ္လုပ္ မေကာင္းတဲ့ ျပႆဒါးမ်ားပဲ ျဖစ္ေနမွာျဖစ္လုိ႔ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး မလုပ္ဘဲ ေနႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔လုိေၾကာင္း ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မွာ ျပႆဒါးဆုိတာ မရွိသလုိ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္မွာလည္း ရက္ရာဇာဆုိတာ မရွိတဲ့အတြက္ ရက္ရာဇာ၊ ျပႆဒါးဆုိတာေတြဟာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္က အၿမဲရက္ရာဇာေတြပဲ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ေကာင္းတာေတြကုိ လုပ္ေနဖုိ႔လုိၿပီး ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ေတြ မလုိခ်င္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြနဲ႔ ေနလုိကေနႏုိင္ေၾကာင္းနဲ႔ အရာရာမွာ ကုိယ့္ရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈသာ အဓိကက်တယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ေစလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘာေလးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ရမွ ေက်နပ္ၾက၊ ေလာကဓာတ္ နည္းေလးနဲ႔မွ ယုံၾကည္မႈ ရွိတတ္ၾကတဲ့ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ား အေနနဲ႔ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ ျပဳတာဟာ ဟုိရက္ဒီရက္၊ ဟုိအခ်ိန္ဒီအခ်ိန္ ေရြးခ်ယ္ရမယ့္ အရာေတြ မဟုတ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔နဲ႔ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ကေတာ့ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာပဲ လုပ္လုပ္ လုပ္ေနခ်ိန္ေတြဟာ မေကာင္းတဲ့ ျပႆဒါးေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ေနရာ စတာေတြကုိ ေရြးလုိ႔ရသေလာက္ေရြး၊ ေရြ႕လုိ႔ရသေလာက္ ေရြ႕ၿပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း အေရြးအခ်ယ္ လဲြေနၾကတာေတြကုိ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ႏုိင္ဖုိ႔ လဲြေနတတ္တဲ့ အလဲြတစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

Read more »

ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ အမယ္မင္းရယ္…

လြန္ခဲ့တဲ့ သုံးရက္ေလာက္က ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ေျပာစရာကိစၥေလးေတြ ရွိတာနဲ႔ အြန္လုိင္းကေနခ်ိန္းၿပီး အသုံးျပဳေလ့ မရွိတဲ့ ဂ်ီေထာ့ခ္(Gtalk)ကုိ ဖြင့္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္းပဲ “ဟယ္လုိ အစ္ကုိ…၊ အစ္ကုိက ကုိရီးယားကလား…”ဆုိတဲ့ ႏႈတ္ဆက္အေမးနဲ႔ အတူ အြန္းလုိင္းေပၚက ခ်က္တင္းတစ္ခု ၀င္လာပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ဘက္က ကေလးမေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္မွာပါ။ “ကုိရီးယားကေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္၊ အစ္ကုိေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ဘုန္းဘုန္းတစ္ပါးပါ”လုိ႔ ဘုန္းဘုန္းက ျပန္ၿပီး စာျပန္႐ုိက္ေတာ့ “မေနာက္ပါနဲ႔ အစ္ကုိရယ္..” ဆုိၿပီး မယုံဘဲ ဇြတ္အတင္းကုိ အစ္ကုိလုပ္ေနလုိ႔ ဘုန္းဘုန္းမွာ အဲဒီဂ်ီေထာ့ခ္ကေန ျပန္ထြက္လုိက္ရပါတယ္။ ေနာက္မွပဲ ခ်ိန္းထားတဲ့ကိစၥကုိ ဖုန္းနဲ႔ေျပာလုိက္ရပါတယ္။ အဲဒါ တကယ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္ပါ။ ကုိရီးယားႏုိင္ငံကုဒ္နဲ႔ အြန္လုိင္းေပၚ တက္လာေတာ့ ဘုန္းဘုန္းလုိ႔ ေျပာတာလည္း မယုံဘဲ အစ္ကုိပဲ လုပ္ေနေတာ့ ၾကာရင္ ဘုန္းဘုန္းလည္း အစ္ကုိျဖစ္မွာစုိးတာနဲ႔ အြန္လုိင္းခ်က္တင္း (chatting)ေတြ မ၀င္ျဖစ္တာ အမွန္ပါပဲ။ အဲဒီခ်က္တင္းေရာဂါက အမယ္မင္းေတြတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ အေမာင္မင္းတုိ႔ကလည္း စဲြေနၾကတာဆုိေတာ့ အေၾကာနပ္ေနတဲ့ သူေတြကလည္း ဒီခ်က္နဲ႔ပဲ အလုပ္ျဖစ္ေနၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခ်က္တင္းေၾကာင့္ စံရတဲ့သူေတြ ရွိသလုိ ခံရတဲ့သူေတြကလည္း မနည္းလွပါဘူး။

တစ္ေန႔ကေတာင္ ေက်ာင္းမွာဆြမ္းလာကပ္တဲ့ ဒကာေလးေတြထဲက တစ္ေယာက္နဲ႔ သူ႔သူငယ္ခ်င္း အေၾကာင္း စကားစပ္ရင္း ေျပာျဖစ္ၾကပါေသးတယ္။ ဒီဒကာေလး ေျပာျပခ်က္အရ သူ႔သူငယ္ခ်င္းဟာ ကုိရီးယားမွာ အလုပ္လုပ္ရာကေန အခုျမန္မာျပည္ ျပန္ေရာက္သြားၿပီး နဲနဲခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖစ္သြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ သူျမန္မာျပည္ ျပန္မသြားခင္က အြန္လုိင္းခ်က္တင္း၀င္ရင္း ျမန္မာျပည္က ဒကာမတစ္ေယာက္နဲ႔ အြန္လုိင္းမွာ ခ်စ္သူေတြျဖစ္ၿပီး ေနာက္သူက ျမန္မာျပည္ ခဏျပန္တဲ့အခ်ိန္ အြန္လုိင္းမွာ ေတြ႕ခဲ့တဲ့ အဲဒီဒကာမေလးနဲ႔ လက္ထပ္လုိက္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ထပ္ထားတဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းစတာေတြကုိ ဒီဒကာမေလးကပဲ သိမ္းထားပါတယ္။ ဒကာေလးက ျမန္မာျပည္မွာ ခဏေနၿပီး ကုိရီးယားကုိ ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ ကုိရီးယားကုိ ေရာက္လာေတာ့လည္း ျမန္မာျပည္မွာ ရွိခဲ့တဲ့ ဒကာမနဲ႔ အဆက္အသြယ္ မျပတ္လုပ္ကာ အဲဒီဒကာမက စကၤာပူမွာ သြားအလုပ္ လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိလုိ႔ စကၤာပူကုိ အကုန္အက်ခံၿပီး ပုိ႔ေပးျဖစ္တယ္တဲ့။ ပထမတစ္ခါက ရီဂ်က္ထိတဲ့အတြက္ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ပုိ႔ရေတာ့ ပုိက္ဆံေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ကုန္သြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

သူတုိ႔တုိင္ပင္ထားတာက ဒကာမေလးကုိ စကၤာပူကုိ အရင္ပုိ႔ၿပီး သူလည္းျမန္မာျပည္ျပန္၊ ျမန္မာျပည္ကေန စကၤာပူေရာက္သြားတဲ့ ဒကာမေလးရဲ႕ ေခၚစာနဲ႔အတူ သူလည္းစကၤာပူ လုိက္သြား၊ စကၤာပူမွာ အတူတူ အလုပ္လုပ္ကာ ေနထုိင္ၾကဖုိ႔လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ သူလည္း ကုိရီးယားကေန ျမန္မာျပည္ ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္လက္ေတြ႕က်ေတာ့ သူ႔စိတ္ကူးေတြ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ကုန္တယ္တဲ့။ ဒကာမက စကၤာပူေရာက္ၿပီး သူနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဆက္အသြယ္ေတြ၊ အကုန္ျဖတ္ၿပီး အစေဖ်ာက္ပစ္လုိက္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ သူ႔ခမ်ာ ကုိရီးယားကလည္း ျပန္ထြက္လုိ႔မရ၊ သူရွာၿပီး ပုိ႔ထားတဲ့ ေငြေၾကးေတြကလည္း သူ႔နဲ႔သူ႔အေဖတုိ႔လုပ္တဲ့ အလုပ္မွာ အလိမ္ခံရ၊ စကၤာပူကုိ ထြက္သြားတဲ့ အြန္လုိင္းခ်စ္သူကလည္း အဆက္အသြယ္ျဖတ္ဆုိေတာ့ အားလုံး ဒုကၡေရာက္သြားၿပီး ေနာက္ဆုံးေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈေတြနဲ႔အတူ အခုလုိ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္သြားတာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါက ဒကာေလးတစ္ေယာက္ ေျပာျပတဲ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္းအေၾကာင္း လက္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္ေလး တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါပါပဲ။ အြန္လုိင္းခ်က္တင္းက စခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္းတစ္စိပ္တစ္ေဒသ ဆုိတာ။ ဘယ္အလုပ္မဆုိ ေကာင္းက်ိဳးရွိသလုိ ဆုိးက်ိဳးေတြလည္း ရွိတတ္တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမွာ ဒီလုိအြန္လုိင္း ခ်က္တင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေကာင္းအဆုိးေတြကလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြ ရွိသလုိ ဆုိးတဲ့အခ်က္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ျပည္ပႏုိင္ငံ အသီးသီးမွာ သြားေရာက္ၿပီး အလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာဒကာေလးေတြဟာ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ မအားလပ္ၾကပါဘူး။ အဲဒီလုိ မအားတဲ့အတြက္ သူ႔တုိ႔မွာ သမီးရည္စားထားဖုိ႔ အခ်ိန္လည္း မရွိၾကပါဘူး။ တျဖည္းျဖည္း အသက္ကလည္း ရလာ၊ ဘ၀က်င္ေဖာ္အတြက္ ကလည္း မရွိေသး၊ ေရႊျပည္ေတာ္ျပန္ဖုိ႔ကလည္း မျဖစ္ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်စ္သူရည္းစား ရွာဖုိ႔အတြက္က ဒီအြန္လုိင္းခ်က္တင္းကုိ အသုံးျပဳၿပီး ရွာတာဟာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေနသလုိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိပဲ တစ္ဘက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာမိန္းကေလးေတြ အတြက္ကလည္း အမ်ိဳးသမီးတုိ႔သဘာ၀ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေနရတာ၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အဆင္အလာေတြ ရွိေနတာ စတာေတြေၾကာင့္ သမီးရည္စား ရွာဖုိ႔ဆုိတာ လြတ္လပ္မႈမရွိဘဲ အခုလုိ အြန္လုိင္းခ်က္တင္းကေန တစ္ဆင့္အြန္လုိင္းေပၚမွာ ေတြ႕ၾကဆုံၾက၊ ရင္းႏွီးၾကရာက ခ်စ္သူရည္းစာဘ၀ ေရာက္ၾကရတာေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ဒီလုိ အြန္လုိင္းကတစ္ဆင့္ ခ်စ္သူျဖစ္ၿပီး ေနာက္စိတ္တူကုိယ္တူနဲ႔ ဘ၀ကုိ အတူလက္တဲြ တည္ေဆာက္သြား ၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိ သူေတြအတြက္ေတာ့ အြန္လုိင္းခ်က္တင္းဆုိတာ ျမားနတ္ေမာင္ပါပဲ။ ဒါမ်ိဳးဆုိရင္ေတာ့ အြန္းလုိင္း ခ်က္တင္းအလုပ္ဟာ ေက်းဇူးမ်ားတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ အဲလုိမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအြန္လုိင္းခ်က္တင္းကုိ အသုံးခ်ၿပီး လုပ္စားေနၾကတာေတြ ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ဘက္မွာ ရွိေနၾကတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ အင္တာနက္ဆုိင္ေတြမွာ ထုိင္ၿပီး ျပည္ပမွာရွိတဲ့ အေမာင္ေတြနဲ႔ ခ်က္တင္းမွာဆုံၾက၊ ေတြ႕ၾက၊ မိတ္ဆက္ၾကနဲ႔ ေနာက္ဆုံး အြန္လုိင္းခ်စ္သူေတြ အျဖစ္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီးမွ ျပည္ပမွာ ရွိတဲ့ အေမာင္ေတြဆီကေန အိမ္မွာဘာျဖစ္လုိ႔၊ ဘယ္လုိျဖစ္လုိ႔၊ အေဖကဘာျဖစ္လုိ႔၊ အေမက ဘယ္လုိျဖစ္လုိ႔ စတဲ့အေျပာေတြနဲ႔ လုပ္ႀကံဖန္တီး ေျပာဆုိၿပီး ဘာပုိ႔ေပးဖုိ႔ ညာပုိ႔ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိၾကတာေတြလည္း ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အေမာင္ေယာက္်ားမ်ားကလည္း က႐ုဏာတရား အားႀကီးၾကေတာ့ မာတုဂါမေလးေတြရဲ႕ ေျပာစကားေတြမွာ သနားက႐ုဏာေတြပုိၿပီး ပုိ႔ေပးရတာေတြလည္း မနည္းဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ပစၥည္းဥစၥာ၊ ေငြေၾကးေလးေတြ ပုိ႔ရလုိ႔ ကုန္တာေတြေတာင္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အြန္လုိင္းကေန ခ်က္ရတာ အားမရလုိ႔ ဖုန္းနဲ႔ပါ ေျပာျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ ေဆာင္လုိက္ရတဲ့ ဖုန္းေဘ (phone bill) ေတြကလည္း ေတာ္ေတာ္ထိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔နဲ႔ သိတဲ့ဒကာေလး တစ္ေယာက္ဆုိ အဲဒီလုိ အြန္လုိင္းက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဒကာမေလးကုိ စဲြလမ္းၿပီး အလုပ္လုပ္ေနရင္းေတာင္ ဖုန္းေတြတဂြမ္ဂြမ္ ဆက္ျဖစ္ေနလုိ႔ အဲဒီလမွာ ဖုန္းေဘရွင္းရတာ သိန္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္ က်သြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ယုံႏုိင္စရာမရွိေပမယ့္ တကယ္ျဖစ္ခဲ့တာဆုိေတာ့ ေျပာမယုံ ႀကဳံဖူးၾကသူေတြကေတာ့ သိေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအဖုိအမဆုိတဲ့ ဓာတ္သေဘာကလည္း စဲြလမ္းတတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ စမိရင္ ျဖတ္ရခက္တတ္ပါတယ္။ အေ၀းမွာ ျဖစ္ေနေပမယ့္ စိတ္ခံစားခ်က္က ရွိေနၾကေတာ့ အြန္းလုိင္းကေန တစ္ဆင့္ေတြ႕ဆုံ၊ ေရးသား၊ ေျပာဆုိ ေနၾကရတာကုိပဲ အရသာတစ္ခုျဖစ္ကာ စဲြလမ္းေနၾကတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကုိ ေျဖေဖ်ာက္လုိတာက တစ္ေၾကာင္း၊ အေပ်ာ္သေဘာ စမ္းခ်င္ၾကတာက တစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္မရွိ၊ အခ်ိန္ပုိေတြ ရွိေနတာက တစ္ေၾကာင္း စတဲ့စတဲ့ အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွာ ရွိေနၾကတဲ့ အေမာင္မင္း၊ အမယ္မင္းေတြဟာ ခ်က္တင္း၀င္ကာ အလုပ္ကုိယ္စီ ရေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းတာေတြရွိသလုိ ဆုိးတာေတြလည္း ရွိတတ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ အလြန္အကၽြံမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အလုပ္မဆုိ အစြန္းေရာက္သြားရင္ ဒုကၡျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ အစြန္းမေရာက္ေအာင္ ကုိယ္ကုိယ့္ကုိ သတိျပဳဆင္ျခင္ၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Globalization ေခတ္ႀကီးမွာ ကမၻာအရပ္ရပ္မွာ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္းေတြရွိတာ ေကာင္းေပမယ့္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ႐ုိးသားမႈနဲ႔ ႐ုိင္းပင္းမႈ ရွိၾကဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္။ အလိမ္အေကာက္ေတြနဲ႔ ဟန္ေဆာင္လိမ္ညာမႈ မရွိဘဲ စိတ္ေစတနာ ေကာင္းေတြနဲ႔ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းေတြ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ A friend in need is a friend indeed လုိ႔ဆုိသလုိ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းဆုိတာ မရွိအတူ ရွိအတူ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳေနၾကမယ္ဆုိရင္ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ေဒသမွာမဆုိ အသိအကၽြမ္း ရွိေနၾကတာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။

ထားပါေတာ့။ ေျပာခ်င္တာက ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံကုိ အေျခခံတဲ့ အြန္းလုိင္းခ်က္တင္း အေၾကာင္းပါ။ အြန္းလုိင္းခ်က္တင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတိျပဳစရာ အခ်က္ေလးေတြပါ။ အေမာင္တုိ႔အမယ္တုိ႔ အြန္လုိင္းခ်က္တင္း ၀င္ၾကတဲ့အခါ ေကာင္းတာေတြရွိသလုိ ဆုိးတာေတြလည္း ရွိတတ္တဲ့အတြက္ အေကာင္းေတြကုိယူၿပီး အဆုိးေတြကုိ မယူမိေအာင္ ဂ႐ုျပဳၾကဖုိ႔ပါ။ အြန္လုိင္းခ်က္တင္း လုပ္တဲ့အခါ တစ္ဘက္သူကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ စုံစမ္းၾကည့္ၾကဖုိ႔ပါ။ အြန္လုိင္းေပၚမွာ ေတြ႕တာေလးေတြနဲ႔ အယုံအၾကည္ မလြန္မိၾကဖုိ႔ပါ။ တစ္ခါတစ္ေလ အြန္လုိင္းမွာ ေတြ႕ၾကတဲ့သူေတြဟာ အိမ္ေထာင္ရွိသူေတြ ရွိသလုိ၊ မရွိသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ခ်စ္သူရည္စားရွိသူေတြ ရွိသလုိ မရွိသူေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူေတြကလည္း မရွိသလုိ လိမ္ညာတတ္ၾကသလုိ ခ်စ္သူရည္စား ရွိထားသူေတြကလည္း မရွိသလုိ လိမ္ညာၿပီး ကုိယ့္ဆီက ရသမွ်ယူစား ခ်ဴစားတတ္တာေတြ ရွိတဲ့အတြက္ အေမာင္တုိ႔အမယ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ခ်က္ရာကေန ရွက္စရာေတြ မျဖစ္ေအာင္ သတိတရားနဲ႔ အသိမမွားၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အြန္လုိင္းခ်က္တင္းေတြ အေပၚမွာ အစဲြလမ္းႀကီး စဲြလမ္းေနၾကတဲ့ အေမာင္တုိ႔အမယ္တုိ႔ အေနနဲ႔ စြဲလမ္းရာမွ ေဘးမျဖစ္ၾကေစဖုိ႔၊ ဘာမွတိတိက်က် မသိရေသးတဲ့ တစ္ဖက္သူအေပၚမွာ အယုံအၾကည္ လြယ္ၿပီး အလိမ္အညာေတြေနာက္ ေကာက္ေကာက္မပါမိၾကေစဖုိ႔၊ ကုိယ့္အေနနဲ႔လည္း ခဏတာ သာယာမႈအေပၚမွာ ဘ၀ႏွစ္ခါ မနာမိၾကေစဖုိ႔ စတာစတာေတြအတြက္ ခ်က္လည္းခ်က္ ပ်က္လည္းမပ်က္ေအာင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ႐ုိးသားမႈနဲ႔အတူ အက်ိဳးမ်ားေအာင္ ျပဳၾကဖုိ႔တုိက္တြန္းရင္း ခ်က္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေတာ့တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လုိကိစၥမ်ိဳးမွာမဆုိ အလြန္အကၽြံမျဖစ္ေအာင္ သတိျပဳၾကပါလုိ႔ ေစတနာထား ေမတၱာအားျဖင့္ အသိေပးစကား ပါးလုိက္ရပါေၾကာင္း….။

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား