လြတ္လပ္တဲ့ စိတ္တစ္ခါတေလ စိတ္ဟာ တင္းက်ပ္ၿပီး ေလးလံေနတတ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈေတြမ်ားလာတဲ့အခါ၊ အဆင္မေျပမႈေတြ မ်ားလာတဲ့အခါ၊ အခက္အခဲေတြ မ်ားလာတဲ့အခါ အဲဒီ ဖိအားေတြေၾကာင့္ ကုိယ့္စိတ္မွာ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းေနၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ စိတ္မျဖစ္ေတာ့ဘဲ တင္းက်ပ္ေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မလုိလားအပ္တဲ့ အေတြးေတြဟာ စိတ္ကုိပုိၿပီး မြန္းက်ပ္ေစပါတယ္။ အေတြးေတြဟာ စိတ္ရဲ့လြတ္လပ္မႈကုိ လႊမ္းမုိးထားတဲ့အတြက္ ထြက္ေပါက္ေပ်ာက္ၿပီး က်ဥ္းၾကပ္ေနတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဖိအားေတြက ျဖစ္ေပၚၿပီးသြားခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီ ဖိအားေတြကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး က်န္ေနခဲ့တဲ့ အေတြးေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္းစစ္ေတာ့ စိတ္ကုိေလးလံ ထုိင္းမႈိင္းေစတာဟာ မလုိလားအပ္တဲ့ အေတြးေတြေၾကာင့္ဆုိတာ ေကာက္ခ်က္ခ်လုိ႔ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ အညစ္အေၾကးကင္းၿပီး သန္႔ရွင္းေနတဲ့စိတ္ဟာ ဖိအားေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ မလုိလားအပ္တဲ့ အေတြးေတြေၾကာင့္ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းကာ လြပ္လပ္ေပါ့ပါးတဲ့ စိတ္မျဖစ္ဘဲ လူကုိပုိၿပီး ပင္ပန္းႏြမ္းေနေစတတ္တဲ့အတြက္ အဲဒီလုိ စိတ္မွာတင္းက်ပ္ၿပီး ဖိအားေတြနဲ႔ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းေနတဲ့အခါ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ သတိျပဳဆင္ျခင္ၿပီး အေတြးေတြကုိ အရင္ထုတ္ကာ ဘာမွအၾကာႀကီး မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့ မၿမဲျခင္းရဲ့ သေဘာကုိ ျမင္ေအာင္႐ႈရင္း ဖိအားဆုိတာ အသိတရား မပါရင္ အခါခါ လာေနတတ္တာကုိ အမွတ္သတိ မျပတ္ရွိေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သတိရွိေနတဲ့စိတ္ဟာ လြတ္လပ္တဲ့စိတ္၊ ေပ့ါပါးတဲ့စိတ္၊ ဖိအားမရွိတဲ့စိတ္၊ အညစ္အေၾကးကင္းၿပီး သန္႔ရွင္းတဲ့စိတ္ဆုိတာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား