မနာပဒါယီ ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမင့္ျခင္း


မနာပဒါယီ ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမင့္ျခင္း
မနာပဒါယီ ဆရာေတာ္ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး) တည္ေထာင္ေတာ္မူေသာ မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၂၀၁၃ခုုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ေက်ာင္းၿပီးသည္အထိ လစဥ္ပညာသင္ဆုုမ်ား ေထာက္ပံ့ခ်ီးျမင့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၁။ မစႏၵာဦး (ပညာေရးတကၠသုုိလ္၊ စစ္ကုုိင္း)
(သုံးဘာသာ ဂုုဏ္ထူး၊ ဝိဇၨာတဲြ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံး တတိယဆုုရ)
ေတာင္ယာျပင္ရြာ၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး
၂။ မအိအိၿဖိဳး (နည္းပညာတကၠသုုိလ္၊ ျပင္ဦးလြင္)
(သိပၺံတဲြ၊ ငါးဘာသာဂုုဏ္ထူးရွင္)
တမေဆးကန္ရြာ၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကုုိင္းတုုိင္းေဒသႀကီး
၃။ မႏွင္းႏုႏုလိႈင္(ေဆးတကၠသုုိလ္၊ မႏၲေလး)
(သိပၺံတဲြ၊ ငါးဘာသာဂုုဏ္ထူးရွင္)
ဒဟတၱန္းရြာ၊ မိတၳီလာ

ဤပညာသင္ဆုုသည္ ဆရာေတာ္၏ တစ္သီးပုဂၢလ ပညာသင္ဆုု ျဖစ္သျဖင့္ ဆရာေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုုိင္း ပညာေရးအားေကာင္းၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိသာ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ အတုုိင္းအတာ တစ္ခုုအထိ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္  ေက်ာင္းသားမ်ားအား လစဥ္ ေက်ာင္းတက္ေနခ်ိန္ ကာလအတြင္း တစ္ဦးလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀၀၀၀ (ငါးေသာင္း)ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုု ပညာသင္ဆုုကုုိ ေပးအပ္ျခင္းသည္ ေလာကတၳစရိယ (ေလာကကုုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း)၊ ဥာတတၳစရိယ (တုုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးကုုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း) ဟူသည့္ စရိယႏွင့္အညီ ေလာကႏွင့္အမ်ိဳးကုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သျဖင့္ ပညာသင္ဆု အေရြးခ်ယ္ခံ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိအက်ိဳး၊ ေလာကအက်ိဳး၊ တုုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအက်ိဳး၊ ဘာသာသာသနာ အက်ိဳးမ်ားကုိ စြမ္းႏုုိင္သမွ် ထမ္းေဆာင္ႏုုိင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုုတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုု အေရြးခ်ယ္ခံ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရး က်႐ႈံးခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိအက်ိဳး၊ အမ်ားအက်ိဳး၊ ထိခိုက္ေစမည့္ အျပစ္တစ္စုုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤပညာသင္ဆုုအား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမည္ ျဖစ္သည္။
  

နာယကဆရာေတာ္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)
မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္းRead more »

ဆရာေတာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိေနမည္

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕၊ စိတၱသု ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ အိမ္ေတာ္ရာတုိက္၊ သီရိေဇယ်ဳံ ေက်ာင္းတုိ႔၏ ပဓာန နာယကဆရာေတာ္ မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱသည္ (၁၆-၁၁-၂၀၁၂)ရက္၊ ေသာၾကာေန႔မွစ၍ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ၾကြေရာက္ကာ ျပည္တြင္းသာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြတ္ေတာ္မူမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဆရာေတာ္ မရွိခုိက္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕ရွိ စိတၱသုခ ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥအဝဝကုိ ေက်ာင္းအက်ိဳး ေဆာင္မ်ားက တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားၾကမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဘာသာေရး၊ သာေရးနာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြတ္လုိသူ ျမန္မာဒကာဒကာမမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္ အဖဲြ႕ ဦးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္ကာ ကုိယ္က်န္းမာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ အတူတကြ ပူေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြတ္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
၁။ ကုိမင္းႏုိင္ (010 2201 8388) 
၂။ ကုိမ်ိဳးညြန္႔သိန္း (010 6868 2988) 
၃။ ကုိဘုန္းႏုိင္ (010 5658 2250) 
၄။ ကုိဝင္းႏုိင္ဦး (010 5785 3015) 
၅။ ကုိလင္းထိန္ဝင္း (010 4345 1980) 

ဆရာေတာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူစဥ္ကာလ ဆရာေတာ္ထံ ဆက္သြယ္လုိၾကသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းမ်ားသုိ႔ ႀကိဳတင္ဆက္သြယ္ကာ ေတြ႕ဆုံဖူးေမွ်ာ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ 

မနာပဒါယီဆရာေတာ္ အရွင္ဝိစိတၱ 
သီရိေဇယ်ဳံေက်ာင္း၊ အိမ္ေတာ္ရာတုိက္ 
ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ 
ေက်ာင္းဖုန္း = ၃၈၃-၇၉၆ 
လက္ကုိင္ဖုန္း = ၀၉၄၃-၁၆၂-၃၁၂

Read more »

မနာပဒါယီသုုတ္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္


မနာပဒါယီ လဘေတ မနာပံ၊
 အဂၢႆ ဒါတာ လဘေတ ပုနဂၢံ။
 ဝရႆ ဒါတာ ဝရလာဘိ ေဟာတိ၊
 ေသ႒ံ ဒေဒါ ေသ႒မုေပတိ ဌာနံ။
 ''ေယာ အဂၢဒါယီ ဝရဒါယီ၊ ေသ႒ဒါယီ စ ေယာ နေရာ။
 ဒီဃာယု ယသဝါ ေဟာတိ၊ ယတၳ ယတၳဴပပဇၨတီ''တိ။

'ႏွစ္သက္ဖြယ္ကို ေပးလွဴသူသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ကို ရ၏၊ မြန္ျမတ္သည္ကို ေပးလွဴသူသည္ တစ္ဖန့္မြန္ျမတ္သည္ကို ရ၏၊ ေတာင့္တအပ္သည္ကို ေပးလွဴသူ သည္ ေတာင့္တအပ္သည္ကို ရ၏၊ ခ်ီးမြမ္းအပ္သည္ကို ေပးလွဴသူသည္ ခ်ီးမြမ္း အပ္သည့္ (ဌာန)သို႔ ေရာက္ရေလ၏၊ အၾကင္သူသည္ အထြတ္အျမတ္ ဝတၳဳပစၥည္းကို ေပးလွဴေလ့ရွိ၏၊ ေတာင့္တအပ္ ေသာ ဝတၳဳကိုေပးလွဴေလ့ရွိ၏၊ အၾကင္သူသည္ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ ဝတၳဳကို ေပး လွဴေလ့ရွိ၏၊ ထိုသူသည္ ျဖစ္ေလရာရာဘံုဘဝ၌ အသက္ရွည္ျခင္း အျခံအရံမ်ား ျခင္း ျဖစ္ရ၏'' 
(အဂၤုုတၱရနိကာယ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ မနာပဒါယီသုုတ္)

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား