အသိရွိပါ၊ သတိမလြတ္ပါေစနဲ႔


အသိရွိပါ၊ သတိမလြတ္ပါေစနဲ႔ ()
--------------------
ဖတ္ဖူးတဲ့ စာပုိဒ္ေလးတစ္ခုပါ။
သူမ်ားလဲသြားေအာင္ ေျခထုိးခံတဲ့အခ်ိန္ ကုိယ္လည္းေရွ႔ကုိ မသြားႏုိင္ပါဘူးတဲ။

သိပ္မွန္ပါတယ္။ ကုိယ့္အလုပ္ကုိ ေကာင္းေအာင္လုပ္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ သူမ်ားမေကာင္းႀကံေန၊ သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္းေျပာေန၊ သူမ်ားမေကာင္းေအာင္ လုပ္ေနရတာနဲ႔ ကုိယ့္မွာအခ်ိန္ေတြကုန္ၿပီး အျပစ္ေတြသာ ျဖစ္ေနေတာ့တာပါ။ အဲဒီလုိ သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္းေတြ ႀကံစည္ေျပာဆုိ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမ်ား ကုိယ့္အတြက္၊ အမ်ားအတြက္ အေကာင္းတစ္ခုခု လုပ္ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္မ်ား အက်ိဳးမ်ားလုိက္မလဲေပါ့။ ဒီေတာ့ကား သူမ်ားအေပၚ အျပစ္ေတြရွာေနမယ့္အစား သူ႔လမ္းသူေလွ်ာက္ ကုိယ့္လမ္းကုိယ္ေလွ်ာက္ၿပီး ကုိယ္ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားကာ ကုိယ့္အတြက္နဲ႔ အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးတစ္ခုခုကုိ တုိးပြားေအာင္သာ လုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ သူမ်ားအတြက္ မဟုတ္တာေတြ အားထုတ္ေနတဲ့အခ်ိန္ဟာ ကုိယ္သႏၲာန္မွာ မေကာင္းတဲ့အားေတြ တုိးေနတဲ့အခ်ိန္ဆုိတာ အေသအခ်ာပါပဲ။ အသိရွိပါ၊ သတိမလြတ္ပါေစနဲ႔။

[မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)]


အသိရွိပါ၊ သတိမလြတ္ပါေစနဲ႔ ()
---------------------
ကုိယ့္ဒုကၡမွ ဒုကၡထင္မေနနဲ႔။
႐ုပ္ရွိေနသမွ် ဒုကၡဆုိတာ
အားလုံးမွာ ရွိေနၾကတာပါ။
႐ုပ္ဒုကၡၾကား စိတ္ဒုကၡမမ်ားဖုိ႔သာ
သတိျပဳ ဆင္ျခင္ ကုိယ့္စိတ္ကုိ 
ျပင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာပါ။

[မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒိုက္ဦး)]

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား