႐ုန္းထြက္ႏုိင္မွပုထုဇဥ္မ်ားအတြက္ အေႏွာင္အဖဲြ႔မ်ားသည္ အလြန္မ်ားျပားလွ၏။ သံေယာဇဥ္ အေႏွာင္အဖဲြ႔၊ ကိေလသာ အေႏွာင္အဖဲြ႔၊ အကုသုိလ္ အေႏွာင္အဖဲြ႔ စသည္ျဖင့္ အေႏွာင္အဖဲြ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားတြင္ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနၾက၏။ တစ္ခါတရံ ႐ုန္းထြက္မည္ဟု စိတ္ကူးရွိေသာ္လည္း မထြက္ႏုိင္သည္ကသာ မ်ားေနတတ္၏။ အခ်ိဳ႔အလုပ္မ်ားသည္ မေကာင္းမွန္း သိေနသျဖင့္ ႐ုန္းထြက္ရန္ ႀကိဳးစားခ်င္ေသာ္လည္း ပုထုဇဥ္မ်ား၏ စိတ္အစဥ္မွာ မခုိင္ၿမဲေသးသျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တြယ္ၿမဲတြယ္ေနၾကေပေတာ့၏။ 

႐ုန္းထြက္သည္ဆုိရာမွာ မေကာင္းမႈ လုပ္ခ်င္ေနသည့္စိတ္ကုိ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္၊ လုပ္ေနက်ျဖစ္သည့္ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ကုိ ဆက္မလုပ္ဘဲ ရပ္တန္႔ႏုိင္ေအာင္၊ လုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္မ်ားတြင္ ေနာင္တမ်ားျဖင့္ ပူေဆြးမႈျဖစ္ကာ အကုသုိလ္မ်ား ထပ္မတုိးပြားေအာင္ ႐ုန္းထြက္ျခင္းမ်ိဳး၊ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ကုိ မလုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း လုပ္ျဖစ္ေအာင္၊ မလုပ္ဖူးေသးသည့္ ေကာင္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ လုပ္ျဖစ္ေအာင္၊ လုပ္ခဲ့ၿပီးေသာ ေကာင္းမႈအစုစုကုိ ျပန္လည္ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ ကုသုိလ္အက်ိဳး ထပ္တုိးရေအာင္ မိမိကုိယ္ကုိ ဆုံးမျပဳျပင္ ေနထုိင္ျခင္းမ်ိဳးကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္၏။ 

အမွန္စင္စစ္ ထုိအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေႏွာင္အဖဲြ႔မ်ားမွ ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ေသးသမွ် ပုထုဇဥ္သည္ ပုထုဇဥ္မွ်သာ ျဖစ္ေနၿပီး တစ္ခါတရံ အႏၶပုထုဇဥ္ဟုေခၚသည့္ အကန္းပုထုဇဥ္အျဖစ္မ်ိဳးမွာပင္ ျပန္လည္သြားသူမ်ား ျဖစ္ေနတတ္၏။ ထုိအေႏွာင္အဖဲြ႔မ်ားမွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္မွသာ ပုထုဇဥ္သည္ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္၊ ထုိမွ အရိယာ သူေတာ္စင္အျဖစ္ ေရာက္ရွိႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္၏။ အရိယာ အျဖစ္ကုိ အသာထား အႏၶပုထုဇဥ္ဘဝမွသည္ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ ဘဝမ်ိဳး ျဖစ္ရန္ပင္ အေတာ္ႀကိဳးစားရမည့္ သေဘာရွိ၏။ 

မည္သုိ႔ဆုိေစ အေႏွာင္အဖဲြ႔မွာ တြယ္ၿငိၿပီး သံသရာတြင္ လည္ေနၾကမႈမ်ားမွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ရန္ မိမိကုိယ္ကုိ သတိျပဳဆင္၍ အသိပညာ တရားမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကရန္သာ ျဖစ္ပါ၏။ လႊတ္ထားလွ်င္ ဇြတ္သြားတတ္သည့္ စိတ္ကုိ သတိတရားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ကာ အကုသုိလ္အမႈမ်ားမွ ႐ုန္းထြက္၍ ကုသုိလ္အလုပ္ျဖင့္ အစားထုိးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ သုိ႔မွသာ လြတ္ေျမာက္မႈကုိ ရယူႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါ၏။ 

ေမတၱာျဖင့္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)

1 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):

  • ko nge says:
    Wednesday, December 04, 2013

    အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ ကူးယူျပီး facebook မွာ ျပန္မ်ွေဝခြင့္ျပဳပါဘုရားး


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား