Showing posts with label ေတြးမိသမွ်. Show all posts
Showing posts with label ေတြးမိသမွ်. Show all posts

ေမတၱာပုိ႔တာ သူ႔အတြက္လား၊ ကုိယ့္အတြက္လား


”ေမတၱာရဲ႕ သေဘာက သူ႔အတြက္ပုိ႔ရင္း ကုိယ့္အတြက္လည္း ေအးခ်မ္းျခင္း သေဘာပါ”

ဒကာမေလးတစ္ေယာက္က ေမးဖူးပါတယ္။အရွင္ဘုရား ေမတၱာပုိ႔တာဟာ ကုိယ့္အတြက္ ပုိ႔တာလား၊ သူမ်ားအတြက္ ပုိ႔တာလား”တဲ့။ ဟုတ္ပ။ သူေမးမွပဲ သတိျပဳမိေတာ့တယ္။ ႐ုတ္တရက္ၾကည့္ရင္ ကုိယ့္မွာရန္သူေတြ နည္းေစဖုိ႔ ေမတၱာကုိ ပြားမ်ားၾကတာေတြလည္း ရွိေနေတာ့ ကုိယ့္အတြက္ ပုိ႔သလုိ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေမတၱာရဲ႕ သေဘာက ေအးခ်မ္းတယ္ဆုိတဲ့အတြက္ ကုိယ့္မွာအပူေတြ ရွိေနတဲ့သူေတြဟာ ေမတၱာကုိ မ်ားမ်ားပြားေလ့ ရွိတတ္ၾကတာဆုိေတာ့ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ ေမတၱာပုိ႔တာဟာ ကုိယ့္အတြက္ ပုိ႔တာလုိ႔ ေတြးေကာင္းေတြးႏုိင္တာေပါ့။ 

အမွန္ေတာ့ ေမတၱာဆုိတာ အက်ိဳးကုိလုိးလားျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ သူတပါးအက်ိဳးကုိ လုိလားျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေမတၱာပုိ႔တုိင္းပုိ႔တုိင္း သူတပါး အက်ိဳးကုိ လုိလားၿပီး ပုိ႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အလုံးစုံေသာ သတၱဝါေတြ ေဘးရန္ကင္းပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းကင္းပါေစ၊ ကုိယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ၊ ခ်မ္းသာစြာ မိမိခႏၶာဝန္ကုိ ရြတ္ေဆာင္ႏုိင္ပါေစ ဆုိၿပီး ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းတဲ့ စိတ္နဲ႔ ပုိ႔တာဟာ ေမတၱာအပုိ႔ခံရတဲ့သူရဲ႕ အက်ိဳးကုိ လုိလုိလားလား ပုိ႔သျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူမ်ားအတြက္ ပုိ႔သျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားအတြက္ကုိ ပုိ႔သျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေအးခ်မ္းမႈကေတာ့ ကုိယ့္အတြက္လုိ႔ပဲ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတပါး အက်ိုဳးကုိ လုိလားၿပီး သူမ်ားအတြက္ ေမတၱာမ်ားမ်ား ပြားႏုိင္တဲ့သူဟာ သူတပါး ခ်မ္းသာေလ၊ ကုိယ္လည္းဝမ္းသာေလ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီ ေမတၱာပြားေန၊ ေမတၱာပုိ႔ေနတဲ့ ကုိယ့္စိတ္အစဥ္ဟာ ေအးျမမႈကုိ ျဖစ္ေနေစတာပါ။ ေမတၱာပြားမ်ားေနတဲ့အခုိက္မွာ ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ ေမတၱာရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ ေဒါသေတြ ေပၚမလာတာဟာ ကုိယ့္အတြက္ အပူသက္သာေနတာပါ။ အဲဒီလုိ ကုိယ္က ေမတၱာ ပုိ႔လုိက္လုိ႔ အပုိ႔ခံရသူမွာ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ျဖစ္ထြန္းသြားၿပီး ကုိယ့္ရဲ႕ေမတၱာအရွိန္ေၾကာင့္ ကုိယ့္အေပၚမွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ မေကာင္းတဲ့ တုန္႔ျပန္မႈေတြ မရွိေတာ့တာ စတာေတြဟာ ကုိယ္က သူတပါးအေပၚ စစ္မွန္တဲ့ အက်ိဳးကုိ လုိလားတဲ့စိတ္နဲ႔ ေမတၱာပုိ႔ေပးမႈရဲ႕ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေမတၱာဟာ သူ႔အက်ိုဳးကုိ လုိလားၿပီး ပြားမ်ားရတဲ့ ဘာဝနာက်င့္စဥ္ျဖစ္ေပမယ့္ ကုိယ့္အက်ိဳးကုိလည္း ၿပီးေျမာက္ေစတဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေမတၱာထားျခင္း၊ ေမတၱာပြားျခင္းဟာ သူ႔အက်ိဳးေရာ ကုိယ့္အက်ိဳးပါ သက္ေရာက္မႈ ေကာင္းေစတဲ့ အလြန္ေအးျမတဲ့ က်င့္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more »

အမႈိက္


အမႈိက္ေကာက္သူေတြကုိ မေကာက္ဖုိ႔တားျမစ္တဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ကုိ ဖတ္လုိက္မိေတာ့ ဘုရားရွင္လက္ထပ္က အမႈိက္ေတြကုိ မပ်င္းမရိ လုိက္ေကာက္ေလ့ရွိတဲ့ ရွင္ရာဟုလာအေၾကာင္းကုိ သတိရမိခဲ့ပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တဲ့ေနရာ၊ အမႈိက္ေကာက္တဲ့ေနရာမွာ နာမည္ႀကီးလွတဲ့ ရွင္ရာဟုလာဟာ ဘယ္သူကဘယ္လုိေျပာေျပာ အမႈိက္နဲ႔ပတ္သက္၊ သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ စိတ္ထားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ကုသုိလ္ရေရးကုိ အထူးအေလးေပးေတာ္မူတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ရာဟုလာေလးရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားကုိ စမ္းသပ္တဲ့အေနနဲ႔ တံျမက္စည္းေတြ၊ အမုိက္ေတာင္းေတြ၊ အမႈိက္ေတြကုိ ဟုိခ်ဒီခ် ခ်ထားၿပီး ရွင္ရာဟုလာနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ “ဒါေတြကုိ ငါ့ရွင္ထားခဲ့တာ မဟုတ္လား”လုိ႔ ေမးတဲ့အခါမွာလည္း ရာဟုလာေလးက “မွန္ပါ တပည့္ေတာ္ အခုပဲ သိမ္းလုိက္ပါမယ္၊ သန္႔ရွင္းလုိက္ပါမယ္”ဆုိၿပီး ေစတနာေကာင္းေကာင္း၊ လုိလုိခ်င္ခ်င္နဲ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ေရာ၊ လုပ္ရပ္ပါ ေကာင္းလြန္းလွတဲ့ ရွင္ရာဟုလာရဲ႕ ခံယူခ်က္ကေတာ့ တကယ့္ကုိပဲ အတုယူ က်င့္သုံးစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဟုတ္ပါတယ္။ စိတ္ထားေကာင္းေကာင္းနဲ႔သာ ျပဳမူလုုပ္ေဆာင္တတ္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူဘာေျပာေျပာ၊ ဘယ္သူအမႈိက္ကုိ ဘယ္လုိပဲပစ္ပစ္ ကုိယ္ေကာက္လုိက္တဲ့အမႈိက္၊ ကုိယ့္သန္႔ရွင္းလုိက္တဲ့ ကုသုိလ္ဟာ ကုိယ့္အတြက္ေတာ့ ေကာင္းက်ိဳးတစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြတ္လုိက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမႈိက္ပစ္တဲ့လူကုိ ရွာစရာမလုိဘဲ အမႈိက္ေကာက္လုိက္တဲ့ ကုိယ့္ရဲ႕ စိတ္ေစတနာဟာ အခရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက အျပင္ပုိင္း ႐ုပ္ဝတၳဳ   ဆုိင္ရာ အမႈိက္ကုိ ေျပာတာပါ။ 

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စိတ္ကုိပူေလာင္ေစတဲ့အရာ၊ စိတ္ကုိညစ္ႏြမ္းေစတဲ့ အရာေတြကုိလည္း အမႈိက္လုိ႔ တင္စားေျပာဆုိေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီအမႈိက္ေတြကေတာ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဒိ႒ိစတဲ့ ကိေလသာ အမႈိက္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  တစ္ခါတေလ အဲဒီအမႈိက္ေတြေၾကာင့္ ကုိယ့္စိတ္မွာ မသန္႔ရွင္းပဲ ေလးလံထုိင္းမႈိင္း ညစ္ႏြမ္းေစတာလည္း ႀကဳံဖူးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမိႈက္ပစ္တဲ့သူေတြ၊ အမႈိက္ေကာက္တဲ့ သူေတြေၾကာင့္ မသန္႔ရွင္းတာေတြ၊ သန္႔ရွင္းတာေတြလည္း ခဏခဏ ျဖစ္ေနၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ခ်ိဳ႕က အမႈိက္ကုိ ဗရမ္းဗတာ ပစ္ေလ့ရွိတတ္သလုိ၊ တစ္ခ်ဳိ႕လည္း ပစ္သမွ် အမႈိက္ေတြကုိ လုိက္ေကာက္တာမ်ိဳး ရွိတတ္ပါတယ္။ ကုိယ့္အမႈိက္ကုိ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိေအာင္ပစ္တတ္သူနဲ႔ အမႈိက္ေတြကုိ သန္႔ရွင္းသြားေအာင္ လုပ္တတ္သူ၊ အမႈိက္ေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္တတ္သူနဲ႔ အမႈိက္ေကာက္ေနတတ္သူ စသျဖင့္  အမိႈက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်င့္သုံးတဲ့သူ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနတတ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ စိတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလ့က်င့္တဲ့အခါမွာ အဲဒီစိတ္ကုိ ညစ္ႏြမ္းေစတတ္တဲ့ အကုသုိလ္၊ ကိေလသာဆုိတဲ့ အမိႈက္ေတြကုိ အသိသတိနဲ႔ သန္႔ရွင္းသြားေအာင္ လုပ္တတ္ဖုိ႔ အထူးလုိအပ္လွပါတယ္။ ကုိယ္သႏၲာန္မွာ အမႈိက္ေတြ ရွိလာၿပီဆုိရင္ အဲဒီအမိႈက္ေတြကုိ အျမန္ဆုံး သန္႔ရွင္းပစ္ႏုိင္ေအာာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားက ပစ္လုိက္တဲ့ အမႈိက္ေတြ ရွိလာရင္လည္း အဲဒီအမႈိက္ေတြကုိ လုိက္မေကာက္ဖုိ႔ ကုိယ္ကေလ့က်င့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္က ကုိယ့္ကုိ ေဒါသျဖစ္ေစတဲ့ ေဒါသအမိႈက္၊ မာနျဖစ္ေစမယ့္ မာနအမႈိက္ စတာေတြနဲ႔ ပစ္လာရင္လည္း အဲဒီအမႈိက္ေတြကုိ လုိက္မေကာက္ဘဲ ေနႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ လူေတြက ဘာမဟုတ္တာေလးေတြ အေပၚမွာ လုိက္ခံစားၿပီး ကုိယ့္စိတ္ကုိ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းေစ၊ စိတ္မွာအညစ္အေၾကးေတြ ျဖစ္ေစတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အမႈိက္ေတြ လုိက္ေကာက္ေနသလုိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အမွန္ေတာ့ အမႈိက္ဆုိတာ ႐ႈတ္ေနလုိ႔ မေကာင္းဘဲ ရွင္းေနမွ ေကာင္းတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အမႈိက္ဆုိရင္ ကုိယ့္အမႈိက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူ႔အမႈိက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သန္႔ရွင္းေနေအာင္ လုပ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိပါပဲ။ စိတ္ကုိ ညစ္ႏြမ္းေစတဲ့ ကိေလသာ အမႈိက္ေတြဆုိတာလည္း ကုိယ့္စိတ္မွာ ရွင္းေနမွေကာင္းပါတယ္။ စိတ္အမိႈက္ဆုိရင္ ကုိယ့္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သူ႔ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ရွင္းေနေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ကုိ ပူေလာင္ညစ္ႏြမ္းေစတဲ့ အမႈိက္ေတြ ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ ျဖစ္ေပၚလာရင္ အျမန္ဆုံးထုတ္ပစ္ႏုိင္ေအာင္ အသိသတိတရား၊ ေကာင္းတဲ့အမူအက်င့္မ်ားနဲ႔ သန္႔ရွင္းၾကရမွာ ျဖစ္သလုိ သူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ မေကာင္းတဲ့ အမႈိက္ေတြကုိလည္း ကုိယ့္စိတ္ထဲမွာ ခံစားမေနရေအာင္ အမႈိက္ေတြကုိ လုိက္မေကာက္ၾကဖုိ႔ အထူးေလ့က်င့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အမႈိက္ဆုိတာ ႐ႈတ္ဖုိ႔မဟုတ္ပါဘူး။ ရွင္းဖုိ႔ပါ။ အမႈိက္ဆုိတာ ေကာက္ဖုိ႔မဟုတ္ပါဘူး၊ ေပ်ာက္ဖုိ႔ပါ။ ကုိယ့္အမႈိက္လည္း မ႐ႈတ္မိပါေစနဲ႔။ သူမ်ားအမႈိက္ေတြကုိလည္း လုိက္မေကာက္မိပါေစနဲ႔။ ေကာက္မိရင္လည္း အျမန္ဆုံး သန္႔ရွင္းပစ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ အမႈိက္ဆုိတာ ကုိယ့္အမႈိက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သူ႔အမႈိက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလုံးသန္႔ရွင္းေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔လုိအပ္သလုိ စိတ္ကုိညစ္ေပဆုိတဲ့ အကုသုိလ္၊ ကိေလသာ အမႈိက္ေတြဆုိတာလည္း ကုိယ့္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူ႔ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သန္႔ရွင္းသြားေအာင္ လုပ္ဖုိ႔လုိအပ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အမႈိက္မွန္သမွ် သန္႔ရွင္းရေအာင္ အသိတရား၊ အက်င့္တရားမ်ားနဲ႔ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အမႈိက္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းတင္ျပလုိက္ရပါတယ္။ 

Read more »

ေကာင္းေအာင္လုပ္ပါတစ္ခါတေလ ေက်ာင္းက ကုိရင္ေလးေတြ၊ ေက်ာင္းသားေလးေတြကုိ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ခုိင္း၊ ကုသုိလ္အေရးေတြ လုပ္ခုိင္းတဲ့အခါ ကေလးေတြက တာဝန္ေက်ပဲ ျဖစ္သလုိ လုပ္သြားတတ္ပါတယ္။ ၿပီးၿပီးေရာ လုပ္သြားတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလလည္း ကုသုိလ္ေကာင္းမႈရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ၊ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းနဲ႔ လုပ္တဲ့အလုပ္ေတြရဲ႕ ေကာင္းတဲ့သက္ေရာက္မႈ အေၾကာင္းေလးေတြကုိ သူတုုိ႔နားလည္လာေအာင္ ေျပာျပျဖစ္တဲ့အခါ တစ္ခ်ိဳ႕ကေလးေတြက မခုိင္းရဘဲ သူတုိ႔ေစတနာ အေလ်ာက္ ကုဋီေဆးလာတာ၊ တံျမက္စည္းလွဲလာတာကုိ ေတြရတတ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ေစတနာနဲ႔ ကုိယ္လုပ္ခ်င္လုိ႔ လုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းေအာင္၊ သန္႔ေအာင္ လုပ္လာတတ္ပါတယ္။

အဲဒါပါပဲ။ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ပင္ ျဖစ္ေနပါေစ ခုိင္းလုိ႔လုပ္ရတာထက္၊ ကုိယ့္စိတ္ေစတနာနဲ႔ လုပ္ျဖစ္တာက လူ႔စိတ္ကုိ အမ်ားႀကီး ကြားျခားေစတာျဖစ္ပါတယ္။ ခုိင္းလုိ႔လုပ္တာဟာ ၿပီးေအာင္လုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းခ်င္မွလည္း ေကာင္းမွာပါ။ ကုိယ့္ေစတနာနဲ႔ လုပ္တာကေတာ့ ၿပီးေအာင္လုပ္ဖုိ႔ထက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ဖုိ႔စိတ္က ပုိမ်ားေနတဲ့အတြက္ လုပ္တဲ့သူကုိယ္တုိင္လည္း စိတ္မွာေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီး ကုိယ္လုပ္လုိ႔ ေကာင္းလာရင္လည္း ရင္ထဲမွာ အဲဒီပီတိက ၾကည္ႏူးမႈကုိ ျဖစ္ေစေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတခါလည္း ေကာင္းတဲ့အလုပ္ဆုိရင္ ခုိင္းလုိ႔လုပ္ရတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းတဲ့စိတ္ေစတနာနဲ႔ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟုတ္လည္း ခုိင္းထားတာဆုိေတာ့ မလုပ္ခ်င္လည္းလုပ္၊ လုပ္ခ်င္လည္း လုပ္ရမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ လုပ္ရမွာခ်င္းအတူတူ စိတ္ေကာင္း၊ ေစတနာေကာင္းေလးထည့္ၿပီး လုပ္လုိက္ရင္ ကုိယ့္အတြက္က ပင္ပန္းတာနဲ႔အမွ် ကုသုိလ္တရားလည္း ရသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းတဲ့အလုပ္တစ္ခုခုကုိ လုပ္ျဖစ္တဲ့အခါ ခုိင္းလုိ႔လုပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လုပ္ခ်င္လုိ႔ လုပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မလုပ္မျဖစ္လုိ႔ လုပ္ရတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၿပီးၿပီးေရာ သေဘာမ်ိဳး မလုပ္ဘဲ ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ စိတ္ေစတနာနဲ႔ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေအာင္လုပ္ဖုိ႔ထက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more »

သႀကၤန္ (သုုိ႔) ေျပာင္းလဲျခင္း
မေန႔က (၁၄-၄-၂၀၁၃) ဘုုန္းဘုုန္းတုုိ႔ ကုုိရီးယားႏုုိင္ငံ၊ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ စိတၱသုုခေက်ာင္းရဲ႕ ႏွစ္ဦးအလွဴပဲြနဲ႔ ဇီဝိတဒါန ငါးလႊတ္ပဲြမွာ သႀကၤန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဦးတရားတစ္ပုုဒ္ ေဟာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ခုုႏွစ္မွ ၁၃၇၅ခုုႏွစ္သုုိ႔ ကူးေျပာင္းျခင္းကုုိ ရည္ရြယ္ရင္း သႀကၤန္ဆုုိတာ သကၤႏၲဆုုိတဲ့ ပါဠိစကားက ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ သကၤႏၲဆုုိတာ ကူးေျပာင္းျခင္းလုုိ႔ အဓိပၺါယ္ရေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 

ဟုတ္ပါတယ္။ ရက္မွလ၊ လမွႏွစ္ စသျဖင့္ တစ္ခုုၿပီး တစ္ခုု ေျပာင္းလဲေနၾကတဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြထဲမွာ ကုုိယ့္ဘဝရဲ႕ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ကုုိယ့္ႏုုိင္ငံ၊ ကုုိယ့္လူမ်ိဳး၊ ကုုိယ္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကုုိယ့္ဘာသာတရား စသည္မ်ားရဲ႕ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြဟာ သတိနဲ႔ယွဥ္ၿပီး အေကာင္းဘက္ကုုိ ေျပာင္းလဲႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းဘက္ကုုိ ဦးတည္လာတဲ့ ဘုုန္းဘုုန္းတုိ႔ ဗုုဒၶဘာသာ ေရႊႏုုိင္ငံႀကီးရဲ႕ အေျပာင္းအလဲမွာလည္း ေရႊႏုုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အက်င့္နဲ႔စိတ္ဓာတ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုုပ္ရပ္စတာေတြကုုိပါ နည္းစနစ္မွန္မွန္၊ အေထာက္အပံ့ေကာင္းေကာင္း၊ ညီညြတ္မႈ အားအေပါင္းနဲ႔ ႀကိဳးစားေျပာင္းလဲၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းေတာ့ေျပာင္းတယ္ ဗရမ္းဗတာဆုုိရင္ ဒီအေျပာင္းအလဲဟာ အက်ိဳးမၿပီး အခ်ည္းႏွီးပဲ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ ကုုိယ္ေတြေျပာင္းလဲဖုုိ႔အတြက္ သူမ်ားေတြ မေကာင္းတဲြဖုုိ႔ မဟုုတ္ပါဘူး။ ကုုိယ္ေတြအေကာင္းတဲြၿပီး သူမ်ားေတြလည္း ဗေလာင္းဗလဲ မျဖစ္ဖုုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ေျပာင္းလဲေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုုဆုုိရင္ ဘုုန္းဘုုန္းတုုိ႔ ႏုုိင္ငံဟာ ဘက္ေပါင္းစုုံက သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲေနၾကတာကုုိ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုုိင္ငံအတြက္ေရာ၊ လူမ်ိဳးအတြက္ေရာ၊ ဘာသာအတြက္ပါ က႑စုုံကေန ေရရွည္စီမံကိန္းနဲ႔ အေကာင္းဆုုံး ေျပာင္းလဲႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ႏုုိင္ငံတုုိးတက္ဖုုိ႔။ လူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း လူမ်ိဳးအဆင့္ျမင့္ဖုုိ႔၊ ဘာသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ဘာသာတည္တံ့ဖုုိ႔ စသျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အေကာင္းဆုုံး ေျပာင္းလဲႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုုန္းဘုုန္းတုုိ႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဘာသာေရးမွာ အထူးအေလးေပးရမယ့္ ဘာသာသာသနာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ တည္တ့ံခုုိင္ၿမဲ ျပန္႔ပြားေရး အက်ိဳးေဆာင္မ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာသာေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရးကုုိ ဦးတည္ၿပီး အေကာင္းဆုုံး ေျပာင္းလဲႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါအရ ဘုုန္းဘုုန္းတုုိ႔ရဲ႕ ျမန္မာႏုုိင္ငံနဲ႔ ေထရဝါဒဗုုဒၶဘာသာႀကီး မေပ်ာက္ပ်က္ သြားရေလေအာင္ ဘာသာေရးကုုိလည္း အမ်ိဳးသားေရး အသြင္နဲ႔ စနစ္က်က် ေျပာင္းလဲႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အဲဒီလုုိ မထိန္းသိမ္းရင္ မျဖစ္ေတာ့တဲ့ အေနအထားတစ္ခုုအရ အသိရွိရွိ လုုပ္ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလုုိ ကုုိယ့္ဘာသာ၊ ကုုိယ့္ႏုုိင္ငံ၊ ကုုိယ့္ယဥ္ေက်းမႈကုုိ အေကာင္းဆုုံး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုုိင္ပါမွလည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ျမန္မာႏုုိင္ငံက ဗုုဒၶဘာသာႀကီးဟာ သမုုိင္းေၾကာင္း အစဥ္အလာအရ ဝါးၿမိဳခံခဲ့ရတဲ့ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စတဲ့ ႏုုိင္ငံေတြလုုိ ဗုုဒၶဘာသာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားတဲ့အထိ ျဖစ္မသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဗုုဒၶဘာသာဟာ တကယ္ေတာ့ သိပ္ၿပီးေမတၱာအားေကာင္း၊ သည္းခံမႈတရားေကာင္း၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မႈ အားေကာင္းတဲ့ ဘာသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆုုတ္ကပ္ကာလကုုိ ေရာက္လာေနတဲ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ လုုပ္ခ်င္ရာလုုပ္ပါေစ ဆုုိၿပီး သည္းခံေနလုုိ႔ မျဖစ္ေတာ့သလုုိ၊ ေနခ်င္သလုုိ ေနပါေစဆုုိၿပီး ေမတၱာထားေနလုုိ႔လည္း မျဖစ္ေတာ့တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ လုုပ္သင့္လုုပ္ထုုိက္တာ၊ ကာကြယ္သင့္ကာကြယ္ထုုိက္တာ၊ အသိေပးသင့္ အသိေပးထုုိက္တာ၊ ေျပာင္းလဲသင့္ေျပာင္းလဲ ထုုိက္တာေတြကုုိ လုုပ္မွျဖစ္ေတာ့မယ့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရင္ဘုုန္းဘုုန္းတုုိ႔ ဘာသာ၊ သာသနာေတာ္ႀကီးအတြက္ သတိရွိရွိ၊ ပညာသားပါပါ အေကာင္းဘက္က ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းဟာ ကုုိယ့္ၿခံကုုိယ္ လုုံေအာင္ခတ္ျခင္း သက္သက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားကုုိ ဒုကၡေရာက္ေအာင္၊ သူမ်ားပ်က္စီးေအာင္ လုုပ္တာမဟုုတ္ပါဘူး။ ကုုိယ္ပုုိင္ဆုုံးျဖတ္ခ်က္၊ ကုိယ္ပုုိင္ဆႏၵအရ သူမ်ားကုုိ မထိခုုိက္ေစတဲ့ ကုုိယ္ေတြရဲ႕ ညီညြတ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ခုုသတိျပဳရမွာက ကုုိယ့္ႏုုိင္ငံ၊ ကုုိယ့္လူမ်ိဳး၊ ကုုိယ့္ဘာသာအတြက္ စနစ္ေကာင္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲၿပီး အေကာင္းဆုုံး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္တဲ့ အခါမွာ သူမ်ားဘာသာ၊ သူမ်ားလူမ်ိဳးကုုိ မုုန္းတီးဖုုိ႔၊ ေျခမုုန္းဖုုိ႔၊ အျပဳတ္တုုိက္ဖုုိ႔ မဟုုတ္ဘဲ ကုုိယ့္အခ်င္းခ်င္း စည္းလုုံးဖုုိ႔နဲ႔ အသိသတိ မျပတ္ရွိေနၿပီး ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏုုိင္ဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္ျမန္ေတာက္ၿပီး ျမန္ျမန္ညိမ္းသြားတဲ့ ေကာက္႐ုုိးမီးလုုိမျဖစ္ေအာင္ ကုုိယ့္လုုပ္ပုုိင္ခြင့္ထဲကနဲ႔ ခုုိင္မာတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းၾကဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုုိၾကပါစုုိ႔။ ကုုိယ့္လူမ်ိဳးဆုုိင္ေတြမွာ အားေပးတာ၊ ကုုိယ့္လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း ေဖးမတာ၊ ကုုိယ့္ဘာသာတူေတြဆီမွာ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းတာ ဒါဟာ ကုုိယ့္ရဲ႕အခြင့္အေရးပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလုုိမ်ိဳးေလးေတြကုုိ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းသြားဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားနာလုုိ႔၊ ေက်းဇူးရွိခဲ့ဖူးလုုိ႔၊ သက္သာလုုိ႔ ဘာျဖစ္လုုိ႔ ညာျဖစ္လုုိ႔ စတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ ကုုိယ့္ဘက္က အေကာင္းေလးေတြ ျပၾကမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ၾကာရင္ အားနာလုုိ႔ ခါးပါသြားရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး မေရာက္ေအာင္ ကုုိယ္ကထိန္းသိမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူေတြ ဘာပဲေျပာေျပာ ေျပာင္းလဲရမွာကေတာ့ ကုုိယ္ကုုိယ္တုုိင္ပဲ ျဖစ္ၿပီး ကုုိယ့္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ကုုိယ့္အတြက္ေရာ ကုုိယ့္အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအတြက္ပါ အေကာင္းဆုုံး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုုိလုုိတာက ေျပာင္းလဲျခင္းဆုုိတဲ့ နိယာယမတစ္ခုုအရ ေျပာင္းလဲလာေနတဲ့ ဒီေနေခတ္မွာ ကုုိယ္ကုုိယ္တုုိင္လည္း ကုုိယ့္စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ကုုိယ့္လုုပ္ရပ္ပါ  ေျပာင္းလဲႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ကုုိယ့္အေျပာင္းအလဲဟာ ကုုိယ့္အတြက္ေရာ ကုုိယ့္အမ်ိဳး၊ ကုုိယ့္ႏုုိင္ငံ၊ ကုုိယ့္ဘာသာ၊ ကုုိယ့္ယဥ္ေက်းမႈ စတာေတြ အတြက္ပါ အေကာင္းဆုုံး ေျပာင္းလဲၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဆုုိလုုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္သာ ႀကီးလာတယ္ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ လုုပ္ရပ္က မေကာင္းေသးတဲ့အျပင္ ေကာင္းေအာင္ေျပာင္းဖုုိ႔လည္း မႀကိဳးစားဘူးဆုုိရင္ေတာ့ အခ်ိန္ဆုုိတာ ကုုိယ့္အတြက္ သိပ္မက်န္ေတာ့ဘူးဆုုိတာ အထူးသတိျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ေဟာင္းေကာင္းဆုုံးၿပီး ႏွစ္သစ္သုုိ႔ ကူးေျပာင္းလာၾကတဲ့ အခ်ိန္အခါ သမယမွာ အားလုုံးကုုိယ္စီကုုိယ္ငွ အေကာင္းဘက္ကုုိ ေျပာင္းလဲၾကၿပီး မေကာင္းတဲ့ အက်င့္နဲ႔ မေကာင္းတဲ့ လုုပ္ရပ္ေတြကုုိ အတိတ္မွာထား၊ အနာဂတ္ တလႊားမွာ အေကာင္းမ်ားနဲ႔ ေျပာင္းသြားၾကတဲ့ သူေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားကာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာနဲ႔ ႏုုိင္ငံေတာ္အတြက္လည္း စနစ္မွန္မွန္၊ အက်င့္မွန္ၿပီး ညီညြတ္မႈ မွန္မွန္နဲ႔ ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုုိင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲၾကရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးရင္း သကၤႏၲမွသည္ အစဥ္အမွန္ရၾကဖုုိ႔ အသင္အမွန္ ျပၾကပါစုုိ႔လုိ႔ အေလးဂ႐ုု တုုိက္တြန္းသမႈ ျပဳလုုိက္ရပါတယ္။

အားလုုံး ကုုိယ္က်န္းမာ၍ စိတ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ….

ေမတၱာျဖင့္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုုိက္ဦး)
(၁၅-၄-၂၀၁၃)

Read more »

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ဝယ္တစ္စုုံတစ္ေယာက္၊ တစ္စုုံတစ္ခုအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ေနရတဲ့ အလုုပ္ဟာ အလြန္စိတ္ပင္ပန္းတဲ့ အလုုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးေလ၊ ပင္ပန္းမႈႀကီးေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုိဆုုိးတာက ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတုိင္း ျဖစ္မလာခဲ့ရင္ ခံစားရတဲ့ ဒုုကၡက ပုိဆုုိးလွပါတယ္။ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ ေမွ်ာ္လင့္ေနရတာကုိက ဒုကၡတစ္ခုုလုိ ျဖစ္ေနတာပါ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေနရင္ ကုုိယ္ကုုိယ္တုုိင္လည္း ကုုိယ့္လုုပ္ရပ္အေပၚမွာ လြတ္လပ္သန္းရွင္းတဲ့ လုုပ္ရပ္မ်ိဳး မျဖစ္ႏုိင္သလုိ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတုိင္း ျဖစ္မလာရင္လည္း ကုုိယ့္ဒုကၡကုိယ္ လုုပ္ယူလုုိက္သလုိ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ ေလ်ာ့ခ်လုိက္တာဟာ အေကာင္းဆုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုုိယ္လုုပ္ေပးႏုုိင္တဲ့ အရာဆုုိရင္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုုိ မေမွ်ာ္မွန္းဘဲ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း လုုပ္ေပးႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ကုုိယ့္အေနနဲ႔လည္း ဘယ္သူအေပၚကမွ ေမွ်ာ္လင့္ေနတာမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ေနထုုိင္ၾကည့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုုိယ္လုုပ္မွကုုိယ္ရ၊ ကုုိယ္ရွိမွ ကုုိယ္စားရမယ့္ ေခတ္ႀကီးမွာ ကုုိယ့္အားကုုိယ္ကုိးလုုိက္တာဟာ အေကာင္းဆုုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မတတ္သာလုုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနရတယ္ဆုုိရင္လည္း အမ်ားႀကီးေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္မိၾကဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ေနရတဲ့ဘဝဟာ က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာရာရသလုုိ သူေပးမွ ကုုိယ္ရမယ့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ျဖစ္ႏုုိင္ရင္ေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္တာဟာ စိတ္အသက္သာဆုုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဆုိေတာ့ကား ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အက်ိဳးတရားကုိ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့အလုပ္ဟာ အေၾကာင္းတရားကုိ ေပါ့ပ်က္သြားေစတဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ ကုုိယ္ကလုုပ္ေပးရတဲ့ အခါမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကုုိယ္အတြက္ လုုပ္ေပးလာၾကတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အက်ိဳးတရားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနတာမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးတရားဆုိတာ အေၾကာင္းေကာင္းထားရင္ သူ႔သက္ေရာက္မႈနဲ႔သူ ရွိလာေနမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုုိယ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ကုုိယ့္အေၾကာင္းတရားကုုိပဲ ကုုိယ္ေကာင္းေအာင္ အားထုုတ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းမေကာင္းဘဲ အက်ိဳးေကာင္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့အလုုပ္ဟာ ကုိယ့္ကံတရားကုုိ မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္ေနသလုိ ျဖစ္တတ္တဲ့အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မထားတဲ့ စိတ္ေစတနာေကာင္းနဲ႔သာ ကုုိယ့္အလုုပ္ကုုိယ္လုုပ္ႏုုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ အေမွ်ာ္လင့္ႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးမွ အက်ိဳးမၿပီး အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္သြားရတယ္ဆုုိတဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္ ကုုိယ္ကလုုပ္ရတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကုုိယ့္အတြက္ လုုပ္ေပးလာတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ  ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းကင္းနဲ႔ ေနထုိင္လုပ္ကိုုင္ႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး အက်ိဳးကုုိ ေမွ်ာ္မွန္းေနတာထက္ အေၾကာင္းကုိ ေကာင္းေအာင္လုုပ္လုုိက္ၾကဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိတစ္ခုု မွ်ေဝမႈ ျပဳလုုိက္ရပါတယ္။ 

Read more »

အခ်စ္အေၾကာင္း ေျပာၾကည့္ျခင္း


အခ်စ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ေယာက္က ေမးဖူးပါတယ္။ အမ်ားႀကီး မသိေပမယ့္ သဘာဝဓမၼအရ ေျပာရရင္ ေမတၱာ မဟုုတ္တဲ့ အခ်စ္ဟာ တဏွာေပမနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့အတြက္ ပူေလာင္မႈကုုိ ျဖစ္ေစတာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုုိယ္ကခ်စ္လုုိက္ရတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကုုိယ့္ကုုိ အခ်စ္ခံလုုိက္ရတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၾကာေတာ့ အဲဒီအခ်စ္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းမလာဘဲ ပူေလာင္မႈေတြသာ ျဖစ္လာေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုိဆုုိးတာက ကုုိယ့္ကုုိ မခ်စ္တဲ့သူေတြကုုိ ကုုိယ္က ခ်စ္မိတဲ့အခါ၊ ကုုိယ္မခ်စ္ေတြသူရဲ႕ အခ်စ္ကုုိ ခံရတဲ့အခါေတြမွာ ဒီအခ်စ္ရဲ႕ ပူေလာင္မႈ သေဘာကုုိ ေကာင္းေကာင္းခံစားၾကရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုုရားရွင္က “အခ်စ္ေတြနဲ႔ လဲြရျခင္း၊ အမုုန္းေတြနဲ႔ တဲြရျခင္းဟာ ဆင္းရဲျခင္းပဲ”လုုိ႔ ေဟာေတာ္မူတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ခ်ိဳ႕က အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္ဆုုိတာ ရယူလုုိမႈ မရွိဘူးလုုိ႔ ဆုုိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်စ္လုုိ႔ ေျပာရင္ေတာ့ ရယူခ်င္တာ၊ ပုုိင္ဆုုိင္ခ်င္တာကေတာ့ ရွိေနၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရယူခ်င္မႈ၊ ပုုိင္ဆုုိင္ခ်င္မႈ ရွိေနသမွ် ဒီအခ်စ္ဟာ ဘယ္လုုိမွကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းႏုုိင္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ အဲ ရယူပုုိင္ဆုုိင္မႈ မရွိဘဲ အက်ိဳးလုုိလားျခင္း သက္သက္ပဲဆုုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ အခ်စ္ထက္ေက်ာ္လြန္သြားတဲ့ ေမတၱာ သေဘာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာဆုုိရင္ေတာ့ သူ႔အက်ိဳးကုုိ လုုိလားျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူခ်မ္းသာေလ ကုုိယ္ဝမ္းသာေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုုိ အခ်စ္မဟုုတ္တဲ့ ေမတၱာသေဘာမ်ိဳး ဆုုိရင္ေတာ့ ေမတၱာမ်ားေလ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အားေကာင္းေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ခက္တာက ပုထုဇဥ္ သဘာဝ ေမတၱာထားဖုုိ႔ထက္ ခ်စ္စရာပြားဖုုိ႔ပဲ လုုိလားၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သားသမီးအေပၚ အခ်စ္ႀကီးတဲ့ မိဘေတြ၊ မိဘအေပၚ အခ်စ္မ်ားတဲ့ သားသမီးေတြ၊ ဇနီးမယားအေပၚ အခ်စ္ပုုိတဲ့ လင္ေယာက်္ားေတြ၊ လင္ေယာက္်ားအေပၚ အခ်စ္လုုိတဲ့ ဇနီးမယားေတြ၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အခ်စ္ႀကီးတဲ့ သမီးရည္းစားေတြ စသျဖင့္ ဘယ္လုုိအသုုိင္းအဝုုိင္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အခ်စ္ႀကီးေလ အျပစ္ႀကီးေလ၊ အခ်စ္မ်ားေလ အျပစ္မ်ားေလ၊ အခ်စ္ႀကီးေလ အမ်က္ႀကီးေလ ျဖစ္ေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေတြမ်ားေတာ့ ကုုိယ္ခ်စ္တဲ့သူေတြအေပၚမွာ ျဖစ္ေစခ်င္တာေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္တာေတြ စသျဖင့္ မ်ားေနၿပီး အဲဒီအတုုိင္း ျဖစ္မလာတဲ့အခါမွာလည္း အျပစ္ေတြ၊ အမ်က္ေတြအထိ ပြားလာေစေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်စ္ကုုိ အေျခခံရာက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်ိဳးဆက္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းဖုုိ႔ထက္ ပူေလာင္ဖုုိ႔က ပုိမ်ားေနတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုုိေတာ့ကား အေကာင္းဆုုံးကေတာ့ အခ်စ္ေတြ မကင္းေသးတဲ့ ပုထုုဇဥ္ေတြ အေနနဲ႔ အခ်စ္ေတြကေန ေမတၱာအျဖစ္ မေျပာင္းႏုုိင္ေသးရင္လည္း ပူေလာင္ခံစားမႈေတြ သက္သာေအာင္ အခ်စ္ေတြကုိ ေလ်ာ့ခ်ၾကည့္ဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်စ္အစား ေမတၱာထားလာႏုုိင္ေအာင္ တျဖည္းျဖည္း ေလ့က်င့္ၾကည့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လုုိအရာ၊ ဘယ္လုုိ ပုုဂၢိဳလ္မ်ိဳးအေပၚမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အခ်စ္ေတြနဲ႔ ေႏြးေထြးေစတာထက္ အက်ိဳးလုုိလားတဲ့ ေမတၱာတရားနဲ႔ ေႏြးေထြးႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆုုိရင္ေတာ့ ေနရတဲ့အခုုိက္မွာ အထုုိက္အေလ်ာက္ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိလာၾကမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ အခ်စ္ဆုိရင္ ကုုိယ္ကခ်စ္လုုိက္ရတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကုုိယ့္ကုုိ အခ်စ္ခံရတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္ခုလုုံးဟာ ၿငိမ္းေအးမႈထက္ ပူေလာင္မူကုိသာ ျဖစ္ေစတတ္တဲ့အတြက္ အခ်စ္အစား ေမတၱာမထားႏုုိင္ေသးေတာင္မွ ကုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစဖုုိ႔ အခ်စ္ေတြကုုိ ေလ်ာ့ႏုုိင္သမွ် ေလ်ာ့ခ်စ္ၾကၿပီး အခ်စ္အစား အမုုန္းမပြားႏုုိင္ေအာင္လည္း ေမတၱာတရား၊ ဥေပကၡာတရားေလးထားၿပီး ေနထုုိင္ႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အခ်စ္အေၾကာင္း တစ္ေစ့တေစာင္း အသိေပးတင္ျပလုုိက္ရပါတယ္။ 

Read more »

သံသရာအဆက္ ျဖတ္ၾကည့္ျခင္းတစ္ေလာက ေမးခြန္းတစ္ခုု ေရာက္လာပါတယ္။ တစ္ဘက္သူက ဘယ္လုုိမွကုိ ကုုိယ့္အေပၚမွာ မေကာင္းတဲ့အတြက္ အဲဒီသူအေပၚမွာ ေလာကေၾကာင္းအရ ျပဳက်င့္ေပးရမယ့္ ဝတၱရားေတြ မလုုပ္ေပးဘဲ ေနျခင္းဟာ ဝတၱရားပ်က္ရာ ေရာက္ပါသလား၊ သူမေကာင္းလုုိ႔ ကုုိယ္အေကာင္းမလုုပ္ေပးတဲ့အတြက္ မေကာင္းတဲ့၊ တာဝန္မေက်တဲ့ သူထဲမွာ ကုုိယ္လည္းအက်ဳံးဝင္သြား ပါသလားတဲ့…။ 

ကုုိယ္ခ်င္းစာမိပါတယ္။ ပုုထုုဇဥ္ သဘာဝ ခံရပါမ်ားေတာ့လည္း အဲဒီလုုိ အေတြးေတြ ဝင္မိၾကမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္၊ သူေတာ္ေကာင္း ႏွလုုံးသားဆုုိရင္ေတာ့ သူမေကာင္းလုုိ႔ ကုုိယ္ပါလုုိက္ေျပာင္းၿပီး မေကာင္းလုုပ္တာ၊ သူမဟုုတ္လုုိ႔ သူ႔အေပၚမွာ ျပုဳက်င့္ရမယ့္ ဝတၱရားေတြ ပ်က္ကြက္တာ စတာေတြ လုုပ္ျဖစ္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ရင့္က်က္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔အျပစ္ကုုိ ကုုိယ့္အျပစ္ျဖစ္ေအာင္ လုုပ္ျဖစ္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ သူမေကာင္းတာ သူ႔အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုုိယ့္ဘက္ကေတာ့ အတတ္ႏုုိင္ဆုုံးေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားျဖစ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုုိ ေလ့က်င့္ျခင္းဟာ သံသရာကုုိ အဆက္ျဖတ္ျခင္းပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လုုိက္နာေလ့က်င့္သင့္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ သံသရာရွည္ေစမႈဟာ သူတျပန္ ကုုိယ္တျပန္ေတြေၾကာင့္ ရွည္ေစၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝဋ္ေၾကြးရွိလုုိ႔ ေပးဆပ္ေနရတဲ့ အပုုိင္းမွာ ကုုိယ္ပါလုုိက္ၿပီး သူ႔လုုိ ျပဳက်င့္မိလုုိ႔ သံသရာ ထပ္ရွည္မယ္ဆုုိရင္ အေၾကြးေတြက ဆပ္ၿပီးရင္ ဆပ္ေနၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုုံးကေတာ့ သူ႔အမွားဟာ ကုုိယ့္အမွားမျဖစ္ေအာင္၊ သူပ်က္ေပမယ့္ ကုုိယ္မပ်က္ဘဲ ေနႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းဟာ အေကာင္းဆုုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။   သံသရာအဆက္ကုုိ သူမျဖတ္လည္း ကုုိယ္ျဖတ္ႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းဟာ အမွန္ဆုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more »

ေစတနာအဟုုတ္နဲ႔ အမွန္လုုပ္ပါ


လူအေတာ္မ်ားမ်ားက အလုုပ္လုုပ္တဲ့အခါ ဟန္ျပလုုပ္တာေတြ၊ ဟန္ေဆာင္လုုပ္တာေတြကုိ လုုပ္ျပေလ့ရွိတတ္ပါတယ္။ ေစတနာ မပါဘဲ သူမ်ားအထင္ႀကီးေအာင္၊ သူမ်ားေလးစားေအာင္ လူေရွ႕သူေရွ႕ ဟန္ေဆာင္ေလ့ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အမွန္ျပယုဂ္မဟုုတ္ဘဲ ဟန္ေဆာင္သရုပ္သာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္တန္ေတာ့လည္း သူ႔အလုုိလုုိ လဲသြားၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္ေတာ့ ကုုိယ္လုုပ္တဲ့အလုုပ္ဟာ သူမ်ားအထင္ႀကီးဖုုိ႔၊ သူမ်ားခ်ီးက်ဴးခံရဖုုိ႔ အဓိကမက်ပါဘူး။ ကုုိယ့္ေစတနာ မွန္ဖုုိ႔ပဲ အေရးႀကီးလွတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့အလုုပ္ေတြမွာ ေစတနာမွန္နဲ႔သာ လုုပ္သြားၾကမယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူအထင္ႀကီးႀကီး မႀကီးႀကီး၊ ဘယ္သူေလးစားစား မစားစား ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုိေတာ့ ကုုိယ္ကုုိယ္တုုိင္ အထင္ႀကီးေလးစားႏုုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုုိယ့္ကုိယ္ေစာင့္နတ္နဲ႔ သူေတာ္ေကာင္းေတြကေတာ့ သာဓုု ေခၚေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကကေတာ့ ေစတနာ အဟုုတ္နဲ႔ အမွန္လုုပ္ဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစတနာမွန္မယ္၊ ရုုိးသားမယ္ဆုုိရင္ အက်ိဳးတရားဆုုိတာ အခ်ိန္တန္ရင္ ကုုိယ္ကမေမွ်ာ္လည္း သူ႔အလုုပ္သူလုုပ္၊ သူ႔အက်ိဳးသူေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေသခ်ာတာကေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေစတနာမမွန္ရင္ ၾကာၾကာမခံဘူးဆုုိတာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more »

ေနတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ျခင္း


တစ္ခ်ိဳ႕က တစ္ေယာက္တည္းဆုုိရင္ မေနတတ္ဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕က အမ်ားနဲ႔ဆုုိ မေနတတ္ဘူး။
တစ္ခ်ိဳ႕က တစ္ေယာက္တည္းေနလည္း ျပႆနာျဖစ္တယ္။ အမ်ားနဲ႔ေနလည္း ျပႆနာ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္မွာ ဘယ္သူနဲ႔ ေနေန အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ ျပဳျပင္မႈ၊ ကုုိယ့္စိတ္ကုိ ဆင္ျခင္မႈ အားနည္းလုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ ဘဝမွာ အထီးက်န္ျခင္း၊ မက်န္ျခင္းဆုုိတာဟာ အၿမဲေျမာင္းလဲေနတဲ့ ေလာကဓံ သေဘာပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ေယာက္တည္းရွိေနလည္း ေနတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္သလုုိ၊ အမ်ားနဲ႔ဆုုိလည္း ေနတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ေနတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားတယ္ဆုုိတာက အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေနထုုိင္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုုိယ့္စိတ္နဲ႔ကုုိယ့္ကုုိ ကုုိယ့္အလုုိအတုိင္း မျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း အကုုသုုိလ္ မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး သတိနဲ႔ ေနထုုိင္ၾကည့္ျခင္းမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္း ေနတဲ့အခါ ျဖစ္တတ္တဲ့ အကုုသုုိလ္ အေတြးအႀကံ၊ အေျပာအဆုုိ အလုပ္အကုိင္ေတြကုုိ သတိျပဳဆင္ျခင္ကာ မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနထုုိင္ျခင္းမ်ိဳး၊ အမ်ားနဲ႔ေနတဲ့အခါ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္တဲ့ အျပစ္ျဖစ္စရာ အမူအရာေတြမွာ သတိနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေနထုုိင္ျခင္းမ်ိဳး စတာေတြဟာ အျပစ္ကင္းတဲ့ ေနထုိင္ျခင္းမ်ိဳးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ေယာက္တည္း ရွိေနတဲ့အခါမွာ အထီးက်န္ဆန္တယ္ဆုုိတဲ့ အေတြးမထားဘဲ ကုုိယ့္စိတ္နဲ႔ကုုိယ့္ကုုိယ္ အျပစ္ကင္းတဲ့ အလုုပ္ေတြနဲ႔ အခ်ိန္ေတြကုိ ကုုန္လြန္ေစၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္းေနတဲ့အခါ အလုုပ္မရွိရင္ စိတ္က မေကာင္းတဲ့ အရာေတြမွာ ရွာႀကံၿပီး ေတြးေတာႀကံစည္ကာ မေကာင္းတဲ့ အလုုပ္ေတြကုိ လုုပ္မိတဲ့အထိ ျဖစ္တတ္တဲ့အတြက္ အဲဒီလုုိ အခါမ်ိဳးမွာ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ လုုပ္စရာအလုုပ္တစ္ခုုခုုကုုိ ရွာၿပီး လုုပ္ေနႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလုုိပါပဲ။ အမ်ားနဲ႔ ရွိေနတဲ့အခါမွာလည္း ကုုိယ့္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ားေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ ေနထုုိင္ၾကည့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားနဲ႔ေနလုုိ႔ အမ်ားမဟုုတ္တာ ကုုိယ္ကလုိက္လုုပ္ဖုုိ႔ မဟုုတ္ပါဘူး။ အမ်ားမဟုုတ္တာလုုပ္ေနေပမယ့္ ကုုိယ့္က မသိမသာ အျပစ္ကေန ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ေနထုုိင္ႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟုုတ္တာလုုပ္တဲ့ သူေတြၾကားမွာ ကုုိယ္က မလုုပ္လုုိ႔ အမ်ားနဲ႔ အန္ဝင္ခြင္က် မျဖစ္ဘူးဆုုိရင္လည္း ဒါဟာ စိတ္မွာခံစားရမယ့္ အရာေတြ မဟုုတ္ပါဘူး။ ကုုိယ္လုုပ္တဲ့အလုုပ္ဟာ ကုုိယ့္အက်ိဳးမယုုတ္ဖုုိ႔နဲ႔ အမ်ားအက်ိဳး မထိခုုိက္ဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အခ်ဳပ္ၾကည့္ေတာ့ ေနတတ္ထုုိင္တတ္တယ္ဆုုိတာ တစ္ေယာက္တည္းေနေန၊ အမ်ားနဲ႔ပဲ ေနေန ကုုိယ့္အတြက္လည္း အက်ိဳးမယုုတ္၊ အမ်ားအတြက္လည္း မထိခုုိက္တဲ့ အျပစ္ကင္းတဲ့ ေနထုုိင္မႈမ်ိဳးနဲ႔ ေနထုုိင္ျခင္းမ်ိဳးကုုိ ဆုုိလုုိတာျဖစ္ၿပီး တစ္ေယာက္တည္း ရွိေနတဲ့အခါမွာလည္း အျပစ္ကင္းတဲ့ အလုုပ္ေတြနဲ႔ အထိးမက်န္ေအာင္ ေနထုုိင္မႈမ်ိဳး၊ အမ်ားနဲ႔ ရွိေနတဲ့အခါမွာလည္း ေကာင္းတဲ့အရာေတြမွာ လုုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္း၊ မေကာင္းတဲ့အရာေတြမွာ လိမၼာပါးနပ္စြာ ေရွာင္ရွားႏုုိင္ျခင္း စတဲ့ အျပစ္ကင္းတဲ့ ေနထုုိင္မႈမ်ိဳးကုုိ ဆုုိလုုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဆုုိေတာ့ကား ပုထုုဇဥ္ သဘာဝ အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ကေတာ့ ခက္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခက္တယ္ဆုုိၿပီး ျဖစ္ခ်င္သလုုိ လႊတ္ထားလုုိ႔ မရပါဘူး။ လႊတ္ထားရင္ လြတ္သြားတတ္ပါတယ္။ သတိကပ္ၿပီး ထိန္းႏုုိင္သေလာက္ ထိန္းၾကည့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေလ့အက်င့္မ်ားလာရင္ စိတ္ဆုုိတာက ထိန္းလုုိ႔ရလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ သတိမလြတ္ၾကဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more »

အသတ္လဲြေနၾကသူမ်ား


သက္မဲ့တစ္ခုေၾကာင့္ သက္ရွိအစုကုိ သတ္ျဖတ္ၾကသူမ်ား
ပညတ္တစ္ခုေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့တစ္စုကုိ သတ္ျဖတ္ၾကသူမ်ား
အစဲြတစ္ခုေၾကာင့္ အလဲြအမႈကုိ ျပဳလုပ္ၾကသူမ်ား
ကုိးကြယ္ရာမွားလုိ႔ ဒုိ႔ဘာသာတရားကုိ ထုုိးႏွက္ၾကသူမ်ား
စသည္စသည္ျဖင့္ ေဒါသသမားေတြက ကုိယ့္တရား ကုုိယ္မစီရင္၊ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ မဆင္ျခင္ဘဲ အသတ္ေတြ လဲြေနၾကေပေပါ့။

အျပင္ပုိင္းအသြင္ကုိ အထင္အတုုိင္း အျမင္ေတြနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ရက္စက္ပစ္ၾကေပမယ့္ ကုုိယ့္အတြင္းပုိင္းမွာေတာ့ ေလာဘမီး၊ ေဒါသမီး၊ ေမာဟမီး၊ မာနမီးေတြေၾကာင့္ ထင္တုိင္းေတာက္ကာ အပူလိႈင္းေအာက္မွာ လူ႐ုိင္းသေဘာက္ပုံေပၚၿပီး ျမင္သမွ်သူေတြအေပၚမွာ ခ်မ္းသာမျဖစ္ ႏြမ္းစရာညစ္ပင္ ျဖစ္ေနၾကေပေပါ့။

ေလာဘအပူမီး၊ ေဒါသအပူမီး၊ ေမာဟအပူမီးေတြနဲ႔ ျမင္ျမင္သမွ်မဆင္ျခင္ ထင္သမွ်သူေတြကုိ သတ္ဖုုိ႔ႀကိဳးစားေနၾကေပမယ့္ ကုိယ့္အပူမီး ကုုိယ္မညိမ္းႏုုိင္၊ ကုုိယ္ေဒါသမီး ကုုိယ္မသတ္ႏုုိင္ေတာ့ ျမင္ရသူမွာ မေအးခ်မ္း ေဘးမသန္းပါေစနဲ႔လုုိ႔ပဲ ေမတၱာေရွ႕ထား ေတြ႕ရာကုိ ပြားေနၾကရျပန္ေပါ့။ 

ေတြကာမေႏွး အေသအခ်ာေတြးရင္ ျမင္ျမင္တကာ မသတ္ခင္ ကုိယ့္ကုုိယ္ကုိဆင္ျခင္ ကုုိယ့္အသြင္ ကုိယ္ျပင္ၿပီး ကုုိယ့္အတြင္းရန္ ကုုိယ္တြန္းလွန္ႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာပါ။ 
ကုုိယ့္အပူမီး ကုုိယ္အရင္ညိမ္းၿပီး ကုုိယ့္မီးကုုိယ္သတ္ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ အရင္ျဖတ္ၾကရမွာပါ။ 
ကုုိယ့္ေဒါသကုုိ ကုုိယ္ဆင္ျခင္ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ ျပင္ၿပီး အျပင္မေရာက္ ထင္သလုုိ မေဖာက္ႏုုိင္ေအာင္ အားထုုတ္ၾကရမွာပါ။ 
ကုုိယ့္ေလာဘ၊ ကုိယ့္ေမာဟနဲ႔ ကုုိယ့္မာနပါ ကုုိယ့္ဣႆာေတြဟာ သူ႔ကုုိမသတ္ ကုုိယ့္ကုုိသတ္ေနတဲ့ အတြင္းမီးလွ်ံ အတြင္းရန္ေတြပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မွတ္လုုိသပ သတ္လုုိၾကရင္ျဖင့္ တျခားမသတ္ အတြင္းရန္ကုုိပဲ သတ္ၾကရမွာပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ ဟုုိယုုိးဒီယုိး ထင္အၿငိဳးေတြနဲ႔ ဟုုိျဖတ္ဒီျဖတ္ အသြင္သတ္ေနၾကတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ရတက္မစဲြ အသတ္မလဲြရေအာင္ သူ႔ကုုိမသတ္ ကုုိယ့္ကုုိသတ္ေနတဲ့ အတြင္းအပူစာ ကိေလသာေတြကုိသာ အခ်ိန္ရွိခုိက္ လုံ႔လစုုိက္ၿပီး သတ္လုုိက္ၾကပါ အုုိ လူတကာတုုိ႔…။ 

Read more »

ရခ်င္ရင္ ေပးပါမေပးဘဲ မရခ်င္ပါနဲ႔။ ကုိယ္ကရခ်င္ရင္ ကုိယ္ကအရင္ ေပးျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးရတယ္ဆုုိတဲ့ စကားက ေပးရင္ ရတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေပးလုိက္တဲ့အတြက္ ရလာတဲ့ အခါမွာလည္း ကုုိယ္ေပးလုုိက္တဲ့ အရာနဲ႔တန္ေအာင္ေတာ့ ျပန္ရၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေပးျခင္းဟာ ပစၥည္း ဥစၥာေပးျခင္းမ်ိဳးကုိပဲ ဆုိလုုိတာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ရုပ္ဝတၳဳ အသြင္အျပင္ အေနအထား အားလုုံးနဲ႔ သက္ဆုုိင္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဆုိေတာ့ကား ကုုိယ္ဘာလုုိခ်င္လဲဆုုိတာ ကိုုယ္ကုုိယ္တုုိင္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ကုုိယ္က အၿပဳံးလုုိခ်င္ရင္ ကုုိယ္ကအရင္ ၿပဳံးျပရမွာျဖစ္သလုုိ ကုုိယ္က အေကာင္းၾကားခ်င္ရင္လည္း ကုုိယ္ကအရင္ အေကာင္းေျပာျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုုိပဲ ကုုိယ့္ကုုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံေစခ်င္ရင္ ကုုိယ္ကအရင္ အေကာင္းဆုုံးျဖစ္ေအာင္ ျပဳမူေနထုုိင္ ဆက္ဆံျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲ… အဲဒီလုိ ကုိယ္ေကာင္းရဲ႕သားနဲ႔ သူကမေကာင္းဘူးဆုုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ သူ႔အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အေၾကာင္းဟာ သူ႔အက်ိဳးပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔အက်ိဳးဟာ ကုုိယ့္အဆုုိးမျဖစ္ဖုုိ႔ ကုုိယ္ေကာင္းေအာင္ ကုိယ္လုုပ္ဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ကုုိယ္ေကာင္းခ်င္ရင္ ကုုိယ္ေျပာင္းျပင္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ကုုိယ္ေကာင္းျပရင္လည္း ကုုိယ္ေကာင္းရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အေကာင္းေတြကုုိ ရခ်င္ရင္ ကုုိယ္ကအရင္ အေကာင္းေပးႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ေစတနာနဲ႔ေပးရင္ ေပးတာနဲ႔အမွ် ရေနၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more »

ဖိအားနဲ႔ အသိတရား


ဒကာတစ္ေယာက္က ေမးေလွ်ာက္လာပါတယ္။ “ဘုန္ုးဘုန္းဘုရား တပည့္ေတာ္ အခုုတေလာ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ စိတ္ေတြအရမ္း ၾကမ္းလာတယ္လုုိ႔ ခံစားမိပါတယ္၊ ထစ္ခနဲဆုိ စိတ္တုုိလုုိက္၊ ထစ္ခနဲဆုုိ အလုုိမက်ျဖစ္လုုိက္၊ ထစ္ခနဲဆုုိ ပါးစပ္က ဆဲလုုိက္ဆုုိလုုိက္ စတာေတြ အလြယ္တကူကုုိ လုုပ္ျဖစ္လာတယ္လုုိ႔ ထင္ပါတယ္၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ တပည့္ေတာ္ စိတ္႐ုိင္းေတြ ဝင္ေနတယ္ဆုုိတာ သတိျပဳမိလာပါတယ္၊ သတိျပဳမိတဲ့အေလ်ာက္ ထိန္းႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ေပမယ့္ မရဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္ဘုုရား၊ အဲဒါ ဘယ္လုုိလုုပ္ရင္ ေကာင္းမယ္ဆုုိတာ တပည့္ေတာ္ကိုု အႀကံျပဳ မိန္႔ၾကားေပးပါး ဘုုရား”ဆုုိၿပီး သူကအႀကံဉာဏ္ ေတာင္းခံရင္း ေလွ်ာက္ထားလာပါတယ္။

သူ႔ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ နားေထာင္ၿပီး “အင္း ဒါဆုိရင္ေတာ့ ဒကာ့မွာ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ မ်ားေနၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈေတြက မေကာင္းဘဲ ျဖစ္ေနတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ အလုုပ္ေတြရယ္၊ အလုုပ္မွာရွိတဲ့ သူေတြရဲ႕ အျပဳအမူေတြရယ္၊ အလုုပ္မွာရွိတဲ့ ဖိအားေတြရယ္ စတာေတြက ဒကာ့ကုိ စိတ္အစဥ္ၾကမ္းတမ္းေအာင္၊ အလုုိမက် ျဖစ္ေအာင္ လုုပ္ေနတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္၊ ပုုိဆုုိးတာက အဲဒီလုုိ ဖိအားေတြ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာသာတရားနဲ႔ ေဝးကြာၿပီး မထူးပါဘူးဆုိကာ ျဖစ္သလုုိ ေနပစ္လုုိက္တာက စိတ္ကုုိပုုိၿပီး ၾကမ္းတမ္းေစတတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္၊ စိတ္အစဥ္ကုုိ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ေအာင္ လုုပ္ေပးႏုုိင္တဲ့ တရားနားတဲ့အလုုပ္၊ တရားစာဖတ္တဲ့ အလုုပ္၊ တရားမွတ္တဲ့ အလုုပ္၊ ေမတၱာပုုိ႔ ဂုုဏ္ေတာ္ပြားတဲ့ အလုုပ္၊ ကုုိယ္က်င့္တရားေကာင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းတဲ့ အလုုပ္ေတြနဲ႔ ေဝးကြာေစမႈဟာလည္း ဘဝမွာ စိတ္အစဥ္ကုုိ ပုုိမုုိၿပီး ရုုိင္းစုုိင္းေစတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္” စသျဖင့္ ေျပာျပရင္း စိတ္ကုုိေျပာင္းလဲေစတတ္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ စိတ္ကုုိႏူးည့ံေစတတ္တဲ့ ဓမၼအားေတြအေၾကာင္း ေျပာၾကားေပးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ စိတ္ရဲ႕ဖိအားနဲ႔ အဲဒီဖိအားကုိ ရင္ဆုုိင္ေက်ာ္လႊားႏုုိင္တဲ့ အသိတရားအေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေျပာၾကားေပးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဟုုတ္ပါတယ္။ လူဟာ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုုိင္မႈက အဓိကက်ေပမယ့္ ပုုထုုဇဥ္ေတြအတြက္ အဲဒီလုုိ စိတ္ထိန္းေၾကာင္းမႈ အပုုိင္းမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ႐ုိက္ခတ္မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ လႊမ္းမုုိးမႈေတြဟာ အမ်ားႀကီး သက္ေရာက္မႈ ရွိေနတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ဗီဇေကာင္းတဲ့ သူေတြေတာင္မွ ပတ္ဝန္းက်င္ မေကာင္းရင္ မေကာင္းတဲ့ လႊမ္းမုုိးမႈေတြ ကူးစက္ခံရတတ္သလုုိ ေမြးလာတဲ့ ဗီဇက မေကာင္းေပမယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းရင္ ေကာင္းတဲ့အမူအက်င့္ေတြဘက္ကုိ အထုုိက္အေလ်ာက္ ေျပာင္းသြားတတ္တာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာတရားကုိ ႏုုိင္ငံျခားမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေရာက္ေနၾကတဲ့ သူေတြက ပုိၿပီးသိရွိ ခံစားမိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာကေတာ့ ပုိက္ဆံရတာ တစ္ခုုကလဲြၿပီး က်န္တဲ့အပုိင္းမွာ ဖိအားေတြနဲ႔ပဲ လႊမ္းမုုိးခံေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုုပ္ရဲ႕ ဖိအားက တစ္မ်ိဳး၊ အလုုပ္ရွင္ရဲ႕ ဖိအားကတစ္မ်ိဳး လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖတ္ေတြရဲ႕ ဖိအားကတစ္မ်ိဳး စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနတဲ့ၾကားက အိမ္ကုုိလႊမ္းလုုိ႔ ဖုုန္းဆက္မိျပန္ေတာ့ အိမ္ကၾကားရတဲ့ သတင္းစကားေတြက ဖိအားကုိ မတြန္းလွန္ႏုုိင္ဘဲ စိတ္အစဥ္ကုုိ ပုုိၿပီး ပိျပားသြားေစတတ္ၾက ျပန္ပါတယ္။ 

အဲဒီလုုိ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဖိအားေတြဝင္ၿပီး စိတ္အစဥ္မွာ ပင္ပန္းေနတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းနဲ႔ အေပါင္းအသင္းေကာင္းဟာ သိပ္ကုုိအဓိက က်လွပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းနဲ႔ အေပါင္းအသင္းေကာင္းေတြရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈအားဟာ က်ေနတဲ့ စိတ္ကုိ ျပန္လည္တက္ၾကြ ေစတတ္ၿပီး ခြန္အားေတြကုုိ ျဖစ္ေစတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္မေကာင္းလုုိ႔ ဖိအားေတြကုုိ ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေပမယ့္ အေကာင္းဘက္ကုုိ ညြန္ျပေပး၊ အားျပဳေပးမယ့္ ကလ်ာဏမိတၱရဲ႕ ပံ့ပုုိးမႈဟာ ဖိအားေတြကေန ႐ုုန္းထြက္ႏုုိင္တဲ့အထိ ပံ့ပုုိးေပးႏုုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အဲဒီလုုိ ကလ်ာဏမိတၱရဲ႕ အားေတြအျပင္ ျမတ္ဗုုဒၶရဲ႕ ဓမၼအားေတြနဲ႔ပါ တဲြၿပီး ဘဝကုုိဓမၼနဲ႔ ယွဥ္လာႏုိင္မယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ ဖိအားကုုိ အသိတရားနဲ႔ ေက်ာ္လႊားႏုုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိအားေတြေၾကာင့္ စိတ္အစဥ္ေတြ ၾကမ္းတမ္းလာၿပီး အသိတရားပါ ေပ်ာက္လာတဲ့အခါမွာ တရားဓမၼအားနဲ႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏုုိင္ျခင္းဟာ ဘာနဲ႔မွမတူတဲ့ အေကာင္းဆုုံး ျပဳျပင္ႏုုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြထဲမွာ ဘဝကုုိ ဓမၼနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဟာ တကယ့္ကုုိ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕တဲ့ အေျပာင္းအလဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ စိတ္ၾကမ္းေတြဝင္လာတယ္၊ စိတ္အစဥ္႐ုုိင္းလာတယ္၊ စိတ္မွာ အလုုိမက်တာေတြ၊ စိတ္ဆုုိးစိတ္တုုိတာေတြ ျဖစ္လာေနတယ္ဆုုိတာဟာ တကယ္ေတာ့ စိတ္မွာ အသိတရားေတြ နည္းလာ၊ ကုုိယ္က်င့္တရားေတြ ေလ်ာ့လာ၊ ေမတၱာအားေတြက်လာလုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ၾကည့္ရင္ေတာ့ အခုုလုုိ စိတ္႐ုုိင္းစိတ္ၾကမ္းေတြ ျဖစ္လာတယ္ဆုုိတာဟာ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ႐ုုိက္ခတ္မႈေတြ၊ ေလာကဓံေတြေၾကာင့္လုုိ႔ ဆုုိႏုုိင္ေပမယ့္ တကယ္တမ္း အဓိက အခရာက်တာက အသိတရား၊ အက်င့္တရားေတြနဲ႔ ကုုိယ္ကုုိယ္ကုုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုုိင္မႈ အားနည္းလုုိ႔ပဲလုုိ႔ ဆုုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတက္အက် အနိမ့္အျမင့္ အဆုုိးအေကာင္းစတဲ့ ေလာကဓံဆုုိတာကေတာ့ အားလုုံးအတြက္ အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲျဖစ္ပ်က္ေနၾကမွာပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအေျပာင္းအလဲေတြအေပၚမွာ အသိတရားလက္ကုုိင္ထားၿပီး ရင္ဆုုိင္ေက်ာ္လႊားႏုုိင္မႈ အားနည္းတဲ့သူဟာ ဒီဒဏ္ေတြကုုိ ပုုိၿပီးခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖိအားနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ တရားေတြကုုိ ခံႏုုိင္ရည္ရွိဖုုိ႔အတြက္ အသိတရားနဲ႔ အက်င့္တရားက သိပ္အေရးႀကီးတယ္လုုိ႔ ဆုုိရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုုိေတာ့ကား အသိတရားေတြ၊ အက်င့္တရားေတြ ပုုိမုုိတုုိးတက္ လာဖုုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုုံး နည္းလမ္းကုိ ရွာေဖြၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အေကာင္းဆုုံးက တရားႏွလုုံးသြင္းၾကဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားအသိရွိတဲ့သူ၊ တရားအက်င့္ ရွိတဲ့သူဟာ တရားနဲ႔အညီ ေနထုုိင္က်င့္သုုံး လာတတ္တဲ့အတြက္ အမူအရာေတြဟာ သိသိသာသာကုုိ ေျပာင္းလဲလာတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုုိ၊ အႀကံအစီေတြဟာ တရားအားနဲ႔ တျဖည္းျဖည္း ပါးပါးလာၿပီး စိတ္အစဥ္ဟာ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔လာေတာ့တတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုုံးဟာ မၿမဲဘူးဆိုုတဲ့ ဓမၼအသိကုုိ ႏွလုံးသြင္းထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ငါဆုုိတဲ့ မာနေတြဟာ ခဝါက်လာၿပီး လူအမ်ားအေပၚ ကုုိယ္ခ်င္းစာတရားေတြ ထားတတ္လာေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားတကယ္သိလာၿပီဆုုိရင္ အသိတရားနဲ႔ အက်င့္တရားေတြပါ တုုိးတက္လာၿပီး အဲဒီအသိအက်င့္ကပဲ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုုိင္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္းစစ္ေတာ့ ဒါဟာ တရားနဲ႔အညီ က်င့္သုံးေနထုုိင္လာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ဖိအားေတြမ်ားၿပီး စိတ္ပင္ပန္းကာ စိတ္ၾကမ္းလာၾကတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ဒီလုုိျဖစ္လာတာဟာ ကုုိယ့္သႏၲာန္မွာ အသိတရား၊ အက်င့္တရားနဲ႔ ဓမၼအားေတြ ေလ်ာ့နည္းလာလုုိ႔ ျဖစ္တယ္ဆုုိတာ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ၿပီး ၾကမ္းတမ္း႐ုုိင္းစုုိင္းလာတဲ့ ကုုိယ္ႏႈတ္စိတ္ အမူအရာေတြကုုိ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ၿပီး ေလာကဓံကုုိ သည္းခံႏုုိင္တဲ့ စိတ္အစဥ္ေတြ တုုိးတက္လာဖုုိ႔အတြက္ တရားမ်ားမ်ားနာ၊ ကုုိယ္က်င့္သီလကုုိ လုုံေအာင္ေစာင့္ထိန္း၊ ေမတၱာလည္းပုုိ႔ ဂုုဏ္ေတာ္လည္းပြားကာ ဝိပႆနာ တရားပါ အားထုုတ္ရင္း တရားအလုုပ္နဲ႔ အတူ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ အုုပ္ခ်ဳပ္ႏုုိင္ေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေနထုုိင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဖိအားနဲ႔ အသိတရားအေၾကာင္း သတိထားႏုုိင္ေအာင္ သိသမွ်နဲ႔ အသိမွ်လုုိက္ရပါတယ္။ 

Read more »

ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ အၿပိဳင္ျပဳျခင္း


လူဟာ အၿပိဳင္အဆုုိင္ရွိမွ တုုိးတက္မႈ ပုုိအားေကာင္းလာတတ္ပါတယ္။
ေျပးလမ္းကုုိယ္စီနဲ႔ သူၿပိဳင္ကုုိယ္ၿပိဳင္ အၿပိဳင္ႀကဲႏုုိင္မွ အားႀကိဳးမာန္တက္ ျပဳလုုပ္တတ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ခုုေတာ့ ရွိတယ္ ကုုိယ္လမ္းကိုုယ္လွ်ာက္ၿပီး ၿပိဳင္ႏုုိင္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုုိယ္အႏုုိင္ရေရး သူမ်ားလမ္းကုုိ ဝင္ေျပးတာတုုိ႔ သူမ်ားမေျပးႏုုိင္ေအာင္ လုုပ္တာတုုိ႔၊ ကုိယ့္လမ္းကုုိယ္မေလွ်ာက္ဘဲ သူမ်ားကုုိေမွာက္ေအာင္ လုုပ္တာတုုိ႔ ဆုုိရင္ေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ၿပိဳင္ဆုုိင္မႈမ်ိဳး မဟုုတ္ဘဲ နည္းလမ္းမက်တဲ့ ၿပိဳင္ဆုုိင္မႈမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုုိ သေဘာမ်ိဳးဆုုိရင္ေတာ့ မေကာင္းတဲ့ ဘက္ကုုိ ဦးတည္သြားတတ္ၾကကာ မေကာင္းမႈရဲ႕ အျပစ္က အခ်ိန္တန္ရင္ ကုုိယ့္ဆီျပန္ေရာက္လာတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ ကုုိယ့္လမ္းကုုိယ္မေလွ်ာက္ဘဲ သူမ်ားလမ္းကုုိေလွ်ာက္ၿပီး သူမ်ားလဲေအာင္ ေျခထုုိးခံတဲ့သူဟာ အဲဒီေျခထုုိးခံေနတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ သူလည္းေရွ႕ကုုိ မေလွ်ာက္ႏုုိင္ဘူးဆုုိတာ သတိျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုုံးကေတာ့ ဘယ္သူ႔ကုုိယ္မွ မထိခုုိက္တဲ့ ကုုိယ္ကုုိယ္ကုုိ အေကာင္းဆုုံးျဖစ္ေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္တတ္တဲ့ စိတ္နဲ႔ ႀကိဳးစားျခင္းကသာ အေကာင္းဆုုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုုိဆုုိရင္ အတိတ္ကံမေကာင္းလုုိ႔ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ထင္သေလာက္ မရႏုုိင္တာေတာင္မွ ဝီရိယအက်ိဳးကေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ ခံစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ၿပိဳင္ဆုုိင္မႈေတြထဲမွာ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ ၿပိဳင္ဆုုိင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုုိယ့္ရဲ႕ အမူအရာေတြ၊ အေျပာအဆုုိေတြ၊ အေတြးအႀကံေတြနဲ႔ ၿပိဳင္ဆုုိင္တာဟာ အေကာင္းဆုုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကမ္းတမ္းေနတဲ့ ကုုိယ့္ရဲ႕အမူအရာေတြကုုိ ႏူးညံ့လာေအာင္၊ အျပစ္မ်ားတဲ့ ကုုိယ့္ရဲ႕အလုုပ္ေတြကုုိ အျပစ္နည္းလာေအာင္၊ မေန႔က ကုုိယ္နဲ႔ ဒီေန႔ကုုိယ္ ကုုသုုိလ္ျဖစ္တာခ်င္း၊ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔လာတာခ်င္း မတူညီေအာင္၊ ဒီေန႔ကုုိယ္ဟာ ဒီေလာက္ပဲ ျပဳျပင္ႏုုိင္ေသးရင္ မနက္ျဖန္ကုုိယ္ဟာ ဒီထက္ပုုိၿပီး အေကာင္းဘက္ကုုိ ျပဳျပင္ႏုုိင္ေအာင္ ၿပိဳင္ဆုုိင္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုုိယ့္စိတ္နဲ႔ ကုုိယ့္အမူအရာေတြကုုိ အေကာင္းဘက္ကုုိ ဦးတည္ေစတဲ့ ၿပိဳင္ဆုုိင္မႈ၊ ကုုသုုိလ္ဘက္ကုုိ ဦးတည္ေနတဲ့ ၿပိဳင္ဆုုိင္မႈေတြနဲ႔ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလုုိ တစတစ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုိ သတိတရနဲ႔ ျပဳျပင္ႏုုိင္ေအာင္ ၿပိဳင္ဆုုိင္ႏုုိင္ျခင္းဟာ ကုုိယ့္ဘဝရဲ႕ ပစၥဳပၺန္ သံသရာ ႏွစ္ျဖာတုုိးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုုံးၿပိဳင္ဆုုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Read more »

တရားဖက္ေတာ့ အမ်က္ေျပ


ဘုရားဖက္ေတာ့ အသက္ရွည္၊ တရားဖက္ေတာ့ အမ်က္ေျပ၊ သံဃာဖက္ေတာ့ အခက္ေဝ” 
ဆုိတဲ့ ရတာနာသုံးပါး ကုုိးကြယ္ရျခင္း အက်ိဳးဆက္ေတြမွာ အားလုံးဟာ တကယ္လက္ေတြ႕ဘဝမွာပဲ ခံစားႏုိင္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ “တရားဖက္ေတာ့ အမ်က္ေျပ” ဆုိတဲ့ စကားကေတာ့ မေက်နပ္မႈေတြ၊ အလုုိမက်မႈေတြ၊ အမ်က္ေဒါသေတြ ျဖစ္တုိင္း ဘုရားစကား၊ တရားအားကုိ အာရုံျပဳမိတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ လက္ေတြ႕ ေျပေပ်ာက္သြားၾကတာဟာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ မိန္႔ေတာ္မူတဲ့ လမ္းညႊန္ေတြထဲမွာ ကုုိယ္ႏႈတ္စိတ္ သုုံးမ်ိဳးလုုံး သတိထားၿပီး ျပဳမူေျပာဆုုိႀကံစီၾကဖုုိ႔ ဆုုိတဲ့အခ်က္ဟာ အထူးျပဳထားတဲ့ လမ္းညြန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သတိလြတ္သြားရင္ စိတ္ဆုုိးတာတုုိ႔၊ စိတ္တုုိတာတုုိ႔၊ အလုုိမက်တာတုုိ႔၊ မေက်နပ္တာတုုိ႔၊ မနာလုိတာတုုိ႔၊ ဝန္တုုိတာတုုိ႔ စသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အဲဒီစိတ္ေတြနဲ႔ပဲ ကုုိယ့္မွာ ပူေလာင္ခံစားေနၾကရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီစိတ္ေတြ မျဖစ္ေပၚေအာင္ သတိနဲ႔ ေျပာဆုုိေနထုုိင္လုုပ္ကုုိင္ ႀကံစီၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ပုထုဇဥ္ သဘာဝ စိတ္ဆုိတာကုိ ထပ္ၾကပ္မကြာ လုုိက္ၿပီးထိန္းသိမ္းဖုုိ႔ ဆုုိတာ မလြယ္လွတဲ့အတြက္ ပထမဆုုံး အခ်က္အေနနဲ႔ သတိမလြတ္ေအာင္ထိန္းၿပီး စိတ္မွာ မေကာင္းတဲ့ အႀကံအေတြးေတြ မေပၚလာေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းေနတဲ့ၾကားကမွ စိတ္မွာေပၚေပၚလာေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ႏႈတ္နဲ႔လက္ေတြ႕ လြန္က်ဴးသြားတဲ့ အထိမေရာက္ေအာင္ ဆက္ၿပီးထိန္းသိမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုုိ ထိန္းသိမ္းေနတဲ့ၾကားက ပါးစပ္နဲ႔ လက္ေတြ႕ေျပာဆုုိ က်ဴးလြန္မိတဲ့အထိ ျဖစ္သြားရင္လည္း ကုုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မိတဲ့အထိ မျဖစ္ေအာင္ ေနာက္ဆုုံးအဆင့္ အေနနဲ႔ ထိန္းသိမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုုိ ထိန္းသိမ္းၾကည့္ျခင္းဟာ ကိန္းေနတဲ့ ကိေလသာ၊ တုုိက္ဆုုိင္ရင္ ေပၚလာတတ္တဲ့ ကိေလသာ၊ က်ဴးလြန္တဲ့အဆင့္အထိ ေရာက္သြားတတ္တဲ့ ကိေလသာေတြကုိ ကုုိယ္သႏၲာန္မွာ သတိကပ္ၿပီး တစ္ဆင့္ခ်င္း ထိန္းသိမ္းေနထုုိင္ၾကည့္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အားလုုံးသိတ္တဲ့အတုုိင္း စိတ္ဆုိတာက အလြန္ထိန္းဖုုိ႔ ခက္တဲ့အတြက္ အစအဆုုံး မထိန္းသိမ္းႏုုိင္တာေတာင္မွ ထိန္းလုုိ႔ရတဲ့ အဆင့္မွာ၊ ထိန္းလုိ႔ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်က္ခ်င္းထိန္းလုုိက္ႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟုုတ္ရင္ ေကာင္းတဲ့စိတ္ေတြ ျပန္ဝင္လာဖုုိ႔၊ ဝင္လာရင္လည္း ထိန္းသိမ္းႏုုိင္ဖုုိ႔ အေတာ္မလြယ္လွတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

စိတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “အရာရာမွာ စိတ္ကဦးေဆာင္၊ စိတ္ကဖန္တီး၊ စိတ္ကႀကီးမႈၿပီး စိတ္နဲ႔သာၿပီး ေစတဲ့အတြက္ အဲဒီစိတ္ကုိ သတိကပ္ၿပီး မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့မဆဘဲ ထိန္းသိမ္းႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း” စသျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူထားတဲ့ ျမတ္ဗုုဒၶရဲ႕ မိန္႔မွာေတာ္မူခ်က္မ်ားကုုိ ဘုရားတရား အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ထုုတ္ႏႈတ္မွတ္သား ေကာက္ခ်က္ခ်ထားႏုုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုုိ ဟုုိဟုုိဒီဒီေတြမွာ အေၾကာင္းတုုိက္ဆုုိင္ရင္ တုုိက္ဆုုိင္သလုိ ေဟာၾကားေတာ္မူထားတဲ့ ဘုုရားတရားေတာ္မ်ား အထင္အရွား ရွိေနတဲ့အတြက္ ကုုိယ့္စိတ္မွာ တစ္ခုုခုု ျဖစ္ရင္ ဒီတရားေတာ္ေတြကုုိ ဖတ္ၾကားနာယူမွတ္သားရင္း လက္ေတြ႕အသုံးခ် ႏုုိင္တဲ့သူေတြဟာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဒုုကၡခံစားခ်က္၊ အမ်က္ရမက္ စတာေတြကုုိ ေျဖေလ်ာ့သြားႏုုိင္ၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ တရားေတာ္အေပၚမွာ နာယူႏုုိင္တဲ့နားနဲ႔ တရားစကားေတြကုိ လက္ေတြ႕လုုိက္နာ က်င့္သုုံးႏုုိင္တဲ့ အားေတြ ရွိေနဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလုုိ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္နဲ႔ သဒၶါနား၊ သဒၶါအားေတြ ရွိၿပီး ဓမၼတရားေတာ္ေတြကုုိ တကယ္နာယူမွတ္သား ႏုုိင္မယ္ဆုုိရင္ ေသခ်ာပါတယ္ အမ်က္ေျပ႐ုုံတင္မက အခက္ပါေဝၿပီး အသက္လည္း ရွည္ေနၾကမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more »

အဆိပ္ပင္ ေရေလာင္းမႈမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ေပ


တစ္ခါက ဒကာမႀကီးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႕ေတာ့ အလွဴဒါနအေၾကာင္း၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္အေၾကာင္း စကားစပ္ၿပီး ေျပာျဖစ္ၾကပါတယ္။ “အလွဴဒါနဆုုိတာ ေစတနာျပတ္ရင္ ဘယ္လုုိပုုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကုုိပဲ လွဴလွဴ အက်ိဳးတရားကေတာ့ ရေနေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္ကုုိလုုိက္ၿပီး အက်ိဳးအႀကီးအေသးေတာ့ ကြာျခားေၾကာင္း” ဘုန္းဘုန္းက ေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒကာမႀကီးကလည္း သူဘယ္လုုိ လွဴျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ဘယ္ေလာက္လွဴျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္လုုိပုုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြကုုိ လွဴျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပရင္း ေနာက္ဆုံး သူေျပာတဲ့ စကားက “တပည့္ေတာ္မကေတာ့ သံဃာဆုုိရင္ သကၤန္းပတ္ထားရင္ ၿပီးေရာ ဘယ္လုိသံဃာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ လွဴလုုိက္တာပဲ ဘုုရား”ဆုုိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘုုန္းဘုုန္းက “ေကာင္းပါတယ္ ဒကာမႀကီး အဲဒီလုုိ သံဃာကုုိရည္မွန္းၿပီး လွဴဒါန္းတာ အမတန္ကုုိ အက်ိဳးႀကီးပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒကာမႀကီးေရ ဒီေန႔ေခတ္မွာ၊ အထူးသျဖင့္ ေထရဝါဒ ဓမၼကုုိ အားေကာင္းေအာင္ မနဲ႐ုုန္းေနရတဲ့ ဘုုန္းဘုုန္းတုုိ႔လုုိ ေထရဝါဒ ႏုုိင္ငံမ်ိဳးမွာ သံဃာဆုုိၿပီးေရာ ဘာျဖစ္ျဖစ္ လွဴလုုိက္တဲ့ ပုုံစံမ်ိဳးေတာ့ အေျခအေနအရ မျဖစ္သင့္လွပါဘူး၊ အလွဴရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ေစတနာျပတ္ရင္ ဒါနက ျမတ္လွေပမယ့္ သာသနာ အားနည္းလာေနတဲ့ အခုုလုုိ ကာလမ်ိဳးမွာ သာသနာကုုိ ခုုတုုံးလုုပ္ၿပီး လုုပ္စားေနၾကတဲ့ သကၤန္းၿခဳံ လုုပ္စားေတြကုိ ေပးကမ္းလွဴဒါန္း ခ်ီးေျမွာက္မႈမ်ိဳးကေတာ့ အဆိပ္ပင္ ေရေလာင္းသလုုိမ်ိဳး ျဖစ္တတ္တဲ့အတြက္ ဒီအပုုိင္းမွာေတာ့ ဒကာမႀကီးတုုိ႔လုုိ သဒၶါတရား ေကာင္းတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ အလွဴခံ ပုုဂၢိဳလ္ကုုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး လွဴအပ္တဲ့ ေနရာမ်ိဳးေတြမွာ လွဴႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္” စသျဖင့္ သာသနာအေရးေတြးလုုိ႔ အႀကံေလးေတြ ေပးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဟုုတ္ပါတယ္။ ဘုုန္းဘုုန္းတုုိ႔ ဒီေန႔ေခတ္ သာသနာဟာ အျပင္ကၾကည့္ေတာ့ သာသာယာယာေလးေတြ ရွိလွေပမယ့္ အတြင္းမွာေတာ့ အနည္းငယ္ ျခစားလာေနတာကုိ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာကုုိ ခုုတုုံးလုုပ္ကာ လုုပ္စားေနၾကတဲ့ သကၤန္းဝတ္ထားတဲ့ သာသနာအလုုပ္ မလုုပ္သူေတြဟာ သာသနာေတာ္တြင္းကုုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဝင္ေရာက္ေနရာ ယူလာတာေတြေၾကာင့္ သာသနာေတာ္မွာ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ ေထာက္ျပစရာေတြ၊ ေဝဘန္စရာေတြ တစတစ မ်ားျပားလာေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သဒၶါပညာ တရားေတြ ယုတ္ေလ်ာ့လာေနတဲ့ ေခတ္ျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း သာသနာေတာ္ကုုိ သဒၶါနဲ႔ ၾကည္ညိဳတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား နည္းပါးလာၿပီး သာသနာေတာ္ကုိ ခုတုံးလုပ္ကာ အေနအစားေခ်ာင္လုိ႔ ဝင္လာၾကသူေတြ မ်ားလာကာ ကုိယ္အေနအစားေခ်ာင္ရင္ၿပီးေရာ သာသနာဘာျဖစ္ျဖစ္၊ သံဃာအမ်ားစုု ဘာျဖစ္ျဖစ္ ထည့္မတြက္ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ေတြ႕လာေနရေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုိဆုိးတာက အဲဒီလုိ ပုဂၢိဳလ္ေတြက သာသနာျပဳ ေနပါတယ္လုိ႔ ဂုဏ္ေဖာ္၊ ဘုရားတရားေတာ္ေတြကုိ လုိသလုိ ပုံေဖာ္ၿပီး ဘုရားသာသနာကုိ ခုတုံးလုပ္၊ ကုိယ့္အတြက္ မဟုတ္တ႐ုတ္ေတြ လုုပ္ေနၾကတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိရင္ အေျခအေနအရ ဝင္လာၾကတဲ့ အေျခအေန ပဗၺဇိၨတေတြ ျဖစ္ေနၾကတဲ့အတြက္ စာလည္းမတတ္၊ တရားလည္း မက်င့္ဘဲ လာဘ္လာဘ ရေရးကုိ ဦးစားေပးၿပီး သာသနာ့ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ မအပ္စပ္တဲ့ အသက္ေမြးမႈေတြနဲ႔ ပညာအားနည္းလွတဲ့ ဒကာဒကာမေတြအေပၚမွာ လဲြေခ်ာ္ေအာင္ လုုပ္ေနၾကတာေတြလည္း ရွိေနျပန္ပါတယ္။ ေဗဒင္ေလးေဟာေပးလုိက္၊ ခ်ဲဂဏန္းေလးေပးလုိက္၊ ယၾတာေလးေခ်ေပးလုိက္၊ ေငြးတုိးေလးေခ်းေပးလုုိက္ စသျဖင့္ လူအႀကိဳက္လုုိက္ကာ သာသနာကုုိ ခုတုုံးလုုပ္ၿပီး သာသနာျပဳေနပါတယ္လုုိ႔ ဆုုိေနၾကသူေတြကလည္း အမ်ားႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခက္တာက အဲဒီလုုိ ပုုဂၢိဳလ္ေတြကုုိမွ တကယ့္ သာသနာျပဳ သူေတာ္ေကာင္းေတြလုုိ႔ ထင္ၿပီး ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးလွဴေနၾကတဲ့ ပညာအားနည္းလွတဲ့ ဒကာဒကာမေတြကလည္း ရွိေနျပန္ေလေတာ့ ေျပာသာေျပာရတယ္ ဘုန္းဘုန္းတုုိ႔က မနာလုိလုုိ႔ ေျပာတယ္ထင္သူေတြက ရွိေကာင္းရွိေနႏုုိင္ပါတယ္။ ဘယ္လုုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျပာသင့္တာေတာ့ ေျပာရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သာသနာ တကယ္ျပဳေနၾကတဲ့ သာသနာ့ဝန္ထမ္းေတြဟာ ပရိယတၱိ စာသင္တုုိက္ေတြနဲ႔ ပဋိပတၱိ ရိပ္သာေတြမွာ အမ်ားႀကီးပဲ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ သာသနာကုုိၾကည့္ရင္ ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ ျမတ္စြာဘုုရားရွင္ရဲ႕ ဓမၼေတြ တေသြမသိမ္း ထိန္းသိမ္းထားေနႏုုိင္ျခင္းဟာ ပရိယတၱိက အားေကာင္းေနလုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုုရားရွင္ရဲ႕ သာသနာမွာ အေျခခံျဖစ္တဲ့ ပရိယတ္အားေကာင္းေနတဲ့အတြက္ က်င့္ႀကံအားထုုတ္မႈ ပဋိပတ္ဟာလည္း ေျပာင္းလဲမႈမရွိ တည္တ့ံေနကာ ပဋိပတ္သာသနာ မွန္ကန္ေနတဲ့အတြက္လည္း ပဋိေဝဓဆုုိတဲ့ အက်ိဳးသာသနာက ရွိေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အေျခခံ ပရိယတ္သာ အားနည္းလာမယ္ဆုုိရင္ ျမတ္စြာဘုုရားရွင္ရဲ႕ ဓမၼအျဖာျဖာဟာလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကြယ္ေပ်ာက္လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ပရိယတ္ဝန္ေဆာင္ သာသနာျပဳ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သာသနာအတြက္ တကယ့္ကုုိ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑မွာ ရွိေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သာသနာျပဳလုုိ႔ ေျပာရင္ ဒီလုုိ ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္ဝန္ေဆာင္ေတြကသာ အစစ္အမွန္ သာသနာျပဳေတြလုုိ႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာကုုိ တကယ္ခ်ီးေျမာက္ခ်င္တယ္ဆုုိရင္ ဒီလုုိအရွင္ေတြကုိ ပုုိၿပီးခ်ီးေျမွာက္ ေထာက္ပံ့ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုုေတာ့ အဲလုုိမဟုုတ္။ သာသနာ အလုုပ္မလုုပ္တဲ့ သူေတြကုုိ အဟုုတ္လုုပ္ၿပီး ေထာက္ပံ့တဲ့ အလုုပ္ေတြ လုုပ္ေနၾကတဲ့အတြက္ တကယ္သာသနာျပဳ အရွင္ေတြမွာ ပစၥည္းေလးပါးအပုိင္းမွာ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ ေနၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာသင္တုုိက္မွာ အပင္ပန္း အဆင္းရဲခံၿပီး စာဝါပုုိ႔ခ်ေနၾကတဲ့ စာခ်ဘုုန္းႀကီးေတြမွာ တစ္ႏွစ္ေနလုုိ႔ သကၤန္းသုံးစုုံ ျပည့္စုုံေအာင္ မရႏုုိင္ၾကတာေတြ ရွိေနေပမယ့္ ေဗဒင္ေဟာ၊ လကၡဏာၾကည့္၊ ခ်ဲ႔ဂဏန္းေပးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာေတာ့ သကၤန္းေတြ ရာနဲ႔ခ်ီကာ ပုုံေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြဆုုိလည္း ေရႊေက်ာင္းေငြေက်ာင္း စသျဖင့္ေပါ့။ မနာလုုိလုုိ႔ ေျပာတာမဟုုတ္ပါဘူး။ သာသနာအတြက္ အားမလုုိ အားမရျဖစ္လုုိ႔ ေျပာေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တကယ္ျဖစ္သင့္တာက သာသနာကုုိ တကယ္ခ်ီးေျမွာက္ေထာက္ပံ့ခ်င္ရင္ အဲဒီလုုိ ပင္ပင္ပန္းပန္း ဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ႔ သာသနာျပဳေနၾကတဲ့ ပရိယတ္ဝန္ေဆာင္ စာသင္တုုိက္က အရွင္ျမတ္မ်ားကုုိ အမ်ားႀကီးအားျပဳကာ ေထာက္ပံ့ေပးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပဋိပတ္ရိပ္သာမွာ ရွိေနၾကတဲ့ သာသနာျပဳ အရွင္သူျမတ္မ်ားဟာလည္း သာသနာကုုိ အမွန္တကယ္ျပဳေနၾကတဲ့ အရွင္ျမတ္မ်ားျဖစ္ေပမယ့္ ရိပ္သာေတြမွာကေတာ့ ဒကာဒကာမမ်ား ကုုိယ္တုုိင္ပါဝင္ အားထုုတ္ကာ သံဃာေတာ္မ်ားနဲ႔ နီးစပ္ခြင့္ရေနၾကတဲ့ အတြက္ ပရိတ္ယတ္ဝန္ေဆာင္ အရွင္ျမတ္မ်ားထက္စာရင္ ပစၥည္းလာဘ္လာဘက ပုုိၿပီးျပည့္စုုံလွပါတယ္။ မရွိတာက ပရိယတ္ဝန္ေဆာင္ အရွင္ျမတ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ပုုိၿပီးရွိေနတာက ပရိတ္ယတ္လည္းမဟုုတ္၊ ပဋိပတ္လည္း မလုုပ္တဲ့ မအပ္တဲ့နည္းေတြနဲ႔ သာသနာကုုိ ခုုတုံးလုုပ္ကာ လုုပ္စားေနၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာက္ပံ့တဲ့သူေတြကလည္း အဲဒီပုုဂၢိဳလ္ေတြကုုိပဲ ပုုိၿပီးေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေနၾကေလေတာ့ တကယ္အလုုပ္အလုုပ္ေနၾကတဲ့ သာသနာျပဳမ်ားမွာ အားနည္းလာၿပီး ခုတုံးလုုပ္သာသနာျပဳေတြက ပုုိၿပီးအားေကာင္းလာကာ ၾကာရင္ အဆိပ္ပင္ေရေလာင္း ျဖစ္လာၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေျပာခ်င္တာက လွဴတာက ေကာင္းေပမယ့္ လွဴတဲ့အခါ ေခတ္ကာလအေနအထားအရ ပုဂၢိဳလ္ကုုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး တကယ္လုုိအပ္တဲ့၊ တကယ္သာသနာျပဳေနတဲ့ အရပ္ေတြမွာ လူဒါန္းတာက သာသနာအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိ အလွဴအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိၿပီး အဆိပ္ပင္ ေရေလာင္းမႈေတြကေန ေရွာင္ၾကဥ္ႏုုိင္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သကၤန္းဝတ္ထားရင္ၿပီးေရာ ဆုုိၿပီး ရက္ရက္ေရာေရာ လွဴဒါန္းတာဟာ လွဴတဲ့သူအတြက္ ေစတနာျပတ္ရင္ ဒါနဟာ ျမတ္ေပမယ့္ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္ေတြအတြက္ေတာ့ သာသနာမွာ လုုပ္ခ်င္ရာလုုပ္ဖုုိ႔ အားေပးအားေျမာက္ျပဳရာ ေရာက္တဲ့အျပင္ သူတုုိ႔လုုပ္ေနတဲ့ မအပ္စပ္တဲ့ အလုုပ္ေတြမွာ ပုုိၿပီးအားေကာင္းေစရာ ေရာက္တာေၾကာင့္ ဒါမ်ိဳးကေတာ့ အဆိပ္ပင္ ေရေလာင္းတဲ့ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ ဒီလုုိမ်ိဳး အလွဴေတြကုုိ အတတ္ႏုုိင္ဆုံး ဆင္ျခင္ျပဳျပင္ၾကဖုုိ႔ အသိေပးလုုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားနည္းလာတဲ့ သာသနာေတာ္မွာ ဆရာနဲ႔ ဒကာ အတူလက္တဲြၿပီး ဆရာလည္း ဆရာအလုုပ္လုုပ္၊ ဒကာလည္း ဒကာအလုုပ္လုုပ္ကာ ညီညီညာညာ သာသနာျပဳၾကမွ ျမတ္ဗုုဒၶရဲ႕ သာသနာေတာ္ႀကီးဟာ အရွည္ခန္႔၍ တည္တ့ံႏုုိင္မယ္ဆုုိတာ သိေစလုုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ အလွဴဒါန လုုပ္ရတဲ့အေပၚမွာ သဒၶါတရား အားေကာင္းလွတဲ့ ဗုုဒၶဘာသာ သူေတာ္စင္မ်ားအေနနဲ႔ အလွဴဒါန ျပဳလုုပ္တဲ့အခါမွာ ေခတ္ကာလ အေနအထားအရ သဒၶါတရားကုုိ ပညာေလးနဲ႔တြဲၿပီး အမွန္တကယ္ သာသနာျပဳေနတဲ့ သံဃာနဲ႔ အစစ္အမွန္ လုုိအပ္ေနတဲ့ ေနရာမွာေတြမွာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး လွဴဒါန္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုုိ႔နဲ႔ သာသနာကုုိ ခုုတုုံးလုုပ္ကာ သာသနာနဲ႔ မအပ္စပ္တဲ့ အလုုပ္ေတြမွာ အသက္ေမြးမႈ ျပဳေနၾကတဲ့ သာသနာျပဳအမည္ခံေတြကုိ ခ်ီးေျမွာက္ေထာက္ပံ့ၾကတဲ့ အဆိပ္ပင္ေရေလာင္းတဲ့ အလုုပ္ေတြမွာ ေရွာင္ရွားၾကဖုုိ႔ တုုိက္တြန္းရင္း ဆရာဒကာ ညီညြတ္စြာ ဘုုရားသာသနာ အရွည္ၾကာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုုိ႔ အထူးေမတၱာရပ္ခံ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ 

Read more »

သဒၶါနဲ႔ တဏွာ“သဒၶါလြန္ရင္ တဏွာကၽြန္ ျဖစ္တတ္တယ္”တဲ့။ ဟုတ္ပါတယ္။  လြန္လာရင္ ဘာမွမေကာင္းလွပါဘူး။ လြန္ရင္ကၽြံတတ္ၿပီး ကၽြံရင္ေတာ့ ႏြံနစ္ဖုိ႔ပဲ မ်ားသြားတတ္ပါတယ္။ သဒၶါဆုိတဲ့ ယုံၾကည္မႈ၊ ၾကည္ညိဳမႈဟာလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ သဒၶါတရားဆုိတဲ့ ယုုံၾကည္မႈ၊ ၾကည္ညိဳမႈဟာ ဉာဏ္မပါရင္ အၾကည္ညိဳလြန္သြား၊ ယုံၾကည္မႈ လြန္သြားကာ အမွားဘက္ကုိ ေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။ အမွားပါရင္ တရားမပါဘဲ တဏွာနယ္ထဲကုိ ေရာက္သြားေစတတ္ပါတယ္။ 

သဒၶါဆုိတဲ့ ယုံၾကည္မႈဟာ ပညာမပါရင္ အလဲြေတြကုိ ယုံၾကည္မိတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုုိရင္ ကုုိယ္ပုုိင္စဥ္းစားတတ္တဲ့ ဉာဏ္မပါေတာ့ ဟုိလူေျပာလည္းယုံ၊ ဒီလူေျပာလည္းယုံ၊ ဟုိေနရာဆုိလည္းေရာက္၊ ဒီေနရာဆုုိလည္းေရာက္၊ ဟုိပုဂၢိဳလ္ဆုုိလည္း ကုိးကြယ္၊ ဒီပုဂၢိဳလ္ဆုုိလည္း ကုုိးကြယ္ စသျဖင့္ လုိက္လုုပ္မိရာက မကုိးကြယ္သင့္တာ၊ မဆည္းကပ္သင့္တာေတြကုုိ ကုုိးကြယ္ဆည္းကပ္မိၿပီး ေနာက္ေတာ့ အဲဒီ ယုံၾကည္မႈအလဲြ၊ ယုံၾကည္မႈ အစဲြေတြကေန ႐ုန္းမထြက္ႏုုိင္ေအာင္ျဖစ္ကာ လဲြၿပီးရင္းလဲြေနၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သဒၶါတရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕က ပထမေတာ့ တကယ္ၾကည္ညိဳတာပါပဲ။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီၾကည္ညိဳမႈကေနၿပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ကုိ စဲြလာတာတုုိ႔၊ အသံကုုိ စဲြလာတာတုုိ႔၊ အေဟာအေျပာကုုိ စဲြလာတုုိ႔ စသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာကာ ရဟန္းေတာ္ဆုုိရင္လည္း သူ႔ရဟန္း၊ သူ႔ဘုုန္းႀကီး၊ သူ႔ကုုိယ္ေတာ္ စသျဖင့္ သူပုုိင္လုုပ္လာကာ သူ႔ကုုိပဲ ဦးစားေပးမွ၊ သူပဲ ခ်ည္းကပ္ရမွ၊ သူပဲ အနီးကပ္ေနရမွ ဆုုိတာေတြ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အျပင္ သူမ်ားေတြအေပၚ အေရးေပးရင္လည္း မနာလုုိစိတ္၊ မေက်နပ္စိတ္ေတြအထိ ျဖစ္ေပၚလာေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူ႔အလုုိအတုုိင္း မျဖစ္တဲ့အခါမွာလည္း အမုုန္းတရားနဲ႔ အၿငိဳးထားတဲ့အထိ ျဖစ္လာကာ အပုတ္ခ်တာေတြအထိ လုုပ္လာၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အရင္းစစ္ေတာ့ သဒၶါတရားေနာက္မွာ ပညာအားေတြ မကပ္ေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ သဒၶါလြန္လာတာေတြျဖစ္ၿပီး အဲဒီေနာက္မွာ တဏွာဆုုိတာေတြအထိ ေရာက္ကုန္ေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သဒၶါနဲ႔ ပညာကုုိ မညွိႏုုိင္တဲ့အခါက်ေတာ့ သဒၶါကလြန္ၿပီး ပညာမပါျဖစ္ကာ အလဲြေတြျဖစ္ကုုန္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုုိျဖစ္လာတာဟာ သတိတရား အားနည္းျခင္းေၾကာင့္လုုိ႔လည္း ေျပာႏုုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတိက သဒၶါနဲ႔ ပညာကုုိ ညီမွ်ေအာင္ ညွိသြားမယ္ဆုုိရင္ သဒၶါလြန္ၿပီး တဏွာကၽြန္အျဖစ္ ေရာက္သြားမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ 

ဒါေၾကာင့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၾကည္ညိဳရာကေနၿပီး ပုုိင္ဆုုိင္လုုိတဲ့အထိ ခ်ည္ေႏွာင္မႈ မျဖစ္ရေအာင္ ၾကည္ညိဳမႈေနာက္မွာ အစဲြမပါသြားဖုုိ႔ သဒၶါနဲ႔ ပညာကုုိ ညီမွ်ေအာင္ သတိေဆာင္ၿပီး ထိန္းသိမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more »

စိတ္ဖိစီးမႈေတြ မ်ားေနတဲ့အခါ


တစ္ေန႔က ႏုိင္ငံျခားမွာ ေရာက္ေနတဲ့ အရင္းႏွီးဆုုံး ဒကာမတစ္ေယာက္နဲ႔ အြန္လုုိင္းမွာ ေတြ႕ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္းသူက “အရွင္ဘုုရား မက်ိန္းေသးဘူးလားဘုုရား၊ တပည့္ေတာ္တုုိ႔ဆီမွာ သန္းေခါင္ေက်ာ္လုုိ႔ (၁)နာရီေတာင္ ထုုိးၿပီးသြားၿပီဘုုရား” ဆုုိၿပီးေမးရင္း ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာလာပါတယ္။ ဘုုန္းဘုုန္းလည္း အေတာ္အ့ံၾသသြားတယ္။ “အင္… ဒကာမေရ ဘုုန္းဘုုန္းက မအိပ္ေသးတာမဟုုတ္ဘူး၊ အိပ္ၿပီးလုုိ႔ အ႐ုုဏ္ေတာင္ ဘုုဥ္းေပးၿပီးသြားၿပီ”လုုိ႔ ျပန္ေျပာေတာ့မွ “OH MY BUDDHA”လုုိ႔ဆုုိကာ သူ႔ကုုိယ္သူ ဘုုရားတပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ဘုုန္းဘုုန္းကပဲ “ ဒကာမက ခုုခ်ိန္ထိ မအိပ္ေသးဘဲ ဘာလုုပ္ေနတာလဲ”လုုိ႔ ထပ္ၿပီးေမးလုုိက္ေတာ့ “တပည့္ေတာ္ အိပ္မရလုုိ႔ဘုုရား၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြက အရမ္းမ်ားၿပီး အလုုပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဖိအားေတြနဲ႔ အိပ္လုုိ႔မရဘူးဘုုရား၊ တပည့္ေတာ္မေလ တစ္ခါတခါ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ ဒီဘဝမွာ ေနေတာင္မေနခ်င္ေလာက္အာင္ကုုိ ျဖစ္ရပါတယ္ဘုုရား” စသျဖင့္ ျပန္ေျပာလာပါတယ္။ ဒကာမရဲ႕ ခံစားခ်က္အတြက္ ကုုိယ္ခ်င္းစာမိသလုုိ ဒီခံစားခ်က္ေတြ သက္သာေအာင္ ဘုုန္းဘုုန္းလည္း တတ္ႏုုိင္သေလာက္ အားေပးစကား၊ အားေပးတရား ေဟာျဖစ္ခဲ့ရပါေသးတယ္။

ဒါက ဘုုန္းဘုုန္းနဲ႔ နီးစပ္သူေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕ခံစားခ်က္ေလးေတြအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနမွာ ဘုုန္းဘုုန္းေျပာခ်င္တာက အဲဒီဒကာမလုုိ ခံစားခ်က္တူ၊ စိတ္ဖိစီးမႈ အပူေတြနဲ႔ တငူငူျဖစ္ေနၾကတဲ့ သူသူငါငါ ပုုဂၢိဳလ္အျဖာျဖာရဲ႕ ခံစားမႈေလးေတြအေၾကာင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈေလးေတြ အေၾကာင္းပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုုတ္တယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဲဒီဒကာမနဲ႔ ေျပာျဖစ္တုုန္းက ဘုုန္းဘုုန္းက ဘဝဒုုကၡဆုုိတာ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ အဆုုံးစီရင္လုုိက္လုုိ႔ ၿပီးသြားမယ္ဆုုိရင္ ဒုုကၡကုုိယ္စီ ရွိေနၾကတဲ့ သတၱဝါအားလုုံး ဒီလုုိပဲ လုုပ္ေနၾကမွာေပါ့။ အရွင္ဘုုရားတုုိ႔ ကုုိယ္တုုိင္လည္း အဲဒီလုုိ ေျဖရွင္းမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဘဝသံသရာဆုုိတာ ဒီလုုိ မၿပီးဘူးေလ။  ဒုုကၡဆုုိတာ ဒီဘဝ႐ုုပ္ရလုုိ႔ ျဖစ္ရတာဆုုိၿပီး ႐ုုပ္အေကာင္ကုုိ အဟုုတ္ေျပာင္ေအာင္ အဆုုံးစီရင္ေပမယ့္ တကယ္မျပတ္ေသးတဲ့ ကိေလသာေတြက ေနာက္ဘဝ ေနာက္ခႏၶာမွာလည္း ဒီလုုိပဲ ထပ္ျဖစ္ေနမွာဆုုိေတာ့ အဲဒီလုုိ ဘဝသစ္ျဖစ္တုုိင္း ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ အဆုုံးစီရမယ္ဆုုိရင္ ဆုုံးမွာကုုိ မဟုုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ တကယ္ျဖစ္သင့္တာက ဒုုကၡကုုိရင္ဆုုိင္၊ စိတ္ဖိစီးမႈကုုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ခံႏုုိင္ရည္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေနထုုိင္ ေလ့က်င့္ဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္” စသျဖင့္ အားေပးႏွစ္သိမ့္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 

အမွန္ေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္တယ္ဆုုိတာ စိတ္ကအာရုုံေတြရဲ႕ ဆြဲရာကုုိ ပါသြားၿပီး အဲဒီအစဲြတရားေတြမွာ လုုိက္ခံစားေနမိလုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာရုုံဆုုိတာကလည္း သိတဲ့အတုုိင္းပဲ အဆင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အသံပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အနံ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အရသာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အေတြ႕အထိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းရင္လည္းစဲြ၊ မေကာင္းရင္လည္း စဲြေနတတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ဘယ္လုုိပဲျဖစ္ျဖစ္ စဲြသြားတယ္ဆုုိရင္ အဲဒီအစဲြဟာ ကုုိယ့္စိတ္ကုုိ သက္ေသာင့္သက္သာ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္ေစတဲ့ သေဘာမရွိပါဘူး။ အစဲြရဲ႕ သေဘာက အစဲြမ်ားေလ အလဲြမ်ားေလပဲ ျဖစ္ကာ စဲြရာေနာက္မွာ ခံစားမႈလည္း ေရာက္လာေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုုိ စဲြရာခံစားရာက ကုုိယ္မႏွစ္သက္တဲ့အရာ၊ ကုုိယ္မႀကိဳက္တဲ့အရာ၊ ကုုိယ္သေဘာမက်တဲ့ အရာေတြမွာ ခံစားမိတဲ့အခါ စိတ္မွာအနာရတဲ့အထိ ျဖစ္သြားတတ္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးတယ္ဆုုိတာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရင္စိတ္အနာ ရသြားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္မွာနာသြားၿပီဆုုိရင္ သတၱဝါေတြဟာ က်န္တဲ့အနာေတြထက္ကုုိ ပုုိၿပီးခံစားရေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္းစစ္ေတာ့ စိတ္ဖိစီးတယ္ဆုုိတာ အာရုုံေတြရဲ႕ စဲြရာေနာက္ကုုိ စိတ္ကလုုိက္မိရာက အဲဒီအစဲြတရားက ကုုိယ့္စိတ္ကုုိ ျပန္ဖိစီးရင္း စိတ္ခံစားခ်က္ျဖစ္ကာ စိတ္မွာအနာရသြားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလုိဆုုိေတာ့ အဲဒီစိတ္ခံစားမႈ အစဲြေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလဲလုုိ႔ ဆုုိရင္ မသိလုုိ႔ ျဖစ္ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အာ႐ုံေတြ၊ အေတြးေတြ၊ ခံစားမႈေတြကုိ သတိနဲ႔ယွဥ္ၿပီး မသိတဲ့အတြက္ အဲဒီမသိမႈက အစဲြတရားကုိ ျဖစ္ပြားေစတာျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဆုိတဲ့သေဘာက သိရင္စဲြစရာအေၾကာင္းမရွိဘဲ မသိလုုိ႔ စဲြသြားၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုုိၾကပါစုုိ႔။ အသံဆုုိတဲ့ အာရုုံတစ္ခုုခုုကုုိ အသံဆုုိတဲ့ သေဘာသဘာဝလုုိ႔ မသိတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီအသံေပၚမွာလုုိက္စဲြသြားၿပီး ေကာင္းတဲ့အသံ၊ မေကာင္းတဲ့အသံ၊ ႀကိဳက္တဲ့အသံ၊ မႀကိဳက္တဲ့ အသံ၊ ခ်ီးမြန္းသံ၊ ကဲ့ရဲ႕သံ စသျဖင့္ ခံစားမိသြားေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခံစားမိၿပီဆုုိရင္ ေကာင္းရင္လုုိခ်င္မႈေတြျဖစ္ၿပီး မေကာင္းရင္ မလုုိခ်င္မႈေတြ ျဖစ္ေစကာ လုုိခ်င္တဲ့သေဘာ၊ မလုုိခ်င္တဲ့ သေဘာဆုုိတာ ေလာဘ၊ ေဒါသရဲ႕ သေဘာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာအတုိင္းပဲ စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္တယ္ဆုုိတာဟာလည္း အာရုုံအေပၚမွာ စဲြလန္းမိရာက အဲဒီအစဲြကုိ မသိဘဲ လုိက္ခံစားရာက ဒီခံစားခ်က္က ကုုိယ့္စိတ္ကုုိ ပင္ပန္းေစကာ ဖိအားေတြျဖစ္သြားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  အရင္းစစ္ေတာ့ အားလုံးဟာ မသိလုုိ႔ စဲြၾကေတာ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဆုိေတာ့ကား အာရုံေနာက္ကုိ စိတ္ကလုုိက္မိရာက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားခ်က္ အစဲြတရားေၾကာင့္ စိတ္မွာဖိအားေတြ၊ အနာေတြ ျဖစ္လာၾကတဲ့ သေဘာမွာ ဒီဖိအားေတြက ႐ုန္းထြက္ႏုုိင္ေအာင္ အျမန္ဆုုံး ႀကိဳးစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုထုုဇဥ္ သဘာဝ မသိလုုိ႔ စဲြၾကတာ၊ ခံစားၾကတာေတြဟာ ျဖစ္တတ္ေပမယ့္ ဒီသေဘာကုုိ သိလာရင္ေတာ့ အဲဒီဖိအားေတြ၊ ခံစားမႈေတြကေန သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ေလ့က်င့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးလုုိ႔ ဒုုကၡျဖစ္လုုိ႔ဆုုိၿပီး ရုန္းမထြက္ဘဲ ဒီအတုုိင္း လုုိက္ၿပီးခံစားေနမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ အဲဒီခံစားမႈက ၾကာရင္ကုုိယ့္ကုုိ အႏုုိင္ယူသြားမွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဖိအားေတြ၊ ခံစားမႈေတြကေန အျမန္႐ုန္းထြက္ၾကည့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ရုန္းထြက္ၾကမယ္ဆုုိေတာ့ အေကာင္းဆုုံးနည္းက တရားသေဘာနဲ႔ ေျဖဆည္ရာကုုိရွာရင္း ရုန္းထြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝမွာ လူတုုိင္းႀကဳံေတြ ေနၾကရတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ကုုိယ့္မွာႀကဳံေတြ႕ ခံစားေနရၿပီးဆုိရင္ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ အရင္ဆုုံး ကုုိယ္လတ္သန္႔ရွင္းၿပီး တိတ္ဆိတ္ညိမ္သက္တဲ့ ေနရာတစ္ခုုခုုကုုိ ေရြးခ်ယ္ကာ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိတဲ့ ဣရိယာပုုတ္နဲ႔ မ်က္လႊာေလးခ်ၿပီး ကုုိယ့္ရဲ႕အမူအရာေလးကုုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၾကည့္လုုိက္ပါ။ အဲဒီအခုုိက္အတန္႔မွာ အရင္းတုုန္းက ဘာပဲျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့၊ စိတ္မွာဘယ္လုုိ ခံစားမႈမ်ိဳးေတြ၊ ဖိအားေတြပဲ ရွိခဲ့ရွိခဲ့ ေမ့ပစ္ထားလုုိက္ပါ။ ခႏၶာကုုိယ္နဲ႔ စိတ္ကုုိ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္တဲ့ အေနအထားေလးနဲ႔ ျပင္ဆင္ၿပီး ဝင္ေလထြက္ေလေလးကုိ အရွိအတုုိင္းေလးပဲ လုုိက္သိႏုုိင္ေအာင္ သတိကပ္ထားေပးလုုိက္ပါ။ အဲဒီလုုိ လုုိက္ၿပီးသိမွတ္ေနတဲ့အခုုိက္မွာ ေသခ်ာပါတယ္ အေတြးေတြ အမ်ားႀကီးေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။ စိတ္ဓာတ္မက်ပါနဲ႔။ ဒါဟာ သမာဓိနည္းေနေသးလုုိ႔ ျဖစ္တဲ့သေဘာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လြတ္သြားလုုိက္၊ ျပန္မွတ္လုုိက္၊ ျပန္သိလုုိက္ စသျဖင့္ ထပ္ခါထပ္ခါ ဝီရိယေလးေတြထားၿပီး ႀကိဳးစားပြားမ်ားဖုုိ႔ပါပဲ။ ဒါဆုုိရင္ တျဖည္းျဖည္း သမာဓိေလးေတြ တည္လာၿပီး စိတ္အဆင္လည္း ၿငိမ္လာကာ ၾကာေတာ့ ၿငိမ္လာရာကေန ၾကည္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ၾကည္လာရင္ ခုုနကျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အစဲြဖိအားေတြ၊ ခံစားခ်က္ေတြဟာလည္း အလုုိလုုိ ေပ်ာက္ပ်က္သြားေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုုိယ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ သတိမလြတ္ေအာင္ သိမွတ္ေနဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းအတုုိင္း စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာသမွ် ခံစားခ်က္ကုုိ သတိကပ္ၿပီး သိမွတ္ေပးႏုုိင္ၿပီဆုုိရင္ ေသခ်ာပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈဆုုိတာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေလ်ာ့နည္းသြားေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အခ်ဳပ္ေျပာခ်င္တာက စိတ္ဖိစီးမႈေတြ၊ စိတ္ဒုုကၡေတြ ျဖစ္ၾကတယ္ဆုုိတာ ကုုိယ့္စိတ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အရာေတြကုုိ မသိလုုိ႔ျဖစ္ၿပီး မသိရာကေန အာရုုံေတြေနာက္ကုုိ စိတ္ကလုုိက္မိကာ စဲြမိရာက ဖိတ္အားေတြျဖစ္၊ ခံစားခ်က္ေတြျဖစ္ရင္း စိတ္မွာအနာေလးေတြ ျဖစ္သြားတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလုုိဖိစီးမႈေတြ၊ ခံစားမႈေတြ မျဖစ္ရေအာင္ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ သတိကပ္ၿပီး ဘယ္သူကဘာေျပာေျပာ၊ ဘယ္လုုိအသံပဲၾကားၾကား၊ ဘယ္လုုိအာရုံမ်ိဳးပဲလာလာ လုုိက္ခံစားၿပီး လုုိက္မစဲြဖုုိ႔ပဲ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရာအားလုုံးဟာ ခဏေလးျဖစ္ေပမယ့္ စဲြေနသမွ် လဲြေနၾကဦးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလုုိအလဲြ သံသရာမရွည္ေအာင္ အားလုုံးဟာ အခ်ိန္တန္ေတာ့လည္း ၿပီးသြားမွာပါပဲလုုိ႔ ႏွလုုံးသြင္းကာ ခံစားမႈကုုိ ေျဖဆည္ႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီလုုိဆုုိရင္ စိတ္ဖိစီးမႈေတြဟာလည္း သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ကာ ခံႏုုိင္ရည္ ရွိလာမွာျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာလုုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ အစဲြတရားေၾကာင့္ အလဲြမ်ားကာ ဖိအားေတြေအာက္ စိတ္ေတြေရာက္ၿပီး စိတ္မွာနာေနၾကတဲ့ စိတ္ေဝဒနာရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီဖိအားေတြ၊ ခံစားမႈေတြကေန သက္ေသာက္သက္သာ ႐ုုန္းထြက္ႏုုိင္ၾကဖုုိ႔ ကုုိယ့္စိတ္ကုုိ ျပန္မတ္ စိတ္မွာ သတိကပ္ၿပီး ဘယ္လုုိအာရုုံမ်ိဳးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အစဲြတရားနဲ႔ မခံစားမိေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ကုုိယ့္စိတ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈ မွန္သမွ်ကုုိ ျဖစ္ေပၚလာဆဲ အခုုိက္မွာ သိႏုုိင္ေအာင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ား ေနထုုိင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေစတနာထား၊ ေမတၱာအားနဲ႔ အသိစကား ပါးလုုိက္ရပါတယ္။   

Read more »

ဗုုဒၶသည္ ဆင္းရဲေၾကာင္းတရား မေဟာၾကား


တစ္ခ်ိဳ႕ ဗုဒၶဘာသာကုုိ မလုုိတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ေတြက ေျပာၾကတယ္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဆင္းရဲမဲြေတေနတာ ဗုုဒၶဘာသာေၾကာင့္တဲ့။ ဗုုဒၶဘာသာ ကုုိးကြယ္တဲ့ ႏုုိင္ငံေတြကုုိၾကည့္ရင္ အားလုုံးဟာ ဆင္းရဲတဲ့ ႏုုိင္ငံေတြခ်ည္းပဲတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ဆင္းရဲေစတဲ့ ဗုုဒၶဘာသာကုုိ ကုုိးကြယ္မယ့္အစား ကမၻာမွာ ခ်မ္းသာေနတဲ့ ႏုုိင္ငံေတြက ကုိးကြယ္ၾကတဲ့ သူတုုိ႔ဘာသာကုုိ ကုုိးကြယ္ပါဆုုိၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ ဘာသာျခားေတြက ေျပာဆုုိစည္း႐ုုံးၾကပါတယ္တဲ့။ စည္း႐ုံးခံရတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ ေျပာစကားေလးေတြပါ။ 

ဒီလုုိ ေျပာလာသူေတြကုုိ ဘာမွေတာ့ အေထြအထူး ေျပာစရာမရွိပါဘူး။ ေျပာဖုုိ႔လည္း မလုုိပါဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဗုုဒၶဘုုရားရွင္ဟာ ဆင္းရဲေၾကာင္းတရား၊ ဆင္းရဲေစတဲ့ တရားကုုိ ဘယ္တုုန္းကမွ ေဟာၾကားလမ္းညြန္မႈ မရွိခဲ့ဘူးဆုုိတာပါပဲ။ ရွင္ေတာ္ဗုုဒၶရဲ႕ တရားေတာ္ေတြဟာ သတၱဝါေတြ ခ်မ္းသာေရးအတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သတၱဝါေတြလုုိ႔ ဆုုိတဲ့အတြက္ ဗုုဒၶဘာသာကုုိ ကုုိးကြယ္ယုုံၾကည္တဲ့ သူေတြအတြက္သာ မဟုုတ္ဘဲ ဘာသာမေရြး၊ လူမ်ိဳးမေရြး အားလုုံးေသာ သတၱဝါေတြရဲ႕ အေရးအတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသတၱဝါအားလုုံး ခ်မ္းသာေရးေတြကုုိပဲ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်မ္းသာေရးလုုိ႔ ဆုုိရာမွာလည္း ဒီဘဝ တစ္ခဏခ်မ္းသာေစမႈမ်ိဳး မဟုုတ္ဘဲ သံသရာ ဘဝါဘဝ ခ်မ္းသာေရးမွသည္ ဘဝအဆုုံး ခ်မ္းသာေရးအထိ အကုုန္အစင္ ေဟာၾကားေတာ္မူတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ခုုေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဗုုဒၶရဲ႕ ခ်မ္းသာေရး လမ္းစဥ္ဟာ ႐ုုပ္ပုိင္းဆုုိင္ရာ ခ်မ္းသာေရးထက္၊ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ခ်မ္းသာေရးကုုိ ပုုိၿပီးဦးစားေပးထားတဲ့ လမ္းစဥ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႐ုုပ္မဲြလုုိ႔၊ အသြင္အျပင္မဲြလုုိ႔ေတာ့ ဆင္းရဲတယ္၊ ဒုုကၡျဖစ္တယ္လုုိ႔ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာလုုိ႔မရပါဘူး။ အသြင္အျပင္ မဲြေပမယ့္ အတြင္းစိတ္မွာ ခ်မ္းသာေနၾကတဲ့ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ ဘဝဟာ အျပင္ပုုိင္းခ်မ္းသာၿပီး အတြင္းစိတ္မွာ မခ်မ္းမသာ ဂေယာင္ေခ်ာက္ျခား ျဖစ္ေနၾကတဲ့ သူေတြထက္ အမ်ားႀကီး ကြာျခားေနတယ္ဆုုိတာ လက္ေတြ႕ပုုိင္းနဲ႔ ခ်ိန္ထုုိးၿပီး သိရွိႏုုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္ဗုုဒၶရဲ႕ ခ်မ္းသာေရးဟာ အသြင္အျပင္ ခ်မ္းသာေရး မဟုုတ္ဘဲ အႏွစ္ရွိရွိ အတြင္းထိတဲ့ ခ်မ္းသာေရးမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဗုုဒၶျမတ္စြာဘုုရားရွင္ရဲ႕ တရားေတာ္မ်ားကုုိ ေလ့လာၾကည့္ရင္ ဒီဘဝခ်မ္းသာေရး၊ ေနာင္သံသရာ ခ်မ္းသာေရးနဲ႔ ဘဝအဆုုံး ခ်မ္းသာေရး ဆုုိၿပီး ခ်မ္းသာေၾကာင္းေတြကုိ အက်င့္တရားမ်ားနဲ႔ ခ်ိန္ထုုိးကာ ေဟာညြန္ျပသထားတာကုိ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုုိ ခ်မ္းသာေရးကုုိ ေဟာေျပာေတာ္မူရာမွာလည္း ဆင္းရဲေၾကာင္း တရားေတြကုုိပါ ထုုတ္ႏႈတ္ျပသေတာ္မူတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္ဗုုဒၶရဲ႕ ခ်မ္းသာေရး လမ္းစဥ္ေတြကုုိၾကည့္ရင္ ဆင္းရဲေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ မေကာင္းတဲ့ ဒုုစုုရုိက္ အမႈေတြကုုိ ေရွာင္ရွားၿပီး ခ်မ္းသာေၾကာင္း သုုစရုိက္အက်င့္ေတြကုုိ လုုိက္နာက်င့္သုုံးေရး၊ မဂၤလာ တရားေတာ္နဲ႔ အညီေနထုုိင္ေရး၊ ေလာကက်င့္ဝတ္၊ လူမႈက်င့္ဝတ္နဲ႔ အညီ ေနထုုိင္က်င့္သုုံးေရး၊ စီးပြားေရး ႀကီးပြားေရးေတြကုုိ လုုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ေရွာင္သင့္တာေတြ၊ လုုိက္နာသင့္တာေတြကုုိ ႀကိဳးစားလုုိက္နာေရး စသျဖင့္ ဒီဘဝမွာ လက္ေတြ႕ လုုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကုုိ ေလ့လာေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္သလုိ သံသရာ ဘဝခ်မ္းသာေရးအတြက္လည္း ေသၿပီးေနာက္ အပါယ္မလားေရးအတြက္ သီလကုုိ ေစာင့္ထိန္းၾကရန္၊ အပါယ္ကလြတ္ၿပီး သုုဂတိဘဝမွာ ခ်မ္းသာေရးအတြက္ ဒါနကုုိလည္း စြမ္းႏုုိင္သမွ် ျပဳလုုပ္ၾကရန္နဲ႔ သံသရာက လြတ္ေျမာက္ၿပီး သႏၲိသုုခ ျဖစ္တဲ့ ဘဝအဆုုံး ခ်မ္းသာေစေရးအတြက္လည္း ဘာဝနာ အလုုပ္ကုုိ ႀကိဳးစားၿပီး ျပဳလုုပ္ၾကရန္ စသျဖင့္ ဂုိက္လုုိင္းေပးထားတဲ့ ေဟာေျပာညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကုုိလည္း ဗုုဒၶပိဋကတ္ေတာ္မ်ားမွာ ေလ့လာေတြ႕ရွိၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အထူးသတိျပဳရမွာက ဗုုဒၶျမတ္စြာဘုုရားရွင္ဟာ ဆင္းရဲေၾကာင္းတရားကုုိ မေဟာဘဲ ခ်မ္းသာေၾကာင္းတရားကုုိသာ ေဟာၾကားေတာ္မူတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီေဟာၾကားခ်က္မ်ားဟာ ျမတ္ဗုုဒၶက မွန္ကန္တဲ့ လမ္းကုုိညြန္ျပေပးခ်က္ သက္သက္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဗုုဒၶဟာ ဘာလုုပ္ေပးမယ္၊ ဘယ္လုုိကယ္တင္ေပးမယ္၊ ဘယ္လုုိခ်မ္းသာေအာင္ လုုပ္ေပးမယ္ဆုုိတဲ့ ကတိျပဳၿပီး ကယ္တင္ေပး၊ ဖန္ဆင္းေပတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ျမတ္ မဟုုတ္ဘဲ “ဒီလုုိလမ္းေတြရွိတယ္၊ ဒါေတြကုုိ လုုိက္နာရင္ေတာ့ ဆင္းရဲဒုုကၡျဖစ္တတ္ၿပီး ဒါေတြကုုိ က်င့္ႀကံရင္ေတာ့ ခ်မ္းသာေစမႈကုုိ ျဖစ္ေစႏုုိင္တယ္”ဆုုိတဲ့ အေကာင္းဆုုံး လမ္းျပပုုဂၢိဳလ္ျမတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုုိ လမ္းျပေပးႏုုိင္တာဟာလည္း ကုုိယ္ေတာ္ျမတ္ ကုုိယ္ေတာ္တုိင္ သံသရာ အဆက္ဆက္တြင္ ဘဝႏွင့္ရင္းၿပီး ပါရမီမ်ားကုုိ ျဖည့္က်င့္ေတာ္ မူခဲ့မႈေၾကာင့္ အမွန္တရားကုုိ ကုုိယ္ေတာ္တုုိင္ သိျမင္ေတာ္မူကာ သတၱဝါေတြကုုိလည္း ကုုိယ္ေတာ္ျမတ္ သိေတာ္မူတဲ့အတုုိင္း သိေစေတာ္မူႏုုိင္တဲ့ ဗုုဒၶအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဆုုိေတာ့ကား ဗုုဒၶျမတ္စြာဘုုရားရွင္ရဲ႕  ေဟာေျပာခ်က္မ်ားဟာ သတၱဝါမ်ား ဆင္းရဲကင္းေဝး ခ်မ္းသာေရးအတြက္ ေဟာၾကားလမ္းညြန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆင္းရဲတာ ခ်မ္းသာတာေတြဟာ သတၱဝါေတြရဲ႕ လုုိက္နာက်င့္သုုံးမႈနဲ႔ပဲ သက္ဆုုိင္သြားေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္ဗုုဒၶဟာ ကယ္တင္ရွင္ မဟုုတ္တဲ့အျပင္၊ ဖန္ဆင္းရွင္လည္း မဟုုတ္တဲ့အတြက္ သတၱဝါေတြကုုိ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကယ္တင္ေပးမွာ မဟုုတ္ေပမယ့္ ဆင္းရဲဒုုကၡမေရာက္ေအာင္ေတာ့ တုုိက္တြန္းလမ္းျပေပးေတာ္မူတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလမ္းညြန္ခ်က္အတုုိင္း လက္ေတြ႕လုုိက္နာ က်င့္သုုံးႏုုိင္တဲ့သူကေတာ့ ဆင္းရဲကင္းေပ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ေစမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္ဗုုဒၶဟာ လမ္းကုုိသာ ညြန္ျပေတာ္မူတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သတၱဝါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာတယ္ဆုုိတာဟာ ဒီလမ္းညြန္မႈအတုုိင္း က်င့္ႀကံမႈရွိမရွိနဲ႔ပဲ သက္ဆုုိင္သြားေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုုဒၶဘာသာကုုိ လုိက္နာက်င့္သုုံးမိလုုိ႔ ဆင္းရဲေရာက္သြားတယ္ဆုုိတာဟာ ဗုုဒၶညြန္ၾကားခ်က္အတုုိင္း မေလွ်ာက္မိဘဲ ညြန္ၾကားခ်က္ကုုိေဖာက္ၿပီး အေမွာင္လမ္းန႔ဲ၊ အမွားလမ္းကုုိ ေလွ်ာက္မိသြားၾကလုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာၾကည့္ရင္ ဗုုဒၶဓမၼနဲ႔အညီ က်င့္သုုံးေနထုုိင္ၾကတဲ့ သူေတြဟာ ဆင္းရဲတဲ့သူဆုုိတာ မရွိဘဲ ခ်မ္းသာတဲ့ သူေတြခ်ည္းပဲ ဆုုိတာ အခုုိင္အမာ ေတြ႕ရွိႏုုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီပုုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ခ်မ္းသာမႈဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူေတြ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေငြေၾကးဥစၥာ အသြင္သႏၲာန္မ်ားနဲ႔ ျပည့္စုုံတဲ့ ခ်မ္းသာမႈမ်ိဳးကေတာ့ ဟုတ္ခ်င္မွဟုုတ္မွာပါ။ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ခ်မ္းသာမႈမ်ိဳးဆုုိတာေတာ့ အေသအခ်ာအပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အခ်ဳပ္ေျပာလုုိတာက ဗုုဒၶဘာသာဝင္ေတြ၊ ဗုုဒၶဘာသာႏုုိင္ငံေတြ ဆင္းရဲတယ္ဆုုိတာ ဗုုဒၶဘာသာကုုိ ကုုိးကြယ္လုုိ႔၊ ဗုုဒၶဘုုရားရွင္ရဲ႕ အဆုုံးအမေတြမွာ လုုိက္နာမိလုုိ႔ ဆုုိတာမ်ိဳး မဟုုတ္ဘဲ ဗုုဒၶညြန္ၾကားခ်က္အတုုိင္း မလုုိက္နာမိလုုိ႔၊ သတၱဝါတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုုတ္မႈ လဲြေနလုုိ႔၊ ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့လမ္းဟာ မမွန္ကန္လုုိ႔ စတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လဲြမွားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပဲဆုုိတာ ေျပာလုုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ေတြထဲမွာလည္း ဘုုရားေဟာအတုုိင္း ဓမၼနဲ႔အညီ ေနထုုိင္ရင္း မွန္ကန္တဲ့ ႀကိဳးစားအားထုုတ္မႈနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းကာ ခ်မ္းသာေနၾကတဲ့ သူေတြလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုုိ႔သူတုုိ႔ရဲ႕ ခ်မ္းသာမႈဟာ ဘဝထဲမွာ ဓမၼတဲြရင္း ပစၥဳပၺန္သံသရာ ႏွစ္ျဖာခ်မ္းသာမႈကုုိ ျဖစ္ေစတဲ့ ဗုုဒၶဘုုရားရွင္ရဲ႕ ညြန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ပဲဆုုိတာ သိေစခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ဗုုဒၶဘုုရားရွင္ဟာ သတၱဝါေတြ ဒုုကၡေရာက္ေစတဲ့ ဆင္းရဲေၾကာင္းတရားကုုိ မေဟာဘဲ သတၱဝါမ်ား ပစၥဳပၺန္ သံသရာ ခ်မ္းသာေရးနဲ႔ ဘဝအဆုုံး ခ်မ္းသာေရးကုုိသာ ေဟာၾကားေတာ္မူေၾကာင္း အခုုိင္အမာ ေျပာဆုုိႏုုိင္တာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးတင္ျပရင္း ဗုုဒၶႏွင့္ ဗုုဒၶဝါဒအေၾကာင္း၊ ဗုုဒၶဝါဒီမ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း မီးေမာင္းထုုိးျပလုုိက္ရပါတယ္။ 

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား