ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိေနသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိေနသည္။
ေရးစရာေတြ ရွိေနပမယ့္ လုပ္စရာေတြ ပိေနတဲ့အတြက္
မေရးအား၊ မေတြးအားတ့ဲအျပင္ အင္တာနက္ကုိလည္း အေလးမထားႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။
အေလးထားဖုိ႔ တြန္းအားပုိ႔ေပမယ့္ မတြန္းႏုိင္တဲ့ အင္တာနက္ speedေၾကာင့္ မၾကည့္ႏုိင္ဘဲ မသိမသာပဲ ထားေနခဲ့ရသည္။

ခုေတာင္မွ လူေျခတိတ္ခ်ိန္မုိ႔ မခုိ႔တ႐ုိ႕နဲ႔ ပုိ႔ႏုိင္သေလာက္ ဟုိပုိ႔ဒီပုိ႔လုပ္ရင္း အင္တာနက္ စာဖတ္ပရိတ္ သတ္ေတြကုိ အရိပ္အျမြက္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္လုိက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေတာ္ကထြက္ၿပီး အျပန္ခရီးဆုိရင္ေတာ့ အတုိးခ်ထားတဲ့ အေတြးစေတြနဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့သမွ်
အေတြ႕အႀကဳံ အဝဝကုိ ရသမွ်နဲ႔ စာပန္းခ်ီျခယ္သျပဖုိ႔ အခ်က္အလက္ မွန္သမွ် မွတ္လုိ႔ရသေလာက္ မွတ္ေက်ာက္လုပ္ေနပါေၾကာင္း...

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား