သတိျပဳဆင္ျခင္ပါအေကာင္းအဆုိး ဆုိတာ
အေၾကာင္းအက်ိဳးဆုံရင္ ႀကဳံလာၾကတာပဲ။
အေကာင္းေတြဆုံလုိ႔လည္း မေကာင္းေတြ ကုန္ၿပီလုိ႔ မေတြးနဲ႔။
မေကာင္းေတြဆုံလုိ႔လည္း အေကာင္းေတြ မႀကဳံေတာ့ဘူးလုိ႔ မတြက္နဲ႔။
ကုန္ခ်ိန္တန္ကုန္၊ ဆုံခ်ိန္တန္ဆုံ၊ ႀကဳံခ်င္တန္ ႀကဳံေနၾကမွာပဲ။
ႀကဳံဆုံလာတဲ့ အခါမွာသာ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ပါ။
ေကာင္းလုိ႔လည္း စိတ္ဓာတ္ေတြ မေျပာင္းမိေစနဲ႔။
မေကာင္းလုိ႔လဲ မေကာင္းတာေတြမွာ မေပါင္းမိေစနဲ႔။
အေကာင္းေရာက္တဲ့အခါ သတိမေပ်ာက္ေစနဲ႔။
မေကာင္းေရာက္တဲ့အခါ အေကာင္းမေပ်ာက္ေစနဲ႔။
ေကာင္းရင္သတိထား အဆုိးလာတတ္တယ္။
ဆုိးရင္ကုသုိလ္ပြား အက်ိဳးမ်ားလိမ့္မယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရးႀကီးဆုံးက သတိမေပ်ာက္ဖုိ႔နဲ႔ ကုသုိလ္မပ်က္ဖုိ႔ပဲဆုိတာ
မေမ့ပါနဲ႔။

ေမတၱာျဖင့္ 
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား