လုံၿခဳံေရး…

ေလာကီဘုံသား လူအမ်ားအတြက္ ဘဝမွာ လုံၿခဳံေရးက သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရး၊ ဘဝခႏၶာရဲ႕ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုံၿခဳံေရးေတြဟာ လူတုိင္းလူတုိင္းအတြက္ တကယ့္ကုိပဲ အေရးႀကီးတဲ့ အရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွာေဖြစုေဆာင္းထားတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖုိ႔၊ လက္ရွိရရွိထားတဲ့ လူ႔ဘဝလုိမ်ိဳး ေကာင္းတဲ့ ဘဝခႏၶာကေန နိမ့္က်မသြားဖုိ႔နဲ႔ ေကာင္းတဲ့စိတ္ေစတနာေလးေတြ မယိမ္းယိုင္သြားဖုိ႔ ဆုိတဲ့အခ်က္ေတြဟာ လူတုိင္းေတာင့္တေနတဲ့ အရာေတြျဖစ္သလုိ ဒီေတာင့္တခ်က္မ်ား ျပည့္စုံဖုိ႔လည္း နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ႀကိဳးစားေနတတ္ၾကပါတယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေတာင့္တေပမယ့္လည္း ေတာင့္တတဲ့အတုိင္း မျပည့္ႏုိင္ပဲ ျဖစ္ေနၾကသလုိ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ဘဝခႏၶာနဲ႔ စိတ္ေစတနာတုိ႔ရဲ႕ လုံၿခဳံေရးအတြက္လည္း အာမခံခ်က္ မေပးႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ လမ္းညြန္မႈအတုိင္း လက္ေတြ႕လုိက္နာ က်င့္ႀကံသူမ်ားကေတာ့ ဒီအရာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးအတြက္ ေကာင္းေကာင္းႀကီး အာမခံႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္သလုိ လက္ေတြ႕လည္း လုံၿခဳံစိတ္ခ်ေနၾကရမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္က စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရး၊ ဘဝခႏၶာရဲ႕ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ စိတ္ေစတနာရဲ႕ လုံၿခဳံေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးလမ္းေတြကုိ ညြန္ျပေပးေတာ္မူပါတယ္။ ဘုရားရွင္ ေပးေတာ္မူတဲ့ လမ္းစဥ္ဟာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ လက္ေတြ႕လုိက္နာ က်င့္သုံးရမယ့္ လမ္းစဥ္သာျဖစ္ၿပီး သူမ်ားက အစားထုိးလုပ္ေပးလုိ႔ရတဲ့ နည္းစနစ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တကယ့္ကုိပဲ မိမိတုိ႔ လုိလားေတာင့္တတဲ့ လုံၿခဳံေရးကုိ လုိခ်င္တဲ့သူမ်ား အတြက္ေတာ့ ဘုရားေပးတဲ့ လမ္းစဥ္ဟာ အေကာင္းဆုံး လက္ေတြ႕အသုံးခ် လမ္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရားေပးတဲ့ ဒီလမ္းစဥ္ကေတာ့ အားလုံးသိၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ဒါနျပဳေရး၊ သီလေဆာက္တည္ေရး၊ ဘာဝနာပြားေရး လမ္းစဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဟာ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား လုံၿခဳံေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ေပးမွာျဖစ္ၿပီး သီလကေတာ့ ဘဝလုံၿခဳံေရးအတြက္ အာမခံေပးမွာျဖစ္ကာ ဘာဝနာကေတာ့ စိတ္ဓာတ္လုံၿခဳံေရးအတြက္ တာဝန္ယူေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနလုပ္ေနသူဟာ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား လုံၿခဳံေအာင္ လုပ္ေနသူျဖစ္ၿပီး သီလေစာင့္ထိန္းေနသူဟာ ဘဝလုံၿခဳံေအာင္ လုပ္ေနသူျဖစ္ကာ ဘာဝနာအလုပ္ အားထုတ္ေနသူကေတာ့ စိတ္လုံၿခဳံေအာင္ လုပ္ေနသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနသီလဘာဝနာ အလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနသမွ် ဒီကုသုိလ္ေတြရဲ႕ တန္ခုိးေတြဟာလည္း တုိးပြားေနမွာျဖစ္ၿပီး ဒီလုိတန္ခုိးေတြ ပုိင္ဆုိင္းထားသူေတြဟာလည္း တကယ့္ကုိ တန္ခုိးရွင္ေတြျဖစ္ေနကာ တန္ခုိးႀကီးေလ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈလည္း အားႀကီးေလပဲ ျဖစ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ေလာကသားမ်ား လုိလားေတာင့္တပါတယ္ ဆုိတဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ဘဝခႏၶာနဲ႔ စိတ္ေစတနာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ေရးဟာ ဒါနသီလဘာဝနာေတြကလဲြလုိ႔ တျခားအရာေတြနဲ႔ ထိန္းေပးလုိ႔ မရပါဘူး။ တစ္ျခားတျခားေသာ တန္ခုိးရွင္ ဖန္တီးရွင္ေတြက ဘယ္လုိပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ပဲ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါေစ ဒါနလုပ္ၿပီး၊ သီလေဆာက္တည္ၿပီး၊ တရားဘာဝနာ အားထုတ္ၿပီး ထိန္းတာေလာက္ ဘယ္လုိမွ စိတ္ခ်ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီလုံၿခဳံမႈေတြဆုိတာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ကလဲြၿပီး ဘယ္သူမွ လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ အရာေတြ မဟုတ္လုိ႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ေခတ္ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ႀကိဳးစားေနၾကတာက စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကုိ အဓိကထား ႀကိဳးစားေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ေရးဟာ အေတာ့္ကုိ စုိးရိမ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာပဲထားထား၊ ဘယ္လုိလူကပဲ ေစာင့္ေရွာက္ေစာင့္ေရွာက္ ဒီပစၥည္းဥစၥာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံမႈဟာ စိတ္မခ်ရပါဘူး။ ဒီစည္းစိမ္ဥစၥာေတြဟာ အၿမဲစုိးရိမ္မႈကုိ ျဖစ္ေစတတ္တဲ့အျပင္ ေရး၊ မီး၊ မင္း၊ ခုိးသူ မခ်စ္မႏွစ္သက္သူဆုိတဲ့ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးနဲ႔လည္း အၿမဲမျပတ္ ဆက္ဆံေနတဲ့အတြက္ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး ေပ်ာက္ပ်က္တတ္တဲ့ သေဘာရွိေနပါတယ္။ စည္းစိမ္ဥစၥာရဲ႕ သေဘာဟာ ထုိက္မွရတတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကိဳးစားရွာေဖြ စုေဆာင္းေပမယ့္ အခ်ိန္တန္ေတာ့လည္း ေပ်ာက္ပ်က္သြားတတ္ျပန္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ဒီပစၥည္းဥစၥာေတြ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပမယ့္လည္း သူ႔ရဲ႕လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈဟာ နည္းနည္းမွ အာမခံခ်က္ မေပးႏုိင္တာကုိ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈဟာ ဒါနျပဳျခင္းမွတပါး အျခားမရွိဘူးဆိုတဲ့ အေျဖပဲ ထြက္လာခဲ့ေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါနျပဳျခင္းဟာ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ ေပ်ာက္ပ်က္မႈကေန ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္သလုိ ဒီစည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံတုိးပြားမႈကုိလည္း ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရွာေဖြစုေဆာင္းထားတဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြဟာ ကုိယ္မေသခင္မွာလည္း အခ်ိန္မေရြး ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးသြားတတ္သလုိ ေသရင္လည္း ထားခဲ့ရမယ့္ အရာေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီစည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံမႈနဲ႔ ေနာင္သံသရာအတြက္ ယူေဆာင္သြားမႈတုိ႔အတြက္ ဒီစည္းစိမ္ ဥစၥာေတြကုိ အရင္းျပဳၿပီး ဒါနလုပ္ေပးျခင္းမွတပါး အျခားမရွိဘူးဆုိတာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွာေဖြစုေဆာင္းထားတဲ့ အရာေတြကုိ အရင္းျပဳၿပီး စိတ္ေစတနာ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းမႈကုိ ျပဳေပးျခင္းဟာ ဒီစည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈအတြက္ ထာဝရမပ်က္စီးႏုိင္တဲ့ အႏုဂါမိက ေရႊအုိးျမဳပ္ေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မ်ားမ်ားျပဳႏုိင္ေလ မ်ားမ်ားလုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးအတြက္ ဒါနျပဳေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိပါပဲ။ ဘဝခႏၶာ လုံၿခဳံေရးအတြက္လည္း သီလေဆာက္တည္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝခႏၶာဆုိတာ အနာေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္ဆံေနရတဲ့အတြက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္ရင္ ဘာမွမက္စရာ မရွိလွပါဘူး။ ဒီလုိ အႏွစ္မရွိတဲ့ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ဒီဘဝ၊ ဒီခႏၶာကုိ အမွီျပဳၿပီး ျဖစ္လုိက္ရတဲ့ေရာဂါ၊ ျဖစ္လုိက္ရတဲ့ ျပႆနာေတြဟာ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ခႏၶာရွိေနသမွ် ေရာဂါဆုိတာလည္း ရွိေနမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရာဂါစုႀကီးကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ သတၱဝါေတြဟာ ဒီဘဝဒီခႏၶာရဲ႕ လုံၿခဳံမႈအတြက္ သီလကလဲြၿပီး တျခားဘယ္အရာေတြနဲ႔မွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

သီလဆုိတာ ကုိယ္က်င့္သီလျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ က်င့္ႀကံၿပီး ကုိယ့္ရဲ႕ဘဝကုိ လွေအာင္၊ ကုိယ့္ရဲ႕ဘဝကုိ လုံၿခဳံေအာင္ သီလအက်င့္နဲ႔ပဲ ထိန္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝေကာင္းဖုိ႔နဲ႔ ရရွိလာတဲ့ ဘဝခႏၶာလွဖုိ႔၊ လုံၿခဳံဖုိ႔အတြက္ သီလအက်င့္က အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ေရာဂါေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရတဲ့ ဒီဘဝဒီခႏၶာႀကီးမွာ ေရာဂါေပါင္းစုံ ရေနျခင္းဟာ တစ္နည္းေျပာရရင္ သီလမလုံၿခဳံတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လုိ႔လည္း ေျပာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သီလမလုံၿခဳံတဲ့အတြက္ ဘဝခႏၶာဟာလည္း လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈ မရွိဘဲ ျဖစ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕ဘဝေတြမွာ ၾကည့္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ခႏၶာရတဲ့သူခ်င္းအတူတူ တစ္ခ်ိဳ႕က ကုိယ္လက္အဂၤါ စုံစုံလင္လင္နဲ႔ ျဖစ္ေနရသလုိ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေျခမစုံလက္မစုံ ျဖစ္လာသူေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က က်န္းမာေရး ေကာင္းေနေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ေမြးကတည္းက အနာေရာဂါ အစုံနဲ႔ ေမြးလာသူေတြ ရွိေနျပန္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိရင္ ဘဝခႏၶာ ရလာေပမယ့္ လူ႔ဘဝလူ႔ခႏၶာ မဟုတ္ဘဲ အလြန္နိမ့္က်တဲ့ တိရစၧာန္ဘဝခႏၶာ ရလာသူေတြအထိ ရွိတတ္ပါတယ္။ အရင္းစစ္ေတာ့ ဒါဟာ သီလမလုံလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘဝခႏၶာလုံၿခဳံဖုိ႔အတြက္ သီလေဆာက္တည္ျခင္းနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကဖုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ စိတ္လုံၿခဳံဖုိ႔ အတြက္ကေတာ့ ဘာဝနာနဲ႔ ၿခဳံၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သိတဲ့အတုိင္းပဲ စိတ္ဆုိတဲ့သေဘာဟာ တဒဂၤအခုိက္အတန္႔အတြင္းမွာ အရာအေထာင္မက ေျပာင္းလဲျဖစ္ပ်က္တတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အာ႐ုံေပါင္းစုံနဲ႔ အေတြးေပါင္းစုံရဲ႕ ခ်ယ္လွယ္မႈေၾကာင့္ စိတ္အစဥ္ဟာ အၿမဲမပ်က္ ေဖာက္ျပန္ေနတတ္ပါတယ္။ ေဖာက္ျပန္တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာကုိက ေကာင္းတဲ့သေဘာကေန မေကာင္းတဲ့သေဘာကုိ ေရာက္ရွိသြားတဲ့ သေဘာျဖစ္တဲ့အတြက္ စိတ္မွာမ်ားမ်ား ေဖာက္ျပန္ေလ အဲဒီစိတ္ပုိင္ရွင္မွာ မေကာင္းတဲ့သေဘာေတြ မ်ားမ်ားတုိးေလေလ ျဖစ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ စိတ္နဲ႔ေနေနရေလ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈလည္း နည္းေလေလ ျဖစ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိမေကာင္းတဲ့ စိတ္အေတြးေတြနဲ႔ မလုံမၿခဳံျဖစ္တတ္တဲ့ စိတ္ကုိ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈ ရွိရေလေအာင္ ဘာဝနာနဲ႔ ထိန္းေပးဖုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဘာဝနာ အလုပ္ဟာ စိတ္အစဥ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးတဲ့ စိတ္ထိန္းကိရိယာ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာ႐ုံတစ္ခုတည္းကုိပဲ ထပ္ခါထပ္ခါ ပြားမ်ားအားထုတ္ၿပီး ထိန္းေပးတဲ့ သမထဘာဝနာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ စိတ္နဲ႔႐ုပ္မွာ ေပၚလာသမွ် အာ႐ုံေတြကုိ ကိေလသာ ၾကားမခုိေအာင္ သတိကပ္ၿပီး အရွိအတုိင္း ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္ကာ သိမွတ္ေပးရတဲ့ ဝိပႆနာ ဘာဝနာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လုိဘာဝနာ အလုပ္ကုိပဲ လုပ္ေနလုပ္ေန ဒါဟာ စိတ္ကုိလုံၿခဳံေအာင္ လုပ္ေပးေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မ်ားမ်ားလုပ္ႏုိင္ေလ စိတ္မွာမ်ားမ်ား လုံၿခဳံေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သမထဘာဝနာ၊ ဝိပႆနာ ဘာဝနာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနပါက ကိေလသာ ၾကားမခုိႏုိင္ဘဲ စိတ္အစဥ္မွာ သန္႔စင္ေနတတ္တဲ့အတြက္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေနတဲ့ စိတ္ဟာ လုံၿခဳံမႈအျပည့္ရွိတဲ့ စိတ္ဆုိတာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ ကိေလသာမ်ားေနတဲ့စိတ္ဟာ မေကာင္းတဲ့ အေတြးမ်ားနဲ႔ ေၾကာက္လန္႔ေနရၿပီး ေၾကာက္လန္႔မႈရွိေနတဲ့ စိတ္ဟာ လုံၿခဳံမႈ မရွိတဲ့စိတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိကိေလသာ တရားေတြေၾကာင့္ အေၾကာက္တရားမ်ားနဲ႔ မလုံမၿခဳံျဖစ္ေနတတ္တဲ့ စိတ္ကုိ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈရွိေအာင္ ဘာဝနာအလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကဖုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိလုိတာက ဘဝမွာ သတၱဝါေတြဟာ လုံၿခဳံေရးအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကိဳးစားၾကတဲ့ ေနရာမွာ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရး၊ ဘဝခႏၶာရဲ႕ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ စိတ္အစဥ္ရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကေတာ့ အထူးလုိလားေတာင့္တတတ္တဲ့ ႀကိဳးစားမႈေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီအရာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးအတြက္ တျခားအရာေတြနဲ႔ ႀကိဳးစားၾကတာထက္ ဒါနသီလဘဝနာ အလုပ္မ်ားနဲ႔ ႀကိဳးစားတာက အေကာင္းဆုံး ဘဝလုံၿခဳံေရးပဲ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သိေစလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္းစိမ္ဥစၥာဆုိတာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေတြနဲ႔ မျပတ္ဆက္ဆံေနတဲ့အျပင္ ေသရင္လည္း ထားခဲ့ရမယ့္ အရာေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီစည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကုိ ဒါနျပဳလုပ္ေပးျခင္းနဲ႔ပဲ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမွာ ျဖစ္သလုိ ရရွိထားတဲ့ ဘဝခႏၶာဆုိတာလည္း အနာေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အၿမဲဆက္ဆံေနတဲ့အတြက္ ဘဝခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ လုံၿခဳံမႈဟာ ဒီဘဝလည္း လုံၿခဳံ၊ ေနာင္သံသရာမွာလည္း လုံၿခဳံမႈကုိ ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ သီလေဆာက္တည္မႈနဲ႔ပဲ လုံၿခဳံေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ၿပီး စိတ္ဆုိတာကလည္း ကိေလသာအာ႐ုံေတြနဲ႔ အၿမဲႏွိပ္စက္ခံရတတ္တဲ့အျပင္ မေကာင္းတဲ့အာ႐ုံေတြမွာပဲ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ ဒီစိတ္အစဥ္ လုံၿခဳံေရးအတြက္လည္း ကိေလသာၾကားခုိမႈကုိ တားျမစ္ေပးႏုိင္တဲ့ ဘာဝနာ အလုပ္နဲ႔ပဲ လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ ေစခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရး၊ လုံၿခဳံေရးလုိ႔ ဆုိေနၾကတဲ့ သတၱဝါေတြ အေနနဲ႔ တစ္ျခားတျခား လုံၿခဳံေရးေတြထက္ မိမိတုိ႔ဘဝရဲ႕ အဓိက လုံၿခဳံရမယ့္ အရာေတြျဖစ္တဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရး၊ ဘဝခႏၶာရဲ႕ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ စိတ္အစဥ္ရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကုိသာ ဦးစားေပးၾကရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအရာေတြ လုံၿခဳံမႈရွိေအာင္ ဒါနအလုပ္၊ သီလအလုပ္၊ ဘာဝနာအလုပ္မ်ားကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရင္းနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ရွိခုိက္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ အားစုိက္လုိက္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းစကား ပါးလုိက္ရပါတယ္။

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား