ကုသုိလ္ဘာေၾကာင့္ လုပ္ရတယ္…

“ကုသုိလ္ဘာေၾကာင့္ လုပ္သလဲ”ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုကုိ ကုိရီးယား ေယာဂီတစ္ေယာက္က ေမးဖူးပါတယ္။ “အကုသုိလ္ေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္”လုိ႔ ေယဘုယ်သေဘာ အရင္ဆုံး အေျဖေပးၿပီး ကုသုိလ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ နားလည္ေအာင္ အေသးစိပ္ ထပ္ေျပာျပေပးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကံကံရဲ႕ အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္လက္ခံထားၾကတဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအတြက္ ကုသုိလ္အကုသုိလ္ရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ သိပ္ကုိအေရးႀကီးတဲ့ ဘဝဖန္းတီးခ်က္ေတြ ျဖစ္ေနလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုသုိလ္ဟာ လုပ္ဖုိ႔ကုိ လုိအပ္တဲ့အတြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ကုိလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မလုပ္ဘဲေနရင္ေကာ မျဖစ္ဘူးလားဆုိေတာ့။ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုသုိလ္မလုပ္ရင္ေတာ့ အကုသုိလ္အလုပ္ေတြက အစားထုိးေနရာ ယူသြားဖုိ႔ မ်ားေနမွာျဖစ္ၿပီး အကုသုိလ္ေတြ မ်ားေနၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဘဝမွာလည္း အဆုိးေတြပဲ မ်ားလာေနေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ကုသုိလ္ဆုိတာက သီးသန္႔လုပ္ယူမွကုိ ရတတ္တဲ့သေဘာရွိၿပီး အကုသုိလ္ကေတာ့ မလုပ္လည္းဘဲ အလုိလုိ ေရာက္ေရာက္လာတတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ အျဖစ္လြယ္၊ အေရာက္လြယ္တဲ့ အကုသုိလ္ေတြ မျဖစ္ေအာင္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ ႀကိဳးစားလုပ္ယူၾကရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အေနနဲ႔ လုိအပ္တဲ့ ပန္းတုိင္ကုိ အေရာက္လွမ္းဖုိ႔အတြက္ ကုသုိလ္လုပ္တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးဆုံး ပန္းတုိင္က ဒုကၡအားလုံး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးပန္းတုိင္ျဖစ္ၿပီး ဒီပန္းတုိင္ကုိ မရမီစပ္ၾကား တစ္ဘဝမွတစ္ဘဝ က်င္လည္ေနရတဲ့ သံသရာ ကာလမွာလည္း ဘဝအဆင့္အတန္းျမင့္ေရး၊ ဘဝခ်မ္းသာေရးေတြဟာလည္း အေရးႀကီးတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ေတြကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ မျဖစ္မေန ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေတြကုိ လုပ္ရတာလုိ႔ဆုိရင္ ဒါဟာ မွန္ကန္သင့္ျမတ္တဲ့ အေျဖပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုသုိလ္ဆုိေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ လုပ္သင့္တဲ့ကုသုိလ္၊ ရည္မွန္းရာ ပန္းတုိင္ေတြကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္ေအာင္ အေထာက္အကူေပးမယ့္ ကုသုိလ္ေတြက အမ်ိဳးအစားအေနနဲ႔ သုံးမ်ိဳးသုံးစား ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသုံးမ်ိဳးက အားလုံးၾကားဖူးၿပီးသား ျဖစ္တဲ့ ဒါနကုသုိလ္၊ သီလကုသုိလ္၊ ဘာဝနာကုသုိလ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသုံးမ်ိဳးထဲမွာ သီလကုသိုလ္ကေတာ့ အေျခခံအက်ဆုံး ကုသုိလ္ျဖစ္ၿပီး ဒီကုသုိလ္ကုိ ျပည့္စုံေအာင္ လုပ္ထားႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခုနေျပာခဲ့တဲ့ ပန္းတုိင္ေတြထဲက ဘဝအဆင့္ အတန္းျမင့္ေရးဆုိတဲ့ ပန္းတုိင္ကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနကုသုိလ္ကေတာ့ ရရွိလာတဲ့ ဘဝမွာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်မ္းသာေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ဘာဝနာကုသုိလ္ကေတာ့ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ ဒုကၡၿငိမ္းရာကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္မယ့္ အထြတ္အထိပ္ ကုသုိလ္ႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အေနနဲ႔ အေရးႀကီးဆုံး ပန္းတုိင္ေတြကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ ကုသုိလ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဒါနကုသုိလ္၊ သီလကုသုိလ္၊ ဘာဝနာကုသုိလ္ေတြကို စြမ္းႏုိင္သမွ် ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီဘဝမွာ လူ႔ဘဝကုိ ရလာၾကတဲ့သူေတြထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အျဖစ္နဲ႔ ကံကံရဲ႕ အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္ၿပီး ကုိယ္လုပ္တဲ့ အလုပ္ေတြအေပၚမွာ အေလးထားတတ္တဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ဘဝရဲ႕ ဒုကၡေတြကုိၿငိမ္းၿပီး သံသရာဇာတ္သိမ္းဖုိ႔အတြက္ ဒီဘဝမွာပဲ တရားဘာဝနာအလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ကာ ကိေလသာကုန္ခမ္း နိဗၺာန္နန္းကုိ သြားႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘဝမွာ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ ပန္းတုိင္ကုိ ရယူႏိုင္ၿပီလုိ႔ ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ပဋိသေႏၶေနရတဲ့ ဒုကၡ၊ အုိရနာရတဲ့ ဒုကၡ၊ ေသရတဲ့ဒုကၡ၊ ေသၿပီးတစ္ခါ ဘဝသံသရာ က်င္လည္ေနရတဲ့ ဒီလုိဒုကၡအေပါင္းကုိ အၾကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ေစဖုိ႔ဆုိတာ ဘာဝနာကုသုိလ္ တစ္ခုတည္းပဲ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာဝနာဆုိတာေတာင္မွ ႐ုပ္နာမ္ေတြရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ဉာဏ္နဲ႔အမွန္ သိျမင္ႏုိင္တဲ့ ဝိပႆနာ ဘာဝနာနဲ႔မွပဲ ဒီအဆုံးစြန္ျဖစ္တဲ့ ပန္းတုိင္ကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာဝန္လက္စသိမ္းၿပီး ဒုကၡၿငိမ္းလုိသူေတြအေနနဲ႔ ဘာဝနာကုသုိလ္ကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ဆုိရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလုိ ဒီဘဝမွာ ဒုကၡၿငိမ္းရာအမွန္ျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ပန္းတုိင္ကုိ မတက္လွမ္းႏုိင္ေသးဘူး ဆုိရင္ေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ သံသရာလည္ေနၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သံသရာလည္တဲ့အခါ သတၱဝါေတြ အေနနဲ႔ ကုိယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသုိလ္ကံ၊ အကုသုိလ္ကံေတြရဲ႕ အက်ိဳးရလာဘ္ကုိလုိက္ၿပီး လူ႔ဘုံ၊ နတ္ဘုံ၊ တိရစၧာန္ဘုံ၊ ၿပိတၱာဘုံနဲ႔ ငရဲဘုံေတြမွာ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ဒီဘုံေတြထဲက ေကာင္းတဲ့သုဂတိဘုံလုိ႔ ေခၚဆုိႏုိင္တဲ့ လူ႔ဘုံနဲ႔ နတ္ဘုံေတြကုိ ရေအာင္ႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကဖုိ႔ လုိလာျပန္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သံသရာ က်င္လည္ရာကာလမွာ ဘဝအဆင့္အတန္း ျမင့္ဖုိ႔လုိလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သံသရာ ခရီးသြားေတြအတြက္ အဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့ ဘဝဆုိတာ ခုနေျပာခဲ့တဲ့ လူ႔ဘုံနတ္ဘုံလုိ႔ေခၚတဲ့ သုဂတိဘဝေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဘဝေတြကုိ ရဖုိ႔အတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ ကုသုိလ္ကေတာ့ သီလကုသုိလ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သီလကုသုိလ္ဟာ မေကာင္းတဲ့ ဒုစ႐ုိက္ေတြကုိ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္၊ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြမွာ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ ကုိယ့္ရဲ႕ ကာယကံ၊ ဝစီကံေတြကုိ ထိန္းေပးတဲ့ ကုသုိလ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းေန၊ သီလလုံၿခံဳေနတဲ့ သူေတြဟာ ေသၿပီးေနာက္ဘဝေတြမွာ ေကာင္းတဲ့သုဂတိ ဘဝေတြမွာပဲ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နိဗၺာန္ေရာက္တဲ့အထိ ဒီဘဝမွာ မႀကိဳးစားႏုိင္ၾကေသးသူေတြ အေနနဲ႔ ဘဝသံသရာမွာ အဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့ ဘဝေတြမွာ ျဖစ္ေစဖုိ႔ သီလကုသုိလ္ကုိ အားထုတ္ၾကဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိေတာ့ကား သီလလုံၿခဳံတဲ့အတြက္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဘဝေတြမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ အဲဒီအဆင့္ျမင့္တဲ့ ဘဝေတြမွာ စားရမယ့္ေသာက္ရမယ့္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ ေနၾကမယ္ဆုိရင္လည္း မျဖစ္ေသးျပန္ပါဘူး။ အဆင့္ျမင့္တဲ့ လူ႔ဘဝ၊ နတ္ဘဝ စတာေတြမွာ ျဖစ္ေနေပမယ့္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ရင္းနဲ႔ပဲ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ဘဝကုိ ျဖတ္သန္းကာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေတြကုိ ျပဳလုပ္အားထုတ္ႏုိင္မႈ မရွိျပန္ဘူးဆုိရင္လည္း ဘဝအဆင့္အတန္း ျမင့္ေပမယ့္ ဘဝခ်မ္းသာမႈ မျဖစ္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီလုိအဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့ ဘဝကုိရေနေပမယ့္ ဆင္းရဲေနတဲ့ ဘဝမ်ိဳး မျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ ဒါနကုသုိလ္ကုိ လုပ္ဖုိ႔လုိအပ္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနကုသုိလ္ဟာ ဘဝခ်မ္းသာမႈကုိ ျဖစ္ေစတဲ့ ကုသုိလ္မ်ိဳး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္း စြန္႔ႀကဲမႈ ျပဳေနသူေတြဟာ ႐ုပ္ဝတၳဳပုိင္းမွာ ခ်မ္းသာေနသူေတြ ျဖစ္ေနမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတပါးလုိအပ္တာကုိ ေပးလုိက္တဲ့အတြက္ ကုိယ္လိုအပ္တဲ့အခါမွာလည္း ရရွိေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒါနကုသုိလ္ရဲ႕ မေျပာင္းလဲတဲ့ နိယာမပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘဝမွာ လုိေလေသးမရွိ ခ်မ္းသာေစဖုိ႔အတြက္ ဒါနကုသိုလ္ကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိလုိတာက ဗုဒၶဘာသာေတြအတြက္ ကုသုိလ္လုပ္တယ္ဆုိတာ လုိအပ္တဲ့ ပန္းတုိင္ေတြကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုကၡအားလုံး ၿငိမ္းေစဖုိ႔၊ ဒုကၡမၿငိမ္းႏုိင္ေသးလုိ႔ သံသရာ လည္ေနရတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာလည္း ေကာင္းတဲ့ဘုံဘဝေတြမွာ ျဖစ္ေစဖုိ႔၊ ေကာင္းတဲဘုံဘဝမွာလည္း စားရမယ့္ ေသာက္ရမယ့္ ဘဝမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ သက္ေသာင့္သက္သာ ခ်မ္းသာတဲ့ ဘဝျဖစ္ေစဖုိ႔ဆုိတဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ လုပ္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္၊ လုပ္ၾကတယ္လုိ႔ ဆုိခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီလုိအပ္ခ်က္ေတြ အတြက္လည္း လုပ္ရမယ့္ ကုသုိလ္ေတြက ဒါနကုသုိလ္၊ သီလကုသုိလ္၊ ဘာဝနာကုသုိလ္ဆုိတဲ့ ကုသုိလ္သုံးမ်ိဳးလုံးပဲ ျဖစ္ၿပီး ဒီသုံးမ်ိဳးလုံးကုိ စုံေအာင္လုပ္ႏုိင္တဲ့ သူေတြဟာ နိဗၺာန္မရေသးေတာင္မွ အဆင့္ျမင့္တဲ့ဘဝမွာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ျဖစ္ေနၾကမယ္ဆုိတာ သိေစခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ ဒီကုသုိလ္သုံးမ်ိဳးမွာ အဓိက အေျခခံအက်ဆုံး ကုသုိလ္က သီလကုသုိလ္ဆုိတာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနေတြ လႈိင္လႈိင္လုပ္ေနေပမယ့္ သီလမျဖဴစင္ရင္ ဒါနရဲ႕ အက်ိဳးေပး အားနည္းေနတတ္ၿပီး တရားဘာဝနာအလုပ္ အားထုတ္တဲ့ အခါမွာလည္း သီလမျဖဴစင္ရင္ ဘာဝနာဉာဏ္ျဖစ္ဖုိ႔ပါ မလြယ္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တရားအားထုတ္တဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ အေျခခံျဖစ္တဲ့ သီလမျဖဴစင္ရင္ စိတ္လည္းျဖဴစင္မွာ မဟုတ္ဘဲ စိတ္မျဖဴစင္ရင္ သမာဓိ ျဖစ္ဖုိ႔လည္း မလြယ္ျဖစ္ကာ သမာဓိမတည္ရင္ ပညာျဖစ္ဖုိ႔လည္း ခက္ခဲေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါနလုပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာဝနာအလုပ္ အားထုတ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အေျခခံျဖစ္တဲ့ သီလကုသုိလ္ကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ အရင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သီလကုသုိလ္ကုိ အေျခခံတဲ့ ဒါနကုသုိလ္၊ ဘာဝနာကုသုိလ္ေတြကုိ လုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အလုံးစုံျပည့္စုံတဲ့ ကုသုိလ္ေတြ ျဖစ္ေနမွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အထူးသတိျပဳရမွာက ဒါနသီလဘာဝနာ ကုသုိလ္သုံးမ်ိဳးမွာ တစ္မ်ိဳးတည္း လုပ္ဖုိ႔ထက္ သုံးမ်ိဳးလုံး လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတာ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနလုပ္တာ သေဘာက်လုိ႔ ဒါနကုသုိလ္ တစ္ခုတည္းလုပ္ေနၿပီး သီလကုသုိလ္မပါ၊ သီလမလုံၿခဳံျပန္ရင္လည္း အဆင့္ျမင့္ျမင့္ သုဂတိ ဘဝမွာ ျဖစ္ဖုိ႔မလြယ္သလုိ သီလကုသုိလ္မပါ သီလမျဖဴစင္ဘဲနဲ႔ ဘာဝနာအလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနျပန္ရင္လည္း တရားမတက္၊ ဉာဏ္မတက္ဘဲ အက်ိဳးထူးတရားရဖုိ႔ ခက္ခဲေနတတ္တယ္ဆုိတာ ႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ သီလကုိလုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းၿပီး ဒါနနဲ႔ဘာဝနာ ကုသုိလ္ေတြကုိ ႀကိဳးစားက်င့္ႀကံ အားထုတ္တာဟာ အေကာင္းဆုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ကုသိုလ္ဘာေၾကာင့္ လုပ္တာလဲ ဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကုသုိလ္ဆုိတာ ဗုဒၶဘာသာေတြအတြက္ ဒုကၡၿငိမ္းေစဖုိ႔၊ ဘဝအဆင့္အတန္း ျမင့္ေစဖုိ႔နဲ႔ ရရွိလာတဲ့ ဘဝမွာ ခ်မ္းသာေစဖုိ႔ဆုိတဲ့ ဆႏၵေတြေၾကာင့္ လုပ္ရတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဆႏၵေတြျပည့္ဖုိ႔အတြက္ သီလကုသုိလ္ကုိ အေျခခံတဲ့ ဒါနကုသုိလ္၊ ဘာဝနာကုသုိလ္ေတြကုိ စြမ္းႏုိင္သမွ် ႀကိဳးစားအားထုတ္ ျပဳလုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ဘာဝနာကုသုိလ္လုိ႔ ေခၚတဲ့ တရားအလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရင္း ဒီဘဝမွာပဲ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ရင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီလုိ မလုပ္ႏုိင္ေသးရင္လည္း သီလကုသုိလ္ကုိ က်င့္ႀကံေစာင့္ထိန္းကာ အဆင့္ျမင့္တဲ့ သုဂတိဘဝကုိ အရယူကာ အဲဒီသုဂတိဘဝမွာ ခ်မ္းသာဖုိ႔အတြက္ ဒါနကုသုိလ္ကုိလည္း စြမ္းႏုိင္သမွ် ျပဳလုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ အသိေပးတင္ျပရင္း လူတုိင္းလူတုိင္း ကုသုိလ္တရားေတြကုိ ရႏုိင္သမွ် ျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းစကား ပါးလုိက္ရပါတယ္။

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား