ေမတၱာပုိ႔တာ သူ႔အတြက္လား၊ ကုိယ့္အတြက္လား


”ေမတၱာရဲ႕ သေဘာက သူ႔အတြက္ပုိ႔ရင္း ကုိယ့္အတြက္လည္း ေအးခ်မ္းျခင္း သေဘာပါ”

ဒကာမေလးတစ္ေယာက္က ေမးဖူးပါတယ္။အရွင္ဘုရား ေမတၱာပုိ႔တာဟာ ကုိယ့္အတြက္ ပုိ႔တာလား၊ သူမ်ားအတြက္ ပုိ႔တာလား”တဲ့။ ဟုတ္ပ။ သူေမးမွပဲ သတိျပဳမိေတာ့တယ္။ ႐ုတ္တရက္ၾကည့္ရင္ ကုိယ့္မွာရန္သူေတြ နည္းေစဖုိ႔ ေမတၱာကုိ ပြားမ်ားၾကတာေတြလည္း ရွိေနေတာ့ ကုိယ့္အတြက္ ပုိ႔သလုိ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေမတၱာရဲ႕ သေဘာက ေအးခ်မ္းတယ္ဆုိတဲ့အတြက္ ကုိယ့္မွာအပူေတြ ရွိေနတဲ့သူေတြဟာ ေမတၱာကုိ မ်ားမ်ားပြားေလ့ ရွိတတ္ၾကတာဆုိေတာ့ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ ေမတၱာပုိ႔တာဟာ ကုိယ့္အတြက္ ပုိ႔တာလုိ႔ ေတြးေကာင္းေတြးႏုိင္တာေပါ့။ 

အမွန္ေတာ့ ေမတၱာဆုိတာ အက်ိဳးကုိလုိးလားျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ သူတပါးအက်ိဳးကုိ လုိလားျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေမတၱာပုိ႔တုိင္းပုိ႔တုိင္း သူတပါး အက်ိဳးကုိ လုိလားၿပီး ပုိ႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အလုံးစုံေသာ သတၱဝါေတြ ေဘးရန္ကင္းပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းကင္းပါေစ၊ ကုိယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ၊ ခ်မ္းသာစြာ မိမိခႏၶာဝန္ကုိ ရြတ္ေဆာင္ႏုိင္ပါေစ ဆုိၿပီး ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းတဲ့ စိတ္နဲ႔ ပုိ႔တာဟာ ေမတၱာအပုိ႔ခံရတဲ့သူရဲ႕ အက်ိဳးကုိ လုိလုိလားလား ပုိ႔သျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူမ်ားအတြက္ ပုိ႔သျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားအတြက္ကုိ ပုိ႔သျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေအးခ်မ္းမႈကေတာ့ ကုိယ့္အတြက္လုိ႔ပဲ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတပါး အက်ိုဳးကုိ လုိလားၿပီး သူမ်ားအတြက္ ေမတၱာမ်ားမ်ား ပြားႏုိင္တဲ့သူဟာ သူတပါး ခ်မ္းသာေလ၊ ကုိယ္လည္းဝမ္းသာေလ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီ ေမတၱာပြားေန၊ ေမတၱာပုိ႔ေနတဲ့ ကုိယ့္စိတ္အစဥ္ဟာ ေအးျမမႈကုိ ျဖစ္ေနေစတာပါ။ ေမတၱာပြားမ်ားေနတဲ့အခုိက္မွာ ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ ေမတၱာရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ ေဒါသေတြ ေပၚမလာတာဟာ ကုိယ့္အတြက္ အပူသက္သာေနတာပါ။ အဲဒီလုိ ကုိယ္က ေမတၱာ ပုိ႔လုိက္လုိ႔ အပုိ႔ခံရသူမွာ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ျဖစ္ထြန္းသြားၿပီး ကုိယ့္ရဲ႕ေမတၱာအရွိန္ေၾကာင့္ ကုိယ့္အေပၚမွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ မေကာင္းတဲ့ တုန္႔ျပန္မႈေတြ မရွိေတာ့တာ စတာေတြဟာ ကုိယ္က သူတပါးအေပၚ စစ္မွန္တဲ့ အက်ိဳးကုိ လုိလားတဲ့စိတ္နဲ႔ ေမတၱာပုိ႔ေပးမႈရဲ႕ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေမတၱာဟာ သူ႔အက်ိုဳးကုိ လုိလားၿပီး ပြားမ်ားရတဲ့ ဘာဝနာက်င့္စဥ္ျဖစ္ေပမယ့္ ကုိယ့္အက်ိဳးကုိလည္း ၿပီးေျမာက္ေစတဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေမတၱာထားျခင္း၊ ေမတၱာပြားျခင္းဟာ သူ႔အက်ိဳးေရာ ကုိယ့္အက်ိဳးပါ သက္ေရာက္မႈ ေကာင္းေစတဲ့ အလြန္ေအးျမတဲ့ က်င့္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား