စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္၊ ေရွး႐ႈႏွင္ေလာ့

ေလာကမွာ ေစတနာကုိ နားမလည္တဲ့သူေတြရွိတယ္။ ေစတနာကုိ အျပစ္ျမင္တဲ့သူေတြရွိတယ္။ ေစတနာကုိ ေစာ္ကားတဲ့သူေတြရွိတယ္တဲ့။ မွန္ပါတယ္။ အဲဒါက သူတုိ႔အပုိင္းပါပဲ။
ကုိယ့္ဘက္ကေတာ့ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ေစတနာမွန္မွန္နဲ႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ပဲ မဟုတ္လား။ ကုိယ့္လုပ္တာ သူတုိ႔ရဲ ႔ တုန္႔ျပန္မႈေကာင္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္ဖုိ႔မဟုတ္ပါဘူး။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေကာင္းေတြ ျဖစ္ဖုိ႔ပါပဲ။ စိတ္ေစတနာေကာင္းဆုိတာ လူတုိင္းမွာ မရွိတတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္မွာ အဲဒီစိတ္ေစတနာေလး ရွိေနတာကုိက ဒါဟာ အေကာင္းဓာတ္ခံေလး ပါလာတဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဓာတ္ခံေလးကုိ တစ္စုံတစ္ဦးေၾကာင့္၊ တစ္စုံတစ္ခုေၾကာင့္ေတာ့ ပ်က္ျပယ္သြားလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ အဲဒီဓာတ္ခံေလး မပ်က္ျပယ္ဖုိ႔ ကုိယ့္စိတ္ထားေလးေတြ ျပဳျပင္ၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ လုပ္တဲ့သူေတြမွာ တစ္ဘက္က တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈေကာင္း၊ တုန္႔ျပန္မႈေကာင္း၊ ေစတနာကုိ သိတတ္မႈေကာင္းေလးေတြ ျပန္မရလည္း ကုိယ့္ရဲ့ စိတ္ေစတနာေကာင္းက ကုိယ့္အတြက္ အေကာင္းေတြ ျဖစ္ေနၿပီးသားပါ။ ကုိယ့္ေစတနာေကာင္းက ကုိယ့္အတြက္ တုန္႔ျပန္မႈေကာင္းေတြ ရၿပီးသားပါပဲ။ သူတပါးထံက ေမွ်ာ္လင့္ဖုိ႔မဟုတ္ပါဘူး။ ေမွ်ာ္လင့္လုိက္ရင္ ေကာင္းေနတဲ့ ေစတနာေလးေတြေတာင္ တစ္ခါတရံ တုန္ျပန္႔မႈ မေကာင္းရင္ ေျပာင္းသြားတတ္တာဆုိေတာ့ သူ႔ဘက္ကုိ မၾကည့္ပါနဲ႔၊ ကုိယ့္ဘက္က စိတ္ေစတနာေလးေတြကုိပဲ သတိနဲ႔ညွိလုပ္ၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေကာင္းရဲ့သားနဲ႔ သူမေကာင္းရင္ အဲဒါ သူ႔အေၾကာင္းပါပဲ။ ကုိယ့္ဘက္ကေတာ့ မေျပာင္းမိဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေစတနာေကာင္းဆုိတာ သူတပါးရဲ့ တုန္႔ျပန္မႈေကာင္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္ဖုိ႔မဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္ဘက္ကသာ အလုပ္ေကာင္းေတြမွာ အေကာင္းလုပ္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ့္ေစတနာကုိ ဘယ္သူအသိအမွတ္ျပဳျပဳ၊ မျပဳျပဳ ကုိယ့္ကုိကုိယ္နဲ႔ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးၿပီဆုိတာ သတိျပဳဆင္ျခင္ရင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္သာ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြကုိ ဆက္လုပ္ၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လုိပဲ တုန္႔ျပန္ပါေစ ကုိယ့္ဘက္ကေတာ့ စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္၊ ေရွး႐ႈႏွင္ဖုိ႔ပါပဲ။
ေမတၱာျဖင့္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား