ဘာေရြးမလဲ

ေငြရယ္၊ ဂုဏ္ရယ္၊ လူရယ္၊ သိကၡာရယ္ ဒီထဲက ဘာကုိေရြးၾကမလဲ
ေငြကုိေရြးရင္ လူကုိေသးငယ္ေစတယ္
ဂုဏ္ကုိေရြးရင္ လူကုိေဘးဖယ္ေစတယ္
လူကုိေရြးရင္ အပူကုိေပးေစတယ္
သိကၡာကုိေရြးရင္ ဣစၧာကုိေပးေစတယ္
သိကၡာေရြးလုိ႔ ဣစၧာေပးရင္ စိတ္ပါေအးၿပီး မိစၧာေဝးေစမယ္။

ဟုတ္တယ္။ ေငြးကုိေရြးမိရင္ လူဟာအဲဒီေငြေၾကာင့္ အလုိလုိပဲ ေသးသိမ္သြားရ၊ သိမ္ငယ္သြားရတတ္သလုိ ကုိယ့္သေဘာအတုိင္း မျဖစ္ဘဲ ေငြသေဘာအတုိင္း ျဖစ္ေစတတ္ေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြရွိရင္ဘာမဆုိ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုတတ္ၾကေပမယ့္ ေငြရွိေအာင္ လုပ္ရတဲ့ဒုကၡရယ္၊ ေငြရွိလာလုိ႔ ျဖစ္ရတဲ့ ဒုကၡရယ္ေတြကလည္း မရွိေတာင့္တ ရွိေၾကာင့္က်ရတဲ့ သေဘာကုိ အျပည့္အဝ ပုံေပၚေစေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြကုိေရြးရင္ လူကုိပါ အေရးထားေနရတာေတြ ရွိတတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မလုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ေတြေအာက္က ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္တတ္တာလည္း အမ်ားႀကီး ႀကဳံေတြ႕ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြမ်က္ႏွာေၾကာင့္ အမွန္တရားေပ်ာက္ၿပီး အမွားလမ္းေလွ်ာက္ရတဲ့ သူေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကာင့္ အမွန္ေပ်ာက္ၿပီး အမွားေရာက္လာတာဟာ ဘဝဟာ ေသးသိမ္လာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂုဏ္ကုိေရြးမိရင္လည္း လူကုိေဘးဖယ္ေစတတ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ေလာကသတ္မွတ္ခ်က္ ဂုဏ္ပကာသနေတြဟာ အသိတရားမပါရင္ ခဏအရွိတရားကုိ အဟုတ္ထင္ လူကုိလူလုိ႔ မျမင္ဘဲ ကုိယ္ကုိယ္ကုိ မာနဝင္ကာ အမ်ားတကာကို မတူသလုိ မတန္သလုိ ဆက္ဆံခ်င္တာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဂုဏ္ကုိခင္ၿပီး လူကုိမထင္သလုိ ျပဳမူတာေတြ၊ ဂုဏ္ကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး လူကုိေဘးဖယ္တာ စသျဖင့္ ျပဳလုပ္မိတတ္ပါတယ္။ ဂုဏ္ကုိေရြးခ်ယ္မိၿပီး နားထင္ေသြးေရာက္မိတဲ့အခါ အဲဒီသူကုိ လူေတြက တစ္ခါျပန္ၿပီး ေဘးဖယ္ကာ ေရွာင္ၾကဥ္လာတာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တဒဂၤ အရွိတရား ေလာကသတ္မွတ္ခ်က္ ဂုဏ္ပကာသနမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္လြန္းအားႀကီးရင္ ျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ လူကုိေရြးခ်ယ္တဲ့ အခါမွာလည္း အပူကုိ ေပးဝယ္သလုိ ျဖစ္တတ္တာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ လူကုိေရြးခ်ယ္မိရင္ မူကုိလည္း ေဘးဖယ္မိတတ္ပါတယ္။ လူကုိေရြးခ်ယ္မိတဲ့ သူေတြဟာ အခ်စ္အမုန္း သံေယာဇဥ္ကုိ အေၾကာင္းျပဳကာ ဆႏၵာဂတိ၊ ေဒါသာဂတိေတြအထိ လုိက္မိတတ္ၿပီး အခ်စ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့အပူ၊ အမုန္းေၾကာင္း ျဖစ္တဲ့အပူေတြကုိ ခံစားရတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သံေယာဇဥ္မွန္သမွ် ပင္ပန္းမႈကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေပမယ့္ လူကုိေရြးခ်ယ္မိတဲ့ သံေယာဇဥ္ကေတာ့ တျခားအပူေတြထက္ ပုိၿပီး ခံစားရတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူကုိေရြးခ်ယ္မိတဲ့အတြက္ အပူကုိ ေပးဝယ္မိသလုိ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ အဲဒီလူအေပၚ တြယ္တာမိတဲ့ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သံေယာဇဥ္ဟာ တြယ္တာေလ ပူေလာင္ေလ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရြးခ်ယ္မွားရင္ ေလးပါယ္ (အပါယ္ေလးပါး)သြားတဲ့အထိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူကုိေရြးခ်ယ္တာဟာ သံေယာဇဥ္ကုိ ေရြးတြယ္ေစသလုိ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အပူဆုိတာကုိလည္း ေပးဝယ္ေနသလုိ ျဖစ္ေနတာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးခ်ယ္မႈေတြထဲမွာ သိကၡာကုိ ေရြးခ်ယ္မႈကေတာ့ အခက္ခဲဆုံးနဲ႔ အဖုိးတန္ဆုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့္သိကၡာကုိ ေရြးခ်ယ္မႈဟာ ဒီေန႔လုိေခတ္ႀကီးမွာ တကယ့္ကုိပဲ မလြယ္ကူတဲ့ အလုပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ ခ်စားမႈေတြ မ်ားျပားလာတဲ့ ကာလႀကီးမွာ အက်င့္သိကၡာ ျမင့္မာေအာင္ ႀကိဳးစားေရြးခ်ယ္မႈဟာ ဘာနဲ႔မွ ႏႈိင္းျပလုိ႔မရတဲ့ အတုိင္းအဆမရွိတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့္သိကၡာပုိင္းကုိ ေရြးခ်ယ္တဲ့သူေတြဟာ ဒီလုိေခတ္ႀကီးမွာ အမ်ားက အထင္ႀကီး တပ္မက္တတ္တဲ့ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပည့္စုံမႈ အပုိင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အားနည္းေကာင္း အားနည္းႏုိင္ေပမယ့္ ဒီေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ ဘဝမွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ၾကည္ညိဳႏိုင္မႈ၊ ယုံၾကည္ေစႏုိင္မႈေတြနဲ႔အတူ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်မ္းသာမႈကေတာ့ ေဖာ္မျပႏုိင္ေအာင္ ျပည့္စုံေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့္သိကၡာပုိင္းကုိ အေလးထားသူေတြဟာ အေၾကာက္တရားလည္း ကင္းေဝးေစၿပီး ဘယ္လုိပရိတ္သတ္ထဲမဆုိ လုိသလုိ က်င္လည္က်က္စားႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့္ေကာင္းရင္ အဆင့္လည္းေျပာင္းၿပီး အသြင္လည္း ေကာင္းေစေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့္သိကၡာ ျပည့္စုံလာတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ လုိခ်င္တဲ့ အလုိဆႏၵေတြကုိ လုိသလုိ ရရွိခံစားလာႏုိင္၊ ဖန္တီးတည္ေဆာက္လာႏုိင္တာလည္း လက္ေတြ႕အားျဖင့္ အမ်ားအျပား ရွိေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့္သိကၡာတည္တံ့မႈဟာ ခက္ခဲမႈေတြ ရွိေနေပမယ့္ တည္တံ့ရင္ တည့္တံ့သေလာက္ အလုိဆႏၵေတြလည္း ေရာက္လာေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တဒဂၤ အရွိတရားကုိ မၾကည့္ဘဲ သံသရာနဲ႔ ခ်ိန္ထုိးၿပီးၾကည့္လုိက္မယ္ဆုိရင္ အက်င့္သိကၡာကုိ ေရြးခ်ယ္ထားသူေတြအတြက္ သံသရာဘဝေတြမွာ လုိရာဆႏၵမွန္သမွ် အမွန္ရေနႏုိင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တဒဂၤအရွိတရားနဲ႔ သံသရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ အရွိတရား ခ်ိန္ထုိးၿပီး အက်င့္သိကၡာပုိင္းကုိ ေရြးခ်ယ္တာကေတာ့ အေကာင္းဆုံး ေရြးခ်ယ္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ မ်ားလြန္းလွတဲ့ ဒီေန႔ေခတ္ႀကီးမွာ ေငြကုိေရြးခ်ယ္မလား၊ ဂုဏ္ကုိေရြးခ်ယ္မလား၊ လူကုိေရြးခ်ယ္မလား၊ အက်င့္သိကၡာပုိင္းကုိ ေရြးခ်ယ္မလားဆုိတာကေတာ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈပဲ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီေရြးခ်ယ္မႈရဲ႕ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈကုိလည္း ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ ရရွိခံစားၾကရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာေရြးမလဲဆုိတာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္ကာ သံသရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ အမွန္ေရြးခ်ယ္မႈကုိ လုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း စစ္မွန္တဲ့ ေစတနာနဲ႔ အေရြးမွန္ေအာင္ အသိေပးတင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

1 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):

  • nandalayan says:
    Sunday, June 10, 2012

    တင္ပါဘုရား အင္မတန္မွ မွတ္သားစရာပါဘုရား ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ကို ဒီေဆာင္းပါးက ထင္ျမင္ေအာင္ျပသြားပါသည္ဘုရား။
    ေက်းဇူးတင္လ်က္--
    နႏၵလ်န္


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား