Showing posts with label ဟုိဟုိဒီဒီသတင္းမ်ား. Show all posts
Showing posts with label ဟုိဟုိဒီဒီသတင္းမ်ား. Show all posts

ဆရာေတာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိေနမည္


ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႔၊ စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ ဒဂုံၿမိဳ႔နယ္၊ ၿမိဳ႔မေက်ာင္းလမ္း၊ အိမ္ေတာ္ရာတုိက္၊ သီရိေဇယ်ဳံေက်ာင္းတုိ႔၏ ပဓာန နာယကဆရာေတာ္ မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ တရားပဲြမ်ား၊ ေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ ပညာဒါနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားပရဟိတကိစၥမ်ား ရွိေနပါသျဖင့္ (6-11-2013)ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ၾကြေရာက္ကာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ေထာက္ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ အရွင္ေဝဠဳရိယသည္ (13-11-2013)ရက္ေန႔တြင္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆရာေတာ္ မရွိသည့္အခုိက္တြင္ အရွင္ေဝဠဳရိယမွ  ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္ကာ အစစအရာရာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႔ စိတၱသုခေက်ာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သာေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ေရႊျမန္မာမ်ား၏ လုိအပ္သည့္ အေရးမ်ားကုိ ဆရာေတာ္ကုိယ္စား လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႔မွ စြမ္းႏုိင္သမွ် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ကုိရီးယားေရာက္ ေရႊျမန္မာမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ကိစၥအဝဝကုိ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ကုသုိလ္ေတာ္ ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပးဖိတ္ေခၚ အပ္ပါသည္။ေလးစားစြာျဖင့္
အရွင္ေဝဠဳရိယ (လက္ေထာက္ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္) ႏွင့္

ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႔

Read more »

သမဂၢါနံ တေပါ သုေခါ (ညီညြတ္သူမ်ား၏ အက်င့္သည္ ခ်မ္းသာ၏)ေမွာ္ဘီ သံဃာ့အစည္းအေဝးႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါၿပီ။ မေထရ္ႀကီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈ၊ ပညာရွင္မ်ား၏ လမ္းညြန္မႈ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ေထရ္ရွင္မ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈ၊ ေနရာေဒသ အသီးသီးရွိ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းမႈတုိ႔ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ ထုိအစည္းအေဝးသုိ႔ စာေရးသူလည္း  ပင့္ဖိတ္စာႏွင့္အတူ က်န္သည့္အေရးမ်ား ေဘးဖယ္ထားက လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ က်ရာက႑မွ ပူေပါင္းပါဝင္ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က႑ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ စုေပါင္းအေျဖရွာခဲ့ၾကသည့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ စာေရးသူတုိ႔သည္ “ႏုိင္ငံသား အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထုိင္ေရး”ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့၊ အခ်င္းခ်င္း အျမင္မ်ား ဖလွယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကုိ ၾကြေရာက္လာေသာ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ားက ဗုဒၶနည္းက် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းၾကရန္ တညီတစ္ညြတ္တည္း အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစမည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားက ဗုဒၶအလုိက် ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ အမွားသတင္းမ်ားျဖင့္ အျပစ္ျမင္ေနၾကသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ သံဃာဥေသွ်ာင္မေထရ္ႀကီးမ်ားက အလြန္စိတ္မေကာင္းစြာ ခံစားေနရသည္ကုိ အစည္းအေဝးတြင္ ၾကြေရာက္ ၾသဝါဒ ေပးခဲ့ၾကသည့္ မေထရ္ႀကီးမ်ား၏ ၾသဝါဒမ်ားတြင္ အထူးထည့္သြင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။ 

ထုိၾသဝါဒမ်ားတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက မီဒီယာမ်ားအား သတင္းမွန္ဖုိ႔၊ သတင္းမခ်န္ဖုိ႔ႏွင့္ ဘက္လုိက္မႈကင္းဖုိ႔ ထပ္ခါထပ္ခါ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသြားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပႆနာ အစကုိ ထိန္ခ်န္ၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရဲ႕ ပုံရိပ္ေတြကုိသာ တဖက္သတ္ ေဖာ္ျပေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ဘက္လုိက္ေနမႈမ်ားကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ေထာက္ျပေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။ ထုိသတင္းမ်ားကုိ အမွန္ျဖစ္ဖုိ႔ ျပႆနာ အရင္းခံကုိ ေျဖရွင္းၾကဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းေတာ္ မူသြားခဲ့ပါသည္။ 

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာဘဒၵႏၲနႏၵမာလ အရွင္ျမတ္ကုိယ္တုိင္က ထုိျပႆနာမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖဲြ႕တစ္ခု ဖဲြ႕စည္း၍ သတင္းမွန္ကုိ ထုိအဖဲြ႕က ျမန္မာျပည္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ အသံ၊ ဗုဒၶဘာသာမ်ား၏ အသံတစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ေစရန္ အႀကံျပဳေတာ္မူသြားခဲ့သည္။ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး ေျပာေနျခင္းကပင္ စကားအရာ မညီညြတ္မႈကုိ ျဖစ္ေစကာ အကဲြကဲြအၿပဲၿပဲ ျဖစ္တတ္သျဖင့္ အားလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳေပးႏုိင္မည့္၊ အသံတစ္သံတည္း ထြက္ေစႏုိင္မည့္ အမ်ိဳးဘာသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖဲြ႕တစ္ခု ေပၚေပါက္ေစရန္အထိ အႀကံျပဳေတာ္မူသြားခဲ့သည္။

သံဃာ့အစည္းအေဝးသုိ႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူကာ အႀကံျပဳစကားမ်ား မိန္႔ၾကားေတာ္မူသြားခဲ့ၾကသည့္ သံဃာ့ဥေသွ်ာင္ မေထရ္ႀကီးမ်ား၏ ရင္တြင္းစကားမ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာသံဃာထုုတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ မည္မွ်လုိလားၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ေန၍ ျမန္မာျပည္အေပၚ မခ်စ္ဘဲ ျမန္မာျပည္ကုိ ဒုကၡေပးမည့္ အနည္းစုဟု ေခၚေနၾကသည့္ ဧည့္သည္အခ်ိဳ႕သည္ အားနည္သည္ဟု ဆုိကာ လူ႔အခြင့္အေရး စကားလုံးမ်ားျဖင့္ မည္မွ်ပင္ အသုံးျပဳကာ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကုိ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္ မွ်သုိ႔ပင္ ျပဳလုပ္ေနပါေသာ္လည္း စာေရးသူတုိ႔ သံဃာထု တစ္ရပ္လုံးက မိေအးႏွစ္ခါနာ ျဖစ္ေနေပမယ့္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ၊ ကုိယ့္လူမ်ိဳး၊ ကုိယ့္ဘာသာ ျဖစ္ေနသျဖင့္ မည္သူကအမ်ိဳးဘာသာကုိ ခ်စ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မခ်စ္သည္ျဖစ္ေစ စာေရးသူတုိ႔က ခ်စ္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ မည္သူက မည္သုိ႔ပင္ စာေရးသူတုိ႔ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းအား သိကၡာခ်ေနပါေစ စာေရးသူတုိ႔သည္ စာေရးသူတုိ႔၏ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ႏုိင္ငံအေရး ျဖစ္ေနသျဖင့္ ႏွစ္ခါသုံးခါ နာေနေသာ္လည္း ခြင့္လြတ္သီးခံမႈျဖင့္ အားလုံးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုုိင္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားေပးေနမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ 

တဖက္ကလည္း စာေရးသူတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မိမိတုိ႔ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားကုိ ဗုဒၶနည္းအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဦးတည္ၾကဖုိ႔ ေဟာေျပာၾကသလုိ အျခားအျခား ဘာသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း မိမိတုိ႔၏ ဘာသာဝင္မ်ားကုိ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ေစမည့္ အဆုံးအမမ်ားျဖင့္ အသိပညာေပး ေဟာေျပာေပးသင့္ေပသည္။ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ စာေရးသူတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ကမ္းေနေပမယ့္ တဖက္က လက္ကုိပုတ္ခ်ကာ၊ အၾကမ္းဖတ္ေရး၊ စိတ္ၾကမ္းဝင္ေရး၊ တုိက္ေရးခုိက္ေရးမ်ားကုိသာ ေဟာေျပာေနပါက မည္သုိ႔မွ် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္ႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ အားလုံးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏူးညံ့စြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္ပါမွ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထုိင္ေရး အေကာင္အထည္ ေပၚႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဆုိလုိသည္မွာ ျပႆနာမ်ိဳးစုံျဖင့္ အလုပ္႐ႈတ္ေနသည့္ ၾကားမွပင္ စာေရးသူတုိ႔ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ညီညီညြတ္ညြတ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ သံဃာအစည္းအေဝးၾကီးသည္ အေရးႀကီးလွ်င္ ေသြးစည္းသည္ဟူသည့္ စကားအတုိင္း ေသြးစည္းမႈ၏ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပရိယတ္လုိင္း(line)၊ ပဋိပတ္လုိင္း၊ ပရဟိတလုိင္း၊ ဓမၼကထိကလုိင္းစသည္ျဖင့္ သူ႔လုိင္းႏွင့္သူ ေအာင္ျမင္ေနၾကသည့္ သံဃာေတာ္ အသီးသီးသည္ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ႏုိင္ငံအေရးအတြက္ဆုိလွ်င္ လုိင္းေပါင္းစုံသည္ တစ္လုိင္းတည္ျဖစ္ကာ အလြန္ညီညြတ္ၿပီး ေသြးစည္းသြားသည္ကုိ ဤအစည္းအေဝးႀကီးက သတ္ေသျပဳခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ညီညြတ္သည့္ အဖဲြ႕သည္ ခ်မ္းသာ၏ဟု ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူသည့္ အတုိင္း ယခုလုိ အသြင္ေျပာင္းကာလတြင္ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ၏ အနာဂတ္ ေကာင္းမြန္တုိးတက္ၾကေစရန္ မည္သူကမည္မွ်ပင္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကုိ အပုတ္ခ် တုိက္ခတ္ေနၾကသည္ ျဖစ္ပါေစ စာေရးသူတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ဆရာဒကာမ်ားသည္ကား စာေရးသူတုိ႔၏ ႏုိင္ငံ့အေရး၊ အမ်ိဳးဘာသာ အေရးမ်ားျဖစ္ေနပါသျဖင့္ အေရးႀကီးေနသည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္း၊ ကုိယ့္ဘာသာတူအခ်င္းခ်င္း၊ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း အျပစ္ပုံခ်ကာ အျပစ္ဖုိ႔ေနၾကမည့္ အစား ဆရာဒကာ ညီညြတ္စြာျဖင့္ ဘာသာသာသနာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါစုိ႔ဟုသာ တုိက္တြန္းသမႈ ျပဳလုိက္ပါသည္။ 

Read more »

ျမန္မာျပည္တြင္း ဓမၼခရီးစဥ္အခ်ိဳ႕


မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္း အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)၏ ျမန္မာျပည္တြင္း ေဟာၿပီး ေဟာစဲ၊ ေဟာရဦးမည့္ ဓမၼခရီးစဥ္ အခ်ိဳ႕
-------------------------------------
၁။ (၄-၁၂-၂၀၁၂) ပဲခူးတုိင္း၊ ဒုုိက္ဦးၿမိဳ႕၊ (၉ )ရပ္ကြက္ (ဖေအာင္ဝဲ) ဓမၼသဘင္
၂။ (၇-၁၂-၂၀၁၂) ရန္ကုုန္၊ လႈိင္ (၁၆)ရပ္ကြက္၊ မာလာၿမိဳင္ ၁၃၊ ၁၄ ဓမၼသဘင္
၃။ (၁၃-၁၂-၂၀၁၂) ေတာင္တြင္းႀကီး၊ စိတၱသုုခ နာေရးကူညီမႈအသင္း အထူးဓမၼသဘင္
၄။ (၁၆-၁၂-၂၀၁၂) ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ဝဇီရာ၊ ေသာၾကာဆြမ္းေလာင္းအသင္း ဆြမ္းသိမ္းေအာင္ပဲြ ဓမၼသဘင္
၅။ (၂၀-၁၂-၂၀၁၂) မႏၲေလး၊ ေဒါနၿခံ၊ အမွတ္ (၁၀) ရဲစခန္းမိသားစုု အထူးဓမၼသဘင္
၆။ (၂၂-၁၂-၂၀၁၂) ေျမာက္ဥကၠလာ၊ မယ္လမုု ဘုုရားဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္လုုံးဆုုိင္ရာ စာျပန္ပဲြ ဓမၼသဘင္
၇။ (၂၃-၁၂-၂၀၁၂) က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း အထူးဓမၼသဘင္
၈။ (၂၄-၁၂-၂၀၁၂) မုုဒုုံၿမိဳ႕၊ ေရႊဟသၤာေစ်း၊ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာ့ဗိမၼာန္ အထူးဓမၼသဘင္
၉။ ((၂၆-၁၂-၂၀၁၂) လႈိိင္ (၁၆)ရပ္ကြက္၊ မာလာၿမိဳင္ (၇)လမ္း၊ ဓမၼသဘင္
၁၀။ (၂၉-၁၂-၂၀၁၂) ေရႊေပါက္ကံၿမိဳ႕၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊ လူငယ္ဓမၼသဘင္
၁၁။ (၃၀-၁၂-၂၀၁၂) ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ နႏၵာရာမ မုုိးကုုတ္ရိပ္သာ (၂၅)ျပည့္ အထူးဓမၼသဘင္
၁၂၊ (၃၁-၁၂-၂၀၁၂) ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ အုုတ္ဝင္းေက်းရြာ ေမြးရပ္ေျမ ေက်းဇူးဆပ္၊ ႏွစ္သစ္အႀကိဳ အထူးဓမၼသဘင္
၁၃။ (၅-၁-၂၀၁၃) ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ဓေမၼာဇ အထူးတရားပဲြ (ပထမေန႔)
၁၄။ (၆-၁-၂၀၁၃) ေမာ္လၿမိဳင္ ဓေမၼာဇ (ဒုုတိယေန႔)
၁၅။ (၁၀-၁-၂၀၁၃) ဟုိင္းႀကီးကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာင္းအထူးတရားပဲြ (ပထမေန႔)
၁၆။ (၁၁-၁-၂၀၁၃) ဟုုိင္းႀကီးကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာင္း (ဒုုတိယေန႔)
၁၇။ (၁၉-၁-၂၀၁၃) လက္ပန္တန္းၿမိဳ႕၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း အထူးတရားပဲြ
၁၈။ (၂၁-၁-၂၀၁၃) အုုတ္ဖုုိၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ဝုုိင္းရြာမ ဓမၼသဘင္
၁၉။ (၂၃-၁-၂၀၁၃) မအူပင္၊ ကၽြဲဒုုံး အထူးတရားပဲြ
၂၀။ (၂၅-၁-၂၀၁၃) ငါးသုုိင္းေခ်ာင္း၊ လူငယ္ပရဟိတ အဖဲြ႕မ်ား၏ ဓမၼသဘင္
၂၁။ (၂၆-၁-၂၀၁၃) ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ေအာင္မဂၤလာ အေဝးေျပးဝင္း ဓမၼသဘင္
၂၂။ (၂၇-၁-၂၀၁၃) သာယာဝတီၿမိဳ႕၊ သမၼာဆႏၵဆြမ္းေလာင္းအသင္း ဓမၼသဘင္
၂၃။ (၂၈-၁-၂၀၁၃) ေရႊေပါက္ကံ၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊ ဆုုေတာင္းျပည့္ေစတီ ဘုုရားပဲြ တရားသဘင္
၂၄။ (၃၀-၁-၂၀၁၃) ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းဆိပ္ မင္းကြန္းဆန္အလွဴေတာ္ ဓမၼသဘင္
၂၅။ (၃၁-၁-၂၀၁၃) ဒုုိက္ဦးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်းအဖဲြ႕ တရားသဘင္
၂၆။ (၁-၂-၂၀၁၃) လႈိင္ ၁၆ရပ္ကြက္၊ မာလာၿမိဳင္ (၄)လမ္း အထူးဓမၼသဘင္
၂၇။ (၂-၂-၂၀၁၃) ေတာင္စြန္းဓမၼဒူတဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေမြးရပ္ေျမ ေက်းဇူးဆပ္ အထူးဓမၼသဘင္
၂၈။ (၄-၂-၂၀၁၃) ဒလၿမိဳ႕၊ သုုနႏၵာရာမ စာသင္တုိက္ ဓမၼသဘင္
၂၉။ (၅-၂-၂၀၁၃) မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ျပည္ႀကီးမ်က္ရွင္ ကားႀကီးဝင္း ဓမၼသဘင္
၃၀။ (၆-၂-၂၀၁၃) မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕ သိေပးပြားအဖဲြ႕၏ အထူးဓမၼသဘင္
***(၇-၂-၂၀၁၃ ~ ၁၈-၂-၂၀၁၃) ကုုိရီးယားေခတၱျပန္၍ ကုိရီးယားႏွစ္သက္ကူးပိတ္ရက္ ဓမၼဒူတ ခရီးဆက္ရန္။
၃၁။ (၂၀-၂-၂၀၁၃) တုုိက္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပရိယတၱိစာျပန္ပဲြ ဓမၼသဘင္
၃၂။ (၂၁-၂-၂၀၁၃) မေကြးၿမိဳ႕၊ ပညာစကၠာရာမေက်ာင္း တရားသဘင္
၃၃။ (၂၃-၂-၂၀၁၃) လႈိင္ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ ဓမၼသဘင္
၃၄။ (၂၄-၂-၂၀၁၃) ေျမာက္ဥကၠလာ (၁)ရပ္ကြက္ အထူးဓမၼသဘင္
၃၅။ (၂၆-၂-၂၀၁၃) က်ိဳကၡမီၿမိဳ႕ စုုေပါင္းတရားပဲြ (ပထမေန႔)
၃၆။ (၂၇-၂-၂၀၁၃) က်ိဳကၡမီ ဓမၼသဘင္ (ဒုုတိယေန႔)
၃၇။ (၂၈-၂-၂၀၁၃) မုုတၱၿမိဳ႕၊ နတ္ႀကီးေခ်ာင္ တရားသဘင္
၃၈။ (၅-၃-၂၀၁၃) ဒလၿမိဳ႕၊ က်န္စစ္သားရပ္ကြက္ ဓမၼသဘင္
၃၉။ (၁၈-၃-၂၀၁၃) ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳေကၠာ္၊ မရမ္းကုုန္းဓမၼသဘင္
၄၀။ (၂၀-၃-၂၀၁၃) မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေစ်းခ်ိဳ႕အဖဲြ႕ ဓမၼသဘင္
၄၁။ (၂၄-၃-၂၀၁၃) စမ္းေခ်ာင္း တရားသဘင္
၄၂။ (၂၆-၃-၂၀၁၃) သကၤန္းကၽြန္း၊ စံျပေစ်းဓမၼသဘင္
၄၃။ (၂၇-၃-၂၀၁၃) ဒုုိက္ဦးၿမိဳ႕၊ ဘုုတရာေက်းရြာ ဓမၼသဘင္
၄၄။ (၂၈-၃-၂၀၁၃) ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္ တရားသဘင္
၄၅။ (၂၉-၃-၂၀၁၃) ေျမာက္ဥကၠလာ၊ (ဆ)ရပ္ကြက္၊ ဓမၼသဘင္
၄၆။ (၃၀-၃-၂၀၁၃) မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ဆိမ့္စံျပေက်းရြာ အလွဴအႀကိဳ ဓမၼသဘင္
၄၇။ (၇-၄-၂၀၁၃) ေဝါၿမိဳ႕၊ အဗ်ားဗုုိလ္တဲ၊ ပရဟိတေက်ာင္း ဓမၼသဘင္

မွတ္ခ်က္။  (၃)လပုုိင္း ဆယ္တန္းစာေမးပြဲရက္မ်ားအတြင္း တရားပဲြမ်ား နားထားၿပီး (၄)လပုိင္း၏ တရားပဲြအခ်ိဳ႕အား ျပန္လည္အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ကုုိရီးယားျပန္ၾကြမည့္ ရက္ႏွင့္ညွိႏိႈင္းကာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

Read more »

မနာပဒါယီ စာစဥ္ (၃)ႏွင့္ (၄) ထြက္ရွိ
ဆရာေတာ္ မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး) ေရးသားခဲ့သည့္နည္းနည္းေလးေတာ့ လဲြေနတယ္ အတြဲ ()” စာအုုပ္ႏွင့္စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျဖည့္စကား အတဲြ ()” စာအုုပ္မ်ားကုုိ မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ကုုန္က်စရိတ္ လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ လာဘ္မုုိးေဆြ စာေပႏွင့္ ရာျပည့္စာေပ တုုိ႔မွ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံး အတုုိင္းအတာျဖင့္ ထုုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိလုုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

မနာပဒါယီ စာစဥ္မ်ားျဖင့္ ထုုတ္ေဝလာသည့္ ဆရာေတာ္၏ စာအုုပ္မ်ားမွ ယခုနည္းနည္းေလးေတာ့ လဲြေနတယ္ အတဲြ()” ကုိ စာစဥ္ () အျဖစ္လည္းေကာင္း၊စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျဖည့္စကား အတဲြ ()”ကုုိ စာစဥ္ ()အျဖစ္လည္းေကာင္း အစဥ္အတုုိင္း ထုုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄တြင္ စာစဥ္ ()ႏွင့္ ()ကုုိ ထုုတ္ေဝရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ 

နည္းနည္းေလးေတာ့ လဲြေနတယ္ အတဲြ()” တင္ျပထားသည့္ စာစုုမ်ားသည္ မနာပဒါယီ ဆရာေတာ္မွ မနာပဒါယီ (http://www.venvicitta.com/) အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလုုိ ေရးသားတင္ျပထားသည့္ စာစုုမ်ားျဖစ္ၿပီး ဗုုဒၶဘာသာမ်ားၾကား အမွတ္မွားကာ လုုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ဘာသာေရးဆုုိင္ရာ အလဲြေလးမ်ားကုုိ အမွန္ညြန္ျပေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာင္လည္း ဆက္လက္၍ တင္ျပေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ အတဲြမ်ားျဖင့္ ထုုတ္ေဝျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျဖည့္စကား အတဲြ ()”သည္လည္း ဆရာေတာ္၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ (http://www.venvicitta.com/) ႏွင့္ င့္ Facebook (http://www.facebook.com/ashinvicitta) စာမ်က္ႏွာတုုိ႔တြင္ ေရးသားတင္ျပခဲ့သည့္ မွတ္သားဖြယ္ရာ စကားစုုမ်ား၊ ခြန္အားျဖည့္ စာစုုမ်ား စသည္တုုိ႔ကုုိ စာအုုပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ထုုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စကားလုုံးတစ္လုုံး၊ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း၊ စာစုုတစ္စုုမွ်ျဖင့္ ေလာကဓံ အတက္အက်ေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား က်ေနၾကသည့္ သူမ်ားကုုိ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ား ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဆရာေတာ္၏ စာအုုပ္မ်ားအား ဝယ္ယူဖတ္႐ႈလုိသူမ်ား၊ ဓမၼဒါန ျပဳလုုိသူမ်ား၊ စာၾကည့္တုုိက္မ်ားႏွင့္ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားတြင္ ထားလုုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပင္းရင္းဌာနမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္မွာယူႏုုိင္ပါသည္။ စာၾကည့္တုိက္မ်ား၊ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားအတြက္ မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လွဴဒါန္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျဖန္႔ခ်ိေရး (ပင္ရင္း)
မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္း
သီရိေဇယ်ဳံေက်ာင္း၊ အိမ္ေတာ္ရာတုုိက္၊ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုုန္း - ၃၈၃၇၉၆
---------
အမွတ္ (၁၈၁) လမ္း (၅၀)အထက္၊ ပုုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုုန္။ ဖုုန္း - ၂၉ ၀၁၈၃

Read more »

မနာပဒါယီ ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမင့္ျခင္း


မနာပဒါယီ ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမင့္ျခင္း
မနာပဒါယီ ဆရာေတာ္ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး) တည္ေထာင္ေတာ္မူေသာ မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၂၀၁၃ခုုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ေက်ာင္းၿပီးသည္အထိ လစဥ္ပညာသင္ဆုုမ်ား ေထာက္ပံ့ခ်ီးျမင့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၁။ မစႏၵာဦး (ပညာေရးတကၠသုုိလ္၊ စစ္ကုုိင္း)
(သုံးဘာသာ ဂုုဏ္ထူး၊ ဝိဇၨာတဲြ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံး တတိယဆုုရ)
ေတာင္ယာျပင္ရြာ၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး
၂။ မအိအိၿဖိဳး (နည္းပညာတကၠသုုိလ္၊ ျပင္ဦးလြင္)
(သိပၺံတဲြ၊ ငါးဘာသာဂုုဏ္ထူးရွင္)
တမေဆးကန္ရြာ၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကုုိင္းတုုိင္းေဒသႀကီး
၃။ မႏွင္းႏုႏုလိႈင္(ေဆးတကၠသုုိလ္၊ မႏၲေလး)
(သိပၺံတဲြ၊ ငါးဘာသာဂုုဏ္ထူးရွင္)
ဒဟတၱန္းရြာ၊ မိတၳီလာ

ဤပညာသင္ဆုုသည္ ဆရာေတာ္၏ တစ္သီးပုဂၢလ ပညာသင္ဆုု ျဖစ္သျဖင့္ ဆရာေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုုိင္း ပညာေရးအားေကာင္းၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိသာ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ အတုုိင္းအတာ တစ္ခုုအထိ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္  ေက်ာင္းသားမ်ားအား လစဥ္ ေက်ာင္းတက္ေနခ်ိန္ ကာလအတြင္း တစ္ဦးလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀၀၀၀ (ငါးေသာင္း)ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုု ပညာသင္ဆုုကုုိ ေပးအပ္ျခင္းသည္ ေလာကတၳစရိယ (ေလာကကုုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း)၊ ဥာတတၳစရိယ (တုုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးကုုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း) ဟူသည့္ စရိယႏွင့္အညီ ေလာကႏွင့္အမ်ိဳးကုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သျဖင့္ ပညာသင္ဆု အေရြးခ်ယ္ခံ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိအက်ိဳး၊ ေလာကအက်ိဳး၊ တုုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအက်ိဳး၊ ဘာသာသာသနာ အက်ိဳးမ်ားကုိ စြမ္းႏုုိင္သမွ် ထမ္းေဆာင္ႏုုိင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုုတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုု အေရြးခ်ယ္ခံ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရး က်႐ႈံးခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိအက်ိဳး၊ အမ်ားအက်ိဳး၊ ထိခိုက္ေစမည့္ အျပစ္တစ္စုုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤပညာသင္ဆုုအား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမည္ ျဖစ္သည္။
  

နာယကဆရာေတာ္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)
မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္းRead more »

ဆရာေတာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိေနမည္

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕၊ စိတၱသု ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ အိမ္ေတာ္ရာတုိက္၊ သီရိေဇယ်ဳံ ေက်ာင္းတုိ႔၏ ပဓာန နာယကဆရာေတာ္ မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱသည္ (၁၆-၁၁-၂၀၁၂)ရက္၊ ေသာၾကာေန႔မွစ၍ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ၾကြေရာက္ကာ ျပည္တြင္းသာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြတ္ေတာ္မူမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဆရာေတာ္ မရွိခုိက္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕ရွိ စိတၱသုခ ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥအဝဝကုိ ေက်ာင္းအက်ိဳး ေဆာင္မ်ားက တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားၾကမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဘာသာေရး၊ သာေရးနာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြတ္လုိသူ ျမန္မာဒကာဒကာမမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္ အဖဲြ႕ ဦးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္ကာ ကုိယ္က်န္းမာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ အတူတကြ ပူေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြတ္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
၁။ ကုိမင္းႏုိင္ (010 2201 8388) 
၂။ ကုိမ်ိဳးညြန္႔သိန္း (010 6868 2988) 
၃။ ကုိဘုန္းႏုိင္ (010 5658 2250) 
၄။ ကုိဝင္းႏုိင္ဦး (010 5785 3015) 
၅။ ကုိလင္းထိန္ဝင္း (010 4345 1980) 

ဆရာေတာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူစဥ္ကာလ ဆရာေတာ္ထံ ဆက္သြယ္လုိၾကသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းမ်ားသုိ႔ ႀကိဳတင္ဆက္သြယ္ကာ ေတြ႕ဆုံဖူးေမွ်ာ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ 

မနာပဒါယီဆရာေတာ္ အရွင္ဝိစိတၱ 
သီရိေဇယ်ဳံေက်ာင္း၊ အိမ္ေတာ္ရာတုိက္ 
ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ 
ေက်ာင္းဖုန္း = ၃၈၃-၇၉၆ 
လက္ကုိင္ဖုန္း = ၀၉၄၃-၁၆၂-၃၁၂

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား