မင္းအိမ္


ျမန္မာႏုိင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အဆုိးအျမင္ေတြနဲ႔ ကုိယ့္ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း ၊ ကုိယ့္လူမ်ိဳးအေၾကာင္း ဟုိေျပာဒီေျပာ သိပ္မေျပာၾကပါနဲ႔။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီလုိ ေျပာေနတာ ကုိယ့္အိမ္ကုိ ကုိယ္ျပန္ၿပီး အဆုိးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘယ္သူေတြဘာပဲ ေျပာေျပာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အားလုံးရဲ့ ကုိယ္ပုိင္အိမ္ပါပဲ။ ကုိယ့္အိမ္ေကာင္းရင္ ကုိယ္ဂုဏ္ရွိမယ္။ ကုိယ့္အိမ္ဆုိးရင္ ကုိယ္ညွိဳးငယ္မယ္။ ဒီေတာ့ ကုိယ့္အိမ္ကုိ အဆုိးျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ့္အစား ကုိယ္စြမ္းႏုိင္တဲ့ဘက္က အေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ဝုိင္းျပင္ၾကတာေပါ့။ ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႔ မင္းအိမ္ဆုိတဲ့ ကဗ်ာေလးကုိ ဖတ္ၾကည့္ၿပီး ျပင္သင့္တာျပင္ၾကပါစုိ႔။

မင္းအိမ္
-----
မေကာင္းမင္းအိမ္
ေကာင္းမင္းအိမ္တည္း
မင္းအိမ္ရဲႊစုိ အမုိးယိုေသာ္
မၿငိဳးသင့္ပါ မင္းတက္ဖာေပါ့။

အကာအခင္း ပ်က္ယုိယြင္းေသာ္
မျငင္းေစခ်င္ မင္းဆက္ျပင္ေပါ့။

အခြင္အနဲ႔ အရြဲ႔အေစာင္း
မေကာင္းမေျပ ေဟာင္းေထြေထြကုိ
အေျခႏွင့္မွ် ဉာဏ္ျဖင့္ဆ၍
လု႔ံလသက္သြင္း သစ္ေစမင္း။ ။

(ဆရာေဇာ္ဂ်ီ)

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား