ေကာင္းေအာင္လုပ္ပါတစ္ခါတေလ ေက်ာင္းက ကုိရင္ေလးေတြ၊ ေက်ာင္းသားေလးေတြကုိ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ခုိင္း၊ ကုသုိလ္အေရးေတြ လုပ္ခုိင္းတဲ့အခါ ကေလးေတြက တာဝန္ေက်ပဲ ျဖစ္သလုိ လုပ္သြားတတ္ပါတယ္။ ၿပီးၿပီးေရာ လုပ္သြားတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလလည္း ကုသုိလ္ေကာင္းမႈရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ၊ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းနဲ႔ လုပ္တဲ့အလုပ္ေတြရဲ႕ ေကာင္းတဲ့သက္ေရာက္မႈ အေၾကာင္းေလးေတြကုိ သူတုုိ႔နားလည္လာေအာင္ ေျပာျပျဖစ္တဲ့အခါ တစ္ခ်ိဳ႕ကေလးေတြက မခုိင္းရဘဲ သူတုိ႔ေစတနာ အေလ်ာက္ ကုဋီေဆးလာတာ၊ တံျမက္စည္းလွဲလာတာကုိ ေတြရတတ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ေစတနာနဲ႔ ကုိယ္လုပ္ခ်င္လုိ႔ လုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းေအာင္၊ သန္႔ေအာင္ လုပ္လာတတ္ပါတယ္။

အဲဒါပါပဲ။ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ပင္ ျဖစ္ေနပါေစ ခုိင္းလုိ႔လုပ္ရတာထက္၊ ကုိယ့္စိတ္ေစတနာနဲ႔ လုပ္ျဖစ္တာက လူ႔စိတ္ကုိ အမ်ားႀကီး ကြားျခားေစတာျဖစ္ပါတယ္။ ခုိင္းလုိ႔လုပ္တာဟာ ၿပီးေအာင္လုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းခ်င္မွလည္း ေကာင္းမွာပါ။ ကုိယ့္ေစတနာနဲ႔ လုပ္တာကေတာ့ ၿပီးေအာင္လုပ္ဖုိ႔ထက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ဖုိ႔စိတ္က ပုိမ်ားေနတဲ့အတြက္ လုပ္တဲ့သူကုိယ္တုိင္လည္း စိတ္မွာေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီး ကုိယ္လုပ္လုိ႔ ေကာင္းလာရင္လည္း ရင္ထဲမွာ အဲဒီပီတိက ၾကည္ႏူးမႈကုိ ျဖစ္ေစေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတခါလည္း ေကာင္းတဲ့အလုပ္ဆုိရင္ ခုိင္းလုိ႔လုပ္ရတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းတဲ့စိတ္ေစတနာနဲ႔ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟုတ္လည္း ခုိင္းထားတာဆုိေတာ့ မလုပ္ခ်င္လည္းလုပ္၊ လုပ္ခ်င္လည္း လုပ္ရမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ လုပ္ရမွာခ်င္းအတူတူ စိတ္ေကာင္း၊ ေစတနာေကာင္းေလးထည့္ၿပီး လုပ္လုိက္ရင္ ကုိယ့္အတြက္က ပင္ပန္းတာနဲ႔အမွ် ကုသုိလ္တရားလည္း ရသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းတဲ့အလုပ္တစ္ခုခုကုိ လုပ္ျဖစ္တဲ့အခါ ခုိင္းလုိ႔လုပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လုပ္ခ်င္လုိ႔ လုပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မလုပ္မျဖစ္လုိ႔ လုပ္ရတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၿပီးၿပီးေရာ သေဘာမ်ိဳး မလုပ္ဘဲ ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ စိတ္ေစတနာနဲ႔ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေအာင္လုပ္ဖုိ႔ထက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား