ဒုုကၡကုုိ ရင္ဆုုိင္ၾကည့္ျခင္း


ဒုုကၡဆုုိတာကေတာ့ ေမြးလာတာ၊ အုုိရတာ၊ နာရတာ၊ ေသရတာေတြကုုိက ေရွာင္လဲြလုုိ႔မရတဲ့ ဆင္းရဲေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ က်န္တဲ့႐ုုပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ၊ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ဒုုကၡေတြဆုုိတာ ဒီသဘာဝ ဒုုကၡေတြနဲ႔စာရင္ အေသးအဖဲြေလးေတြလုုိ႔ပဲ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုုကၡအစုုျဖစ္တဲ့ ႐ုုပ္နာမ္ႏွစ္ခုု ပုုိင္ဆုုိင္ထားသမွ် ခ်မ္းသာပါတယ္လုုိ႔ ေျပာေနတဲ့သူေတြ၊ ျပည့္စုုံပါတယ္လုုိ႔ ေျပာေနသူေတြလည္းပဲ ဒုုကၡတရားေတြက ျပည့္ေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုုိယ္ဆင္းရဲျခင္း ကာယိကဒုုကၡနဲ႔ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ေစတသိကဒုုကၡဆုုိတာ ႐ုုပ္နာမ္ႏွစ္ခုုကုုိ အမွီျပဳၿပီး ျဖစ္ေပၚတတ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ နာမ္႐ုုပ္ႏွစ္ခုုနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ သတၱဝါမွန္သမွ် မလဲြမေသြ ႀကဳံေတြ႕ၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုုိ ေတြ႕ႀကဳံလာတဲ့အခါမွာ ဒီဒုုကၡကုုိ ဒုုကၡလုုိ႔ အမွန္အတုုိင္း သိျမင္လက္ခံႏုုိင္တဲ့သူက သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္သြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုုရားရဟႏၲာ အရွင္ျမတ္ႀကီးေတြေတာင္မွ ခႏၶာဝန္ ဒုုကၡဆုုိတာ ရွိေနေသးေတာ့ သာမန္သူေတြအေနနဲ႔ ႐ုပ္ကုုိအမွီျပဳၿပီး ဒုုကၡျဖစ္တယ္ဆုုိတာ ထူးဆန္းတာေတာ့ မဟုုတ္ပါဘူး။ အဲထူးဆန္းသြားတာကေတာ့ ဒီခႏၶာအစုုကုုိ အမွီျပဳၿပီး ဒုုကၡကုုိ ရင္ဆုုိင္ႏုုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုုိ ရင္ဆုုိင္လက္ခံႏုုိင္ဖုုိ႔ဆုုိရင္  ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အမည္သတ္မွတ္ခ်က္ ဒုုကၡအေပၚမွာလုုိက္ၿပီး အဲဒီဒုုကၡကုုိ အမွန္အတုုိင္း လက္ခံႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ခံဖုုိ႔ဆုုိတာ လုုိက္ခံစားဖုုိ႔မဟုုတ္ပါဘူး။ ဒုုကၡကုုိ ဒုုကၡလုုိ႔ သိထားဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သိ႐ုုံနဲ႔ ဒီဒုုကၡက လြန္ေျမာက္မွာလားဆုုိေတာ့ သိ႐ုုံနဲ႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့။ အေၾကာင္းကုုိရွာၿပီး ပယ္ၾကည့္မွပဲ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုုကၡဘာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆုုိတဲ့ အေၾကာင္းကုုိ သိၿပီးပယ္ရင္ အဲဒီျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အက်ိဳးဒုုကၡဆုုိတာလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကကေတာ့ ဆင္းရဲဒုုကၡမွန္သမွ် အၾကြင္းမဲ့ မပယ္ႏုုိင္ေသးခင္မွာ လက္ရွိအေနထားအရ ဒုုကၡကုုိ ဒုုကၡလုုိ႔ အမွန္အတုုိင္းသိၿပီး လက္ခံႏုုိင္ဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ခံႏုုိင္တယ္ဆုုိတာ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ လုုိက္ခံစားၿပီး လက္ခံမႈမ်ိဳး မဟုုတ္ဘဲ ဒါဟာ ဒုုကၡရဲ႕ သေဘာပဲလုုိ႔ ကုုိယ့္ဒုုကၡကုုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး အသိနဲ႔ ခြါႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုုကၡကုုိ ခံစားဖိုု႔မဟုုတ္ဘဲ ဒုုကၡကုုိ သိၿပီးအျပစ္မျဖစ္ေအာင္ အလုိက္သင့္ ေနတတ္ဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းကေတာ့ ပစၥဳပၺန္ကာလမွာ အခုုိက္အတန္႔အားျဖင့္ ဒုုကၡကုုိ ရင္ဆုုိင္လက္ခံ ခြာၾကည့္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုုရားရွင္ကလည္း ဒုုကၡဆုုိတာ ပယ္ရမယ့္တရားမဟုုတ္ဘဲ အမွန္အတုုိင္း သိရမယ့္တရားလုုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ တကယ္ပယ္ရမွာက အဲဒီ ဒုုကၡကုုိျဖစ္ေပၚေစတဲ့ တဏွာသမုုဒယပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဟာကုုိ ပယ္ႏုုိင္ရင္ေတာ့ ဒုုကၡတရားက အမွန္ၿငိမ္းမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕ပုုိင္းမွာ အဲဒီအေၾကာင္းတရားကုုိ မပယ္ႏုုိင္ေသးဘူးဆုုိရင္ေတာ့ အက်ိဳးတရားျဖစ္တဲ့ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဒုုကၡအေပၚမွာ အမွန္အတုုိင္း သိရွိလက္ခံႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါ့က်မွလာၿပီး ဒီလုုိဒုုကၡမ်ိဳး ျဖစ္ရတယ္ဆုုိၿပီး ဒုုကၡအေပၚ နာက်င္မႈနဲ႔ လုုိက္မခံစားဘဲ အဲဒီျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဒုုကၡကုုိ သိရွိလက္ခံကာ ဒုုကၡကုုိ ဒုုကၡလုုိ႔ပဲ ျမင္ၾကည့္ႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုုကၡရဲ႕ သေဘာအမွန္ကုုိ သိရွိသြားတယ္ဆုုိရင္ ဒီဒုုကၡအေပၚလည္း ခံႏုုိင္ရည္ ရွိလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခံႏုုိင္တာဟာ လုုိက္ၿပီးခံစားတာ မဟုုတ္ဘဲ အစစ္အမွန္ သေဘာသဘာဝကုုိ သိထားတဲ့အတြက္ မတုုန္မလႈပ္ ရင္ဆုုိင္လာႏုုိင္ျခင္း သေဘာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုုကၡကုုိ မတုုန္မလႈပ္ ရင္ဆုုိင္ႏုုိင္ေစတဲ့ နည္းေတြထဲမွာ ျမတ္ဗုုဒၶရဲ႕ ေဝဒနာကုုိ ဆင္ျခင္တဲ့နည္းက အေကာင္းဆုုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဝဒနာဆုုိတာ ခံစားျခင္းကိုု ေျပာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုုိယ့္သႏၲာန္မွာ ဘယ္လုုိခံစားမႈပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေကာင္းတာဆုုိလည္း ေကာင္းတဲ့သေဘာကုုိ သိႏုုိင္ေအာင္ႀကိဳးစား၊ မေကာင္းတာဆုုိလည္း မေကာင္းတဲ့ သေဘာကုုိ သိေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး အရွိအတုုိင္းေလး ဆင္ျခင္ေနဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခံစားခ်က္ဆုုိတဲ့ သေဘာက သိရင္ အစဲြမရွိဘဲ မသိရင္သာ စဲြေနတတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကုုိယ့္မွာ ဘယ္လုုိ ခံစားခ်က္ ျဖစ္ေနတယ္ဆုုိတာ မသိလုုိ႔ရွိရင္ ေကာင္းရင္လည္း ေကာင္းတဲ့အေပၚမွာ သာယာတဲ့ ေလာဘတဏွာေလးနဲ႔ လုုိက္ခံစားေနတတ္သလုုိ မေကာင္းရင္လည္း မေကာင္းတဲ့အေပၚမွာ ေဒါသအဃာတေလးနဲ႔ လုုိက္ၿပီးခံစားေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ဘာခံစားေနမွန္းကုုိ မသိတဲ့ ေမာဟေလးေတြနဲ႔လည္း လုုိက္ခံစားေနတတ္ျပန္ပါတယ္။ အဲဒီ မသိမႈနဲ႔ လုုိက္ခံစားေနသမွ်ေတာ့ အဲဒီ ခံစားမႈရဲ႕ေနာက္မွာ ဒုုကၡက ေသခ်ာေပါက္ ေရာက္ေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုုိ ဒုုကၡေတြ မေရာက္ရေအာင္ ဒုုကၡကုုိ ရင္ဆုုိင္တဲ့အခါမွာ အရွိအတုုိင္းသိၿပီး အမွန္အတုုိင္း ဆင္ျခင္ႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ေလာက ဒကာမတစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႕ေတာ့သူက တပည့္ေတာ္ သိပ္ခံစားၿပီး ဒုုကၡျဖစ္ေနတယ္ဘုုရားလုုိ႔ ေလွ်ာက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔သူ႔စကားနဲ႔ သူကုုိျပန္ေျပာရပါတယ္။ ဒကာမေျပာသလုုိပဲ ဒုုကၡျဖစ္ေနတာ ဒကာမကုုိယ္တုုိင္က ခံစားေနလုုိ႔ ျဖစ္တာပါလုုိ႔ ေျပာျပေပးျဖစ္ပါတယ္။ ဟုုတ္ပါတယ္။ ခံစားေနတာဆုုိေတာ့ ခံစားမႈရဲ႕ေနာက္မွာ ဘယ္လုုိခံစားမႈပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရာက္လာမွာက ဒုုကၡဆိုတဲ့ ဆင္းရဲျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတာေလးေတြဆုုိၿပီး လုုိက္ခံစားၾကည့္ အဲဒီရဲ႕ေနာက္မွာ ေကာင္းတဲ့ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ ဒုုကၡဆုုိတာ ရွိကုုိရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတာဆုုိၿပီး မ်ားမ်ားခံစားရင္လည္း အဲဒီ ခံစားတာနဲ႔အမွ် ဒုုကၡေတြက ကပ္ပါေနတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတာကေတာ့ အထူးေျပာစရာေတာင္ လုုိမယ္မထင္ပါဘူး။ အရင္းစစ္ေတာ့ ခံစားေနလုုိ႔သာ ဒုုကၡျဖစ္ေနၾကတယ္ဆုုိတာ ေတြ႕ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုုိလုုိတာက သတၱဝါတုုိင္း မလုုိခ်င္တဲ့ ဒုုကၡဟာ တဏွာခ်ဳပ္ၿပီး ဘဝဇာတ္သိမ္းမွပဲ ၿငိမ္းမွာျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္ကုိ မေရာက္ခင္ အခုုိက္အတန္႔မွာ ဒုုကၡေလးေတြ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ဖုုိ႔အတြက္ ဒုုကၡကုုိ လုုိက္မခံစားဖုုိ႔ ဒုုကၡကုုိ လက္ခံႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစဲြတရားနဲ႔ လက္ခံဖုုိ႔မဟုုတ္ဘဲ အမွန္အတုုိင္း သိႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုုကၡဆုုိတာ လုုိက္ၿပီးခံစားေနလုုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္လုုိခံစားမႈမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လုုိက္ၿပီး မခံစားဖုုိ႔ ေလ့က်င့္ၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခံစားခ်က္ဆုုိတာ မသိရင္ စဲြလန္းတတ္တဲ့အတြက္ ဘာလုုိခံစားမႈမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ေပၚျဖစ္ေပၚ အမွန္အတုုိင္း အရွိအတုုိင္း သိႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီလုုိ ကုုိယ္စိတ္အေပၚမွာ ျဖစ္သမွ်ကုုိ သိေနမယ္ဆုုိရင္ အစဲြေလ်ာ့လာၿပီး အစဲြနည္းရင္း ဒုုကၡလည္း နည္းလာမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါဟာ လက္ေတြ႕ဘဝမွာ ဒုုကၡ ရင္ဆုုိင္နည္းတစ္မ်ိဳးပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ဆုုိလုုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘဝမွာ ခႏၶာကုုိယ္ကုုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ စိတ္ကုုိအေၾကာင္းျပဳၿပီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒုုကၡေတြ ျဖစ္ေပၚေနၾကတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ ဆင္ျခင္ၾကည့္ရမွာက ဒီလုုိ နာမ္႐ုုပ္အစုုကုုိ အပုုိင္ျပဳၿပီး ေမြးဖြားလာတာကုုိက ဒုုကၡႀကီးကုုိ ပုုိက္ၿပီးေမြးထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႐ုုပ္နာမ္ရွိလုုိ႔ ဒုုကၡရွိတဲ့အေပၚမွာ အမွန္အတုိင္း သတိျပဳဆင္ျခင္ၿပီး နဂုုိရွိတဲ့ ဒုုကၡအစုုကုုိ ပုုိၿပီး မႀကီးသြားေအာင္၊ ရွိေနတဲ့ ဒုုကၡအစုုကုုိ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္သြားေအာင္ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ သတိျပဳဆင္ျခင္ကာ ဒုုကၡကုုိ အမွန္အတုုိင္း လက္ခံတတ္တဲ့ အက်င့္ေလးနဲ႔သာ အစဲြမပါတဲ့ အသိနဲ႔ ေနႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း တုုိက္တြန္းလုုိက္ရပါတယ္။  

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား