Showing posts with label အားျဖည့္ဓမၼစကားမ်ား. Show all posts
Showing posts with label အားျဖည့္ဓမၼစကားမ်ား. Show all posts

ဘဝနီတိ (၁)

ေသးငယ္ေသာ အက်င့္ဆုိး
ေသးငယ္ေသာမီးပြားသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ မီးေတာက္မီးလွ်ံႀကီးမ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္၏။ ထုိ႔အတူ ေသးငယ္ေသာ အက်င့္ဆုိးသည္လည္း ယုတ္မာေသာ အက်င့္ဆုိးႀကီးမ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္၍ ႏုစဥ္ကပင္ ပယ္ျဖတ္သင့္၏။

ေက်းဇူးမဲ့သူ
အသင္က ေက်းဇူးျပဳထားသူ တစ္ဦးသည္ အသင္၏ ေက်းဇူးမဲ့ကုိ ျပဳျငားအ့ံ။ အဘယ္သုိ႔ သေဘာထားမည္နည္း။ ေက်းဇူးမဲ့သူမွာ သူ႔အျပစ္ သူခံလိမ့္မည္ျဖစ္၍ စိတ္မကြက္ဘဲ ဥေပကၡာျပဳျခင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ျဖစ္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။

အရွက္ႏွင့္အေၾကာက္
မေကာင္းမႈကုိ မေကာင္းမႈမွန္း သိသျဖင့္ ရွက္ေၾကာက္ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းထက္ လူသိမည္ကုိ ရွက္သျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသာ မ်ား၏။ ေလာက၌ လူမသိေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ မေကာင္းမႈတုိ႔သည္ မေကာင္းမႈသာ ျဖစ္သည္ဟု မ်က္ကြယ္မ်က္ေမွာက္ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မွသာလွ်င္ အထြတ္အထိပ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း (ဟိရိၾသတၱပၸ) ျဖစ္သည္ကုိ သိရာ၏။

အက်င့္သိကၡာ
လိမ္လည္ေကာက္က်စ္ျခင္း၊ ခုိးျခင္း၊ လာဘ္စားျခင္း၊ ေခ်ာက္တြန္းျခင္း၊ ေသာက္စားျခင္း၊ သူ႔သားမယားကုိ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ျခင္း စေသာ အမႈဆုိး၊ ဒုစ႐ုိက္တုိ႔ကုိ အားလုံးျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆုံး တစ္ပါးမွ်ျဖစ္ေစ ဤတစ္သက္တြင္ အသက္ေသေစကာမူ မေဖာက္ျပန္၊ မက်ဴးလြန္ပါဟု အဓိ႒ာန္ျပဳႏုိင္က သင္၏အက်င့္သိကၡာ၊ အနိမ့္အျမင့္ အဆင့္အတန္းမွန္ကုိ ဧကန္သိႏုိင္မည့္အျပင္ အက်ိဳးထူးတရားကိုလည္း ဒိ႒ခံစားရမည္ျဖစ္၏။

အဆင္းတြန္းမခ်သင့္
ဒုကၡေရာက္ေနသူကုိေတြ႕လွ်င္ ကူညီႏုိင္က ကူညီပါ။ မကူညီႏုိင္လွ်င္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပါ။ ေရနစ္ေနသည့္သူကုိ ဝါးကူ၍ႏွစ္သလုိ တုိး၍ဒုကၡေရာက္ေအာင္ မလုပ္ပါႏွင့္။

အမွန္မေျပာလုိ
လူတုိ႔သည္ သူတစ္ပါးတုိ႔ မွန္ကန္စြာ ေျပာဆုိျခင္းကုိ စင္စစ္ ႏွစ္သက္ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္မူ အခါခပ္သိမ္း မွန္ကန္စြာ ေျပာဆုိျခင္းကုိ မျပဳတတ္ၾကကုန္။

မတုိင္ပင္ေကာင္း
အၾကင္သူသည္ မိန္းမလုိက္စား၊ ေလာင္းကစားႏွင့္ ေသာက္စားမူးယဇ္ အေပ်ာ္ၾကဴးေလ့ရွိအ့ံ။ ထုိသူအား ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ တုိင္ပင္ဖြယ္တုိ႔ကုိ မတုိင္ပင္ မေဆြးေႏြး မေျပာၾကားရာ။

(ေလာကဓမၼဘဝ နီတိပေဒသာစာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။)

Read more »

စိတ္အားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၁၂)…

မနာ ပဒါယီ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးခဲ့တဲ့ ေတြးမိသမွ် စာစုမ်ားထဲက စာဖတ္သူမ်ားကုိ အားျဖစ္ေစမယ့္ သတိေပးစကား ႏွလုံးသား အာဟာရေလးမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ စာတစ္ပုဒ္လုံးကုိ ဖတ္ရတာထက္ စာတစ္ပုိဒ္ေလာက္၊ စာတစ္ေၾကာင္းေလာက္၊ စကားလုံးတစ္လုံးေလာက္က စိတ္အားအင္ကုိ ပုိၿပီးျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္အင္အား အသိတရားေလးမ်ား တုိးပြားေစဖုိ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ခ်က္ေလးမ်ားကုိ ထပ္မံတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္မွတ္က်င့္ႀကံၿပီး တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကပါေစ

အထမ္းသမား..
ပုထုဇဥ္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန စတဲ့ ကိေလသာမ်ား၊ အကုသုိလ္မ်ားကုိ အခ်ိန္ျပည့္ ထမ္းထားတတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ စိတ္အစဥ္မွာလည္း ဒီလုိ မေကာင္းတဲ့ အကုသုိလ္ အေတြးေတြနဲ႔ အၿမဲေလးလံေနေလ့ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း စိတ္မွာမေကာင္းတဲ့ အရာေတြကုိထမ္းရင္း ေလးေနသမွ် ကုိယ္မွာလည္း ေလးေနတတ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကုိ အသုံးျပဳၿပီး အေလးေတြကုိ ထမ္းေနၾကတဲ့ တကယ့္အထမ္းသမားမ်ား အျဖစ္ ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ရည္ညြန္းေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီလုိ အထမ္းသမားမ်ား ျဖစ္ေနသမွ် ဘယ္ေတာ့မွ ေပါ့ပါးလြတ္လပ္မႈကုိ ရၾကာမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္အစဥ္ကုိ ေလးလံေစတဲ့ မေကာင္းတဲ့ အကုသုိလ္မ်ားကုိ ထမ္းမထားဘဲ ေနႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အထမ္းသမားဘဝက အျမန္႐ုန္းထြက္ၾကဖုိ႔ သတိေပးၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ရာထူးဂုဏ္သိန္၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ အျဖာျဖာသည္…
လူေတြရဲ႕ ေလာဘဆုိတာကလည္း သိတဲ့အတုိင္း ရွိၿပီးရင္းရွိခ်င္၊ ရၿပီးရင္း ရခ်င္ေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရမ္းခ်မ္းသာေနတဲ့ သူေတြကုိ သြားေမးၾကည့္ ေနာက္ထပ္ဒီထက္ပုိၿပီး ခ်မ္းသာခ်င္ေသးလား၊ ဒီထက္ပုိၿပီး ရခ်င္ရွိခ်င္ေသးလားဆုိရင္ ခ်မ္းသာခ်င္တယ္၊ ရခ်င္ရွိခ်င္တယ္လုိ႔ပဲေျဖမွာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လုိခ်င္တဲ့ အတုိင္းအတာကုိ ရလာေတာ့လည္း ေက်နပ္သြားလား၊ စိတ္ခ်မ္းသာသြားလားဆုိေတာ့ မေက်နပ္ျပန္၊ စိတ္မခ်မ္းသာျပန္ဘူး ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ မေက်နပ္တာက လုိခ်င္မႈေတြက ရပ္မသြားလုိ႔ပဲျဖစ္ၿပီး ရလာတဲ့အေပၚမွာ စိတ္မခ်မ္းသာတာကေတာ့ ရွိလာတာနဲ႔အမွ် စုိးရိမ္ပူပန္မႈေတြက ပုိမ်ားလာလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မရွိေတာ့လည္း ရွိခ်င္၊ ရွိလာျပန္ေတာ့လည္း ထပ္ရွိခ်င္၊ ထပ္ရွိလာတာနဲ႔အမွ် ထပ္ပူပင္တာေတြပဲ အျဖစ္မ်ားေနတဲ့အတြက္ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ေတာ့ ရာထူးဂုဏ္သိန္ စည္းစိမ္ဥစၥာ အျဖာျဖာေတြဟာ မရွိရင္လည္းမေကာင္း၊ ရွိရင္လည္းမေကာင္းဘူးဆုိတာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ္ပမာဏ ကုိယ္သိၾက…
တန္ေဆးလြန္ေဘးဆုိတဲ့ ဆုိ႐ုိးစကားတစ္ခု ရွိပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အလြန္အကၽြံျဖစ္လာရင္ ေဆးမျဖစ္ဘဲ ေဘးျဖစ္တတ္တယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ပါ။ တစ္ခါတေလ ေဆးျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ဆုိတဲ့ အရာေတြေတာင္မွ အတုိင္းအတာမရွိ အလြန္အၾကဴး ျပဳမူမိရင္ ေဆးအဆင့္ကုိေက်ာ္ၿပီး ေဘးျဖစ္ေပၚေစတတ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္ကႀကိဳက္လုိ႔ လုိက္စားတဲ့အရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကုိယ္ကမႀကိဳက္ေပမယ့္လည္း ကုိယ့္အတြက္ လုိအပ္တဲ့အရာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လုိက္စားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေတာ္႐ုံသင့္႐ုံပဲေကာင္းၿပီး အတုိင္းအတာကုိ မေက်ာ္မိေစဖုိ႔နဲ႔ အတုိင္းအဆကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အလြန္အကၽြံျဖစ္ပါက ေဘးဒုကၡျဖစ္တတ္တဲ့အတြက္ ကုိယ့္ပမာဏ ကုိယ္သိကာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိညႇိရင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဘးမျဖစ္ဘဲ ေဆးျဖစ္ေစဖုိ႔ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ အတုိင္းအတာ ပမာဏကုိသိၿပီး ကုိယ့္အရွိနဲ႔ ကုိယ္ညႇိၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

မရွိမေကာင္း၊ ရွိမေကာင္း…
ေလာကလူသားမ်ား ေတာင့္တေလ့ရွိ၊ လုိခ်င္တပ္မက္မႈ ရွိေလ့ရွိၾကတဲ့ ရာထူးဂုဏ္သိန္ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြဆုိတာ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအေနျဖင့္ ရွိထားရင္ ေကာင္းေပမယ့္ အတုိင္းအတာကုိ ေက်ာ္လြန္တဲ့အထိ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ရွိတာထက္၊ မရွိတာကမွ ပုိေကာင္းေနတဲ့ သေဘာရွိတတ္ၿပီး မရွိလုိ႔ပူရတာထက္ ရွိလုိ႔ပူရတာက ပုိၿပီးပင္ပန္းမႈကုိ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ ဒီအရာေတြဟာ မရွိမေကာင္း၊ ရွိမေကာင္းတဲ့ အရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရွိထားရင္ ရွိထားသေလာက္ အေကာင္းဆုံး…
စည္းစိမ္ဥစၥာ ရထူးဌာနႏၲရေတြဟာ ရွိထားရင္ ေကာင္းတယ္ဆုိတာထက္ အဲဒီအရာေတြ အေပၚမွာ သတိမကပ္ႏုိင္ရင္ ရွိထားတာနဲ႔အမွ် စိုးရိမ္ေၾကာင့္က် ပူပန္ေသာကကုိ ျဖစ္ေစေပမယ့္ ကုိယ္က်င့္သီလစတဲ့ ကုသုိလ္တရားေတြကေတာ့ ရွိထားရင္ ရွိထားသေလာက္ ေသာကကင္းေစ၊ စုိရိမ္ပူပန္မႈကင္းေစ၊ ယုံၾကည္မႈ သဒၶါခုိင္ၿမဲမႈကုိ ျဖစ္ေစ၊ ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ဘဝအျဖာျဖာမွာ ေကာင္းတာေတြပဲ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့အတြက္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရထူးဌာနႏၲရေတြ ရွိၿပီးရင္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကတာထက္စာရင္ သီလစတဲ့ ကုသုိလ္တရားမ်ား တုိးပြားသထက္ တုိးပြားေအာင္ ႀကိဳးစားတာက အေကာင္းဆုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလာဘဆုိတာ အကန္႔ထားႏုိင္မွ…
ေလာဘကုိ အကန္႔ေလးနဲ႔ ထားေပးဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ ရၿပီးရင္းရခ်င္၊ ရွိၿပီးရင္ ရွိခ်င္ရာက အဲဒီေလာဘရဲ႕ သားေကာင္ျဖစ္လာၿပီး ဘယ္သူေသေသ ငေတမာၿပီးေရာဆုိတဲ့ မတရားလိုခ်င္တဲ့ ဝိသမေလာဘေတြအထိ ျဖစ္လာကာ ဒီဝိသမေလာဘက ကုိယ့္ကုိဒီဘဝမွာေကာ သံသရာမွာပါ ဒုကၡျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မတရားလုိခ်င္တဲ့ ဝိသမေလာဘ ဦးစီးလာရင္ အမွားအမွန္ကုိလည္း မခဲြျခားတတ္ေတာ့တဲ့အျပင္ ကုသုိလ္တရားေတြနဲ႔လည္း လဲြလာတတ္ကာ ရရွိလာတဲ့ အေပၚမွာလည္း ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ျခင္းမရွိ၊ ရရွိလာတာေတြ အေပၚမွာလည္း စုိးရိမ္ပူပန္ ေၾကာင့္က်မႈေတြအထိ ျဖစ္လာတတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒီလုိ ျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ လူဟာ လူစိတ္ေပ်ာက္ကာ လူ႔က်င့္ဝတ္ပါ မရွိဘဲ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလုိ မျဖစ္ဖုိ႔ လုိခ်င္တပ္မက္မႈ ေလာဘကုိ အကန္႔တစ္ခုနဲ႔ ထိန္းၾကဖုိ႔ သတိေပးၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ဓာတ္က်တယ္ဆုိတာ
စိတ္ဓာတ္က်ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ ရွာၾကည့္လုိက္ေတာ့ အာ႐ုံေတြေနာက္ကုိ စိတ္ကလုိက္ေနၾကလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မေကာင္းတဲ့အာ႐ုံေတြမွာ စိတ္ကုိကပ္ထားၿပီး အဲဒီအာ႐ုံေတြပဲ စိတ္ထဲမွာေရာက္ေရာက္ေနၾကလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူကေတာ့ ဘာေျပာလုိက္လုိ႔၊ ဘယ္သူကေတာ့ ဘယ္လုိဆက္ဆံလုိက္လုိ႔ စတဲ့ အေတြးအာ႐ုံေတြ၊ အျမင္အာ႐ုံေတြ၊ အျပဳအမူအာ႐ုံေတြမွာ စိတ္က ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ၾကတဲ့အတြက္ အခုလုိ စိတ္ဓာတ္က်တာေတြ၊ စိတ္ညစ္တာေတြ ျဖစ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိအခါမ်ိဳးမွာ ဒီလုိအာ႐ုံေတြကေန ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ဖုိ႔ကေတာ့ အာ႐ုံေကာင္းေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီးရယူၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာ႐ုံေကာင္းေတြ ရယူႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာလည္း ဘုရားအား၊ တရားအားကုိ ယူမွပဲ ျဖစ္မွာပါ။ ဘုရားနဲ႔ ဘုရားရဲ႕ဂုဏ္၊ ဘုရားေဟာတဲ့ တရားေတာ္ရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈနဲ႔ စြမ္းအားေတြကပဲ က်ေနတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြကုိ တက္လာေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္လာဖုိ႔ အတြက္ကလည္း ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ သတိတရား၊ သဒၶါတရား၊ ပညာတရား၊ သမာဓိတရား၊ ဝိရိယတရားေတြ အားေကာင္းလာေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Read more »

စိတ္အားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၁၁)…

မနာပဒါယီ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးခဲ့တဲ့ ေတြးမိသမွ် စာစုမ်ားထဲက စာဖတ္သူမ်ားကုိ အားျဖစ္ေစမယ့္ သတိေပးစကား ႏွလုံးသား အာဟာရေလးမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ စာတစ္ပုဒ္လုံးကုိ ဖတ္ရတာထက္ စာတစ္ပုိဒ္ေလာက္၊ စာတစ္ေၾကာင္းေလာက္၊ စကားလုံးတစ္လုံးေလာက္က စိတ္အားအင္ကုိ ပုိၿပီးျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္အင္အား အသိတရားေလးမ်ား တုိးပြားေစဖုိ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ခ်က္ေလးမ်ားကုိ ထပ္မံတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္မွတ္က်င့္ႀကံၿပီး တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကပါေစ

ႏွစ္ဆယ္ရွစ္ဆယ္ သီအုိရီ…
လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ခံစားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ေကာင္းတဲ့ခံစားခ်က္ဆုိရင္ နည္းတယ္လုိ႔ ထင္ေနတတ္ၿပီး ဆုိးတဲ့ခံစားခ်က္ဆုိရင္ မ်ားတယ္လုိ႔ ထင္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၾကားဖူးတဲ့ ႏွစ္ဆယ္ရွစ္ဆယ္ သီအုိရီေလး တစ္ခုကုိ သတိရမိပါတယ္။ သူသူကုိယ္ကုိယ္ အတူတူ တစ္ေျပးညီခံစားရတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ အေကာင္းဆုိရင္ အလုိျပည့္တယ္မရွိဘဲ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ကို ၂၀ရာခုိင္းႏႈန္းေလာက္ပဲ ထင္ေနတတ္ၿပီး အဆုိးဆုိရင္ေတာ့ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ကုိ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ခံစားရတယ္လုိ႔ ထင္ေနတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ေကာင္းတဲ့ အရာေလးေတြ ရလာတဲ့အခါ အတူတူ ရလာၾကေပမယ့္ ကုိယ့္က်ေတာ့ နည္းတယ္လုိ႔ ထင္ေနတတ္ၿပီး မေကာင္းတဲ့ အရာေလးေတြဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္က်မွာ ဒီလုိျဖစ္ရတယ္လုိ႔ ပုိၿပီးထင္ျမင္ တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ အသီးသီးမွာ ရွိတတ္တဲ့ အတၱေလးေတြ၊ ငါစဲြေလးေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္က်ေတာ့မွ နည္းရေကာင္းလား၊ ကုိယ့္က်ေတာ့မွ ျဖစ္ရေကာင္းလားဆုိတဲ့ ေကာင္းမေကာင္းအျမင္ေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ကုိင္ဆဲြထားတဲ့ ငါစဲြမ်ားေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာရွင္မ်ားက ႏွစ္ဆယ္ရွစ္ဆယ္ သီအုိရီလုိ မျဖစ္ဖုိ႔ ငါစဲြေလးေတြ ျဖဳတ္ၾကစုိ႔လုိ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္…
ေလာကမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုိယ္စီရွိၾကရာမွ ပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးမ်ိဳးဆီက၊ အရာအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေတာင့္တေနၾကတဲ့ သတၱဝါေတြဟာ အတၱဆန္တဲ့ ငါစဲြေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တ ေနသမွ် ေမွ်ာ္လင့္မႈဟာ အဆုံးသတ္ၾကမွာ မဟုတ္သလုိ အဲဒီေမွ်ာ္လက္ခ်က္မ်ားရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာလည္း စိတ္အစဥ္မွာ အကုသုိလ္တရားမ်ားနဲ႔ ေလးလံထုိင္းမႈိင္း ညစ္ႏြမ္းတတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ တစ္ခုခုကုိ ေပးလုိသူပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ခုခုကုိ ရယူလုိသူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေပးလုိရလုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္တဲ့ ေပးကမ္းမႈနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခ်က္နည္းတဲ့ ရယူမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးတဲ့သူကလည္း တစ္ခုခုကုိ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးေပးတဲ့အခါ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတုိင္း ျဖစ္မလာရင္ ကုိယ့္ပစၥည္းနဲ႔ကုိယ္ အကုသုိလ္ ျဖစ္တတ္သလုိ၊ ယူတဲ့သူကလည္း ရသင့္တာထက္ ပုိေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတုိင္း ျဖစ္မလာရင္ စိတ္အစဥ္ ပင္ပန္းရတတ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ေပးသူယူသူမ်ားဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းတဲ့ စိတ္ေစတနာ အျပည့္နဲ႔သာ လြတ္ေျမာက္မႈကုိ ဦးတည္တဲ့ ေပးကမ္းမႈမ်ိဳးနဲ႔ ေမတၱာဓာတ္အျပည့္ပါတဲ့ ရယူမႈမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လုံၿခဳံေရး
ဘဝမွာ သတၱဝါေတြဟာ လုံၿခဳံေရးအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကိဳးစားၾကတဲ့ ေနရာမွာ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရး၊ ဘဝခႏၶာရဲ႕ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ စိတ္အစဥ္ရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကေတာ့ အထူးလုိလား ေတာင့္တတတ္တဲ့ ႀကိဳးစားမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးအတြက္ တျခားအရာေတြနဲ႔ ႀကိဳးစားၾကတာထက္ ဒါနသီလဘဝနာ အလုပ္မ်ားနဲ႔ ႀကိဳးစားတာက အေကာင္းဆုံး ဘဝလုံၿခဳံေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္းစိမ္ဥစၥာဆုိတာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေတြနဲ႔ မျပတ္ဆက္ဆံေနတဲ့အျပင္ ေသရင္လည္း ထားခဲ့ရမယ့္ အရာေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီစည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကုိ ဒါနျပဳလုပ္ေပးျခင္းနဲ႔ပဲ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမွာ ျဖစ္သလုိ ရရွိထားတဲ့ ဘဝခႏၶာဆုိတာလည္း အနာေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အၿမဲဆက္ဆံေနတဲ့အတြက္ ဘဝခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ လုံၿခဳံမႈဟာ ဒီဘဝလည္း လုံၿခဳံ၊ ေနာင္သံသရာမွာလည္း လုံၿခဳံမႈကုိ ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ သီလေဆာက္တည္မႈနဲ႔ပဲ လုံၿခဳံေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ၿပီး စိတ္ဆုိတာကလည္း ကိေလသာအာ႐ုံေတြနဲ႔ အၿမဲႏွိပ္စက္ခံရတတ္တဲ့အျပင္ မေကာင္းတဲ့အာ႐ုံေတြမွာပဲ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ ဒီစိတ္အစဥ္ လုံၿခဳံေရးအတြက္လည္း ကိေလသာၾကားခုိမႈကုိ တားျမစ္ေပးႏုိင္တဲ့ ဘာဝနာ အလုပ္နဲ႔ပဲ လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္းစစ္ေတာ့ ကုိယ့္အျပစ္သာ…
ေန႔စဥ္က်င္လည္ေနရတဲ့ ကုိယ့္ဘဝ အေျခအေနကုိလိုက္ၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေအာင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ အျမင္အေတြး မွန္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အျမင္အေတြးဆုိတဲ့ သေဘာကလည္း မွားျမင္၊ မွားေတြးမိၿပီဆုိရင္ မွားေျပာ မွားလုပ္တတ္တဲ့အထိ ျဖစ္ေစေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အမွားေတြ ျဖစ္ေစတာကလည္း ေသခ်ာေတြးၾကည့္ေတာ့ အမွားေတြကုိ လက္ခံမိလုိက္တဲ့ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္၊ ဘယ္ဝါေၾကာင့္၊ ဘာေၾကာင့္ညာေၾကာင့္ စတဲ့ အေၾကာင္းျပေတြေၾကာင့္ ကုိယ့္မွာအျမင္အေတြးေတြ မွားလာၿပီး ဒီအေတြးအျမင္ အမွားမ်ားေၾကာင့္ အေျပာအလုပ္အမွားေတြ ျဖစ္ရတယ္လုိ႔ဆုိေပမယ့္ အရင္းစစ္ေတာ့ ဒါေတြကုိလက္ခံမိတဲ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ ခံယူခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ ခံယူခ်က္ဟာလည္း ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလဲဆုိေတာ့ ကုိယ့္စိတ္ရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ကုိ မသိလုိ႔ဘဲ ျဖစ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ကုိ မသိတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီမသိမႈေနာက္ကုိ လုိက္ရင္း အမွားေတြေရာက္လာတဲ့အထိ ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ကုိယ္သိႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေဝဒနာႏွင့္အၿပိဳင္…
ေဝဒနာဆုိတဲ့ စကားလုံးရဲ႕ တုိက္႐ုိက္အဓိပၸါယ္ဟာ ခံစားျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခံစားျခင္းမွန္သမွ် ေကာင္းတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဆုိးတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေကာင္းတာလည္းမဟုတ္ ဆုိးတာလည္း မဟုတ္တဲ့ ခံစားျခင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အားလုံးဟာ ေဝဒနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဝဒနာဟာ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ သတၱဝါတုိင္းမွာ ရွိေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ႐ုပ္နာမ္ရွိလုိ႔ ေဝဒနာ ရွိေနတဲ့အေပၚမွာ ေဝဒနာကုိ ေဝဒနာလုိ႔ မသိရင္ ေကာင္းတဲ့အခါ ေလာဘျဖစ္ၿပီး ဆုိးတဲ့အခါ ေဒါသျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိ ေလာဘေဒါသစတာေတြ မျဖစ္ဖုိ႔ ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ ဘယ္လုိခံစားျခင္းမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းရင္လည္း ေကာင္းတဲ့သေဘာ၊ မေကာင္းရင္လည္း မေကာင္းတဲ့သေဘာ၊ ေကာင္းတာလည္းမဟုတ္ မေကာင္းတာလည္း မဟုတ္ရင္လည္း ေကာင္းမေကာင္းတဲ့ သေဘာေတြကုိ အရွိအတုိင္း သိႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး သည္းခံျခင္းတရား၊ သတိတရား၊ ဝိရီယတရား စတာေတြနဲ႔ ေဝဒနာကုိ အန္တုလုိ႔ အၿပိဳင္ျပဳႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပဲခံစားခံစား၊ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ပဲ ခံစားခံစား၊ ဘယ္လုိမ်ိဳးပဲ ခံစားခံစား ခံစားျခင္းမွန္သမွ်ဟာ ေဝဒနာေတြပဲလုိ႔ အမွန္သိကာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အလြယ္တကူ ခံစားမႈေနာက္ကုိ မလုိက္ျဖစ္ေအာင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေဝဒနာကုိ ေဝဒနာလုိ႔ သိလာႏုိင္ၿပီဆုိရင္ေတာ့ ေဝဒနာကုိ အမွီျပဳၿပီး ကိေလသာ ျဖစ္စရာ မရွိေတာ့ပါဘူး။

အေတြးမွားရင္ အေဝးသြားမယ္
အေတြးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒုကၡေရာက္တတ္ၾကတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ အေတြးဆုိတာ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တတ္တဲ့၊ စိတ္ရဲ႕လက္ခံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္တဲ့၊ စိတ္ရဲ႕ မသိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္တဲ့ အထင္အရွား ျပလုိ႔ရတဲ့အရာ မဟုတ္ေပမယ့္ ဒီအေတြးကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး မေကာင္းတဲ့ အေျပာ၊ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြအထိ လုပ္လာမိတတ္တဲ့အတြက္ ဘယ္လုိအေတြးမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ အေတြးမွန္သမွ်ကုိ သိေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး မေတြးမိေအာင္ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ မလုပ္ႏုိင္ေသးရင္လည္း ေတြးသမွ် အေတြးေတြကုိ ကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ ေတြးတတ္တဲ့ ႏွလုံးသြင္းမွန္ကန္တဲ့ အေတြးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစၿပီး ကုသုိလ္ျဖစ္ေစတဲ့အေျပာ၊ ကုသုိလ္ျဖစ္ေစတဲ့ အလုပ္မ်ားနဲ႔ ကုသုိလ္တရားမ်ားေအာင္၊ ကုသုိလ္တရားေတြနဲ႔ နီးသထက္နီးေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေတြးမွားတဲ့ အေတြးမ်ားေၾကာင့္ ကုသုိလ္တရားမ်ားနဲ႔ ေဝးေဝးသြားရမယ့္ အျဖစ္မ်ိဳးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ရွိတုိင္းသာ လုပ္ၾကမယ္ဆုိရင္ျဖင့္…
စိတ္ဆုိတာ ေကာင္းတဲ့အာ႐ုံေတြထက္ မေကာင္းတဲ့ အာ႐ုံေတြမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ပုထုဇဥ္အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ စိတ္မွာရွိေနတတ္တဲ့ အရာေတြကလည္း ေကာင္းတာေတြထက္ မေကာင္းတာေတြကပဲ ပုိမ်ားေနတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့စိတ္ျဖစ္ဖုိ႔၊ ေကာင္းတဲ့အေတြး အႀကံျဖစ္ဖုိ႔ စိတ္အစဥ္ကုိ သတိနဲ႔ ႀကိဳးစားေပးရတတ္ေပမယ့္ မေကာင္းတဲ့စိတ္ အႀကံအေတြးေတြကေတာ့ အထူးႀကိဳးစားစရာမလုိဘဲ အလုိလုိ အဆင္သင့္ ရွိေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိမေကာင္းတဲ့ စိတ္အႀကံအေတြးေတြ အၿမဲရွိေနတတ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ပုထုဇဥ္ေတြဟာ စိတ္လုိက္မာန္ပါ လုပ္ၾကတဲ့အခါ၊ စိတ္ရွိတဲ့အတုိင္း လုပ္ၾကတဲ့အခါ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြဘဲ အျဖစ္မ်ားေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္လုိက္မာန္ပါ လုပ္လုိက္လုိ႔၊ စိတ္ရွိတဲ့အတုိင္း လုပ္လုိက္လုိ႔ အေကာင္းေတြျဖစ္သြားတယ္၊ ကုသုိလ္ေတြ ရသြားတယ္၊ ကုိယ့္အတြက္ေရာ အမ်ားအတြက္ပါ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ျဖစ္သြားတယ္ဆုိတာ မရွိတတ္ပါဘူး။ စိတ္ရွိတဲ့အတုိင္း လုပ္လုိက္လုိ႔ ဘယ္သူေတာ့ ဘာျဖစ္သြားတယ္၊ ဘယ္သူေတာ့ ဘယ္ေရာက္သြားတယ္ စတဲ့ ဆုိးက်ိဳးေတြပဲ ျဖစ္သြားၾကတာ မ်ားပါတယ္။ အရင္းစစ္ေတာ့ စိတ္ရွိတဲ့အတုိင္းသာ လုပ္ၾကမယ္ဆုိရင္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆုိးက်ိဳးပဲ အျဖစ္မ်ားတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထမ္းမထားနဲ႔…
ျမန္မာစကားမွာ “စိတ္ေထာင္းေတာ့ကုိယ္ေက်၊ စိတ္ပ်ိဳေတာ့ ကုိယ္ႏု”ဆုိတဲ့ ဆုိး႐ုိးစကားတစ္ခု ရွိပါတယ္။ အလုပ္ပင္ပန္းလုိ႔ ကုိယ္ႏြမ္းရတဲ့ သေဘာေတြ ရွိတတ္ေပမယ့္ ဘာမွမလုပ္ဘဲ စိတ္ပင္ပန္းေနၾကတဲ့ သူေတြလည္း ရွိတတ္ၿပီး ဒီလုိ စိတ္ပင္ပန္းမႈေတြ မ်ားလာတဲ့သူေတြမွာ ႐ုပ္အဆင္းအဂၤါေတြပါ ႏြမ္းလ်လာတတ္တဲ့အတြက္ စိတ္ပန္းရင္ ကုိယ္ႏြမ္းတတ္ေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီလုိစိတ္ပင္ပန္းမႈေတြ ျဖစ္ေစၿပီး ကုိယ္ပါႏြမ္းေစတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းကေတာ့ စိတ္အစဥ္ကုိ ႏြမ္းေစတတ္တဲ့ အေတြးေတြကုိ ထမ္းထားလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေတြးေတြေနာက္လုိက္ရင္း အဲဒီအေတြးေတြကုိ ခံစားေနမိတဲ့အတြက္ စိတ္အစဥ္ေတြ ေလးလံေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီလုိစိတ္ေတြ ေလးေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ဘာမွမလုပ္ခ်င္၊ မကုိင္ခ်င္၊ မေျပာခ်င္ျဖစ္ကာ ႐ုပ္ခႏၶာႀကီးပါ ေလးလံေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေတြးဆုိေပမယ့္ မေကာင္းတဲ့ အေတြးေတြကသာ စိတ္ကုိပူေလာင္ေစ၊ ထိုင္းမႈိင္းေစ၊ ေလးလံေစတတ္တဲ့အတြက္ မေကာင္းတဲ့ အေတြးေတြကုိ ေတြးေတာေနျခင္းျဖင့္ အေတြးေတြကုိ ထမ္းမထားမိဖုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တန္ေဆးလြန္ေဘး…
အရာဝတၳဳတစ္ခုခုကုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က သေဘာက်ႏွစ္သက္လုိ႔ အၿမဲမျပတ္ ရရွိေနေအာင္ ႀကိဳးစားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ မႏွစ္သက္ေပမယ့္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုခုေၾကာင့္ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အကန္႔တစ္ခု၊ အတုိင္းအတာတစ္ခု အထိပဲ ျဖစ္ေစတာ ေကာင္းပါတယ္။ အဲလုိမွမဟုတ္ဘဲ ဒီအေပၚမွာ အလြန္အကၽြံ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဒါဟာ ဆုိးက်ိဳးတစ္ခုခုကုိ ျဖစ္ေစတတ္တာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ကုိယ္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြဟာ ႀကိဳက္လုိ႔လုပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မႀကိဳက္ေပမယ့္ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ လုပ္ေနတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေတာ္သင့္႐ုံေလာက္ပဲ ျဖစ္သင့္ၿပီး ကုိယ္နဲ႔ကုိက္ညီသေလာက္ပဲ လုပ္သင့္ကာ အတုိင္းအတာကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အလြန္အကၽြံျဖစ္ေအာင္ မလုပ္သင့္၊ မလုိက္စားသင့္ဘူးလုိ႔ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစဲြမ်ားရင္ အလဲြသြားမယ္
အစဲြတရားမွန္သမွ် ႀကိဳက္လုိ႔ပဲ စဲြစဲြ၊ လုိက္လုိ႔ပဲ စဲြစဲြ၊ ေကာင္းတယ္ထင္လုိ႔ပဲ စဲြစဲြ၊ ေျပာင္းမယ္ထင္လုိ႔ပဲ စဲြစဲြ၊ ဘယ္လုိပဲစဲြစဲြ အလြန္အကၽြံ ျဖစ္လာပါက စဲြရာကေနလဲြလာၿပီး ေဆးမျဖစ္ဘဲ ေဘးျဖစ္တတ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အကန္႔တစ္ခုနဲ႔ ရပ္တံ့ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Read more »

စိတ္အားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၁၀)…

မနာပဒါယီ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးခဲ့တဲ့ ေတြးမိသမွ် စာစုမ်ားထဲက စာဖတ္သူမ်ားကုိ အားျဖစ္ေစမယ့္ သတိေပးစကား ႏွလုံးသား အာဟာရေလးမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ စာတစ္ပုဒ္လုံးကုိ ဖတ္ရတာထက္ စာတစ္ပုိဒ္ေလာက္၊ စာတစ္ေၾကာင္းေလာက္၊ စကားလုံးတစ္လုံးေလာက္က စိတ္အားအင္ကုိ ပုိၿပီးျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္အင္အား အသိတရားေလးမ်ား တုိးပြားေစဖုိ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ခ်က္ေလးမ်ားကုိ ထပ္မံတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္မွတ္က်င့္ႀကံၿပီး တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကပါေစ…

႐ုပ္ေဖာက္ျပန္တဲ့အခါ…
ဗုဒၶစာေပမွာ ႐ုပ္တရား ေဖာက္ျပန္မႈဟာ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းတရား ေလးပါးမွာ တစ္ပါးပါးေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္တတ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ သတၱ၀ါတစ္ဦးခ်င္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အတိတ္ကံ ပစၥဳပၸန္ကံေတြေၾကာင့္ ႐ုပ္တရား ေဖာက္ျပန္တတ္သလုိ စိတ္ေၾကာင့္လည္း ေဖာက္ျပန္တတ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရာသီဥတုေၾကာင့္လည္း ေဖာက္ျပန္တတ္သလုိ၊ အစားအစာေတြေၾကာင့္လည္း ေဖာက္ျပန္တတ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ အစားအေသာက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး စားၾကမယ္ဆုိရင္ ႐ုပ္ေဖာက္ျပန္မႈကုိ သိသိသာ ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ေရာဂါရၿပီး ႐ုပ္ေဖာက္ျပန္ၾကတာလည္း ဒီအစားအေသာက္ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစားမေတာ္တစ္လုပ္ အသြားမေတာ္ တစ္လွမ္းလုိ႔ ဆုိၾကသလုိ အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာလုိ႔ ဆုိၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရဆုိတဲ့ ဒီတရားေလးပါးကုိ ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး ကုိယ့္႐ုပ္နဲ႔အဆင္ေျပမယ့္ အရာေတြကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္နာ က်င့္သုံး ေနထုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္ ႐ုပ္တရား ေဖာက္ျပန္မႈကုိ အလြယ္တကူ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ေဖာက္ျပန္တဲ့အခါ…
စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈကေတာ့ သတၱ၀ါ အသီးသီးမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန စတဲ့ ကိေလသာ တရားေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစိတ္ေဖာက္ျပန္မႈကုိလည္း သမထဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ တရားမ်ားကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ ေပးလုိ႔ရပါတယ္။ တရားအားထုတ္တဲ့ အလုပ္ဟာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏုိင္ရင္ အားထုတ္ႏုိင္သေလာက္ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေပးႏုိင္ၿပီး ေနာက္ဆုံး ဉာဏ္စဥ္အျမင့္ဆုံးျဖစ္တဲ့ အရဟတၱ မဂ္ဉာဏ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေဖာက္ျပန္ျခင္း မရွိေတာ့တဲ့ သႏၲိသုခကုိ ရရွိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အဆုံးပန္းတုိင္အထိ မေရာက္ႏုိင္ေသးေပမယ့္ တရားအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ဒီဘ၀မွာလည္း စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈ သက္သာေအာင္ လုပ္ႏုိင္သလုိ သံသရာမွာလည္း ခ်မ္းသာသုခကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊသေဘာနဲ႔ ေရႊမေနာ…
စိတ္မွာ အညစ္အေၾကးေတြ မျဖစ္ဖုိ႔ သမထဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ တစ္ခုခုကုိ ပြားမ်ား အားထုတ္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တရားအားထုတ္ေနတဲ့ ေယာဂီဟာ စိတ္အညစ္အေၾကးေတြကုိ တုိက္ဖ်က္ေနတဲ့သူ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိတဲ့အတုိင္း ဘယ္သူမဆုိ မေကာင္းမႈမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္တဲ့ ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္ကုိ ဂုဏ္ေတာ္ပြားျခင္း၊ ေမတၱာပြားျခင္း စတဲ့ ကမၼ႒ာန္း တစ္ခုခုကုိ ပြားမ်ားေပးတာတုိ႔ ႐ုပ္နာမ္မွာ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ အရာေတြကုိ သတိကပ္ၿပီး လုိက္မွတ္ေပးတဲ့ သတိပ႒ာန္ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ေပးတာတုိ႔ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကုိယ့္စိတ္ကုိ သန္႔ရွင္းေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ လုိအပ္လွပါတယ္။ စိတ္ကုိ သမထ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာေတြနဲ႔ ထုံလႊမ္းထားတဲ့ သူဟာ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးေတြရဲ႕ တုိက္ခုိက္မႈကုိ ကာကြယ္ၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ သန္႔ရွင္းၿပီး ခြန္အားျပည့္တဲ့ စိတ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ေရႊစိတ္ပုိင္ရွင္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အညစ္အေၾကး ကင္းတဲ့ ေရႊရဲ႕ သေဘာဟာ လုိသလုိ တန္ဆာဆင္ႏုိင္သလုိ အညစ္အေၾကးကင္းတဲ့ မေနာဟာလည္း ကိေလသာကုိ ပယ္ခြာၿပီး လုိရာကုိ အရယူႏုိင္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ တရားဘာ၀နာ တစ္ခုခုကုိ အားထုတ္ရင္း ေရႊမေနာပုိင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။

ရက္ရာဇာ၊ ျပႆဒါး…
ေကာင္းတဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္တဲ့အခါေတြဟာ ေကာင္းတဲ့အခါ၊ ေကာင္းတဲ့ရက္ေကာင္း ရက္ျမတ္မ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး လုပ္ဖုိ႔လုိေၾကာင္းနဲ႔ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့အခါေတြဟာ ဘယ္လုိအခ်ိန္၊ ဘယ္လုိရက္မ်ိဳးမွာ ေရြးၿပီးလုပ္လုပ္ မေကာင္းတဲ့ ျပႆဒါးမ်ားပဲ ျဖစ္ေနမွာျဖစ္လုိ႔ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး မလုပ္ဘဲ ေနႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔လုိေၾကာင္း ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မွာ ျပႆဒါးဆုိတာ မရွိသလုိ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္မွာလည္း ရက္ရာဇာဆုိတာ မရွိတဲ့အတြက္ ရက္ရာဇာ၊ ျပႆဒါးဆုိတာေတြဟာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္က အၿမဲရက္ရာဇာေတြပဲ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ေကာင္းတာေတြကုိ လုပ္ေနဖုိ႔လုိၿပီး ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ေတြ မလုိခ်င္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြနဲ႔ ေနလုိကေနႏုိင္ေၾကာင္းနဲ႔ အရာရာမွာ ကုိယ့္ရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈသာ အဓိကက်တယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ေစလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အျပစ္ျမင္၍ အျပစ္ျပင္ပါ…
ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ ေလာကမွာ ျပည့္စုံတဲ့ သူဆုိတာ တစ္ေယာက္မွ မရွိသလုိ၊ အျပစ္မလုပ္ဖူး၊ မမွားဖူးတဲ့ သူဆုိတာလည္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အျပစ္ကုိ မျမင္သူေတြ၊ အျပစ္ကုိ အျပစ္လုိ႔ သိေအာင္ညြန္ျပေပးမယ့္သူ မရွိသူေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အျပစ္ကုိ ညြန္ျပသူေတြ ရွိေပမယ့္ အဲဒီအျပစ္ကုိ ၀န္ခံၿပီး ေနာင္မျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ႏုိင္တဲ့ သူေတြလည္း ထင္သေလာက္ မရွိၾကျပန္ပါဘူး။ ပုိဆုိးတာက အျပစ္ကုိ ေျပာဆုိဆုံးမေပးဖုိ႔ ဖိတ္ၾကားေျပာဆုိႏုိင္တဲ့သတၱိ မရွိသူေတြ၊ အျပစ္ကုိ ျပသေျပာဆုိရင္လာရင္ ေက်ေက်နပ္နပ္နဲ႔ ေက်းဇူးတင္စြာ လက္ခံႏုိင္တဲ့သတိၱ မရွိသူေတြ မ်ားေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္ကုိ ေျပာျပလာရင္ ေက်းဇူးတင္စြာ လက္ခံၿပီး ေနာင္မျဖစ္ေအာင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ထိန္းသိမ္းေနထုိင္၊ ျပဳျပင္မယ္ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္ မရွိလုိ႔ကေတာ့ ေလာကႀကီးမွာ သတၱ၀ါေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဘယ္ေတာ့မွ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနထုိင္ႏုိင္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အျပစ္ျပသူကလည္း အျပစ္ခ်ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေန၊ အျပစ္အျပခံရသူကလည္း အျပစ္ကုိ မခံယူဘဲ ျပန္လွန္အျပစ္ပုံခ်ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနလုိ႔ကေတာ့ ဘုရားရွင္ညြန္ျပတဲ့ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးနဲ႔ အေ၀းႀကီးေ၀းေနၾကဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အျပစ္ျပသူ ဆရာဟူေလာ့…
တကယ္ေတာ့ အမွားမ်ားတတ္တဲ့ ပုထုဇဥ္ပုဂိၢဳလ္ေတြအတြက္ အျပစ္ကုိ ျပသေျပာဆုိ ေပးမယ့္သူ ရွိေနတာကုိက ေနတတ္မယ္ဆုိရင္ ေက်နပ္စရာ ျဖစ္ေနတာပါ။ ယူတတ္မယ္ဆုိရင္ အပူသက္သာစရာ ျဖစ္ေနတာပါ။ ေျမာက္ပင့္ၿပီး ေပါင္းသင္းစားေသာက္ကာ အျပစ္တစ္ခုခု ျဖစ္လာတဲ့အခါမွ ကုိယ့္အေပၚပုံခ်ၿပီး ေရွာင္ထြက္သားတတ္တဲ့ သူေတြအမ်ားႀကီး ရွိေနတာထက္စာရင္ အမွားကုိေထာက္ကာ အျပစ္ကုိ ျပသလမ္းညႊန္ေပးတဲ့သူ တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ ရွိေနတာက ပုိၿပီးဘ၀ကုိ ျမင့္ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးက သူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ားဆုိရင္ အျပစ္ကုိေထာက္ျပ ေျပာဆုိေပးတတ္တဲ့ ဆရာမ်ားနဲ႔ မ်ားမ်ားေတြ႕ဆုံ ရပါလို၏လုိ႔ေတာင္ ေတာင္းဆုျပဳၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ မသိမႈအားႀကီးတတ္တဲ့ ပုထုဇဥ္ေတြမွာ မသိတာကုိ သိေအာင္ျပသေပးတဲ့သူ ရွိေနတာဟာ ဘ၀မွာ ဂုဏ္ယူစရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆင္မေျပ ျဖစ္ၾကရာ၀ယ္…
ဒီေန႔ေခတ္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင့္ ျငင္းခုံခုိက္ရန္ျဖစ္မႈမ်ား အျဖစ္မ်ား ၾကျခင္းဟာ ေမတၱာတရား ေခါင္းပါးၾကတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေမတၱာမရွိၾကတဲ့အခါ ခ်စ္တာလည္း မရွိၾကဘဲ သစၥာပါ မသိၾကတဲ့အထိ ျဖစ္ကုန္တတ္ပါတယ္။ အတူေနတဲ့ သူအခ်င္းခ်င္း အက်ိဳးလုိလားမႈ ေမတၱာ ကင္းလာၾကတဲ့အခါ အဆုိးကုိသာ ျဖစ္ေစတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚမွာ ေမတၱာမရွိ ျဖစ္လာတဲ့အခါ အဲဒီသူဘယ္လုိပဲ ေကာင္းေနပါေစ အေကာင္းမျမင္တတ္ဘဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အေကာင္းမျမင္ရင္ မေကာင္းထင္တတ္ၿပီး အေစာင္းအျမင္နဲ႔ မေပါင္းခ်င္တဲ့အထိ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေမတၱာ တရားမရွိတဲ့ အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမတၱာတရား မေခါင္းပါးၾကဖုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အေ၀းအနီး အေရးမႀကီးပါ။ အေရးႀကီးသည္မွာ
နီးတက်က္က်က္ ေ၀းတစ္သက္လုိ႔ ျမန္မာစကားပုံမွာ ဆုိထားေပမယ့္ လူအေတာ္မ်ားမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးၾကား အဆင္မေျပ ျဖစ္ၾကရျခင္းဟာ တကယ္ေတာ့ အနီးမွာ အတူတကြ ရွိေနၾကတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ မဟုတ္သလုိ အစဥ္ေျပေနၾကျခင္းဟာလည္း အေ၀းမွာ ရွိေနၾကတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ဦးခ်င္းမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဣႆာ၊ မစၧရိယစတဲ့ တရားမ်ား အားႀကီးလာမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ ေမတၱာတရား ေခါင္းပါးလာမႈမ်ားေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာတရား မရွိၾကရင္ လူအခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆုိင္လာတတ္ၿပီး ၿပိဳင္ဆုိင္လာရင္ အႏုိင္ရလုိမႈလည္း အားႀကီးလာတတ္တဲ့အတြက္ သူ႔ကုိယ္ႏွိပ္ ကုိယ့္သူႏွိပ္ကာ ၿပိဳင္လာျခင္းေၾကာင့္ မညီညြတ္မႈကုိ ပုိမုိျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ ေမတၱာတရား ထားႏုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္ျခင္းကင္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကုိ ျဖစ္ေစမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေ၀းအနီးဟာ အေရးမႀကီးဘဲ ေမတၱာတရားသာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္းျမင္တတ္ပါေစ...
အေကာင္းျမင္တတ္ရင္ အဲဒီအခုိက္အတန္႔မွာ အကုသုိလ္အျဖစ္ သက္သာမွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္းဘက္က ႐ႈျမင္တတ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္စိတ္မွာလည္း အရင္ဆုံး ေကာင္းတဲ့စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနတတ္ပါတယ္။ အဆုိးျမင္တတ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ဟာ အရာရာကုိ အဆုိးဘက္ကပဲ ၾကည့္ေလ့ရွိတတ္တဲ့အတြက္ သူ၏စိတ္မွာလည္း အဆုိးမ်ား၊ မေကာင္းတဲ့ အေတြးမ်ားပဲ လႊမ္းမုိးထားၿပီး သူကုိယ္တုိင္ပဲ အကုသုိလ္ အျပစ္မ်ား ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ သေဘာရွိတတ္ပါတယ္။ အေကာင္းဘက္က ႐ႈတတ္သူကေတာ့ အေတြးေကာင္း၊ အျမင္ေကာင္းမ်ားနဲ႔ ျမင္တတ္ၾကည့္တတ္တဲ့အတြက္ သူသႏၲာန္တြင္မွာ ေကာင္းတဲ့စိတ္ထားမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အမွားကုိ အမွန္ျဖစ္ေအာင္ ၾကည့္တတ္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ သူတပါးရဲ႕ ေကာင္းကြက္ေလးေတြကုိ ရွာၾကည့္တတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္မ်ိဳးကုိ ေလ့က်င့္ေလ့ရွိတဲ့ သူဟာ အမွန္ပဲ အေကာင္းျမင္တတ္သူ ျဖစ္ၿပီး အကုသုိလ္ အျဖစ္နည္းသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူတုိင္းလူတုိင္း ေကာင္းကြက္ေလးမ်ား တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု ရွိေနတတ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီေကာင္းကြက္ေလးေတကုိ ရွာၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္၊ ႏွလုံးသြင္းတတ္ဖုိ႔ လုိေၾကာင္း တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းလုိ႔ မ, ျခင္းျဖစ္...
ျမန္မာစကားပုံမွာ “လူမင္းဘုန္းႀကီးလွ်င္ နတ္မင္းမေနႏုိင္” ဆုိတဲ့ စကားရွိသလုိ “လူမစြမ္း နတ္မ”ဆုိတဲ့ စကားလည္း ရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူမစြမ္းနတ္မဆုိတဲ့ စကားဟာ လူမစြမ္းလုိ႔မဟုတ္ပါဘူး။ နတ္ကေတာင္ မ,ေပးရတယ္ ဆုိကတည္းက အစြမ္းတစ္ခုခု ရွိေနလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအစြမ္းကေတာ့ တျခားအစြမ္းမဟုတ္ပါဘူး။ ပုညဆုိတဲ့ ကုသုိလ္အစြမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုသုိလ္အားႀကီးရင္ လူလည္းမေနႏုိင္သလုိ နတ္လည္းမေနႏုိင္ပါဘူး။ ကုသုိလ္ရွိတဲ့သူကုိ လူလည္းေစာင့္ေရွာက္သလုိ နတ္လည္းေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။ ဒီထက္ တစ္ဆင့္တက္လုိ႔ ပါရမီရွိတဲ့ ကုသုိလ္မ်ားသူ ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘုရားရွင္မ်ား ကုိယ္ေတာင္တုိင္ ၾကြေရာက္ၿပီး ခ်ီးေျမႇာက္ေပးရပါတယ္။ ဒါဟာ သူကုိယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသုိလ္အစုမ်ားေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နတ္မ,တယ္ဆုိတာ ကုသုိလ္အားႀကီးတဲ့ သူမ်ားကုိပဲ မ,ေလ့ရွိတဲ့အတြက္ နတ္မ,ေစခ်င္ရင္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ မ်ားမ်ားျပဳၾကပါလုိ႔ ဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Read more »

စိတ္အားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၉)….

မနာပဒါယီ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးခဲ့တဲ့ ေတြးမိသမွ် စာစုမ်ားထဲက စာဖတ္သူမ်ားကုိ အားျဖစ္ေစမယ့္ သတိေပးစကား ႏွလုံးသား အာဟာရေလးမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ စာတစ္ပုဒ္လုံးကုိ ဖတ္ရတာထက္ စာတစ္ပုိဒ္ေလာက္၊ စာတစ္ေၾကာင္းေလာက္၊ စကားလုံးတစ္လုံးေလာက္က စိတ္အားအင္ကုိ ပုိၿပီးျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္အင္အား အသိတရားေလးမ်ား တုိးပြားေစဖုိ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ခ်က္ေလးမ်ားကုိ ထပ္မံတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္မွတ္က်င့္ႀကံၿပီး တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကပါေစ…

ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမွာ အသက္အရြယ္မရွိ…
ေကာင္းမႈကုသိုလ္ အႏွစ္သာရဆုိတာ အသက္အရြယ္နဲ႔ မဆုိင္ဘဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ သဒၶါတရားနဲ႔ ရယူလုိမႈ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္လုိမႈ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြနဲ႔ပဲ ရရွိႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရတဲ့ အရာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ငယ္တဲ့သူေတြလည္း ငယ္တဲ့အေလ်ာက္ ႀကိဳးစားရယူႏုိင္ၾကသလုိ ႀကီးတဲ့သူေတြလည္း ႀကီးတဲ့အေလ်ာက္ ႀကိဳးစားရယူႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ငယ္ေပမယ့္ အသိရွိၿပီး ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ အႏွစ္ရွိတဲ့ ဘ၀ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အသက္ႀကီးေပမယ့္ အသိမရွိ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈလည္း မရွိဘဲ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြ၊ မေကာင္းတဲ့ အာ႐ုံေတြမွာ ေပ်ာ္ေကာင္းတုန္း၊ မုိက္ေကာင္းတုန္းဆုိရင္ေတာ့ ႀကီးၿပီးအႏွစ္မရွိ၊ အနံ႔မေကာင္းတဲ့ ၾကက္သြန္နီလုိ ဘ၀မ်ိဳးပဲ ျဖစ္ေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းညြန္သူနဲ႔ က်င့္ႀကံသူ…
မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြမွာ ေပ်ာ္ေကာင္းေန၊ အသက္အရြယ္ ရလာေပမယ့္ ကုသုိလ္တရားေတြမွာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖုိ႔ သတိမရ ျဖစ္ေနသူေတြကုိ အမ်ားႀကီး ႀကဳံဖူးေနပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ႀကဳံႀကိဳက္တဲ့အခါမွာ အသိေပးစကား၊ တုိက္တြန္းစကား ေျပာၾကားေပးေနေပမယ့္ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္က သံေ၀ဂမရ၊ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္က ကုသုိလ္တရားေတြအေပၚမွာ ရယူလုိစိတ္မရွိ၊ အားထုတ္လုိစိတ္ မရွိဘဲ ျဖစ္ေနၾကေလေတာ့ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔လည္း ရသမွ်ေလာက္ပဲ ေဟာေျပာျပဳျပင္ ေပးေနရေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာက လမ္းညႊန္ေပးသူနဲ႔ လက္ေတြ႕လုိက္နာ က်င့္ႀကံသူဆုိတာ သူ႔အလုပ္ပဲ သူလုပ္ႏုိင္တာ ျဖစ္လုိ႔ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ လမ္းညြန္ေပး႐ုံ၊ ေဟာေျပာေပး႐ုံ၊ တုိက္တြန္းေပး႐ုံေလာက္ပဲ လုပ္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံမႈ အပုိင္းမွာေတာ့ သူတုိ႔တစ္ဦးခ်င္း အေပၚမွာပဲ မူတည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္းဆုံးနည္း...
လူတုိင္းလူတုိင္း တစ္ခါတစ္ေလ ကုိယ္က်င္လည္ရတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ ဘယ္လုိပဲ ေပါင္းသင္းေနထုိင္ ျပဳျပင္ေပမယ့္ ျပဳျပင္လုိ႔ မရသူမ်ား၊ လုိက္ေလ်ာလုိ႔ မရသူမ်ား၊ အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္ဆံလုိ႔ မရသူမ်ား ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီသူေတြေၾကာင့္ ကုိယ့္မွာ စိတ္ပန္းလူပန္း ျဖစ္ၾကရၿပီး ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သူတုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပဳကာ အကုသုိလ္မ်ားသာ ျဖစ္ေနၾကတာကုိ ႀကဳံဖူးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုထုဇင္ေတြရဲ႕ သဘာ၀အရ အဆင္မေျပ ျဖစ္ၾကၿပီဆုိရင္ တဘက္သူ ဘာပဲလုပ္လုပ္၊ ဘာပဲေျပာေျပာ အေကာင္းျမင္တတ္တဲ့ သေဘာမရွိဘဲ မေကာင္းဘက္ကပဲ ေတြးေနမိတတ္ပါတယ္။ မေကာင္းအျမင္နဲ႔ မေကာင္းေတြးထင္ေနရင္ မေကာင္းတဲ့ အကုသုိလ္ပဲ ျဖစ္ေနၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မခ်စ္မႏွစ္သက္သူ၊ အဆင္မေျပသူမ်ားနဲ႔ ေရွာင္လဲြမရ အတူတကြ ေနထုိင္ရသူမ်ား အေနနဲ႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အကုသုိလ္ ျဖစ္ဖုိ႔ပဲ မ်ားေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အခါမ်ိဳးမွာ တဘက္သူကုိ ကုိယ့္အလုိက်၊ ကုိယ့္စိတ္တုိင္းက် ျဖစ္ေစဖုိ႔ ႀကိဳးစားမေနဘဲ ကုိယ္ကုိယ္တိုင္ အကုသုိလ္မျဖစ္ဘဲ ေနႏုိင္ေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ အဆင္မေျပသူ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္သူ၊ ဆုံးမျပဳျပင္လုိ႔ မရသူမ်ားကုိ အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရာမွာ အေကာင္းဆုံးနည္းကေတာ့ ဥေပကၡာျပဳလုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ မွန္သမွ် ဘယ္လုိအေၾကာင္းအရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လုိက္ၿပီး ခံစားမေနဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ သေဗၺသတၱာ ကမၼႆကာလုိ႔ ႏွလုံးသြင္း ေနလုိက္ျခင္းကသာ ကုသုိလ္မရေပမယ့္ အကုသုိလ္မျဖစ္တဲ့ အမွန္ကန္ဆုံး၊ အေကာင္းဆုံး နည္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္းျမင္တတ္ပါေစ...
တကယ္ေတာ့ အေကာင္းျမင္တတ္ျခင္းဟာ အျပစ္အျဖစ္သက္သာတယ္ဆုိတာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ လူတုိင္းလူတုိင္း ကုိယ္စီအားနည္းခ်က္မ်ား ရွိတတ္ၾကတဲ့အတြက္ အဲဒီအားနည္းခ်က္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ဆက္ဆံၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပဖုိ႔ မလြယ္လွပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ အဆုိးျမင္တတ္တဲ့ အက်င့္ေလးေတြ ရွိေနျပန္တဲ့အခါ မေကာင္းတဲ့ အေတြးအျမင္က အရင္ဆုံး ေနရာယူထားတဲ့အတြက္ ဘယ္သူ႔ကုိၾကည့္ၾကည့္ မေကာင္းတဲ့အခ်က္၊ အားနည္းတဲ့ အခ်က္ကုိပဲ ေတြ႕ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အားနည္းခ်က္နဲ႔ မေကာင္းတဲ့အခ်က္ကုိ ၾကည့္မိမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္အေနနဲ႔ တဘက္သူအေပၚ အေကာင္းျမင္ေပးဖုိ႔ မလြယ္လွဘဲ မေကာင္းတဲ့ အေတြးအျမင္မ်ားနဲ႔ အကုသုိလ္ အျပစ္မ်ားပဲ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒါဟာ အေကာင္းျမင္တတ္တဲ့ အက်င့္မရွိဘဲ အဆုိးကုိသာ ၾကည့္တတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေကာင္းျမင္တတ္ရင္ အျပစ္အျဖစ္ သက္သာတဲ့အတြက္ အေကာင္းျမင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း ဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္စစ္ပါ…
လူတုိင္းလူတုိင္း ကုိယ္လုပ္တဲ့ အလုပ္ေတြ အေပၚမွာ အျပစ္ျဖစ္မျဖစ္ စိစစ္ၾကည့္ၾကဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ကုိယ္လုပ္တဲ့အလုပ္ဟာ ကုိယ့္အတြက္ေရာ သူတပါးအတြက္ပါ အျပစ္ကင္းတယ္၊ အက်ိဳးရွိတယ္ဆုိရင္ ဒီအလုပ္ဟာ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ျဖစ္ၿပီး ကုိယ္လုပ္တဲ့အလုပ္ဟာ ကုိယ့္အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ၊ သူမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိတဲ့အျပင္ လုပ္သမွ် အျပစ္ေတြပဲ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္တစ္ခုဟာ ေကာင္းရင္ ကုသုိလ္ျဖစ္ၿပီး မေကာင္းရင္ အကုသုိလ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းလုပ္ရင္ အျပစ္ကင္းၿပီး မေကာင္းလုပ္ရင္ အျပစ္တြင္း ျဖစ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျပစ္မကင္းဘဲ မေကာင္းက်ိဳးေပးတတ္တဲ့ အကုသုိလ္ အလုပ္ေတြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး အျပစ္ကင္းကာ ေကာင္းက်ိဳးျဖာေစမယ့္ ကုသုိလ္အလုပ္ေတြမွာ တတ္ႏုိင္သမွ် ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ိဳးေပးေကာင္းတာ မဟုတ္…
တစ္ခ်ိဳ႕က အကုသုိလ္နဲ႔ အက်ိဳးေပးတယ္၊ ေလာင္းကစားနဲ႔ အက်ိဳးေပးတယ္လုိ႔ ဆုိကာ အကုသုိလ္အလုပ္၊ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လုပ္ေနတတ္တာ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ အက်ိဳးေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အက်ိဳးယုတ္ေနေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္ေတြ ျဖစ္ေနေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္မတန္ေသးတဲ့အတြက္ ဒီအျပစ္ေတြကုိ မခံရေသးေပမယ့္ အခ်ိန္တန္ရင္ေတာ့ ဘုရားလည္း မကယ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အျပစ္နဲ႔အတူ မေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မရွိတာထက္ မသိတာခက္…
“မရွိတာထက္ မသိတာခက္”ဆုိတဲ့ ဆုိ႐ုိးစကား တစ္ခုရွိပါတယ္။ ပစၥည္းဥစၥာ မရွိတာထက္ အသိဉာဏ္မရွိတာက ပုိခက္တယ္လို႔ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာတရား ႐ႈေဒါင့္က ေျပာမယ္ဆုိရင္ မရွိတာဟာ ဒါနေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး မသိတာဟာ ပညာေၾကာင့္လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါနမပါေတာ့ မရွိျဖစ္ေနၿပီး ပညာမပါေတာ့ မသိျဖစ္ေနတတ္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနမပါတဲ့သူေတြဟာ ျဖစ္ေလရာဘ၀ေတြမွာ မဲြေနတတ္ၿပီး ပညာမပါတဲ့ သူေတြကေတာ့ ျဖစ္ေလရာဘ၀မွာ အသိမရွိျဖစ္ကာ ေမာဟအေမွာင္ ဖုံးေနတတ္ပါတယ္။ အမွားကုိ အမွန္ထင္၊ အမွန္ကုိ အမွားထင္ၿပီး စိတ္ထင္ရာ လုပ္ေနမိတတ္ပါတယ္။ ပုိဆုိးတာက ကုသုိလ္ကုိ ကုသုိလ္လုိ႔ မသိ၊ အကုသုိလ္ကုိ အကုသုိလ္လုိ႔ မသိတာက ပုိဆုိးပါတယ္။ တစ္ျခားအရာေတြမွာ မသိတာထက္ ကုသုိလ္အကုသုိလ္ကုိ မသိတာက အဆုိးဆုံးျဖစ္ၿပီး အျပစ္ပုိႀကီးေၾကာင္း ဗုဒၶအဘိဓမၼာ သေဘာအရ ေလ့လာ စမ္းစစ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

မေကာင္းတဲ့အလုပ္ရဲ႕ သေဘာ…
မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ရဲ႕ သေဘာက အဲဒီမေကာင္းတဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္ပါမ်ားလာတဲ့အခါ မေကာင္းမႈကုိ မေကာင္းမႈလုိ႔ မျမင္ေတာ့ဘဲ သာမန္ေန႔စဥ္ ထမင္းစား ေရေသာက္အလုပ္တစ္ခု အျဖစ္ ထင္လာတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ဟာ အေသးေလးဆုိၿပီး အထင္မေသးပါနဲ႔လုိ႔ ဗုဒၶဘုရားရွင္ မိန္႔ေတာ္မူတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အကုသုိလ္အားလုံးရဲ႕ တရားခံ…
မဟုတ္တာကုိ ေျပာတတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ မလုပ္ႏုိင္တဲ့ အကုသုိလ္ဆုိတာ မရွိဘူးလုိ႔ ဆုိသလုိ ပါးစပ္က မဟုတ္တာေတြ ေျပာလာတတ္ၿပီဆုိရင္ အဲဒီသူဟာ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ကုိလည္း အလြယ္တကူ လုပ္ျဖစ္တတ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က သားေတာ္ ရာဟုလာကုိ “ခ်စ္သား ရာဟုလာ မုသားဆုိလ်င္ ရယ္ဖြယ္မွ်ပင္ မေျပာနဲ႔” လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ႏႈတ္ကုိမေစာင့္စည္းဘဲ အလြယ္တကူ က်ဴးလြန္တတ္တဲ့သူေတြဟာ သူ႔စကားနဲ႔သူ႔ကုိျပန္ၿပီး ထိခုိက္ေစကာ စကားေနာက္ တရားပါကုန္တတ္တဲ့အတြက္ စကားေျပာတဲ့အခါ ေကာင္းတဲ့တရားေတြပါေအာင္ ေျပာဆုိၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လုိလူျဖစ္ခ်င္လဲ…
လူ႔ဘ၀ကုိ ရလာေပမယ့္ ရရွိလာတဲ့ လူ႔ဘ၀မွာ ကုိယ့္ရဲ႕အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိ၊ အေတြးအႀကံေတြေၾကာင့္ လူဟာ လူငရဲသားလည္း ျဖစ္သြားႏုိင္၊ လူၿပိတၱာလည္း ျဖစ္သြားႏုိင္၊ လူတိရစၧာန္လည္း ျဖစ္သြားႏုိင္၊ လူသားစင္စစ္လည္း ျဖစ္ေနႏုိင္တဲ့အတြက္ ဒီလူေလးမ်ိဳးထဲက ကုိယ္ကဘယ္လုိ လူမ်ိဳးျဖစ္ခ်င္လဲဆုိတာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ကုိယ္ျဖစ္ကုိယ္ခံရတဲ့ ဘ၀မွာ ကုိယ္ေရြးခ်ယ္ရာ ကုိယ္စံရမွာျဖစ္လုိ႔ ေရြးခ်ယ္မႈ မမွားၾကဖုိ႔ ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္မႈမွားရင္ လူဟာလည္း အဆင့္နိမ့္သြားတတ္တဲ့အတြက္ အမွန္ေရြးခ်ယ္ၿပီး လူပီသတဲ့ အဆင့္ျမင့္လူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ အကုသုိလ္ ဒုစ႐ုိက္မ်ားနဲ႔ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနတာေတြေၾကာင့္ လူမပီသတဲ့လူ၊ လူတိရစၧာန္၊ လူၿပိတၱာစတဲ့ လူေတြဘ၀ကုိ မေရာက္ေစၾကဘဲ ကုိယ္က်င့္သီလနဲ႔ ကုသုိလ္သုစ႐ုိက္ေတြမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္တဲ့ လူပီသတဲ့ လူစင္စစ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ အသိသတိနဲ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကဖုိ႔ အႀကံျပဳလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Read more »

စိတ္အားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၈)…

ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးခဲ့တဲ့ ေတြးမိသမွ် စာစုမ်ားထဲက စာဖတ္သူမ်ားကုိ အားျဖစ္ေစမယ့္ သတိေပးစကား ႏွလုံးသား အာဟာရေလးမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ စာတစ္ပုဒ္လုံးကုိ ဖတ္ရတာထက္ စာတစ္ပုိဒ္ေလာက္၊ စာတစ္ေၾကာင္းေလာက္၊ စကားလုံးတစ္လုံးေလာက္က စိတ္အားအင္ကုိ ပုိၿပီးျဖစ္ေစတတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္အင္အား အသိတရားေလးမ်ား တုိးပြားေစဖုိ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ခ်က္ေလးမ်ားကုိ ထပ္မံတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္မွတ္က်င့္ႀကံၿပီး တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကပါေစ…

လက္သည္ခ်ည္းပဲ အားကုိး၍ မျဖစ္…
“လက္သည္ခ်ည္းပဲ အားကုိးမေနနဲ႔၊ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လည္း ညႇစ္ၾကဦး”ဆုိတဲ့ ျမန္မာစကားရွိပါတယ္။ တုိက္႐ုိက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ မီးဖြားတဲ့ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ကုိ ရည္ညြန္းတာ ျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ဘက္မွာလည္း ကုိယ့္အစြမ္းအစနဲ႔ အားထုတ္မႈကုိ မျပဳလုပ္ဘဲ သူမ်ားကုိခ်ည္း အားကုိးေလ့ ရွိသူေတြအတြက္ ဥပမာေပး ေျပာဆုိေလ့ရွိတဲ့ စကားပုံေလး ျဖစ္ပါတယ္။ အားကုိးလုိ႔ ရမွန္းသိရင္ အားကုိးတတ္ၾကတဲ့ သတၱ၀ါေတြရဲ႕ သဘာ၀အရ အားကုိးစရာကုိရွားရင္း အားကုိးမ်ားၿပီး ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ အားထုတ္မႈ နည္းပါးလာတတ္တဲ့အတြက္ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ဒီစကားပုံကုိ အသုံးျပဳေျပာဆုိ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ေလာကမွာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အားကုိးရာဆုိတာ ရွိရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အားကုိးလြန္းရင္လည္း ကုိယ့္မွာဘာမွ မျဖစ္ပဲ ရွိတတ္တဲ့အတြက္ သူမ်ားကုိလည္း အားကုိး၊ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လည္း အားထုတ္ၾကဖုိ႔ ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားခ်ည္းပဲ အားကုိးေနလုိ႔ မျဖစ္သလုိ၊ နည္းျပလမ္းညႊန္ေပးႏုိင္မယ့္ အားကုိစရာ လက္သည္မရွိျပန္ရင္လည္း မျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္သည္ရဲ႕ အကူအညီကုိ ရယူရင္း ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ ညႇစ္ယူမႈနဲ႔ လုိခ်င္တာကုိ ရေအာင္ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္သည္ခ်ည္းပဲ အားကုိးေနလုိ႔ မျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လည္း ညႇစ္ဖုိ႔လုိေၾကာင္း နားလည္ေစလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အားကုိးမလဲြပါေစနဲ႔…
ဒီေန႔ေခတ္မွာ သားသမီးဇနီးမယား၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ရာထူးဌာနႏၲရေတြကုိ အားကုိးေနၾကသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ေသခ်ာေတြးၾကည့္လုိက္ရင္ ကုိယ္က အားကုိးရပါတယ္ဆုိတဲ့ သားသမီး ဇနီးမယား၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားဟာ တဒဂၤ အခုိက္အတန္႔ေလာက္ပဲ အားကုိးလုိ႔ရတဲ့ အရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပစၥဳပၸန္ဘ၀ မေသခင္ ခဏေလးေလာက္ပဲ အားကုိးလုိ႔ ရႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ မေသခ်ာပါဘူး။ ကုိယ္အားကုိးရတယ္ဆုိတဲ့ သားသမီး စည္းစိမ္ဥစၥာေတြဟာ တစ္ခါတစ္ေလ ကုိယ့္အရင္ေတာင္မွ ပ်က္စီးသြားတတ္ၾကတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဘယ္အရာမွ မၿမဲတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ဘာမွပုံေသ တြက္လုိ႔မရဘဲ ျဖစ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ အားကုိးခ်င္ရင္ သားသမီးစည္းစိမ္ ဥစၥာေတြ အားကုိးေနၾကတာထက္ ကုိယ္လုပ္တဲ့ ကုသုိလ္ေတြကုိပဲ အားကုိးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မေသခင္ ကုိယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကုိယ့္ရဲ႕ကံေတြကသာ ကုိယ့္ရဲ႕အရိပ္သဖြယ္ ကုိယ့္ေနာက္ကုိ လုိက္ေနမွာ ျဖစ္ၿပီး ေသၿပီးေနာက္မွာလည္း ကုိယ္နဲ႔အတူ တစ္ခါတည္းပါသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အားကုိးရာ အမွန္ျဖစ္တဲ့ ကုသုိလ္ေတြကုိပဲ တတ္ႏုိင္သမွ် ယူေဆာင္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်စ္ဆုိတာ…
လူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးၾကားမွာ နားလည္မႈက အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ နားလည္မႈမရွိရင္၊ နားလည္မႈ မေပးႏုိင္ရင္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အၾကာႀကီး ဆက္ဆံလုိ႔ မရၾကပါဘူး။ အခ်စ္ဆုိတာ နားလည္ျခင္းပဲလုိ႔ ဆုိတဲ့အတုိင္း နားလည္မႈ မရွိရင္ ခ်စ္လုိ႔လည္း မရပါဘူး။ အခ်စ္မရွိရင္ အျပစ္ပဲ ၾကည့္တတ္ပါတယ္။ အျပစ္ၾကည့္ၿပီဆုိရင္ေတာ့ နားလည္မႈလည္း ေပးလုိ႔မရ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ အခ်စ္ႀကီးတယ္ပဲ ေျပာေျပာ နားလည္မႈလဲြလာၿပီဆုိရင္ အခ်စ္ေတြလည္း ေလ်ာ့လာတတ္ပါတယ္။ နားလည္ ေပးျခင္းဟာ ခ်စ္ေနျခင္းပဲျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်စ္ရွည္ခ်င္ရင္ နားလည္မႈလည္း ရွည္ေအာင္ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ နားလည္မႈရွည္ဖုိ႔အတြက္ နားလည္မႈ ေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။ နားလည္မႈရေအာင္ လုပ္ယူဖုိ႔လုိပါတယ္။

အစာမေၾက ျဖစ္ၾကတဲ့ခါ…
တကယ္ေတာ့ ဘယ္သူမဆုိ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း အမွားေလးေတြ လုပ္မိတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ေစတနာမပါဘဲ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္သြားတတ္တဲ့ အလဲြအေခ်ာ္ေလးေတြ၊ အေျပာမွား၊ အလုပ္မွားေလးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ရွိလာတဲ့အခါ သူသူကုိယ္ကုိယ္ ကုိယ္ခ်င္စာတရားနဲ႔ နားလည္ေပးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ သူ႔ေနရာမွာ ကုိယ္ဆုိရင္လည္း ဒီလုိျဖစ္မိမွာပဲလုိ႔ သူ႔ေနရာကေန အစားထုိး ေတြးၾကည့္သင့္ပါတယ္။ သူမွားသလုိ ကုိယ္လည္းမွားဖူးတတ္တာ ေလးေတြကုိ သတိရၿပီး ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ နားလည္မႈေပးႏုိင္ေအာင္ အားထုတ္သင့္ပါတယ္။ အဲလုိမွမဟုတ္ဘဲ မွားတတ္တဲ့အေပၚမွာ အျပစ္ေတြပဲ ျမင္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၾကာရင္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးၾကား အစာမေၾကမႈေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ကုိယ္က အစာမေၾကျဖစ္လာရင္ တစ္ဘက္ကလည္း ျပန္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လုံး အစာမေၾကတာေတြမ်ားၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ မေခၚမေျပာႏုိင္၊ မျမင္မၾကည့္ႏုိင္တဲ့အထိ ျဖစ္လာကာ အမုန္းႀကီးမုန္းတဲ့အထိ ျဖစ္ကုန္တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အေသးအဖဲြ႕ နားလည္မႈလဲြတာေလးက စခဲ့တဲ့ ျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစာမေၾက ျဖစ္ၾကရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ နားလည္မႈ လဲြတာေလးေတြကုိ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံျခင္းနဲ႔ ေျဖရွင္းၾကဖုိ႔ ဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပ႒ာန္းဆက္…
ပ႒ာန္းဆက္ဆုိတာ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္မႈကုိ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘ၀ ေတြ႕ၾကဆုံၾက ရတာေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ပ႒ာန္းဆက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ ဘ၀ေတြမွာ ေျပးသြားက်င္လည္ၾကရတဲ့ သတၱ၀ါေတြအေနနဲ႔ မျဖစ္ဖူးတဲ့ ဘ၀ဆုိတာ မရွိႏုိင္ပါဘူး။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အေဖျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္ခဲ့ၾကမွာပါ။ အေမျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္ခဲ့ၾကမွာပါ။ အစ္ကုိအစ္မ၊ ညီညီမ၊ ဇနီးမယား လင္ေယာက်ာ္း စသျဖင့္ ဘ၀အစုံစုံမွာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္ခဲ့ၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီလုိ အေၾကာင္းတရားေတြ ရွိခဲ့ၾကလုိ႔လည္း ဒီဘ၀မွာ အက်ိဳးတရား အေနနဲ႔ လာဆုံျဖစ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လာဆုံတဲ့အခါမွာလည္း တစ္ခ်ိဳ႕က အေကာင္းေတြနဲ႔ ဆုံၾကေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ မေကာင္းေတြနဲ႔ ဆုံၾကရျပန္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ပ႒ာန္းဆက္ေကာင္းတဲ့ သူက အေကာင္းဆုံမွာျဖစ္ၿပီး ပ႒ာန္းဆက္ မေကာင္းတဲ့သူက မေကာင္းဆုံရမယ့္ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲ ဆုံဆုံ ဒါဟာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိအေၾကာင္းအက်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနၾကတာကုိပဲ ဒီေခတ္စကားနဲ႔ ပ႒ာန္းဆက္ရွိေနၾကတာလုိ႔ ဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပ႒ာန္းဆက္ကုိ ျဖတ္ႏုိင္မွ…
ဒီဘ၀မွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေတြ႕ၾကဆုံၾကရတာေတြဟာ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္မႈ ပ႒ာန္းဆက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဘက္က ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း ဒီလုိ ပ႒ာန္းဆက္ေတြ ရွိေနသမွ် ဘ၀မွာ သံသရာရွည္မႈေတြက ရွိေနၾကဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အေၾကာင္းတရားေတြ ရွိေနသမွ် အက်ိဳးတရားအေနနဲ႔ ဆင္းရဲေတြလည္း ရွိေနၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပ႒ာန္းဆက္ေတြကုိ မျဖတ္ႏုိင္ေသးသမွ် ေနာက္ထပ္အဆက္ အဆက္ေတြက ထပ္ထပ္ျဖစ္ေနၾကဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘ၀မွာ ပ႒ာန္းဆက္ေကာင္းလုိ႔ သူေတာ္ေကာင္းေတြနဲ႔ ေတြ႕သူေတြ ရွိၾကသလုိ၊ ပ႒ာန္းဆက္ မေကာင္းတဲ့အတြက္ မေကာင္းတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ၾကဆုံၾက ႀကဳံၾကရသူေတြလည္း ရွိေနၾကေပမယ့္ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ပဲ ႀကဳံႀကဳံ ပ႒ာန္းဆက္ေတြကုိ မျဖတ္ႏုိင္ေသးရင္ေတာ့ တစ္ခါျပန္ၿပီး ဆုံၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါဆုံတဲ့ အခါမွာေတာ့ အေကာင္းအဆုိးေတြနဲ႔ ႀကဳံမႀကဳံဆုိတာ ေသခ်ာေပါက္ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ အေသခ်ာဆုံးျဖစ္တဲ့ ဒီဘ၀မွာပဲ ပ႒ာန္းဆက္ေတြကုိ ျဖတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။

အေပးအယူ…
အေပးအယူ သေဘာဟာ မွန္ၾကည့္သလုိပါပဲ။ မွန္ၾကည့္တဲ့အခါ ကုိယ့္ပုံရိပ္ ကုိယ္ျပန္ျမင္ရသလုိ အေပးအယူမွာလည္း ကုိယ္ေပးတာ ကုိယ္ျပန္ရတဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္ေပးတဲ့အခါ အေကာင္းေပးရင္ ကုိယ္လည္းအေကာင္း ရမွာျဖစ္ၿပီး အဆုိးေပးရင္ေတာ့ အဆုိးပဲ ျပန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ဘယ္သူမဆုိ အေပးအယူသေဘာမွာ အေပးေကာင္းရင္ အရေကာင္းမွာျဖစ္ၿပီး အေပးဆုိးရင္ အရဆုိးမွာပဲလုိ႔ ဆုိလုိတာပါ။ ဒီေတာ့ကား ရယူခ်င္တဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ ကုိယ္ယူခ်င္တဲ့အရာဟာ အဆုိးလား အေကာင္းလားဆုိတာ စဥ္းစားၿပီး အေကာင္းလုိခ်င္ရင္ေတာ့ ကုိယ္ကအရင္စၿပီး အေကာင္းေပးၾကည့္ဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္။

ေပးတာဟာယူတာပါပဲ…
လူ႔ဘ၀မွာ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့အပုိင္းမွာ အေပးအယူ သေဘာက အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ေပးတယ္ဆုိတာ ပစၥည္း၀တၳဳကိုေပးမွ ေပးတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေန႔စဥ္ ျပဳမူေနထုိင္ ေျပာဆုိေနၾကတာ ေတြဟာလည္း တကယ္ေတာ့ အေပးအယူ လုပ္ေနၾကတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဘက္သူက ကုိယ့္ကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျပဳမူဆက္ဆံ ေျပာဆုိေနထုိင္ ေစခ်င္ရင္ အရင္ဆုံး ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က အေကာင္းေတြနဲ႔ ဆက္ဆံျပဖုိ႔ လိုပါတယ္။ တစ္ဘက္က ကုိယ့္ကုိ ၿပဳံးျပေစခ်င္ရင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က အရင္ၿပဳံးျပေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ သူမ်ားက ကုိယ့္ကုိ အေကာင္းေျပာေစခ်င္ရင္ ကုိယ္ကအရင္ အေကာင္းေျပာေပးရပါတယ္။ သူမ်ားက ကုိယ့္ကုိအ႐ုိအေသ အေလးဂ႐ုျပဳေစခ်င္ရင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ကအရင္ တစ္ဘက္သားကုိ ႐ုိေသေလးစားေပးရပါတယ္။ ဒါဟာ သဘာ၀က်တဲ့ အေပးအယူ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းေပးမွ အေကာင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲလုိမွ မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္ကလုိခ်င္တာက အေကာင္းျဖစ္ၿပီး ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ေပးေနတာက အဆုိးေတြ ဆုိရင္ေတာ့ ေပးတဲ့အတုိင္း အဆုိးပဲ ရေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဘာင္မေက်ာ္ပါေစနဲ႔…
ေဘာင္ဆုိတာ အနားသတ္ အကန္႔စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ဆုိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အထူးသတိျပဳရမွာက ေဘာင္ေတြ ကနားေတြဟာ ပညတ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေဘာင္ေတြကုိ အာ႐ုံထားေနရင္ အျမင္က်ဥ္းၿပီး အက်ိဳးမႀကီး ျဖစ္တတ္တာေၾကာင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေဘာင္ခတ္မထားနဲ႔လုိ႔ ဆုိလာသူေတြ အေနနဲ႔ ေဘာင္ဆုိတာ လြတ္ေျမာက္မႈကုိ မရေသးသူေတြ အတြက္ အထိန္းအကြပ္ တစ္ခုအျဖစ္ လုိအပ္တဲ့အရာမ်ား ျဖစ္ၿပီး ဒီလုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ေဘာင္ေတြေက်ာ္ လုပ္မိရင္ေတာ့ ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႏွစ္ျဖာဆုိက်ိဳးေတြပဲ ျဖစ္ေစတတ္တယ္ဆုိတာ သတိျပဳၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေဘာင္ေက်ာ္လာၿပီဆုိရင္ အစြန္းေရာက္လာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အစြန္းေရာက္တဲ့ အလုပ္မွန္သမွ် ဘယ္အလုပ္မွ မေကာင္းဘူးဆုိတာ မေမ့ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ဒီလုိသာဆုိရင္…
တစ္ခ်ိဳ႕ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ ငယ္ငယ္တုန္းကလည္း ဟုိကိစၥ ဒီကိစၥေတြေၾကာင့္ အႏွစ္ရွိတဲ့ ကုသုိလ္တရားေတြမွာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ မရွိခဲ့သလုိ အသက္အရြယ္ ႀကီးလာျပန္ေတာ့လည္း ကုိယ့္ဘ၀အတြက္၊ ကုိယ့္သံသရာအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမယ့္ အရာေတြကုိ မလုပ္ႏုိင္ေသးဘဲ ဟုိအတြက္ပူရ၊ ဒီအတြက္ပူရ၊ ဟုိမွာေပ်ာ္ရ၊ ဒီမွာေပ်ာ္ရ၊ ဟုိဟာျဖတ္မရ၊ ဒါျဖတ္မရနဲ႔ဘဲ အခ်ိန္ေတြကုိ ကုန္လြန္ေနၾကတာေတြပါ။ အဲဒီလုိ ဟုိသံေယာဇဥ္ ဒီသံေယာဇဥ္ေတြေၾကာင့္ တကယ္လုပ္ရမယ့္ ကုသုိလ္အေရးေတြကုိ မလုပ္ႏုိင္ဘဲ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေနခဲ့တာေတြဟာ ေသခါနီးက်ေတာ့မွ အားကုိးရာအစစ္ မရွိလုိ႔ ကုသုိလ္အႏွစ္ေတြ လုပ္ၾကမယ္ ဆုိျပန္ေတာ့ အခ်ိန္ေတြေႏွာင္းၿပီး စိတ္သြားတုိင္း ကုိယ္မပါျဖစ္ကာ ေနာက္ဆုံးဘ၀ဟာ အႏွစ္မပါဘဲ အဆုံးသတ္သြားၾကရတဲ့ အျဖစ္နဲ႔ပဲ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားခဲ့ရျပန္ပါတယ္။

Read more »

စိတ္အားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၇)…

ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးခဲ့တဲ့ ေတြးမိသမွ် စာစုမ်ားထဲက စာဖတ္သူမ်ားကုိ အားျဖစ္ေစမယ့္ သတိေပးစကား ႏွလုံးသား အာဟာရေလးမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ စာတစ္ပုဒ္လုံးကုိ ဖတ္ရတာထက္ စာတစ္ပုိဒ္ေလာက္၊ စာတစ္ေၾကာင္းေလာက္၊ စကားလုံးတစ္လုံးေလာက္က စိတ္အားအင္ကုိ ပုိၿပီးျဖစ္ေစတတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္အင္အား အသိတရားေလးမ်ား တုိးပြားေစဖုိ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ခ်က္ေလးမ်ားကုိ ထပ္မံတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္မွတ္က်င့္ႀကံၿပီး တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကပါေစ…

ခြင့္လြတ္ေစခ်င္…
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခြင့္လြတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ခြင့္မလြတ္ႏုိင္ဘဲ ရန္ၿငိဳးဖဲြ႕ၾကရာမွ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အျပန္အလွန္ အၿငိဳးအေတး အာဃာတ၊ ကလဲ့စားေခ်မႈေတြဟာ သံသရာကုိ ရွည္ၾကာေစၿပီး လြတ္ေျမာက္ရာအမွန္ နိဗၺာန္နဲ႔ ေ၀းေနတတ္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္အရ ခြင့္မလြတ္ဘဲ ေနလုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခြင့္မလြတ္ဘဲ ေနျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ရလာဘ္ေတြအတြက္ေတာ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ ျပန္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သံသရာအဆုံးသတ္ဖုိ႔ ကုိယ္လုပ္တဲ့ ေကာင္းကံ၊ မေကာင္းကံေတြကုိ အဆုံးသတ္မွ ျဖစ္မွာပါ။ အၿငိဳးအေတးေတြနဲ႔ လုပ္ေနၾကတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကုိ ခြင့္လြတ္သီးခံမႈနဲ႔ အဆုံးသတ္မွပဲ ၿပီးဆုံးၾကမွာပါ။ ကံေတြကုိ ဉာဏ္နဲ႔ျဖတ္မွပဲ သံသရာလည္မႈက ရပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲလုိမွ မဟုတ္ဘဲ ခံလုိက္ရလုိ႔ မေက်နပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ခြင့္မလြတ္ႏုိင္ဘူးဆုိၿပီး အၿငိဳးအေတးေတြထားကာ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ၾကမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္အတြက္လည္း အတုံ႔အလွည့္ ျပန္ျဖစ္ကာ သံသရာအဆက္ ရွည္ၾကာလ်က္ေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အူမ,ေတာင့္ေရး ဦးစားမေပးသင့္…
“အူမ,ေတာင့္မွ သီလေစာင့္”ဆုိတဲ့ စကားပုံကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး အူမ,ေတာင့္ေရး ဦးစားေပးေနသူေတြ ရွိပါတယ္။ ဘုရားရွင္ကေတာ့ “သီလမလုံၿခဳံဘဲ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ အသက္ရွင္ၿပီး ေနရတာထက္ သီလလုံၿခဳံၿပီး တစ္ေန႔တစ္ရက္ တစ္မနက္မွ် အသက္ရွင္၍ ေနရတာက ပုိျမတ္ေၾကာင္း…” မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ ဘုရားရွင္အလုိအရ အူမ,ေတာင့္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း အူမ, ေတာင္လာတဲ့အတြက္ အသက္ေတြ ရာေထာင္မက ရွည္ေနေပမယ့္ သီလမလုံၿခဳံရင္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အသက္ရွင္ေနမႈဟာ အႏွစ္မရွိတဲ့ အသက္ရွင္ေနမႈပဲ ျဖစ္ၿပီး အူမ,မေတာင့္လုိ႔ အသက္မရွည္ေပမယ့္ သီလလုံၿခဳံၿပီး ေနသြားရမယ္ဆုိရင္ အဲဒီေနရတဲ့ အခိုက္ဟာ အႏွစ္ရွိတဲ့အခုိက္၊ တန္ဘုိးရွိတဲ့အခုိက္လုိ႔ နားလည္သေဘာ ေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။ အက်င့္သီလလုံၿခဳံေရးဟာ အဓိကျဖစ္ၿပီး စား၀တ္ေနေရးဟာ တဒဂၤအခုိက္အတန္႔မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ သီလနဲ႔ယွဥ္လာရင္ အသက္ပင္ စြန္႔လြတ္တဲ့အထိ ထိန္းသိမ္းသင့္ပါတယ္။ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ သံသရာအဆက္ဆက္၊ ငတ္ခဲ့တာေတြ မ်ားခဲ့သလုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေသခဲ့ေပါင္းလည္း မ်ားခဲ့ပါၿပီ။ အူမ,မေတာင့္လုိ႔ ေသမယ္ဆုိရင္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေသခဲ့ဖူးၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီတစ္ဘ၀ ထပ္ေသလည္း မထူးပါဘူးလုိ႔ေတာင္ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ သီလမလုံဘဲ သီလေသရင္ေတာ့ အူမ,မေတာင့္လုိ႔ ဒီဘ၀မွာ ေသရတာထက္ အဆေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ မေကာင္းတဲ့အက်ိဳးေတြနဲ႔ ပုိလုိ႔ေတာင္ အူမ,မေတာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သီလကုိ ဦးစားေပးၾကဖုိ႔ ဆုံးမေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ့္ရွက္စရာ…
ေလာကမွာ အရွက္လဲြေနတဲ့သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ရွက္စရာ မဟုတ္တဲ့အရာေတြမွာ ရွက္ေနၿပီး ရွက္ရမယ့္အရာေတြက်ေတာ့ မရွက္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္တာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ေလာကီနယ္ပယ္မွာ ရွိေနၾကတဲ့ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပည့္စုံမႈ၊ မျပည့္စုံမႈ၊ ပညာတတ္မႈ၊ မတတ္မႈ၊ ဂုဏ္ရွိမႈ မရွိမႈေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ရွက္စရာေတြ မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္က်င့္တရားေတြ ပ်က္စီးတာ၊ ေလာက၀တ္ေတြ ေဖာက္ပ်က္တာ၊ ဓမၼ၀တ္ေတြ ခၽြတ္ယြင္းတာ စတာေတြကသာ တကယ့္ရွက္စရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုိၿပီး ရွက္စရာေကာင္းတာက ကုိယ္အမွားလုပ္မိတာကုိ မသိဘဲ အမွားကုိ အမွန္လုိ႔ ထင္ၿပီး ဘယ္သူဘာေျပာေျပာ ကုိယ္ကအမွန္ဆုိတဲ့ တစ္ယူသန္ အစဲြနဲ႔ ဇြတ္အတင္း မဟုတ္တာကုိ ကုိင္စဲြထားတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွက္တတ္မယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္ၿပီး ရွက္သင့္ပါတယ္။ ကုိယ္လုပ္တာ ကုိယ္အသိဆုံး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္မေကာင္းတာ လုပ္တဲ့အခါလည္း ဘယ္သူမွ မသိဘူးဆုိေပမယ့္ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ ကုိယ္ကိုယ္တုိင္က သိေနတာျဖစ္လုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္ရွက္ေနရမယ့္ အျဖစ္ပါ။

မန္းေတာင္ရိပ္ခုိ..
အသက္ေလးရယ္ ရွည္ေစလုိ မန္းေတာင္ရိပ္ကုိခုိ ဆုိတဲ့ စကားကုိ နားလည္မႈအမွားနဲ႔ အသက္ရွည္ခ်င္ရင္ မႏၲေလးေတာင္ရိပ္ကုိ သြားေရာက္ၿပီး ခုိခုိင္းတယ္လုိ႔ မထင္ပါနဲ႔။ ဒီမွာေျပာတဲ့ မန္းေတာင္ရိပ္ဆုိတာ မႏၲေလးေတာင္ရဲ႕ အရိပ္ကုိ ဆုိလုိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မန္းဆုိတဲ့ ငါးပါးသီလ၊ ေတာင္ဆုိတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းတရား ခုႏွစ္ပါးနဲ႔ ရိပ္ဆုိတဲ့ သတိပ႒ာန္တရား ေလးပါးေတြကုိ ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတရားေတြကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးၿပီး ဒီတရားအရိပ္မွာ ခိုလုံေစတာကုိ ေျပာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာပဲ ေနေန၊ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီမန္းေတာင္ရိပ္ဆုိတဲ့ တရားေတြနဲ႔သာ ေနႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ တကယ့္ကုိ အသက္ရွည္ၿပီး အခက္ေ၀ကာ ရမၼက္ေျပမယ့္ မန္းေတာင္ရိပ္ႀကီးမွာ ေနေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကယ့္ခုိရမယ့္ မန္းေတာင္ရိပ္ေတြျဖစ္တဲ့ သီလတရား၊ သူေတာ္ေကာင္းတရားနဲ႔ သတိပ႒ာန္တရားေတြကုိသာ ခုိႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ရွက္တတ္မယ္ဆုိရင္…
အရက္မေသာက္တဲ့ သူေတြက အရက္ေသာက္တာ တစ္ခုေလာက္ကုိပဲ ရွက္စရာလုိ႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ရွက္တတ္မယ္ဆုိရင္ အရက္ေသာက္တာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ မေကာင္းမႈမွန္သမွ် ရွက္ရမယ့္ အရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔မ်ားအသက္သတ္တာ၊ သူမ်ားပစၥည္းခုိးတာ၊ သူမ်ားသားမယား ျပစ္မွားတာ၊ အိမ္ေေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္တာ၊ လိမ္ညာေျပာဆုိတာ စတာေတြဟာလည္း ရွက္ရမယ့္ အရာေတြပါပဲ။ ဒါတင္ပဲလားဆုိေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ လူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးအဆင္မေျပျဖစ္ေအာင္ ဂုံးတုိက္တာ၊ ယုတ္မာ႐ုိင္းစုိင္းၿပီး ၾကမ္းတမ္းတဲ့ စကားကုိေျပာဆုိတာ၊ သူ႔အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ ကုိယ့္အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိတဲ့ စကားမ်ိဳးကုိ ေျပာဆုိတာ စတာေတြကလည္း ရွက္စရာေတြပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ သူတပါးအေပၚ အဘိဇၥ်ာပြားတာ၊ သူတပါးစည္းစိမ္ ဥစၥာ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ႀကံစည္တာ၊ အယူ၀ါဒ လဲြမွားတာေတြဟာလည္း ရွက္စရာေတြထဲမွာ ပါေနပါတယ္။ ဒီလုိ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနတာေတြကမွ တကယ့္ရွက္စရာေတြ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္တကယ္ ရွက္ရမယ့္ အရာေတြမွာ မရွက္ဘဲ မရွက္ရမယ့္ အရာေတြမွာ ရွက္ေနတတ္တဲ့ အရွက္လဲြေနသူေတြ အေနနဲ႔ လဲြေနတာေတြကုိ အခ်ိန္မီ အသိ၀င္ကာ ရွက္သင့္တာေတြကုိ ရွက္ၿပီးေရွာင္ရွားႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေရလုိက္လဲြေနျခင္း…
အရက္ဆုိတာ ေသာက္ခါစကေတာ့ ကုိယ္က သူ႔ကုိေသာက္တာပါပဲ။ ေနာက္ေတာ့ သူက ကုိယ့္ကုိ ျပန္ေသာက္လာပါတယ္။ သူ႔ကုိ မေသာက္ရရင္ မေနႏုိင္ေအာင္ကုိ သူက ခ်ည္ေႏွာင္လာပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ ခ်ည္ေႏွာင္လာလဲဆုိရင္ ဘာမွမသိတဲ့ အထိကုိ ခ်ည္ေႏွာင္လာတာပါ။ အရက္က ကုိယ့္ကုိ ေသာက္ေနတာကုိ ေသာက္မွန္းမသိေတာ့ တစ္လဲြဆံပင္ေကာင္းၿပီး အေကာင္းကုိ မေကာင္းထင္၊ မေကာင္းကုိ အေကာင္းထင္ကာ ေရလုိက္လဲြကုန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရက္ေသာက္မွ လူရာ၀င္တယ္၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း ေပါတယ္၊ ေခတ္မွီတယ္ဆုိတဲ့ အေတြးေတြနဲ႔ အလုိက္လဲြေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္လဲြအေတြးေတြနဲ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ “ေသာက္ေသာက္စားစား၊ လူ႔မင္းသား”လုိ႔ ထင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုိက္ဆံရွိတုန္း၊ အလုပ္ရွိတုန္း၊ သန္တုန္းျမန္တုန္း၊ မေသခင္တုန္းေတာ့ လူ႔မင္းသားလုိ႔ ထင္ခ်င္ထင္ၾကမွာေပ့ါ။ အဲ… ပုိက္ဆံလည္းမရွိ၊ အလုပ္လည္းမရွိ၊ ကုသုိလ္လည္းမရွိ၊ သီလလည္း မရွိရင္ေတာ့ ကုိယ့္စကားနဲ႔ကုိ လူ႔ငႏြားျပန္ျဖစ္တတ္တယ္ ဆုိတာေတာ့ သတိျပဳၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။

အစမလုပ္မိပါေစနဲ႔…
မေကာင္းတဲ့အလုပ္ဆုိတာ လုပ္ပါမ်ားရင္ အဲဒီမေကာင္းမႈကုိ မေကာင္းမႈလုိ႔ မျမင္ေတာ့ဘဲ ေန႔စဥ္ပုံမွန္ လုပ္ေနက် အလုပ္တစ္ခုလုိထင္ၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လုပ္ေနမိတတ္ပါတယ္။ အေသးအဖဲြ မေကာင္းမႈေလးဆုိေပမယ့္ လုပ္ပါမ်ားရင္ ႀကီးလာတတ္ပါတယ္။ လုပ္ေနက် ျဖစ္သြားရင္လည္း အကုသုိလ္လုိ႔ မထင္တတ္ျပန္ပါဘူး။ ငါးေတြခုတ္ထစ္ၿပီး ေရာင္းေနတဲ့ ငါးစိမ္းသယ္ေတြလုိ႔ေပါ့။ ငါးအရွင္ေတြကုိ သတ္ၿပီး ခုတ္ထစ္ပါမ်ားလာေတာ့ အကုသုိလ္လုိ႔ မျမင္ေတာ့ဘဲ ေန႔စဥ္အလုပ္တစ္ခုလုိ ထင္ၿပီး သီးခ်င္းေလးတစ္ေအးေအးနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လုပ္ေနမိေတာ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ဆုိတာ အေသးအဖဲြေလးက စၿပီး အစမလုပ္မိဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္သတ္ခ်င္ရင္…
ေလာကႀကီးမွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္သတ္ေလ့ရွိၾကတဲ့ သူေတြရွိပါတယ္။ ဒါဟာ လဲြမွားတဲ့ လမ္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္သတ္သင့္တဲ့ ကုိယ္တြင္းကိေလသာေတြကုိ မသတ္ဘဲ ႐ုပ္တရားျဖစ္တဲ့ ဒီခႏၶာကုိယ္ႀကီးကုိ သတ္ေနလုိ႔ကေတာ့ အေလ့က်ေပါက္တဲ့ မ်က္ပင္ေတြလုိ သတ္ေလရွင္ေလ၊ ျဖတ္ေလတက္ေလပဲ ျဖစ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ဒုကၡေတြကုိ ၿငီးေငြ႕လုိ႔ ဒုကၡၿငိမ္းရာ ေရာက္ေအာင္ သတ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခႏၶာကုိယ္ ရုပ္တရားေတြကုိ သတ္ေနလုိ႔ မရပါဘူး။ ကုိယ့္ရဲ႕ကုိယ္တြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစတဲ့ ကိေလသာတရားမ်ားကုိ သတ္မွတကယ့္ ဒုကၡၿငိမ္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပင္ပုိင္း႐ုပ္တရားေတြကုိ သတ္ဖုိ႔လြယ္ေပမယ့္ အတြင္းကိေလသာ တရားမ်ားကုိေတာ့ သတ္ဖုိ႔ခက္လွပါတယ္။ ဒီအတြင္း ကိေလသာေတြကုိ သတ္ဖုိ႔အတြက္ကေတာ့ ဉာဏ္လက္နက္တစ္ခုနဲ႔ပဲ သတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ၀ိပႆနာအားထုတ္လုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဉာဏ္လက္နက္ တစ္ခုတည္းနဲဲ႔ပဲ ဒီအတြင္း ကိေလသာေတြကုိ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းသတ္ျဖတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္သတ္ၾကရာမွာ ကုိယ့္ရဲ႕႐ုပ္တရားကုိ ျပန္သတ္ဖုိ႔ မဟုတ္ဘဲ အတြင္းမွာရွိတဲ့ ကိေလသာတရားေတြကုိ သတ္ရမွာလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါနေလးနဲ႔ေတာ့…
ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစုဟာ ဒါနလုပ္ရတာကုိ သေဘာက် ေက်နပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္အထိ ေက်နပ္ၾကသလဲဆုိရင္ ဒါနလုပ္ေနရရင္ အားလုံးၿပီးျပည့္စုံၿပီလုိ႔ ဆုိၾကတဲ့အထိ ေက်နပ္တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒါေကာင္းတာေပါ့။ ဘာေျပာစရာရွိလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒါနလုပ္တာ မေကာင္းဘူးလုိ႔ ဆုိတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဓိကက်တဲ့ သီလ၊ ကုသုိလ္နဲ႔ ဘာ၀နာကုသုိလ္ေတြကုိ ပုိၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္တယ္လုိ႔ ဆုိလုိခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲလုပ္လုပ္ သီလမလုံၿခဳံရင္ မေကာင္းတဲ့ဘုံေတြမွာ ျပန္ျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ ဘာ၀နာ မပါျပန္ရင္လည္း လြတ္ေျမာက္မႈနဲ႔ အလွမ္းေ၀းေနျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဓိကက်တဲ့ သီလကုိ လုံေအာင္ထိန္းၿပီး ဒါနေလးနဲ႔ရံကာ ဘာ၀နာပါတဲြလုိက္ၾကဖုိ႔ အထူးသတိေပး တုိက္တြန္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သီလလုံမွ ဒါနအက်ိဳးေပး ေကာင္းႏုိင္သလုိ သီလလုံမွလည္း ဘာ၀နာဉာဏ္ အျဖစ္ျမန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါနလုပ္တာ ေကာင္းေပမယ့္ ဒါနတစ္ခုတည္းေတာ့ မေကာင္းႏုိင္ဘူးလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သီလ၊ ဘာ၀နာပါတြဲၾကဖုိ႔ အသိေပးလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါနသီလဘာ၀နာ စံုပါေလမွ..
သီလလုံရင္ အပါယ္လုံၿပီး ဒါနပါရင္ ခ်မ္းသာလာကာ ဘာ၀နာပြားရင္ တဏွာပါးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သီလကုိ အေျခခံတဲ့ ဒါန၊ ဘာ၀နာေတြကုိ အစုံပါေအာင္ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ ဒီလုိ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ စုံပါေလမွ ႀကဳံလာေလသမွ် ဒုကၡေတြက အမွန္မေသြ အကုန္ခြာေလမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Read more »

စိတ္အားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၆)…

ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးခဲ့တဲ့ ေတြးမိသမွ် စာစုမ်ားထဲက စာဖတ္သူမ်ားကုိ အားျဖစ္ေစမယ့္ သတိေပးစကား ႏွလုံးသား အာဟာရေလးမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ စာတစ္ပုဒ္လုံးကုိ ဖတ္ရတာထက္ စာတစ္ပုိဒ္ေလာက္၊ စာတစ္ေၾကာင္းေလာက္၊ စကားလုံးတစ္လုံးေလာက္က စိတ္အားအင္ကုိ ပုိၿပီးျဖစ္ေစတတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္အင္အား အသိတရားေလးမ်ား တုိးပြားေစဖုိ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ခ်က္ေလးမ်ားကုိ ထပ္မံတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္မွတ္က်င့္ႀကံၿပီး တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကပါေစ…

ကုိယ္ကေကာင္းမွ သူလည္ေကာင္းမယ္…
ဘယ္သူမဆုိ အေကာင္းကုိပဲ အလုိရွိတတ္ၾကရာမွာ အေကာင္းမ်ားျဖစ္ေစဖုိ႔္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ အရင္ဆုံး ေကာင္းျပရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ကုိယ္က မေကာင္းရင္္ သူတစ္ပါးလည္း ေကာင္းမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ မေကာင္းမျဖစ္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားသင့္လွပါတယ္။ အေကာင္းအစစ္ဆုိတာ မေကာင္းမျဖစ္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အတြက္ အေၾကာင္းအျပစ္ကုိ ေကာင္းျပစ္ဖုိ႔္ လုိအပ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းေကာင္းရင္ အက်ိဳးေကာင္းမွာျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးေကာင္းျခင္းဟာ အတုံ႔အလွည့္ေကာင္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတုံ႔အလွည့္ေကာင္းျခင္းဟာ အေကာင္းလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီိအတုံ႔အလွည့္မ်ားရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားဟာ ကုိယ့္ရဲ႕ အလုပ္မ်ားေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူမဆုိ အတုံ႔အလွည့္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစဖုိ႔ အလုပ္လက္နက္ေကာင္းနဲ႔ အေၾကာင္းေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားကာ မိမိက အရင္အေကာင္းမ်ားနဲ႔ ေကာင္းျပဖုိ႔္ လုိတယ္ဆုိတာ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းအားကုိယ္စီ…
ေလာကမွာ လူတုိင္းလူတုိင္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ္ပုိင္အစြမ္းအစမ်ားနဲ႔ ကုိယ္တုိင္လွမ္းၾကြႏုိင္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အစြမ္းအစဆုိတာ အစလုပ္လုိက္မွ စြမ္းလာတတ္တဲ့ သေဘာရွိတယ္ဆုိတာ မေမ့ၾကဘဲ သူမ်ားကုိ အားကုိးမွီခုိေနတာထက္ ကုိယ္ပုိင္အစြမ္းအစ ကုိယ္စီရွိေနၾကတဲ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိပဲ အားကုိးမွီခုိၾကဖုိ႔၊ အမွီတစ္ခုခုနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္အစြမ္းကုိ အားျပဳတဲ့အခါမွာလည္း တစ္ျခားအရာမ်ားထက္ တရားကုိပဲ အားျပဳၾကဖုိ႔၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္နဲ႔ တရားမွတစ္ပါး ကုိးကြယ္ရာ မရွိဘူးဆိုတာ သတိျပဳမိၾကဖုိ႔ အထူးလုိအပ္လွပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စမိဖုိ႔က အေရးႀကီးၿပီး စၿပီးရင္ စြမ္းလာမွာျဖစ္လုိ႔ အစနဲ႔အစြမ္းကုိ အစြမ္းအစျဖစ္ဖုိ႔ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးရင္း ကုိယ့္အစြမ္းကုိယ္ ျပႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုိက္ၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။

အတုံ႔အလွည့္…
သက္ေရာက္မႈတုိင္းတြင္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိသလုိပဲ ေစတနာပါတဲ့ လုပ္ရပ္တုိင္းမွာလည္း တန္ျပန္ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ အတုံ႔အလွည့္ဆုိတာ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအတုံ႔အလွည့္ဟာ္ ေကာင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆုိးတာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္တဲ့သူရဲ႕ အေပၚတြင္မွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ လုပ္တဲ့သူက အေကာင္းျပဳလုပ္ရင္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈရဲ႕ အတုံ႔အလွည့္ဟာလည္း ေကာင္းမွာျဖစ္ၿပီး လုပ္တဲ့သူက မေကာင္းျပဳလုပ္ရင္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈရဲ႕ အတုံ႔အလွည့္ဟာလည္း မေကာင္းျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏႈတ္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ စိတ္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ေျပာဆုိႀကံစီမႈမ်ားဟာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈပဲျဖစ္ၿပီး အဲဒီအျပဳအမူ အေျပာအဆုိ အႀကံအစီမ်ားရဲ႕ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈဟာလည္း ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုိယ့္ထံပဲ ျပန္လာမယ့္ အတုံ႔အလွည့္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အျပဳအမူေကာင္းရင္ အတုံ႔အလွည့္ေကာင္းမွာျဖစ္ၿပီး အျပဳအမူဆုိးရင္ အတုံ႔အလွည့္ ဆုိးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မရွိခုိးႏုိး မလွစုန္းႏုိး..
“မရွိခုိးႏုိး၊ မလွစုန္းႏုိ”လုိ႔ ဆုိတဲ့အတုိင္း ေလာကႀကီးမွာ မရွိရင္ သူခုိးလုိ႔ အထင္ခံရတတ္၊ မလွရင္ စုန္းလုိ႔အထင္ခံရတတ္ေပမယ့္ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သူခုိးလုိ႔ အထင္မခံမိေစဖုိ႔၊ သူမ်ားကုိ ဒုကၡေပး ျပဳစားတတ္တဲ့ စုန္းလုိ႔ အထင္မခံမိေစဖုိ႔ အဓိကက်တယ္ဆုိတာ ေျပာခ်င္တာပါ။ ဘယ္သူက ဘယ္ေလာက္ပဲ အထင္ေသး၊ ႏွိမ့္ခ်ေနပါေစ ကုိယ့္ကုိယ္တုိင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္ၿပီး အထင္ေသး၊ ႏွိမ့္ခ်မႈ မျဖစ္ေစဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ယုံၾကည့္မႈရွိေနဖုိ႔၊ အထင္မေသးမိဖုိ႔က ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ အက်င့္သီလေကာင္းေနမွ ျဖစ္မွာပါ။ မဲြေနတဲ့အျပင္ အက်င့္ပါ မေကာင္းဘူးဆုိရင္ေတာ့ သူတပါးက အထင္ေသးႏွိမ့္ခ်တာကုိ ခံရတဲ့အျပင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လည္း ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ လိပ္ျပာမသန္႔ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဘယ္ေလာက္ပဲ မဲြမဲြ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အက်င့္မမဲြေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကံျမင့္ခ်င္ရင္…
ကံနိမ့္ကံျမင့္ဆုိတာ ဘ၀မွာ လူတုိင္းႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ ေလာကဓံသေဘာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကံနိမ့္ေနတဲ့အခါ စိတ္ဓာတ္မက်ဘဲ အေကာင္းေတြပဲ ႀကိဳးစားလုပ္ႏုိင္တာဟာ ကံေကာင္းခ်င္တဲ့သူေတြရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းဆုိတာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံျမင့္ႏုိင္မယ့္ လုပ္ရပ္ေတြျဖစ္တဲ့ မေကာင္းတဲ့ ဒုစ႐ုိက္အမႈေတြကုိ ေရွာင္ၿပီး ေကာင္းတဲ့သုစ႐ုိက္ေတြနဲ႔ ေနထုိင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းဟာ နိမ့္က်တာေတြကုိ တစ္ခါျပန္ဆယ္ႏုိင္တဲ့ ဘယ္သူ႔ကုိမွ မထိခုိက္တဲ့ က်င့္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိးေတြႀကဳံေလေလ သီလကုိ အထူးလုံေအာင္ ထိန္းေလေလ၊ မေကာင္းတဲ့ တုိက္ခုိက္မႈေတြနဲ႔ မ်ားမ်ား တုိက္ခုိက္ခံရေလေလ ကုိယ့္စိတ္ကုိ မယိမ္းယုိင္ေအာင္ သမထအလုပ္ ၀ိပႆနာ အလုပ္ေတြနဲ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေလေလ ဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္လုိနိမ့္က်မႈမ်ိဳးမဆုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိၿပီး အျမင့္ကုိ တစ္ခါျပန္တက္ႏုိင္မယ္ဆုိတာ ေသခ်ာလွပါတယ္။

အေၾကာင္းေကာင္းမွ အက်ိဳးေကာင္း...
တကယ္ေတာ့ ေလာကမွာ အေကာင္းအဆုိးဆုိတာ တစ္ျခားသူက လုပ္ေပးလုိ႔ ရတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ လုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေကာင္းခ်င္ရင္ ကုိယ္ေကာင္းျပင္ဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ ကုိယ္မေကာင္းခ်င္ရင္လည္း ကုိယ္မေျပာင္းဘဲ ေနလုိ႔ရပါတယ္။ အေကာင္းအဆုိး အနိမ့္အျမင့္ဆုိတာ အေၾကာင္းအက်ိဳးရဲ႕ နိယာမတစ္ခု ျဖစ္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးေကာင္းေအာင္ အေၾကာင္းေကာင္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးဆုိတာ ကမၼဖလျဖစ္ၿပီး ကံရဲ႕ရလာဘ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကံဆုိတာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းရင္ အက်ိဳးရလာဘ္ေကာင္းမွာ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆုိးရင္ အက်ိဳးရလာဘ္ ဆုိးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးဆုိးတာဟာ ကံနိမ့္တာျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးေကာင္းတာဟာ ကံျမင့္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကံနိမ့္ေနရင္ အေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းနဲ႔ပဲ ျမႇင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တစ္ခုတည္းေသာ ကံျမႇင့္ရာ နည္းလမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လူမဲြေပမယ့္ အက်င့္မပဲြပါေစနဲ႔…
မဲြရင္လူရာမ၀င္ျဖစ္ၿပီး အႏွိမ္ခံရတဲ့အတြက္ စိတ္ဓာတ္က်သူေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ့္ကံအက်ိဳးေပး မေကာင္းလုိ႔ မဲြလာခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္မွာ ဒီလုိမဲြတဲ့အတြက္ ထင္ခံရတဲ့ အျပစ္ေတြ လုိက္ေတြး၊ လုိက္ခံစားေနလုိ႔ကေတာ့ ၿပီးမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ မဲြလုိ႔ျဖစ္ရတဲ့ ဆုိးက်ိဳးဟာ အတိတ္က ကုိယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကံရဲ႕ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈလုိ႔ သေဘာထားၿပီး လက္ရွိမဲြေနတဲ့ ဘ၀ကေန ေနာင္က်င္လည္ရမယ့္ ဘ၀ေတြအထိ ဒီသက္ေရာက္မႈေတြ ပါမသြားေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားရေတာ့မွာပါ။ လူမဲြေပမယ့္ စိတ္မမဲြေအာင္၊ လူမဲြေပမယ့္ ေစတနာ မမဲြေအာင္၊ လူမဲြေပမယ့္ သဒၶါမမဲြေအာင္၊ လူမဲြေပမယ့္ အက်င့္မမဲြေအာင္ပဲ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လုိထင္ထင္ ကုိယ္ရဲ႕အသြင္ေတြ မမဲြဖုိ႔ပဲ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့္မဲြရင္ အသြင္မဲြတတ္တဲ့အတြက္ အသြင္မမဲြေအာင္ အက်င့္မမဲြဖုိ႔ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဲြလုိ႔ အထင္ေသးခံ၊ အႏွိမ္ခံေနရတဲ့ ဘ၀မွာ အက်င့္ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး သူတုိ႔မလုပ္ႏုိင္တဲ့ အက်င့္ေလးေတြနဲ႔ပဲ အႏုိင္ယူႏုိင္ေအာင္ အားထုတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူျဖစ္ေစ…ရဟန္းျဖစ္ေစ…
အမွန္ေတာ့ လူပဲျဖစ္ျဖစ္ ရဟန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ဘ၀မွာပဲ ရွိရွိ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈဆုိတာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏုိင္သူေတြ အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဟန္းျဖစ္ေနေပမယ့္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ မလုပ္ရင္္ ရဟန္းဘ၀ဟာ ကုသုိလ္မရႏုိင္တဲ့ ဘ၀ျဖစ္ၿပီး လူျဖစ္ေနေပမယ့္ မေကာင္းမႈကုိေရွာင္ၿပီး ေကာင္းမႈကုိ ေဆာင္ထားရင္ လူ႔ဘ၀ဟာ ကုသုိလ္ရႏုိင္တဲ့့ ဘ၀ျဖစ္ပါတယ္။ လူျဖစ္ျဖစ္ ရဟန္းျဖစ္ျဖစ္ ရရွိထားတဲ့ ဘ၀ကုိ တန္ဘုိးရွိေအာင္ အသုံးခ်ရင္း ရရွိထားတဲ့ အေနအထားမ်ားနဲ႔ ရႏုိင္သမွ် ကုသုိလ္တရားမ်ား ႀကိဳးစားပြားမ်ားႏုိင္ရင္ အဲဒီဘ၀ဟာ အျမတ္ဆုံးဘ၀၊ အေကာင္းဆုံးဘ၀၊ ကုသုိလ္အရဆုံး ဘ၀ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရဟန္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ရရွိထားတဲ့ဘ၀မွာ ကုသုိလ္ရေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ့္ကံကုိယ္ျမႇင့္ စိတ္မညစ္နဲ႔…
ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွလုိ႔ မေကာင္းေတြက်ေနတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ကံတစ္ခါေကာင္းလုိ႔ အေၾကာင္းလွၿပီး အေကာင္းရရေလေအာင္ ကုိယ့္ကံကုိယ္စစ္ကာ ေကာင္းတာေတြနဲ႔ ႏွစ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကံနိမ့္ေနလုိ႔လုိဆုိကာ စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႔ အဆိပ္ျဖစ္ေစမယ့္ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြကုိ မလုပ္ၾကဘဲ အဆုိးမ်ားအတြက္ အတုိးပြားၿပီး အက်ိဳးမ်ားေစမယ့္ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြကုိပဲ ႀကိဳးစားလုပ္ေနၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဘယ္အရာမဆုိ အခ်ိန္ဆုိတာ ရွိတ့ဲအတြက္ အခ်ိန္တန္ရင္ အဆုိးေတြေပ်ာက္ၿပီး အေကာင္းေရာက္လာမွာကုိ သေဘာေပါက္ ဆင္ျခင္ကာ အခုိက္အတန္႔ ကံနိမ့္ေနတဲ့ ကာလေလးမွာ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြနဲ႔ စိတ္မညစ္ဘဲ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြနဲ႔သာ ကုိယ့္ကံကုိယ္ျမႇင့္ၾကဖုိ႔ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။

Read more »

စိတ္အားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား… (၅)

ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးခဲ့တဲ့ ေတြးမိသမွ် စာစုမ်ားထဲက စာဖတ္သူမ်ားကုိ အားျဖစ္ေစမယ့္ သတိေပးစကား ႏွလုံးသား အာဟာရေလးမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ စာတစ္ပုဒ္လုံးကုိ ဖတ္ရတာထက္ စာတစ္ပုိဒ္ေလာက္၊ စာတစ္ေၾကာင္းေလာက္၊ စကားလုံးတစ္လုံးေလာက္က စိတ္အားအင္ကုိ ပုိၿပီးျဖစ္ေစတတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္အင္အား အသိတရားေလးမ်ား တုိးပြားေစဖုိ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ခ်က္ေလးမ်ားကုိ ထပ္မံတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္မွတ္က်င့္ႀကံၿပီး တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကပါေစ…

အသိအက်င့္ ထပ္တူျဖစ္မွ
သညာသိနဲ႔ ပညာသိ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္္ စာအသိနဲ႔ အက်င့္အသိ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေလ့လာသိႏွင့္ က်င့္ႀကံသိမ်ားဟာ နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ သိထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ပိဋကတ္စာေပနဲ႔ ေလာကီပညာရပ္ေတြကုိ ေကာင္ေကာင္းသိရွိေန႐ုံနဲ႔ မလုံေလာက္ဘဲ အဲဒီအသိေနာက္ကို အက်င့္ပါလုိက္ဖုိ႔္ လုိအပ္ပါတယ္။ အက်င့္အားသန္လုိ႔ အက်င့္ကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္တဲ့ အခါမွာ နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ အက်င့္မွန္ရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ တစ္ပုိင္းတစ္စ အက်င့္မွ်ေလာက္နဲ႔ မွန္တယ္လုိ႔ ယူဆၿပီး အဟုတ္မထင္ဖုိ႔္ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ရပါမယ္။ အဲလုိမွ မဟုတ္ရင္ စာသမားလည္း အက်င့္မပါက မာန္ေထာင္မိတတ္သလုိ အက်င့္သမားလည္း စာအသိမရွိ၊ အက်င့္မမွန္ပါက အဆုံးမေရာက္ဘဲ တလဲြမာန ၀င္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အသိေရာအက်င္ပါ့ နဲနဲေလးေလာက္နဲ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အဟုတ္ထင္ကာ မာန၀င္မိပါက အမွန္မနီး အခ်ည္းႏွီးျဖင့္ ဆင္းရဲအတိျဖစ္ကာ အပါယ္အထိပင္ သက္ဆင္းႏုိင္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပိဋကတ္အစြယ္ မေထာင္ဘဲ အပါယ္ေဘာင္မွ ေရွာင္ႏုိင္ၾကေစရန္ အသိနဲ႔အက်င့္ ထပ္တူဆင့္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္ၾကပါတယ္။

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိစစ္ ကံမျပစ္ႏွင့္…

ေလာကမွာ အဆုိးေတြႀကဳံတုိင္း ကုိယ္ကုိယ္ကုိ မစစ္ဘဲ ကံနိမ့္ေနတယ္ဆုိကာ ဟုိေမးဒီေမး ဟုိလုပ္ဒီလုပ္ လုိက္လုပ္တတ္တဲ့ သူေတြရွိပါတယ္။ ကုိယ္အားကုိယ္ကုိးဖုိ႔ထက္ သူမ်ားကုိ သြားအားကုိးမိတတ္ၾကပါတယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မယုံဘဲ သူမ်ားကုိ သြားယုံၿပီး သူေျပာတဲ့အတုိင္း လုိက္လုပ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသားမ်ားဟာ ယုံၾကည္မႈကုိ စူးစမ္းဆင္ျခင္မႈနဲ႔ ေပါင္းစပ္ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။ ေနရာတကာ အယုံၾကည္ မလြယ္သင့္ပါဘူး။ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈဆုိသလုိ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ အဆင္ေျပမႈ မေျပမႈဆုိတာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြရဲ႕ အက်ိဳးရလာဘ္ပါပဲ။ အေကာင္းအဆုိး ဆုိတာက လူတုိင္းႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ ေလာကဓံပါ။ ေလာကမွာ ရွိေနရင္ေတာ့ အေကာင္းေတြနဲ႔ ႀကဳံေနတတ္ရသလုိ အဆုိးေတြလည္း ေရာက္ေနမွာပါပဲ။ ဒီေလာကဓံကုိ ဘာပဲလာလာ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ လုပ္ရမွာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပါ။ ကုိယ့္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကုိ ကုိယ္ဆင္ျခင္ရမွာပါ။ အဲဒါကုိ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ အားမကုိးဘဲ သူမ်ားသြားအားကုိးေတာ့ “ကံနိမ့္ေနတာ အိမ္မွာကုိးကြယ္ထားတဲ့ ေက်ာက္ဆင္းတုေတာ္က ခုိက္လုိ႔ပါ၊ အဲဒီဆင္းတုကုိ သြားစြန္႔လုိက္ပါ” ဆုိလုိ႔ ခုိင္းတဲ့အတုိင္း လုပ္ရင္းက ကုိယ္ပါအျပစ္ျဖစ္ကာ ဘုရားမေၾကာက္၊ ကံမေၾကာက္ ျဖစ္ကုန္တဲ့ သူေတြရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အားကုိးအရွာလဲြၿပီး ေဗဒင္ဆရာ၊ ေလာကဓာတ္ဆရာေတြကုိ အားကုိးမိလုိ႔ အဲဒီဆရာမ်ား ႐ုိက္တာခံရတဲ့အတြက္ မလုပ္သင့္တဲ့ အကုသုိလ္ အလုပ္ကုိ လုပ္ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာပါ။ အမွန္ျဖစ္သင့္တာက အဆုိးေတြ ႀကဳံေန၊ အဆုိးေတြ မ်ားေနရင္ အေကာင္းကုိ မ်ားမ်ားလုပ္သင့္တာပါ။ အဆုိးေတြၿပီးရင္ အေကာင္းေတြ လာလိမ့္မယ္ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ အဆုိးဒဏ္ကုိ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံၿပီး အေကာင္းေတြပဲ ဖိလုပ္သင့္ပါတယ္။ အေကာင္းေတြ လုပ္ေနရင္း အဆုိးေတြ ႀကဳံခဲ့ရင္ေတာင္ တအားဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီလုိမဟုတ္ဘဲ အဆုိးေတြႀကဳံလုိ႔ သူမ်ားအားကုိးၿပီး ခုိင္းတဲ့အတုိင္းလုိက္လုပ္မိရင္ အဆုိးေတြဟာ ပုိၿပီးဆုိးလာတတ္ပါတယ္။ အပါယ္လားေစႏုိင္တဲ့ အဆုိးေတြအထိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္စိစစ္ပါ၊ ကံကုိခ်ည္းပဲ အျပစ္ပုံမခ်ပါနဲ႔လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အႏွစ္ရွိေသာ ႀကီးရင့္ျခင္း..
တကယ္ေတာ့ အသက္အရြယ္ႀကီးတုိင္း အႏွစ္ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အသက္ရွင္ခုိက္မွာ အႏွစ္ရွိေအာင္ ေနထုိင္သြားႏုိင္ျခင္းကသာ အႏွစ္ရွိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အႏွစ္သာရရွိရွိနဲ႔ တစ္ရက္တစ္မနက္ ေနထုိင္သြားႏုိင္ျခင္းကသာ အႏွစ္မရွိဘဲ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ ေနသြားျခင္းထက္ သာလြန္ပါတယ္။ စာလုိေျပာရရင္ ကုိယ္က်င့္တရားမေကာင္း၊ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမရွိဘဲ ႏွစ္ေပါင္းအၾကာၾကီး အသက္ရွင္ ေနရျခင္းထက္ ကုိယ္က်င့္သိကၡာအျပည့္နဲ႔ တစ္ေန႔တစ္ရက္ တစ္မနက္ေလာက္ အသက္ရွင္ ေနထုိင္သြားရျခင္းက ပုိအႏွစ္သာရရွိပါတယ္။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားနဲ႔ တစ္ေန႔တစ္မနက္ ေန႔ထုိင္ျခင္းကသာ အကုသုိလ္တရားမ်ားနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္မက အသက္ရွင္ ေနထုိင္ရျခင္းထက္ သာလြန္ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ႀကီးရင့္သြားေနၾကတဲ့ သတၱ၀ါေတြဟာ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာတာနဲ႔အမွ် ကုိယ့္သႏၲာန္မွာလည္း ကုသုိလ္အႏွစ္သာရမ်ား တုိးပြားေနေအာင္္ ႀကိဳးစားႏုိင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသရမယ့္အခ်ိန္ကုိ တျဖည္းျဖည္းကူးသြားေနတဲ့ ဘ၀ရဲ႕ ႀကီးရင့္ျခင္းဟာ ကုသုိလ္တရား၊ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ားနဲ႔ အႏွစ္ရွိတဲ့ ႀကီးရင့္ျခင္းမ်ားျဖစ္ဖုိ႔္ လုိအပ္လွပါတယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္ရွိတုန္း ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔လုိပါတယ္။

သူ႔ကုိသတ္မွ တကယ္ျပတ္မွာ…
ေလာကမွာ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြဟာ ဒုကၡမ်ိဳးစုံနဲ႔ ႀကဳံေတြရတဲ့အခါ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အဆုံးစီရင္ကာ သတ္ေသတဲ့အထိ ဘ၀ကုိ အ႐ႈံးေပးတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒုကၡေတြၿငိမ္းဖုိ႔ အတြက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတ္ေသလုိ႔ မၿပီးပါဘူး။ သူ႔ကုိ သတ္ႏုိင္မွ ၿပီးမွာ၊ ၿငိမ္းမွာ၊ အဆုံးသတ္မွာပါ။ သူဆုိတာက တစ္ျခားမဟုတ္ပါဘူး။ ဒုကၡေတြကုိ ျဖစ္ေစတဲ့ တြယ္တာမႈ သံေယာဇဥ္လုိ႔ေခၚတဲ့ တဏွာပါ။ အမွန္ဒုကၡၿငိမ္းခ်င္ရင္ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းတရားကုိ သတ္ရပါမယ္။ ဒီအေၾကာင္းတရားကုိ သတ္ႏုိင္မွ အက်ိဳးတရားျဖစ္တဲ့ ဒုကၡက ၿငိမ္းမွာပါ။ စာလုိေျပာရင္ သမုဒယသစၥာလုိ႔ေခၚတဲ့ တြယ္တာမႈ တဏွာကုိ ပယ္ႏုိင္မွ ဒုကၡသစၥာလုိ႔ေခၚတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းမွ ၿငိမ္းေအးႏုိင္မွာပါ။ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နည္း အရေျပာရရင္ မသိမႈအ၀ိဇၨာ၊ တြယ္တာတပ္မက္မႈ တဏွာေတြေၾကာင့္ ဘ၀သံသရာ က်င္လည္မႈေတြ တုိးပြားေနၿပီး အဆုံးမရွိျဖစ္ကာ ဒီဒုကၡသံသရာမွကင္းရာ နိဗၺာန္နဲ႔ ပုိပုိေ၀းေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ဒီသေဘာတရားကုိ တစ္လဲြနားလည္ၿပီး ``ခႏၶာရွိတဲ့အတြက္ ဒီလုိဒုကၡေတြ ႀကဳံေနရတာျဖစ္တယ္၊ ဒီခႏၶာမရွိရင္ ဒီဒုကၡေတြလည္း ၿငိမ္းမွာပဲ``ဆုိတဲ့ အေတြးနဲ႔ ခႏၶာမရွိေအာင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတ္ေသတာေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီနည္းဟာ အလြန္လဲြမွားတဲ့ နည္းပါ။ ဒီလုိ သတ္ေသ႐ုံနဲ႔ ဒီဒုကၡေတြက မၿငိမ္းပါဘူး။ ဒီဘ၀အဆုံး သတ္သြားေပမယ့္ ေနာက္ထပ္ဘ၀တစ္ခုက ထပ္ရေနဦးမွာပါ။ ေနာက္ထပ္ဘ၀ထပ္ရလုိ႔ ခႏၶာျပန္ရလာရင္ ဒီဒုကၡေတြကလည္း ထပ္ၿပီးျဖစ္ေနဦးမွာပါ။ အမွန္ဒုကၡၿငိမ္းခ်င္ရင္ ဒီဒုကၡေတြ ျဖစ္ေအာင္ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ျဖစ္ေစတတ္၊ ခႏၶာအိမ္ကုိ ဖဲြ႕တတ္တဲ့ တဏွာဆုိတဲ့ အေၾကာင္းတရားကုိသတ္မွ အမွန္ၿငိမ္းမွာပါ။ ရရွိလာတဲ့ ခႏၶာအစုျဖစ္တဲ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသတ္လုိ႔ ဒုကၡက မျပတ္ပါဘူး။ ဒီဒုကၡကုိ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ တဏွာဆုိတဲ့ သူ႔ကုိသတ္မွ ဒုကၡအမွန္ ျပတ္မွာပါ။

ေနာင္တကင္းရာသုိ႔…
ေလာကမွာ ရွိတဲ့ပုထုဇင္မွန္သမွ် ေနာင္တမရဖူးတဲ့သူ မရွိပါဘူး။ နဲနဲေလး၊ အခုိက္အတန္႔ေလးေလာက္ ျဖစ္ျဖစ္ ရဖူးတဲ့သူေတြခ်ည္းပါပဲ။ ေနာင္တ အားလုံးရဲ႕ တရားခံဟာ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ မလုပ္မိလုိက္ျခင္းနဲ႔ မလုပ္သင့္ မလုပ္ထုိက္တာကုိ လုပ္မိလုိက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလြယ္ေျပာရရင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ အလုပ္ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္တျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာလည္း ကုိယ္ပဲျဖစ္သလုိ ေနာင္တမျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာလည္း ကုိပဲျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္သင့္တာကုိ မလုပ္မိတဲ့ ေနာင္တထက္ ပုိဆုိးတာက မလုပ္သင့္မလုပ္ထုိက္တဲ့ အမွားကုိ က်ဴးလြန္မိတဲ့အတြက္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ေနာင္တက ပုိဆုိးပါတယ္။ အမွားလုပ္မိတယ္ဆုိတာ အမွားအမွန္ကုိ မခဲြျခားႏုိင္မိလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွားအမွန္ မခဲြျခားႏုိင္ျခင္းဟာ အၿငိဳးအေတး အာဃာတေတြနဲ႔ စိတ္ဆုိးစိတ္တုိတတ္တဲ့ ေဒါသစိတ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါေသာ အတၳံ နဇာနာတိလုိ႔ ဆုိသလုိ ေဒါသျဖစ္ရင္ အေၾကာင္းအက်ိဳး၊ အေကာင္းအဆုိးကုိ မသိဘဲ၊ အမွားအမွန္ကုိ မခဲြျခားတတ္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနာင္တဟာ လြန္က်ဴးမိၿပီးမွ ျဖစ္တတ္ၾကတာဆုိေတာ့ ကုိယ့္လုပ္ရပ္အတြက္ ျပန္ေတာ့ေပးဆပ္ရပါတယ္။ တကယ္လုိ႔မ်ား ဒီေနာင္တေတြရဲ႕ အေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ အမွားက်ဴးလြန္မႈကုိ မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ရင္၊ အမွားမက်ဴးလြန္ခင္ စိတ္ကုိ ထိန္းႏုိင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဒီလုိ ေနာင္တရတဲ့အထိ ျဖစ္လာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္တမျဖစ္ခ်င္ရင္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမွားမက်ဴးလြန္မိခင္ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ထိန္းၾကဖုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တုံ႔ျပန္မႈကုိ တုံ႔ျပန္မျပဳနဲ႔…
လူအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့အတြက္ တုံ႔ျပန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ရွိမွာပါပဲ။ ႀကိဳက္တဲ့လူက ေကာင္းတာေတြနဲ႔ တုံ႔ျပန္မွာျဖစ္ၿပီး မႀကိဳက္တဲ့သူကေတာ့ အဆုိးနဲ႔ တုံ႔ျပန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေလာကဓံ သေဘာပါပဲ။ ေလာကဓံရွစ္ပါးလုံး ႀကဳံရတတ္ေပမယ့္ အမ်ားဆုံး ႀကဳံရတာက ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဆုိတဲ့ ေလာကဓံေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတုိင္းလူတုိင္း ခ်ီးမြမ္းျခင္း ခံဖူးၾကသလုိ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းလည္း ခံဖူးၾကပါတယ္။ ခံေနရဦးမွာပါပဲ။ မတူညီတဲ့သူ၊ မတူညီတဲ့ စ႐ုိက္၊ မတူညီတဲ့ အေတြးအေခၚ ရွိေနတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ေနသမွ်ေတာ့ ဒီလုိက့ဲရဲ႕ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဆုိတဲ့ မတူညီတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈေတြက ရွိေနၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သဒၶါတရား ဓာတ္ခံရွိတဲ့သူေတြဟာ ေကာင္းတဲ့သေဘာေတြနဲ႔ တုံျပန္ေနၾကမွာျဖစ္ၿပီး သဒၶါတရား မရွိသူေတြကေတာ့ အဆုိးေတြနဲ႔ တုံ႔ျပန္ၾကမွာ မလဲြပါဘူး။ ဒါဟာ ေရွာင္လဲြမရတဲ့ ေလာကဓံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ဘယ္လုိတုံ႔ျပန္မႈမ်ိဳးပဲလာလာ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားလုိက္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ ဘယ္လုိတုံ႔ျပန္မႈမ်ိဳးလာလာ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ကုိယ္မယိမ္းယုိင္ေအာင္၊ မတုန္မလႈပ္ ခံႏုိင္ေအာင္ ေလက်င့္ေနထုိင္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။

ပ်က္ေပမယ့္ မဖ်က္မိေစနဲ႔…
ေလာကမွာ ပ်က္စီးျခင္းနဲ႔ ဖ်က္စီးျခင္းလုိ႔ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ပ်က္စီးျခင္းဟာ အလုိအေလ်ာက္ သဘ၀အတုိင္း ျဖစ္တတ္တ့ဲ့ သေဘာျဖစ္ၿပီး ဖ်က္စီးျခင္းကေတာ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္နဲ႔ တစ္စုံတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ပေယာဂပါလာရင္္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါလာၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရွိလာရင္္ ေစတနာလည္း ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ ေစတနာပါတဲ့ အလုပ္ျဖစ္ရင္္ ကံေျမာက္လာႏုိင္ၿပီး ကံေျမာက္လာရင္္ တန္ျပန္အက်ိဳးေပးမႈလည္း ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ ပ်က္စီးတတ္တဲ့ သေဘာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပ်က္စီးမႈမွာ ဘာမွု ထိခုိက္မႈ မရွိႏုိင္ေပမယ့္ ဖ်က္စီးမႈေၾကာင့့္ ပ်က္စီးသြားတဲ့ သေဘာဆုိရင္ေတာ့ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈကုိ ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေပမွာ ဗ်သနေခၚ ပ်က္စီးျခင္းတရား ငါးပါးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီဗ်သနတရားငါးပါးမွာ ဉာတိဗ်သန (အမ်ိဳးမ်ားပ်က္စီးျခင္း)၊ ေဘာဂဗ်သန (စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း)၊ ေရာဂဗ်သန (အနာေရာဂါေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္း) ေတြေၾကာင့္ သတၱ၀ါေတြကုိ အပါယ္ငရဲအထိ္ က်ေရာက္မႈကုိ မျဖစ္ေစေပမယ့္ သီလဗ်သန (သီလပ်က္စီးျခင္း)၊ ဒိ႒ိဗ်သန (အယူ၀ါဒ ပ်က္စီးျခင္း) ေတြေၾကာင့္ကေတာ့ အပါယ္ငရဲအထိ က်ေရာက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပ်က္စီးခ်ိန္တန္လုိ႔ ပ်က္စီးၾကတဲ့ သေဘာတရားေတြမွာ တုန္လႈပ္မႈ မရွိၾကေစဘဲ ဖ်က္စီးမွ ပ်က္စီးတတ္တဲ့ ပ်က္စီးမႈေတြကုိေတာ့ အေၾကာက္တရားနဲ႔ မပ်က္ေအာင္ ထိန္းၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။

အလုိက်ခ်င္ရင္ မလုိၾကနဲ႔…
လူတုိင္းလူတုိင္း တစ္ခုခုေတာ့ အလုိမက် ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အလုိမက် ျဖစ္တယ္ဆုိတာ အလုိရွိေနၾကလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုိရွိေနတဲ့အတြက္ ကုိယ္လုိတဲ့အတုိင္း မျဖစ္ေတာ့ အလုိလုိ အားမရျဖစ္ကာ မလုိခ်င္တာရၿပီး အလုိမက် ျဖစ္ကုန္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လုိေနသမွ် အလုိမက် ျဖစ္ေနမွာ အမွန္ပါပဲ။ လုိခ်င္ျဖစ္ခ်င္တာေတြ မ်ားေလေလ အလုိမက်တာေတြ မ်ားေလေလပဲ ျဖစ္ေနမွာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တုိင္း ျဖစ္လုိ႔မရတဲ့ ေလာကမွာ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ မၿမဲျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ဘဲ ၿမဲျခင္းသေဘာပဲ ရွိေနမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေလာကႀကီးဟာ ၿမဲတာတစ္ခုမွ မရွိဘဲ မၿမဲတာေတြပဲ ရွိေနေလေတာ့ အတၱမဟုတ္၊ အနတၱဆုိတာ အထင္အရွား ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါကုိ မသိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ခ်င္မႈလုိခ်င္မႈေတြနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္လုိခ်င္ေနၾကလုိ႔လည္း သတၱ၀ါေတြဟာ လုိတာမရဘဲ အလုိမက် ျဖစ္ကုန္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “အလုိက်ခ်င္ရင္ မလုိၾကနဲ႔”လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကံေကာင္းလုိေသာ္…
ကံေကာင္းခ်င္တဲ့သူဟာ ကုသုိလ္မ်ားမ်ာလုပ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကုသုိလ္လုပ္ျခင္းဟာ အေကာင္းလုပ္ျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္ေကာင္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ေကာင္းရင္ အက်ိဳးေပးေကာင္းမွာျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးေပးေကာင္းျခင္းဟာ ကံေကာင္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘယ္သူကမွ လုပ္ေပးလုိ႔ ျဖစ္လာျခင္း မဟုတ္၊ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ လုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကံေကာင္းခ်င္ရင္ ဘာေဗဒင္ ယၾတာမွ မလုိဘဲ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈပဲ မ်ားမ်ားဖိလုပ္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။

အတုယူတတ္ဖုိ႔လုိ….
ေလာကႀကီးမွာ ေန႔စဥ္က်င္လည္ ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကပဲ ယူတတ္၊ ျမင္တတ္တဲ့ သူေတြအတြက္ ေကာင္းတာေတြ၊ ကုသုိလ္ျဖစ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေန၊ ရွိေနတယ္ဆုိတာ သတိျပဳမိၾကဖုိ႔ပါ။ ဘယ္လုိေနရာ၊ ဘယ္လုိအခ်ိန္၊ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးဆီကမဆုိ ေကာင္းတဲ့၊ ကုသိုလ္ျဖစ္ေစမယ့္ အရာေတြဆုိ အတုလုိက္ၿပီး က်င့္သုံးယူတတ္ဖုိ႔နဲ႔ အျပစ္ျဖစ္ေစ၊ အကုသုိလ္ျဖစ္ေစမယ့္ အရာေတြဆုိ ေရွာင္ပယ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳစားၾကဖုိ႔ပါ။ အမွန္ေတာ့ ဘယ္သူ႔ကုိပဲၾကည့္ၾကည့္၊ ဘယ္ေနရာမွာပဲ ေနေန ေကာင္းတဲ့ဘက္က ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္ ယူတတ္ရင္ ကုသုိလ္ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ ၾကည့္တတ္၊ ကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ ယူတတ္ရင္ ကုသုိလ္ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ စာလုိေတာ့ ေယာနိေသာမနသိကာရလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေယာနိေသာမနသိကာရဆုိတာ ႏွလုံးသြင္းမွန္ကန္တာကုိ ဆုိပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ႏွလုံးသြင္းတတ္တာကုိ ဆုိပါတယ္။ အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ႏွလုံးသြင္းဖုိ႔ဆုိတာ အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ၾကည့္တတ္၊ ျမင္တတ္မွ ျဖစ္တာပါ။ ဒီလုိၾကည့္တတ္ဖုိ႔အတြက္ အေကာင္းျမင္တတ္တဲ့ အက်င့္ရွိမွ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေကာင္းဘက္က ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္ရင္ အကုသုိလ္မျဖစ္ဘဲ အျပစ္အျဖစ္ သက္သာပါတယ္။ ေကာင္းတာကုိ ၾကည့္တတ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းတာေလးေတြျမင္ၿပီး ေကာင္းတာေတြ ယူလာတတ္ပါတယ္။ ဒါကုိပဲ အတုယူတာလုိ႔ ဆုိႏုိင္တာေပါ့။ ေကာင္းတဲ့အတုလုိက္မႈပါပဲ။

Read more »

စိတ္အားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၄)…

ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးခဲ့တဲ့ ေတြးမိသမွ် စာစုမ်ားထဲက စာဖတ္သူမ်ားကုိ အားျဖစ္ေစမယ့္ သတိေပးစကား ႏွလုံးသား အာဟာရေလးမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ စာတစ္ပုဒ္လုံးကုိ ဖတ္ရတာထက္ စာတစ္ပုိဒ္ေလာက္၊ စာတစ္ေၾကာင္းေလာက္၊ စကားလုံးတစ္လုံးေလာက္က စိတ္အားအင္ကုိ ပုိၿပီးျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္အင္အား အသိတရားေလးမ်ား တုိးပြားေစဖုိ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ခ်က္ေလးမ်ားကုိ ထပ္မံတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္မွတ္က်င့္ႀကံၿပီး တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကပါေစ…

သံသရာေၾကြး မတင္ပါေစနဲ႔…
အခုဘ၀မွာေတာင္ အတိတ္ဘ၀ေတြက လုပ္ခဲ့တဲ့အေၾကြးေတြကုိ ေက်ေအာင္မဆပ္ႏုိင္ေသးဘဲ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ ကုိယ့္ရဲ႕မေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ေပးဆပ္ရမယ့္ သံသရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ အေၾကြးေတြ ထပ္တုိးေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေၾကြးကင္းရာ နိဗၺာန္နဲ႔ကေတာ့ ေ၀းၿပီးရင္းေ၀းရင္း ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕လုပ္ရပ္တစ္ခုဟာ ေစတနာပါပါနဲ႔ လုပ္လုိက္မိရင္ အေၾကြးျဖစ္ေစပါတယ္။ အေၾကြးဆုိရင္ေတာ့ ေပးဆပ္ရမွာပါ။ ထုံးစံအတုိင္း ေပးဆပ္တဲ့အခါ အရင္းေရာ အတုိးေရာ ေပးဆပ္ရသလုိ ဘာမွမဟုတ္ပါဘူးဆုိၿပီး လုပ္လုိက္တဲ့ မေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခုဟာ သူ႔ရဲ႕တန္ျပန္ အက်ိဳးေပးကုိ ခံရတဲ့အခါမွာ ေပးဆပ္ရတဲ့ အတုိးက ေဖာ္မျပႏုိင္ေအာင္ မ်ားပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕အတုိးေတြဆုိ ေအာက္ကေန ျပန္မတက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္၊ ဘုရားပြင့္ေသာ္လည္း ဘုရားသာသနာနဲ႔ ႀကဳံခြင့္မရေအာင္၊ အေၾကြးဆပ္ၿပီးျပန္ေတာ့လည္း ေကာင္းတဲ့သုဂတိဘ၀မွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ မျဖစ္ေသးဘဲ အုိနာက်ိဳးကန္းအျဖစ္ ျပန္ျဖစ္ေအာင္အထိ အပုိေပးဆပ္လုိက္ရတာေတြ ရွိပါတယ္။ အတုိးေပၚ အတိုးထပ္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒါဟာ မေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ ေပးဆပ္ရတဲ့ အကုသုိလ္အေၾကြးရဲ႕ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စာလုိေျပာေတာ့ ကံကံရဲ႕အက်ိဳးပဲေပါ့။

အေၾကြးဆပ္ရင္း အေၾကြးမထပ္ပါေစနဲ႔…
အေၾကြးဆပ္ေနရတဲ့ ကုိယ့္ဘ၀ကုိ မေမ့ၾကပါနဲ႔။ အတိတ္ဘ၀တစ္ခုခုက တင္က်န္လာတဲ့ အေၾကြးေတြကုိ ဒီဘ၀မွာ လာဆပ္ရင္း အေၾကြးေပၚ အေၾကြးမထပ္ေအာင္၊ အတုိးေပၚ အတုိးမထပ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔လိုပါတယ္။ ဒီလုိႀကိဳးစားတဲ့အခါ တစ္ဘ၀တစ္နပ္စာကုိ ၾကည့္ၿပီး ျဖစ္သလုိ မလုပ္ၾကပဲ သံသရာနဲ႔ခ်ီကာ ေပးဆပ္ရမယ့္ အတုိးေၾကြးကုိ ေတြးလုိ႔ ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ စိတ္ေစတနာနဲ႔ လုပ္တဲ့လုပ္ရပ္မ်ားရဲ႕ အေၾကြးအတုိးဟာ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားတယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ၿပီး ဘာပဲလုပ္လုပ္ ေကာင္းတဲ့စိတ္ ေစတနာေလးေတြနဲ႔ လုပ္ၾကရပါမယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အေၾကြးရွိရင္ ဆပ္ရမယ္ဆုိတာပါပဲ။ အဓိကကေတာ့ “အေၾကြးဆပ္ရင္း အေၾကြးထပ္ေနသူမ်ား မျဖစ္ေစၾကဘဲ အေၾကြးဆပ္ရင္း အေၾကြးမထပ္ေအာင္သာ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔”ပါပဲ။

႐ုပ္ကုိပဲျပင္ စိတ္မျပင္လွ်င္…
အပုတ္ေကာင္ ျဖစ္ေနတဲ့ ဒီ႐ုပ္ဟာ ေန႔စဥ္ျပင္ေနရပါတယ္။ ေန႔စဥ္သန္႔ရွင္းေအာင္ လုပ္ေနရပါတယ္။ တစ္ေန႔မျပင္ရင္ တစ္ေန႔အနံ႔ထြက္ေနတာ ဆုိေတာ့ ေန႔တုိင္းေန႔တုိင္း မ႐ုိးႏုိင္ေအာင္ကုိ ျပင္ေနရပါတယ္။ မျပင္ဘဲ ထားမယ္ဆုိရင္လည္း ခႏၶာကုိယ္မွာ ရွိတဲ့ အေပါက္ေတြက ထြက္လာသမွ် အရာဟာ ဘာတစ္ခုမွ ေကာင္းတာမရွိေတာ့ ရြံရွာဖြယ္ပဲ ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ ဒါကလည္း ဒီ႐ုပ္တရားဟာ အေကာင္ပုတ္ဆုိတာ သိႏုိင္တဲ့ အသိဉာဏ္ရွိမွ ျဖစ္မွာပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ မသိၾကေတာ့ ဒီအပုတ္ေကာင္ျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္ေကာင္ကုိပဲ အဟုတ္ထင္ကာ မာနေတြ ၀င္ေနၾကပါတယ္။ အေပၚယံအေရျပားကုိ ေရႊအလား ထင္မွတ္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ခ်ယ္သေနၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ျပင္မဆုံးျဖစ္ေနတဲ့ ဒီ႐ုပ္ဟာ ေသရင္ထားခဲ့ရမယ့္ အေကာင္ပုတ္ဆုိတဲ့ အမည္ပညတ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါကုိ မသိေတာ့ ဟန္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔အတူ အခိုက္အတန္႔သာျဖစ္တဲ့ ျပင္ထားတဲ့႐ုပ္အေပၚ အစဲြတရားေတြနဲ႔ အလဲြအမွား စိတ္ထားေတြအထိ ျဖစ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ကုိအမွီျပဳၿပီး စိတ္ပါဒုကၡ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ႐ုပ္ကုိ သန္႔ရွင္းေအာင္ လုပ္ေနေပမယ့္ စိတ္ကုိ မသန္႔ရွင္းမိၾကေတာ့ အကုသုိလ္ အညစ္အေၾကးေတြနဲ႔ ေလာဘမ်က္ႏွာ၊ ေဒါသမ်က္ႏွာ၊ ေမာဟမ်က္ႏွာ၊ မာနမ်က္ႏွာ၊ ဣႆာ၊ မစၧရိယ မ်က္ႏွာေတြအျဖစ္ ေျပာင္းေျပာင္းေနကုန္ ပါေတာ့တယ္။ လွခ်င္လုိ႔ မ်က္ႏွာကုိ ခဲြစိပ္ျပဳျပင္ အလွဆင္ေပမယ့္ ပုိပုိလွမလာဘဲ ကိေလသာလႊမ္းတဲ့ မ်က္ႏွာေတြနဲ႔ အုိအုိလုိ႔သာ ပုိျပလာပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လွခ်င္လုိ႔ ျပင္ၾကရင္လည္း ႐ုပ္ကုိလည္းျပင္ စိတ္လည္းျပင္ၾကပါလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္မလွေပမယ့္ စိတ္လွေနရင္ လူလည္းလွလုိ႔ အခုဘ၀မွာေရာ သံသရာမွာပါ အလွတရားေတြ ပုိင္ဆုိင္ေနရမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္အညစ္အေၾကး စိတ္နဲ႔ေဆး…
ျမတ္ဗုဒၶကေတာ့ စိတ္ကုိ အထူးသတိျပဳဖုိ႔ အၿမဲမိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ စိတ္ကုိျပင္ဖုိ႔ အျမဲတုိက္တြန္းေတာ္ မူပါတယ္။ ႐ုပ္ကုိ သန္႔ရွင္းေအာင္ ျပဳျပင္ၾကသလုိ စိတ္ကုိလည္း သန္႔ရွင္းေအာင္ ျပဳျပင္ၾကဖုိ႔ အထူးေဟာေတာ္မူပါတယ္။ ႐ုပ္မွာ အညစ္အေၾကးေတြ စြန္းထင္လာတဲ့အခါ သန္႔ရွင္းေအာင္ ေဆးေၾကာေပးရသလုိ စိတ္မွာ အညစ္အေၾကးေတြ ျဖစ္ရင္လည္း သန္႔ရွင္းေအာင္ ေဆးေၾကာေပးၾကဖုိ႔ ညြန္ျပေတာ္မူပါတယ္။ “ေရေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ရႊံ႕ေပရင္ ေရနဲ႔ေဆးမွပဲ သန္႔ရွင္းသြားတတ္သလုိ၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အညစ္အေၾကးဟာလည္း စိတ္နဲ႔ေဆးမွပဲ သန္႔ရွင္းႏုိင္ေၾကာင္း..” ဆုံးမေတာ္မူပါတယ္။ အရင္းစစ္ေတာ့ စိတ္မညစ္ေစဖုိ႔ပါပဲ။ စိတ္မွာ အညစ္အေၾကးေတြ မျဖစ္ဖုိ႔ပါပဲ။ အကယ္၍ စိတ္မွာသာ အညစ္အေၾကးျဖစ္ၿပီး စိတ္ညစ္ႏြမ္းၿပီဆုိပါက ႐ုပ္ကုိ ဘယ္ေလာက္ပဲ လွေအာင္ျပင္ေနပါေစ အက်ိဳးမၿပီး အခ်ည္းႏွီးပဲ ျဖစ္ေနတတ္ေၾကာင္း သတိျပဳၾကဖုိ႔ လုိအပ္လွပါတယ္။

႐ုပ္ကုိလည္းျပင္ စိတ္လည္းျပင္…
ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ ႐ုပ္ကုိျပင္ေနၾကသလုိ စိတ္ကုိလည္း တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ေကာင္းတဲ့စိတ္၊ ကိေလသာနည္းတဲ့စိတ္၊ ေဒါသနည္းတဲ့စိတ္၊ မာနနည္းတဲ့စိတ္၊ မနာလုိမႈ၊ ၀န္တုိမႈ နည္းတဲ့စိတ္ေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္ မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့မဆတဲ့ သတိတရားနဲ႔ ျပဳျပင္ေပးၾကည့္ၾကဖုိ႔၊ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္တဲ့ အညစ္အေၾကးမ်ားကုိ စိတ္နဲ႔ပဲ သန္႔ရွင္းေအာင္ ေဆးေၾကာျပဳျပင္ေပးၾကဖုိ႔၊ ႐ုပ္ကုိျပင္ဖုိ႔ အခ်ိန္၊ လူ၊ ေငြ၊ ပစၥည္းစတာေတြနဲ႔ အားစုိက္ႀကိဳးစား ျပဳျပင္ၾကသလုိ စိတ္ကုိလည္း သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာသတိတရားမ်ားနဲ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ကာ ျပဳျပင္ေပးၾကဖုိ႔ ဆုံးမေဟာၾကား ေပးၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္သင့္တာကေတာ့ ႐ုပ္ကုိလည္းျပင္ စိတ္လည္းျပင္တတ္ၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခလုပ္မထိခင္ အမိတပါ…
ခလုပ္ထိမွ အမိတလုိ႔ ဆုိၾကေပမယ့္ ခလုပ္ထိေအာင္ ေစာင့္မေနၾကဘဲ ခလုပ္မထိခင္ ျပင္ဆင္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အမိတ,ခ်င္ရင္ အမိက မ,ႏုိင္ခ်ိန္မွာ တ,ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ပါ။ ခလုပ္ဆုိတာ သြားရင္းလာရင္းနဲ႔လည္း အသြားမေတာ္ရင္ အခ်ိန္မေရြး ထိႏုိင္တဲ့အတြက္ သြားရင္းသြားရင္း အမိမကယ္ႏုိင္တဲ့ အေ၀းေရာက္မွ ခလုပ္ထိလုိ႔ အမိတ,မယ္ဆုိရင္ အမိလည္း မမ,ႏုိင္ပါဘူး။ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ဆုိသလုိ ကုိယ္ထူၿပီး ကုိယ္ထမွ ျဖစ္မွာပါ။ အဓိကကေတာ့ ထိမွတ,တာထက္ မထိခင္ ႀကိဳတင္ၿပီး မထိေအာင္ သတိျပဳဆင္ျခင္တာက ပုိေကာင္းပါတယ္။

က်င့္ယူပါ...
ေလာကီပုိင္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေလာကုတၱပုိင္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေတာင့္တေနဖုိ႔ထက္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ က်င့္ႀကံေနဖုိ႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ ရခ်င္တာကုိ ေတာင္းၿပီးယူတာထက္ လုပ္ၿပီးယူတာက လက္ေတြ႕က်ကာ တန္ဘုိးရွိပါတယ္။ ေတာင္းတဲ့အခါ ေတာင္းတုိင္းမရႏုိင္ေပမယ့္ က်င့္ႀကံႏုိင္ရင္ေတာ့ က်င့္ႀကံတဲ့အတုိင္း ရႏုိင္ပါတယ္။ သူမ်ားေပးမွကမ္းမ ရမယ့္အရာကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေတာင့္တ မေနဘဲ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ၿပီး ရတာက ပုိၿပီးအဓိပၸါယ္ ျပည့္၀ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္းတယ္ဆုိတာဟာ အေတာင္းမေတာ္ရင္ အမုန္းရတတ္တဲ့အျပင္ ကုသုိလ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆုေတာင္းမေတာ္ရင္ တဏွာရဲ႕ ခ်ယ္လွယ္မႈနဲ႔ နိမ့္က်တဲ့ ဘ၀ကုိ ေရာက္ေစႏုိင္တဲ့အတြက္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတာင္းမေနၾကဘဲ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ က်င့္ႀကံက်ိဳးကုတ္မႈေတြနဲ႔ လက္ေတြ႕ရေအာင္ လုပ္ယူက်င့္ယူၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။

မရွိေတာင့္တ ရွိေၾကာင့္ၾက…
စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ရာထူးဌာနႏၲရ၊ ဂုဏ္ပကာသနေတြဟာ မရွိရင္လည္း ေတာင့္တတတ္သလုိ ရွိရင္လည္း ေၾကာင့္ၾကေနရတတ္တဲ့ အတြက္ စိတ္အလုိအတုိင္း လုိခ်င္တာေနာက္ပဲ လုိက္မေနၾကဖုိ႔၊ ရရွိလာတဲ့ အရာမ်ားအေပၚမွာလည္း စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားႏွင့္ အလြန္အကၽြံျဖစ္ကာ ေတြးေတာပူပင္မႈ မမ်ားၾကဖုိ႔၊ ဒုကၡဆုိတာ မရွိလည္းျဖစ္၊ ရွိလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ မရွိတဲ့အခါမွာလည္း မရွိတဲ့အတုိင္းအတာနဲ႔ လုိခ်င္ေတာင့္တမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ရွိတဲ့အခါလည္း ရွိတဲ့အေပၚမွာ မာနမ၀င္ သတိထင္ကာ စုိရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ မမ်ားၾကဖုိ႔၊ မရွိေတာင့္တ ရွိေၾကာင့္ၾကတတ္တဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရာထူးဌာနႏၲရ ဂုဏ္ပကာသနေတြ ရွိျခင္း မရွိျခင္းအေပၚမွာ အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတဲ့ ဒုကၡအေပါင္းကုိ သတိပညာႏွင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ အသိ၀င္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။

အာ႐ုံေနာက္ကုိ စိတ္မလုိက္ေစနဲ႔...
ေလာကမွာ ဒုကၡအေပးဆုံး အရာဟာ စိတ္ပဲလုိ႔ ဆုိၾကသလုိ ဒီစိတ္ေၾကာင့္ ကုိယ္အပါအ၀င္ သတၱ၀ါေတြဟာ ဒုကၡပင္လယ္ ေ၀ေနၾကတာပါ။ အဲဒါ သူမ်ားက ဒုကၡေပးလုိ႔ မဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္စိတ္က ကုိယ့္ကုိျပန္ၿပီး ဒုကၡေပးလုိ႔ ျဖစ္တာပါ။ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာပဲ ၾကည့္ၾကည့္ေလ စိတ္က ဒုကၡေပးေနေတာ့ ေတြ႕သမွ် အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔စတဲ့ အာ႐ုံေတြအေပၚမွာ လုိက္ၿပီးကုိယ္ပါ ဒုကၡျဖစ္ေနတာ။ သိတဲ့အတုိင္းပဲ စိတ္က သူႀကိဳက္တဲ့ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔စတာေတြဆုိ ခဏခဏ လုိခ်င္ေနၿပီး သူမႀကိဳက္တဲ့ အဆင္း၊ အသံစတာဆုိ ထစ္ခနဲဆုိ စိတ္တုိလုိက္၊ စိတ္ေကာက္လုိက္၊ စိတ္ညစ္လုိက္ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ပုိဆုိးတာက ဒီစိတ္က တစ္သမွတ္တည္း မရွိတာပါ။ လုိရင္တစ္မ်ိဳး မလုိရင္တစ္မ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနတာပါ။ စိတ္ကႀကိဳက္လုိ႔ လုိခ်င္ေနတာကုိ ကုိယ္ကပါလုိက္ၿပီး ေနလုိ႔ကေတာ့ ရွာေပေတာ့လုိ႔ပဲ ေျပာရမလုိျဖစ္ေနတယ္။ ဆုံးကုိ မဆုံးႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္က ႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္ သူ႔ကုိ အဲဒီအဆင္း၊ အသံစတဲ့ အာ႐ုံေနာက္ကုိ မလုိက္ေအာင္ ထိန္းဖုိ႔ေျပာၾကတာ ျဖစ္မွာပါ။

ပ်က္စီးခ်ိန္တန္လုိ႔ ပ်က္စီးႏုိင္ေပမယ့္...
ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း ႐ႈံးနိမ့္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း ဆင္းရဲျခင္း စတာေတြဟာ ေလာကဓံတရားမ်ား ျဖစ္သလုိ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္ေနတ့ဲ တရားမ်ားလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္တန္ရင္ မလဲြမေသြ ႀကဳံေတြ႕ရမယ္ ဆုိတာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ထားဖုိ႔္ လုိအပ္ပါတယ္။ အပ်က္မွမဟုတ္ အျဖစ္လည္း အခ်ိန္ကာလက်လာရင္ ျဖစ္လာတတ္၊ ေရာက္လာတတ္တယ္ဆုိတာ သိရွိထားၿပီး အေကာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆုိးပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္သမွ်ကုိ “ဒါလည္းပဲ ၿပီးသြားမွာပါပဲ” ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ အမွတ္သတိ မျပတ္ရွိကာ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အေကာင္းအဆုိး ေလာကဓံကုိ ခံႏုိင္ျခင္းဟာ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ၿပီး ဘ၀ေအာင္ျမင္တုိးတက္ေရးရဲ႕ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပ်က္စီးခ်ိန္တန္လုိ႔ ပ်က္စီးႏုိင္ေပမယ့္ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕တဲ့အခါ မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့မဆတဲ့ သတိတရားနဲ႔ ရဲရဲရင္ဆုိင္ ေက်ာ္လြားႏုိင္ရင္ အထိနာ အက်နာ သက္သာႏုိင္မွာျဖစ္လုိ႔ ပညာတရား၊ သတိတရား မမွားရေအာင္ အက်င့္တရား မခြ်တ္မွားဘဲ ႀကိဳးစားက်င့္ႀကံ ေနထုိင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Read more »

စိတ္အားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၃)…

ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးခဲ့တဲ့ ေတြးမိသမွ် စာစုမ်ားထဲက စာဖတ္သူမ်ားကုိ အားျဖစ္ေစမယ့္ သတိေပးစကား ႏွလုံးသား အာဟာရေလးမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ စာတစ္ပုဒ္လုံးကုိ ဖတ္ရတာထက္ စာတစ္ပုိဒ္ေလာက္၊ စာတစ္ေၾကာင္းေလာက္၊ စကားလုံးတစ္လုံးေလာက္က စိတ္အားအင္ကုိ ပုိၿပီးျဖစ္ေစတတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္အင္အား အသိတရားေလးမ်ား တုိးပြားေစဖုိ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ခ်က္ေလးမ်ားကုိ ထပ္မံတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္မွတ္က်င့္ႀကံၿပီး တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကပါေစ…

တရားအားထုတ္တယ္ဆုိတာ…
တရားအားထုတ္တယ္ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ “တရားတဲ့ အားေတြ ထုတ္တာပါ”ပဲ။ ကုိယ့္သႏၲာန္မွာရွိတဲ့ မတရားတဲ့ အားေတြ အျပင္မထြက္ေအာင္ မတရားတဲ့ အားေတြ မေပၚေအာင္ တရားတဲ့အားေတြနဲ႔ အႏုိင္ယူတာကုိ တရားအားထုတ္တယ္လုိ႔ ဆုိတာပါ။ မတရားတဲ့ အားဆုိတာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနစတဲ့ ကိေလသားတရားေတြကုိ ေျပာတာပါ။ ပုထုကိေလေသ ဇေနတီတိ ပုထုဇၨေနာ- ကိေလသာေတြ မျပတ္ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ပုထုဇဥ္လုိ႔ ဆုိတဲ့အတုိင္း ပုထုဇင္မ်ားမွာ ကိေလသာတရားမ်ား အၿမဲမျပတ္ တုိးတက္ျဖစ္ပြား ေနတတ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ျပန္ေတြးၾကည့္လုိက္ရင္ မတရားတဲ့ အားေတြျဖစ္တဲ့ ကိေလသာေတြနဲ႔သာ အခ်ိန္ကုန္ေနတတ္တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ အခ်ိန္မေရြး သူမ်ားကုိၾကည့္ၿပီး၊ သူမ်ားပုိင္ဆုိင္တာေတြၾကည့္ၿပီး ေလာဘျဖစ္လုိက္၊ အလုိမက်တာေတြနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ ေဒါသျဖစ္လုိက္၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးေနတဲ့ မာနေတြျဖစ္လုိက္၊ အမွားကုိ အမွန္ထင္၊ အမွန္ကုိ အမွားထင္တဲ့ ေမာဟျဖစ္လုိက္ စသည္စသည္ျဖင့္ ေန႔စဥ္မျပတ္ တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး အကုသုိလ္ ကိေလသာေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တရားတာေတြ ေပ်ာက္ေပ်ာက္ေနၿပီး မတရားတာေတြပဲ ေရာက္ေရာက္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ပုထုဇင္ေတြရဲ႕ သဘာ၀ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမတရားတဲ့ ကိေလသာေတြ မျဖစ္ေအာင္၊ မတရားတဲ့ အားေတြအျဖစ္နည္းေအာင္ တရားတဲ့အားေတြ ထုတ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိပဲ တရားအားထုတ္တယ္လုိ႔ ဆုိၾကျခင္းပါ။

ဉာဏ္၀ီရိယ ျပည့္စုံမွ ကံကကူညီမည္…
လူဟာ ဘုန္းကံႀကီးမားၿပီး အရာရာကုိ ဖန္တီးႏုိင္တ့ဲ သူျဖစ္ေသာ္လည္း ကံ ဉာဏ္ ၀ီရိယတုိ႔ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ရရွိလာတဲ့ ဘ၀ကုိ တန္ဘုိးရွိေအာင္ အသုံးမျပဳႏုိင္ရင္ လူပီသတဲ့ လူလုိ႔မဆုိႏုိင္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ လူ႔ဘ၀ကုိ ရလာေပမယ့္ ရရွိလာတဲ့ ဘ၀ကုိ ျဖစ္သလုိ ေနပစ္လုိက္တတ္ပါတယ္။ အရာရာကုိ ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ လူ႔ဘ၀မွာ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ပုံစံ မဖန္တီးဘဲ တန္ဘုိးမ့ဲတဲ့ လူအျဖစ္ ျဖဳန္းတီးပစ္တတ္ပါတယ္။ ႀကိဳးစားရင္ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ဘ၀ကုိ မႀကိဳးစားဘဲ ကံကုိသာ အျပစ္ပုံခ်တတ္ပါတယ္။ ကံ မေကာင္းပါဘူးလုိ႔ဆုိကာ ကုိယ့္ရဲ႕ ပစၥဳပၸန္ အစြမ္းကုိ ေမ့ထားလုိက္ၾကပါတယ္။ ဉာဏ္နဲ႔ ၀ီရိယကုိပယ္ၿပီး အတိတ္ကံ မေကာင္းလုိ႔ ဒီလုိဘ၀မ်ိဳး ျဖစ္ေနရတာလုိ႔ ဘာမွမလုပ္ဘဲ မခုိင္လုံတဲ့ အေၾကာင္းျပမ်ားနဲ႔ပဲ အေဖာ္ျပဳေနၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူအျဖစ္ ေမြးဖြားေပးလုိက္တာနဲ႔တင္ အတိတ္ကံ၏ အက်ိဳးေပးမႈ ၿပီးဆုံးသြားပါၿပီ။ ပစၥဳပၸန္ တုိးတက္ဖုိ႔ အတြက္ကေတာ့ ပစၥဳပၸန္မွာ လုပ္ရမယ့္ လူရဲ႕ တာ၀န္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ကံဆုိတာ အလုပ္ကုိ ဆုိတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္ေကာင္းရင္ ကံေကာင္းမွာျဖစ္ၿပီး အလုပ္ဆုိးရင္ေတာ့ ကံဆုိးမွာပဲေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကံရဲ႕အက်ိဳးေပးေကာင္းကုိ လုိခ်င္ရင္္ ဉာဏ္၀ီရိယနဲ႔ပဲ ႀကိဳးစားရယူဖုိ လုိပါတယ္။ ဉာဏ္၀ီရိယ ရွိပါမွ ကံကကူညီမည္လုိ႔ ဆုိတဲ့အတုိင္း ေစတနာေကာင္းပါတဲ့ ဉာဏ္၀ီရိယနဲ႔ ႀကိဳးစားရင္္ ကံလည္းေကာင္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔…လူ…လူး…
လူ႔ဘ၀ဟာ အရာရာကုိ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ဘ၀၊ အျမင့္ျမတ္ဆုံး ဘ၀၊ တန္ဘုိးအရွိဆုံး ဘ၀ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီဘ၀ကုိ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေစ၊ ပစၥဳပၸန္ သံသရာ အစစအရာရာတြင္ လု႔ေန၊ မေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့ ဘုံဘ၀မ်ားမွာပဲ လူးေနရတဲ့ ဘ၀မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္တာလည္း လူပဲျဖစ္တဲ့အတြက္ လူသားမ်ားဟာ လူပီသတဲ့ လူမ်ားျဖစ္ေစဖုိ႔၊ လုေနရသည့္ လူမ်ားမျဖစ္ေစဖုိ႔နဲ႔ လူးေနရတဲ့ လူမ်ားမျဖစ္ေစဖုိ႔ အသိဉာဏ္ပညာပါတဲ့ အားထုတ္မႈကုိ လက္ကုိင္ထားၿပီး ေစတနာေကာင္းနဲ႔ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့အရာကုိ ရေအာင္ႀကိဳးစားဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရရွိလာတဲ့ တန္ဘုိးရွိတဲ့ လူအျဖစ္ကုိ လုရင္း၊ လူးရင္းနဲ႔ အခ်ိန္မကုန္ၾကေစဘဲ အေၾကာင္းအက်ိဳး၊ အေကာင္းအဆိုး၊ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ကုိ သိရွိလုိက္နာက်င့္သုံးၿပီး ေစတနာေကာင္းပါတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားနဲ႔ လူပီသတဲ့ လူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အစမလုပ္နဲ႔ အဆုံးမရွိ ျဖစ္တတ္တယ္…
စိတ္ဆုိတာကလည္း သိတဲ့အတုိင္း မေကာင္းတဲ့ဘက္မွာပဲ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္ဖုိ႔ခက္သေလာက္ မေကာင္းတဲ့အလုပ္က်ေတာ့ အခ်ိန္မေရြး အလြယ္တကူ ထလုပ္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္၊ မေကာင္းတဲ့ အက်င့္ဟာ လုပ္ဖုိ႔လြယ္၊ ျဖစ္ဖုိ႔လြယ္တဲ့ အတြက္ စၿပီးမလုပ္မိေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔နဲ႔ ေကာင္းတဲ့အလုပ္၊ ေကာင္းတဲ့အက်င့္ကေတာ့ လုပ္ဖုိ႔ျဖစ္ဖုိ႔ ခက္တဲ့အတြက္ ခ်က္ခ်င္းထလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့အလုပ္၊ မေကာင္းတဲ့ အက်င့္ဟာ ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ပါဘူး ဆုိၿပီး စမ္းသပ္တဲ့ သေဘာနဲ႔ေတာင္ မလုပ္မိၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားလုပ္တာေတြ႕လုိ႔ လုပ္ၾကည့္တာမ်ိဳး၊ သူမ်ိဳးတုိက္တြန္းလုိ႔ လုပ္ၾကည့္တာမ်ိဳးကအစ ဘယ္လုိသေဘာမ်ိဳးနဲ႔မွကုိ မလုပ္မိၾကဖုိ႔ သတိေပးၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ အဲဒီလုိ စမ္းသပ္တာ၊ စမ္းလုပ္တာကစၿပီး ေနာက္ပုိင္းျဖတ္ဖုိ႔ ခက္လာကာ ဘ၀ကုိ ဒုကၡျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့အထိ ျဖစ္သြားတတ္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မာနေလးေတြ ေလွ်ာ့ၾကည့္ပါ…
မာနဟာ တက္ၾကြျခင္း၊ ေထာင္လႊားျခင္း သေဘာရွိပါတယ္။ မာနအားႀကီးလာရင္ အ႐ုိအေသ ျပဳတတ္တဲ့ ဂါရ၀တရားေတြ ေခါင္းပါးလာတတ္ပါတယ္။ မာနႀကီးလာရင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်တတ္တဲ့ နိ၀ါတ တရားေတြ ဆုတ္ယုတ္လာတတ္ပါတယ္။ ဂါရ၀၊ နိ၀ါတဆုိတာ မဂၤလာ တရားေတာ္ေတြပါ။ မာနေၾကာင့္ ဒီမဂၤလာတရားေတြ မရွိျဖစ္လာရင္ ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ က်က္သေရ မရွိျဖစ္လာတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ မဂၤလာမရွိဘူးဆုိရင္ အမဂၤလာပဲေပါ့။ အမဂၤလာဆုိတာ အကုသိုလ္ပါပဲ။ ဒါဆုိရင္ မဂၤလာမရွိတဲ့သူဟာ အကုသုိလ္ရွိေနတဲ့သူပဲေပါ့။ ေသခ်ာဆက္စပ္ ေတြးၾကည့္လုိက္ေတာ့ မာနတရား လက္ကုိင္ထားမိတဲ့ အတြက္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ အကုသုိလ္ေကာင္ႀကီး ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနေတာ့တာပါ။ မာနဆုိတဲ့ ကိေလသာဟာ သူ႔ကုိစဲြကုိင္ထားတဲ့ သူေတြကုိ မဂၤလာမရွိေအာင္၊ အကုသုိလ္ေကာင္ ျဖစ္ေအာင္အထိ တြန္းပုိ႔ႏုိင္တဲ့အတြက္ မာနတရားဟာ မထားသင့္၊ မရွိသင့္တဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ပညာေတြ ဘယ္ေလာက္တတ္တတ္ မာနႀကီးပါက အ႐ုိအေသမဲ့တတ္ပါတယ္။ ႐ုပ္အဆင္းအဂၤါ ဘယ္ေလာက္ပဲလွလွ မာနႀကီးပါက စက္ဆုတ္ရြံ႕ရွာခံရ တတ္ပါတယ္၊ ရာထူးဌာနႏၲရ ဘယ္ေလာက္ပဲႀကီးႀကီး ခက္ထန္ေမာက္မာပါက အမုန္းခံရတတ္ပါတယ္။ စာသင္စာျပ တရားေဟာ တရားျပ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာင္းေကာင္း မာနႀကီးၿပီး ခက္ထန္ေမာက္မာပါက အကဲ့ရဲ႕ခံကာ ေရွာင္ပယ္ခံရတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ မာနရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိ ဆုိးက်ိဳးေတြ မျဖစ္ေအာင္ မာနေလးေတြ ေလွ်ာ့ၾကပါလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တကယ့္ဒုကၡၿငိမ္းရာဆုိတာ…
တစ္ခ်ိဳ႕ဆင္းရဲ႕တဲ့ ႏုိင္ငံက လူမ်ားက ခ်မ္းသာတဲ့ ႏုိင္ငံကုိအားက်ၾက၊ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြကို ၾကည့္ၿပီး “သူတုိ႔ေတြ ဒုကၡၿငိမ္းလုိက္ၾကတာ”လုိ႔ ဆုိတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ခုနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ သတၱ၀ါေတြ မွန္သမွ် ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ႏုိင္ငံ၊ ဘယ္ေဒသမွာပဲရွိရွိ ဒုကၡၿငိမ္းတယ္ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ ဒုကၡကိုယ္စီပုိက္ၿပီး ေနေနၾကသူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာ၀န္လက္စ မသိမ္းေသးသမွ် ဒုကၡၿငိမ္းဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ဘ၀သစ္ကုိ မျဖစ္ေစႏုိင္ေတာ့တဲ့ ကိေလသာကုန္ခမ္း နိဗၺာန္လမ္းကုိ မေရာက္ေသးသမွ် ခႏၶာ၀န္လက္စ သိမ္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘဲ ခႏၶာရွိေနသူမွန္သမွ် ဒုကၡၿငိမ္းတယ္ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ သူ႔ဒုကၡနဲ႔ သူဆုိတာ ရွိေနၾကတာပါပဲ။ မရွိေတာင့္တ၊ ရွိေၾကာင့္ၾကလုိ႔ ဆုိသလုိ မရွိေတာ့လဲ မရွိလုိ႔တဲ့အေလွ်ာက္၊ ရွိေတာ့လည္း ရွိတဲ့အေလွ်ာက္ ဒုကၡျဖစ္တာပါပဲ။ အမွန္အၾကြင္းမဲ့ ဒုကၡၿငိမ္းေစႏုိင္တာကေတာ့ ခႏၶာကုိယ္တြင္းမွာ ရွိတဲ့ ကိေလသာေတြၿငိမ္းမွ အလုံးစုံၿငိမ္းမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ တကယ့္ဒုကၡၿငိမ္းရာဟာ ကိေလသာအေပါင္း ၿငိမ္းရာပါလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ္က်င့္သီလ…
ပါးစပ္က ဗုဒၶဘာသာလုိ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျပာေျပာ၊ သီလေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ယူယူ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ရေအာင္မက်င့္ႏုိင္ေသးရင္ေတာ့ ကုိယ္က်င့္သီလေတြ ရေနတယ္၊ တည္ေနတယ္လုိ႔ မေျပာႏုိင္ေသးပါဘူး။ ကုိယ္က်င့္မွ ကုိယ္ရမွာျဖစ္တဲ့ ဒီသီလဟာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ လုပ္ယူရပါတယ္။ သူမ်ားေပးလုိ႔ မရပါဘူး။ ေတာင္းၿပီးယူရတဲ့ အရာမဟုတ္ဘဲ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ က်င့္သုံးၿပီး ရယူရတဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။

မျဖစ္ပါရေစနဲ႔…
ပုထုဇင္ေတြဟာ အၿမဲလုိခ်င္ေနတတ္၊ ရခ်င္ေနတတ္၊ ျဖစ္ခ်င္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဘာေလးပဲလုပ္လုပ္ လုိခ်င္ျဖစ္ခ်င္ရခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵေတြနဲ႔ ေတာင့္တၾကပါတယ္။ ဒီစိတ္ေၾကာင့္ပဲ ဘာကုသုိလ္ေလးပဲ လုပ္လုပ္ ျဖစ္ပါရေစ၊ ရပါရေစ စသျဖင့္ ဆုေတာင္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ျဖစ္ခ်င္တာေတြက မ်ားတဲ့အတြက္ ကုသုိလ္ေလးကနဲနဲ ေတာင္းတာေတြက အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈလုပ္တဲ့သူ အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ အသံေတြ နားေထာင္လုိက္ရင္ သူတုိ႔ျပဳတဲ့ ကုသုိလ္အေပၚ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵေတြနဲ႔ ေတာင္းေနၾကတာကုိ ၾကားေနရမွာပါ။ မျဖစ္ပါရေစနဲ႔လုိ႔ ဆုေတာင္းၿပီး ကုသုိလ္လုပ္သူ အေတာ္ရွားလွပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ မျဖစ္မေန ေတာင္းခ်င္တယ္ဆုိရင္လည္း ျဖစ္ပါရေစလုိ႔ ေတာင့္တေနမယ့္အစား ေလာဘမျဖစ္ဖုိ႔၊ ေဒါသမျဖစ္ဖုိ႔၊ ေမာဟမျဖစ္ဖုိ႔၊ မာနမျဖစ္ဖုိ႔၊ ဣႆာ၊ မစၧရိယမျဖစ္ဖုိ႔ စသျဖင့္ ေတာင္းတာက ပုိၿပီးအဓိပၸါယ္ျပည့္၀၊ အႏွစ္သာရ ရွိပါတယ္။ ျဖစ္ပါရေစလုိ႔ပဲ ဆုေတာင္းဆုေတာင္း မျဖစ္ပါရေစနဲ႔လုိ႔ပဲ ေတာင့္တေတာင့္တ အမွန္ေတာ့ ႏွစ္ခုလုံး ေတာင့္တတာေတြပါ။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ပါေစလုိ႔ ေတာင့္တမႈကေတာ့ သံသရာရွည္မႈကုိ ျဖစ္ေစတတ္ၿပီး မျဖစ္ပါရေစနဲ႔လုိ႔ ေတာင့္တမႈကေတာ့ လြတ္ေျမာက္မႈကုိ ဦးတည္ေစပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဆုေတာင္းေန႔ဖုိ႔ထက္ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံဖုိ႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလုိ က်င့္ႀကံတဲ့အခါမွာေတာ့ ဦးတည္ခ်က္ မွန္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ ကုသုိလ္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ေနၾကေပမယ့္ ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ လူ႔စည္းစိမ္ နတ္စည္းစိမ္ စတာေတြကုိ ရေစဖုိ႔ျဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ဒီစည္းစိမ္ေတြကုိ မရည္ရြယ္ပါဘူး။ ေလာဘကင္းမႈ၊ ေဒါသကင္းမႈ၊ ေမာဟကင္းမႈ၊ နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ျပဳမႈေတြကုိ ဦးတည္ပါတယ္။ ဒီဦးတည္ခ်က္နဲ႔ပဲ ျဖစ္ပါရေစဆုိတာေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး မျဖစ္ပါရေစနဲ႔ ဆုိတာကုိ ရည္ရြယ္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိ မျဖစ္ပါရေစနဲ႔လုိ႔ ရည္ရြယ္မႈကေတာ့ လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ဦးတည္ခ်က္ေကာင္း ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ပါရေစဆုိတာထက္၊ မျဖစ္ပါရေစက ပုိေကာင္းပါတယ္။

အေသေကာင္းဖုိ႔္…
ေလာကသားေတြဟာ ေနဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးစားၾကသလုိ ေသဖုိ႔အတြက္လည္း ႀကိဳးစားသင့္ၾကပါတယ္။ အေနေကာင္းေအာင္ ျပင္ဆင္ၾကသလုိ အေသေကာင္းေအာင္လည္း ျပင္ဆင္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေနတဲ့အခုိက္မွာ မေတာင့္မတ မေၾကာင့္မက် ေနႏုိင္ေအာင္ အားထုတ္ၾကသလုိ ေသတဲ့အခုိက္မွာလည္း မပူမပင္ မပင္မပန္း ေသႏုိင္ေအာင္ အားထုတ္သင့္ၾကပါတယ္။ မေတာင့္မတ ေနႏုိင္ေအာင္ ရွာေဖြၾကရင္း မေၾကာင့္မက် ေသႏုိင္ေအာင္လည္း ရွာသင့္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ဘ၀ေနဖုိ႔အတြက္ ေငြေၾကးပစၥည္းဥစၥာ ရေအာင္ရွာရင္း ေနျခင္းရဲ႕ေနာက္ ေသျခင္းအတြက္လည္း သတိတရား လက္ကုိင္ထားႏုိင္ေအာင္ တရားတစ္ခုခု ရေအာင္ရွာသင့္ပါတယ္။ ဒီလုိအေသေကာင္းဖို႔ တရားရွာတဲ့အခါ အေကာင္းဆုံကေတာ့ ၀ိပႆနာ တရားပဲေကာင္းပါတယ္။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္ဖူးတဲ့သူ သတိပ႒ာန္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အထူးျပဳ အားထုတ္ဖူးသူေတြဟာ အေနေကာင္းေနသူေတြျဖစ္ၿပီး အေသေကာင္းသူေတြဆုိလည္း မမွားပါဘူး။ တရားအားထုတ္ထားတဲ့ သူတစ္ေယာက္အဖုိ႔ သာမန္သူေတြ မခံႏုိင္တဲ့ အေကာင္းအဆုိး ေလာကဓံေတြကုိ ေကာင္းေကာင္းခံႏုိင္ရည္ ရွိလာၾကပါတယ္။ ေလာကသားေတြ ဒုကၡေရာက္ၾက၊ ပ်က္စီးၾကတယ္ဆုိတာလည္း ဒီေလာကဓံကုိ မခံႏုိင္ၾကလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေလာကဓံကုိ ခံႏုိင္ရည္ ရွိေနတဲ့သူဟာ ဘာအခက္အခဲမဆုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိေနတဲ့ အေနေကာင္းသူေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအလုပ္ကုိ အားထုတ္ရင္း ဒီအတုိင္းပဲ အမွတ္သတိ မျပတ္ရွိသြားမယ္ဆုိရင္ အေသလည္းေကာင္းမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ဥေပကၡာျပဳလုိက္ပါ…
ေလာကမွာ လုပ္ယူလုိ႔၊ ျပဳျပင္လုိ႔ မရတဲ့ အရာေတြ၊ မရတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးကုိ မရရေအာင္ ျပဳျပင္ေနရင္ ကုိယ္ပဲစိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကုိယ့္လမ္း ကုိယ္ေလွ်ာက္ေနခ်ိန္မွာ သူတစ္ပါးကုိ အမွီျပဳၿပီး ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပါ နစ္မြန္းလာႏုိင္ပါက အဲလုိအရာမ်ိဳး၊ အဲလုိလူမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ဖုိ႔လုိ၊ ဥေပကၡာျပဳလုိက္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဥေပကၡာျပဳတယ္ဆုိတာ သူတစ္ပါးကုိ အမွီျပဳၿပီး ကုသုိလ္လည္းမျဖစ္ အကုသိုလ္လည္း မျဖစ္ေအာင္ ေနလုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုသုိလ္မရခ်င္ ေနပါေစ အကုသုိလ္ မျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ဥေပကၡာျပဳၾကည့္လုိက္လုိ႔ အျပဳခံရတဲ့သူဟာ ေနာင္တရၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သြားတတ္တာလည္း ရွိပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဥေပကၡာျပဳလုိက္တဲ့အတြက္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ အရင္ဆုံး သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္သြားတယ္ဆုိတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ခု၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ အေၾကာင္းျပဳလုိ႔ အကုသုိလ္ျဖစ္မယ္၊ စိတ္ပင္ပန္းလူပင္ပန္း ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လစ္လ်ဴ႐ႈႏုိင္ေအာင္၊ ဥေပကၡာျပဳႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကံမသိ မွန္ၾကည့္ပါ…
မွန္ဟာ ၾကည့္သူမ်ားကုိ အရွိအတုိင္း ထင္ရွားေစသလုိ ကံတရားဟာလည္း ျပဳသူမ်ားကုိ မ်က္ႏွာလုိက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း မရွိဘဲ အရွိအတုိင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ မွန္ၾကည္တဲ့အခါ ျမန္မာပဲၾကည့္ၾကည့္ ကုိရီးယားပဲၾကည့္ၾကည့္၊ အေမရိကန္ပဲၾကည့္ၾကည့္၊ ဂ်ပန္ပဲၾကည့္ၾကည့္၊ ျဖဴသူပဲၾကည့္ၾကည့္ မဲသူပဲၾကည့္ၾကည့္ ဘယ္သူပဲၾကည့္ၾကည့္ မွန္မွာ္ေပၚလာတဲ့ ထင္ဟပ္မႈဟာ အရွိအတုိင္းပင္ ျဖစ္ေပၚေစသလုိ ကံတရားဟာလည္း ဘယ္ႏိုင္ငံ၊ ဘယ္လူမ်ိဳးက ဘာအလုပ္ကုိပဲ လုပ္လုပ္ တန္ျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ အဲဒီသူတုိ႔ ျပဳတဲ့အတုိင္း၊ သူတုိ႔စိတ္ေစတနာ အတုိင္းပဲ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ကံတရားရဲ႕ အက်ိဳးေပးမႈမွာ ဂုဏ္ပကာသနမရွိ၊ ရာထူးဌာနႏၲရမရွိ၊ ပစၥည္းဥစၥာမရွိ သတၱ၀ါမွန္သမွ်အေပၚ တစ္ေျပးညီတည္းပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္ဘာပဲလုပ္လုပ္ ကုိယ္လုပ္တဲ့အလုပ္ဟာ ကုိယ့္ကုိျပန္ၿပီ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မွန္ၾကည့္ၿပီး လုပ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Read more »

စိတ္အားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၂)…

ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးခဲ့တဲ့ ေတြးမိသမွ် စာစုမ်ားထဲက စာဖတ္သူမ်ားကုိ အားျဖစ္ေစမယ့္ သတိေပးစကား ႏွလုံးသား အာဟာရေလးမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ စာတစ္ပုဒ္လုံးကုိ ဖတ္ရတာထက္ စာတစ္ပုိဒ္ေလာက္၊ စာတစ္ေၾကာင္းေလာက္၊ စကားလုံးတစ္လုံးေလာက္က စိတ္အားအင္ကုိ ပုိၿပီးျဖစ္ေစတတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္အင္အား အသိတရားေလးမ်ား တုိးပြားေစဖုိ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ခ်က္ေလးမ်ားကုိ ထပ္မံတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္မွတ္က်င့္ႀကံၿပီး တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကပါေစ…

တကယ္ျဖစ္ခ်င္ရင္ တကယ္လုပ္…
ဘာမွမလုပ္ရင္ ဘာမွမျဖစ္သလုိ တစ္ခုခုကုိ လုပ္ေနရင္လည္း အလုပ္ကေန ျပန္ၿပီးအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစတယ္ ဆုိတာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူတုိင္း ခံစားရတဲ့ လက္ေတြ႕က်တဲ့ သာဓကတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွမျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ေနလုိ႔ရေပမယ့္ တစ္ခုခုျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာ့ တစ္ခုခုကုိ လုပ္မွျဖစ္မွာပါ။ ဘာမွမလုပ္တဲ့ သူေတြအတြက္ အခ်ိန္ေတြဟာ အခ်ည္းႏွီးပုိေနတတ္၊ အခ်ည္းႏွီး ကုန္ဆုံးေနတတ္ေပမယ့္ အလုပ္လုပ္ေနသူေတြ အတြက္ကေတာ့ အခ်ိန္မေလာက္ဘဲ ရွိတတ္ၿပီး ကုန္ဆုံးသြားသမွ် အခ်ိန္ေတြဟာလည္း အက်ိဳးရွိတဲ့ ကုန္ဆုံးမႈေတြခ်ည္းပါပဲ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သိေနပါေစ…
တစ္စုံတစ္ခုကုိျဖစ္ေစ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိျဖစ္ေစ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ မေကာင္းတဲ့စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ အဲဒီစိတ္ျဖစ္တာကုိ ခ်က္ခ်င္းသိႏုိင္ေအာင္ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ အဲဒီစိတ္ျဖစ္ခုိက္တြင္ “ငါ့မွာ ဒီစိတ္ျဖစ္ေနပါလား“လုိ႔ု သိလုိက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ အဲဒီစိတ္ဟာေရွ႕ဆက္ မျဖစ္ေတာ့ဘဲ ရပ္တန္႔သြားပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာစိတ္ျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ခုိက္ကုိ သိေအာင္ႀကိဳးစားပါလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မစြဲလန္းမိပါေစနဲ႔…
စဲြလန္းမိရင္္ အမွန္ကုိ မျမင္ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ မၿမဲတဲ့သေဘာကုိ ၿမဲတယ္လုိ႔ ထင္လာတတ္ၿပီး မရွိကုိ အရွိလုိ႔ု ထင္လာတတ္ပါတယ္။ မပုိင္တာကုိ ပုိင္တယ္လုိ႔ ထင္လာတတ္ၿပီး ငါမဟုတ္သည္ကုိ ငါဟုထင္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ငါ၊ ငါ့ဥစၥာ၊ ငါ့ရာထူး၊ ငါ့ဂုဏ္၀ါစတဲ့ ငါစဲြမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ကာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနစသည္ ၿပိဳင္လာၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အေကာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆုိးပဲျဖစ္ျဖစ္ စဲြလန္းမိရင္ မေကာင္းျဖစ္တတ္ၿပီး ဒုကၡေရာက္တတ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ သတိျပဳရပါမယ္။

သတိ… မွားတတ္သည္…
ေလာကမွာ အမွားဆုိတာ ဘယ္သူမွ မကင္းၾကပါဘူး။ ပုထုဇင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္၍လည္း ပုိလုိ႔ေတာင္ အမွားရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိအမွားေတြကုိသာ လုိက္ၿပီးတစ္ခုခ်င္း အျပစ္ပုံခ်ေနၾကမယ္ဆုိရင္ အမွားဟာ အမွန္ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အၿငိဳးအေတးေတြပဲမ်ားလာကာ အဆုံးမသတ္ႏုိင္ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ မာနေတြၿပိဳင္ကာ အႏုိင္ျပဳလာတတ္ပါတယ္။ အမွားတစ္ခုကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး မေကာင္းမႈေတြ လုပ္ျဖစ္လာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိ မေကာင္းမႈေတြအထိ လုပ္လာတတ္ၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဒီဘ၀မွာတင္မဟုတ္ဘဲ ေနာင္သံသရာအထိ အက်ိဳးဆက္ေတြ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ ေနာင္ဘ၀အထိ ပါလာၿပီဆုိရင္ေတာ့ သံသရာက ရွည္လာေလၿပီေပါ့။ ဒီဘ၀မွာေတာင္ ဒီလုိဒုကၡေတြနဲ႔ က်င္လည္ေနၾကရတာ ေနာင္သံသရာအထိ ပါသြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဘ၀အဆက္ဆက္ ဒုကၡေတြက ေျပာမျပႏုိင္ေအာင္ပါပဲ။ ရွည္လုိက္မယ့္ သံသရာကလည္း ခံေပေတာ့လုိ႔ပဲ ဆုိရေတာ့မလုိ မဆုံးႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အမွားမကင္းတဲ့ ပုထုဇင္လူသားေတြ ျဖစ္ေနၾကတဲ့အတြက္္ ဒီအမွားကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး သံသရာ မရွည္ၾကဖုိ႔၊ သူမွားတယ္၊ ကုိယ္မွန္တယ္ဆုိၿပီး မာနေတြ မၿပိဳင္မိၾကဖုိ႔၊ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ခြင့္လႊတ္ၿပီး သီးခံခ၀ါခ်ႏုိင္ဖုိ႔ သတိျပဳသင့္ၾကပါတယ္။

အေနေခ်ာင္ အေသၾကပ္၊ အေနၾကပ္ အေသေခ်ာင္…
တကယ္ေတာ့ ေလာကႀကီးမွာ ေနဖုိ႔ခက္သေလာက္ ေသဖုိ႔လည္း ခက္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနဖုိ႔ႀကိဳးစားၾကသလုိ ေသဖုိ႔လည္းႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ အေနေခ်ာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကသလုိ အေသေခ်ာင္ဖုိ႔လည္း ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ အေနေခ်ာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရင္း အေသမေခ်ာင္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကတာေတြပဲ မ်ားေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါး အမိန္႔ရွိဖူးတာ အမွတ္ရမိပါတယ္။ ``အေနေခ်ာင္ရင္ အေသၾကပ္မယ္၊ အေနၾကပ္မွ အေသေခ်ာင္မယ္``တဲ့။

အျပစ္မတင္မိၾကပါေစနဲ႔…
တကယ္ေတာ့ အျပစ္တင္တတ္တဲ့ အက်င့္ရွိတာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာ မဟုတ္ပါဘူး။ အျပစ္တင္တတ္တယ္ဆုိကတည္းက အျပစ္ၾကည့္တတ္လုိ႔ အျပစ္တင္တတ္တာပါ။ အျပစ္ၾကည့္တတ္ၿပီဆုိရင္ေတာ့ ကုသုိလ္စိတ္နဲ႔ ၾကည့္တာမဟုတ္ဘူး ဆုိတာေသခ်ာပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ အကုသုိလ္ပဲေပါ့။ ဟုတ္ပါတယ္။ အျပစ္ဆုိတာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ မေကာင္းတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအျပစ္ကုိ ၾကည့္တတ္တဲ့သူဆုိရင္လည္း မေကာင္းတဲ့အခ်က္ကုိ ျမင္တတ္တဲ့အတြက္ မေကာင္းတဲ့စိတ္ပဲ အရင္ျဖစ္မွာပါ။ မေကာင္းတဲ့စိတ္ျဖစ္ရင္ အကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ၿပီး အေယာနိေသာ မနသိကာရ ဆုိတဲ့ မေကာင္းတဲ့ ႏွလုံးသြင္းစိတ္ထား ျဖစ္ပါတယ္။ အေယာနိေသာမနသိကာရ ျဖစ္ေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ဟာ ကုသုိလ္ျဖစ္ဖုိ႔လည္း ခက္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာပဲၾကည့္ၾကည့္ ဘာပဲေတြးေတြး အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ေယာနိေသာမနသိကာရ စိတ္ေလးနဲ႔ အေကာင္းဘက္က ၾကည့္တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အေကာင္းဘက္က ၾကည့္တတ္ၾကမယ္ဆုိရင္ ဘာကုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူ႔ကုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အမွီျပဳၿပီး အကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ဖုိ႔ ခက္ခဲသြားတတ္ပါတယ္။

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသာ ၿပိဳင္လုိက္ပါ…
မၿပိဳင္နဲ႔ ဆုိေပမယ့္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိေတာ့ ၿပိဳင္ေနရပါမယ္။ ယေန႔ငါနဲ႔ မနက္ျဖန္ငါဟာ မတူေအာင္ ၿပိဳင္ေနရပါမယ္။ မေကာင္းၿပိဳင္ဖုိ႔ မဟုတ္၊ အေကာင္းၿပိဳင္ဖုိ႔ပါ။ ယေန႔ငါဟာ ကံငါးပါးမလုံေသးေပမယ့္ မနက္ျဖန္ငါကေတာ့ ကံငါးပါးလုံေစရမယ္လုိ႔ ၿပိဳင္ရပါမယ္။ ယေန႔ငါဟာ ကုိယ္က်င့္တရား မေကာင္းေပမယ့္ မနက္ျဖန္ငါကေတာ့ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းရမယ္လုိ႔ ၿပိဳင္ရပါမယ္။ ယေန႔ငါဟာ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ အလုပ္ေတြကုိ ဒီေလာက္ပဲ လုပ္ႏုိင္ေသးေပမယ့္ မနက္ျဖန္ငါကေတာ့ ဒီထက္ပုိၿပီး လုပ္ႏုိင္ရမယ့္လုိ႔ ၿပိဳင္ရပါမယ္။ ဒီေန႔ငါဟာ စိတ္ထားေလးေတြကုိ ဒီေလာက္ပဲ ျပဳျပင္ႏုိင္ေသးေပမယ့္ မနက္ျဖန္ငါကေတာ့ ဒီထက္ပုိၿပီး ျပဳျပင္ႏုိင္ရမယ္လုိ႔ ၿပိဳင္ရပါမယ္။

ရတာမလုိ လုိတာမရ ဤေလာက…
သတၱ၀ါေတြဟာ ရေနတာကုိ မေက်နပ္ႏုိင္၊ မတင္းတိမ္ႏုိင္ျဖစ္တတ္ၿပီး မရေသးတာကုိ လုိခ်င္တတ္တာ သဘာ၀ျဖစ္ေပမယ့္ ရွိသမွ်အတုိင္းအတာ၊ ရသမွ်အတုိင္းအတာ၊ ကံေပးသမွ် အတုိင္းအတာေလးနဲ႔ေတာ့ ေရာင့္ရဲ႕ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ ဒီလုိမွ မေရာင့္ရဲ႕ႏုိင္ရင္ ရခ်င္မႈ၊ လုိခ်င္မႈ၊ ရသမွ်ကုိ အလုိမက်ႏုိင္မႈ၊ ရၿပီးေတာ့လည္း ထပ္ရခ်င္မႈ၊ သူ႔ရွိတာကုိ အားက်မႈ စတာေတြေၾကာင့္ ဒီဟာေတြေနာက္ကုိ လုိက္ရင္းလုိက္ရင္း မဆုံးႏုိင္ေအာင္ပင္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ကုိယ္ကဘယ္လုိပဲ လုိခ်င္ရခ်င္ေနေပမယ့္ ေလာကႀကီးဟာ သူ႔သေဘာအတုိင္းသာ ျဖစ္ေနေတာ့ လုိခ်င္တာကုိ ရခ်င္မွလည္း ရႏုိင္မွာ၊ ရတဲ့ဟာလည္း ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ဟာ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မွာဆုိတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ရတာမလုိ လုိတာမရတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ ရခ်င္မႈေနာက္ေတြပဲ လုိက္မေနၾကပဲ ရသမွ် ရွိသမွ်အေပၚမွာသာ ေရာင့္ရဲႏုိင္ေအာင္၊ ေက်နပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ၾကပါတယ္။

ေရာင့္ရဲႏုိင္ပါမွ…
“ရွိတာေလးနဲ႔ ေရာင့္ရဲပါ“တဲ့။ ဒီစကားေလးက သိပ္တန္ဘုိးရွိပါတယ္။ ဗုဒၶစာေပမွာေတာ့ “တု႒ီ သုခါ ယာ ဣတေရန= ရသမွ်၊ ရွိသမွ်နဲ႔ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ႏုိင္ျခင္းဟာ ခ်မ္းသာ၏“ လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သိၾကတဲ့အတုိင္းပဲ ရတာေလးအေပၚမွာ မေရာင့္ရဲႏုိင္ မေက်နပ္ႏုိင္ၾကေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕က ပုိၿပီးရေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ပုိၿပီးလုိခ်င္ ပုိၿပီးရခ်င္ေတာ့ တရားတာေရာ မတရားတာေရာ မသိေတာ့ဘဲ ရဖုိ႔တစ္ခုတည္းၾကည့္ၿပီး လုပ္မိၾကရာက ပစၥဳပၸန္မွာေရာ သံသရာမွာပါ ဒုကၡျဖစ္ၾကရပါတယ္။ ရခ်င္တဲ့ လုိခ်င္တဲ့ ေလာဘဆုိတာ အကန္႔ေလးနဲ႔ တားေပးရပါတယ္။ အဲဒါကုိ တု႒ီ (ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ႏုိင္ျခင္း)လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အကန္႔မထားရင္ ရၿပီးရင္းရခ်င္၊ လုိၿပီးရင္းလုိခ်င္ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ရျပန္ေတာ့လည္း ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈ မျဖစ္ႏုိင္ဘဲ ေနာက္တစ္ခုကုိ ရဖုိ႔အားထုတ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ မဆုံးႏုိင္ေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အလုိမက်မႈေတြနဲ႔သာ လည္ေနၾကပါေတာ့တယ္။

အနာနဲ႔ ဆား…
ဆားရဲ႕ပင္ကုိ သဘာ၀က ငန္တတ္ပါတယ္။ အငန္ဟာ အနာတစ္ခုခုနဲ႔ ထိေတြရင္ စပ္ျခင္းပူျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အနာမရွိဘဲ သာမန္ဆုိရင္ေတာ့ ဘာခံစားမႈကုိမွ မျဖစ္ေစပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆားကုိအသုံးျပဳတဲ့သူခ်င္း၊ ဆားကုိ ကုိင္တဲ့သူခ်င္း အတူတူ ဘာအနာမွ မရွိတဲ့သူ ကုိင္တာနဲ႔ အနာရွိတဲ့သူ ကုိင္တာမွာ ခံစားခ်က္ ကြာတယ္လုိ႔ ဆုိတာပါ။ သူမ်ားေတြ ကုိင္တဲ့အခါ ဘာမွမျဖစ္ဘဲ ကုိယ္ကုိင္မွပဲ ပူတယ္စပ္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္မွာ အနာတစ္ခုခု ရွိေနလုိ႔ ျဖစ္တာပါ။ ကုိယ့္မွာ ဘာအနာမွ မရွိရင္ ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။

စိတ္မနာမိပါေစနဲ႔…
အနာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ႐ုပ္မွာျဖစ္တဲ့ အနာရယ္၊ စိတ္မွာျဖစ္တဲ့ အနာရယ္ပါ။ ႐ုပ္မွာျဖစ္တဲ့အနာကေတာ့ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ အနာလုိ႔ေတာင္ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ႐ုပ္တရားကုိက အနာႀကီးျဖစ္ေနတာကုိး။ စိတ္မွာျဖစ္တဲ့ အနာကေတာ့ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ ပုိၿပီးနာက်င္ေလ ပုိၿပီးဒုကၡေရာက္ေလပါပဲ။ ဒီအနာျဖစ္ၿပီဆုိရင္ေတာ့ ေပ်ာက္ေအာင္ကုဖုိ႔လည္း မလြယ္လွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္အနာမျဖစ္ေအာင္ အထူးႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ စိတ္မွာအနာျဖစ္ၿပီဆုိရင္ေတာ့ အရင္ဆုံးခံစားရတာက ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပါ။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အမွီျပဳၿပီး ကုိယ့္စိတ္မွာ အနာျဖစ္ရင္လည္း ကုိယ္ပဲအရင္ခံရမွာျဖစ္ၿပီး သူမ်ားကုိအမွီျပဳၿပီး ျဖစ္ရင္လည္း သူမ်ားထက္အရင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ နာက်င္ရတာပါ။ ေသခ်ာျပန္ေတြးၾကည့္ေတာ့ စိတ္မွာအနာျဖစ္ၿပီဆုိရင္ ကုိယ့္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ နာက်င္စြာ ခံစားလုိက္ရတာကေတာ့ ကုိယ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ၾကြား… ၾကြ… က်…
ျမန္မာအမ်ားစုဟာ အၾကြားသန္ၾကပါတယ္။ မရွိ ရွိတာ ရွာႀကံ ၾကြားတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ၾကြားလုိ႔သိတာထက္ မၾကြားဘဲ သိတာက ပုိေကာင္းပါတယ္။ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ အၾကြားလြန္ရင္ ၾကြတတ္ပါတယ္။ ၾကြလာၿပီဆုိရင္ေတာ့ က်ဖုိ႔အတြက္ ေရွးေျပးနိမိတ္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မၾကြားမိၾကပါေစနဲ႔။ ၾကြားမိရာက ၾကြလာတတ္ၿပီး ေနာက္ဆုံး က်သြားတတ္ပါတယ္။

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား