ေမးလ္ထဲက အေမးမ်ား (၁)...

အရွင္ဘုရား … တပည့္ေတာ္ကို ေမးခြန္းေလး နည္းနည္းေလာက္ ေမးေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳပါ အရွင္ဘုရား။
(၁) ေလာကႀကီးက သတၱဝါေတြရဲ့ ဘဝျဖစ္စဥ္ေတြကို သတ္မွတ္ၿပီးသားပဲ။ ဘယ္ဘဝေရာက္ရင္ ဘာျဖစ္မယ္၊ ဘယ္ဘဝေရာက္ရင္ ဘယ္လိုျဖစ္မယ္ စသည္ျဖင့္ ေလာကႀကီးက သတ္မွတ္ထားၿပီးသားဆိုတဲ့ မိစာၦဒိ႒ိ အျမင္တစ္မ်ဳိးကို တပည့္ေတာ္ ဖတ္ဖူးပါတယ္။ အကယ္၍ ေခတ္လူငယ္ တစ္ေယာက္ေယာက္က, (ဒီလိုသတ္မွတ္ထားလို႔ပဲ ျမတ္စြာဘုရားအပါအဝင္ တန္ခိုးအဘိညာဏ္ရတဲ့ သံဃာေတာ္ ပုဂိၢဳလ္ျမတ္မ်ားက ဘယ္ဘဝေရာက္ရင္ ဘာျဖစ္မယ္၊ ဘယ္ႏွစ္ဘဝေရာက္ရင္ ဘယ္လိုျဖစ္မယ္ စသည္ျဖင့္ ေဟာႏုိင္တာ မဟုတ္ဘူးလား) လို႔ ေမးလာရင္ တပည့္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္း မေျဖရွင္းတတ္ဘူး ဘုရား။ ကိုယ္တိုင္ေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ သူမ်ားကို ရွင္းျပဖိို႔ေတာ့ ဘယ္လိုရွင္းျပရမွန္း သိပ္မသိလို႔ပါ အရွင္ဘုရား။

ေျဖ။ ဒီေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလာကဆုိတဲ့ စကားကုိ တိတိက်က် သိရဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေလာကႀကီးက သတ္မွတ္တယ္ဆုိတာမွာ ေလာကဆုိတာ ဘာကုိေျပာတာလဲ၊ အခုလူေတြ ေနထုိင္ၾကတဲ့ ကမၻာေလာကႀကီးကုိ ေျပာတာလား၊ သက္ရွိသတၱဝါေတြကုိ ေျပာတာလား၊ ျပဳျပင္ထားတဲ့ အရာေတြကုိ ေျပာတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ တန္ခုိးရွင္ တစ္ဦးဦးကုိ ေျပာတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခါတေလ ဗုဒၶဘာသာကေျပာတဲ့ ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ နာမ္႐ုပ္အစုျဖစ္တဲ့ ေလာကႀကီးကုိ ေျပာတာလား စသျဖင့္ သိရွိထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေလာကဆုိတာ ဘယ္လုိအရာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သတၱဝါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝျဖစ္စဥ္ကုိေတာ့ အဲဒီသတၱဝါ ကုိယ္တုိင္ကလဲြလုိ႔ ဘယ္လုိေလာကႀကီးကမွ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

တကယ္လုိ႔မ်ား ဒီေနရာမွာ ေလာကဆုိတာ ဗုဒၶဘာသာက ဖြင့္ဆုိျပတဲ့ ခႏၶာအစုဆုိတဲ့ ေလာကႀကီးကုိ ေျပာတာဆုိရင္ သတၱဝါတစ္ဦးဦးရဲ႕ ဘဝျဖစ္စဥ္ကုိ ေလာကႀကီးက သတ္မွတ္ေပးတာ မဟုတ္ဘဲ ေလာကကုိ သတၱဝါေတြရဲ႕ အလုပ္ေတြက သတ္မွတ္ေပးတာလုိ႔ပဲ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတၱဝါေတြရဲ႕ ဘဝသံသရာ တစ္ေလွ်ာက္ကုိ ၾကည့္ရင္ မသိမႈအဝိဇၨာ၊ တပ္မက္တြယ္တာမႈ သမုဒယတဏွာေတြေၾကာင့္ သံသရာရွည္တဲ့ အလုပ္ေတြကုိ လုပ္ေနမိၾကၿပီး အဲဒီအလုပ္ေတြေၾကာင့္ပဲ အလုပ္ေတြရဲ႕ အက်ိဳးရလာဘ္ အေနနဲ႔ ဘဝအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သံသရာမွာ က်င္လည္ၾကရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္ေတြရဲ႕ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ အေနနဲ႔ ဘဝတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အကန္႔အသတ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တစ္ဘဝၿပီးတစ္ဘဝ ဆက္ကာဆက္ကာ ျဖစ္ေနၾကရျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ဘဝေရာက္ရင္ ဘယ္လုိျဖစ္မယ္၊ ဘာျဖစ္မယ္ စတာေတြဟာလည္း တျခားသူ သတ္မွတ္ေပးတာ မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြက အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သတၱဝါ တစ္ဦးဦးရဲ႕ ဘဝဖန္တီး သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ အဲဒီသတၱဝါေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြ႕ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိပါပဲ ဘုရားရဟႏၲာ စတဲ့ တန္းခုိးရွင္မ်ားရဲ႕ ဘဝျဖစ္စဥ္ဟာလည္း ထုိအရွင္ျမတ္မ်ားရဲ႕ အလုပ္ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရဟႏၲာစတဲ့ သူေတာ္သူျမတ္မ်ားဟာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ ကန္႔သတ္ၿပီး မသိတာကုိ သိေအာင္လုပ္ခဲ့၊ တပ္မက္တြယ္တာတာေတြကုိ ျပတ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အဲဒီအလုပ္ေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ဘဝျဖစ္စဥ္ကုိ သတ္မွတ္လာႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူေတာ္သူျမတ္ေတြဟာ ေကာင္းတဲ့ ဒါန၊ သီလစတဲ့ ပါရမီေတာ္ေတြကုိ လုပ္ခဲ့၊ သမထ၊ ဝိပႆနာစတဲ့ က်င့္စဥ္ေတြကုိ က်င့္ႀကံခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ အဲဒီအလုပ္ေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ဉာဏ္အဆင့္ဆင့္ တုိးတက္ကာ အရာအားလုံးကုိ သိႏုိင္တဲ့ဉာဏ္၊ ဘဝျဖစ္စဥ္ကုိ သိႏုိင္တဲ့ဉာဏ္၊ အတိတ္အနာဂတ္စတဲ့ ကာလေတြကုိ သိႏုိင္တဲ့ဉာဏ္ေတြကုိ ရရွိေတာ္မူခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဉာဏ္ေတာ္ေတြဟာလည္း ဘယ္ေလာကႀကီးကမွ သတ္မွတ္ေပးတာ မဟုတ္ဘဲ သူေတာ္သူျမတ္တုိ႔ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ခဲ့ၾကတဲ့ အလုပ္ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိလုိတာက သတၱဝါ တစ္ဦးဦးရဲ႕ ဘဝကုိ ဘယ္လုိေလာကႀကီးကမွ သတ္မွတ္ေပးတာမဟုတ္ဘဲ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ ေလာကဆုိရင္ေတာ့ ဒီေလာကကုိ သတၱဝါတစ္ဦးဦးရဲ႕ အလုပ္ေတြကပဲ သတ္မွတ္ေပးတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဝိဇၨာ၊ တဏွာေတြအရင္းခံတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ သတၱဝါေတြရဲ႕ ဘဝဟာေတြဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနၾကၿပီး အဲဒီအဝိဇၨာ၊ တဏွာစတာေတြကုိ ပယ္ခြါႏုိင္ၾကတဲ့ အလုပ္ေတြေၾကာင့္လည္း သတၱဝါေတြရဲ႕ ဘဝဟာ အကန္႔အသတ္ေတြနဲ႔ အဆုံးသတ္ကုန္ၾကတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္းစစ္ေတာ့ သတၱဝါေတြရဲ႕ ဘဝျဖစ္စဥ္ကုိ ထုိသတၱဝါေတြရဲ႕ အလုပ္ေတြကပဲ သတ္မွတ္ေပးတာျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထုိက္အေလ်ာက္ နားလည္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

(၂) ျမင့္မိုရ္ေတာင္နဲ႔ သူ႔ကို ဝန္းရံထားတဲ့ ကၽြန္းႀကီးေလးကၽြန္း စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြဟာ ပိဋကတ္ သံုးပံုထဲမွာ ပါမပါေလးလည္း သိခ်င္ပါတယ္ အရွင္ဘုရား။
ေျဖ။ ျမင့္မုိရ္ေတာင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဟာၾကားထားတဲ့ ပါဠိေတာ္မူရင္းေတြကုိ ပိဋကတ္ေတာ္မွာ သိပ္မေတြ႕ရပါဘူး။ ထူးထူးျခားျခား ထင္ထင္ရွားရွား အေနနဲ႔ကေတာ့ အပါဒါနပါဠိေတာ္ သာရိပုတၱေထရအပါဒါန္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကုိ ျမင့္မုိရ္ေတာင္နဲ႔ ဥပမာေပးၿပီး ေဖာ္ျပထားတဲ့ စကားရပ္ကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီစကားရပ္ကုိ အနည္းငယ္ ထုတ္ျပရရင္ “ျမင့္မုိရ္ေတာင္မင္းကုိ ယူဇနာရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္တုိင္တုိင္ သမုဒၵရာ၌ သက္ဝင္၍ ထုိမွ်ေလာက္ ေရေပၚ၌ေပၚေန၏ဟု ဆုိအပ္၏၊ အျမင့္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အလ်ားအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အနံအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထုိမွ်ေလာက္ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ႏွင္ႏွင္ရွိေသာ စၾကာဝဠာ ကုေဋတစ္သိန္း၌ရွိေသာ ျမင့္မုိရ္ေတာင္အားလုံးကုိ သိမ္ေမြ႕ေသးဖဲြ ထုခဲြသျဖင့္ အမႈန္႔ျပဳလ်က္ အမွတ္၌ ထားအပ္သည္ရွိေသာ္ ျမဴ၏ကုန္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရာ၏၊ အရွင္ဘုရား၏ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကုိ ႏႈိႈင္းယွဥ္ျခင္းငွါ မတတ္ေကာင္းသည္သာတည္း။” လုိ႔ ဆုိတဲ့ ဒီစကားရပ္ကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

အ႒ကထာေတြမွာေတာ့ ျမင့္မုိရ္ေတာင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ တိတိက်က်ေျပာရရင္ သုတၱနိပါတ္ အ႒ကထာ၊ ဒုအုပ္၊ ႏွာ ၁၆၄၊ ဝိသုဒၶိမဂ္ အ႒ကထာ၊ ပအုပ္၊ ႏွာ ၂၀၀၊ အပါဒါန အ႒ကထာ၊ ပအုပ္၊ ႏွာ ၂၅၁၊ အဘိဓမၼအ႒ကထာ၊ ပအုပ္၊ ႏွာ ၃၃၆၊ တအုပ္၊ ႏွာ ၃၂၀၊ စူဠနိေဒၵသ အ႒ကထာ၊ ၃၈၊ ဝိနည္းအ႒ကထာ၊ ပအုပ္၊ ႏွာ၉၁ စသျဖင့္ အ႒ကထာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဖြင့္ဆုိရွင္းျပထားတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

ျမင့္မုိရ္ေတာင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီေန႔ေခတ္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာေနၾကေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ လြတ္ေျမာက္မႈနဲ႔ ယွဥ္ရင္ဘာမွ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။ သိပၸံနည္းနဲ႔ မကုိက္ညီလုိ႔ လက္မခံႏုိင္ဘူးဆုိရင္လည္း လက္မခံႏုိင္သူေတြရဲ႕ သေဘာပါပဲ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္နဲ႔ ေဟာေတာ္မူထားတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ တရားေတာ္ေတြ၊ ေဟာၾကားခ်က္ေတြကုိ သိပၸံပညာနဲ႔ အျပည့္အဝ စမ္းသပ္လုိ႔ မရႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ျမတ္စြာဘုရားရဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးထဲမွာပါတဲ့ ဝိဇၨာစရဏဂုဏ္ေတာ္ထဲက ဝိဇၨာဂုဏ္ရယ္၊ ေလာကဝိဒူ ဂုဏ္ေတာ္ရယ္ ဒီဂုဏ္ေတာ္ ႏွစ္ပါးကို သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ႀကီးရဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြအျဖစ္ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ရဲ့ေအာက္မွာ ထည့္သြင္းၾကည္ညိဳလို႔ ျဖစ္မျဖစ္ သိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။ ဒီဂုဏ္ေတာ္ ႏွစ္ပါးကို သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ႀကီးရဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္လို႔ ရမရလဲ သိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။

ေျဖ။ ဂုဏ္ေတာ္ဆုိတာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ထူးျခားမႈကုိ ထင္ရွားျပလုိတဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဉာဏ္ေတာ္ဆုိတာက ဘုရားရွင္ ရရွိပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ အရာေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဂုဏ္ေတာ္ပဲေျပာေျပာ ဉာဏ္ေတာ္ပဲဆုိဆုိ ဒါဟာ ဘုရားမွတပါး က်န္တဲ့ဘယ္လုိပုဂၢိဳလ္ေတြမွ မရွိႏုိင္တဲ့ အရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေမးလာလုိ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ဟာ အရာအားလုံးကုိ အကုန္အစင္သိရွိႏုိင္တဲ့ ဉာဏ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝိဇၨာနဲ႔လည္းျပည့္စုံ၊ ေလာကဝိဒူနဲ႔လည္း ျပည့္စုံၿပီးသား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ထူးျခားမႈေတြကုိ ဂုဏ္ေတာ္အေနနဲ႔ ထုတ္ျပတဲ့အပုိင္းမွာပဲ ဒီလုိသီးသန္႔အမည္ ေပးကာပူေဇာ္ၾကျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကဲြျပားသလုိ ရွိေပမယ့္ အမွန္ေတာ့ မကဲြမျပား တစ္သားတည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိပ္အပုိင္းလုိ႔ ေျပာရင္သီးသန္႔လုိ ျဖစ္ေနၿပီး၊ ဒီဂုဏ္ေတာ္ေတြဟာ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ေလာက္ အစြမ္းမႀကီးဘူးလုိ႔ ထင္ေကာင္းထင္ႏုိင္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကုိ ရရွိေတာ္မူၿပီးတဲ့ ဘုရားရွင္ေတြမွာ ဝိဇၨာစရဏဂုဏ္ေတာ္၊ ေလာကဝိဒူဂုဏ္ေတာ္အပါအဝင္ အရဟံ စတဲ့ဂုဏ္ေတာ္ေတြနဲ႔ အလုိလုိ ျပည့္စုံၿပီးသား ျဖစ္ေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ဟာ အလြန္က်ယ္ဝန္းလွတဲ့အတြက္ ႏႈိင္းဆလုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ အေကာင္းဆုံးနဲ႔ အေသအခ်ာဆုံးကေတာ့ ဘုရားရွင္ဟာ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ အရဟံ အစရွိတဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ေတြနဲ႔ ျပည့္စုံေတာ္မူတဲ့ အႏိႈင္းမဲ့ အရွင္ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မႀကံစည္ေကာင္း မႀကံစည္အပ္တဲ့အရာေတြထဲမွာ ဘုရားရွင္တုိ႔ရဲ႕ ဉာဏ္ေတာ္တန္ခုိးေတာ္ အရာေတြကုိလည္း မႀကံစည္အပ္ေၾကာင္း ဆုိတဲ့အတြက္ သာမန္လူသားေတြအေနနဲ႔ ဂုဏ္ေတာ္အဖြင့္ေတြကုိသာ အာ႐ုံျပဳပူေဇာ္တာပဲေကာင္းၿပီး မႀကံစည္ႏုိင္တဲ့ အရာေတြအေပၚမွာ မႀကံစည္တာပဲ ေကာင္းပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဉာဏ္ေတာ္၊ ဂုဏ္ေတာ္ေတြ အေၾကာင္းကုိ ဒီေလာက္ေလးေလာက္ပဲ သိထားၿပီး အာ႐ုံျပဳကာ ပြားမ်ားႏုိင္မယ္ဆုိရင္ကုိပဲ ကုသုိလ္တရားေတြ တုိးပြားေနမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းအတြက္ ဒီေလာက္ပဲ ေျဖေပးလုိပါတယ္။

(၄) သာသနာေတာ္ကို လူအမ်ား သက္ဝင္ယံုၾကည္လာေအာင္ နတ္ေတြ၊ ျဗဟၼာေတြက ဘာလို႔ ကိုယ္ထင္ ရွားျပၿပီး မဆံုးမၾကတာလဲ အရွင္ဘုရား။ ဒီေလာကႀကီးမွာ နတ္ေတြ၊ ျဗဟၼာေတြ အမွန္တကယ္ရွိ ေၾကာင္းလူေတြသိၿပီး သတိ သံေဝဂရေအာင္ ဘာျဖစ္လို႔ ကိုယ္ထင္ရွား မျပၾကတာလဲ သိခ်င္ပါတယ္ အရွင္ဘုရား။
အမွားပါရင္ ခြင့္လႊတ္ေပးပါ အရွင္ဘုရား။

ေျဖ။ နတ္ျဗဟၼာေတြဆုိတာ အမွန္တကယ္ရွိပါတယ္။ ကုိယ္ထင္ရွားျပတာေတြလည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ကုိယ္က ျမင္ႏုိင္တဲ့ အစြမ္းမရွိလုိ႔ ျဖစ္မွာပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ နတ္ျဗဟၼာေတြ ေစာင့္ေရွာက္ေလ့ရွိတာက ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ အားေကာင္းတဲ့သူေတြ၊ ကုသုိလ္အားႀကီးတဲ့ သူေတြကုိ ပုိၿပီးေစာင့္ေရွာက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ ေကာင္းမႈအားႀကီးၿပီး မျမင္ႏုိင္တဲ့ နတ္ေတြရဲ႕ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ခံယူဖူးတဲ့သူေတြက ပုိသိၾကပါတယ္။ အကုသုိလ္သမားေတြ အတြက္ေတာ့ သူတုိ႔အာ႐ုံထဲမွာ ရွိဟန္မတူပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ နတ္ျဗဟၼာေတြဟာ လူသားေတြကုိ ဆုံးမတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြမဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ ရွိရင္သာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားေတြဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိပဲ ကုိယ္ဆုံးမရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ သာသနာဆုိတာလည္း နတ္ျဗဟၼာေတြ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တာထက္ သာသနာ့ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ေတြကပဲ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုတ္ကပ္ကာလ ေရာက္လာတဲ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာ သတၱဝါေတြရဲ႕ ကုသုိလ္တရားေတြကလည္း တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္လာေနတဲ့ အတြက္ နတ္ျဗဟၼာေတြရဲ႕ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကလည္း တျဖည္းျဖည္း နည္းလာၾကျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သာသနာေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အရမ္းကုိ ဆုိးဆုိးဝါးဝါး ျဖစ္လာတဲ့အခါဆုိရင္ေတာ့ နတ္ျဗဟၼာေတြက လာေရာက္ၿပီး ကူညီေကာင္း ကူညီၾကပါလိမ့္။

(ေယာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိကကို မိန္႔ေတာ္မူတာေလး တစ္ခုကိုလည္း တပည့္ေတာ္ကို ေရးေလွ်ာက္ခြင့္ ျပဳပါအရွင္ဘုရား။ “ဦးဇင္းေလး ဆြဲအားေတြကို သတိထားပါ၊ အတြင္းဆြဲအား အျပင္ဆြဲအားေတြေနာက္ ပါမသြားေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ”ဆိုတဲ့ မိန္႔ၾကားခ်က္ေလးပါဘုရား။ အရွင္ဘုရားရဲ့ ေဘးမွာလည္း ဆြဲအားေတြ အရမ္းမ်ားေနေလာက္တယ္လို႔ တပည့္ေတာ္ ထင္မိလို႔ပါ အရွင္ဘုရား။)

ေျဖ။ ဆဲြအားေတြကေတာ့ တကယ္မ်ားပါတယ္။ မ်ားေပမယ့္ ဆဲြအားေနာက္ကုိ စဲြအားေရာက္ၿပီး လဲြမွား မသြားေအာင္ေတာ့ သတိတရားနဲ႔ အၿမဲထိန္းသိမ္းၿပီးပဲ ေနေနရေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာ႐ုံေတြေနာက္ကုိ စိတ္မလုိက္ျဖစ္ေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားေနရေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရဟိတစိတ္ထားေလးေတြ၊ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာတရားေလးေတြနဲ႔ပဲ ဆဲြအားေတြကုိ စဲြမသြားေအာင္ ႀကိဳးစားရပါတယ္။ ဆဲြအားေတြေနာက္ အစဲြေတြ မေရာက္ေအာင္ အလုပ္မ်ားမ်ားလုပ္ၿပီးပဲ ေဖ်ာက္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ခုခ်ိန္ထိေတာ့ ဆဲြအားေတြေနာက္ ဆုိးဆုိးဝါးဝါး ေရာက္မသြားေသးဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ စုိးရိမ္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အရွင္ဘုရား အေပၚမွာ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ တို႔ျဖင့္ျပစ္မွားမိသည္မ်ား ပါခဲ့ရင္ တပည့္ေတာ္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္ အရွင္ဘုရား။

႐ုိေသေလးစားစြာျဖင့္
တပည့္ ဆက္ေနာင္

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား