Showing posts with label ဟုိဟုိဒီဒီသတင္းမ်ား. Show all posts
Showing posts with label ဟုိဟုိဒီဒီသတင္းမ်ား. Show all posts

ဆရာေတာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိေနမည္


ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႔၊ စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ ဒဂုံၿမိဳ႔နယ္၊ ၿမိဳ႔မေက်ာင္းလမ္း၊ အိမ္ေတာ္ရာတုိက္၊ သီရိေဇယ်ဳံေက်ာင္းတုိ႔၏ ပဓာန နာယကဆရာေတာ္ မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ တရားပဲြမ်ား၊ ေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ ပညာဒါနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားပရဟိတကိစၥမ်ား ရွိေနပါသျဖင့္ (6-11-2013)ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ၾကြေရာက္ကာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ေထာက္ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ အရွင္ေဝဠဳရိယသည္ (13-11-2013)ရက္ေန႔တြင္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆရာေတာ္ မရွိသည့္အခုိက္တြင္ အရွင္ေဝဠဳရိယမွ  ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္ကာ အစစအရာရာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႔ စိတၱသုခေက်ာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သာေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ေရႊျမန္မာမ်ား၏ လုိအပ္သည့္ အေရးမ်ားကုိ ဆရာေတာ္ကုိယ္စား လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႔မွ စြမ္းႏုိင္သမွ် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ကုိရီးယားေရာက္ ေရႊျမန္မာမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ကိစၥအဝဝကုိ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ကုသုိလ္ေတာ္ ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပးဖိတ္ေခၚ အပ္ပါသည္။ေလးစားစြာျဖင့္
အရွင္ေဝဠဳရိယ (လက္ေထာက္ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္) ႏွင့္

ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႔

Read more »

သမဂၢါနံ တေပါ သုေခါ (ညီညြတ္သူမ်ား၏ အက်င့္သည္ ခ်မ္းသာ၏)ေမွာ္ဘီ သံဃာ့အစည္းအေဝးႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါၿပီ။ မေထရ္ႀကီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈ၊ ပညာရွင္မ်ား၏ လမ္းညြန္မႈ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ေထရ္ရွင္မ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈ၊ ေနရာေဒသ အသီးသီးရွိ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းမႈတုိ႔ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ ထုိအစည္းအေဝးသုိ႔ စာေရးသူလည္း  ပင့္ဖိတ္စာႏွင့္အတူ က်န္သည့္အေရးမ်ား ေဘးဖယ္ထားက လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ က်ရာက႑မွ ပူေပါင္းပါဝင္ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က႑ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ စုေပါင္းအေျဖရွာခဲ့ၾကသည့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ စာေရးသူတုိ႔သည္ “ႏုိင္ငံသား အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထုိင္ေရး”ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့၊ အခ်င္းခ်င္း အျမင္မ်ား ဖလွယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကုိ ၾကြေရာက္လာေသာ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ားက ဗုဒၶနည္းက် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းၾကရန္ တညီတစ္ညြတ္တည္း အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစမည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားက ဗုဒၶအလုိက် ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ အမွားသတင္းမ်ားျဖင့္ အျပစ္ျမင္ေနၾကသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ သံဃာဥေသွ်ာင္မေထရ္ႀကီးမ်ားက အလြန္စိတ္မေကာင္းစြာ ခံစားေနရသည္ကုိ အစည္းအေဝးတြင္ ၾကြေရာက္ ၾသဝါဒ ေပးခဲ့ၾကသည့္ မေထရ္ႀကီးမ်ား၏ ၾသဝါဒမ်ားတြင္ အထူးထည့္သြင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။ 

ထုိၾသဝါဒမ်ားတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက မီဒီယာမ်ားအား သတင္းမွန္ဖုိ႔၊ သတင္းမခ်န္ဖုိ႔ႏွင့္ ဘက္လုိက္မႈကင္းဖုိ႔ ထပ္ခါထပ္ခါ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသြားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပႆနာ အစကုိ ထိန္ခ်န္ၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရဲ႕ ပုံရိပ္ေတြကုိသာ တဖက္သတ္ ေဖာ္ျပေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ဘက္လုိက္ေနမႈမ်ားကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ေထာက္ျပေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။ ထုိသတင္းမ်ားကုိ အမွန္ျဖစ္ဖုိ႔ ျပႆနာ အရင္းခံကုိ ေျဖရွင္းၾကဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းေတာ္ မူသြားခဲ့ပါသည္။ 

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာဘဒၵႏၲနႏၵမာလ အရွင္ျမတ္ကုိယ္တုိင္က ထုိျပႆနာမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖဲြ႕တစ္ခု ဖဲြ႕စည္း၍ သတင္းမွန္ကုိ ထုိအဖဲြ႕က ျမန္မာျပည္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ အသံ၊ ဗုဒၶဘာသာမ်ား၏ အသံတစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ေစရန္ အႀကံျပဳေတာ္မူသြားခဲ့သည္။ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး ေျပာေနျခင္းကပင္ စကားအရာ မညီညြတ္မႈကုိ ျဖစ္ေစကာ အကဲြကဲြအၿပဲၿပဲ ျဖစ္တတ္သျဖင့္ အားလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳေပးႏုိင္မည့္၊ အသံတစ္သံတည္း ထြက္ေစႏုိင္မည့္ အမ်ိဳးဘာသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖဲြ႕တစ္ခု ေပၚေပါက္ေစရန္အထိ အႀကံျပဳေတာ္မူသြားခဲ့သည္။

သံဃာ့အစည္းအေဝးသုိ႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူကာ အႀကံျပဳစကားမ်ား မိန္႔ၾကားေတာ္မူသြားခဲ့ၾကသည့္ သံဃာ့ဥေသွ်ာင္ မေထရ္ႀကီးမ်ား၏ ရင္တြင္းစကားမ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာသံဃာထုုတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ မည္မွ်လုိလားၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ေန၍ ျမန္မာျပည္အေပၚ မခ်စ္ဘဲ ျမန္မာျပည္ကုိ ဒုကၡေပးမည့္ အနည္းစုဟု ေခၚေနၾကသည့္ ဧည့္သည္အခ်ိဳ႕သည္ အားနည္သည္ဟု ဆုိကာ လူ႔အခြင့္အေရး စကားလုံးမ်ားျဖင့္ မည္မွ်ပင္ အသုံးျပဳကာ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကုိ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္ မွ်သုိ႔ပင္ ျပဳလုပ္ေနပါေသာ္လည္း စာေရးသူတုိ႔ သံဃာထု တစ္ရပ္လုံးက မိေအးႏွစ္ခါနာ ျဖစ္ေနေပမယ့္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ၊ ကုိယ့္လူမ်ိဳး၊ ကုိယ့္ဘာသာ ျဖစ္ေနသျဖင့္ မည္သူကအမ်ိဳးဘာသာကုိ ခ်စ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မခ်စ္သည္ျဖစ္ေစ စာေရးသူတုိ႔က ခ်စ္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ မည္သူက မည္သုိ႔ပင္ စာေရးသူတုိ႔ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းအား သိကၡာခ်ေနပါေစ စာေရးသူတုိ႔သည္ စာေရးသူတုိ႔၏ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ႏုိင္ငံအေရး ျဖစ္ေနသျဖင့္ ႏွစ္ခါသုံးခါ နာေနေသာ္လည္း ခြင့္လြတ္သီးခံမႈျဖင့္ အားလုံးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုုိင္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားေပးေနမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ 

တဖက္ကလည္း စာေရးသူတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မိမိတုိ႔ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားကုိ ဗုဒၶနည္းအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဦးတည္ၾကဖုိ႔ ေဟာေျပာၾကသလုိ အျခားအျခား ဘာသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း မိမိတုိ႔၏ ဘာသာဝင္မ်ားကုိ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ေစမည့္ အဆုံးအမမ်ားျဖင့္ အသိပညာေပး ေဟာေျပာေပးသင့္ေပသည္။ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ စာေရးသူတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ကမ္းေနေပမယ့္ တဖက္က လက္ကုိပုတ္ခ်ကာ၊ အၾကမ္းဖတ္ေရး၊ စိတ္ၾကမ္းဝင္ေရး၊ တုိက္ေရးခုိက္ေရးမ်ားကုိသာ ေဟာေျပာေနပါက မည္သုိ႔မွ် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္ႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ အားလုံးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏူးညံ့စြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္ပါမွ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထုိင္ေရး အေကာင္အထည္ ေပၚႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဆုိလုိသည္မွာ ျပႆနာမ်ိဳးစုံျဖင့္ အလုပ္႐ႈတ္ေနသည့္ ၾကားမွပင္ စာေရးသူတုိ႔ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ညီညီညြတ္ညြတ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ သံဃာအစည္းအေဝးၾကီးသည္ အေရးႀကီးလွ်င္ ေသြးစည္းသည္ဟူသည့္ စကားအတုိင္း ေသြးစည္းမႈ၏ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပရိယတ္လုိင္း(line)၊ ပဋိပတ္လုိင္း၊ ပရဟိတလုိင္း၊ ဓမၼကထိကလုိင္းစသည္ျဖင့္ သူ႔လုိင္းႏွင့္သူ ေအာင္ျမင္ေနၾကသည့္ သံဃာေတာ္ အသီးသီးသည္ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ႏုိင္ငံအေရးအတြက္ဆုိလွ်င္ လုိင္းေပါင္းစုံသည္ တစ္လုိင္းတည္ျဖစ္ကာ အလြန္ညီညြတ္ၿပီး ေသြးစည္းသြားသည္ကုိ ဤအစည္းအေဝးႀကီးက သတ္ေသျပဳခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ညီညြတ္သည့္ အဖဲြ႕သည္ ခ်မ္းသာ၏ဟု ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူသည့္ အတုိင္း ယခုလုိ အသြင္ေျပာင္းကာလတြင္ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ၏ အနာဂတ္ ေကာင္းမြန္တုိးတက္ၾကေစရန္ မည္သူကမည္မွ်ပင္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကုိ အပုတ္ခ် တုိက္ခတ္ေနၾကသည္ ျဖစ္ပါေစ စာေရးသူတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ဆရာဒကာမ်ားသည္ကား စာေရးသူတုိ႔၏ ႏုိင္ငံ့အေရး၊ အမ်ိဳးဘာသာ အေရးမ်ားျဖစ္ေနပါသျဖင့္ အေရးႀကီးေနသည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္း၊ ကုိယ့္ဘာသာတူအခ်င္းခ်င္း၊ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း အျပစ္ပုံခ်ကာ အျပစ္ဖုိ႔ေနၾကမည့္ အစား ဆရာဒကာ ညီညြတ္စြာျဖင့္ ဘာသာသာသနာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါစုိ႔ဟုသာ တုိက္တြန္းသမႈ ျပဳလုိက္ပါသည္။ 

Read more »

ျမန္မာျပည္တြင္း ဓမၼခရီးစဥ္အခ်ိဳ႕


မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္း အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)၏ ျမန္မာျပည္တြင္း ေဟာၿပီး ေဟာစဲ၊ ေဟာရဦးမည့္ ဓမၼခရီးစဥ္ အခ်ိဳ႕
-------------------------------------
၁။ (၄-၁၂-၂၀၁၂) ပဲခူးတုိင္း၊ ဒုုိက္ဦးၿမိဳ႕၊ (၉ )ရပ္ကြက္ (ဖေအာင္ဝဲ) ဓမၼသဘင္
၂။ (၇-၁၂-၂၀၁၂) ရန္ကုုန္၊ လႈိင္ (၁၆)ရပ္ကြက္၊ မာလာၿမိဳင္ ၁၃၊ ၁၄ ဓမၼသဘင္
၃။ (၁၃-၁၂-၂၀၁၂) ေတာင္တြင္းႀကီး၊ စိတၱသုုခ နာေရးကူညီမႈအသင္း အထူးဓမၼသဘင္
၄။ (၁၆-၁၂-၂၀၁၂) ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ဝဇီရာ၊ ေသာၾကာဆြမ္းေလာင္းအသင္း ဆြမ္းသိမ္းေအာင္ပဲြ ဓမၼသဘင္
၅။ (၂၀-၁၂-၂၀၁၂) မႏၲေလး၊ ေဒါနၿခံ၊ အမွတ္ (၁၀) ရဲစခန္းမိသားစုု အထူးဓမၼသဘင္
၆။ (၂၂-၁၂-၂၀၁၂) ေျမာက္ဥကၠလာ၊ မယ္လမုု ဘုုရားဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္လုုံးဆုုိင္ရာ စာျပန္ပဲြ ဓမၼသဘင္
၇။ (၂၃-၁၂-၂၀၁၂) က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း အထူးဓမၼသဘင္
၈။ (၂၄-၁၂-၂၀၁၂) မုုဒုုံၿမိဳ႕၊ ေရႊဟသၤာေစ်း၊ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာ့ဗိမၼာန္ အထူးဓမၼသဘင္
၉။ ((၂၆-၁၂-၂၀၁၂) လႈိိင္ (၁၆)ရပ္ကြက္၊ မာလာၿမိဳင္ (၇)လမ္း၊ ဓမၼသဘင္
၁၀။ (၂၉-၁၂-၂၀၁၂) ေရႊေပါက္ကံၿမိဳ႕၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊ လူငယ္ဓမၼသဘင္
၁၁။ (၃၀-၁၂-၂၀၁၂) ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ နႏၵာရာမ မုုိးကုုတ္ရိပ္သာ (၂၅)ျပည့္ အထူးဓမၼသဘင္
၁၂၊ (၃၁-၁၂-၂၀၁၂) ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ အုုတ္ဝင္းေက်းရြာ ေမြးရပ္ေျမ ေက်းဇူးဆပ္၊ ႏွစ္သစ္အႀကိဳ အထူးဓမၼသဘင္
၁၃။ (၅-၁-၂၀၁၃) ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ဓေမၼာဇ အထူးတရားပဲြ (ပထမေန႔)
၁၄။ (၆-၁-၂၀၁၃) ေမာ္လၿမိဳင္ ဓေမၼာဇ (ဒုုတိယေန႔)
၁၅။ (၁၀-၁-၂၀၁၃) ဟုိင္းႀကီးကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာင္းအထူးတရားပဲြ (ပထမေန႔)
၁၆။ (၁၁-၁-၂၀၁၃) ဟုုိင္းႀကီးကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာင္း (ဒုုတိယေန႔)
၁၇။ (၁၉-၁-၂၀၁၃) လက္ပန္တန္းၿမိဳ႕၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း အထူးတရားပဲြ
၁၈။ (၂၁-၁-၂၀၁၃) အုုတ္ဖုုိၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ဝုုိင္းရြာမ ဓမၼသဘင္
၁၉။ (၂၃-၁-၂၀၁၃) မအူပင္၊ ကၽြဲဒုုံး အထူးတရားပဲြ
၂၀။ (၂၅-၁-၂၀၁၃) ငါးသုုိင္းေခ်ာင္း၊ လူငယ္ပရဟိတ အဖဲြ႕မ်ား၏ ဓမၼသဘင္
၂၁။ (၂၆-၁-၂၀၁၃) ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ေအာင္မဂၤလာ အေဝးေျပးဝင္း ဓမၼသဘင္
၂၂။ (၂၇-၁-၂၀၁၃) သာယာဝတီၿမိဳ႕၊ သမၼာဆႏၵဆြမ္းေလာင္းအသင္း ဓမၼသဘင္
၂၃။ (၂၈-၁-၂၀၁၃) ေရႊေပါက္ကံ၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊ ဆုုေတာင္းျပည့္ေစတီ ဘုုရားပဲြ တရားသဘင္
၂၄။ (၃၀-၁-၂၀၁၃) ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းဆိပ္ မင္းကြန္းဆန္အလွဴေတာ္ ဓမၼသဘင္
၂၅။ (၃၁-၁-၂၀၁၃) ဒုုိက္ဦးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်းအဖဲြ႕ တရားသဘင္
၂၆။ (၁-၂-၂၀၁၃) လႈိင္ ၁၆ရပ္ကြက္၊ မာလာၿမိဳင္ (၄)လမ္း အထူးဓမၼသဘင္
၂၇။ (၂-၂-၂၀၁၃) ေတာင္စြန္းဓမၼဒူတဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေမြးရပ္ေျမ ေက်းဇူးဆပ္ အထူးဓမၼသဘင္
၂၈။ (၄-၂-၂၀၁၃) ဒလၿမိဳ႕၊ သုုနႏၵာရာမ စာသင္တုိက္ ဓမၼသဘင္
၂၉။ (၅-၂-၂၀၁၃) မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ျပည္ႀကီးမ်က္ရွင္ ကားႀကီးဝင္း ဓမၼသဘင္
၃၀။ (၆-၂-၂၀၁၃) မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕ သိေပးပြားအဖဲြ႕၏ အထူးဓမၼသဘင္
***(၇-၂-၂၀၁၃ ~ ၁၈-၂-၂၀၁၃) ကုုိရီးယားေခတၱျပန္၍ ကုိရီးယားႏွစ္သက္ကူးပိတ္ရက္ ဓမၼဒူတ ခရီးဆက္ရန္။
၃၁။ (၂၀-၂-၂၀၁၃) တုုိက္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပရိယတၱိစာျပန္ပဲြ ဓမၼသဘင္
၃၂။ (၂၁-၂-၂၀၁၃) မေကြးၿမိဳ႕၊ ပညာစကၠာရာမေက်ာင္း တရားသဘင္
၃၃။ (၂၃-၂-၂၀၁၃) လႈိင္ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ ဓမၼသဘင္
၃၄။ (၂၄-၂-၂၀၁၃) ေျမာက္ဥကၠလာ (၁)ရပ္ကြက္ အထူးဓမၼသဘင္
၃၅။ (၂၆-၂-၂၀၁၃) က်ိဳကၡမီၿမိဳ႕ စုုေပါင္းတရားပဲြ (ပထမေန႔)
၃၆။ (၂၇-၂-၂၀၁၃) က်ိဳကၡမီ ဓမၼသဘင္ (ဒုုတိယေန႔)
၃၇။ (၂၈-၂-၂၀၁၃) မုုတၱၿမိဳ႕၊ နတ္ႀကီးေခ်ာင္ တရားသဘင္
၃၈။ (၅-၃-၂၀၁၃) ဒလၿမိဳ႕၊ က်န္စစ္သားရပ္ကြက္ ဓမၼသဘင္
၃၉။ (၁၈-၃-၂၀၁၃) ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳေကၠာ္၊ မရမ္းကုုန္းဓမၼသဘင္
၄၀။ (၂၀-၃-၂၀၁၃) မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေစ်းခ်ိဳ႕အဖဲြ႕ ဓမၼသဘင္
၄၁။ (၂၄-၃-၂၀၁၃) စမ္းေခ်ာင္း တရားသဘင္
၄၂။ (၂၆-၃-၂၀၁၃) သကၤန္းကၽြန္း၊ စံျပေစ်းဓမၼသဘင္
၄၃။ (၂၇-၃-၂၀၁၃) ဒုုိက္ဦးၿမိဳ႕၊ ဘုုတရာေက်းရြာ ဓမၼသဘင္
၄၄။ (၂၈-၃-၂၀၁၃) ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္ တရားသဘင္
၄၅။ (၂၉-၃-၂၀၁၃) ေျမာက္ဥကၠလာ၊ (ဆ)ရပ္ကြက္၊ ဓမၼသဘင္
၄၆။ (၃၀-၃-၂၀၁၃) မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ဆိမ့္စံျပေက်းရြာ အလွဴအႀကိဳ ဓမၼသဘင္
၄၇။ (၇-၄-၂၀၁၃) ေဝါၿမိဳ႕၊ အဗ်ားဗုုိလ္တဲ၊ ပရဟိတေက်ာင္း ဓမၼသဘင္

မွတ္ခ်က္။  (၃)လပုုိင္း ဆယ္တန္းစာေမးပြဲရက္မ်ားအတြင္း တရားပဲြမ်ား နားထားၿပီး (၄)လပုိင္း၏ တရားပဲြအခ်ိဳ႕အား ျပန္လည္အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ကုုိရီးယားျပန္ၾကြမည့္ ရက္ႏွင့္ညွိႏိႈင္းကာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

Read more »

မနာပဒါယီ စာစဥ္ (၃)ႏွင့္ (၄) ထြက္ရွိ
ဆရာေတာ္ မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး) ေရးသားခဲ့သည့္နည္းနည္းေလးေတာ့ လဲြေနတယ္ အတြဲ ()” စာအုုပ္ႏွင့္စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျဖည့္စကား အတဲြ ()” စာအုုပ္မ်ားကုုိ မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ကုုန္က်စရိတ္ လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ လာဘ္မုုိးေဆြ စာေပႏွင့္ ရာျပည့္စာေပ တုုိ႔မွ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံး အတုုိင္းအတာျဖင့္ ထုုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိလုုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

မနာပဒါယီ စာစဥ္မ်ားျဖင့္ ထုုတ္ေဝလာသည့္ ဆရာေတာ္၏ စာအုုပ္မ်ားမွ ယခုနည္းနည္းေလးေတာ့ လဲြေနတယ္ အတဲြ()” ကုိ စာစဥ္ () အျဖစ္လည္းေကာင္း၊စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျဖည့္စကား အတဲြ ()”ကုုိ စာစဥ္ ()အျဖစ္လည္းေကာင္း အစဥ္အတုုိင္း ထုုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄တြင္ စာစဥ္ ()ႏွင့္ ()ကုုိ ထုုတ္ေဝရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ 

နည္းနည္းေလးေတာ့ လဲြေနတယ္ အတဲြ()” တင္ျပထားသည့္ စာစုုမ်ားသည္ မနာပဒါယီ ဆရာေတာ္မွ မနာပဒါယီ (http://www.venvicitta.com/) အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလုုိ ေရးသားတင္ျပထားသည့္ စာစုုမ်ားျဖစ္ၿပီး ဗုုဒၶဘာသာမ်ားၾကား အမွတ္မွားကာ လုုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ဘာသာေရးဆုုိင္ရာ အလဲြေလးမ်ားကုုိ အမွန္ညြန္ျပေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာင္လည္း ဆက္လက္၍ တင္ျပေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ အတဲြမ်ားျဖင့္ ထုုတ္ေဝျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျဖည့္စကား အတဲြ ()”သည္လည္း ဆရာေတာ္၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ (http://www.venvicitta.com/) ႏွင့္ င့္ Facebook (http://www.facebook.com/ashinvicitta) စာမ်က္ႏွာတုုိ႔တြင္ ေရးသားတင္ျပခဲ့သည့္ မွတ္သားဖြယ္ရာ စကားစုုမ်ား၊ ခြန္အားျဖည့္ စာစုုမ်ား စသည္တုုိ႔ကုုိ စာအုုပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ထုုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စကားလုုံးတစ္လုုံး၊ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း၊ စာစုုတစ္စုုမွ်ျဖင့္ ေလာကဓံ အတက္အက်ေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား က်ေနၾကသည့္ သူမ်ားကုုိ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ား ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဆရာေတာ္၏ စာအုုပ္မ်ားအား ဝယ္ယူဖတ္႐ႈလုိသူမ်ား၊ ဓမၼဒါန ျပဳလုုိသူမ်ား၊ စာၾကည့္တုုိက္မ်ားႏွင့္ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားတြင္ ထားလုုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပင္းရင္းဌာနမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္မွာယူႏုုိင္ပါသည္။ စာၾကည့္တုိက္မ်ား၊ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားအတြက္ မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လွဴဒါန္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျဖန္႔ခ်ိေရး (ပင္ရင္း)
မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္း
သီရိေဇယ်ဳံေက်ာင္း၊ အိမ္ေတာ္ရာတုုိက္၊ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုုန္း - ၃၈၃၇၉၆
---------
အမွတ္ (၁၈၁) လမ္း (၅၀)အထက္၊ ပုုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုုန္။ ဖုုန္း - ၂၉ ၀၁၈၃

Read more »

မနာပဒါယီ ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမင့္ျခင္း


မနာပဒါယီ ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမင့္ျခင္း
မနာပဒါယီ ဆရာေတာ္ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး) တည္ေထာင္ေတာ္မူေသာ မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၂၀၁၃ခုုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ေက်ာင္းၿပီးသည္အထိ လစဥ္ပညာသင္ဆုုမ်ား ေထာက္ပံ့ခ်ီးျမင့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၁။ မစႏၵာဦး (ပညာေရးတကၠသုုိလ္၊ စစ္ကုုိင္း)
(သုံးဘာသာ ဂုုဏ္ထူး၊ ဝိဇၨာတဲြ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံး တတိယဆုုရ)
ေတာင္ယာျပင္ရြာ၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး
၂။ မအိအိၿဖိဳး (နည္းပညာတကၠသုုိလ္၊ ျပင္ဦးလြင္)
(သိပၺံတဲြ၊ ငါးဘာသာဂုုဏ္ထူးရွင္)
တမေဆးကန္ရြာ၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကုုိင္းတုုိင္းေဒသႀကီး
၃။ မႏွင္းႏုႏုလိႈင္(ေဆးတကၠသုုိလ္၊ မႏၲေလး)
(သိပၺံတဲြ၊ ငါးဘာသာဂုုဏ္ထူးရွင္)
ဒဟတၱန္းရြာ၊ မိတၳီလာ

ဤပညာသင္ဆုုသည္ ဆရာေတာ္၏ တစ္သီးပုဂၢလ ပညာသင္ဆုု ျဖစ္သျဖင့္ ဆရာေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုုိင္း ပညာေရးအားေကာင္းၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိသာ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ အတုုိင္းအတာ တစ္ခုုအထိ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္  ေက်ာင္းသားမ်ားအား လစဥ္ ေက်ာင္းတက္ေနခ်ိန္ ကာလအတြင္း တစ္ဦးလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀၀၀၀ (ငါးေသာင္း)ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုု ပညာသင္ဆုုကုုိ ေပးအပ္ျခင္းသည္ ေလာကတၳစရိယ (ေလာကကုုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း)၊ ဥာတတၳစရိယ (တုုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးကုုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း) ဟူသည့္ စရိယႏွင့္အညီ ေလာကႏွင့္အမ်ိဳးကုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သျဖင့္ ပညာသင္ဆု အေရြးခ်ယ္ခံ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိအက်ိဳး၊ ေလာကအက်ိဳး၊ တုုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအက်ိဳး၊ ဘာသာသာသနာ အက်ိဳးမ်ားကုိ စြမ္းႏုုိင္သမွ် ထမ္းေဆာင္ႏုုိင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုုတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုု အေရြးခ်ယ္ခံ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရး က်႐ႈံးခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိအက်ိဳး၊ အမ်ားအက်ိဳး၊ ထိခိုက္ေစမည့္ အျပစ္တစ္စုုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤပညာသင္ဆုုအား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမည္ ျဖစ္သည္။
  

နာယကဆရာေတာ္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)
မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္းRead more »

ဆရာေတာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိေနမည္

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕၊ စိတၱသု ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ အိမ္ေတာ္ရာတုိက္၊ သီရိေဇယ်ဳံ ေက်ာင္းတုိ႔၏ ပဓာန နာယကဆရာေတာ္ မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱသည္ (၁၆-၁၁-၂၀၁၂)ရက္၊ ေသာၾကာေန႔မွစ၍ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ၾကြေရာက္ကာ ျပည္တြင္းသာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြတ္ေတာ္မူမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဆရာေတာ္ မရွိခုိက္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕ရွိ စိတၱသုခ ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥအဝဝကုိ ေက်ာင္းအက်ိဳး ေဆာင္မ်ားက တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားၾကမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဘာသာေရး၊ သာေရးနာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြတ္လုိသူ ျမန္မာဒကာဒကာမမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္ အဖဲြ႕ ဦးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္ကာ ကုိယ္က်န္းမာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ အတူတကြ ပူေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြတ္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
၁။ ကုိမင္းႏုိင္ (010 2201 8388) 
၂။ ကုိမ်ိဳးညြန္႔သိန္း (010 6868 2988) 
၃။ ကုိဘုန္းႏုိင္ (010 5658 2250) 
၄။ ကုိဝင္းႏုိင္ဦး (010 5785 3015) 
၅။ ကုိလင္းထိန္ဝင္း (010 4345 1980) 

ဆရာေတာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူစဥ္ကာလ ဆရာေတာ္ထံ ဆက္သြယ္လုိၾကသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းမ်ားသုိ႔ ႀကိဳတင္ဆက္သြယ္ကာ ေတြ႕ဆုံဖူးေမွ်ာ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ 

မနာပဒါယီဆရာေတာ္ အရွင္ဝိစိတၱ 
သီရိေဇယ်ဳံေက်ာင္း၊ အိမ္ေတာ္ရာတုိက္ 
ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ 
ေက်ာင္းဖုန္း = ၃၈၃-၇၉၆ 
လက္ကုိင္ဖုန္း = ၀၉၄၃-၁၆၂-၃၁၂

Read more »

တိပိဋကနဲ႔ ကုိရီးယား

စာမေရးျဖစ္တာ အေတာ္ၾကာသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကာဆုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၅လပုိင္း ၂၃ရက္ေန႔ကတည္းကေန ဒီေန႔အထိပါပဲ။ ဒီရက္ေတြမွာ ဘုန္းဘုန္းအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္က ၾကြေတာ္မူလာတဲ့ နဝမေျမာက္ တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ဂႏၶမာလာလကၤာရနဲ႔ အတူရွိေနၿပီး ဆရာေတာ္ရဲ႕ တရားပဲြေတြနဲ႔ ခရီးစဥ္ေတြမွာ အစအဆုံး လုိက္ပါၿပီး ကုိရီးယားလုိ ဘာသာျပန္ေပးေနရလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိပိဋကဆရာေတာ္ဟာ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသား ေထရဝါဒဆရာေတာ္ ဦးဗုဒၶရကၡိတရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ေထရဝါဒ ဓမၼမ်ား ေဟာၾကားျပသေပးေတာ္မူဖုိ႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိရီးယား ႏုိင္ငံသားမ်ား ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ အစစ္အမွန္တရားေတာ္မ်ား၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ႏုတ္ပယ္ထားျခင္း မရွိဘဲ ဘုရားေဟာအတုိင္း လက္ခံက်င့္သုံးေနတဲ့ ေထရဝါဒ ဓမၼမ်ားကုိ ေတြ႕ထိခံစားႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ပိဋကတ္ေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္တဲ့ တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ကုိ ပင့္ဖိတ္ၿပီး တရားဓမၼ ေဟာေျပာျပသေစေတာ္မူတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိ တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္မ်ားနဲ႔ အျခားျခား ေထရဝါဒ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ပင့္ဖိတ္ၿပီး တရားဓမၼ ေဟာျပျပသေစတဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဒၶရကၡိတရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္း အမတန္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ေကာင္းလွပါတယ္။ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ အေျခခိုင္ထားတဲ့ ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွာ ေထရဝါဒ ဓမၼမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လူသိမ်ားလာေအာင္၊ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ေဟာၾကားခ်က္ အစစ္အမွန္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕သိရွိ ခံစားႏုိင္ေအာင္နဲ႔ ေထရဝါဒ ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ႕ ဘဝနဲ႔ဓမၼကုိ လက္ေတြ႕နဲ႔ တစ္ထပ္တည္း သိရွိ သေဘာေပါက္သြားေအာင္ စတဲ့ ဦးတည္ခ်က္မ်ားနဲ႔ တိပိဋကဆရာေတာ္ရဲ႕ သာသနာျပဳ ခရီးစဥ္ကုိ စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဒၶရကၡိတက ကုိရီးယားႏုိင္ငံသား ေယာဂီမ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

တိပိဋကဆရာေတာ္ရဲ႕ ဓမၼခရီးစဥ္ေတြမွာ တေလွ်ာက္လုံး အနီးကပ္ရွိေနခဲ့တဲ့ ဘုန္းဘုန္းကေတာ့ တရားနာလာၾကတဲ့ ကုိရီးယားေတြကုိၾကည့္ၿပီး အေတာ့္ကုိ အားရေက်နပ္ေနမိခဲ့တာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိပိဋကဆရာေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္အစြမ္းေတြရယ္၊ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဒၶရကၡိတရဲ႕ တိပိဋကနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳမႈေတြရယ္ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ခ်ိဳ႕ ကုိရီးယား ေယာဂီေတြဟာ တိပိဋက ဆရာေတာ္ကုိ ဖူးေတြ႕ရတာနဲ႔ကုိ ေက်နပ္ဂုဏ္ယူမိတဲ့အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိရင္ တိပိဋကဆရာေတာ္ကုိ ဖူးေနရင္းနဲ႔ေတာင္ ဝမ္းသာလြန္းလုိ႔ က်ခဲ့ရတဲ့ မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ ေျဖမဆည္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္သြားတာေတြလည္း ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခား ကုိဝန္ေဆာင္ထားတဲ့ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ဆုိရင္လည္း ကေလးေမြးခါနီး ဆရာေတာ္ကုိ ဖူးၿပီးမွ ေမြးပါမယ္ဆုိလုိ႔ ဖူးခြင့္ေပးခဲ့ရပါေသးတယ္။ တိပိဋကဆရာေတာ္နဲ႔ ေထရဝါဒ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားက အဲဒီအမ်ိဳးသမီးအတြက္ စုေပါင္းၿပီး အဂၤုလိမာလသုတ္ကုိ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ ေပးလုိက္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ေန႔မွာ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးဆီက သတင္းၾကားရပါတယ္။ ကေလးကုိ မပင္မပန္းနဲ႔ အလြယ္တကူပဲ ေမြးဖြားျဖစ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ဒါဟာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးပဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့ရပါတယ္။

တိပိဋက ဆရာေတာ္ အရွင္ဂႏၶမာလာလကၤာရရဲ႕ ဓမၼခရီးစဥ္မွာ ကုိရီးယားေယာဂီမ်ားကုိ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ တရားဦးေဒသနာျဖစ္တဲ့ ဓမၼစကၠ ပဝတၱနသုတ္ ေဒသနာေတာ္နဲ႔ အနတၱလကၡဏသုတ္ ေဒသနာေတာ္မ်ားကုိ ေန႔စဥ္မျပတ္ (၂)ပတ္တိတိ ေဟာၾကားပုိ႔ခ် ေပးခဲ့ၿပီး ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ကုိရီးယား တရားပဲြမ်ားနဲ႔ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွာ လုပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာတရားပဲြမ်ား ပါဝင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိရီးယားလူမ်ိဳးမ်ားကုိ အဓိကထား သာသနာျပဳ ၾကြလာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိရီးယားမ်ားရဲ႕ အစီအစဥ္အတုိင္းပဲ ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ ၾကြေရာက္ခ်ီးေျမာက္ေပးေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိရီးယားတရားပဲြေတြမွာ ဆရာေတာ္က ျမန္မာလုိေဟာ ဘုန္းဘုန္းက ကုိရီးယားလုိ ဘာသာျပန္ေပးၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ အေမးအေျဖ က႑ကုိ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ ျမန္မာတရားနာ ပရိတ္သတ္ေတြနဲ႔ ကြာျခားတာက ႏုိင္ငံျခားသား အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ တရားနာၿပီးတာနဲ႔ ေမးခြန္းေပါင္းစုံကုိ ေမးတတ္ၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တိပိဋက ဆရာေတာ္ကေတာ့ တရားေဟာရတာထက္ အေမးအေျဖေလးေတြ လုပ္ေပးရတာ ပုိၿပီး စိတ္ဝင္းစားဖုိ႔ေကာင္းေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က ေမးလာသမွ် ေမးခြန္းေတြကုိ ပိဋကအေထာက္အထားမ်ားနဲ႔ လုိရင္းေရာက္ေအာင္ ေျဖၾကားေပးႏုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားနာလာၾကတဲ့ ကုိရီးယားေယာဂီေတြဟာ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ေဟာၾကားေျဖၾကားခ်က္ေတြကုိ နာယူၿပီး “ဒါေၾကာင့္ တိပိဋကလုိ႔ ဆုိတာေနမွာပဲ”ဆုိတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ ကုိယ္စီရွိသြားၾကတယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ ေခါင္းတညိတ္ညိတ္ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ သူတုိ႔ကုိၾကည့္ၿပီး ဘုန္းဘုန္းသိရွိလုိက္ရပါတယ္။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့ တိပိဋကဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းဟာ ကိုရီးယား ဗုဒၶဘာသာေတြမွာလည္း ေျပာဆုိသုံးႏႈန္း ေနၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ကုိရီးယား ရဟန္းေတာ္မ်ားဆုိရင္လည္း ပိဋကတ္ေဆာင္ဆုိတဲ့ ဘဲြ႕ထူးေတြနဲ႔ ေဟာေျပာေနၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ပိဋကတ္ေဆာင္ေတြနဲ႔ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ေတြနဲ႔ကေတာ့ ဘယ္လုိမွကုိ ယွဥ္လုိ႔မရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က ပိဋကတ္ေဆာင္ေတြဟာ အားလုံးသိၾကတဲ့အတုိင္း တကယ့္ကုိယ္ပဲ ဉာဏ္ပညာထက္ျမက္မွ၊ တကယ္ကုိပဲ ပါရမီပါမွ၊ တကယ့္ကုိပဲ လုံ႔လဝီရိယ ျပည့္စုံမွ ဒီလုိဘဲြ႕ထူးနဲ႔ ထုိက္တန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လည္း တိပိဋက စာေမးပဲြေတြကုိၾကည့္ရင္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္ နီးပါးက်င္းပလာခဲ့တာ ဒီေန႔အထိ ပိဋကေဆာင္ တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ (၁၃)ပါးပဲ ေပၚထြက္လာႏုိင္ေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ခက္ခက္ခဲခဲ ရရွိလာခဲ့တဲ့ ဂုဏ္ျဒပ္နဲ႔ အညီပါပဲ ျမန္မာေထရဝါဒ တိပိဋကဆရာေတာ္ေတြဟာ အရည္အခ်င္းေရာ၊ အရည္အတြက္ပါ ျပည့္စုံေနၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိရီးယား ေယာဂီသူေတာ္စင္မ်ားကေတာ့ ျမန္မာျပည္က တိပိဋကဆရာေတာ္မ်ားရဲ႕ အရည္အခ်င္းကုိ လက္ေတြ႕သိရွိသြားၿပီးေနာက္မွာ “ဒါမွ ပိဋကတ္ေဆာင္အစစ္”လုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆုိသြားၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ အဲဒီလုိ အသံေတြေၾကာင့္ပဲ တိပိဋကဆရာေတာ္ကုိ ပင့္ဖိတ္ေတာ္မူတဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဒၶရကၡိတမွာ အားရေက်နပ္ေနၿပီး “သူဆႏၵဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီလုိ ဗုဒၶဓမၼေတြအေပၚမွာ ကၽြမ္းက်င္ထက္ျမက္ၿပီး ဘုရားေဟာနဲ႔အညီ ေနထုိင္က်င့္သုံး ေနၾကတဲ့ ဘုရားသားေတာ္မ်ားနဲ႔ တပည့္သာဝကေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ကုိ သိေစခ်င္တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီလုိ ဆရာေတာ္ေတြကုိ မ်ားမ်ားပင့္ၿပီး ေထရဝါဒ သာသနာကုိ ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိလာေအာင္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း” စသျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ရွိေစေတာ့။ ေျပာခ်င္တာက တိပိဋက ဆရာေတာ္ရဲ႕ ကုိရီးယား သာသနာျပဳ ခရီးစဥ္နဲ႔ ကုိရီးယား ႏုိင္ငံသား ေယာဂီသူေတာ္စင္မ်ားရဲ႕ ပီတိအျမင္ေတြအေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဝိပႆနာ အလုပ္ေတြအေပၚမွာ စိတ္ဝင္တစားလုပ္လာ၊ ျမန္မာျပည္ သာသနာရဲ႕ ထြန္းေျပာင္မႈမ်ားကုိ သိရွိလာၾကတဲ့ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားဟာ အခုေနာက္ပုိင္းမွာ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ေဟာၾကားခ်က္မ်ား၊ က်င့္စဥ္မ်ားထက္ ဘုရားေဟာတရားေတာ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ႏုတ္ပယ္ျခင္း မရွိဘဲ ေအာ္ရဂ်ယ္နယ္အတုိင္း လက္ခံက်င့္သုံး ေနထုိင္ၾကတဲ့ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ေဟာေျပာပုိ႔ခ်မႈမ်ား၊ က်င့္စဥ္မ်ားကုိ ပုိၿပီး စိတ္ဝင္တစားရွိလာ၊ ပုိၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံေနထုိင္လာၾကတဲ့ အေၾကာင္း သိေစခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုဆုိရင္ တိပိဋကဆရာေတာ္ဟာ ျမန္မာျပည္ကုိ ျပန္ၾကြသြားၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ က်န္ခဲ့ၾကတဲ့ ကုိရီးယားေတြ ၾကားမွာေတာ့ ျမန္မာျပည္က တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္အေၾကာင္း၊ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား အေၾကာင္းနဲ႔ ဗုဒၶတရားေတာ္နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ဘဝေနထုိင္မႈမ်ား အေၾကာင္းေတြကေတာ့ ကုိရီးယားေတြရဲ႕ ႏႈတ္ဖ်ားမွာ ေျပာေကာင္းေနၾကတုန္းပဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စကား မွ်ေဝပြားရင္း တိပိဋကဆရာေတာ္ရဲ႕ ကုိရီးယားသာသနာျပဳ ခရီးစဥ္အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

Read more »

လင္းလက္ေနတဲ့ အလင္းစက္ (သုိ႔) မနာပဒါယီ စာၾကည့္တုိက္


ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁-၁-၂၀၁၂ရက္ေန႔က ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ ေမြးဖြားရာ ဇာတိျဖစ္တဲ့ ပဲခူးတုိင္း၊ ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္ဝင္းေက်းရြာမွာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ကုိ ေပးလွဴျခင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ မနာပဒါယီ ေက်းရြာစာၾကည့္တုိက္ကုိ ဖြင့္လွစ္လွဴဒါန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္ သိန္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ တန္ဘုိးရွိခဲ့တဲ့ ဒီစာၾကည့္တုိက္ အလွဴေတာ္ကုိ ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ သီးသန္႔ နဝကမၼအလွဴေတာ္မ်ား၊ ဓမၼပူဇာအလွဴေတာ္မ်ားကုိ အရင္းတည္ၿပီး ကိုရီးႏုိင္ငံ၊ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕ အနီးဝန္းက်င္မွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ျမန္မာဒကာဒကာမမ်ားရဲ႕ စာၾကည့္တုိက္ အေဆာက္အအုံ အလွဴအပါဝင္ အမ်ားေပါင္းစုၿပီး လွဴဒါန္းၾကတဲ့ စာအုပ္ေပါင္းစုံနဲ႔ တန္ဆာဆင္ကာ ဖြင့္လွစ္ျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ပဲြ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ အဲဒီစာၾကည့္တုိက္ေရွ႕ ကြင္းျပင္မွာ မ႑ပ္ထုိးၿပီး အႀကိဳတရားပဲြ (၃)ရက္ျပဳလုပ္ေပးရင္း သံဃာေတာ္အပါး (၂၀)အား ဆြမ္း၊ သကၤန္းစတဲ့ အလွဴပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းတဲ့ သံဃာ့ပူေဇာ္ပဲြနဲ႔ ေက်းရြာတစ္ရြာလုံးမွာရွိတဲ့ အသက္ (၆၅)ႏွစ္အထက္ အဘုိးအဖြား အေယာက္ (၅၅)ေယာက္အား ပူေဇာ္တဲ့ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပဲြ အပါအဝင္ ဖြင့္ပဲြေန႔မွာ တစ္ရြာလုံးကုိ မုန္းဟင္းခါးအလွဴမ်ားလည္း ေကၽြးေမြးလူဒါန္းမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး စာၾကည့္တုိက္အလွဴေတာ္ကုိ တျခားကုသုိလ္ေတာ္မ်ားနဲ႔ပါ အခ်ိဳေပၚသကာေလာင္း ကုသုိလ္အေပါင္းေတြ ေလာင္းျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလုိ ကုသုိလ္ေတြေပါင္းရံၿပီး အမ်ားသူငါကုိ ပညာအလင္းနဲ႔ ႏွစ္သက္မႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ဒီ“မနာပါဒယီ” စာၾကည့္တုိက္အလွဴေတာ္ဟာ အခုေတာ့ ဒီစာၾကည့္တုိက္ ေက်းဇူးေၾကာင့္ အုတ္ဝင္းေက်းရြာအပါအဝင္ အနီးအနားဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ ေက်းရြာအေတာ္မ်ားမ်ားအထိ ပညာနဲ႔အက်ိဳးျပဳရင္း အသိပညာ အလင္းစက္ေတြ ေပးေဝလွ်က္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း စာလာဖတ္သူေတြ၊ စာအုပ္လာငွါး၊ စာအုပ္လာအပ္သူေတြ၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္လာၾကည့္သူေတြ၊ ရြာမွာရွိတဲ့ မူလတန္းလြန္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အတန္းလုိက္ အေထြေထြ ဗဟုသုတအျဖစ္ ေန႔စဥ္ေနတုိင္း စာၾကည့္တုိက္က စာအုပ္တစ္ခုခုကုိဖတ္ၿပီး အတန္းထဲမွာ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေစတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ စသျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္တံခါးဟာ အၿမဲတမ္းကုိ ပိတ္မထားႏုိင္ေအာင္ပဲ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ပဲြေန႔က ရြာသူရြာသားေတြကုိ ဘုန္းဘုန္းေျပာခဲ့တဲ့ “စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္တယ္ဆုိတာ ပိတ္ထားဖုိ႔မဟုတ္၊ အလွျပဖုိ႔ မဟုတ္ဘဲ ဖြင့္ထားၿပီး ဖတ္႐ႈၾကဖုိ႔သာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အၿမဲတမ္း ဖြင့္ကာ အၿမဲဖတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဆုိတဲ့ ဒီအမွာစကားကုိ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားေနၾကတာကုိ သိလုိက္ရတဲ့အတြက္ ဘုန္းဘုန္းမွာ ဒီပီတိေတြနဲ႔ “ေအာ္… အမ်ားသူငါအတြက္ အေကာင္းဆုံး ႏွစ္သက္ေစမႈကုိ ေပးျဖစ္ခဲ့ပါလား၊ တကယ့္ကုိပဲ မနာပဒါယီ ဆုိတဲ့ ကေလာင္အမည္နဲ႔ အန္ဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေနပါေရာ့လား”လုိ႔ ေတြးရင္း ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လည္း ကုိယ့္လုပ္ရပ္အတြက္ ဂုဏ္ယူျဖစ္ခဲ့သလုိ ကုိယ့္ရဲ႕အလွဴေတြ အတြက္ အားျဖည့္ေပးခဲ့တဲ့ ဒကာဒကာမအေပါင္းကုိလည္း ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေတြအတြက္ အမွ်ေပးေဝကာ ေမတၱာေရမ်ား အထပ္ထပ္ သြန္းေလာင္းေနျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္တယ္ဆုိတာ ပိတ္ထားဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီစာၾကည့္တုိက္ကေန အမ်ားသူငါ၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ အသိဉာဏ္ပညာေတြကုိ ဖြင့္ေပးဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ျပန္ဆက္က ဖြင့္တဲ့စာၾကည့္တုိက္ေတြကုိၾကည့္ရင္ အမ်ားအားျဖင့္ ပိတ္ထားတာကုိပဲ ေတြ႕ေနရေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ စာၾကည့္တုိက္လည္း ဒီလုိပဲလုိ႔ ထင္ၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ အျမင္က်ဥ္းတဲ့ ရြာသူရြာသားေတြကဆုိရင္ ဒီေလာက္အကုန္အက်မ်ားတဲ့ စာၾကည့္တုိက္ကုိ လုပ္မယ့္အစား တစ္အိမ္ကုိ ဘယ္ေလာက္ဆုိၿပီး ေပးလုိက္တာက ပုိအက်ိဳးရွိမယ္လုိ႔ေတာင္ မၾကားတၾကား ေျပာၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ စားဝတ္ေနေရး အဆင္မေျပတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ လက္တေလာအေနအထားအရ ဒီလုိေျပာၾကတာ ျဖစ္ေပမယ့္ စာၿပီးရင္ မစင္ျဖစ္သြားမယ့္ အစီအစဥ္ထက္ အမ်ားသူငါကုိ ေရရွည္အက်ိဳးျပဳမယ့္ စာၾကည့္တုိက္အစီအစဥ္ကုိ ပုိၿပီးအေလးေပး ေဆာင္ရြတ္ရတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သူတုိ႔ေတြၾကားေအာင္ ဖြင့္ပဲြေန႔ကလည္း ဘုန္းဘုန္းထည့္ေျပာ ျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။

ေျပာခ်င္တာက ျမန္မာျပည္မွာ လုိအပ္ေနတဲ့ ေနရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ အဲဒီအထဲက လုိအပ္အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြရဲ႕ အသိပညာ ဗဟုသုတ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးဟာလည္း အဓိကက်တဲ့ အခန္းက႑မွာ ရွိေနတဲ့အတြက္ ကုိယ့္တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ ကုိယ့္ဝန္းက်င္မွာ ျဖည့္ေပးသင့္တာေလးေတြ ျဖည့္ေပးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့ အေနနဲ႔ လုိအပ္တဲ့ေနရာေလးတစ္ခုမွာ ပညာေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမယ့္ စာၾကည့္တုိက္ အလွဴကုိ အမ်ားေပါင္းစုၿပီး ေကာင္းမႈျပဳလုိက္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ဒီေကာင္းမႈရဲ႕ အက်ိဳးရလာဘ္ အေနနဲ႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးသူငယ္ေတြ စာေပအေပၚ ဝါသနာပါကာ စာၾကည့္တုိက္မွာ ေပ်ာ္ေနၾကတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီထက္ပုိၿပီး ဝမ္းသာစရာေကာင္းတာက ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ စာၾကည့္တုိက္ဟာ တျခားတျခား စာၾကည့္တုိက္ေတြလုိ ဖြင့္ၿပီးပိတ္ထားတဲ့ စာၾကည့္တုိက္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ပိတ္ဖုိ႔အားနာရေလာက္ေအာင္ စာဖတ္သူမ်ားနဲ႔ အထူးစည္ပင္ေနတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ပညာအလင္းေရာင္ ရေစဖုိ႔ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့တဲ့ ဒီစာၾကည့္တုိက္ဟာ အခုအခ်ိန္မွာ တကယ့္ကုိပဲ အလင္းစက္ေလးေတြနဲ႔ လင္းလက္ေနမယ့္ ပုံရိပ္ေတြ ေတြ႕လာရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဦးေဆာင္သူေရာ၊ လူဒါန္းသူေတြ အေနနဲ႔ပါ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ၾကရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီအလွဴဟာလည္း အမွန္ပဲ လုိအပ္ေနတဲ့ေနရာမွာ လုိအပ္တဲ့ အလွဴကုိ လွဴဒါန္းရာေရာက္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဟာလည္း ေဖာ္မျပႏုိင္ေအာင္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေနတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဖက္ကလည္း ဒီလုိအက်ိဳးရွိတဲ့ အရာေလးေတြ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရမွာ ျဖစ္သလုိ လုိအပ္ေနတဲ့ စာအုပ္စာတမ္း၊ ရံပုံေငြ စတာေတြကုိလည္း အဆက္မျပတ္ ပံ့ပုိးေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ စာၾကည့္တုိက္အတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ လုပ္ၿပီးရင္ ၿပီးၿပီးေရာထားကာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိဘဲ ပစ္ထားတတ္တဲ့ ျမန္မာျပည္ တစ္ဝန္းလုံးမွာရွိတဲ့ လူအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ အက်င့္စ႐ုိက္ေတြအတြက္လည္း လိုအပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနရာေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီလုိထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိလုိ႔ ပ်က္ဆီးေနတာေတြဟာလည္း အမ်ားႀကီး ရွိေနတတ္ပါတယ္။ စေတာ့စလုိက္တာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေကာက္႐ုိးမီးလုိ တစ္ဟုန္းဟုန္းေတာက္ၿပီး ခဏေလးညိမ္းသြားတဲ့ ပုံစံမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္၊ အစေကာင္းၿပီး အေႏွာင္းေသခ်ာေအာင္လည္း လုပ္ဖုိ႔လုိအပ္ေနတာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အလုပ္တစ္ခု လုပ္တဲ့အခါ မလုပ္ခင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမရွိ အရင္စဥ္းစားၿပီး ရိွတဲ့အရာကုိ လုပ္ၿပီးရင္လည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမယ္ဆုိတာ မနာပဒါယီ စာၾကည့္တုိက္အလွဴက သက္ေသျပလုိက္တာကုိ စံနမူနာယူၿပီး ေနာက္ေနာင္လည္း အက်ိဳးရွိမယ့္ေနရာေတြမွာ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေရြးခ်ယ္ကူညီပ့ံပုိးရင္း ေနာက္ထပ္အလင္းစက္ေတြကုိ ပုိပုိၿပီး လင္းလက္ေပးႏုိင္ေအာင္ ပါရမီျဖည့္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳရင္း မနာပဒါယီ စာၾကည့္တုိက္အလွဴမွာ အားျဖည့္လွဴဒါန္းၾကတဲ့ ကုိရီးယားေရာက္ စိတၱသုခ ေရႊညီအစ္ကုိမ်ားနဲ႔ အလွဴအေပၚ သာဓုေခၚလုိၾကတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္း ဝမ္းေျမာက္ႏုေမာ္ သာဓုေခၚႏုိင္ေစဖုိ႔ အဆက္မျပတ္ လင္းလက္ေနတဲ့ အလင္းစက္ေလးတစ္ခုအေၾကာင္း တစ္ဆင့္ျပန္လည္ မွ်ေဝလုိက္ရပါတယ္။

မနာပဒါယီ စာပန္းခ်ီ ရွည္တည္ကာလ တုိင္ေစေသာ္။ ။

Read more »

ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိေနသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိေနသည္။
ေရးစရာေတြ ရွိေနပမယ့္ လုပ္စရာေတြ ပိေနတဲ့အတြက္
မေရးအား၊ မေတြးအားတ့ဲအျပင္ အင္တာနက္ကုိလည္း အေလးမထားႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။
အေလးထားဖုိ႔ တြန္းအားပုိ႔ေပမယ့္ မတြန္းႏုိင္တဲ့ အင္တာနက္ speedေၾကာင့္ မၾကည့္ႏုိင္ဘဲ မသိမသာပဲ ထားေနခဲ့ရသည္။

ခုေတာင္မွ လူေျခတိတ္ခ်ိန္မုိ႔ မခုိ႔တ႐ုိ႕နဲ႔ ပုိ႔ႏုိင္သေလာက္ ဟုိပုိ႔ဒီပုိ႔လုပ္ရင္း အင္တာနက္ စာဖတ္ပရိတ္ သတ္ေတြကုိ အရိပ္အျမြက္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္လုိက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေတာ္ကထြက္ၿပီး အျပန္ခရီးဆုိရင္ေတာ့ အတုိးခ်ထားတဲ့ အေတြးစေတြနဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့သမွ်
အေတြ႕အႀကဳံ အဝဝကုိ ရသမွ်နဲ႔ စာပန္းခ်ီျခယ္သျပဖုိ႔ အခ်က္အလက္ မွန္သမွ် မွတ္လုိ႔ရသေလာက္ မွတ္ေက်ာက္လုပ္ေနပါေၾကာင္း...

Read more »

သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔ (သုိ႔) အႏွစ္သာရရွိရွိ ကုန္ဆုံးသင့္တဲ့ေန႔

မနက္ျဖန္ (၁၂-၁၀-၂၀၁၁)ဟာ ျမန္မာ့ျပကၡဒိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအရ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၃ခုႏွစ္ရဲ႕ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေနပဲ ျဖစ္သလုိ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ပဲြေတာ္ေတြအရလည္း အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔ျဖစ္ကာ ဥပုသ္သီတင္း ေစာင့္သုံးခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္လည္း ထူးျခားတဲ့ ဥပုသ္ေန႔ အခါသမယ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသားေတာ္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား အတြက္ေတာ့ ညီညြတ္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆုံဖိတ္ေခၚရင္း တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း သိမ္အတြင္းမွာ စုေပါင္းၿပီး ကံေဆာင္ၾကမယ့္ ပဝါရဏာေန႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ကား ဒီသီတင္ကၽြတ္လျပည့္ေန႔လုိ ေန႔ထူးေန႔ရက္တစ္ခုဟာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔မွ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ တစ္ခုခုကုိ လုပ္ျဖစ္တတ္ၾကတဲ့ ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္ေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံး ကုသုိလ္ျပဳရာ ေန႔တစ္ေန႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အကုသုိလ္ အလုပ္ေတြမွာဆုိရင္ အခ်ိန္မေရြး၊ အခါမေရြး ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးေတြ လုပ္တတ္ၾကေပမယ့္ ကုသုိလ္အေရးဆုိရင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ညာျဖစ္လုိ႔၊ ဘာေန႔မဟုတ္လုိ႔၊ ညာေန႔မဟုတ္လုိ႔ စတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ေတြကုိ ေရြးေလ့ရွိတတ္သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးနဲ႔ အထူးျခားဆုံး ေန႔တစ္ေန႔ပဲျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိေန႔မ်ိဳးမွာ ေကာင္းမႈတစ္ခုခုေတာ့ ရေအာင္ယူႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထူးျခားမႈေတြ ေပါင္းစုံထားတဲ့ ဒီသီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ဟာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ ပုရိမဝါဆုိဝါကပ္ရာ သီတင္းကာလ ကၽြတ္လြတ္ၿပီးဆုံးျခင္းကုိ ရည္ညြန္းထားသလုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ (၇)ဝါေျမာက္မွာ တာဝတႎသာ နတ္ျပည္သုိ႔ ၾကြေရာက္ကာ မယ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ သႏၲဳသိတနတ္သားကုိ ဝါတြင္းသုံးလ ကာလပတ္လုံး အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ ေဟာၾကားခ်ီးျမင့္ၿပီးလုိ႔ လူ႔ျပည္ကုိ ျပန္လည္ၾကြေရာက္ ဆင္းသက္ေတာ္မူတဲ့ အဘိဓမၼာ ဓမၼသဘင္ရဲ႕ ပုံရိပ္ကုိလည္း ေဖာ္ေဆာင္ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဓိ႒ာန္တစ္ခု အေနနဲ႔ ကုသုိလ္ျပဳကာ ပူေဇာ္လုိသူေတြအဖုိ႔ အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္အခါ သမယပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုိဟုိဒီဒီ ကိစၥေတြနဲ႔ ကုသုိလ္အေရးကုိ အေလးမေပးႏုိင္သူေတြအေနနဲ႔ ဒီလုိေန႔မ်ိဳးမွာေတာ့ ဥပုသ္သီလေလးေဆာက္တည္ၿပီး ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ကုိ ရြတ္ဆုိပူေဇာ္ကာ တရားေလးလည္းနာ၊ ဝိပႆနာ အလုပ္ေလးလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် အားထုတ္ၾကည့္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အလြန္တန္ဘုိးရွိတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္သြားမွာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ကုိ ပူေဇာ္တဲ့ ပူေဇာ္မႈေတြထဲမွာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈလုပ္ၿပီး ပူေဇာ္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံးနဲ႔ အႏွစ္အရွိဆုံးျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘဝမွာ ထူးထူးျခားျခား ပူေဇာ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အဓိ႒ာန္ျပဳကာ ဘုရားရွင္ကုိ ကုသုိလ္အစုနဲ႔ ပူေဇာ္သမႈ ျပဳႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ကုိယ္အတြက္ေတာ့ တကယ့္ကုိပဲ အႏွစ္သာရျပည့္ဝတဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တစ္ခု ျဖစ္သြားမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ကား ဟုိအလုပ္၊ ဒီအလုပ္၊ ဟုိကိစၥ၊ ဒီကိစၥစတဲ့ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြနဲ႔ ဟုိဟာမလုပ္ႏုိင္၊ ဒါမလုပ္ႏုိင္ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အေတာ္မ်ားမ်ား အေနနဲ႔လည္း အထူးစဥ္းစားသင့္တာက အခ်ိန္ဆုိတာ ရေအာင္ယူမယ္ဆုိရင္၊ အလုပ္ဆုိတာ ရေအာင္လုပ္မယ္ဆုိရင္ သူ႔ဟာနဲ႔သူေတာ့ ျဖစ္ကုိျဖစ္သြားတတ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို ဆင္ျခင္ၿပီး ကုိယ့္ဘဝမွာ ထူးထူးျခားျခားအေနနဲ႔ ကုသုိလ္အလုပ္ကုိ မအားတဲ့ၾကားက ခက္ခက္ခဲခဲ ရေအာင္ယူႏုိင္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ သစၥာျပဳခ်က္နဲ႔ ခ်ိန္ထုိးလုိက္ရင္ အေရးႀကီးပါတယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥေတြဟာ ဘာမွအေရးမႀကီးေတာ့ဘူးဆုိတာ ေကာင္းေကာင္းသိျမင္ ခံစားႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ဆုိတာ အထူးသျဖင့္ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ဆုိတာ ယုံၾကည္တဲ့ သဒၶါတရား၊ ျပင္းျပတဲ့ဆႏၵတရား၊ လက္ေတြ႕ဆန္တဲ့ ဝီရိယတရား စတာေတြနဲ႔ ေပါင္းစုႏုိင္မွ အေကာင္းအစုေတြဆုိတာလည္း အေကာင္အထည္ေပၚကာ လုိရာဆႏၵျပည့္ဝႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မေကာင္းမႈမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္တဲ့ ကုိယ့္စိတ္ကုိ မလုပ္ဖူးတဲ့ ကုသုိလ္ထူးကုိ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ထူးျခားတဲ့ကုသုိလ္ထူးမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ႏုိင္ေအာင္ တြန္းအားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြဆုိရင္ ဘာတြန္းအား၊ ဘာဖိအား၊ ဘာအကူအညီမွ မလုိဘဲ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး လုပ္ျဖစ္တတ္ၾကေပမယ့္ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြဆုိရင္ တြန္းအားေလးေတြ၊ အေၾကာက္တရားေလးေတြနဲ႔မွ လုပ္ျဖစ္တတ္ၾကတဲ့ သတၱဝါေတြအတြက္ ကုသုိလ္လုပ္ဖုိ႔ အေကာင္းဆုံး တြန္းအားတစ္ခုအျဖစ္ သတိျပဳဆင္ျခင္ၿပီး ဘဝမွာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ အခက္အခဲေတြၾကားက ရေအာင္ယူဖူးတယ္ဆုိတဲ့ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခု တင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ မနက္ျဖန္ (၁၂-၁၀-၂၀၁၁)မွာ ေရာက္လာမယ့္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔လုိ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ိဳးမွာ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ကာ တတ္ႏုိင္သမွ် ဒါန၊ သီလ၊ သမထ၊ ဝိပႆနာ အက်င့္တရားမ်ားကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကပါရန္ အသိေပးတုိက္တြန္းရင္း ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တစ္ခုမွာ ဘုန္းဘုန္းအေနနဲ႔လည္း သံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ ပဝါရဏာပဲြမွာ ဘုရားသားေတာ္ ရဟန္းတစ္ပါး အေနနဲ႔ အျခားအျခား အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေပမယ့္ မျဖစ္မေန ပါဝင္ဆင္ႏြဲႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ အဓိ႒ာန္ ျပဳထားသလုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား အေနနဲ႔လည္း တတ္ႏုိင္သမွ် ဥပုသ္သီတင္းသီလမ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္းၿပီး ရသမွ် ကုသုိလ္မ်ားကုိ ျပဳႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ ထပ္မံတုိက္တြန္းကာ သတိေပး ႏႈိးေဆာ္လုိက္ရပါတယ္။

မနက္ျဖန္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔မွာ ကုသုိလ္တစ္ခုခု ျပဳၾကပါစုိ႔ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔….။

Read more »

စိတၱသုခ၏ ကုိရီးယား + ျမန္မာ စုေပါင္းဝါဆုိသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပဲြ

ဒယ္ဂူးအသံမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္

စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း (ဒယ္ဂူး၊ ကုိရီးယား)၏ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕မွ ဦးေဆာင္၍ လာမည့္ ၁၇-၇-၂၀၁၁ (ဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ ၂ရက္)ေန႔တြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းဝါဆုိသကၤန္း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းပဲြကုိ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕ရွိ စိတၱသုခ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ စည္းကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခုိင္ေဒသရွိ၊ ဂရိမုန္တုိင္းဒဏ္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္လည္း စိတၱသုခ အဖဲြ႕သားမ်ား၏ ဝါဆုိသကၤန္းကပ္ အလွဴေတာ္အျဖစ္ ၁၅-၇-၂၀၁၁ (ဝါဆုိလျပည့္)ေန႔တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စိတၱသုခ၏ ယခုႏွစ္ ဝါဆုိသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပဲြကုိ ကုိရီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ (၂)ေနရာ က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕ ဥကၠ႒ ဦးရႊန္းဝင့္ႏြယ္က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိရီးယားေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႔ ဘာသာ၊ သာသနာအက်ိဳး၊ လူမႈအက်ိဳးေတြကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ခ်င္တာရယ္၊ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေနတဲ့ ေနရာေတြမွာ အက်ိဳးတစ္ခုခု ျဖစ္ထြန္းေစခ်င္တာရယ္၊ စိတၱသုခ ေက်ာင္းဒကာဒကာမမ်ားရဲ႕ အလွဴမ်ားကုိ ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွာေရာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပါ လွဴဒါန္းၿပီးသား ျဖစ္ေစခ်င္တာရယ္ စတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ဝါဆုိသကၤန္း အလွဴကုိ (၂)ေနရာမွာ လွဴဒါန္းၾကဖုိ႔ အခုလုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လုိအပ္တဲ့ေနရာေတြ မ်ားေနေပမယ့္ အဓိကလုိအပ္တဲ့ ေနရာကုိ လွဴၾကမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆရာေတာ္အပါအဝင္ လူႀကီးေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ၾကတဲ့အခါ ဂိရိမုန္တုိင္းဒဏ္ကုိ ခံခဲ့ရတဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမပုံၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ လွဴဒါန္းဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမပုံၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ေအာင္မဂၤလာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ ရဟန္းသံဃာ အပါး (၂၀)နဲ႔ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အေယာက္ (၄၀)ေလာက္ကုိ ဝါဆုိသကၤန္းနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ပညာေရးဆုိင္ရာ အလွဴေတြလွဴဒါန္းဖုိ႔ အပါအဝင္ တစ္ေန႔တာ ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းဖုိ႔လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြတ္ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္မွာက ဝါဆုိလျပည့္ေနမွာ ျပဳလုပ္ၿပီး ကုိရီးယားမွာကေတာ့ တနဂၤေႏြေန႔နဲ႔ တုိက္ဆုိင္ေအာင္ ဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ (၂)ရက္ေန႔မွာ လုပ္မွာျဖစ္ၿပီး ကုိရီးယား+ျမန္မာ အလွဴႏွစ္ခုကုိ အမ်ားေပါင္းစုလုိ႔ တစ္ေပါင္းတည္း ေရစက္ခ် အမွ်ေဝမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ဒယ္ဂူးအသံအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၁၇-၇-၂၀၁၁ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ စုေပါင္းဝါဆုိသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပဲြတြင္ ဒါဆန္စက္မႈဇုန္ရွိ ျမန္မာေရႊညီအစ္ကုိမ်ားကလည္း အဆုိပါအလွဴပဲြသုိ႔ ၾကြေရာက္လာသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဧည့္ပရိတ္သတ္ အေပါင္းတုိ႔အား အထူးစပါယ္ရွယ္ ျမန္မာအစားအစာမ်ားျဖင့္ လွဴဒါန္းေကၽြးေမြး ဧည့္ခံမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ကုိရီးယားေရာက္ ျမန္မာမ်ား အေနျဖင့္ မည္သူမဆုိ ၾကြေရာက္ခ်ီးေျမႇာက္ကာ သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚဆုိေပးၾကဖုိ႔ ဒယ္ဂူးအသံမွတစ္ဆင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္နီးရပ္ေဝးရွိ ကုိရီးယားေရာက္ ေရႊျမန္မာမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၁၇-၇-၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ စိတၱသုခ၏ ကုိရီးယား+ျမန္မာ စုေပါင္းဝါဆုိသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပဲြသုိ႔ အတူတကြ ၾကြေရာက္၍ ကုသုိလ္ယူၾကပါရန္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားကုိယ္စား ဒယ္ဂူးအသံ ဝုိင္းေတာ္သားမ်ားမွ ထပ္မံ၍ အသိေပးဖိတ္ၾကားလုိက္ရပါသည္။

Read more »

ဒယ္ဂူး စာေပေဆြးေႏြးဝုိင္း အသိေပးဖိတ္ၾကားျခင္း


၂၀၁၁ ကုိရီးယား စာေပပဲြက်င္းပေရး ေကာ္မတီႏွင့္ စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေက်ာ္ စာေရးဆရာ ဆရာေဖျမင့္ ႏုိင္ငံေက်ာ္ ပန္းခ်ီကာတြန္းဆရာ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ႏွင့္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ေအာက္ပုိင္းရွိ စာေပခ်စ္ခင္သူတုိ႔၏ စာေပေဆြးေႏြးဝုိင္းႏွင့္ ဆရာတပည့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႕ဆုံၾကမည့္ စုံညီပဲြကုိ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ရပ္နီးရပ္ေဝးရွိ ေရႊညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွစ္မအေပါင္းအား အတူတကြ ပါဝင္ဆင္ႏြဲႏုိင္ဖုိ႔ ၾကြေရာက္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာ အသိေပး ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေန႔ရက္ = ၂၉-၅-၂၀၁၁ (တနဂၤေႏြေန႔)
အခ်ိန္ = ေန႔လယ္ ၂နာရီမွ ၅နာရီအထိ
ေနရာ = စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း

မွတ္ခ်က္။ ။
ဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ပရိတ္သတ္အေပါင္းအား စိတၱသုခ လူမႈကူညီေရး အသင္းႏွင့္ ကုိသက္ႏုိင္+မသင္းသင္းေဌးတုိ႔မွ လဘက္ရည္ႏွင့္ ေကာ္ျပန္႔လိပ္ေၾကာ္မ်ားျဖင့္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ရည္ညြန္း = ဟန္းဂုရြာ

Read more »

စိတၱသုခ လူမႈကူညီေရး အသင္း ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္မည္

အေျခအေန လိုအပ္ခ်က္အရ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕၊ စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဆရာေတာ္မွ ဦးေဆာင္၍ “စိတၱသုခ လူမႈကူညီေရးအသင္း (ဒယ္ဂူး၊ ကုိရီးယား)” ကုိဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ အေနျဖင့္လည္း ပရဟိတ အလွဴေလးမ်ားကုိ ေပးလွဴေနၾကၿမဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း အသင္းအဖဲြ႕ အေနျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ေပးအပ္လွဴဒါန္းႏုိင္လွ်င္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ ခန္႔ျငားႏုိင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ လူမႈကူညီေရး အသင္းအဖဲြ႕ေလးကုိ ဖဲြ႕စည္းၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤအသင္းသည္ လူမႈကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြတ္လပ္က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး အတြက္သာ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္အသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္မွ် အၿပိဳင္အဆုိင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားရွိမည္ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ဆရာေတာ္၏ စိတၱသုခ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္ အဖဲြ႕ႏွင့္လည္း သီးသန္႔ခဲြထြက္ကာ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ အင္အားမ်ားကုိ ယုတ္ေလ်ာ့သြားေစမည့္ အသင္းလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း အတိအလင္း သိေစအပ္ပါသည္။

ဤအသင္းသည္ လူမႈကူညီေရး အသင္းျဖစ္သျဖင့္ ဆရာေတာ္အေနျဖင့္ ဦးေဆာင္မႈကုိသာ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးကုိကား လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကသာ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် ေနရာေပးထားျခင္း မရွိေသးဘဲ ဘ႑ာေငြ ထိန္းသိမ္းေရး အပုိင္းတြင္သာ ဆရာေတာ္၏ ညြန္ၾကားခ်က္အရ ကုိေဇယ်ာတင့္ႏွင့္ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္မင္းတုိ႔အား ယာယီအားျဖင့္ ေပးအပ္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပုိင္း အသင္းအထုိင္ က်လာသည့္ အခါမွသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ လဲြေျပာင္းေပးအပ္ တာဝန္ယူေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာမီ အဦးဆုံး မတည္လွဴဒါန္းသူမ်ားျဖင့္ အသင္းရံပုံေငြ ေပးအပ္ပဲြလွဴဒါန္းပဲြကုိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆုိ ပါဝင္လွဴဒါန္းႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအသင္းသည္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ မည္သူပါဝင္ရမည္၊ မည္ေရြ႕မည္မွ် ထည့္ဝင္ရမည္ ဟူသည္ မရွိေသးဘဲ မိမိတုိ႔၏ စိတ္ဆႏၵ သေဘာအတုိင္းသာ တတ္ႏုိင္သမွ် ထည့္ဝင္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းနဲ႔ ပတ္သက္၍ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် စိတ္ေလးလံမႈ မျဖစ္ေစဘဲ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား၏ အတူတကြ ပူေပါင္း ပါဝင္လာေရးကုိသာ အထူးေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ အခါတြင္ကား စိတ္ပါဝင္စားသူျဖစ္ေစ၊ မဝင္စားသူျဖစ္ေစ၊ အသင္းအလွဴေငြ ထည့္ဝင္ထားသူျဖစ္ေစ၊ မလွဴထားသူျဖစ္ေစ လူမႈေရး အကူအညီလုိအပ္သည့္ ျမန္မာမွန္သမွ် မည္သူ႔ကုိမဆုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအသင္းသည္ လူမႈကူညီေရးအတြက္ကုိသာ ဦးတည္ထားသည့္ အသင္းျဖစ္ၿပီး လူမႈေရး အကူအညီ လုိအပ္သူ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ပုဂၢိဳလ္ေရး ခဲြျခားမႈမရွိဘဲ တတ္ႏုိင္သမွ် ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေပးမည္ ျဖစ္သျဖင့္ အမွန္ပင္ ပရဟိတဆန္သည့္ အသင္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ ပင္ပင္ပန္းပန္း ရွာေဖြထားသည္မ်ားမွ စစ္မွန္သည့္ ပရဟိတစိတ္ထားျဖင့္ တတ္ႏုိင္သမွ် ကုသုိလ္ပါဝင္ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားသည္ ဤအသင္း၏ ယာယီဘ႑ာေရး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ အတူတကြ ကူသုိလ္ယူ ပါဝင္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။


ဘ႑ာေငြထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္ခံမ်ား (ယာယီ)
ကုိေဇယ်ာတင့္ (010-9838-1986)
ကုိေက်ာ္ေက်ာ္မင္း (010-2945-8338)

*** အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အၾကမ္းကုိလည္း စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ေလ့လာသိရွိႏုိင္ေစရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

အသင္းအမည္
စိတၱသုခ လူမႈကူညီေရး အသင္း (ဒယ္ဂူး၊ ကုိရီးယား)

အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္
ဤအသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုိရီးယားေရာက္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ျမန္မာမ်ား၏ လူမႈကူညီေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား စြမ္းႏုိင္သမွ် ေထာက္ပံ့ကူညီ လွဴဒါန္းေပးသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕အနီးဝန္းက်င္ရွိ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ထုိ႔ထက္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေနျဖင့္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ တစ္ဝွန္းရွိ ျမန္မာမ်ား၏ လူမႈကူညီေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေထာက္ပံ့ကူညီ ေပးသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ရံပုံေငြ အေနအထားအရ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာျပည္ရွိ လူမႈကူညီေရး အေထာက္အပံ့ လုိအပ္ရာေနရာမ်ားႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ရာ ေနရာမ်ားသုိ႔လည္း ေပးပုိ႔လွဴဒါန္း ေထာက္ပံ့ ေပးသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အသင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
(၁) ေရွးဦးစြာ အသင္း၏ ဘ႑ာေရး ရံပုံေငြ ေတာင့္တင္းခုိင္မာေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ျခင္း
(၂) ရံပုံေငြ အထုိက္အေလ်ာက္ ျပည့္စုံလာသည့္အခါ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ရွိ ျမန္မာမ်ား၏ လူမႈအကူအညီ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေပးျခင္း
(၃) ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္တြင္ လူမႈအကူအညီ မလုိအပ္ေသးပါက ကုိရီးယားႏုိင္ငံ တဝွန္းရွိ လူမႈကူညီေရး လုိအပ္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အညီ “စိတၱသုခ လူမႈကူညီေရး အသင္း (ဒယ္ဂူး)“ ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီ လွဴဒါန္းေပးျခင္း
(၄) အသင္း၏ ရံပုံေငြအေနအထားအရ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ လူမႈအကူအညီ လုိအပ္ရာ ေနရာမ်ားသုိ႔ တတ္ႏုိင္သမွ် ေပးပုိ႔လွဴဒါန္းေပးျခင္း
(၅) ျမန္မာျပည္တြင္ ႐ုတ္တရက္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ တစ္ခုခု ေပၚေပါက္လာပါက အသင္းအေနျဖင့္ အလ်င္အျမန္ လူမႈအကူအညီမ်ား ေပးပုိ႔လွဴဒါန္းေပးျခင္း
(၆) အသင္းအေနျဖင့္ စိတၱသုခ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕ႏွင့္လည္း အတူတကြ လက္တဲြကာ ဘာသာေရး၊ သာေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရး၊ ကုသုိလ္ေရးမ်ားကုိ ပါဝင္ေဆာက္ရြက္ေပးျခင္း

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား