ေသသူရည္မွန္း ကုသုိလ္စြမ္း …

စာေရးသူအား ကုိရီးယား ဒကာမႀကီးတစ္ေယာက္က ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ား၏ ေသသြားသူကုိ ရည္စူးၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးေလွ်ာက္ဖူး၏။ ကုိရီးယားႏုိင္ငံတြင္ လူတစ္ေယာက္ေသၿပီးေနာက္ ထုိသူ၏ အသုဘကိစၥမ်ားၿပီးလွ်င္ ႏွစ္စဥ္တစ္ႏွစ္တစ္ခါေလာက္သာ ေသသူအတြက္ ေနရာေပးထားသည့္ ေျမပုံတြင္ သြားေရာက္ကာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ ေသသူႀကိဳက္တတ္သည့္ အရာမ်ားျဖင့္ ကန္ေတာ့လ်က္ ေျပာခ်င္ရာမ်ား ေျပာၿပီး အခ်ိန္တန္ အိမ္ျပန္လာၾကသည့္ ဓေလ့ရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိရင္း ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ား အေနျဖင့္ ေသသူအတြက္ မည္သုိ႔မည္ပုံ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သည္ကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားဖူး၏။ စာေရးသူက “ေသသူႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ား အေနျဖင့္ ထုိသူအား ရည္စူးကာ ကုသုိလ္လုပ္ အမွ်အတမ္း ေပးေဝမႈမွတပါး အျခားအေထြအထူး ျပဳလုပ္ေပးသည္မွာ မရွိေၾကာင္း၊ ဤသုိ႔ေသသူကုိ ရည္စူး၍ ကုသုိလ္လုပ္ အမွ်အတမ္း ေပးေဝေပးျခင္းသည္လည္း ဗုဒၶဘုရား အလုိအတုိင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာဆုိကာ ထုိအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေဟာၾကားေတာ္မူ ထားသည့္ တရားေတာ္တစ္ပုဒ္ကုိလည္း တစ္ဆင့္ျပန္လည္ကာ ေဟာၾကားေပးျဖစ္ခဲ့ပါ၏။

ထုိသုတ္ေတာ္၏ အမည္မွာ ဇာဏုေႆာဏီ သုတ္ျဖစ္၏။ အခါတစ္ပါး သာဝတၳိျပည္၊ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ အထံေတာ္သုိ႔ ဇာဏုေႆာဏိ အမည္ရွိေသာ ပုဏၰားႀကီးႏွင့္ ေနာက္ပါးမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ဘုရားရွင္အား သိလုိသည္မ်ား ေမးေလွ်ာက္ေလ၏။ ပုဏၰားေမး၍ ဘုရားရွင္ ေျဖေတာ္မူခ်က္မ်ားကား စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းၿပီး မွတ္သားသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါေပ၏။

ဇာဏုေႆာဏိ ပုဏၰား
“ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္တုိ႔ ပုဏၰားမ်ားဟာ တမလြန္ဘဝ ေသလြန္ေျပာင္းသြားသူကုိ ရည္စူးၿပီး သဒၶါေစတနာ အျပည့္နဲ႔ ရတနာသုံးပါးကုိ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ကာ ကုသုိလ္အဖုိ႔ကုိ အမွ်ေပးေဝေလ့ ရွိပါတယ္ဘုရား၊ အဲဒီလုိ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းဟာ ေသသူေတြ အေနနဲ႔ ရႏုိင္ပါသလား ဘုရား”

ျမတ္စြာဘုရား
“ပုဏၰားႀကီး ရႏုိင္တဲ့အရပ္မွာ ျဖစ္တဲ့သူေတြဆုိရင္ ရႏုိင္ၿပီး၊ မရႏုိင္တဲ့အရပ္မွာ ျဖစ္တဲ့သူေတြကေတာ့ မရႏုိင္ပါဘူး”

ဇာဏုေႆာဏိ ပုဏၰား
“အရွင္ဘုရား ဘယ္လုိအရပ္မွာ ျဖစ္တဲ့သူေတြဟာ ရႏုိင္ၿပီး ဘယ္လုိအရပ္မွာ ျဖစ္တဲ့သူေတြဟာ မရႏုိင္ပါသလဲဘုရား”

ျမတ္စြာဘုရား
“ပုဏၰားႀကီး တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ေသာ သူေတြဟာ ပါဏာတိပါတ စတဲ့ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ုိက္အက်င့္ကုိ ျပဳက်င့္ေလ့ရွိတဲ့အတြက္ ေသဆုံးတဲ့အခါ ငရဲဘုံ၊ တိရစၧာန္ဘုံေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီဘုံဘဝေတြကုိ ေရာက္သြားတဲ့ သူေတြအတြက္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈအဖုိ႔ကုိ အမွ်ေပးေဝလုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ အဲဒီလုိ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ဒုစ႐ုိက္ေတြမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ေနေလ့ရွိတဲ့အတြက္ ေသဆုံးတဲ့အခါမွာ လူ႔ျပည္နတ္ျပည္ေတြမွာ ျပန္လည္ျဖစ္ၾကရပါတယ္၊ အဲဒီလုိ လူ႔ဘုံနတ္ဘုံစတဲ့ ေကာင္းတဲ့သုဂတိ ဘုံဘဝကုိ ေရာက္သြားတဲ့ သူေတြအတြက္လည္း ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ အဖုိ႔ကုိ အမွ်ေပးေဝလုိ႔ မရႏုိင္ျပန္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ ဒုစ႐ုိက္အမႈေတြေၾကာင့္ ေသတဲ့အခါ ၿပိတၱာဘုံမွာ ျဖစ္ၾကတဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္၊ အဲဒီလုိ ၿပိတၱာဘုံမွာ ျဖစ္ၾကရတဲ့ သူေတြအတြက္ေတာ့ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ အဖုိ႔ကုိ ေရစက္သြန္ခ် အမွ်ေပးေဝျခင္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါတယ္”

ဇာဏုေႆာဏိ ပုဏၰား
“အရွင္ဘုရား ဒီလုိဆုိရင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေဆြအမ်ိဳး မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြဟာ ၿပိတၱာဘုံမွာ မျဖစ္ၾကဘူးဆုိရင္ အဲဒီ ကုသုိလ္အဖုိ႔ကုိ ဘယ္သူေတြက ရႏုိင္ပါသလဲဘုရား”

ျမတ္စြာဘုရား
“ပုဏၰားႀကီး ဒီဘဝက ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ေတြ ၿပိတၱာဘုံမွာ မျဖစ္ဘူးဆုိရင္လည္း ေရွးေရွးအတိတ္အတိတ္ ဘဝေတြက ေတာ္စပ္ခဲ့တဲ့ ၿပိတၱာဘုံမွာ ရွိေနတဲ့သူေတြ ရႏုိင္ပါတယ္”

ဇာဏုေႆာဏိ ပုဏၰား
“အရွင္ဘုရား ေရွးေရွးဘဝေတြက ေတာ္စပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေဆြမ်ိဳးဉာတိ စတာေတြ အဲဒီၿပိတၱာဘုံမွာ မရွိဘူးဆုိရင္ ဒီကုသုိလ္အဖုိ႔ကုိ ဘယ္သူေတြက ရႏုိင္ပါသလဲဘုရား”

ျမတ္စြာဘုရား
“ပုဏၰားႀကီး အနမတဂၢ သံသရာမွစၿပီး အတုိင္းအရွည္မရွိ ၾကာျမင့္လွတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ ဘဝအဆက္အဆက္ ကမၻာအဆက္ဆက္ သံသရာက်င္လည္ ၾကရသူေတြအေနနဲ႔ ၿပိတၱာဘုံဘဝမွာ ေဆြမ်ိဳးဉာတိ ေတာ္စပ္ဖူးတဲ့သူ မရွိဘူးဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး၊ ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သံသရာခရီးဟာ ရွည္ၾကာလွတဲ့အတြက္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္က ေတာ္စပ္ခဲ့ၾကတဲ့ အမ်ိဳးဆုိတာ ၿပိတၱာဘုံဘဝမွာ ရွိကုိရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္”

ဇာဏုေႆာဏိ ပုဏၰား
“အရွင္ဘုရား တကယ္လုိ႔ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ျပဳတဲ့ကုသုိလ္ အဖုိ႔ကုိ ၿပိတၱာေတြ မရဘူးဆုိရင္ အဲဒီကုသုိလ္အဖုိ႔ကုိ ဘယ္သူေတြက ရရွိခံစားႏုိင္ပါသလဲဘုရား”

ျမတ္စြာဘုရား
“ပုဏၰားႀကီး တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ျခင္း ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ ျပဳတယ္ဆုိပါစုိ႔၊ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ ေသၿပီးေနာက္ လူ႔ျပည္နတ္ျပည္သုိ႔ ေရာက္တဲ့အခါမွာ ဒီကုသုိလ္အက်ိဳးကုိ ခံစားရပါတယ္”

ဇာဏုေႆာဏိ ပုဏၰား
“အရွင္ဘုရား ဒီလုိဆုိရင္ လူ႔ျပည္နတ္ျပည္သုိ႔ ေရာက္မွ၊ လူ႔ဘဝ၊ နတ္ဘဝကုိ ရမွပဲ ဒီကုသုိလ္အက်ိဳးကုိ ရရွိခံစားႏုိင္တဲ့ သေဘာလားဘုရား”

ျမတ္စြာဘုရား
“ပုဏၰားႀကီး ေလာကမွာ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ခ်ိဳ႕ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ပါဏာတိပါတစတဲ့ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ုိက္ေတြကုိလည္း လုပ္ေလ့ရွိတတ္တယ္၊ တစ္ခါတေလလည္း ဆြမ္းသကၤန္း ေက်ာင္း၊ ပန္းနံ႔သာ၊ အေဖ်ာ္ဆီးမီး၊ ထီးတံခြန္ စတဲ့ လွဴဒါန္းပူေဇာ္တာေတြကုိလည္ လုပ္ေလ့ရွိတတ္ပါတယ္၊ အဲဒီလုိသူေတြဟာ ေသၿပီးေနာက္ ဆင္ႏြားျမင္းေခြး စတဲ့ တိရစၧာန္မ်ိဳးမွာ ျပန္လည္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီတိရစၧာန္ဘဝမွာ အစာအဟာရ၊ အေဖ်ာ္အဝတ္၊ ပန္းနံ႔သာ၊ အိပ္ရာေနရာ စတဲ့ ေနရာအေဆာင္အဦးနဲ႔ ခ်မ္းသာသုခေတြကုိ ရရွိခံစားေနရတတ္ပါတယ္။ တိရစၧာန္ ဘဝေရာက္ေပမယ့္ ဆင္ခ်င္းမတူ၊ ျမင္းခ်င္းမတူ၊ ႏြားခ်င္းမတူ၊ ေခြးခ်င္းမတူ စတဲ့ ထူးျခားတဲ့ ကုသုိလ္အက်ိဳးကုိ ခံစားရတတ္ပါတယ္။ ကုသုိလ္အရွိန္ေၾကာင့္ တိရစၧာန္ဘဝမွာေတာင္ ဒီလုိအက်ိဳးထူး တရားေတြ ရရွိခံစားရတတ္တယ္ဆုိရင္ လူ႔ျပည္နတ္ျပည္မွာ လူအျဖစ္ နတ္အျဖစ္ ျပန္လည္ျဖစ္လာတဲ့ အခါဆုိရင္ အထူးေျပာစရာ မရွိေအာင္ ကုသုိလ္အက်ိဳးကုိ ရရွိခံစားရမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္”

ဇာဏုေႆာဏိ ပုဏၰား
“ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အံၾသဖြယ္ ေကာင္းလွပါတယ္ဘုရား၊ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈဆုိတာ လူ႔ျပည္နတ္ျပည္သုိ႔ ေရာက္မွသာ အက်ိဳးကုိ ေပးတတ္တာ မဟုတ္ဘဲ အရပ္ဌာနမဟုတ္တဲ့ တိရစၧာန္ဘုံမွာ ျဖစ္တာေတာင္မွ အက်ိဳးကုိ ေပးတတ္တယ္ဆုိတာ သိရွိရလို႔ ဝမ္းလည္းဝမ္းသာ အံ့လည္းအံ့ၾသမိပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အလွဴေပးျခင္း၊ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳျခင္း အလုပ္ေတြဟာ လုပ္ကုိလုပ္သင့္တဲ့ အရာေတြဆုိတာ ေကာင္းေကာင္းနားလည္ သေဘာက္ေပါက္မိပါေတာ့တယ္ ဘုရား”

ျမတ္စြာဘုရား
“ပုဏၰားႀကီး ဒါဟာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ အလွဴေပးျခင္း၊ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ျပဳျခင္းဆုိတာ သတၱဝါေတြ အေနနဲ႔ ျပဳကုိျပဳသင့္တဲ့ အရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္”

ဇာဏုေႆာဏိ ပုဏၰား
“ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အရွင္ဘုရားရဲ႕ ေဟာၾကားေတာ္မူခ်က္ေတြဟာ တပည့္ေတာ္အတြက္ အမတန္ကုိ အက်ိဳးႀကီးမားလွပါတယ္ဘုရား၊ ေမွာက္ထားတဲ့အုိးကုိ လွန္ျပလုိက္သလုိ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ စိတ္အစဥ္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုိးထြင္းၿပီး သိေစေတာ္မူခဲ့ပါတယ္ဘုရား၊ ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား အေနနဲ႔ တပည့္ေတာ္ကုိ အသက္ထက္ဆုံး ရတနာသုံးပါးကုိ အၿမဲမျပတ္ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္တတ္တဲ့ ဥပါသကာအျဖစ္ မွတ္ယူေတာ္မူပါဘုရား” (အဂၤုတၱဳိရ္ပါဠိေတာ္၊ ဇာဏုေႆာဏိသုတ္)

ဤကား ဇာဏုေႆာဏိသုတ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ေသသူကုိရည္စူးၿပီး ကုသုိလ္ျပဳမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးေျဖထားသည့္ ဇာဏုေႆာဏိ ပုဏၰားႀကီးႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္တုိ႔၏ ေလွ်ာက္ထားေျဖၾကားခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ဤသုတ္ေတာ္လာ ဓမၼေဒသနာေတာ္အရ ေသသူကုိ ရည္စူးကာ ကုသုိလ္လုပ္၍ အမွ်ေပးေဝၾကသည့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ား၏ အစဥ္အလာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ဗုဒၶအလုိေတာ္က် ျပဳလုပ္ၾကသည့္ အလုပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အမွန္ပင္ ေသသူအတြက္ အစြမ္းထက္ေစသည့္ ရည္စူးကုသုိလ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ နားလည္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္၏။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ အစြမ္းသည္ အခါအခြင့္သင့္သည့္အခါ တိရစၧာန္ဘဝ ေရာက္သည့္တုိင္ေအာင္ပင္ ေကာင္းျမတ္သည့္ အက်ိဳးကုိ ျဖစ္ေစတတ္သျဖင့္ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း မွတ္သားနာယူႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္၏။ ကုသုိလ္လုပ္၍ အမွ်ေဝျခင္းအားျဖင့္ ေသသူလည္း အက်ိဳးျဖစ္ေစသကဲ့သုိ႔ ရွင္သူကုိလည္း အက်ိဳးျဖစ္ေစသည္မွာ အထင္အရွားပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသသူရွင္သူ ထုိထုိသူတုိ႔၏ ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႏွစ္ျဖာအက်ိဳး ပြားတုိးေစရန္ ရည္စိတ္သန္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေသသူအတြက္ ရည္စူး၍ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သင့္ၾကသကဲ့သုိ႔ ရွင္ေနသည့္ မိမိတုိ႔အတြက္လည္း ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ျပဳလုပ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးစကားပါးရင္း မေသခင္ယခု အစြမ္းစုသည့္ အေနျဖင့္ ကုသုိလ္အစုကုိ အားျပဳကာ ျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းစကား ပါးလုိက္ရပါသည္။

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား