သမဂၢါနံ တေပါ သုေခါ (ညီညြတ္သူမ်ား၏ အက်င့္သည္ ခ်မ္းသာ၏)ေမွာ္ဘီ သံဃာ့အစည္းအေဝးႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါၿပီ။ မေထရ္ႀကီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈ၊ ပညာရွင္မ်ား၏ လမ္းညြန္မႈ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ေထရ္ရွင္မ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈ၊ ေနရာေဒသ အသီးသီးရွိ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းမႈတုိ႔ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ ထုိအစည္းအေဝးသုိ႔ စာေရးသူလည္း  ပင့္ဖိတ္စာႏွင့္အတူ က်န္သည့္အေရးမ်ား ေဘးဖယ္ထားက လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ က်ရာက႑မွ ပူေပါင္းပါဝင္ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က႑ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ စုေပါင္းအေျဖရွာခဲ့ၾကသည့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ စာေရးသူတုိ႔သည္ “ႏုိင္ငံသား အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထုိင္ေရး”ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့၊ အခ်င္းခ်င္း အျမင္မ်ား ဖလွယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကုိ ၾကြေရာက္လာေသာ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ားက ဗုဒၶနည္းက် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းၾကရန္ တညီတစ္ညြတ္တည္း အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစမည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားက ဗုဒၶအလုိက် ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ အမွားသတင္းမ်ားျဖင့္ အျပစ္ျမင္ေနၾကသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ သံဃာဥေသွ်ာင္မေထရ္ႀကီးမ်ားက အလြန္စိတ္မေကာင္းစြာ ခံစားေနရသည္ကုိ အစည္းအေဝးတြင္ ၾကြေရာက္ ၾသဝါဒ ေပးခဲ့ၾကသည့္ မေထရ္ႀကီးမ်ား၏ ၾသဝါဒမ်ားတြင္ အထူးထည့္သြင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။ 

ထုိၾသဝါဒမ်ားတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက မီဒီယာမ်ားအား သတင္းမွန္ဖုိ႔၊ သတင္းမခ်န္ဖုိ႔ႏွင့္ ဘက္လုိက္မႈကင္းဖုိ႔ ထပ္ခါထပ္ခါ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသြားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပႆနာ အစကုိ ထိန္ခ်န္ၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရဲ႕ ပုံရိပ္ေတြကုိသာ တဖက္သတ္ ေဖာ္ျပေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ဘက္လုိက္ေနမႈမ်ားကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ေထာက္ျပေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။ ထုိသတင္းမ်ားကုိ အမွန္ျဖစ္ဖုိ႔ ျပႆနာ အရင္းခံကုိ ေျဖရွင္းၾကဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းေတာ္ မူသြားခဲ့ပါသည္။ 

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာဘဒၵႏၲနႏၵမာလ အရွင္ျမတ္ကုိယ္တုိင္က ထုိျပႆနာမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖဲြ႕တစ္ခု ဖဲြ႕စည္း၍ သတင္းမွန္ကုိ ထုိအဖဲြ႕က ျမန္မာျပည္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ အသံ၊ ဗုဒၶဘာသာမ်ား၏ အသံတစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ေစရန္ အႀကံျပဳေတာ္မူသြားခဲ့သည္။ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး ေျပာေနျခင္းကပင္ စကားအရာ မညီညြတ္မႈကုိ ျဖစ္ေစကာ အကဲြကဲြအၿပဲၿပဲ ျဖစ္တတ္သျဖင့္ အားလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳေပးႏုိင္မည့္၊ အသံတစ္သံတည္း ထြက္ေစႏုိင္မည့္ အမ်ိဳးဘာသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖဲြ႕တစ္ခု ေပၚေပါက္ေစရန္အထိ အႀကံျပဳေတာ္မူသြားခဲ့သည္။

သံဃာ့အစည္းအေဝးသုိ႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူကာ အႀကံျပဳစကားမ်ား မိန္႔ၾကားေတာ္မူသြားခဲ့ၾကသည့္ သံဃာ့ဥေသွ်ာင္ မေထရ္ႀကီးမ်ား၏ ရင္တြင္းစကားမ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာသံဃာထုုတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ မည္မွ်လုိလားၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ေန၍ ျမန္မာျပည္အေပၚ မခ်စ္ဘဲ ျမန္မာျပည္ကုိ ဒုကၡေပးမည့္ အနည္းစုဟု ေခၚေနၾကသည့္ ဧည့္သည္အခ်ိဳ႕သည္ အားနည္သည္ဟု ဆုိကာ လူ႔အခြင့္အေရး စကားလုံးမ်ားျဖင့္ မည္မွ်ပင္ အသုံးျပဳကာ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကုိ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္ မွ်သုိ႔ပင္ ျပဳလုပ္ေနပါေသာ္လည္း စာေရးသူတုိ႔ သံဃာထု တစ္ရပ္လုံးက မိေအးႏွစ္ခါနာ ျဖစ္ေနေပမယ့္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ၊ ကုိယ့္လူမ်ိဳး၊ ကုိယ့္ဘာသာ ျဖစ္ေနသျဖင့္ မည္သူကအမ်ိဳးဘာသာကုိ ခ်စ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မခ်စ္သည္ျဖစ္ေစ စာေရးသူတုိ႔က ခ်စ္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ မည္သူက မည္သုိ႔ပင္ စာေရးသူတုိ႔ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းအား သိကၡာခ်ေနပါေစ စာေရးသူတုိ႔သည္ စာေရးသူတုိ႔၏ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ႏုိင္ငံအေရး ျဖစ္ေနသျဖင့္ ႏွစ္ခါသုံးခါ နာေနေသာ္လည္း ခြင့္လြတ္သီးခံမႈျဖင့္ အားလုံးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုုိင္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားေပးေနမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ 

တဖက္ကလည္း စာေရးသူတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မိမိတုိ႔ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားကုိ ဗုဒၶနည္းအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဦးတည္ၾကဖုိ႔ ေဟာေျပာၾကသလုိ အျခားအျခား ဘာသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း မိမိတုိ႔၏ ဘာသာဝင္မ်ားကုိ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ေစမည့္ အဆုံးအမမ်ားျဖင့္ အသိပညာေပး ေဟာေျပာေပးသင့္ေပသည္။ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ စာေရးသူတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ကမ္းေနေပမယ့္ တဖက္က လက္ကုိပုတ္ခ်ကာ၊ အၾကမ္းဖတ္ေရး၊ စိတ္ၾကမ္းဝင္ေရး၊ တုိက္ေရးခုိက္ေရးမ်ားကုိသာ ေဟာေျပာေနပါက မည္သုိ႔မွ် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္ႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ အားလုံးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏူးညံ့စြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္ပါမွ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထုိင္ေရး အေကာင္အထည္ ေပၚႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဆုိလုိသည္မွာ ျပႆနာမ်ိဳးစုံျဖင့္ အလုပ္႐ႈတ္ေနသည့္ ၾကားမွပင္ စာေရးသူတုိ႔ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ညီညီညြတ္ညြတ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ သံဃာအစည္းအေဝးၾကီးသည္ အေရးႀကီးလွ်င္ ေသြးစည္းသည္ဟူသည့္ စကားအတုိင္း ေသြးစည္းမႈ၏ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပရိယတ္လုိင္း(line)၊ ပဋိပတ္လုိင္း၊ ပရဟိတလုိင္း၊ ဓမၼကထိကလုိင္းစသည္ျဖင့္ သူ႔လုိင္းႏွင့္သူ ေအာင္ျမင္ေနၾကသည့္ သံဃာေတာ္ အသီးသီးသည္ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ႏုိင္ငံအေရးအတြက္ဆုိလွ်င္ လုိင္းေပါင္းစုံသည္ တစ္လုိင္းတည္ျဖစ္ကာ အလြန္ညီညြတ္ၿပီး ေသြးစည္းသြားသည္ကုိ ဤအစည္းအေဝးႀကီးက သတ္ေသျပဳခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ညီညြတ္သည့္ အဖဲြ႕သည္ ခ်မ္းသာ၏ဟု ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူသည့္ အတုိင္း ယခုလုိ အသြင္ေျပာင္းကာလတြင္ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ၏ အနာဂတ္ ေကာင္းမြန္တုိးတက္ၾကေစရန္ မည္သူကမည္မွ်ပင္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကုိ အပုတ္ခ် တုိက္ခတ္ေနၾကသည္ ျဖစ္ပါေစ စာေရးသူတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ဆရာဒကာမ်ားသည္ကား စာေရးသူတုိ႔၏ ႏုိင္ငံ့အေရး၊ အမ်ိဳးဘာသာ အေရးမ်ားျဖစ္ေနပါသျဖင့္ အေရးႀကီးေနသည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္း၊ ကုိယ့္ဘာသာတူအခ်င္းခ်င္း၊ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း အျပစ္ပုံခ်ကာ အျပစ္ဖုိ႔ေနၾကမည့္ အစား ဆရာဒကာ ညီညြတ္စြာျဖင့္ ဘာသာသာသနာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါစုိ႔ဟုသာ တုိက္တြန္းသမႈ ျပဳလုိက္ပါသည္။ 

Read more »

အမႈိက္


အမႈိက္ေကာက္သူေတြကုိ မေကာက္ဖုိ႔တားျမစ္တဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ကုိ ဖတ္လုိက္မိေတာ့ ဘုရားရွင္လက္ထပ္က အမႈိက္ေတြကုိ မပ်င္းမရိ လုိက္ေကာက္ေလ့ရွိတဲ့ ရွင္ရာဟုလာအေၾကာင္းကုိ သတိရမိခဲ့ပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တဲ့ေနရာ၊ အမႈိက္ေကာက္တဲ့ေနရာမွာ နာမည္ႀကီးလွတဲ့ ရွင္ရာဟုလာဟာ ဘယ္သူကဘယ္လုိေျပာေျပာ အမႈိက္နဲ႔ပတ္သက္၊ သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ စိတ္ထားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ကုသုိလ္ရေရးကုိ အထူးအေလးေပးေတာ္မူတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ရာဟုလာေလးရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားကုိ စမ္းသပ္တဲ့အေနနဲ႔ တံျမက္စည္းေတြ၊ အမုိက္ေတာင္းေတြ၊ အမႈိက္ေတြကုိ ဟုိခ်ဒီခ် ခ်ထားၿပီး ရွင္ရာဟုလာနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ “ဒါေတြကုိ ငါ့ရွင္ထားခဲ့တာ မဟုတ္လား”လုိ႔ ေမးတဲ့အခါမွာလည္း ရာဟုလာေလးက “မွန္ပါ တပည့္ေတာ္ အခုပဲ သိမ္းလုိက္ပါမယ္၊ သန္႔ရွင္းလုိက္ပါမယ္”ဆုိၿပီး ေစတနာေကာင္းေကာင္း၊ လုိလုိခ်င္ခ်င္နဲ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ေရာ၊ လုပ္ရပ္ပါ ေကာင္းလြန္းလွတဲ့ ရွင္ရာဟုလာရဲ႕ ခံယူခ်က္ကေတာ့ တကယ့္ကုိပဲ အတုယူ က်င့္သုံးစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဟုတ္ပါတယ္။ စိတ္ထားေကာင္းေကာင္းနဲ႔သာ ျပဳမူလုုပ္ေဆာင္တတ္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူဘာေျပာေျပာ၊ ဘယ္သူအမႈိက္ကုိ ဘယ္လုိပဲပစ္ပစ္ ကုိယ္ေကာက္လုိက္တဲ့အမႈိက္၊ ကုိယ့္သန္႔ရွင္းလုိက္တဲ့ ကုသုိလ္ဟာ ကုိယ့္အတြက္ေတာ့ ေကာင္းက်ိဳးတစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြတ္လုိက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမႈိက္ပစ္တဲ့လူကုိ ရွာစရာမလုိဘဲ အမႈိက္ေကာက္လုိက္တဲ့ ကုိယ့္ရဲ႕ စိတ္ေစတနာဟာ အခရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက အျပင္ပုိင္း ႐ုပ္ဝတၳဳ   ဆုိင္ရာ အမႈိက္ကုိ ေျပာတာပါ။ 

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စိတ္ကုိပူေလာင္ေစတဲ့အရာ၊ စိတ္ကုိညစ္ႏြမ္းေစတဲ့ အရာေတြကုိလည္း အမႈိက္လုိ႔ တင္စားေျပာဆုိေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီအမႈိက္ေတြကေတာ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဒိ႒ိစတဲ့ ကိေလသာ အမႈိက္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  တစ္ခါတေလ အဲဒီအမႈိက္ေတြေၾကာင့္ ကုိယ့္စိတ္မွာ မသန္႔ရွင္းပဲ ေလးလံထုိင္းမႈိင္း ညစ္ႏြမ္းေစတာလည္း ႀကဳံဖူးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမိႈက္ပစ္တဲ့သူေတြ၊ အမႈိက္ေကာက္တဲ့ သူေတြေၾကာင့္ မသန္႔ရွင္းတာေတြ၊ သန္႔ရွင္းတာေတြလည္း ခဏခဏ ျဖစ္ေနၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ခ်ိဳ႕က အမႈိက္ကုိ ဗရမ္းဗတာ ပစ္ေလ့ရွိတတ္သလုိ၊ တစ္ခ်ဳိ႕လည္း ပစ္သမွ် အမႈိက္ေတြကုိ လုိက္ေကာက္တာမ်ိဳး ရွိတတ္ပါတယ္။ ကုိယ့္အမႈိက္ကုိ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိေအာင္ပစ္တတ္သူနဲ႔ အမႈိက္ေတြကုိ သန္႔ရွင္းသြားေအာင္ လုပ္တတ္သူ၊ အမႈိက္ေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္တတ္သူနဲ႔ အမႈိက္ေကာက္ေနတတ္သူ စသျဖင့္  အမိႈက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်င့္သုံးတဲ့သူ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနတတ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ စိတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလ့က်င့္တဲ့အခါမွာ အဲဒီစိတ္ကုိ ညစ္ႏြမ္းေစတတ္တဲ့ အကုသုိလ္၊ ကိေလသာဆုိတဲ့ အမိႈက္ေတြကုိ အသိသတိနဲ႔ သန္႔ရွင္းသြားေအာင္ လုပ္တတ္ဖုိ႔ အထူးလုိအပ္လွပါတယ္။ ကုိယ္သႏၲာန္မွာ အမႈိက္ေတြ ရွိလာၿပီဆုိရင္ အဲဒီအမိႈက္ေတြကုိ အျမန္ဆုံး သန္႔ရွင္းပစ္ႏုိင္ေအာာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားက ပစ္လုိက္တဲ့ အမႈိက္ေတြ ရွိလာရင္လည္း အဲဒီအမႈိက္ေတြကုိ လုိက္မေကာက္ဖုိ႔ ကုိယ္ကေလ့က်င့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္က ကုိယ့္ကုိ ေဒါသျဖစ္ေစတဲ့ ေဒါသအမိႈက္၊ မာနျဖစ္ေစမယ့္ မာနအမႈိက္ စတာေတြနဲ႔ ပစ္လာရင္လည္း အဲဒီအမႈိက္ေတြကုိ လုိက္မေကာက္ဘဲ ေနႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ လူေတြက ဘာမဟုတ္တာေလးေတြ အေပၚမွာ လုိက္ခံစားၿပီး ကုိယ့္စိတ္ကုိ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းေစ၊ စိတ္မွာအညစ္အေၾကးေတြ ျဖစ္ေစတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အမႈိက္ေတြ လုိက္ေကာက္ေနသလုိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အမွန္ေတာ့ အမႈိက္ဆုိတာ ႐ႈတ္ေနလုိ႔ မေကာင္းဘဲ ရွင္းေနမွ ေကာင္းတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အမႈိက္ဆုိရင္ ကုိယ့္အမႈိက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူ႔အမႈိက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သန္႔ရွင္းေနေအာင္ လုပ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိပါပဲ။ စိတ္ကုိ ညစ္ႏြမ္းေစတဲ့ ကိေလသာ အမႈိက္ေတြဆုိတာလည္း ကုိယ့္စိတ္မွာ ရွင္းေနမွေကာင္းပါတယ္။ စိတ္အမိႈက္ဆုိရင္ ကုိယ့္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သူ႔ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ရွင္းေနေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ကုိ ပူေလာင္ညစ္ႏြမ္းေစတဲ့ အမႈိက္ေတြ ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ ျဖစ္ေပၚလာရင္ အျမန္ဆုံးထုတ္ပစ္ႏုိင္ေအာင္ အသိသတိတရား၊ ေကာင္းတဲ့အမူအက်င့္မ်ားနဲ႔ သန္႔ရွင္းၾကရမွာ ျဖစ္သလုိ သူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ မေကာင္းတဲ့ အမႈိက္ေတြကုိလည္း ကုိယ့္စိတ္ထဲမွာ ခံစားမေနရေအာင္ အမႈိက္ေတြကုိ လုိက္မေကာက္ၾကဖုိ႔ အထူးေလ့က်င့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အမႈိက္ဆုိတာ ႐ႈတ္ဖုိ႔မဟုတ္ပါဘူး။ ရွင္းဖုိ႔ပါ။ အမႈိက္ဆုိတာ ေကာက္ဖုိ႔မဟုတ္ပါဘူး၊ ေပ်ာက္ဖုိ႔ပါ။ ကုိယ့္အမႈိက္လည္း မ႐ႈတ္မိပါေစနဲ႔။ သူမ်ားအမႈိက္ေတြကုိလည္း လုိက္မေကာက္မိပါေစနဲ႔။ ေကာက္မိရင္လည္း အျမန္ဆုံး သန္႔ရွင္းပစ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ အမႈိက္ဆုိတာ ကုိယ့္အမႈိက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သူ႔အမႈိက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလုံးသန္႔ရွင္းေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔လုိအပ္သလုိ စိတ္ကုိညစ္ေပဆုိတဲ့ အကုသုိလ္၊ ကိေလသာ အမႈိက္ေတြဆုိတာလည္း ကုိယ့္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူ႔ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သန္႔ရွင္းသြားေအာင္ လုပ္ဖုိ႔လုိအပ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အမႈိက္မွန္သမွ် သန္႔ရွင္းရေအာင္ အသိတရား၊ အက်င့္တရားမ်ားနဲ႔ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အမႈိက္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းတင္ျပလုိက္ရပါတယ္။ 

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား