ဘဝနီတိ (၁)

ေသးငယ္ေသာ အက်င့္ဆုိး
ေသးငယ္ေသာမီးပြားသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ မီးေတာက္မီးလွ်ံႀကီးမ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္၏။ ထုိ႔အတူ ေသးငယ္ေသာ အက်င့္ဆုိးသည္လည္း ယုတ္မာေသာ အက်င့္ဆုိးႀကီးမ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္၍ ႏုစဥ္ကပင္ ပယ္ျဖတ္သင့္၏။

ေက်းဇူးမဲ့သူ
အသင္က ေက်းဇူးျပဳထားသူ တစ္ဦးသည္ အသင္၏ ေက်းဇူးမဲ့ကုိ ျပဳျငားအ့ံ။ အဘယ္သုိ႔ သေဘာထားမည္နည္း။ ေက်းဇူးမဲ့သူမွာ သူ႔အျပစ္ သူခံလိမ့္မည္ျဖစ္၍ စိတ္မကြက္ဘဲ ဥေပကၡာျပဳျခင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ျဖစ္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။

အရွက္ႏွင့္အေၾကာက္
မေကာင္းမႈကုိ မေကာင္းမႈမွန္း သိသျဖင့္ ရွက္ေၾကာက္ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းထက္ လူသိမည္ကုိ ရွက္သျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသာ မ်ား၏။ ေလာက၌ လူမသိေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ မေကာင္းမႈတုိ႔သည္ မေကာင္းမႈသာ ျဖစ္သည္ဟု မ်က္ကြယ္မ်က္ေမွာက္ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မွသာလွ်င္ အထြတ္အထိပ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း (ဟိရိၾသတၱပၸ) ျဖစ္သည္ကုိ သိရာ၏။

အက်င့္သိကၡာ
လိမ္လည္ေကာက္က်စ္ျခင္း၊ ခုိးျခင္း၊ လာဘ္စားျခင္း၊ ေခ်ာက္တြန္းျခင္း၊ ေသာက္စားျခင္း၊ သူ႔သားမယားကုိ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ျခင္း စေသာ အမႈဆုိး၊ ဒုစ႐ုိက္တုိ႔ကုိ အားလုံးျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆုံး တစ္ပါးမွ်ျဖစ္ေစ ဤတစ္သက္တြင္ အသက္ေသေစကာမူ မေဖာက္ျပန္၊ မက်ဴးလြန္ပါဟု အဓိ႒ာန္ျပဳႏုိင္က သင္၏အက်င့္သိကၡာ၊ အနိမ့္အျမင့္ အဆင့္အတန္းမွန္ကုိ ဧကန္သိႏုိင္မည့္အျပင္ အက်ိဳးထူးတရားကိုလည္း ဒိ႒ခံစားရမည္ျဖစ္၏။

အဆင္းတြန္းမခ်သင့္
ဒုကၡေရာက္ေနသူကုိေတြ႕လွ်င္ ကူညီႏုိင္က ကူညီပါ။ မကူညီႏုိင္လွ်င္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပါ။ ေရနစ္ေနသည့္သူကုိ ဝါးကူ၍ႏွစ္သလုိ တုိး၍ဒုကၡေရာက္ေအာင္ မလုပ္ပါႏွင့္။

အမွန္မေျပာလုိ
လူတုိ႔သည္ သူတစ္ပါးတုိ႔ မွန္ကန္စြာ ေျပာဆုိျခင္းကုိ စင္စစ္ ႏွစ္သက္ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္မူ အခါခပ္သိမ္း မွန္ကန္စြာ ေျပာဆုိျခင္းကုိ မျပဳတတ္ၾကကုန္။

မတုိင္ပင္ေကာင္း
အၾကင္သူသည္ မိန္းမလုိက္စား၊ ေလာင္းကစားႏွင့္ ေသာက္စားမူးယဇ္ အေပ်ာ္ၾကဴးေလ့ရွိအ့ံ။ ထုိသူအား ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ တုိင္ပင္ဖြယ္တုိ႔ကုိ မတုိင္ပင္ မေဆြးေႏြး မေျပာၾကားရာ။

(ေလာကဓမၼဘဝ နီတိပေဒသာစာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။)

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား