အလွဴဒါန ျပဳၾကရာတြင္…

ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အလွဴဒါန ျပဳရသည္ကုိ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးတတ္ၾက၏။ ရွိလွ်င္လွဴမည္ဟူေသာ စိတ္သည္လည္း လူတုိင္းနီးပါး ရွိေနၾကသကဲ့သုိ႔ စည္းပြားဥစၥာ ရွာေဖြၾကသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း လွဴႏုိင္တမ္းႏုိင္ ေပးကမ္းေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္၏။ “မရွိလုိ႔မလွဴ မလွဴလုိ႔ မရွိ”ဟူေသာ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စကားမ်ားကုိလည္း မၾကာခဏ ၾကားေနရသျဖင့္ “ရွိရင္လွဴမည္၊ မရွိ ရွိတာလွဴမည္” ဟူေသာ အေတြးမ်ားက အလွဴေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ အလွဴအားေတြ ျဖစ္ေနတတ္ေပ၏။ သုိ႔ေသာ္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အလွဴဒါနျပဳရသည္ကုိ ေပ်ာ္ၾကေသာ္လည္း ထုိအလွဴဒါန၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေမွ်ာ္ၾကသည့္ အရာမ်ားကလည္း ရွိေနတတ္ၾကသျဖင့္ လွဴသေလာက္ ခရီးမေပါက္ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိတတ္ၾကေပ၏။ မည္သုိ႔မည္ပုံ လွဴရမည္ကုိ အေလးမထားမိဘဲ “ဘယ္ေလာက္လွဴႏုိင္တယ္၊ ဘယ္လုိလွဴႏုိင္တယ္၊ ဘယ္မွာလွဴႏုိင္တယ္” စသည္ျဖင့္ အလွဴ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ထင္ေပၚမႈမ်ား၊ ဂုဏ္ယူမႈမ်ား၊ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ား၊ ၾကြားဝါမႈမ်ားတြင္သာ အေလးထားတတ္သည္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ လွဴသလုိမျဖစ္ဘဲ ယူသလုိ ျဖစ္ေနတတ္ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိတတ္ၾက၏။ တဏွာမပယ္ဘဲ တဏွာဝယ္သလုိ ျဖစ္တတ္သည္မ်ားလည္း ရွိတတ္ၾကေပ၏။

စင္စစ္ အလွဴဒါနျပဳၾကသည့္အခါ လွဴသမွ် အက်ိဳးရရန္ႏွင့္ မွန္ကန္သည့္အလွဴျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးလွေပ၏။ မိမိအလွဴသည္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိ၊ သူတပါးကုိလည္း မထိခုိက္သည့္ အလွဴျဖစ္ရန္ လုိသကဲ့သုိ႔ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း စစ္မွန္သည့္ ေစတနာသဒၶါတရားျဖင့္ လွဴတတ္ရန္လည္း အထူးလုိအပ္လွေပ၏။ အလွဴဒါနဟူသည္ ေပးကမ္းျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ္လည္း မွန္ကန္သည့္အရာ၊ လုိအပ္သည့္အရာ၊ အျပစ္မရွိသည့္ အရာမ်ားကုိ ေပးလွဴတတ္မွသာ အလွဴဒါနေျမာက္ႏုိင္ေပ၏။ မေပးလွဴသင့္သည့္အရာ၊ မေပးလွဴအပ္သည့္ အရာမ်ားကုိ ေပးလွဴမိပါက အလွဴဒါနမေျမာက္သည့္အျပင္ စစ္မွန္သည့္ ဒါနမဟုတ္ဘဲ ဒါနအတုသာ ျဖစ္ေနတတ္ေပ၏။

ဗုဒၶစာေပတြင္ မလွဴသင့္သည့္ အလွဴဒါန သုိ႔မဟုတ္ ဒါနအတုေခၚ ဒါနမမည္ေသာ အရာငါးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား၏။ ထုိငါးမ်ိဳးမွာ
၁။ ေသရည္ေသရက္ ဘိန္းစသည့္ မူးယဇ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ ေပးလွဴျခင္း မဇၨဒါန
၂။ ကပဲြသဘင္က်င္းပေပးျခင္း သမဇၨဒါန
၃။ ေမထုန္အလုိ႔ငွါ မိန္းမမ်ားကုိ ေပးလွဴေပးျခင္း ဣတၳိဒါန
၄။ ႏြားမတုိ႔အလယ္သုိ႔ ႏြားထီးကုိ လႊတ္ေပးျခင္း ဥသဘဒါန ႏွင့္
၅။ ရာဂကုိ လႈံေဆာ္ေပးတတ္သည့္ ပန္းခ်ီးပန္းပုစသည္တုိ႔ကုိ ေပးလွဴျခင္း စိတၱကမၼဒါန
ဟူေသာ ဤငါးမ်ိဳးပင္ ျဖစ္၏။ (ဝိ၊ ၅၊ ပါ၊ ၂၃၁) ဤဒါန အမ်ိဳးအစား ငါးမ်ိဳးတုိ႔သည္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ ဒါနမေျမာက္သကဲ့သုိ႔ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလည္း ကိေလသာကာမႏွင့္ အကုသုိလ္တရားသာ တုိးပြားေစသျဖင့္ ကုသုိလ္မျဖစ္ဘဲ အကုသိုလ္ကုိသာ ျဖစ္ေစတတ္ေပ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္သည့္ အလွဴဒါနကုိ ျပဳလုပ္လုိသူမ်ားသည္ အထက္ပါ ဒါနအတု ငါးမ်ိဳးကုိလည္း ေရွာင္ရွားၾကရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္ပါ၏။

တစ္ခါက လူငယ္အခ်ိဳ႕၏ ေျပာဆုိသံကုိ ၾကားခဲ့ဖူး၏။ သူတုိ႔ထဲမွ တစ္ေယာက္က မိမိ၏ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အရက္ဆုိင္တြင္ အရက္ဒကာခံမည့္အေၾကာင္း၊ ႏုိက္ကလပ္တြင္ ဒကာခံမည့္အေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္ကုိ အျခား သူငယ္ခ်င္းမ်ားကလည္း သာဓုပါဗ်ာဟု ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ သာဓုေခၚသံကုိလည္း ၾကားခဲ့ရ၏။ ၾကားရသည္မွာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသကဲ့သုိ႔ သာဓုကုိ အလဲြသုံးစား ေခၚေနၾကပါလားဟုလည္းေတြးကာ မသိမႈမ်ား မ်ားလာၾကသည့္ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္အခ်ိဳ႕အတြက္ အားမလုိအားမရ ျဖစ္ခဲ့ရ၏။ စင္စစ္ ထုိေမြးေန႔ရွင္ ဒကာေလးေျပာသကဲ့သုိ႔ ေမြးေန႔မွာ အရက္ဒကာခံျခင္းသည္ အလွဴမေျမာက္သည့္အျပင္ ကုသုိလ္လည္း ရမည္မဟုတ္ေပ။ ဒါနအတုေခၚ မလွဴေကာင္းသည့္ အလွဴကုိ လွဴျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေငြသာကုန္ၿပီး အက်ိဳးမရွိသည့္ အလွဴမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေနေပ၏။ ကုသုိလ္မရလွ်င္ေတာ္ေသး၏။ အကုသုိလ္ပါ ရလုိက္ျခင္းကား မေကာင္းသည့္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈအထိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေပ၏။ အရက္ေနာက္တြင္ ပါလာသည့္ အကုသုိလ္မ်ား၊ ႏုိက္ကလာပ္တြင္ ရလာသည့္ ကိေလသာမ်ားကား ဒါနအတုကုိ အလွဴျပဳခဲ့မႈ၏ လက္ေတြ႕အျပစ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေနၿပီး ထုိအျပစ္မ်ားျဖင့္ ဘဝအဆုံးသတ္သြားလ်င္ကား အပါယ္အထိပင္ လားေစႏုိင္ေပ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အရာရာတြင္ ဒကာခံလုိသူမ်ား သတိျပဳရမည္မွာ လွဴတုိင္းဒါနမျဖစ္သည့္ အလွဴမ်ားကုိ ေစတနာေကာင္းေကာင္းျဖင့္ မလွဴမိၾကရန္ ျဖစ္ပါ၏။

အလွဴဒါနျပဳရာတြင္ အထက္ပါ ဒါနအတုမ်ိဳးကုိ မလွဴမိၾကရန္ သတိျပဳသင့္သကဲ့သုိ႔ အျခားအျခားေသာ အျပစ္ကင္းသည့္ အလွဴမ်ားကုိ လွဴသည့္အခါတြင္လည္း ေစတနာျပတ္ကာ အလွဴျမတ္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္လွေပ၏။ သူေတာ္သူျမတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အလွဴအေပၚတြင္ စိတ္ထားရန္မွာ မလြယ္လွေသာ္လည္း သူေတာ္စင္မ်ားျပဳသည့္ အလွဴဒါနမ်ိဳးကုိ အတုယူကာ ႀကိဳးစားလုိက္နာ လွဴဒါန္းသင့္ၾကေပ၏။ မိမိအလွဴသည္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး သပၸဳရိသဒါနေခၚ သူေတာ္ေကာင္းအလွဴမ်ိဳးျဖစ္ရန္ အားထုတ္သင့္လွေပ၏။ ထုိသုိ႔သူေတာ္ေကာင္း အလွဴျဖစ္ေစရန္ သပၸဳရိသဒါန (၅)မ်ိဳးရွိေၾကာင္း အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ သပၸဳရိသဒါနသုတ္တြင္ ဖြင့္ဆုိရွင္းျပထား၏။ ထုိငါးမ်ိဳးမွာ
၁။ ဒါနႏွင့္ ဒါန၏အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္၍ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရတနာသုံးပါး ကံကံ၏ အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္၍ ေပးလွဴျခင္း
၂။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကုိ ႐ုိေသ၍လည္းေကာင္း၊ အလွဴဝတၳဳကုိ စင္ၾကယ္ေစ၍လည္းေကာင္း ေပးလွဴျခင္း
၃။ သင့္ေလ်ာ္ရာ အခ်ိန္ကာလ၌ ေပးလွဴျခင္း
၄။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ အလုိရွိရာကုိ ခ်ီးေျမႇာက္လုိေသာ စိတ္ျဖင့္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မတြန္႔မဆုတ္ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေပးလွဴျခင္း
၅။ မိမိကုိယ္ကုိလည္း မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတပါးကုိလည္း မႏွိမ့္ခ်ဘဲ ေပးလွဴျခင္း
(အံ၊ ၅၊ ပါ၊ သပၸဳရိသသုတ္၊ ႏွာ၁၅၂) ဟူေသာ ဤငါးမ်ိဳးပင္ ျဖစ္၏။

ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ အလွဴဒါန ျပဳၾကသည့္အခါ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ျပဳလုပ္တတ္ၾကေပ၏။ ယေန႔ေခတ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားလည္း အလွဴဒါန ျပဳသည့္အခါ ထုိအခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ႏုိင္လွ်င္ အမွန္ပင္ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္သည့္ အလွဴဒါန ျဖစ္ႏုိင္ေပ၏။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ အလွဴဒါနျပဳသူမ်ားသည္ ထုိအခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ မလြယ္လွသည္ကုိေတြ႕ရ၏။ မလြယ္ဟုဆုိသည္ထက္ မလုိက္နာႏုိင္ၾကဟု ဆုိသည္က ပုိ၍သင့္ေလ်ာ္ေပ၏။ အထူးသျဖင့္ အလွဴဝတၳဳ စင္ၾကယ္ရန္၊ မတြန္႔မဆုတ္ လြတ္လြတ္စြန္႔ေသာ စိတ္ျဖင့္ လွဴဒါန္းရန္ႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိ မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတပါးကုိ မႏွိမ့္ခ်သည့္ အလွဴဒါနမ်ိဳး ျဖစ္ရန္မလြယ္ၾက၊ မလုိက္နာၾကသည္ကုိ အေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႕ေနရ၏။

မွန္၏။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အလွဴဒါနျပဳၾကသည့္အခါ စိတ္ေစတနာ မျပတ္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရတတ္၏။ အလွဴ၏ေနာက္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ေထာင္ျမင္ရာစြန္႔သည့္ သေဘာမ်ား၊ ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္ သေဘာမ်ား၊ တစ္ရာဖုိးလွဴၿပီး တစ္ေထာင္ဖုိးေလာက္ ဂုဏ္ေဖာ္လုိၾကသည့္ သေဘာမ်ား စသည္ျဖင့္ မျပတ္မသား အလွဴမ်ားသာ အျဖစ္မ်ားေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရတတ္၏။ ထုိ႔အျပင္ မိမိကုိယ္ကုိ အလွဴဒါနျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ကာ မိမိသည္ ဤသုိ႔ သဒၶါတရားေကာင္းသူ၊ အလွဴအတန္း ရက္ေရာသူ၊ မည္၍မည္မွ် လွဴႏုိင္သူ စသည္ျဖင့္ ဂုဏ္တင္ကာ ဝါၾကြားတတ္ၾကသကဲ့သုိ႔ မိမိေလာက္ မလွဴႏုိင္သူမ်ား အေပၚတြင္လည္း မထိတထိ အေျပာမ်ား၊ ႏွိမ့္ခ်သည့္ သေဘာမ်ား၊ ကဲ့ရဲ႕သည့္ သေဘာမ်ား စသည္ျဖင့္ အလွဴဒါနကုိ အေၾကာင္းျပဳကာ အႏုိင္ယူလုိသည္မ်ားလည္း ရွိတတ္ၾက၏။ ထုိသေဘာမ်ား ရွိေနသမွ် မိမိတုိ႔ ျပဳလုပ္ၾကသည့္ အလွဴဒါနသည္ ျဖဴစင္သည့္ အလွဴဒါနမ်ိဳး မျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ သပၸဳရိသ ဒါနမ်ိဳးလည္း မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ အလွဴဒါနသည္ ျဖဴစင္လွ၏။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းကာ စိတ္ေစတနာျပတ္သား၏။ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အလွဴဝတၳဳျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာ ေပးလွဴေလ့ရွိ၏။ မိမိလွဴသည့္ အလွဴအေပၚတြင္လည္း ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္ သေဘာမ်ိဳးမရွိ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလုိမႈ မရွိ၊ သူတပါးကုိ ႏွိမ့္ခ်လုိမႈမရွိတတ္ေပ။ မိမိအလွဴကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္မ်ား အဆင္ေျပေစရန္ကုိသာ အေလးဂ႐ု ျပဳေလ့ရွိတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ အလွဴဒါနသည္ ပါရမီေျမာက္ကာ အက်ိဳးၿပီးေျမာက္ျခင္း ျဖစ္ေပ၏။

အမွန္အားျဖင့္ အလွဴဒါနသည္ နိဗၺာန္ကုိ တုိက္႐ုိက္မ်က္ေမွာက္ မျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ေရး အေထာက္အကူေပးသည့္ ကုသုိလ္အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္ၿပီး ပါရမီေတာ္မ်ားတြင္ ေရွးဦးစြာ ျဖည့္က်င့္ရသည့္ ပါရမီမ်ိဳး ျဖစ္ပါ၏။ မိမိတုိ႔၏ စိတ္သႏၲာန္တြင္ စိမ့္ဝင္ေနသည့္ ရယူလုိမႈေလာဘ၊ မေပးလုိ၊ မလွဴလုိမႈ မစၧရိယကုိ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲျခင္းျဖင့္ တုိက္ထုတ္ေပးသည့္ လက္နက္ေကာင္းလည္း ျဖစ္ပါ၏။ အလွဴဒါနျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိ၏သႏၲာန္တြင္ ထုိေလာဘ၊ မစၧရိယမ်ား မေပၚေစေရး၊ ေလ်ာ့နည္းေစေရးကုိ အေထာက္အကူ ေပးေနမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ အကယ္၍ ထုိသုိ႔မျဖစ္ဘဲ အလွဴဒါနကုိ အေၾကာင္းျပဳကာ မိမိသႏၲာန္တြင္ ေလာဘ၊ မာန၊ ေနာင္တ စသည္မ်ားသာ ျဖစ္ေပၚေနမည္ဆုိပါက ထုိအလွဴဒါနသည္ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းသည့္ အလွဴဒါနျဖစ္ရန္ မလြယ္လွသည္ကုိ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ရမည္ ျဖစ္ပါ၏။

ဆုိလုိသည္မွာ အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ရသည္ကုိ ႏွစ္သက္ၾကသည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အလွဴဒါနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိျပဳသင့္သည္မွာ မလွဴသင့္သည့္ အလွဴမ်ားႏွင့္ လွဴသည့္အခါ အလွဴအက်ိဳးႀကီးေစမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ သိရွိလုိက္နာကာ ေရွာင္သင့္သည္ကုိေရွာင္ၿပီး ေဆာင္သင့္သည္ကုိ ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။ အရက္ဒကာခံျခင္း၊ ႏုိက္ကလပ္ ဒကာခံျခင္းစသည္မ်ားသည္ မလွဴေကာင္းသည့္ အလွဴ၊ မလွဴသင့္သည့္ အလွဴမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အလွဴလွဴသည့္အခါ ကံကံ၏အက်ိဳးကုိ အမွန္သိကာ ျပတ္သားသည့္ စိတ္ေစတနာျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ခ်ီးေျမႇာက္လုိသည့္ သေဘာမ်ိဳး၊ သူတပါးကုိ ႏွိမ့္ခ်လုိသည့္ သေဘာမ်ိဳး မရွိဘဲ ဝဋ္ကင္းျပတ္ရာ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳေစမည့္ အလွဴဒါနမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္သာ လွဴဒါန္းသင့္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ သိေစလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။ အလွဴဝတၳဳ အနည္းအမ်ားသည္ အေရးႀကီးဘဲ လွဴဒါန္းသည့္အခါ ထားရွိရမည့္ စိတ္ထား၊ ျပည့္စုံရမည့္ သဒၶါတရားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ ဒါနမ်ားသာ အေရးႀကီးေၾကာင္း နားလည္ေစလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ရွိရင္လွဴမည္၊ လွဴဖုိ႔အတြက္ ရွာမည္ဟူေသာ ေကာင္းျမတ္သည့္ စိတ္ထားျဖင့္ အလွဴဒါန ျပဳႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနၾကသည့္ ဒါနခ်စ္ခင္ အလွဴရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အလွဴဒါနမ်ား မွန္ကန္ေစရန္၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ လမ္းစဥ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္၊ အလွဴ၏ အက်ိဳးတရား အျပည့္အစုံ ျဖစ္ေပၚေစရန္ စသည္တုိ႔အတြက္ အလွဴဒါနျပဳၾကသည့္အခါ ေရွာင္သင့္သည္ကုိေရွာင္၍ ေဆာင္သင့္သည္ကုိ ေဆာင္ကာ မွန္ကန္သည့္ ယုံၾကည္မႈ၊ မွန္ကန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ျပတ္သားသည့္ စြန္႔လႊတ္မႈ စသည္မ်ားျဖင့္ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ကင္းျပတ္ရာကုိ အာ႐ုံျပဳ၍သာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ျပဳလုပ္ၾကပါဟု တုိက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။

1 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):

  • Anonymous says:
    Sunday, June 05, 2011

    မဂၤလာပါဘုန္းဘုန္းဘုရား...
    ႐ုိေသေလးစားစြာ ဖတ္မွတ္သြားပါတယ္။ ေက်းဇူးလည္းတင္ပါတယ္ဘုရား။ ဘုန္းဘုန္းက်န္းမာပါေစ


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား